tirsdag 22. september 2020

Nr. 2755: Unibuss driver med en ren og skjer mobbekampanje imot meg som dessverre bare fortsetter og fortsetter!


Nr. 2755:
Unibuss driver med en ren og skjer mobbekampanje imot meg som dessverre bare fortsetter og fortsetter!

I Norge er det religionsfrihet!
Det Unibuss holder på med er helt på tryne, og bryter med Norsk lov.
Muslimer, kristne og andre har lov å høre på akkurat den radioen og de radioprogrammer de selv vil og ønsker!
Det Unibuss holder på med er ikke noe annet enn ren og skjer mobbing!
Under Nemndsmøte trakasserte de meg noe veldig.
Mente at jeg ikke hadde folkeskikk, tok ikke hensyn til kundene.
De mente sågar under nemndsmøte at saken gjaldt ikke Unibuss Diskriminering av meg, men at jeg ikke tok hensyn til kundene mine i bussen.
Advokat Johannes Straume savner sidestykke, en advokat som er kun opptatt å sverte andre.


  
Fikk lov av Kjell Andersen som driver nettstedet Søkelys å legge ut hans artikkel som han har skrevet om feiden mellom meg og mobberne i Unibuss.


Christensen med nye klage på Unibuss til diskrimineringsnemda: Mener Unibuss bedriver hevnakt

Blogger Jan Kåre Christensen har nå formelt sendt en ny klage på Unibuss til diskrimineringsnemda. Som tidligere omtalt var Christensen klage oppe til behandling torsdag 17 september og begge parter var representert med advokat under den muntlige forhandlingen som pågikk over telefon. Christensen var representert med advokat Josefine Wærstad, mens Unibuss ble bistått av advokat Johannes Straume. Under møtet ble det presentert to forskjellige virkelighetsforståelser og Unibuss avviste å ha diskriminert Christensen på grunn av hans kristne tro. Christensen selv mener at han både har vært og blir utsatt for ytterligere diskriminering. Dette siden Unibuss nå slår tilbake med hevnakt. Dette fordi Unibuss i august valgte å bestride nok en sykemelding. Dette fordi et medisinsk inngrep utført på Volvat medisinske senter fant sted parallelt med at Christensen deltok i sin datters bryllup.

Unibuss som fortiden er rammet av streik har angivelig begått ytterligere diskriminering av Christensen som selv opplever at hans arbeidsforhold er truet. Dette sa Christensen under telefonmøtet med Diskrimineringsnemda og i tillegg er Christensen nå utsatt for hevnakt fra Unibuss som nok en gang har bestridt Christensens sykemelding. Dette på tross av at Christensen samme helg han feiret datterens bryllup gjennomgikk et kirurgisk inngrep. “Jeg hadde møte med ledelsen, og jeg forklarte at jeg hadde sykemelding p.g.a.et kirurgisk inngrep. At dere bestrider dette er for meg tåpelig. Men greit, dere om det,” skriver Christensen som tidligere i år fikk en sykemelding bestridt av arbeidsgiver. Den gangen tok Christensen kontakt med NAV som gav han fullt medhold og arbeidsgiver har i ettertid måtte utbetale aktuelle sykepenger. Nå har Christensen på nytt tatt kontakt med Diskrimineringsnemda da han mener at Unibuss fortsetter å diskriminere ham. “De driver med hevnakt og diskriminering gjennom å gå meg en ny tjenestepåtale og har også bestridt to sykemeldinger. Som NAV har gitt meg medhold i begge to,” sier Christensen i en epost.

Tror at Diskrimineringsnemda vil gi han medhold

Da får jeg kjøre på full pine med Muslimsk gjalla rop, bønnerop og undervisning fra Koranen. —Jeg fordrar ikke Muslimsk tro og propaganda, men ifølge Unibuss er det allright. Hører enn på kristen radio, så misjonerer enn.
Gjør muslimene det samme, så er det kjempefint, skriver bloggeren og bussjåføren.

Etter torsdagens forhandling tror Christensen på full seier. I en epost skriver bussjåføren dette: “Kjempefint, kjempebra, Unibuss tror jeg vil tape garantert. Jeg vet ikke resultatet. Skal jeg tippe, så får jeg 50.000, – kr i oppreisning. Og Unibuss får en dom imot seg at de har diskriminert meg når jeg OPPFATTER DET SLIK AT HVIS JEG SPILLER PÅ RADIO UANSETT VOLUM SÅ RISIKERER JEG Å BLI SAGT OPP OG FÅ TJENESTEPÅTALER. -Hvis jeg taper i Diskriminergsnemda må jeg kun høre på Muslimsk radio som er tillatt ifølge Unibuss. Kristen radio kan jeg bare glemme. Da får jeg kjøre på full pine med Muslimsk gjalla rop, bønnerop og undervisning fra Koranen. —Jeg fordrar ikke Muslimsk tro og propaganda, men ifølge Unibuss er det allright. Hører enn på kristen radio, så misjonerer enn. Gjør muslimene det samme, så er det kjempefint,” skriver bloggeren som har sendt en ny klage til diskrimineringsnemda på sin arbeidsgiver. “Dette fordi de under Nemndsmøte trakasserte meg noe veldig. Mente at jeg ikke hadde folkeskikk, tok ikke hensyn til kundene. Skrev masse dritt på bloggen min og var egentlig uegnet som bussjåfør,” skriver Christensen videre i sin epost. Bloggeren og bussjåføren har mottatt bekreftelse på at hans siste klage på arbeidsgiver er mottatt og oversendt juridisk avdeling til vurdering

