torsdag 27. august 2015

Nr. 1197: Da Evangelist Finn Arne Lauvås forkynte at Gud hadde to folk, var jeg en av hans beundrere og tilhørere!

Nr. 1197:

Da Evangelist Finn Arne Lauvås forkynte at Gud hadde to folk, var jeg en av hans beundrere og tilhørere!


http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-787-treenighetslren-er-kjetter-og.html
http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-185-erstatnings-teologi.html

Jeg har vel vært på noen tusen møter i livet og hørt sikkert dobbelt så mange talere da jeg har hørt veldig mye forkynnelse på talekassett, CD og Radio. En av de forkynnerne som jeg har satt pris på, og likt. Det er uten tvil Evangelist Finn Arne Lauvås, men det var før!

Hva Evangelist Finn Arne Lauvås forkynte før, da han levde med Gud og forkynte de gode nyheter.

1 Mosebok 22. 15 Og Herrens engel ropte ennu en gang til Abraham fra himmelen 16 og sa: Ved mig selv sverger jeg, sier Herren: Fordi du gjorde dette og ikke sparte din eneste sønn, 17 så vil jeg storlig velsigne dig og gjøre din ætt såre tallrik, som stjernene på himmelen og som sanden på havets bredd, og din ætt skal ta sine fienders porter i eie; 18 og i din ætt skal alle jordens folk velsignes, fordi du lød mitt ord.

Da jeg var ny i troen. Jeg ble frelst og født på nytt januar 1981. etterpå dette så møte jeg Finn Arne vinteren 81/82 og videre utover våren etter han flyttet tilbake til Karmøy etter endt Forstander gjerning i Bergen i den frie evangeliske forsamling der.

Han ble da Forstander i en form for utpostvirksomhet i to mindre fire evangeliske forsamlinger på Karmøy. På mange måter var Finn Arne litt forut før sin tid med systematiske og grundig bibelundervisning. Et av hans favoritt temaer var Israel. Her var han klar, tydelig og hadde et vell av kunnskap og innsikt, trodde jeg!

Noe han forkynte titt og ofte var han Abraham skulle bli velsignet, og dette fikk han se på to måter. Den ene måten var at han skulle telle stjernene på himmelen, som Finn Arne mente var oss hedning kristne. Så skulle han telle sanden på havets bredd, som Finn Arne mente var et bilde på det kjødelige Israel. Han forkynte også at Israel var fremtidens Guds folk, men de sto på «vent!»

Videre så mente Finn Arne Lauvås slik jeg kan huske det, at Israel skulle Gud på en spesiell måte ta seg av. Da p.g.a. de løftene han hadde gitt til Abraham, Isak, Jakob og alle andre opp gjennom historien.

Han sto helt med Israel? Eller var dette bare et skalkeskjul for å først bli kjent som forkynner, så siden bringe et veldig hat over Israel og siden bli en erstatnings teolog?

I dag har han forkastet Israel 100 % og regner dem som fortapt, verre enn de fleste. Hvordan var det mulig å bli så forvillet og ende i en slik villfarelse? Skriften har svaret:

Ord. 16. 18 Forut for undergang går overmot, og forut for fall stolt mot.

18. 12 Forut for fall ophøier en manns hjerte sig, men ydmykhet går forut for ære.

29. 23. Et menneskes stolthet fører ham til fall, men den ydmyke vinner ære.

Ikke synden, men hovmode tok Lauvås. Det er ikke bare synd, umoral og alt det der vi som troende har å kjempe imot, men hovmodet er likeså farlig og ille. Bare det er mer sofistikert og det ligger ikke så åpent oppe i dagen, men likeså ille er det. Det vil føre mennesker til fortapelsen, akkurat som synden gjør det!

Hvorfor endte Lauvås opp som en erstatningsteologi og dermed har satt seg selv på «sidelinjen»?

 
Det hjelper ikke å begynne rett, godt og se ut som en ligger noen hestehoder foran de andre når hjerte er fylt opp av hovmod og stolthet?

Ingen kunne tale som Lauvås i bilder fra GT, men i dag, hva da? Han ønsker meg død, at han hadde druknet meg da han døpte meg. Bilde av Finn Arne
 
 


Lauvås døpte meg som ungdom – 17 år gammel – nå mener han at skulle druknet meg da jeg mener han er blitt en erstatningsteologi og vranglærer!

Fint da han døpte meg til Kristus, det var en stor dag! Men det var en trist dag at den samme Lauvås ville drukne meg da jeg ikke kunne godta hans erstatningslærer.

 
Her er noe av hva jeg har skrevet om Lauvås, får bare håpe han finner tilbake til Gud og begynner å velsigner Israel. Han sier han er Kristus teolog, men det kan en ikke være uten også å velsigne Israel, da frelsen kommer fra Jødene. Frelsen i fortid, nåtid og fremtid!

Se her:

Erstatnings - teologen Finn Arne Lauvås en sann vranglærer!


