søndag 9. august 2015

Nr. 1192: Den Norske bibeloversettelsen er så feil, manipulert og misvisende at du blir overrasket, frustrert og forundret at det er mulig å gjøre så store blemmer!


Nr. 1192:
Den Norske bibeloversettelsen er så feil, manipulert og misvisende at du blir overrasket, frustrert og forundret at det er mulig å gjøre så store blemmer!

Hele den Norske bibeloversettelsen forteller det viktige i Guds ord rett, at Jesus er den eneste veien til Gud, den eneste sanne Gud Faderen.
Men for ellers er hele bibelen korrumpert, misvisende og full av motsetninger. Mangelfull, misvisende og det er slentrene oversettelse, samtidig er det også oversatt slik at de sannheter i bibelen som forteller f.eks. at Gud er èn, hva evig fortapelse innbefatter og mange andre ting.

Her kommer noen eksempler på den Norske bibeloversettelsen er så feil, manipulert og misvisende at du blir overrasket, frustrert og forundret at det er mulig å gjøre så store blemmer!

Bilde av meg og min kone, jeg går med i tanker om å kunne oversette hele bibelen korrekt en dag, derfor har vi satt opp en konto for et bibeloversettelse prosjekt.
Gud påskynde deg til dette!

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845
Eksempel 1.)
Salme 121. 6 Solen skal ikke stikke dig om dagen, ei heller månen om natten.

Dette står selvfølgelig ikke i grunnteksten. Solen skal ikke stikke deg om dagen er rett, men at månen skal ikke stikke deg om natten? Dette er selvfølgelig ikke rett. Månen stikker da ingen, hva sier grunnteksten? Og hva er meningen med dette?

Selvfølgelig er det motsatt, vi skal ha månens lys om natten, det skal ikke bli slukket. Her har en snudd alt på hode. Hvordan skulle dette verset vært oversatt hvis det skulle vært rett?

6 Månen skal om natten gi sitt lys, solen skal ikke stikke deg om dagen.

Det er snakk om at solen skal være «normal» og månen likeså. Ikke skal månen stikke deg, det er totalt misvisende.

I grunnteksten – på den hebraiske bibel – står også månen først, og solen etterpå. Verset skulle da vært oversatt slik jeg har skrevet det, hallulujahj så vidunderlig. Herren vil gi oss det vi trenger til på en rett måte, halleluja!

Eksempel 2.)
1 Tim. 6. 8 men når vi har føde og klær, skal vi dermed la oss nøie;

Dette står ikke på grunnteksten. Der står det følgende: men når vi beskyttelse, skal vi dermed la oss nøie;

Hvis vi er beskyttet, skal vi være fornøyd. Er det forskjell på dette? Ja, vi skal ha det vi trenger til for å leve et «normalt» liv, da skal vi være fornøyde. Vi trenger en seng å sove i eller et sted for å sove. Et sted for å lage mat etc. da skal vi være fornøyde. Her ser vi igjen at en legger noe inn i teksten som ikke står der.

Eksempel 3.)
1 Tim. 6. 6 Ja, gudsfrykt med nøysomhet er en stor vinning;

Hva står i grunnteksten? Ikke stor vinning, men stor tilfredshet.

Det kunne og burde vært oversatt slik:
Ja, gudsfrykt med nøysomhet gir en stor tilfredstillelse eller tilfredshet!

Det å leve etter Guds ord er å ikke leve i overflod og luksus, selv om en kan det.
Men under måtehold, der en også tenker på de som ikke har det så godt som oss. Et godt kristent liv er ikke en vinning, men en tilfredstillelse. Dette sier også skriften flere andre plasser som forteller oss at bibeloversetterne treffer av og til, men langt i fra alltid!

Her er noen eksempler på at feil bibeloversettelse som ligger ute enten på vår hjemmesiden eller bloggen. Les her og sett deg inn i dette emne. Og du kan også sende inn spørsmål. Og støtte bibelprosjektet vi har, se her for konto.