lørdag 19. september 2020

Nr. 2754: Nemndsmøte over, der både jeg/vi og Unibuss fikk fremlegge våre argumenter til Diskriminergsnemda som antagelsesvis vil avsi en dom i løpet av 1 mnd.!

Nr. 2754:
Nemndsmøte over, der både jeg/vi og Unibuss fikk fremlegge våre argumenter til Diskriminergsnemda som antagelsesvis vil avsi en dom i løpet av 1 mnd.!

Bilde av Ivar Danielsen som ledet forhandlingene i Diskriminergsnemda.
Fra YTF fikk jeg da hjelp og som førte ordet på vegne av meg, Advokat Josefine Wærstad.
Fra Unibuss, så hadde de en broiler og frekk Advokat Johannes Straume.
Som kun var opptatt med en ting, å sverte meg og overhode ikke hadde noen argumenter bortsett fra å sverte meg.

Leder for retten, var lagdommer Ivar Danielsen (Agder lagmannsrett).
Han ledet hele saken utmerket.

Dom tror jeg vil komme etter Diskriminergsnemda føringer om ca. 1 mnd.

Unibuss mente jeg ikke tok hensyn til andre mennesker.
Unibuss selv driter fullstendig i mine rettigheter som bussjåfør og menneske at jeg på lik linje med alle andre skal få lov til å velge de radiokanalene jeg ønsker og har tilgjengelig på lik linje med alle andre.
Med andre ord, når Unibuss førte ordet, så var det som å høre beskrivelsen av seg selv når de prøvde å sverte meg mest mulig.
Det er her de selv sitter fast, de tar ikke hensyn.

Vi prøvde derimot å få frem de saklige og juridiske punktene. Der min Advokat Josefine Wærstad mente at det var 6 punkter som var viktige.

1.)  Unibuss er den ansvarlige her i forhold til klagen. Ikke Ruter eller andre.

2.)  Om å høre på kristne radiokanaler er vernet av lovens bestemmelse eller lovverket.

3.)  Om jeg er blitt forskjellsbehandlet og diskriminert, med andre ord.

Skal det være lov å høre på kristne radiokanaler på lik linje med andre radiokanaler.

4.)  Om den Diskrimineringen er direkte eller indirekte. Volumet og innhold er sammenflettet, derfor er dette både direkte og indirekte diskriminering da jeg egentlig ikke kan høre på kristen radio uansett.

5.)  Om Diskrimineringen imot meg har saklig grunn, noe vi mener den overhode ikke har.

6.)  Gjengjeldelse med nye tjenestepåtaler og bestridelse av sykemeldinger etc.

Sluttkommentar:

Men det som gjør at vi garantert kommer til å vinne denne saken er det spørsmålet som leder Ivar Danielsen spurte meg.
Om jeg føler at jeg får lov og kan høre på radio med kristent innhold høyt eller lavt, vil sette min jobb i fare med hensyn til oppsigelse?

Det svarte jeg ja på, som selvfølgelig er sant og som gjør at Unibuss har gjort seg selv svar skyldig.
Saken står da også om mitt arbeidsforhold da Unibuss stadigvek bestrider sykemeldinger og annet p.g.a. denne saken.
Jeg tror personlig at vi både vinner saken og får oppreisning.
Ikke minst disse gjengjeldelsene med hensyn til å overprøve mine sykemelding og annet. Har gjort at med hensyn til erstatning står saken min sterkt!


mandag 7. september 2020

Nr. 2752: Jeg håper og tror at Diskriminergsnemda vil statuere et eksempel ovenfor Unibuss og ledelsen at det er konsekvenser for en bedrift å hetse, sjikanere, trakassere, mobbe og diskriminere en arbeidstager!

Nr. 2752:
Jeg håper og tror at Diskriminergsnemda vil statuere et eksempel ovenfor Unibuss og ledelsen at det er konsekvenser for en bedrift å hetse, sjikanere, trakassere, mobbe og diskriminere en arbeidstager!Personlig tror jeg at vi har en meget god sak imot ledelsen i Unibuss.

