søndag 18. februar 2024

Nr. 3344: Jeg advarte imot Finn Arne Lauvås som en vranglærer allerede i 2009!

 Nr. 3344:

Jeg advarte imot Finn Arne Lauvås som en vranglærer allerede i 2009!

 

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2510-bibellrer-og-evangelist-finn.html

https://www.sokelys.com/onsket-evangelist-finn-arne-lauvas-a-drukne-christensen-og-onsker-torp-han-i-en-kiste/

 

Bilde av Thoralf Gilbrandt som er vel den i Norge som har når det gjelder det profetiske ord. Har hatt størst betydning med sin undervisning?

Finn Arne hadde vært en hel dag i sammen med han.

Finn Arne sa til meg at han var helt blank når det gjelder det profetiske ord.

Snakk om hovmodighet og arroganse hos Finn Arne, ikke mulig å bli større!!!!

Så er han også forført, og det noe kraftig.

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9P2f9Q45FqpamRaEOt6nBOBqCu96NQtH

 


Bilde av bedrageren, forføreren og vranglærere Finn Arne Lauvås som jeg har advart imot siden 2009. i 15 år har jeg advart imot denne erstatningsteologien som driver med en form for vranglære. Som bl.a. blir kalt for preterist.

https://en.wikipedia.org/wiki/Preterism

https://blog.janchristensen.net/2020/03/nr-2685-preteristisk-forstaelse-av.html


Skriften sier at Gud aldri vil eller kommer til å forkaste det kjødelige Israel.

Her er at av mange, mange skriftsteder som sier dette.

Jeg liker meget godt Jeremias, som er veldig klar på dette.

 

Jeremias 31. 35 Så sier Herren, som satte solen til lys om dagen og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten, han som oprører havet så dets bølger bruser - Herren, hærskarenes Gud, er hans navn:  1 Mos 1,14-19   Sal 136,7-9   Jes 51,15 

36 Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ætt ophøre å være et folk for mitt åsyn alle dager.  Jer 33,25-26 

37 Så sier Herren: Dersom himmelen kan måles der oppe, og jordens grunnvoller utforskes der nede, da vil også jeg forkaste all Israels ætt for alt det de har gjort, sier Herren.

 

Finn Arne Lauvås døpte meg i vann våren 1982. Mener det var i april mnd etter jeg ble frelst i januar 1981 på Ebenezer i Skudeneshavn.

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd

 

i ungdommen var jeg også med Finn Arne rundt på møter.

Han var en Salvet forkynner.

I dag er han en amper gammel mann som fjerner deg som Facebook venn med en gang en motsier han. Gretten gammel gubbe som driver med vranglære og tull og tøys.

Dette er hva som har skjedd med han.

 

Her er en artikkel jeg skrev for flere år siden:

https://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=erstatningstelogen

 

Den kjente forkynneren i frie Evangeliske Forsamling Finn Arne Lauvås hevder at Israel som nasjon er avskåret fra Guds løfter for alltid pga deres vantro. De kan kun komme inn som enkeltpersoner. Hva mener du?

John

Svar:
Dette er noe jeg vet meget godt om hva FA lærer da jeg har hørt ca. 15 bibeltimer om dette emne. Jeg kjøpte 15 CD`er jeg hørte igjennom.

 

Evangelist og bibel-lærer Finn Arne Lauvås er en vranglære og erstatnings-teolog http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

 

Dette her FA forkynner er erstatningsteologi som det heter på fagspråket.
Det er selvfølgelig noe sant i det, men allikevel blir det en løgn når en ikke tar med helheten og en omtolker andre sider ved Guds ord. Dette villfarelse og erstatningsteologi i høyeste grad!

Når en ikke tar med de vanskelige skriftstedene som taler om og mot et 1000 års rike for Israel (se Åpenb. 20). Det gjelder i dag hevdes det?!

