søndag 31. juli 2016

Nr. 1601: Profeti fra 1965 – det skal vokse et horn ut i fra Aril Edvardsen panne, dette er uten tvil dagens pinse/karismatiske «vekkelse»!

Nr. 1601:
Profeti fra 1965 – det skal vokse et horn ut i fra Aril Edvardsen panne, dette er uten tvil dagens pinse/karismatiske «vekkelse»!
 
Bilde, Aril Edvardsen begynte så uskyldig.

 

Så gikk det fra vondt til verre der hans «nærmeste» brødre ikke lengre var de som trodde på Guds ord og bibelen, men muslimer og andre frafalne.

 

Så håndhilste han på terroristen og løgneren Yasir Arafat, og ba om tilgivelse.

For hvordan vi kristne hadde vært overfor muslimene etc.

Ikke for meg, jeg har ikke noe å be om tilgivelse overfor noen arabere.

Dette her Edvardsen gjør bragte han under Guds dom og en tidlig død er jeg overbevist om! Og mange med meg!

 

Dette ble profetert i 1965 av ei dame, ikke den dama som Emanuel Minos fablet om.

Dette er profetien i 1965: «Se ikke på Edvardsen fremgang, det vil vokse frem et horn i fra hans panne

Vi vet alle hvor ille det gikk med Aril Edvardsen, mannen var en falsk profet og en stor, stor bløffmaker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Da jeg var flere stevnet i Sarons Dal på 80-tallet var det bare bløff fra begynnelsen til slutt der på alle hold!

De profeterte om en ny vekkelse der hvert år, som aldri skjedde. Det var så, og så mange som skulle bli frelst, og det kulminerte i hefte Bring Kongen tilbake. Der vi skulle evangelisere hele verden og selv den store trengsel skulle ikke skje for da var alle mennesker blitt kristne. Det var så mye rart der. La meg ta tre eksempler.

 
1.)   David Yonggi Cho profeterte i Sarons Dal i 1977 at innen ti år skulle 1 Million Nordmenn bli frelst, dette skjedde ikke.
1986: David Yonggi Cho profeterte den 12 januar 1986 at Paradise Church i Sør Australia på mindre enn 3 år ville vokse fra ca. 400 medlemmer til 10 000 medlemmer. Dette hadde Den Hellige Ånd fortalt ham, sa han i en tale til menigheten. Men det skjedde ikke.
 
2.)  Arnfin Clementsen profeterte under sitt eget Karisma stevne i Stavanger at innen ti år skulle 1 Million nordmenn bli frelst, og hva skjedde? Så langt i fra sannheten det er mulig å komme.
 
3.)  Aril Edvardsen har profeterte så mye gjennom årens løp, og ikke noe har skjedd. Han var en folkeforfører og en falsk profet.
 
Her er ellers noe av hva Aril Edvardsen forkynte og hevdet.
 
1.)  Palestina-Araberne er like mye Guds utvalgte som Israel, selv om de ikke har noen løfter i nærheten som Israel har det i Guds ord.

 
2.)  Han sidestilte koranens Allah med Bibelens Gud. Leste flere ganger fra koranen for å utlegge Guds ord, med det for øye å sidestille koranen med bibelen, snakk om manipulator og folkeforfører.
 
  
3.)  Aril Edvardsen hevdet at Oslo-avtalenes oppdeling av Judea og Samaria kunne begrunnes bibelsk ved at Abrahams seks sønner med Ketura også hadde arverett til Israels land og kalte Oslo-avtalene for "Den endelige løsning". Vi kritiserte ham for feil bruk av Guds Ord fordi det i 1. Mosebok 25 står klart at Abraham gav alt han eide til Isak (odelsgutten) og sine øvrige sønner sendte han østover, bort fra landet og Isak.

 
4.)  Aril Edvardsen besøkte Yasir Arafat i Gaza, betegnet ham som unik og ba ham om unnskyldning på vegne av kristne i Norge fordi vi ikke behandlet ham og muslimene på lik linje med Israel, tok han munnen for full og gav seg selv et mandat han ikke hadde fått.
 
Sluttkommentar.

Jeg har skrevet så mye om dette før, henviser derfor til at dere leser dette.

Nr. 1600: Ånden falt ikke på den øvre sal – men i templet eller forgården!

Nr. 1600:
Ånden falt ikke på den øvre sal – men i templet eller forgården!

Lukas 24. 50 Så førte han dem ut mot Betania, og han løftet sine hender og velsignet dem. 51 Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. 52 De falt på kne og tilbad ham og vendte så tilbake til Jerusalem i stor glede. 53 Siden var de stadig i templet og lovpriste Gud.