Vil jeg få 200.000, - kr i oppreisning? 
Mer eller mindre, det er egentlig det eneste spennings momentet?
Ellers regner jeg vi kommer til å kjøre over Per Christian Bing og ledelsen i Unibuss, noe veldig.

Per Christian Bing og Unibuss er noen verstinger i arbeidslivet som tror de kan gjøre hva de selv vil og lyster, men det kan de så absolutt ikke!

Illustrasjonsfoto der en prøver å kneble enkeltmenneske, men heldigvis har vi regler som selv verstinger i arbeidslivet må forholde seg til.Mitt hovedmål er at jeg skal få anledning å høre på radio på lik linje med alle andre. 
Samt velge de kanalene som jeg selv vil, på lik linje med alle andre!

Samt oppreisning på 200.000, - kr siden Unibuss har hetset, sjikanert, trakassert, mobbet og diskriminert meg over år.

De har vært ustanselige og helt uten proporsjoner for hva jeg har gjort.
Det har vært direkte stygt, ondsinnet og diskriminerende over så lang tid som ledelsen i Unibuss har holdt på med å angripe meg, innkalle til møter og gitt tjenestepåtaler oven en lav sko som jeg krever blir trekket tilbake!

Her er Oversender endelig redegjørelse – innkallelse til muntlig forhandling som vil foregå 17 september.

Diskrimineringsnemnda viser til sak 20/42. På grunn av stor saksmengde, blir det to nemndmøter i august. Denne saken blir derfor flyttet til nemndmøtet 20. august 2020. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører. Vedlagt finner dere Sekretariatets endelige redegjørelse i saken, og motpartens kommentarer til vårt utkast til redegjørelse. Muntlig forhandling Unibuss har gitt tilbakemelding om at selskapet ønsker muntlig forhandling. Unibuss AS og Jan Kåre Christensen kalles derfor inn til nemndmøte. Dagsorden for møtet er ennå ikke ferdig. Dere vil bli holdt orientert om tidspunktet for når deres sak kommer opp. Møtet vil bli holdt som videokonferanse. Parter som er innkalt til møte i Diskrimineringsnemnda har ikke plikt til å møte. 

Vi oppfordrer dere likevel sterkt til å møte. Det er satt av totalt 20 minutter til de muntlige forhandlingene. Innledningsvis legger partene frem sine hovedsynspunkter. Deretter stiller nemnda spørsmål til partene. De muntlige forhandlingene avsluttes med at partene får anledning til å gi avsluttende kommentarer. 
Det blir ikke lagt opp til at partene skal kunne stille spørsmål til nemnda eller hverandre i nemndsmøtet. Vi understreker at det ikke blir gjort opptak av de muntlige forhandlingene og at reglene om taushetsplikt også gjelder de opplysningene som kommer frem der.

Endelig redegjørelse i sak 20/42 Sakens parter

A: 
Jan Kåre Christensen representert av advokat Josefine Wærstad i Yrkestransportforbundet B: Unibuss AS Saken gjelder Saken gjelder spørsmål om Unibuss AS har handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion/livssyn ved å gi Christensen tjenestepåtale for å ha hørt på religiøse radioprogrammer under busskjøring. 

Saken gjelder videre spørsmål om Unibuss har trakassert Christensen på grunn av religion/livssyn, og om Unibuss har utsatt Christensen for gjengjeldelse. Sakens bakgrunn Jan Kåre Christensen er bussjåfør og kjører buss for Unibuss i Oslo. Unibuss kalte Christensen inn til et møte 6. november 2019, der også tillitsvalgt møtte. Bakgrunnen for møtet var ifølge tjenestepåtalen flere kundeklager om «høylytt religiøs prekener/propaganda.» 

Christensen fikk en tjenestepåtale 11. november 2019 fra Unibuss (s. 36). I tjenestepåtalen er det vist til fem kundeklager i tidsrommet august 2019 – oktober 2019. Christensen har tidligere fått fire tjenestepåtaler for andre forhold. Yrkestrafikkforbundet ved advokat Josefine Wærstad tok 20. november 2019 (s. 50) kontakt med Unibuss for å få omgjort tjenestepåtalen. Unibuss avslo forespørselen 18. desember 2019 (s. 41). Partene hadde et møte 29. mai 2020, der Unibuss blant annet tok opp en klage datert 20. mai 2020 over høylytt radio. Samme dag var gruppeleder med Christensen på busstur for å veilede om akseptabelt volumbruk på radioen (s. 229).