Når en ikke ser at Israel er delvis avskåret men skal komme inn igjen i full tall (Rom 9-11). Og de er elsket pga fedrene og at de er Guds eiendomsfolk til evig tid.
Rom. 11. 25 Brødre, jeg vil si dere en hemmelighet, så dere ikke skal ha for store tanker om deres egen forstand: En del av Israel er blitt forherdet, inntil folkeslagene er kommet inn i fullt tall. 26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
Fra Sion skal redningsmannen komme,
han skal ta bort all ugudelighet fra Jakob,
27 og dette er den pakt jeg vil slutte med dem
når jeg tar bort deres synder.
28 På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud – for fedrenes skyld. 29 For Gud angrer ikke sine nådegaver og sin utvelgelse. 30 Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått miskunn, fordi de andre var ulydige. 31 På samme måte har de nå vært ulydige, men den miskunn dere har fått, skal føre til at de nå får miskunn. 32 Gud la alle under ulydigheten for å kunne miskunne seg over alle.
33 Å, dyp av rikdom
og visdom og innsikt hos Gud!
Hvor uransakelige hans dommer er,
og hvor ufattelige hans veier!
34 Hvem kjente Herrens tanke,
eller hvem var hans rådgiver?
35 Hvem gav ham noe først,
så han skulle få vederlag?
36 Fra ham og ved ham og til ham er alle ting.
Ham være ære i evighet! Amen
Jeremias 31. 35 Så sier Herren,
han som satte solen til å lyse om dagen
og ordnet det så
at månen og stjernene lyser om natten,
han som rører opp havet så bølgene bruser,
– Herren, Allhærs Gud, er hans navn:
36 Lar jeg disse ordninger vike,
lyder ordet fra Herren,
skal også Israels ætt for alltid
opphøre å være mitt folk.
37 Så sier Herren:
Hvis himmelen der oppe kan måles
og jordens grunnvoller der nede kan utforskes,
da vil jeg også forkaste
hele Israels ætt
på grunn av alt de har gjort, sier Herren.
En omtolker naturlige og fysiske hendelser og ting til kun bli åndelige og metafysisk (metafysisk i betydningen «uforståelig» eller «svevende»).
Slik som at lammet og løven skal beite i sammen gjelder ikke fysisk men åndelig i det at vår natur er som løven blir smeltet i sammen med lammet som er den nye skapning.
Her kunne jeg ha fortsatt i det uendelige men vil stoppe her for korthets skyld å si at Israel har en lys og herlig fremtid. Men dette er knyttet opp imot deres anerkjennelse av Jesus som deres Messias og det kommende 1000-årsriket.
Åpenb. 1. 7 Se, han kommer i skyene! Hvert øye skal se ham, også de som har gjennomboret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, amen!

Evangelist Finn Arne Lauvås har stagnert som forkynner og gått tilbake på grunn av ubibelsk lære og forkynnelse!

Finn Arne Lauvås minner meg om en St. Bernhards hund i forkynnelsen som deler ut litt saft til en døende pasient som trenger en omfattende behandling på sykehuset da han har en brukket rygg som den Norske kristenheten har og liger nede for

 

Først vil jeg kort forklare hva Evangelist Finn Arne Lauvås lærer i dag: Det er at han har gått bort i fra den såkalte dispensasjons læren som går ut på at Gud har «to» folk. Der Finn Arne mener at Gud har kun «et» folk som er alle troende i Kristus. Israel er ikke lengre Guds eiendomsfolk som har spesielle løfter. Ergo ikke noe 1000 års rike da Johannes Åpenbaring allerede er oppfylt og det vil ikke bli noe trengsel hverken for Israel eller for verden. Dette er det meget å si, og lurer du på noe så kan du sende inn spørsmål og du vil få svar. Men skrin under fult navn og seriøst eller så vil jeg ikke besvare da jeg dessverre får inn litt for mange stygge og sleivete kommentarer, mailer etc.

1.) Hørte på Maranta Radioen en tale fra sommer stevnet deres. Dessverre er det mange år siden de hørte fra Gud som kan invitere en slik frafallen og forført forkynner. Fikk forresten en mail i fra de at jeg måtte omvende meg etc. og spurte da hva ifra og har ikke fått noe svar enda, snakk om freidighet og frekkhet hos Maran-Ata her i Oslo. Finn Arne Lauvås talte et intetsigende og platt budskap som han forkynte mye bedre før. Hva har skjedd? Det er kommet inn noe her som bibelen beskriver som Vrang Lære. Da blir resultatet at en lever i et åndelig tørt land. Sal 68:7 Gud gir de enslige hus, fører fanger ut til lykke; bare de gjenstridige bor i et tørt land.

2.) Lauvås er og forblir en erstatnings teolog, ferdig arbeid. Hva er det å være erstatnings teolog? Israel i den gamle pakt skal erstattes med den kristne menighet i den nye. Det er den kristne menighet som er det nye gudsfolket, det nye Israel. Betydningen av dette er at alle de løfter som Israel fikk i den gamle pakts tid, nå overføres på menigheten. Landløftet blir erstattet med Guds rike. Med Guds rike menes menigheten her på jord og himmelen i evigheten. Løftet om land som Abraham, Isak og Jakob fikk av Herren, var selvsagt noe håndgripelig og konkret. Men erstatningsteologien åndelig gjør disse løftene. Det historiske og materielle innhold i løftene blir borte og de knyttes ikke lenger til Israel, men til menigheten. De som tror på Jesus som sin frelser.