Når en kommer til Jerusalem – rent fysisk. Da skjønner en at det lille rommet som den øvre sal er, så var det plass til Jesus og hans disipler. At de da holdt det siste måltidet der, er nok rett.

Lukas 22. 7 Så kom den dagen under de usyrede brøds høytid da påskelammet skulle slaktes.  8 Jesus sendte Peter og Johannes av sted og sa: «Gå og gjør i stand for oss, så vi kan holde påskemåltid.»  9 De spurte: «Hvor vil du vi skal gjøre det i stand?» 10 Han svarte: «Når dere kommer inn i byen, møter dere en mann som bærer en vannkrukke. Følg etter ham til det huset han går inn i, 11 og si til eieren av huset: Mesteren spør: Hvor er rommet der jeg kan holde påskemåltid med mine disipler? 12 Da skal han vise dere en sal ovenpå, med benker og puter. Der skal dere stelle i stand.» 13 De gikk da av sted og fant det slik som han hadde sagt, og de gjorde i stand til påskemåltidet.
14 Da tiden var inne, gikk Jesus til bords sammen med apostlene. 15 Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å holde dette påskemåltidet med dere før jeg lider. 16 For jeg sier dere: Aldri skal jeg spise det mer før det har fått sin fullendelse i Guds rike.»

Men ikke at Ånden falt over 120 der og Peter talte til en menneskemengde der 3000 ble frelst, det må ha skjedd lengre nede på tempelplassen eller i forgården. I hvert fall ikke på den øvre sal, den er rett og slett for liten, samt at det underbygges av skriftsteder som taler imot den forståelsen at Ånden falt på den øvre sal!

Ti dager etter, da disiplene var samlet i Jerusalem, sannsynligvis i tempelet, falt den hellige Ånd på dem som tunger av ild.

Du har hørt at det skjedde i øvre salen (Apg 1:13), det var her de valgte ut en ny disippel som tok over for Judas, Matthias, men det står ikke at de var samlet der på pinsefestens dag (2:1).

Disiplene gikk ofte til templet (se hva Lukas sier i: Luk 24:53), og det var veldig sannsynlig at de ville være der under den jødiske høytiden også.

Når Den Hellige Ånd kom skjedde dette nemlig under en jødisk høytid som het ukens høytid, som ble feiret syv uker etter påske.

De måtte også ha vært på et sted der det var samlet mange mennesker, for det står at det var over 3000 menn, pluss kvinner og barn (2:41), som ble kristne denne dagen.

Så det må nok ha vært flere tusen mennesker som var vitne til hva som skjedde med disiplene på pinsedag.

Det stedet der alle disse menneskene var samlet, var høyst sannsynlig i tempelet i Jerusalem.

Dette var et veldig strategisk sted og tid forresten, hvis du virkelig skal gjøre noe med effekt, ville du gjøre det på et sted der mange var samlet fra forskjellige land og steder på en gang.

Fra Jerusalem ble evangeliet spred rundt til hele den daværende verden, for det var mennesker fra mange steder som var samlet i templet denne dagen (Apg 2:5-11), og som begynte å tro på Jesus, og tro på Gud.

Bilde fra den øvre sal.Her spiste de, og det var fylt med møbler, ikke plass for 120 mennesker.

Bilde fra der Ånden falt sannsynligvis, i og rundt templet. Her ser du fra den øvre sal, ned imot dagens Klippemoske. Der nede skjedde både at 3000 ble frelst og at Ånden falt.

lørdag 30. juli 2016

Nr. 1603: Bilder fra Guds by Jerusalem!

Nr. 1603:
Bilder fra Guds by Jerusalem!

Etter noen uker i Israel, der vi denne gangen var mest i Guds by Jerusalem, så legger vi ut noen bilder med litt tekst. Dette er en by som ikke kan sammenlignes med noen andre når det gjelder bibelhistorien. Har også skrevet litt før om andre reiser til bibelske og historiske land, men Jerusalem er unik!

Klagemuren!


Bilde ned imot Josafats dal der Jesus i sammen med alle de hellige vil dømme nasjonene hvordan de delte mitt land – Israels land som Gud har gitt til det Jødiske folket. Her ligger Norge meget dårlig an gjennom Oslo avtalen.

FN Bygningen ligger bl.a. der i dag, men den vil bli fjernet før eller siden, da FN er egentlig en organisasjon som har vært med på å fremme mye av det hate og løgnene som er om Israel.

Joel 3. 6 For se, i de dager,
        på den tid da jeg vender lagnaden
        for Juda og Jerusalem,
     7 da vil jeg samle alle folkeslag
        og føre dem ned i Josjafats dal.
        Der vil jeg holde rettergang med dem
        om Israel, mitt folk og min eiendom,
        som de spredte blant folkene.
        De delte mitt land

  

Bilde mot oljeberget der Jesus dro opp til himmelen og vil komme igjen for å dømme de som gikk imot Israel og de kristne. Dernest for å opprette sitt 1000 årige fredsrike, der han vil la lov og rett utgå i fra Jerusalem i lander Israel over hele verden!

Ap.gj. 1. 6 Mens de var samlet, spurte de ham: «Herre, vil du på den tid gjenreise riket for Israel?»  7 Han svarte: «Det er ikke deres sak å kjenne de tider og stunder Faderen har fastsatt av sin egen makt.  8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.»
     9 Da han hadde sagt dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky skjulte ham for øynene deres. 10 Da de stod og stirret opp mot himmelen og så etter ham idet han drog bort, stod med ett to menn i hvite klær foran dem 11 og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»
    12 Da vendte de tilbake til Jerusalem fra den høyden som heter Oljeberget og ligger en sabbatsreise fra Jerusalem.

Jesaja 2. 1. Det ord som Jesaja, sønn av Amos, fikk i et syn om Juda og Jerusalem:
     2 I de siste dager skal det skje
        at Herrens tempelberg skal stå
        grunnfestet høyt over alle fjell
        og løfte seg opp over høydene.
        Dit skal alle folkeslag strømme.
     3 Mange folk drar av sted og sier:
        «Kom, la oss gå opp til Herrens fjell,
        til Jakobs Guds hus,
        så han kan lære oss sine veier,
        og vi kan ferdes på hans stier!»
        For Herrens lov skal gå ut fra Sion,
        Herrens ord fra Jerusalem.
     4 Han skal skifte rett mellom folkeslag,
        felle dom for mange folk.
        De skal smi sine sverd om til plogskjær
        og spydene til vingårdskniver.
        Folk skal ikke mer løfte sverd mot folk

        og ikke lenger lære å føre krig.Garden Tomb eller gravhagen i Jerusalem!


Bet Norvegia, Jerusalem
Den tomme grav ved Gordons Golgata som viser at Jesus lever!Bilde fra en av de minst tusen synagogene som blir fylt hver sabbat i Jerusalem.

Bakgård av Christ Church, som er den eldste protestantiske kirke i Midtøsten. Den ble ferdigstilt  i Jerusalem i 1849 og kort tid etter ble kjent som "en jødisk protestantiske kirke."  Nydelig sted, midt i Jerusalem!
Oljeberget ned imot kedron dalen!
Josafats dal!
Fra utgravningene til David stad der David levde, døde og ligger begravet!
En harpe ved inngangen til Davids by!

King Davids hotell!
Jerusalem fremstår som en topp moderne by, der den ikke ligger tilbake for noen vestlige og velfungerende byer!

  


Mitt i Jerusalem er det et nydelig og rimelig sted både å spise og overnatte. Det er Christ Church Guest House ved Jaffa Gate i gamlebyen, dert du kan faktisk gå til de fleste steder, dette er midt i smørøyet!

fredag 29. juli 2016

Nr. 1599: Høydepunktet med å besøke Israel – er Gordons Golgata, der Jesus ble begravet, og sto opp igjen fra de døde!

Nr. 1599:
Høydepunktet med å besøke Israel – er Gordons Golgata, der Jesus ble begravet, og sto opp igjen fra de døde!

Stedet der katolikkene og andre hevder Jesus døde og ligger begravet kan ikke være korrekt. Da det er kun ved siden av Gordons Golgata at en samtidig kunne se templet og korsfestelsen.

Markus 15. 38 Og forhenget i templet revnet i to, fra øverst til nederst.

Samtidig, Jesus ble nok korsfestet ikke langt fra Gordons Golgata, for der krysset alle veiene som alle gikk på. Damaskus porten, veien til Damaskus og Jeriko gikk der. Da poenget med en offentlig henrettelse er at flest mulig skal se den. Da er det mest sannsynlig at der ble Jesus korsfestet.


I dag så kan en ikke se at det er hodeskallstedet så godt, men her er bildet fra 1905 som jeg har fått takk i. Det viser klart at hodeskalstedet er ved Gordons Golgata.


Her bildet fra bussplassen der vi må si er det nærmest vi kan anta Jesus ble korsfestet.


Her er bilder fra gravhagen. Tatt av meg Jan Kåre Christensen.Her er link til de som driver det stedet i dag. Å gå i gravhagen er Guds fred nesten helt håndpåtagelig, det er som en oase i Jerusalem.

Nr. 1598: Davids grav er ikke ved den øvre sal, men i David stad!

Nr. 1598:
Davids grav er ikke ved den øvre sal, men i David stad!

1 Kongebok 2. 10 Så gikk David til hvile hos sine fedre og ble gravlagt i Davids-byen.

2 Samuelsbok 5. Kongen og mennene hans drog nå til Jerusalem, mot jebusittene som bodde der i landet. Men de sa til David: «Her kommer du aldri inn! Selv blinde og lamme kan drive deg bort.» Med det mente de at der kom David aldri inn.  7 Men David tok likevel Sion-borgen, som nå er Davids-byen.  8 Den dagen sa David: «Hver den som feller en jebusitt – disse lamme og blinde, som hater David – og går opp gjennom vannbærersjakten, han skal være høvding og fører.» Derfor heter det: «En blind og en lam får ikke komme inn i templet.»
     9 David slo seg ned i borgen og kalte den Davids-byen. Han bygde rundt omkring, fra Millo og utover. 10 David fikk større og større makt; for Herren, Allhærs Gud, var med ham.

Med bibelen som guidebok, så kommer alt på rett plass.

Jeg har også skrevet her at ortodokse jøder og andre ikke følger Guds ord her:
Det var mange Jøder som ba ved den øvresal der den såkalte David graven er. Men skriften sier at det er ikke der, men i den nyoppdagede Davids by.

Rett nedenfor Herodes mur, og der en kan se opp imot Oljeberget. Der ligger Davids by, der ligger Kong David og mange av Israels konger begravet. At mange mener at Kong David ligger ved Sions berg og ikke langt i fra den øvre sal, er misvisende.
Han ble gravlagt i David-byen, det vil si det smale lavberget bak den sørlige enden av Jerusalems Tempelhøyde og det som i dag kalles Gamlebyen.

Vi kan selvfølgelig ikke vite til fulle det, men hør hva skriften sier:

2 Krøn. 9. 31 Så gikk Salomo til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i sin far Davids by, og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham.

1 Kongebok 14. 31 Så gikk Rehabeam til hvile hos sine fedre. Han ble gravlagt i Davids-byen. Hans mor hette Na’ama og var fra Ammon. Hans sønn Abia ble konge etter ham.

Bilder den øvre sal, rett i nærheten av det stedet som heter Kong Davids grav, men ikke er det.


Bilde av «Kong Davids grav, men ikke er det.
 

Bilder fra Davids-byen, der Kong David og mange med ham ligger begravet.
Sluttkommentar:

Er dette så viktig?
For meg så har alle ting i skriften stor betydning, jeg ønsker i alle deler å tro på det som skriften sier, ikke hva tradisjonen, mennesker eller noe annet sier og lærer!

Ha de rette historiske stedene, er for den som er interessert i bibelens arkeologi og historie alltid godt å ha!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1287-kong-david-den-kommende-vise.html

torsdag 28. juli 2016

Nr. 1597: Vi havnet opp i Gay-parade i selveste Guds by Jerusalem!

Nr. 1597:
Vi havnet opp i Gay-parade i selveste Guds by Jerusalem!

Bilde fra denne paraden. Var de fleste tilreisende? Ingen som vi traff på i Jerusalem var posetiv til denne paraden, alle som en var negative. Er det et arrangement som er kunstig? Bl.a. var det ei jente som hadde blitt drept, for noen år siden som de spilte på for å samle støtte. Trist at slik kan forekomme, ikke minst i Jerusalem.


Vi var nede i Israel i noen uker, alt har vært helt topp bortsett fra en ting. Det er kun en ting som opplevdes som veldig underlig, det var en stor Gay-parade i selveste Guds by, Jerusalem.

Snakket med mange jøder, ikke en eneste som var posetiv til dette av dem vi traff. Ikke minst de som bor i Jerusalem, og var Jøder. Vi opplevde at kollektiv trafikken og alt ble omdirigert, for å gi plass til en parade som etter Guds ord er totalt forkastelig, da Gud selv er imot dette! Han har skapt oss til en mann og en kvinne, som skal leve i et forpliktende samliv livet ut. Alt utenom dette er synd i Guds øyne!