Christensen fikk en ny tjenestepåtale 10. juni 2020 (s. 173). Der ble det opplyst om at avslutning av arbeidsforholdet ville kunne bli aktuelt. Unibuss har følgende retningslinjer om radiobruk i sin sjåførhåndbok per 16. desember 2019: «Vær nøye med å ha volumet på et slikt nivå at det ikke forstyrrer kundene.» Frem til 15. desember 2019 het det følgende om radiobruk i sjåførhåndboken: «Vær nøye med å ha på volumet på et slikt nivå at det ikke forstyrrer din kommunikasjon med kundene». Christensen brakte saken inn for Diskrimineringsnemnda ved klage av 23. januar 2020. Partenes anførsler Christensen har i hovedsak anført: Christensen er diskriminert og trakassert av Unibuss på grunn av sin tro/sitt livssyn, ved at han fått tjenestepåtaler. Det er Unibuss som velger hvilke reaksjoner sjåføren skal få når det kommer en klage. Det er også Unibuss som velger hvilke klager de skal se bort fra. Det er dermed ikke klagene i seg selv eller Ruters håndtering som er tema, men tjenestepåtalen som Christensen har fått. Det å høre på kristen radio må regnes for et religionsuttrykk på lik linje med å bære kors eller hijab, og er dermed omfattet av lovens diskrimineringsvern. Christensen liker å høre radio når han kjører buss, både religiøse kanaler og P1 og P4. Han har ikke radioen høyt på, men det kan ha hendt at han har skrudd opp lyden noe om det er en sang eller noe annet han har hatt spesielt lyst til å høre. Han har ikke brutt noen retningslinjer, dersom det ikke er lov å høre på programmer med religiøst innhold bør dette presiseres. Det er heller ingen retningslinjer for hvor høyt man kan ha radioen på, eller at man må slå av om noen klager. Dersom ikke han, på samme måte som andre, kan velge hvilken kanal han vil høre på, så er dette mobbing og diskriminering fra arbeidsgiver. Unibuss kan ikke gi han tjenestepåtale på grunn av at han hører på en kristen radiokanal. Unibuss kan gi bestemmelser om hvilken lydstyrke sjåførene kan ha, men ikke om hvilke kanaler sjåførene kan høre på. Han har bare hørt på lovlige radiokanaler med konsesjon. Advarselen er begrunnet dels i volumet, og dels i innholdet i radioprogrammene. Advarselen innebærer et forbud for Christensen å høre på radioprogrammer med religiøst innhold. Advarselen er et uforholdsmessig inngrep. Hensynet til passasjerene kan ivaretas ved at de kan flytte seg bakover i bussen. For Christensen er forbudet inngripende.

Unibuss kunne som alternativ hatt retningslinjer om volum, eller at sjåføren må skru av dersom det kommer klager eller at sjåføren ikke kan høre på religiøse programmer dersom bussen er full og passasjerene ikke kan flytte seg bakover i bussen. Det at Unibuss ikke har klare retningslinjer for volum og innhold, kan i seg selv tilsi at inngrepet er et uforholdsmessig inngrep i religionsfriheten, se LDN 46/2014 om bruk av kors i NRKs nyhetssending. Christensen har ikke fått veiledning om hva som er tillatt når det gjelder bruk av radio i bussen, eller om det er noen restriksjoner på hvilke kanaler sjåførene kan høre på. I mai 2020 kjørte han en tur sammen med gruppeleder der kanal og lydstyrke skulle være så likt som mulig som ellers. Lydnivået var da helt normalt. Ledelsen og andre kan gjerne komme uanmeldt på bussen for om mulig å avdekke avvik. Kundeklagene oppleves som grunnløse og oppkonstruerte av den grunn at han ikke liker høy lyd. Den siste kundeklagen av 20. mai kan umulig være reell siden han snakket med kunden som stod bak sperrebåndet. Det er fysisk umulig å føre en samtale med høy lyd under slike forhold. Han har tidligere fått tjenestepåtale som har blitt trukket tilbake. Dette er mobbing og trakassering og uholdbart fra Unibuss sin side. Han er den eneste som opplever dette, og han har ikke gjort noe galt på over ti år. Han har blitt utsatt for overdrevne påstander om dårlig arbeid. Det er stadige møter og nå også spørsmål om oppsigelse. Unibuss bestrider sykemeldingen hans fra 26. juni til 3. juli.

Det er gjengjeldelse for at han har klaget saken inn for Diskrimineringsnemnda. Christensen har satt frem krav om oppreisning på kroner 200 000. Unibuss har i hovedsak anført: Unibuss har ikke diskriminert Christensen. Det er ikke høyttalere bakover i bussen, slik at radio i utgangspunktet kun er til glede for sjåføren. Unibuss har ikke nektet Christensen å høre på radio. Han kan også selv velge hvilke kanaler han vil høre på. Kundene klagde på at radioen stod høyt på. Et offentlig kollektivtilbud ikke et sted for høylytt religiøs forkynnelse. Tjenestepåtalen ble gitt etter flere uavhengige kundeklager (s. 88). I møtet 4. februar 2016 ble han bedt om å holde volumet på et slikt nivå at passasjerene ikke blir forstyrret. Unibuss har ansatte fra over 50 ulike opprinnelsesland, som antageligvis tilhører flere ulike religioner. For Unibuss er det underordnet hvilken religion folk tilhører. Det sentrale er at man viser hverandre respekt. Det er derfor ikke åpnet for misjonering eller andre religiøse aktiviteter på arbeidsplassen. Selskapet har som oppgave å drive kollektivtrafikk. De som tar kollektivtrafikk, ønsker ikke nødvendigvis å bli påtvunget andres livssyn. Det tilsier at man skal være varsom med å gi inntrykk av at man påtvinger andre sin religiøse overbevisning. Det innebærer også at man er lydhør overfor klager. Det kan vanskelig kalles diskriminering at kundene klager. Om dette er diskriminering bør det tas opp med oppdragsgiver Ruter som mottar klagene og håndterer disse i første omgang.