Den kjente forkynneren i frie Evangeliske Forsamling Finn Arne Lauvås hevder at Israel som nasjon er avskåret fra Guds løfter for alltid pga deres vantro. De kan kun komme inn som enkeltpersoner. Hva mener du?Bilde av erstatnings teologen Finn Arne Lauvås og hele artikkelen ved å trykke på overskriften! 
Det er med forundring jeg hører og opplever enda mer ubibelsk forkynnelse og vranglære.
Nå kommer ikke det noe 1000-års fredsrike. Ei heller skal Jesus regjere som Konge og Fyrste. Ei heller har Gud en spesiell plan med Jødene.
Hvor har de og får de dette i fra?
De mener at begrunnelsen for dette er at Gud ikke har to sett løfter. Det er selvfølgelig noe sant i dette. Men hva sier Guds ord?
Vi leser i Romerbrevet 11. 25  Jeg vil at dere skal kjenne til en hemmelighet, søsken, så dere ikke skal ha for høye tanker om dere selv: En del av Israel er blitt forherdet, inntil hedningene er kommet inn i fullt tall. 26  På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
           Fra Sion skal redningsmannen komme,
           han skal ta bort gudløsheten fra Jakob,
     
    27  og dette skal være min pakt med dem
           når jeg tar bort syndene deres.
28 På grunn av evangeliet er de blitt Guds fiender, for at dere skal få frelsen. Men på grunn av utvelgelsen er de elsket av Gud, for fedrenes skyld. 29  For Gud angrer ikke sine nådegaver og sitt kall. 30 Dere var en gang ulydige mot Gud, men nå har dere fått barmhjertighet, fordi de andre var ulydige. 31 På samme måte har de nå vært ulydige, men den barmhjertighet dere har fått, skal føre til at også de nå får barmhjertighet. 32  Gud lukket alle inne i ulydigheten for å kunne forbarme seg over alle.

Når Paulus fikk Åndens og Ordets lys over at Gud igjen skulle forbarme seg over Israel.
Bryter han ut Rom. 11.   33  Å, dyp av rikdom
          og visdom og kunnskap hos Gud!
          Hvor uransakelige hans dommer er,
          hvor ufattelige hans veier!
     
    34   Hvem kjente Herrens tanke,
           og hvem var hans rådgiver?
     
    35   Hvem ga ham noe først,
           så han skulle få noe igjen?
     
    36  For fra ham og ved ham og til ham er alle ting.
          Ham være ære i all evighet! Amen

Det er viktig og nødvendig som aldri før at en er på vakt. Det er kun kjennskap til Guds ord og DHÅ veiledning som kan og vil bevare oss fra både vranglære og alt annet som vil bryte ned vårt åndsliv og vårt forhold til Kristus som er Guds ord.
Evangelist Jan Kåre Christensen
Oslo3 kommentarer:

Unknown sa...

Vi hører mye rart for tiden, og mye av det er helt meningsløst.
Men det som er så merkelig er, at når det jeg vil kalle for sannheten blir forklart, så er det nesten ingen som reagerer. Selv om alt stemmer med Guds ord, både i det nye og i det gamle testamentet, ingen reaksjon.
Jan Kåre Christensen er en som har fått bibelen forklart gjentatte ganger av undertegnede. Men istedet for skikkelig interesse og bibelsk gjennomslag, så durer du videre på ting som ingen interesse har...etter min mening.
Finn Arne Lauvås har sagt og skrevet mye bra tidligere, og det er vel naturlig at i eldre år så går meningene andre veier...dersom de ikke underveis har sett hele sannheten. Slik kan bli din agenda også...

Etter nøye gransking av Israels historie er nok sannheten denne:

1. Den største delen av Israels befolkning er konverterte jøder, som egentlig har sitt opphav i Israels 11 "bortkomne" stammer.

2. Den andre delen av Israels befolkning er de ekte jødene, fra Juda stamme. De er nok de nikkende, og svartkledde i befolkningen.

3. Så har vi araberne, de er en stor gruppe, dersom vi tar med hele Israel.

4 Den siste parten av befolkningen er nok en del hedninger.

DETTE BETYR, AT ALLEREDE IDAG BEGYNNER BIBELENS PROFETIER OG OPPFYLLES.

AT ALLE DE 12 STAMMENE AV ISRAEL VENDER TILBAKE TIL ET FRAMTIDIG STOR-ISRAEL!

Israels 12 stammer er oss europeere,men også fra USA, Canada, New-Zealand, Australia og Sør-Afrika.http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_er_oss_europeere_del_1/http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_2/http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_3/http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_4/
http://evangeliekirken-arendal.no/israels_10_stammer_del_5

Hans Erik Haldorsen sa...


Gud utvelger sitt folk
(hvordan tolker du dette ordet da Jan Kåre?
6 Med dette vil jeg ikke ha sagt at Guds ord har slått feil. For ikke alle israelitter tilhører virkelig Israel, 7 og ikke alle Abrahams etterkommere er Abrahams barn. Det står jo: Gjennom Isak skal du få en ætt som kalles din. 8 Dette betyr at den naturlige avstamning ikke gjør noen til Guds barn. Det er de som er barn i kraft av løftet, som skal regnes som Abrahams ætt. 9 For det var jo et løfte han fikk: Neste år på denne tid kommer jeg til deg, og da skal Sara ha en sønn. 10 Og dette er ikke alt. Rebekka fikk to sønner med én mann, Isak, vår stamfar. 11 Før de var født, da de verken hadde gjort godt eller ondt, sa Gud til henne: Den eldste skal tjene den yngste. Guds plan og utvelgelse skulle stå fast, 12 og den er ikke avhengig av menneskers gjerninger, men bare av ham som kaller. 13 Det står jo skrevet: Jeg hadde Jakob kjær, men Esau hadde jeg uvilje mot.

Jan Kåre Christensen sa...

Hva sikter du il?
FAL lære at Jødene er forkastet?
Skriften sier klart alt om dette, at de har et dekke over sine hjerter, inntil hedningene er kommet inn i full tall!