Kontonummer i DNB:
0535 06 05845
Jesaja 9. 6 For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er lagt på hans skulder, og hans navn skal være: Underfull Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far og Fredsfyrste.
Hva er det Jesaja her snakker om? Jesus som Guds Messias og fem (5) ulike egenskaper og sider ved Jesus. Jeg tror at vi i vår forståelse som hedning kristne vil miste en del, ja mange ganger veldig mye da vi ikke har en bakgrunn i fra hebraisk og jødisk tro, forståelse og tenkning.
At en her bygger dette skriftstedet på at Jesus er Gud på lik linje med sin Far er virkelig en skivebom. Jesus er det han er i kraft av sin Fader og sin gjerning, slik ser jeg det.  
Romerbrevet 8. 26 På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord. 27 Og han som gransker hjertene, vet hva Ånden vil; for Ånden ber for de hellige etter Guds vilje.

Går Ånden i forbønn for oss eller er det en feil oversettelse? Det står om at Ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet. Det er 100 % bibelsk korrekt og dette opplever jeg også erfaringsmessig. Men går Ånden selv i forbønn for oss med sukk uten ord?

http://www.amazon.com/Interlinear-NIV-Hebrew-English-Old-Testament/dp/031040200X


Rom. 12. 16 Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til det lave, og vær ikke selvkloke.

Dette verset er også som så mange andre vers ikke korrekt oversatt.
Fra Norges beste oversettelse, Arne Jordly sin oversettelse som er korrekt:
Rom. 12. 16: hold dere sammen med de lavtstående.

Det ordet som er brukt her er ikke som det står i den norske feilaktige bibeloversettelsen. Men et ord som vi finner i bibelen som oversatt med fra engelsk: to men of low estate. Mennesker med lav eiendom eller eier lite.

Og legg merke til at det taler om mennesker, ikke omstendigheter.

Men det kan også oversettes med: unto the humble. De ydmyke.

Med andre ord det sikter til mennesker som er ydmyke og som er laver stilt her i denne verden. Dette stemmer også med andre ord i bibelen at vi som troende skal heller trakte å være i sammen med mennesker som er ydmyke og som ikke nødvendigvis er høyt på strå i denne verden.

Her er synonyme vers og avsnitt i Guds ord:
Salme 16. 3 idet jeg holder mig til de hellige som er i landet, og de herlige i hvem jeg har all min lyst.

Vi skal ha vår lyst i de hellige kristne, ikke de som er likt og anset!

Lukas 14. 13 Men når du gjør gjestebud, da be fattige, vanføre, halte, blinde! 14 så er du salig; for de har ikke noget å gi dig igjen, men du skal få det igjen i de rettferdiges opstandelse.

Vi skal med andre ord innby mennesker til selskap og bibelgruppe de som gjerne ikke kan gi gjengjeld og som har lite og ingenting i denne verden, men vil tro på Jesus og Gud.

Sluttkommentar:
Hvordan skal da Rom. 12. 16 egentlig stå?

Her kommer mitt frie forslag: Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere gjerne til de som er under middels i denne verden og som er ydmyke, vær ikke vise i egne øyne.

Her er mer korrekt ut i fra grunnteksten: Hold sammen i enighet. Gjør dere ikke for høye tanker, men hold dere til de som er ydmyke, vær ikke vise i egne øyne.

Da med «min» oversettelse passer det også i sammen med resten av bibelen. Her er et eksempel:
1 Kor. 1. 26 For legg merke til eders kall, brødre, at ikke mange vise efter kjødet blev kalt, ikke mange mektige, ikke mange høibårne; 27 men det som er dårlig i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre de vise til skamme, og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud sig for å gjøre det sterke til skamme, 28 og det som er lavt i verden, og det som er ringeaktet, det utvalgte Gud sig, det som ingenting er, for å gjøre til intet det som er noget, 29 forat intet kjød skal rose sig for Gud.


12 kommentarer:

Anonym sa...

Vil bare sikre at jeg forstår det rett. Bibelen som de aller fleste benytter i Norge, i kirker, på skoler og som er i salg er oversatt feil? Hva mener du er bakgrunnen for dette? Samtidig sier du at du tolker den rett og har kompetanse til å oversette alt selv?

Jan Kåre Christensen sa...

Med Guds og menneskers hjelp skulle jeg klart å oversatt bibelen langt bedre enn den er oversatt i dag!