Christensen har ikke bare hatt radioen høyt på, men har også gått inn i diskusjoner med kundene. Han tar ikke hensyn og passasjerene som klager blir devaluert som «kristendomshatere», jf. blogginnlegg der det het at «Det var ei svært frekk og gammel dame som satt seg bak meg for å finne ut hva jeg spilte. Hun var en skikkelig kristendomshater og vare bare ute etter og ta meg. Slike mennesker overser jeg, og alt det andre viser bare at dette er mennesker som er ute etter trøbbel.» Unibuss stiller seg uforstående til påstandene om trakassering og gjengjeldelse. Christensen har på bakgrunn av kundeklager blitt fulgt opp i henhold til selskapets rutiner. Christensen har vist manglende evne til å endre atferd og selskapet har hatt flere møter med ham som har blitt fulgt opp med skriftlige advarsler. Unibuss kan ikke se at det er grunnlag for kravet om oppreisning Sakens rettslige side Diskrimineringslovverket Likestillings- og diskrimineringsloven § 6 første ledd forbyr diskriminering på grunn av religion/livssyn. Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter unntaksbestemmelsen i § 9 eller bestemmelsen om positiv særbehandling i § 11. Med direkte forskjellsbehandling menes at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt behandlet i en tilsvarende situasjon på grunn av religion/livssyn,
jf. §7. Med indirekte diskriminering menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som vil stille personer dårligere enn andre, på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd (her religion/livssyn). Det følger av § 9 at forskjellsbehandling i noen tilfeller kan være lovlig. Forskjellsbehandlingen er ikke i strid med forbudet i § 6 dersom den har et saklig formål, er nødvendig for å oppnå formålet og forskjellsbehandlingen ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles. Det skal legges til grunn at diskriminering har skjedd hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd, og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har skjedd, jf. § 37. En påstand om diskriminering er ikke nok til at nemnda kan konkludere med at det er «grunn til å tro» at diskriminering har skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens andre omstendigheter. Diskrimineringsombudsloven (lov av 16.06.2017 nr. 50) § 12 første ledd gir nemnda hjemmel til å treffe vedtak om oppreisning i arbeidsforhold, se også likestillings- og diskrimineringsloven § 38. I forarbeidene til loven (Prop. 80 L. s. 106) er det antydet at oppreisningsbeløp bør ligge mellom 20-80 000 kroner.

Sluttkommentar:

Unibuss hevder at jeg ikke evner å forandre adferd. Dette gjør jeg hver gang det er noe ellers i livet.
Men ikke her, her akter jeg fremdeles å få høre på den radioen jeg selv ønsker og vil. På lik linje med alle andre bussjåfører.
Hvis ikke, så blir jeg Diskriminert som Unibuss helt riktig hevder at jeg blir det da de skriver at jeg ikke endrer adferd!

onsdag 2. september 2020

Nr. 2748: Alle Guds løfter, Guds velsignelse er oppfylt i Kristus, og i ham har de fått sitt ja og Amen!

Nr. 2748:
Alle Guds løfter, Guds velsignelse er oppfylt i Kristus, og i ham har de fått sitt ja og Amen!

Da Israels barn gikk tørrskodd over Rødehavet, mens hele den Egyptiske hæren druknet.
Viser at det er en positiv forskjell å stole på Gud, og ikke stole på Gud et meget negativt resultat.
Det ble katastrofale følger for den Egyptiske hæren som kun stolte på egen kraft og egen styrke.

2 Mosebok 15. 1. Da sang Moses og Israels barn denne sang for Herren: Jeg vil lovsynge Herren, for han er høit ophøiet; hest og mann styrtet han i havet.  2 Herren er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse; han er min Gud, og jeg vil prise ham, min fars Gud, og jeg vil ophøie ham.  3 Herren er en stridsmann, Herren er hans navn.  4 Faraos vogner og hans hær kastet han i havet, og hans utvalgte vognkjempere druknet i det Røde Hav.  5 Avgrunner skjulte dem, de sank som sten i dype vann.  6 Din høire hånd, Herre, er herliggjort i kraft, din høire hånd, Herre, knuser fiender.  7 Og i din høihets velde slår du dine motstandere ned; du slipper din vrede løs, den fortærer dem som strå.  8 Og ved ditt åndepust hopet vannene sig sammen, bølgene stod som voller, dype vann stivnet i havets hjerte.
2 Kor. 1. 20 for så mange som Guds løfter er, i ham har de sitt ja, derfor får de og ved ham sitt amen, Gud til ære ved oss.

Storheten i Jesus, er slik at det overgår alt det vi kan fatte, begripe og forstå.
Derfor sier skriften følgende:

Efes. 3. 20 Men ham som kan gjøre mere enn alt, langt ut over det som vi beder eller forstår, efter den kraft som ter sig virksom i oss,

Men samtidig for oss, når «havet» er så enormt.
Vi trenger «bare» å få tak idet vi trenger selv til.
Trenger egentlig ikke «alt», bare noen deler av Kristus.
Det er mer enn nok, da rikdommene i Kristus er uendelige!

Vi trenger ikke alltid «hele» himmelens-velsignelse, kun en liten «bit!»

Det er minst to fallgruver å falle i.
Den ene er at vi ber om lite og ingenting. Vi ser ikke de mulighetene vi har i Kristus og den rikdommen,
Den andre, er at vi ber om «for mye!»
Forventer nesten det umulig, både av Gud, oss selv og andre mennesker.
Samt at vi ikke har tålmodighet i forhold til bønnesvaret.
Det er noe av dette Jakob taler om.

Jakob 4. 1. Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden iblandt eder? Er det ikke av eders lyster, som fører krig i eders lemmer?  2 I attrår, og har ikke; I slår ihjel og bærer avind, og kan ikke få; I ligger i strid og ufred. I har ikke, fordi I ikke beder; 3 I beder og får ikke, fordi I beder ille, for å øde det i eders lyster.

Her møter vi det jeg vil kalle for ytterkantene, hvorfor vi ikke får ifra Herren.

Når vi får, at vi ikke tar vare på det. Det er når vi ikke tror, og når vi sløser ting bort. Vi er ikke disiplinerte, takknemlige og er som et kar det leker ifra.

Med andre ord, det er en negativ side og der vi kan komme inn i usunne spor i vår vandring med Herren.

Men hvordan erfare det som har med Gud å gjøre?

Ønsker å nevne ti (10) ting her, da i stikkordsform.

1.)  Alle løftene vi finner både i GT og NT er oppfylt i Kristus eller skal få sin oppfyllelse i Kristus. Derfor hører det oss til, da vi er Guds arvinger og Jesu Kristi medarvinger.

Rom. 8. 17 men er vi barn, da er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, såfremt vi lider med ham, forat vi også skal herliggjøres med ham.

Josva 1. 3 Hvert sted I setter eders fot på, gir jeg eder, som jeg sa til Moses: 

Vi må finne minst et løfte, helst flere, og stå på dem i Jesu navn.
De tilhører oss og er gitt til oss alle som er i Kristus Jesus.

2.)  I Guds verden, for å erfare dette. Så må vi tro Gud, tilegne oss det og leve i tro. Troen er det som «drar» rikdommene som er i Gud og Kristus, til oss og inn i vår virkelighet. Tro er avgjørende for å erfare Gud, uten tro vil vi ikke erfare Gud.
Troen er av avgjørende betydning.

Skriften sier:

Hebr. 11. 6 men uten tro er det umulig å tekkes Gud; for den som treder frem for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham.

Markus 11. 22 Og Jesus svarte og sa til dem: Ha tro til Gud! 23 Sannelig sier jeg eder at den som sier til dette fjell: Løft deg op og kast dag i havet! og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, ham skal det vederfares. 24 Derfor sier jeg eder: Alt det I beder om og begjærer, tro bare at I har fått det, så skal det vederfares eder.

Vi står da innforbi både muligheter og utfordringer.
En utfordring som er viktig å ta med seg, det er å finne minst et skriftsted som en må plassere inn i den situasjonen som en står.
Her er det et rikholdig materiale da hele bibelen, alt i både GT og NT er anvendelig for oss.
Hvorfor? Fordi alt er oppfylt i Kristus, og han er det vi er i.
Vi er plassert i Kristus – i alle deler.

Efes. 2. 4 Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, 5 gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser - av nåde er I frelst - 6 og opvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, 7 forat han i de kommende tider kunde vise sin nådes overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.

Vi hadde dette skriftsted som et utgangspunkt, og leser vi også sammenhengen. Så ser vi at alt er i Kristus, og da må vi regne med at vi som er i Kristus. Tilhører ham og er hans medarving og Guds arving, at alt er også tilgjengelig for oss som tror på ham, Kristus.

1 Kor. 1. 30 Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, 31 forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren!

Vi er i Kristus – han er ordet – da må vi «finne» et og helst flere Guds ord som gjelder vår situasjon. Knytte det opp til vårt bønnebegjær eller bønnebehov.