3.) Guds løfter til det kjødelige Israel står fast. Jeremias 31. 35 Så sier Herren, som satte solen til lys om dagen og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten, han som oprører havet så dets bølger bruser - Herren, hærskarenes Gud, er hans navn: 36 Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ætt ophøre å være et folk for mitt åsyn alle dager. 37 Så sier Herren: Dersom himmelen kan måles der oppe, og jordens grunnvoller utforskes der nede, da vil også jeg forkaste all Israels ætt for alt det de har gjort, sier Herren. Det kan vel ikke sies sterkere? Så lenge jord, himmel, sol og alt annet vil bestå vil Israel være Herrens utvalgte folk, på tross av deres feil og mangler.

4.) Menigheten er en parentes ut i fra Romerbrevet 9-11. Som folk er Israel i dag satt til side mens Gud virker blant alle hedningefolkene. Israel er fiender fordi de forkastet evangeliet om Jesus. Men Gud elsket oss mens vi ennå var fiender og hans kjærlighet nådde oss mens vi ennå var syndere (Rom. 5:8-10) På samme måte er det vantro Israel elsket av Gud – for fedrenes skyld. Gud kan ikke oppgi dette folket og har en spesiell plan for dem. En plan som skal oppfylles når fylden av hedningene har kommet inn i Guds rike (Rom.11:25) De løfter han gav til Abraham, Isak og Jakob, angrer han ikke på. Israel skal bli frelst og bli til en velsignelse på jorden. Det skal skje i deres eget land Israel.

5.) Lauvås forkynner det samme år ut og år inn, ingen utvikling og nye sider. Men det er ikke så underlig da han både opptrer direkte kjødelig og har begynt med erstatnings teologi.

6.) Finn Arne Lauvås minner meg om en St. Bernhards hund i forkynnelsen som deler ut litt saft til en døende pasient som trenger en omfattende behandling på sykehuset da han har en brukket rygg som den Norske kristenheten har og liger nede for.

7.) Lauvås gir ikke rett mat i rette tid. Det hjelper ikke å forkynne om Kristus og Guds løfter etc. da folket lever i synd og lever på avstand. Da må en høre et omvendelse og vekkende budskap som griper enn i samvittigheten og som får en til å våkne opp. Og når Kristus blir et mantra ord blir forkynnelsen blir det nesten som å høre et New Age møte eller som Fariseerne var på Jesu tid som gjentok seg selv til det kjedsommelige. Kristus begrepet utvanner Lauvås og hans likesinnede. Det er etterfølgere Kristus Jesus vil ha, ikke tilhengere og apekatter!

8.) Lauvås er vanhellig som person blitt og tar seg selv høytidelig mens andre bryr han seg ikke om, det er kjødet. Hadde en debatt med Lauvås for 3 år siden da han overhode ikke kunne og ville svare meg angående bl.a. Johannes Åpenbaring 20 der det står rett ut at det skal komme et 1000 årige rike med Jesus. Og 1 år etterpå så mente han på nette under en Facebook samtale at han skulle ha druknet meg da han døpte meg for 30 år siden, snakk om forandring.

9.) Lauvås er en farlig person da han har fått tillitt blant store deler av kristen Norge. Vi leser flere plasser om slike personer som ham i Guds ord. Her er en plass. Rom. 16. 17 Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; 18 for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter.

10.) Lauvås har en klø pinne større og sterkere enn mange andre, og han liker å bruke den på «fårene» som ikke tåler og liker sannheten. Apostelen Paulus advarte ved flere anledninger at det skulle komme slike forkynnere som Lauvås som begynte godt men som etter hvert vil ende i kjødet og føre mennesker inn i et åndelig mørke. Her kunne vi tatt mange skrift steder, men her er et. Ap.gj. 20. 29 Jeg vet at efter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blandt eder, som ikke skåner hjorden; 30 ja, blandt eder selv skal det fremstå menn som fører forvendt tale for å lokke disiplene efter sig. Han lokker og får disiplene etter seg, de som tror på Jesus. Men som blir ført vill da Lauvås er i dag en forfører og en person som er blitt hovmodig og ser ikke sitt eget åndelig ståsted. Legg merke til ordlyden i det Paulus sier at dette skulle skje etter hans bortgang. Før det da han og de andre Apostlene levde hadde de ikke fri boltre plass, men det skulle de få ett hans bortgang.

