tirsdag 6. mai 2014

Nr. 807: Dr. Rodney Howard Browne utestengt på Visjon Norge siden 2011 da han forkynte imot Hanvolds mange skilsmisser og påfølgende gjengifte!

Nr. 807

Dr. Rodney Howard Browne utestengt på Visjon Norge siden 2011 da han forkynte imot Hanvolds mange skilsmisser og påfølgende gjengifte!

Rodney Howard Browne og hans første og eneste kone Adonica i motsetning til Hanvold som lever 100 % imot Guds ord og står for ellers samme herlighets teologi som Dr. Rodney Howard Browne. Men de kan ikke nå samarbeide da Howard Browne holder frem hva Guds ord sier om ekteskap – skilsmisse og gjengifte. At det er ikke tillatt for troende å gifte seg på nytt etter et samlivsbrudd!Det er påfallende og høyst merkverdig at Emanuel Minos og andre kristne såkalte ledere ikke forkynner imot gjengifte da dette er den mest forsømte sannhet og største unnlatelse synd som er i Guds menighet i dag?!

Jeg trodde ikke mine ører da Howard Browne forkynte imot gjengifte i Mjøndalen juni 2011. Men dette ble også siste gang han var i Norge, fordi han forkynte imot gjengifte. Hanvold har selv sagt på Radio her i Oslo følgende:

”Til helvete med alle som ikke godtar at jeg er gjengift!”.

Døperen Johannes mistet hode da han forkynte imot Herodes sitt nye ekteskap som ikke var rett etter Guds ord. Noe av det samme opplever vi i dag blant de såkalte evangeliske kristne at en ikke tåler å forkynne imot gjengifte.

Resultatet av det blir boikott, utestengelse og motarbeidelse.

Er menigheten i dag sannhetens støtte og grunnvoll når gjengifte av både forkynnere og andre kristne enten blir godtatt, forsvart eller at de som advarer imot dette opplever utestengelse, boikott og ikke mulighet til å forkynne bibelens lære om dette?

Jan Hanvolds «åndelige mentor og forbilde» var Rodney Howard-Browne!

Jan Hanvolds «åndelige mentor og forbilde» var Rodney Howard-Browne, som tilhører trosbevegelsen og er kjent for å forkynne herlighetsteologi. TV Visjon Norge hadde i flere år sendt flere programmer med Howard-Browne og andre predikanter innen samme retning.

Ble utestengt da han forkynte imot gjengifte!

Skriftsteder om ekteskap, skilsmisse og gjengifte kommer sjelden frem i forkynnelsen i våre dager. For noen tiår siden var skilsmisse sjeldent i menigheten. Nå er det et stort ras av skilsmisser og behovet for å ta disse bibelordene frem i forkynnelsen burde derfor være stor.

Men hvorfor forkynnes det så og si ikke og hva skjer med dem som ikke får høre Guds ord og lære om at ekteskapet er til døden skiller oss? Istedenfor har de nok av eksempler å se til av ekteskap som ender i skilsmisse. Når kristne ledere, som mange mennesker ser opp til, skiller seg, er dette sterke, negative eksempler.

1.Kor 6,9: "Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn,....skal arve Guds rike."

1. Tess 4,2-5: "Dere kjenner jo de påbud vi gav dere ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud."

Ekteskapet, et bilde på Kristus og menigheten:

Ef 5,31-32: "Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmeligheten er stor - jeg taler her om Kristus og menigheten."

Diabolos er djevelens navn på gresk, og betyr: den som splitter! Han hater det Gud har skapt. Kjærlige, trofaste ekteskap og familier som splittes, fører MYE sorg og fortvilelse med seg!

Verden skulle se på oss kristne og si: "Se hvor de elsker hverandre!" Våre ekteskap skulle være et synlig bilde av kjærligheten mellom Jesus Kristus og hans brud, menigheten.

Du skal ikke bryte ekteskapet!

Matt 19,4-6: "Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille."

Mark 10,9: "Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille.

Gjengifte

Bibelen taler også klart om gjengifte.

Luk 16,18: "Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor."

Rom 7,2-3 "For den gifte kvinne er ved loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns hustru. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann."

Mark 10,11- 12: "Da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham igjen om dette. Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor."

Paulus skriver like klart i 1.Kor 7,10-11: "Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, Skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru."

Vi merker oss at Paulus viser til et ord fra Herren. Det oppgis bare to muligheter for den fraskilte hustru: Å bli værende ugift eller forlike seg med mannen.

Teorien om den uskyldige part bygger på Matt 19, 9, der Jesus sier: " Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor."

Ut fra dette mener man å ha dekning for at en mann som er skilt fra sin hustru fordi hun har drevet hor, kan gifte seg igjen. Men en slik tolkning bryter med de parallelle bibelvers som er sitert ovenfor. Sann bibeltolkning har alltid hatt som ledestjerne at de klare ord må belyse de mindre klare, og i dette tilfelle er det flere klare bibelvers som går imot gjengifte.

Lite bibelkunnskap, lite undervisning om tema og feil veiledning har gjort at mange dessverre har havnet i vanskelige situasjoner, langt borte fra Guds veier og vilje. Men hos Jesus er det tilgivelse og oppreisning for den som vender om og bekjenner sin synd!

Jesaja 1,18: " Kom la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, og om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. " Jesus sa til kvinnen som var grepet i hor: " Gå bort og synd ikke mer!" Hun kunne altså ikke fortsette som før, å leve i synd (drive hor), men måtte omvende seg. Slik må også vi omvende oss for å få tilgivelse av Gud (Apgj.3,19). Vi kan ikke leve i synd som kristne, det er stor forskjell på å leve i synd og falle i synd.

Hebr 13,4: "La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet."

Sluttkommentar:

På mange måter er ting i ferd med å snus på hode. De som lever og preker etter det kristne budskap møter stengte dører ikke bare i verden, men også i Guds menighet. Og slike åpenbare ting at Hanvold stenger sitt største forbilde ute, blir oversett av alle. Hvorfor? Det er slike spørsmål vi tar opp på den Himmelske blogg og du har mulighet for å kommentere og sende inn spørsmål og vil få svar om alt det som du skriver så sant det er åndelig bibelsk relaterte spørsmål!

Relaterte linker: http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/ http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/

2 kommentarer:

ELIZ sa...

Hei :-) det du skriver om Hanvold og Browne gjorde at jeg trodde de ikke hadde noe med hverandre å gjøre lenger,men den gang ei http://www.visjonnorge.com/artikkel/article/1066331

Hanvold er jo stadig nede hos Browne for å få inspirasjon og styrke, som han sier, har han blitt "benåda" da eller???

Jan Kåre Christensen sa...

Tror det er motsatt? Hanvold hadde ikke noe å gjøre med Dr. Rodney Howard Browne på lang tid.

Men så fant Hanvold ut at han var mest tjent med å ha et forhold til Dr. Rodney Howard Browne men ikke så tett som før.

Hanvold gjør det meste bare han mener han vinner på det.

Hanvold har også med andre forkynnere der borte som han passer på godtar at han lever i hor. Han vil ikke gjøre samme blemmen igjen!