Samtidig, vi gjør dette i tro, da skjer også underne. Jeg vil kort gi noen tips til å bruke Guds ord på rett måte for å oppleve bønnhørelse.

Da må vi finne minst et, helst flere skriftsteder som gjelder for vår bønnhørelse.
Erfare bønnesvar er fremfor alt knyttet opp til løftene, og at vi evner og tror Gud for hva han selv sier og taler til oss i sitt eget ord, eget vidunderlige og herlige ord.


2. Tim. 1. 7 For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.

2.)  Hvordan vil fremtiden bli? Guds ord og løfter er for deg mange plasser i hele bibelen. Her er et av mange, mange eksempler.

Jeremia 29. 11 For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp.

3.)  Trenger du visshet om bønnhørelse og bønnesvar? Guds ord og løfter er for deg mange plasser i hele bibelen. Her er et av mange, mange eksempler.

Jeremia 29. 11 For jeg vet de tanker jeg tenker om eder, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke, å gi eder fremtid og håp. 12 Og I skal påkalle mig og gå avsted og bede til mig, og jeg vil høre på eder, 13 og I skal søke mig, og I skal finne mig når I søker mig av hele eders hjerte. 14a Jeg vil la mig finne av eder, sier Herren,


Fil. 4. 6 Vær ikke bekymret for noget, men la i alle ting eders begjæringer komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takksigelse; 7 og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare eders hjerter og eders tanker i Kristus Jesus.


Fil. 2. 9 Derfor har og Gud høit ophøiet ham og gitt ham det navn som er over alt navn, 10 så at i Jesu navn skal hvert kne bøie sig, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, 11 Og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.

Jesu navn er større enn alle andre navn. Det være økonomiske vanskeligheter. Fysiske, psykiske og alle andre vanskeligheter.

6.)  Møte med vanskelige mennesker og andre utfordringer? Uansett hva det er, svaret finnes i Guds ord og hos Herren. Guds ord og løfter er for deg mange plasser i hele bibelen. Her er et av mange, mange eksempler.

Ord. 21. 1. Kongens hjerte er som bekker i Herrens hånd, han bøier det dit han vil.


Jesaja 40. 29 Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. 30 Gutter blir trette og mødige, og unge menn snubler. 31 Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige.

8.)  Trenger du kraft til å leve som Guds ord? Har du en utfordring på noen som helst område i ditt liv?

Fil. 4. 19 Og min Gud skal efter sin rikdom fylle all eders trang i herlighet i Kristus Jesus.

9.)  Trenger du helbredelse til legemet og sjelslivet? Uansett hva det er, svaret finnes i Guds ord og hos Herren. Guds ord og løfter er for deg mange plasser i hele bibelen. Her er et av mange, mange eksempler.

Les f.eks. Jesaja 53 og mange andre plasser i skriften som sier klart at vi er helbredet gjennom Jesu vunder og sår.

1 Pet. 2. 24 han som bar våre synder på sitt legeme op på treet, forat vi skal avdø fra våre synder og leve for rettferdigheten, han ved hvis sår I er lægt.

10.)                     Det aller viktigste spørsmålet er når det gjelder vår frelse. Dette er spørsmålet som bibelen gir svar på fremfor noe annet spørsmål. Uansett hva det er, svaret finnes i Guds ord og hos Herren. Guds ord og løfter er for deg mange plasser i hele bibelen. Her er et av mange, mange eksempler.

Rom. 10. 13 for hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

Ap.gj. 4. 12 Og det er ikke frelse i nogen annen; for det er heller ikke noget annet navn under himmelen, gitt blandt mennesker, ved hvilket vi skal bli frelst.

Sluttkommentar:

Innfor bønnens verden, er det ikke et eneste område det er mulig å ikke «oppnå» de bønnesvarene en ønsker å oppnå.
Det gjelder bare å ta i bruk Guds ord på rette måten.
Tro Gud, og be og begjære alt den en trenger, ønsker seg og vil ha.
Dette er ikke egoisme eller å sette seg selv i sentrum.
Dette er Gud villet, at Herren er med oss, ikke imot oss!

Rom. 8. 31 Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? 33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør; 34 hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss; 35 hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? 36 som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, 39 hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

tirsdag 1. september 2020

Nr. 2751: Det er ille med Tyrkiske myndigheter, men Norske myndigheter er ikke bedre mange ganger!

Nr. 2751:
Det er ille med Tyrkiske myndigheter, men Norske myndigheter er ikke bedre mange ganger!

Pastor og narreapostel Jan Aage Torp som evnet å forlede politiet, påtalemakten, domstolene og mange andre med sine utspekulerte løgner og fordreininger.
Det er helt ufattelig at myndighetene lar seg så lett forlede av en lystløgner, manipulator, narrsist og psykopat.

 
Jeg er uskyldig, alle andre er skyldige, jeg er da kun en narsissist og lystløgner av rang.