 

Sluttkommentar:

 

Er det håp om forandring og forbedring? For meg så fremstår Lauvås såpass grunn at jeg betviler meget sterkt på forandring. Og de som liker hans forkynnelse er faktisk ikke et hakk bedre. Men vi kan alltid få lov å be og håpe, selv Kong Manasse fant tilbake til Gud i fangenskap i det store Babyloniske rike! Som vi leser om bl.a. i slutten av 2 Kongebok. Vå får tro og håpe at det samme skjer med Lauvås og resten av kristen Norge før det er for sent. Kong Manasse omvendte seg nesten i den 13. time, men selv da var Gud nådig som han er mot alle som omvender seg, bare ikke stoltheten og egen rettferdigheten er for stor og har inntatt dem helt og de er helt forblindet og har forherdede hjerter!

Se her: http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=enda-mer-vranglaere

 

En annen meget god og opplysende artikkel:

https://blog.janchristensen.net/2015/08/nr-1197-da-evangelist-finn-arne-lauvas.html

 Nr. 1197:

Da Evangelist Finn Arne Lauvås forkynte at Gud hadde to folk, var jeg en av hans beundrere og tilhørere!


http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-787-treenighetslren-er-kjetter-og.html
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-185-erstatnings-teologi.html

Jeg har vel vært på noen tusen møter i livet og hørt sikkert dobbelt så mange talere da jeg har hørt veldig mye forkynnelse på talekassett, CD og Radio. En av de forkynnerne som jeg har satt pris på, og likt. Det er uten tvil Evangelist Finn Arne Lauvås, men det var før!

Hva Evangelist Finn Arne Lauvås forkynte før, da han levde med Gud og forkynte de gode nyheter.

1 Mosebok 22. 15 Og Herrens engel ropte ennu en gang til Abraham fra himmelen 16 og sa: Ved mig selv sverger jeg, sier Herren: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, 17 så vil jeg storlig velsigne dig og gjøre din ætt såre tallrik, som stjernene på himmelen og som sanden på havets bredd, og din ætt skal ta sine fienders porter i eie; 18 og i din ætt skal alle jordens folk velsignes, fordi du lød mitt ord.

Da jeg var ny i troen. Jeg ble frelst og født på nytt januar 1981. etterpå dette så møte jeg Finn Arne vinteren 81/82 og videre utover våren etter han flyttet tilbake til Karmøy etter endt Forstander gjerning i Bergen i den frie evangeliske forsamling der.

Han ble da Forstander i en form for utpostvirksomhet i to mindre fire evangeliske forsamlinger på Karmøy. På mange måter var Finn Arne litt forut før sin tid med systematiske og grundig bibelundervisning. Et av hans favoritt temaer var Israel. Her var han klar, tydelig og hadde et vell av kunnskap og innsikt, trodde jeg!

Noe han forkynte titt og ofte var han Abraham skulle bli velsignet, og dette fikk han se på to måter. Den ene måten var at han skulle telle stjernene på himmelen, som Finn Arne mente var oss hedning kristne. Så skulle han telle sanden på havets bredd, som Finn Arne mente var et bilde på det kjødelige Israel. Han forkynte også at Israel var fremtidens Guds folk, men de sto på «vent!»

Videre så mente Finn Arne Lauvås slik jeg kan huske det, at Israel skulle Gud på en spesiell måte ta seg av. Da p.g.a. de løftene han hadde gitt til Abraham, Isak, Jakob og alle andre opp gjennom historien.

Han sto helt med Israel? Eller var dette bare et skalkeskjul for å først bli kjent som forkynner, så siden bringe et veldig hat over Israel og siden bli en erstatnings teolog?

I dag har han forkastet Israel 100 % og regner dem som fortapt, verre enn de fleste. Hvordan var det mulig å bli så forvillet og ende i en slik villfarelse? Skriften har svaret:

Ord. 16. 18 Forut for undergang går overmot, og forut for fall stolt mot.

18. 12 Forut for fall ophøier en manns hjerte sig, men ydmykhet går forut for ære.

29. 23. Et menneskes stolthet fører ham til fall, men den ydmyke vinner ære.

Ikke synden, men hovmode tok Lauvås. Det er ikke bare synd, umoral og alt det der vi som troende har å kjempe imot, men hovmodet er likeså farlig og ille. Bare det er mer sofistikert og det ligger ikke så åpent oppe i dagen, men likeså ille er det. Det vil føre mennesker til fortapelsen, akkurat som synden gjør det!