Men samtidig, da jeg leste mine bibelkommentarer som jeg skrev vel for fem år siden, så skjønner jeg at dette er også forutsagt i Guds ord. Derfor kommer det ikke som noen overraskelse.

Joh. e. 16. 1. Dette har jeg sagt for at dere ikke skal bli ført til fall.  2 De skal utstøte dere av synagogen. Ja, det kommer en tid da enhver som slår dere i hjel, skal tro at han utfører en tjeneste for Gud.  3 Det skal de gjøre fordi de verken kjenner Faderen eller meg.  4 Dette har jeg sagt dere for at dere, når den tiden kommer, skal huske at jeg sa det.

Det er spennende å lese hva Jesus selv sier, at han sier dette som skal skje. Om det er posetivt eller negativt, så vet vi som troende det. Derfor, selv en Gay-parade i Jerusalem, Guds by. Det kommer ikke som en overraskelse, dette underviste jeg om flere år før vi havnet opp i det.

Se her, minebibelkommentarer Johannes åpenbaring 11. 6 De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i den tiden de er profeter; og de har makt over vannet og kan gjøre det til blod, og makt til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil.

De har den gammel testamentelig Profet gjerningen i sitt virke der en er Herre også over elementene og de har makt til å både gjøre levende og døde. At det går ild ut i fra deres munn er biledelig tale på de domsordene de utsier.

7 Men når de har fullført sitt vitnesbyrd, da skal dyret som stiger opp fra avgrunnen, føre krig mot dem, seire over dem og drepe dem.

De vil ha sitt virke i den første del av den store trengsel. Dyret som det her referer til er Antikrist. Han skal drepe dem etter å ha ført krig med dem.

8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.

Likene blir liggende i Jerusalem der Jesus døde. Her blir Jerusalem omtalt litte flatterende som åndelig er Sodoma og Egypt. Sodoma står for seksuelle synder som også er abnorme som bl.a. homoseksualitet er. Egypt her ellers står for en plass der Antikrist og verden har tatt sete.

9 Mennesker av mange folk og stammer og tungemål og nasjoner skal se dem ligge der i tre og en halv dag, og de skal ikke tillate noen å begrave dem.

At de blir liggende døde i tre og en halv dag er også at de vil vise all verden at disse er døde men Antikrist lever. På den måten viser de sin triumf!

10 Og de som bor på jorden, skal glede og fryde seg over deres skjebne og sende hverandre gaver. For disse to profetene hadde vært en stor plage for dem som bor på jorden.

At de har vært til stor plage for menneskene taler om deres store og mektige innflytelse. Nå når de er døde er det som ”julekvelden” for de ugudelige og vantro menneskene. Som velger Antikrist og hans regime.

11 Men etter tre og en halv dag kom det livsånde fra Gud i dem; de reiste seg opp og stod på sine føtter, og de som så dem, ble grepet av stor frykt.

Men Satan vil aldri få det siste ordet og seire til slutt. Det gjør alltid Gud og de som går med ham. De blir vakt til live som mange i bibelen også ble. Og når hedningeverden ser det blir de grepet av frykt, ja stor frykt.

12 Da hørte de en høy røst fra himmelen som sa til dem: «Stig opp hit!» Og de steg opp til himmelen i en sky, midt for øynene på sine fiender.

Vi drar gjenkjennelse på hvordan Jesus og menigheten ble rykket opp. Også på hvordan Enok ble rykket opp og at hans budskap levde videre etter hans bortrykkelse.
Judas 14 Det var også om dem at Enok, Adams etterkommer i sjuende ledd, profeterte da han sa: «Se, Herren kommer med sine hellige engler i tusentall 15 for å holde dom over alle og kreve alle gudløse til regnskap for alle ugudelige gjerninger de har gjort, og for alle trassige ord de har rettet mot ham, de gudløse syndere.» 16 De er opprørere som klager over sin skjebne, men lever etter sine lyster. De skryter og bruker store ord og smigrer andre når de har fordel av det.
Budskapet lever alltid videre uansett hvordan det går med budbæreren.

13 I samme stund kom det et stort jordskjelv. En tiendedel av byen raste sammen, sju tusen mennesker ble drept, og de som var igjen, ble forferdet og gav himmelens Gud ære.

At det etter dette ble et stort jordskjelv og drepte sju tusen mennesker må også sees biledelig. Virkningen av Guds handlemåte er som et jordskjelv og ringvirkningene av dette blir ikke velsignelse og liv. Men forbannelse og død.
2. Kor. 2. 14 Men Gud være takk, som i Kristus alltid fører oss med i sitt seierstog og gjennom oss sprer kunnskapen om ham som en duft, på hvert et sted. 15 For vi er som en Kristi vellukt for Gud, blant dem som blir frelst og blant dem som går fortapt: 16 for dem som går fortapt, en duft av død til død, for dem som blir frelst, en duft av liv til liv.

Sluttkommentar:

Legg merke til hva som står i vers åtte, at selv i Guds by, før Jesus kommer og oppretter sitt fredriket, og folkene blir ham lydig. Vil slike perverse og stygge handlinger dessverre finne sted selv i Guds by Jerusalem.

Se her: 8 Likene deres skal bli liggende på gaten i den store byen som åndelig talt kalles Sodoma og Egypt, der hvor deres Herre ble korsfestet.

Likene blir liggende i Jerusalem der Jesus døde. Her blir Jerusalem omtalt litte flatterende som åndelig er Sodoma og Egypt. Sodoma står for seksuelle synder som også er abnorme som bl.a. homoseksualitet er. Egypt her ellers står for en plass der Antikrist og verden har tatt sete.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1595-avisen-dagen-beviste.html

onsdag 13. juli 2016

Nr. 1593: Kristen Norge fremstår som mer hyklersk enn noen gang når horkarlen Sten Sørensen påpeker at Gay paraden er ubibelsk!

Nr. 1593:
Kristen Norge fremstår som mer hyklersk enn noen gang når horkarlen Sten Sørensen påpeker at Gay paraden er ubibelsk!

Det er hykleri å være 100 % imot homoseksuelle, men godta gjengifte blant de troende da begge deler er å drive hor etter skriftens ord!

Jan Hanvold skriker ut på radio her i Oslo: «til helvete med alle som ikke godtar at jeg er gjengiftet».

Det er ikke bibelsk, rett og slik skriften sier det å tale ut imot de homoseksuelle og lesbiske. De skal ikke få anledning å gifte seg i Guds hus med en prest eller Pastor. Men de som er gjengiftet som troende, er det fritt frem for, dette er hykleri og ubibelskt. Begge deler er synd sier skriften, derfor er det om å gjøre å ikke la seg bedra og bli ført bak lyset av disse som er gjengiftet.

De som er gjengiftet taler veldig fort, klart og «lett» imot de homoseksuelle og lesbiske. Her er bl.a. Jan Hanvold, Jan Aage Torp og mange andre grelle eksempler på dette.

Det er fritt frem å gifte å gifte seg ørten ganger, men alle andre som lever i strid med Guds ord skal tas!

De homoseksuelle og lesbiske gjør for enkelte troende den «ultimate» synd. Men de som er gjengiftet eller gifter seg på nytt, det er den «ultimate» nåde! Skriften sier at de begge som lever slik skal ikke arve Guds rike!

1 Kor. 6. 9 Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Ta ikke feil! Verken de som lever i hor, avgudsdyrkere, ekteskapsbrytere eller menn som ligger med menn eller lar seg bruke til dette, 10 verken tyver, pengegriske, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. 11 Slik var noen av dere en gang. Men nå er dere blitt vasket rene, dere er blitt helliget, ja, rettferdige for Gud i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds Ånd.

 Det er så ille med de homoseksuelle – men det er synd på de som er skilt!

Det er parolen for mange, men hva sier skriften? At de som har «lyst» på en mann, som er en mann. Hva med dem? De må fornekte seg selv. Hva med de som er en kvinne, men har lyst på en kvinne? De må fornekte seg selv, si nei takk!

Men hva med de som er skilt, og vil gifte seg igjen? De må og skal gjøre det samme, fornekte seg selv. Si nei takk til hva de «føler» for, da skriften sier at gjengifte er akkurat like mye hor som alt annet!

Hvordan er mange troende mennesker? Det er sikkert ikke så lett å være alene, de skilte må da få lov å gifte seg. Gud er da ikke så streng. Jo, Gud er så streng, gjengifte er å leve i hor, ekteskapsbrudd og hor!
Gjengifte er synd etter Guds ord!

Å gå i en homo-para er langt fra av det gode, men når en person som Sten Sørensen skilt – gjengiftet skal advare imot dette blir det riv ruskende galt!

Gjengiftede kristne har ikke noe å gjøre i Guds menighet, langt mindre som forkynnere og som skal belære andre da de selv ikke lever i samsvar med skriften!

Sten Sørensen var selv gift, første kona fikk vanskeligheter med seg selv. 
Han skilte seg, neste dame «la» han ned! 
Det er alltid «nåde» å få for disse falske profetene i tiden. Og kristenfolket sover, lar disse holde på akkurat som kjødet passer. Dette er hykleri verre enn noe!!!!!!!!!!!!!!


Her er det en person som forlater ei dame i ytterste nød, gifter seg på nytt og så advarer han imot andre. Dette er så ille og Hyklerisk at verre enn dette kan det ikke bli.

Her er noen artikkler jeg har skrevet om dette emne.

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2015/01/nr-1002-ingen-som-er-gjengiftet-som.html

tirsdag 12. juli 2016

Nr. 1592: Dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler!

Nr. 1592:
Dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler!
Beskrivelser på hva som skjedde under EM finalen i Paris, Frankrike søndag 10. juni 2016, da en arrangør tabbe de lux. Gjorde at det ble en møllinvasjonen uten sidestykke. Flomlyset hadde stått på gjennom hele forje natten, og møllen hadde da kommet som horder inn da lyset sto på.
Dette er uten tvil symbolsk, da selv en EM finale og et EM gull, uansett hvor stort og herlig det hele er. Det er timelig og forgjengelig, det er kun troen på Gud og Jesus som vil bringe en evig og herlig seier utenover dette timelige og jordiske livet vi har her på denne jorden.

MØLLSPIST: Cristiano Ronaldo og de andre spillerne ble nærmest spist opp av møll under EM-finalen.
 

JOBBER PÅ SPRENG: De stadionansatte jobber på spreng for å redusere antallet møll på banen.


Jesu ord ble mer aktuelle under EM finalen mellom Portugal og Frankrike enn hva en skulle tro og forvente med den møllinvasjonen vi så.

Jesus sa: Matt. 6. 19 Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. 20 Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21 For hvor din skatt er, der vil også ditt hjerte være.

Fra Wikipedia: Ekte møll (Tineidae) er en artsrik familie av sommerfugler. I motsetning til de fleste andre sommerfugler lever de aller fleste artenes larver ikke på levende planter, men på dødt plante- eller dyremateriale, sopp eller lav. Noen arter kan gjøre stor skade på lagrede matvarer eller på tekstiler, særlig kjent er klesmøll (Tinea bisselliella) som kan ødelegge klesplagg av ull. Ute i naturen kan ekte møll finnes for eksempel i gamle fuglereir og vepsebol, der de spiser dødt organisk materiale.
(sitat slutt).

Hva er det Jesus vil ha sagt? At alt i denne verden, om det er verdens fineste klesplagg, det er ikke beskyttet imot møll. Og metaller ryster etc. Dette at de på Stade de France i Saint Denis, en forstad nord for Paris. Det er Frankrikes nasjonalstadion, fikk en møllinvasjon p.g.a. at de som styrer stadionanlegget gjorde en slik grov feil med å la lysene stå på natten gjennom. Viser bare at vi mennesker er også full av feil om vi har egentlig all verdens rikdommer!

Vi må legge på oss Jesu ord, om å ikke sette vår lit til noe i denne verden. Men søke Guds rike først, ikke som nr. to, tre eller til sist. Men på første plass!

Matt. 6. 28 Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke, 29 men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. 30 Når Gud kler gresset på marken så fint, det som står der i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere? Så lite tro dere har! 31 Vær altså ikke bekymret og si: Hva skal vi spise? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? 32 Alt dette er hedningene opptatt av; men den Far dere har i himmelen, vet at dere trenger alt dette. 33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.

Uansett, alt i denne verden av gull, gods og ære, har sin bismak. Hvorfor?
Det er kun timelig og vil ikke vare for alltid. Kun det vi gjør for Gud, vil vare for evig og alltid! Apostelen Paulus skriver:

1 Kor. 9. 24 Vet dere ikke at de som er med i et løp på idrettsbanen, de løper alle sammen, men bare én vinner seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den! 25 En idrettsmann må nekte seg alt. Han gjør det for å vinne en krans som visner, vi for å vinne en krans som aldri visner. 26 Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål, og jeg er ikke lik en bokser som slår i løse luften. 27 Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forkynt for andre, selv skal bli forkastet.

En krans som visner – vi som tror på Jesus og Gud får en krans som er evig!

For en stor forskjell det er på å tro på Gud, og ikke tro på Gud. Tenk på Asaf i Salme 73. Han ble motløs da han så hvor godt det gikk de ikke troende. Men det var inntil han Gud inn i Guds nærhet, og fikk se det hele i et evighetsperspektiv. Da ble det en himmelvid forskjell. Vi leser fra hva Asaf skriver.