Se her for noen eksempler for feil oversettelse: http://janchristensen.net/bibelvers_som_er_feil_oversatt.pdf


Jan Kåre Christensen sa...

Se her for Norges beste bibeloversettelse:

http://www.gudsogkristikirke.com/

Anonym sa...

Å du og du..fortspelsens sønn. Det er mildt sagt angående deg.

R. Ompe

Jan Kåre Christensen sa...

Ompe for en tåpelig påstand.
Du må begrunnes for at det skal være noe hold i det du kommer med av påstander.

Anonym sa...

Takk for svar, du svarer ikke på hva du mener er bakgrunnen for at bibelen er oversatt feil. Samtidig lurer jeg på hvorfor du tror ingen andre har reagert på dette tidligere?

Jan Kåre Christensen sa...

Hvorfor ingen har reagert?
Før Internett kom var vi på en helt annen måte avhengig av de såkalte lærde.
Nå kan hvem som helst som kan bruke alle tilgjengelige hjelpe midler hente ut informasjon som en bare for 10-20-30 år siden kunne drømme om.

De geistlige vil styre mennesker er nok en grunn for det hele?
Jeg har funnet drøssevis med feil i bibelen. Både skrive feil og fremfor alt oversettelse feil.
Da Kvarme var sjef for bibelselskaet fikk jeg en predikant bibel som påskjønnelse for å ha funnet så mange stave og skrive feil.

Anonym sa...

Du fortsetter å lyve. Du har ikke på noen som helst måte klart å avdekke OVERSETTELSESFEIL. For DET har du ABSOLUTT INGEN kompetanse til. Du hverken SKRIVER eller TALER hebraisk og gresk. KAN HENDE du har klart å avdekke en og annen SKRIVEFEIL. Men det kan man også med all sannsynlighet så tvil om, for du er ikke på noen som helst måte i stand til å avdekke EGNE skrivefeil.

Jan Kåre Christensen sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Jan Kåre Christensen sa...


Birgir jeg har allerede avdekket drøssevis med oversettelse feil, du er helt ute på jordet!

Og andre med meg, les hva jeg skriver, ti stilt hvis du ikke har noe mer å fare med.

Fikk et ord til deg Birgir: Ord. 17. 28 Også dåren aktes for klok når han tier, for vis når han holder sine leber lukket.

Anonym sa...

Du har ikke avdekket feiloversettelser men trykkfeil, noe som i og for seg er imponerende med dine norskkunskaper.

Jan Kåre Christensen sa...

Dette var i ca. 1990-91. Du får kontakte bibelselskapet der jeg avdekket ca. femti skrive og trykkfeil, jeg har noe av dette i en gammel bibel. Det var 1930 utgaven, og jeg fikk en ny bibel.

Men tilbake til saken, f.eks. dette med at månen stikker, selv du skjønner at dette er feil? Eller alt det andre jeg har påvist? F.eks. at en engel går ned i et vann og rører det rundt, dette er selvfølgelig noe katolsk. Se her:
http://blog.janchristensen.net/2014/03/nr-793-beretningen-om-at-det-ved.html
Vers 4 For en engel steg til visse tider ned i dammen og opprørte vannet. Den som da først steg ned efterat vannet var blitt opprørt, han blev helbredet, hvad sykdom han så led av.

http://jesusnet.dk/index.php?special_id=21&svar_id=740

Dette er en katolsk tilføyelse.

Katolikkene tror på mye rart. Bl.a. at Jesus gjorde under som barn da han blåste livets Ånde i to duer som ble levende. Det var visstnok to duer som var laget av leire som ble levende. Dette er et av mange ting som katolikkene tror på.

Vers fire her i Johannes evangeliet er det samme. Det var ingen Engler som gjorde under, kun Gud. Og det at noen har et fortrinn foran andre som ikke er så syke, da første mann ut i vannet er helt imot Guds ord. Det er den som tror, som kan komme. Og det er den som vil, som kan komme. Her stiller alle likt. Derfor kan en være forvisset om at dette her er i tilføyelse som ikke er sann og som sto i Apostelen Johannes sitt evangelium: Vers 4 For en engel steg til visse tider ned i dammen og opprørte vannet. Den som da først steg ned efterat vannet var blitt opprørt, han blev helbredet, hvad sykdom han så led av.