Sannheten var at jeg ikke hadde kommet med noen, men de dømte meg allikevel.

ble dømt i Oslo tingrett og Borgarting Lagmannsrett for hatefulle ytringer.
Hvorfor?
Hatet imot kristne verdier og kristne står nok dessverre sterkt mange ganger hos myndighetene.

Dommen lød for å ha skrevet «for mye».
Det er ufattelige å få til en slik dom, dette er selvfølgelig tidenes justismord.

Erna Solberg er en farlig Statsminister sett med ytringsfriheten for øye. Det er de som har "avvikende" meninger som trenger beskyttelse. Her gjør Erna en grov bommert, og hun indirekte forsvarer voldelige muslimer som hører hjemme i fengsel. Se her for ytringsfriheten: https://snl.no/ytringsfrihet

Ytringsfrihet

Store Norske leksikon

Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å ytre seg ved å gi uttrykk for det de mener og ønsker å si noe om. Siden slutten av 1700-tallet er den ansett for å være en menneskerettighet, og den har et sterkt vern i både nasjonale og overnasjonale lovverk.

Ytringsfriheten omfatter friheten til å formidle ideer i ytring eller handling og til å velge å ytre seg eller la være. Dette gjelder også friheten til å motta andres ytringer. Det siste kalles ofte informasjonsfrihet.

En viss ytringsfrihet er nødvendig for at mennesker skal kunne leve sammen og ligger til grunn for mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling.

Vernet av ytringsfriheten er særlig begrunnet i tre hensyn:

Den er nødvendig for menneskets søken etter sannhet –kun ved fri meningsutveksling kan vi komme nærmere sannheten.
Den ligger som grunnlag for vår personlige autonomi og frihet – vi har frihet til å dele våre tanker og ta imot andres, og i kraft av denne friheten utvikles vi som mennesker.
Den er en forutsetning for demokrati – uten frie ytringer, ingen fri informasjon, ingen fri meningsdannelse og intet reelt grunnlag for demokrati, verken gjennom individers informerte stemmeavgivelse eller mulighet for deltakelse i samfunnsdebatten.
Idéhistorisk kan ytringsfriheten spores tilbake til antikken. Men det er opplysningstiden og dens fokus på individenes samfunnsmessige betydning som er forblitt det sentrale grunnlag for vår forståelse av denne friheten.

Ytringsfriheten er rettslig beskyttet i en rekke internasjonale menneskerettsinstrumenter og i mange lands grunnlover. I Norge er ytringsfriheten beskyttet av Grunnlovens paragraf 100. Norge har også ratifisert flere traktater som omhandler ytringsfrihet. Den praktisk viktigste er Den europeiske menneskerettskonvensjonen, EMK.

Ytringsfriheten er ikke absolutt. Det finnes flere lovfestede begrensninger i ytringsfriheten, som forbud mot å fremsette trusler, ærekrenkelser, privatlivskrenkelser, trakassering og grovt pornografiske, diskriminerende og hatefulle utsagn.

Sensur – det å stanse en ytring før den fremsettes – er derimot som hovedregel ikke tillatt, med mindre det er nødvendig for å beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning fra levende bilder. Reaksjoner mot ulovlige ytringer kan først brukes etter de er fremsatt.

I praksis har oppfatninger om hva som er riktig å si vel så stor betydning for den faktiske ytringsfrihet, som rettslige: Antagelig holdes langt flere ytringer tilbake i frykt for latterliggjøring, marginalisering eller utfrysing, enn for straff.

Sluttkommentar:

Erna Solberg sitt forvirrede narrativ når hun utbasunere her at hun ikke har noe til overs for SIAN, og får oppmerksomheten bort ifra disse voldelige muslimske pøblene.
Erna Solberg skulle gått ut og forsvart SIAN, for at de har lov å ytre seg slik de selv ønsker det.
Ytringsfriheten står nok ikke så sterkt i Norge, ikke minst viser det domen imot meg.
Norge er på mange måter en versting land, det forteller bl.a. at Norge topper statistikken i forhold til innbyggertallet i lovbrudd.
Da lovbrudd på menneskerettighetene dømt i menneskerettighetsdomstolen Strasbourg i Frankrike.
Der domstolen for menneskerettighetene holder til i Europa.

Tenkt selv, jeg er Norges «snilleste» mann, men jeg tror på Jesus og bibelen.
Da er en fritt vilt i Norge, Norge er verstingen i Europa blitt på brudd på menneskerettighetene.

Be for Norge, for her er sannhet blitt løgn, og løgn sannhet.

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! 21 Ve dem som er vise i egne øine og forstandige i egne tanker!

Ja, ytringsfriheten gir anledning til å si og skrive alt den en vil, bare en ikke oppfordrer og truer til vold og å skade andre fysisk.
Det er de kontroversielle og omstridte meningene som trenger beskyttelse fremfor noen andre!