Salme 73. 11 De sier: «Hvordan vet Gud om det?
        Har Den Høyeste kjennskap til noe?»
    12 Ja, slik er de ugudelige
        som alltid er trygge og øker sin rikdom.
    13 Forgjeves har jeg holdt hjertet rent
        og vasket mine hender til tegn på uskyld.
    14 Enda ble jeg plaget hele dagen,
        hver morgen ble jeg tuktet.
    15 Hadde jeg sagt: «Slik vil jeg tale»,
        da hadde jeg sveket dine sønners ætt.
    16 Så grublet jeg for å skjønne dette;
        det var pinefullt for meg
    17 – til jeg gikk inn i Guds helligdom;
        da skjønte jeg hvordan det går dem til slutt.
    18 Ja, du fører dem ut på glatte veier,
        du lar dem falle og gå til grunne.
    19 Å, hvor brått de går til grunne,
        de blir revet bort og ender i redsel.
    20 Likesom vi forakter en drøm
        når vi våkner om morgenen,
        slik ringeakter du synet av dem
        når du reiser deg, Herre.
    21 Så lenge mitt sinn var bittert,
        og jeg kjente at det stakk i hjertet,
    22 var jeg dum og uforstandig;
        som et fe var jeg mot deg.
    23 Men jeg blir alltid hos deg,
        du har grepet min høyre hånd.
    24 Du leder meg med ditt råd,
        og siden tar du meg opp i herlighet.
    25 Hvem har jeg ellers i himmelen?
        Når jeg bare har deg,
        ønsker jeg ikke noe på jorden.
    26 Om kropp og sjel forgår,
        er Gud for evig min klippe og min del.
    27 Se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne,
        du gjør ende på alle som er utro mot deg.
    28 Men for meg er det godt å være nær Gud.
        Jeg tar min tilflukt til Herren.
        Jeg vil vitne om alle dine gjerninger.

Her kan vi lese om Asaf som først ser at det går veldig godt med mange som ikke tror på Gud, som ikke har Jesus som sin frelser og Herre. Men de som tror på Gud, de går det ikke alltid tilsynelatende like godt med. Det er faktisk slik at det er mange ganger letter og mer komfortabelt å avskrive Gud i livet sitt. Da kan en gjøre som en selv vil, leve ut det livet som man ønsker og mener er best. Mens det for den troende er et liv i forsakelse, fornektelse og faktisk også være et utskudd i denne verden. Men så kommer det den dagen vi alle skal stå innforbi Gud med vårt liv, hva da?

Da hjelper det ingenting å være mester hverken i fotball eller noe annet. Mye eller lite penger på konto betyr da svært, svært lite, det er om en er renset i Jesu dyrebare blod.

Om vi har levd et liv som er Gud til behag og har evnet å blitt bevart i troen og våre liv er Gud verdige? Uten dette, så ha vårt liv vært forgjeves og uten innhold. Skriften sier at alt er tomhet i denne verden uten Gud, da det vil ta oss til fortapelsen!

Asaf bryter ut i en saliggjørende triumf, som vi alle som troende kan gjøre seg til vår.

Salme 73. 23 Men jeg blir alltid hos deg,
        du har grepet min høyre hånd.
    24 Du leder meg med ditt råd,
        og siden tar du meg opp i herlighet.
    25 Hvem har jeg ellers i himmelen?
        Når jeg bare har deg,
        ønsker jeg ikke noe på jorden.
    26 Om kropp og sjel forgår,
        er Gud for evig min klippe og min del.
    27 Se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne,
        du gjør ende på alle som er utro mot deg.
    28 Men for meg er det godt å være nær Gud.
        Jeg tar min tilflukt til Herren.
        Jeg vil vitne om alle dine gjerninger.

Asaf beskriver hvordan han hadde vært før han fikk sine åndelige øyne opplatt og hvordan det gikk med menneskene uten Gud: «Jeg var dum og uforstandig. Som et fe var jeg mot deg.»

Slik er egentlig menneskene uten Gud, de er: «Jeg var dum og uforstandig. Som et fe var jeg mot deg.» For å omskrive dette, så blir det hvordan ikke troende er:
«Jeg var dum og uforstandig som ikke trodde på Jesus. Som et fe var jeg mot deg da jeg ikke ville tro på Gud.»

Slik er det for alle, selv det å vinne EM Gull, men glemme Gud oppe i det hele da møll og alt annet som er i denne verden. Vil bryte alt ned, og alt i denne verden er timelig og forgjengelig!