Hvorfor endte Lauvås opp som en erstatningsteologi og dermed har satt seg selv på «sidelinjen»?

 
Det hjelper ikke å begynne rett, godt og se ut som en ligger noen hestehoder foran de andre når hjerte er fylt opp av hovmod og stolthet?

Ingen kunne tale som Lauvås i bilder fra GT, men i dag, hva da? Han ønsker meg død, at han hadde druknet meg da han døpte meg. Bilde av Finn Arne
 
 


Lauvås døpte meg som ungdom – 17 år gammel – nå mener han at skulle druknet meg da jeg mener han er blitt en erstatningsteologi og vranglærer!

Fint da han døpte meg til Kristus, det var en stor dag! Men det var en trist dag at den samme Lauvås ville drukne meg da jeg ikke kunne godta hans erstatningslærer.

 
Her er noe av hva jeg har skrevet om Lauvås, får bare håpe han finner tilbake til Gud og begynner å velsigner Israel. Han sier han er Kristus teolog, men det kan en ikke være uten også å velsigne Israel, da frelsen kommer fra Jødene. Frelsen i fortid, nåtid og fremtid!

Se her:

Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!


Den kjente forkynneren i frie Evangeliske Forsamling Finn Arne Lauvås hevder at Israel som nasjon er avskåret fra Guds løfter for alltid pga deres vantro. De kan kun komme inn som enkeltpersoner. Hva mener du?Bilde av erstatnings teologen Finn Arne Lauvås og hele artikkelen ved å trykke på overskriften! 
Det er med forundring jeg hører og opplever enda mer ubibelsk forkynnelse og vranglære.
Nå kommer ikke det noe 1000-års fredsrike. Ei heller skal Jesus regjere som Konge og Fyrste. Ei heller har Gud en spesiell plan med Jødene.
Hvor har de og får de dette i fra?
De mener at begrunnelsen for dette er at Gud ikke har to sett løfter. Det er selvfølgelig noe sant i dette. Men hva sier Guds ord?
Vi leser i Romerbrevet 11. 25  Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26  På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
           Fra Sion skal redningsmannen komme,
           han skal ta bort gudløsheten fra Jakob,
     
    27  og dette skal være min pakt med dem
           når jeg tar bort syndene deres.
28 På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. 29  For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. 30 Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått barmhjertighet, fordi de andre var ulydige. 31 På samme måte har de nå vært ulydige, men den barmhjertighet dere har fått, skal føre til at også de nå får barmhjertighet. 32  Gud lukket alle inne i ulydigheten for å kunne forbarme seg over alle.

Når Paulus fikk Åndens og Ordets lys over at Gud igjen skulle forbarme seg over Israel.
Bryter han ut Rom. 11.   33  Å, dyp av rikdom
          og visdom og kunnskap hos Gud!
          Hvor uransakelige hans dommer er,
          hvor ufattelige hans veier!
     
    34   Hvem kjente Herrens tanke,
           og hvem var hans rådgiver?
     
    35   Hvem ga ham noe først,
           så han skulle få noe igjen?
     
    36  For fra ham og ved ham og til ham er alle ting.
          Ham være ære i all evighet! Amen

Det er viktig og nødvendig som aldri før at en er på vakt. Det er kun kjennskap til Guds ord og DHÅ veiledning som kan og vil bevare oss fra både vranglære og alt annet som vil bryte ned vårt åndsliv og vårt forhold til Kristus som er Guds ord.
Evangelist Jan Kåre Christensen
OsloAndre relaterte artikler:

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=enda-mer-vranglaere

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Et-stort-frafall

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Evangelist-Finn-Arne-lauaas-har-stagnert

https://blog.janchristensen.net/2010/09/nr-14.html

https://blog.janchristensen.net/2012/08/nr-456-evangelist-finn-arne-lauvas-har.html

https://blog.janchristensen.net/2013/12/nr-728-israel-er-guds-folk-i-fortid.html

https://blog.janchristensen.net/2014/08/nr-849-erstatnings-teolog-finn-arne.html

https://blog.janchristensen.net/2014/09/nr-858-hva-jeg-har-lrt-av-vriene.html

https://blog.janchristensen.net/2015/08/nr-1202-hvorfor-evangelist-finn-arne.html

https://blog.janchristensen.net/2018/09/nr-2289-p7-vil-ikke-lengre-promotere.html

https://www.sokelys.com/hvorfor-evangelist-finn-arne-lauvas-onsket-at-jeg-var-druknet-med-andre-ord-var-bragt-til-taushet/

Ingen kommentarer: