torsdag 27. oktober 2016

Nr. 1732: Den dagen seriøse og «normale» kristne slutter å samarbeide med Visjon Norge og Jan Hanvold, er det over og ut for Hanvold og Visjon Norge!

Nr. 1732:
Den dagen seriøse og «normale» kristne slutter å samarbeide med Visjon Norge og Jan Hanvold, er det over og ut for Hanvold og Visjon Norge!

Bilde av Inger Hanvold. Det er slike som henne som gjør og har gjort det mulig for Jan Kaare Hanvold å bygge et «imperium» rundt seg selv!


Hva og hvem er det som har gjort Jan Kaare Hanvold til en slik «stor» kristen leder med innflytelse over hele kristen Norge og utover landets grenser?

Det er ikke hans talegaver eller noe med ham, men det er hans måte å skape og koble kontakter som er «nøkkelen» her. Den dagen dette «raser» i sammen, er det over og ut for Jan Kaare Hanvold og Visjon Norge!

Skriften har advart imot å samarbeide med slike personer som Jan Kaare Hanvold, for du ble delaktig eller «medeier» i deres synd og brøde!

2 Joh. b. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

Dypest sett, Jan Kaare Hanvold har overhode ikke noen kjennetegn på at han er en troende. Tvert imot, her er det en som skjuler seg bak kristen navnet. For å fremme seg selv, berike seg selv og utnytter andre som er i en posisjon der de trenger hjelp og omsorg. Med andre ord, en ulv i fåreklær.

Advarslene om å samarbeide med Hanvold har vært mange, vi får se hva som nå skjer. Om det blir en bedring, eller som det blir at Hanvold får fremdeles holde på med å bedra, lure og loppe godtroende og snille troende mennesker!

Jeg har skrevet så mye om dette, så for å ikke gjenta meg selv. Så legger jeg dette her ut på nytt!

Nr. 603:
Hva Jarle Haugland daglig leder i Familie & Media ikke sa da han gratulerte Jan Hanvold med 10 års markering for Visjon Norge. En halv sannhet blir en løgn, ja en-mega løgn!

Tidligere Forstander i bl.a. Filadelfia Oslo David Østby sa at Visjon Norge og «Pastor» Jan Hanvold talte der andre tiet. Det kan sikker være sant på enkelte områder. Men ikke når det gjelder hva som er virkelig viktig, at Hanvold er gjengiftet som en kristen og har dermed satt seg selv utenforbi Kristus og det å ha en oppgave som lærer og forkynner for andre. Fra venstre: David Østby, Jan Hanvold og Emanuel MinosHer en meget interessant artikkel eller en liten bok om den falske profeten Jan Hanvold: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/24068/master_lene_solvang.pdf?sequence=27

Jarle Haugland, daglig leder i Familie & Media gratulerer Visjon Norge og Hanvold med 10 års markering. Dette var i Dagen mandag 13. mai 2013.

Men han unnlater å nevne det meste, ikke minst hva som er kjerne ankerpunktene mot Visjon Norge.

Hanvold er skilt og gjengiftet som en troende, da lever han i hor etter hva skriften sier. Han er herlighets-teolog, og tror da på all den vranglæren der med såing og pengetigging som også er manipulering.

Hvorfor ikke ta opp de tingene der skoen trykker? Eller koster det for mye, da det er som regel alltid best å være unnfallende og feig!

Ønsker å ta opp ti punkter angående dette. Tar det punktvis da det blir mest oversiktlig og da er det lettere å følge en tråd i det hele.

1.) Jan Hanvold lever i hor etter hva den Herre Jesus Kristus og Apostelen Paulus lærte og underviste.

Jesus da han kom innskjerpet Moseloven ved å si at standarden var en mann og en kvinne, som Gud skapte oss til i begynnelsen. Gjengifte eller å gifte seg med en fraskilt er å drive hor. Da for Jesus-troende mennesker. At Hanvold har overtrådt Jesu bud vitner om et stort og fremtredende ego!

2.) Hanvold er Herlighets-teolog.

Dette burde ikke vært ukjent for noen. Her fra Wikipedia om Hanvold: Hanvold drev på 1980-tallet forretninger som førte til konkurser, konkurskarantene og fengselsstraff. Regnskapstallene fra Visjon Norge og Visjon Bibel Center viser at de har tatt inn omlag 175 millioner kroner gjennom innsamlinger i perioden 1999–2007, av dette over 48 millioner i regnskapsåret 2007. Hanvold har fått kritikk i media for å bruke aggressive metoder i pengeinnsamlingene. Granskninger av innsamlingene har vist at midler som er samlet inn gjennom Hanvold sine ulike prosjekter i liten grad har blitt brukt til de formål de er innsamlet for. I 2010 beskyldte Hanvold norske kristne for underslag mot Gud, og hevdet at de ved å gi mindre enn en tiendedel av inntekten sin i tiende til kristne organisasjoner underslår åtte milliarder kroner årlig. Hanvold ble i 2010 omtalt som den blant norske kristneledere med høyest nettoinntekt. Til tross for mye kritikk har Hanvold mange støttespillere som berømmer hans åpenhet rundt tidligere feiltrinn, og hans evne til å reise seg. (sitat slutt).

3.) Prinsippet om såing og høsting som Visjon bygger på er totalt ubibelsk og forkastelig.

Hanvold lærer at gir du penger, så gir Gud opptil tidobbelt tilbake. Dette kunne vært skrevet mye om, men det er så fullstendig ubibelsk at de som støter ham som oftest ikke tror på det selv, men de håper.

4.) Det er svermeri å snakke om 1 million sjeler frelst her.

Når Hanvold lever i hor og er herlighets- teolog, da blir det forfeilet å snakke om sjelers frelse. Først få orden på sitt eget liv. Hanvold er et Djevelens barn, hvordan kan han da vinne mennesker for Gud? Selvfølgelig ikke, det oser fra hele mannen et stort ego, og de som følger ham blir like.

5.) Thurman Scrivners er da noe av det beste som har vært på Visjon Norge.

Jarle Haugland angriper Thurman Scrivner. Dette blir så totalt feil, en avleder og sier her er det noe muffens, men hva? Snakk om være kalkstryker, han går over alt dette som med en harelabb!

6.) At Hanvold er vulgær og en rebell betyr ingenting opp imot å leve i synd.

En snakker om Hanvold manglende dannelse. Men Apostelen Peter og mange andre var også uhøvlet, men de levde ikke i synd. Om en har dannelse eller ikke, for Gud betyr det svært lite, han ser til hjerte. Når Hanvold lever imot Guds ord, det er her fokuset skal og må være.

7.) Hvorfor nevner enn aldri det som koster?

Kristenheten i Norge er som småbarn i Kristus. De tåler og vil ikke ha fast føde. De holder på med overflate kristendom, de er som det er beskrevet i Ezekiel 47 de som alltid vil ha kontroll over egen situasjon. Men på det åndelige planet fungere det ikke. Det er når Kristus har kontroll over oss, at vi har kontroll. Her snur de alt på hode og er blitt forført. Det er som Apostelen Peter sier det i sitt 2 brev.

3. 16 likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang.

Skjønner enn ikke at en som er gjengift for tredje gang som troende ikke kan være en kristen leder og hyrde. Da er en som Apostelen Peter sier: «de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang». Ja, det blir deres undergang å tillatte å ha en gjengift leder, lærer og hyrde.

8.) Guds rikes lover, regler og bud gjelder alle troende, uten unntak.

9.) Jarle Haugland, daglig leder i Familie & Media gratulerer Visjon Norge og Hanvold med 10 års markering. Men Visjon Norge og Hanvold står foran Guds dom.

Jeg vet ikke alt, heldigvis for det. Men Visjon Norge driver med feilinformasjon, det er noe som er viktigere enn alt. Det er å ha «rent mel i sin egen pose». Hanvold har ikke det, derfor vet jeg at de står foran Guds dom.

10.) Visjon Norge er tillatt reist opp av Satan for å prøve de troende i Norge.

Allerede da Visjon Norge sendte prøve sendinger med gamle Hans Bratterud program før de begynte egne programmer viste jeg at dette var ikke fra Gud. Denne kanalen er tillatt av Gud med den hensikt for å se hvem av de troende som gir etter for Satan, kjødet og verden. Skriften er klar her.

2 Joh. b. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.

De som går med Hanvold, er med å støtter opp hans onde gjerning. Og vil også få erfare Guds dom. De blir medskyldige med Hanvold i hans synd og horeri.

Sluttkommentar:

Sal 32:9 Vær ikke som hest og muldyr, som ikke har forstand! Deres smykke er tømme og bissel til å tvinge dem med; de vil ikke komme nær til dig.

Jeg må dessverre si at jeg tror ikke noe særlig av det jeg har skrevet har noe særlig innvirkning på de som går med Visjon Norge. Det er kun en ting som kan stoppe disse menneskene, det er at Gud griper inn på en eller flere måter. De som går med Hanvold er som hest og mylder som ikke har forstand.

Har skrevet, talt og samtalt om Visjon Norge. Har advart og formant. Opplever at nå er tiden kommet at enhver må selv bestemme om en vil la seg selv advare eller gå inn med Hanvold i en verden av løgn, bedrag og forførelse. Dette er en form for kristendom som aldri vil holde da hele Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold har en virksomhet som er bygget på sant, og ikke på Ordets klippegrunn.

Lukas 6. 43 For det er ikke noget godt tre som bærer dårlig frukt, og heller ikke noget dårlig tre som bærer god frukt. 44 For hvert tre kjennes på sin frukt; en sanker jo ikke fiken av tornebusker, og en plukker ikke vindruer av tornekratt. 45 Et godt menneske bærer det gode frem av sitt hjertes gode forråd, og et ondt menneske bærer det onde frem av sitt onde forråd; for hvad hjertet flyter over av, det taler hans munn. 46 Men hvorfor kaller I mig Herre, Herre, og gjør ikke det jeg sier? 47 Hver den som kommer til mig og hører mine ord og gjør efter dem - hvem han er lik, vil jeg vise eder. 48 Han er lik et menneske som skulde bygge et hus, og som gravde dypt ned og la grunnvollen på fjell; og da det blev flom, brøt strømmen imot det hus, og den var ikke i stand til å rokke det, fordi det var godt bygget. 49 Men den som hører og ikke gjør derefter, han er lik et menneske som bygget sitt hus på bare jorden uten grunnvoll; og strømmen brøt imot det, og det falt straks, og det blev et stort fall da det hus falt.

Å åpne opp for «Pastor» Jan Hanvold og Visjon Norge er det samme som å åpne opp for Satan!

1 Kor 6:15-18 Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en skjøges lemmer? Langt derifra! Eller vet dere ikke at den som holder seg til en skjøge, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød. Men den som holder seg til Herren, er én ånd med ham. Fly hor! All synd som et menneske ellers kan gjøre, er utenfor legemet. Men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.

Skriften sier: «vet dere ikke at den som holder seg til en skjøge, er ett legeme med henne?». Slik som Hanvold lever, er akkurat slik Satan ønsker. Den som holder seg til en slik person åpner fullstendig opp for ham. Satan kommer ikke i egen person, men de som lever imot Guds ord åpner opp for ham, ikke minst de som bekjenner Jesu navn. Dette er egentlig ikke alt for vanskelig, burde være? En ting er sikkert, Visjon Norge og Hanvold er Satans forlengede arm inn i Norsk kristenhet!

Relaterte linker:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://blog.janchristensen.net/ http://janchristensen.net/index2.php?side=video http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet

Nr. 1730: Det er totalt meningsløst å være opptatt med Jan Kaare Hanvold lønn og innkomster, så lenge han er gjengiftet som en kristen!

Nr. 1730:
Det er totalt meningsløst å være opptatt med Jan Kaare Hanvold lønn og innkomster, så lenge han er gjengiftet som en kristen!

Bilde av Inger Hanvold som etter Guds ord er Jan Kaare Hanvolds skjøge!
Til høyre seg vi den «gamle grisen» Jan Kaare Hanvold.
Matt. 23. 23 Ve eder, I skriftlærde og fariseere, I hyklere, I som gir tiende av mynte og anis og karve, og ikke enser det som veier tyngre i loven: rett og barmhjertighet og trofasthet! Dette burde gjøres, og det andre ikke lates ugjort. 24 I blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen!

Gud bryr seg fint lite om Jan Kaare Hanvold har 1 eller 10 Millioner i inntekt sett opp imot at han er gjengiftet!

Ut i fra Guds ords lære, så er ekteskapsbrudd med påfølgende gjengifte noe av det mest alvorlige vi som troende kan gjøre. Så alvorlig at det setter oss utenforbi Guds rike.

1 Kor. 6. 9 Eller vet I ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Hverken horkarler eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller bløtaktige eller de som synder mot naturen, 10 eller tyver eller havesyke eller drankere eller baktalere eller røvere skal arve Guds rike.

Og vi blir et med den personen vi innleder et seksuelt forhold til, og dette vil i ytterste konsekvens ta oss til fortapelsen!

1 Kor. 6. 16 Eller vet I ikke at den som holder sig til skjøgen, er ett legeme med henne? For det er sagt: De to skal være ett kjød. 17 Men den som holder sig til Herren, er én ånd med ham. 18 Fly hor! Enhver synd som et menneske kan gjøre, er utenfor legemet; men den som driver hor, synder mot sitt eget legeme.

Vi kan ikke leve i synd og samtidig holde oss til Herren, det er en umulighet!

Jeg og vi på den Himmelske blogg har skrevet mer enn nok om Jan Hanvold og Visjon Norge. Derfor det som kommer opp i media i disse dager er noe vi allerede har skrevet om – for flere år siden!

Men det er at Jan Hanvold er gjengiftet som en troende som har hele tiden vært mitt og vårt anliggende i vår kritikk og advarsel av Jan Hanvold og Visjon Norge!


Dernest har alt det andre kommet i andre og tredje rekke! Hvem hadde «rett»? Gud, da han allerede har sagt dette i sitt eget ord!

Da skriften sier klart at ingen gjengiftet som troende skal forkynne Guds ord, og være en leder og hyrde for Guds menighet og de troende.

Dernest, så taler Guds ord at i en menighet skal det være flere eldste, ikke som her. Kun en mann på «topp» som lever og lærer som han selv vil. Med andre ord, de klare anvisningene vi finner i Guds ord. De er blitt totalt oversett og ignorerer, derfor er egentlig Visjon Norge fruktene av et liv og et virke i opprør imot den levende Gud. Det kunne og burde blitt oppdaget for lenge siden!

Her er en av mange, mange artikkler om Jan Hanvold og Visjon Norge:


Nr. 619:


Hei!

Du skriver mye om Visjon Norge og Pastor Jan Hanvold. Men du skriver av og til så mye at det som er selve kardinal synden for Pastor Jan Hanvold at han er selv skyld i to ekteskapsbrudd og er «gift» for tredje gang, det blir borte. Da vil alt annet han gjør, forkynner og hva det måtte være også bli feil. Ellers, stå på broder og Guds velsignelse er over deg og dine. Er du ikke enig i hva jeg skriver?

Agnar P

Hva Hanvold selv har sagt på Radio 107.7 her i Oslo flere ganger er som du skriver at han selv er skyld i sine to ekteskapsbrudd og han ikke klarte og ville leve enslig som Guds ord sier. Er helt enig med deg. Han skal støttes ut av menigheten sier skriften og overlates til Satan slik at han skal om mulig kunne gå i seg selv! Bilde at Satan som står bak Hanvold og som han tilhører og tjener i kraft av sitt syndeliv og heslige teologi. Og de som på en eller annen måte står med han får del i hans synd og kommer i ledertog med onde ånder i større eller mindre omfang. Så alvorlig er dette, Hanvold og Visjon Norge er som en ondartet kreftsvulst som gjør større og større skade etter som den sprer seg og får leve videre uten å bli fjernetJan og Inger Hanvold lever ikke som gifte etter Guds ord, men som samboere. Det er å leve i hor, det betyr ingenting å «bekjenne» sin synd uten en omvender seg 180 grader. Det er å omvende seg som gir og skjenker oss syndenes forlatelse!

Jeg husker at det var de som sa at Hanvold var «uskyldig» og derfor kan han gifte seg på nytt. Men her er det en som også sier det selv noe vi alle vet at han er skyldig i to ekteskapsbrudd. Hva da? Da lever både han og hans «nye» kone i hor da hun – Inger – er gift med en fraskilt. De gjør begge synd til døden og setter seg selv utenforbi Guds nåde. Og de vil dra andre med seg i deres villsomme vei som gjør det samme og som går god for dem og deres virke!

Øynene til Inger ser demoniske og ulykkelige ut, som om hun går på noe. Det hun «går» på er Satan rus sier skriften derfor gjør de også hans vilje.

2Tim 2:26 og våkne igjen av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje. 1Tim 5:15 For allerede har somme vendt sig bort efter Satan.

Det er sant det du skriver Agnar at her er det en kardinal synd som gjør at alt annet også blir feil. Om det er «rett» forkynnelse, hjelpearbeid eller TV sendinger. Skriften lærer det samme:

1 Kor. 13. 1. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.

Kjære Agnar og dere andre som leser dette.

Det er helt riktig som du skriver Agnar, Hanvolds hoved synd er at han lever i hor. Er gjengift for tredje gang som en kristen og har skyld selv i sine to ekteskapsbrudd etter hva han selv sier offentlig!

Det hjelper ingenting å drive med hjelpearbeid, Tv arbeid, forkynnelse, bibelskole og hva det måtte være hvis man lever i åpenbar hor og synd etter skriften – det nye testamente.

Beklager at ikke fokuset mitt alltid har vært der. At Hanvold aldri kan gjøre noe rett for Gud og mennesker. Det står så klart i Guds ord i 1. Kor. 13. (fritt oversatt) 1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men er gjengift som en troende, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle. 2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men er gjengift som en kristen, da er jeg intet. 3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke lever med første og rette kone, da gagner det mig intet. (fritt oversatt men helt i tråd med skriften).

Jeg tenker på mitt eget liv Agnar, jeg har levd stikk motsatt en Hanvold. Men det er ganske så mange som skriver til meg at jeg bør gå i meg selv etc. jeg tror virkelig det er å bomme. Det er Hanvold og den som lever i synd som må gå i seg selv først og fremst, ikke oss andre.

Hva lærer Guds ord om skilsmisse og gjengifte av troende? Ønsker å ta med en Kronikk i Dagen 6.6.01 av Dag Rune Lid

Samboerskap, skilsmisse og gjengifte i Bibelens lys

Skilsmissestatistikkene viser at det totalt er over 10000 ektepar som er skilt det siste året i Norge. Det er et ufattelig tall og det er smerte å tenke på all den nød dette skaper for mange av de involverte - ikke minst barna. Det ser ut for at et av djevelens listigste angrep i denne siste tid er å ødelegge hjemmene, og på den måten ødelegge grunncellene i samfunnsstrukturen. Resultatet blir at samfunn går i oppløsning.

Djevelen vet hvor farlig et kristent hjem er. De kan bli som små fyrtårn i en mørk verden, derfor angripes disse nå fra alle kanter og det oppleves også mye nød på dette området innenfor kristenfolket. Nå leser vi i media at «Det er som proppen har løsnet i kristne sammenhenger; det er blitt helt greit at kristne skiller seg.», og når det tales om samboerskap så blir det lett omtalt i runde formuleringer for ikke å støte noen. Men slik taler ikke Bibelen, og det treng vi som kristenfolk å stanse opp for.

De eldre forkynnerne snakket om at folket blir som forkynnelsen er. Når hyrdene ikke lenger sier hva Bibelen vitterlig taler, da får vi også erfare Bibelens ord at som en sår skal en også høste. Når Bibelen taler om årsaken til det vi nå opplever i vårt folk så taler Gud til sitt folk og sier: ”Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene.» (Matt 5:13)

En sann kristen kan ikke gå på akkord med Bibelens ord, da vil en også komme på kollisjonskurs med han som en dag skal dømme levende og døde. Herren Jesu er ett med sitt Ord og han er i går og i dag den samme. Spørsmålet som da blir viktig for den som har tenkt seg til himmelen blir: Hva sier Guds ord om disse emnene?

Samboerskap – ekteskap

I dag er samboerskap allment akseptert i folket - fra toppen av samfunnsstigen og lagt inn i de ”kristnes” rekker, men Bibelen omtaler samboerskap som hor og sier at de som lever slik ikke skal arve Guds rike. (1Kor 6:9; 7:2 og 1Tess 4:2-5.)

Gud ville mennesket vel og innstiftet det livslange ekteskapet som ramme om kjærligheten mellom mann og kvinne. (Mark 10:7 og Ef 5:31) Viktigheten av dette avspeiles også ved at Herren tok dette med i det 6. bud som sier «Du skal ikke bryte ekteskapet,» eller som det også kan oversettes: «Du skal ikke bedrive hor.»

Det finnes noen grunnleggende prinsipper som går igjen i alt som Bibelen taler om ekteskapet. Det er ting som er uforanderlige, de hører til selve skapelsens orden. Gud understreker dette når han sier i 1M 2:24 «Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og bli hos sin hustru, og de skal være ett kjød.»

Jesus henviser også til dette når han omtaler ekteskapet i Mat. 19:3 ff. Ektefellene skal være ett kjød og i felleskap dele både gleder og sorger som dette medfører.

Bibelen setter ekteskapet inn i en sosial og juridisk sammenheng. I ordet fra 1M 2:24 står det at «mannen skal forlate sin far og sin mor». Dette betyr at han går fra en juridisk og sosial sammenheng og over i en annen, hvor det blir klart for alle at disse to ved å inngå ekteskap har dannet en ny enhet som skal vare livet ut.

Ut fra Guds ord kommer en ikke utenom en juridisk bindene bekreftelse på at ekteskap er inngått. Bibelen har ingen oppskrift for hvordan et ekteskap skal inngås. Samfunnets ordninger for ekteskapsinngåelse er gyldige, dersom de ikke bryter med Guds ord. Det som er viktig å understreke er at ekteskapet er en juridisk forandring av livslang sivilstatus som foretas i full åpenhet og bekreftes av ekteparet, deres foreldre og myndighetene. For en kristen vil det være naturlig at ekteskapet også inngås under Guds ord og bønn. Et samboerskap mangler all bibelsk begrunnelse. Det er bygget på subjektive følelser og private avgjørelser. Samboerskap er manglende vilje til å ta en avgjørelse av livslang karakter og et ønske om å leve seksuelt sammen uten å ta på seg den forpliktelse Bibelen knytter til slikt samliv.

Skilsmisse

Bibelen sier at skilsmisse er imot Guds vilje. Jesus sier i Matt 19:4-6: «Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille.» Se også Mark 10:6-9, Luk 16:18, 1Kor 7:10-11.

Det nye testamente har to konkrete unntak hvor skilsmisse ikke er synd. Det ene unntaket finner vi i Matt 5:32 «Men jeg sier dere: Hver den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, er årsak til at hun driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, driver hor.» Det andre unntaket omtales i 1Kor 7:12-16. Her gjelder det en vantro ektefelle som krever skilsmisse dersom den andre ikke vil oppgi kristentroen. Andre unntak er ikke nevnt i NT.

Gjengifte

Bibelen taler også klart i denne sak. I Luk 16:18 står det: «Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor.» Jesu ord i Mark 10:11-12 er heller ikke til å misforstå: «Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor.»

Paulus skriver like klart i 1Kor 7:10-11: «Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru.»

Vi merker oss at Paulus viser til et bud fra Herren. Det oppgis bare to muligheter for den fraskilte hustru: Å bli værende ugift eller å forlike seg med sin mann. Teorien om at den uskyldige part kan gifte seg på nytt etter en skilsmisse bygger på Matt 19:9 der Jesus sier: «Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor.»

Ut fra dette mener man å ha dekning for at en mann som er skilt fra sin hustru fordi hun har drevet hor, kan gifte seg igjen. Men en slik tolkning bryter med de parallelle bibelversene som er sitert ovenfor. Sann bibelfortolkning har alltid hatt som ledestjerne at de klare ord må belyse de mindre klare, og i dette tilfelle er det flere klare bibelvers som går imot gjengifte.

Lær den unge

Bibelen sier i Ord 22:6: «Lær den unge den vei han skal gå! Så viker han ikke fra den når han blir gammel.» Skriften understreker at det er viktig å lære de unge. Vi tror det i vår tid er særlig viktig i denne sammenheng, for når de konkrete situasjonene oppstår med egne barn, i familie og mellom venner, blir det langt vanskeligere å ta dette opp dersom det ikke før har vært omtalt.

Slik samfunnet er blitt avkristnet gjennom de siste 20-30 årene, har mange kjørt seg opp i svært vanskelige situasjoner menneskelig sett, og det trengs både kjærlighet, omsorg og frimodighet hos den sjelesørger som skal prøve å veilede ut fra Guds ord. En vil sannelig erfare behovet for den hjelp som Bibelen anviser i Jak 1:5 «Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud – for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse – og så skal han få den.»

Også på disse områdene i livet er det oppreisning og tilgivelse å få for den som vender om og erkjenner synd som synd. Gud sier så fint i Jes 1:18-19: «Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.»

Men tilgivelse og nåde kan aldri benyttes som plaster på syndesår, uten oppgjør og omvendelse fra synd. I dag opplever vi at nåden brukes slik, men det er ikke Bibelens tale. Det er det de gamle kalte å «synde på nåden». Nei, la oss lytte til Bibelens tale og leve slik Gud har bestemt for sitt folk. Det er forskjell på å falle i synd og å innrette sitt liv i strid med Guds ord. Da lever vi i synd!

Og glem ikke at Gud vil deg bare det beste: «Jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp.» (Jer 29:11) Det beste for ethvert menneske er å innrette sitt liv etter Guds bud og vilje og la Ordet dømme synd som synd. Den som gjør det vil erfare det samme som David – ”Og du tok bort min syndeskyld.” (Sal 32:5)

Sluttkommentar:

Agnar og dere andre som har lest denne artikkelen, håper der har fått med dere hva jeg vil ha sagt. At Hanvold er etter skriften en person som skal støttes ut av menigheten og det kristne felleskapet. Det taler skriften om. Hvorfor? Fordi han ikke har omvendt seg fra sin synd. Det hjelper fint lite å bekjenne sin synd, så lenge en ikke omvender seg i fra den.

1 Kor 5. 1. I det hele høres det om hor iblandt eder, og det slikt hor som ikke engang nevnes blandt hedningene: at en holder sig til sin fars hustru. 2 Og I er opblåst, mens I langt heller skulde sørge, så den som har gjort denne gjerning, kunde bli støtt ut fra eder. 3 For jeg for min del, som vel er fraværende med legemet, men nærværende med ånden, har allerede, som om jeg var nærværende, felt den dom over den som har gjort dette, 4 at han skal I vår Herre Jesu navn, idet I og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, 5 overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, forat hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag. 6 Det er ikke smukt det som I roser eder av. Vet I ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? 7 Rens derfor ut den gamle surdeig, så I kan være ny deig, likesom I er usyrede! for vårt påskelam er jo slaktet: Kristus. 8 La oss derfor holde høitid, ikke med gammel surdeig eller med ondskaps og ugudelighets surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød! 9 Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - 10 jeg mente ikke i almindelighet horkarlene i denne verden eller de havesyke og røverne eller avgudsdyrkerne, ellers måtte I jo gå ut av verden; 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham. 12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor? 13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder!

Hva menes med dette? Jo, når en som lever som Hanvold gjør eller i andre åpenbare synder skal han nektes adgang i menigheten. Ikke ha anledning å være med i det kristne felleskapet, og ikke få ta del i nadverden. For at han skal kunne gå i seg selv og ikke smitte det kristne felleskapet. Dette er bibelens vei og det nye testamentes lære selv om det motsatte blir praktisert og håndhevet i dag, så er dette hva Guds ord lærer!

Tar med til slutt en artikkel av Jan Johansson om menighetstukt:

Forsamlingstukt eller menighetstukt – eller som det vanligvis ble kalt tidligere, kirketukt – er det ganske taust om i dag. På mange kanter blir den knapt praktisert heller. Og det er en alvorlig sak. Mange mener nok – med et snev av sannhet – at den hører til fortiden i den kristne kirkes historie, til en dømmende og kjærlighetsløs tidsalder. Som alt annet har ganske sikkert også forsamlingstukten vært misbrukt og dermed forårsaket stor skade. Jo større velsignelse, jo større blir forbannelsen når noe misbrukes.

Men rett anvendt er forsamlingstukt en uvurderlig velsignelse. Derfor bør det være om å gjøre for alle og enhver at den igjen blir praktisert der det ikke nå er tilfellet.

Men her skal vi skynde oss langsomt. Ikke noe menneske er i seg selv dugelig til å utøve forsamlingstukt. Gjøres den med et slikt utgangspunkt, vil den for det meste volde skade. Det kan enten være ved ukjærlig dømmesyke eller ved å følge den såkalte "kristne" opinion og la folk fortsette å leve i synd. Derfor skal vi være varsomme med å forsøke å organisere fram forsamlingstukt. Den lar seg ikke organisere, men vokser fram der det åndelige livet er friskt. For sann forsamlingstukt er ikke annet enn sjelesorg fra begynnelse til ende. Derfor trenger vi alle å vende oss til våre "sjelers hyrde og tilsynsmann" (1 Pet 2,25) for at han kan sørge for vår egen sjel. Slik kan vi også vekkes til omsorg for sjelene til våre trossøsken, og bli fylt av Kristi kjærlighet, visdom og iver. Det er dette som kreves for at forsamlingstukten kan fungere. Videre bør vi tenke over at forsamlingstukt medfører smerte. Det gjelder ikke bare den falske, der man går dømmende fram i menneskelig kraft, men også den ekte, der mennesker ledet av Den Hellige Ånd lar seg bruke til å forsøke å vise til rette den som har kommet på feil spor. Intet godt blir født uten smerte. Det gjelder for den som føder så vel som for den som fødes.

Men når dette smertelige arbeid blir utført med Kristi kjærlighet som drivkraft, kommer de åndelige broderband til å bli styrket. Ingen steder er de så sterke som der trådene til den lidende og ofrende kjærlighet blir flettet inn.

Forsamlingstukt i praksis

Vi begynner med å lese i 1 Kor 5,1-8: "I det hele høres det om hor blant dere, og det slikt hor som ikke engang nevnes blant hedningene: at en mann lever med sin fars hustru. Og dere er oppblåste! Burde dere ikke heller sørge, slik at han som har gjort dette, kunne bli støtt ut fra dere? Jeg som nok er fraværende med legemet, men til stede i ånden, jeg har allerede – som om jeg var hos dere – felt dommen over ham som har gjort dette. I vår Herre Jesu navn skal dere og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, for at han som har syndet skal overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag. Det passer dårlig at dere roser dere! Vet dere ikke at en liten surdeig syrer hele deigen? Rens derfor ut den gamle surdeig, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!" Vi må også ta med noen ord fra Matt 18,15-18: "Men om din bror synder mot deg, så gå og tal ham til rette, han og du alene. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre, for at enhver sak skal stå fast ved to eller tre vitners utsagn. Men vil han ikke høre på dem, da si det til menigheten. Hører han heller ikke på menigheten, da skal han være for deg som en hedning og en toller! Sannelig sier jeg dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen."

Et dobbelt siktemål

Forsamlingstukt har en dobbelt hensikt. Først og fremst gjelder det å berge den enkelte som er fanget i syndens garn, "for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag". Men det gjelder også å bevare forsamlingen ren, "rens derfor ut den gamle surdeig". På den måten skal tukten bli til vekkelse og advarsel for de andre i forsamlingen.

Det er viktig at begge sider er med. Dersom den fremste drivkraften og hensikten er å bevare forsamlingen, mangler man det viktigste – omsorgen for den enkeltes sjel. I stedet innretter man seg på å redde det som er igjen av forsamlingen. Men hva hjelper det å være med i en "ren" forsamling dersom det ikke finnes noen virkelig sjelesorg der? Tollere og syndere vil knapt finne sitt åndelige hjem i slike forsamlinger. Men til Jesus er de velkomne!

Han har hjärta för de arma, gärna vill han sig förbarma. Ingen kan, ingen kan ömma för dig så som han.

Derfor må omsorgen for den enkeltes sjel komme først. Siktemålet må være at "hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu Kristi dag". Da ser vi av Jesu undervisning i Matt 18 – som ligger til grunn for det Paulus skriver i 1 Kor 5 – at beslutning om utestengelse ikke må fattes på en lettvint måte av noen få personer. Det er en sak som gjelder hele forsamlingen.

Men før det kommer så langt, skal den falne få gjentatte anledninger til å angre og få forlatelse for sin synd. Først skal den som har fått kjennskap til synden, ta kontakt og forsøke å vinne vedkommende. Merk ordlyden: "Hører han på deg, har du vunnet din bror" (v 15). Det gjelder hele tiden å forsøke å vinne sin bror! Ikke å felle eller utelukke. Nei, han skal vinnes tilbake til Frelseren i bekjennelse og tilgivelse. Forsamlingens oppgave er jo å samle mennesker til Jesus, og da må ingen møye spares. Hører vedkommende ikke på én person, skal man ta med seg en eller to til. Men ikke nok med det. Hører han heller ikke på dem, skal dette bli en sak som blir en nød for hele forsamlingen. Er det da så ille at han ikke vil høre på forsamlingen heller, gjenstår det ingen annen råd enn å utelukke ham fra forsamlingen. Men det skal først skje nå – etter gjentatte forsøk på å vinne ham tilbake til Frelseren. Saken må ikke stanse opp i en form for innbilt snillhet, slik at man lar være å treffe tiltak overfor den ubotferdige.

For da kommer den gamle surdeigen snart til å gjennomsyre hele forsamlingen. Som eksempel kan vi tenke på et par samboende ungdommer. Dersom de på tross av gjentatte samtaler, i samsvar med Matt 18, likevel fortsetter å forsvare og leve sitt liv i synd, og ikke blir utelukket fra forsamlingen, kommer deres eksempel til å sende en rekke skadelige signaler både innenfor og utenfor forsamlingen.

Utenfor forsamlingen ser verdens barn at de kristne ikke lenger tar det så nøye med Guds ord. Saltet mister sin kraft. Innenfor forsamlingen kan de som det gjelder, lett slå seg til ro og tro at de fremdeles hører til Guds rike, selv om de lever i åpenbar synd. Andre som kanskje fristes til samme synd, oppfatter det slik at det ikke er så farlig. Kan de, så kan vi …

En annen i forsamlingen har kanskje tilbøyelighet til en annen synd. Men dersom samboende ikke blir gjenstand for forsamlingstukt, kan jo ikke forsamlingen stenge ham heller ute. Dermed blir det en til som forsvarer sin synd med å vise til andres eksempel. Surdeigen sprer seg! Og stadig flere havner på den brede veien som fører til helvete. Derfor er forsamlingstukten så viktig – og så velsignet. Rett anvendt kan den berge mange fra fortapelsen.

Men er det ikke for hardt å utelukke en person fra forsamlingen?

Det kan synes så. Men det er mye hardere – og kan ikke sammenlignes – å la en som lever i åpenbar synd og forsvarer den, få fortsette i forsamlingen og så en dag bli utestengt fra himmelen. Det blir mye, mye verre. Da er det mye bedre å bli utelukket fra forsamlingen på jorden og virkelig bli stilt overfor valget mellom syndens eller Guds vennskap, og forhåpentligvis velge det siste – og bli salig.

Forsamlingstukt virker vitaliserende

Hvor ikke denne gjensidige omsorgen for sjelene finnes, hvor både broderlig formaning og forsamlingstukt er opphørt, der kan alle slags synder forekomme uten å bli påtalt. Derfor virker forsamlingstukten sammen med den gjensidige formaningen vekkende på forsamlingen. Tenk deg selv at du har fått kjennskap til at en bror i forsamlingen lever i en synd som han hverken angrer eller vil gi slipp på. Der ligger nå ditt ansvar for å tale med ham "under fire øyne". Dersom du på noen måte innser ansvaret og alvoret med denne oppgaven, så kommer du først og fremst til å ransake deg selv i bønn innfor Ordet om du er dugelig til dette. De kan det hende at en uoppgjort synd som du lenge har forsøkt å fortrenge, blir så sviende at du kjenner at du må få tale ut med Frelseren om den før du kan gå og formane din bror. Bjelken må bort! Og så ber du Frelseren om nåde og forlatelse og hjelp til å gi slipp på den – og ganske sikkert hører han deg!

Nå behøver det jo slett ikke være slik at du har en uoppgjort synd på din samvittighet. Men det blir i alle fall en særlig anledning til selvransakelse innfor nådestolen, og det er meget nyttig for hver og en. Da har du vært i sjelesorg hos Herren, og kan trygt med hans hjelp få formane din bror. Tenk så stort! Du er selv blitt dradd nærmere Frelseren og har fått se ennå tydeligere hvor viktig det er at ikke synden surdeig får ese opp. Og du har sikkert også fått en porsjon ydmykhet overfor oppgaven ved at Herren har fått vise deg noe av din egen synd og svakhet. Da kommer du neppe til å møte den feilende med fariseisk kulde, men i stedet enten varme eller brenne ham med Kristi kjærlighets ild. Det beror på hvordan det blir tatt imot.

Om det så hender at din bror ikke hører på deg, skal du etter Jesu undervisning ta med deg et par til. Da må disse to gå gjennom den samme selvransakelse før de kan følge med deg – og så går Herrens verk videre i hjerte og forsamling. Det er å "holde høytid … med renhets og sannhets usyrede brød". "Forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik" (Heb 3,13). "For vårt påskelam er slaktet, Kristus" ( 1 Kor 5,7).

Gjenopptagelse

Ettersom det alt overordnede mål er å berge den som er blitt fanget i syndens garn, må aldri en utestengelse betraktes som det endelige siktemål. Det er bare et middel i bestrebelsen på å få broderen / søsteren til å bli gjenopptatt i fullt fellesskap både med Herren og med forsamlingen. Det er svært viktig at også den som blir gjenstand for forsamlingstukt, får ha dette klart for seg.

Hensikten er slett ikke å "bli kvitt" vedkommende, men å redde ham fra evig fortapelse. Til avslutning tar vi med et ord fra 2 Kor 2,6-8, som lærer oss hvordan den som angrer og sørger over sin synd, skal bli møtt: "For ham det gjelder, er det nok med den straff han har fått av de fleste. Nå skal dere i stedet heller tilgi og trøste ham, for at han ikke skal gå til grunne i enda større sorg. Derfor ber jeg dere: Bli enige om å vise ham kjærlighet."

Relaterte linker:

http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1543-ansgar-braut-har-totalt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1438-det-er-pafallende-at.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1502-jeg-vet-ikke-hvorfor.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html

http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1522-det-er-hva-jan-aage-torp-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1378-her-er-de-10000-hatmeldigner.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-903-pastor-jan-aage-torp-har.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1522-det-er-hva-jan-aage-torp-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1539-har-det-klikka-for-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1277-ansgar-braut-blir-overbeskyttet.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1281-jan-aage-torp-og-ansgar-braut.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1344-nettheten-fortsetter-imot-meg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1375-her-er-de-10000-hatmeldinger.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1379-mannen-med-pseudonymet-ansgar.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1382-en-kort-dokumentasjon-pa-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1392-hetsen-og-mobbingen-imot-meg-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1425-manglerud-politiet-lar-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1435-ansgar-braut-eller-na-som-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1434-tror-ikke-det-er-noen-er-blitt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1496-christian-rosland-i-retten-i.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html
http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-599-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-603-hva-jarle-haugland-daglig-leder.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-612-hvorfor-vil-ikke-kristen-norge.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-541-hva-skal-en-kristen-gjre-hvis.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-92-menighetstukt.html http://janchristensen.net/Lewi_Pethrus_-_Bibelsk_menighetstukt_1930.pdf

onsdag 26. oktober 2016

Nr. 1731: Espen Ottesen angrer nå at han stilte opp på Visjon Norge, vil det bli flere?

Nr. 1731:
Espen Ottesen angrer nå at han stilte opp på Visjon Norge, vil det bli flere?

http://blog.janchristensen.net/2015/01/nr-1019-asbjrn-kvalbein-vil-stenge-ute.html

http://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1611-gordon-tobiassen-som-er-en.html

http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-295-informasjonsleder-i-norsk.html

Å gi penger til Visjon Norge gir ikke Guds velsignelse. Jan Hanvold fremstår grisk og dypt uetisk | Espen Ottosen


Jeg har selv vært gjest i Jan Hanvolds programmer. Det burde jeg kanskje latt være? skriver Espen Ottosen.
«Pengepredikanten» bør miste tillit hos sine egne.

Predikanten og mediemisjonæren Jan Hanvold kommer dårlig ut av NRK Brennpunkts dokumentar «Pengepredikanten».
Der fortelles det om hvordan Hanvold, som blant annet driver den kristne TV-kanalen Visjon Norge, siden 2001 har samlet inn 1 milliard kroner, og nå har gaveinntekter på omkring 100 millioner kroner årlig.

Der fortelles det om hvordan Hanvold, som blant annet driver den kristne TV-kanalen Visjon Norge, siden 2001 har samlet inn 1 milliard kroner, og nå har gaveinntekter på omkring 100 millioner kroner årlig.
Mange givere er syke mennesker på jakt etter helbredelse. Budskapet fra Hanvold er at den som gir vil høste velsignelse.

Og mens mange med lite penger gir store pengegaver, har Hanvold bygd oppet privateid eiendomsimperium.Gang på gang har det vist seg at massiv kritikk mot Hanvold – for eksempel i Vårt Land og Dagen – preller av. Jeg håper ikke det skjer denne gang. Selv om mange av Hanvolds støttespillere antagelig vil akseptere påstanden om at NRK bare er ute etter å ta ham, tror jeg at noen av avsløringene kan ryste.
Få kristne vil støtte en mann som bruker innsamlede midler til å berike seg selv. Til det er Bibelens advarsel mot pengekjærlighet for tydelige.

Burde jeg latt være å stille i programmene?

Selv møtte jeg for første gang Hanvolds teologi som 16-åring, på Tønsberg Gymnas. I det kristne skolelaget dukket det blant annet opp en elev som hadde gått et år på bibelskolen til Livets Ord i Uppsala i Sverige.
Han var opptatt av tungetale, helbredelse, seier og suksess. For en bedehusgutt som meg var det en fremmed tanke at Guds velsignelse skulle handle om penger.
Den såkalte fremgangsteologien eller herlighetsteologien hadde vind i seilene på 80- og 90-tallet. Mange lovte mye på vegne av Gud.
Løsningen på livets problemer – som sykdom og gjeld – var en sterk tro. Jeg opplevde forkynnelsen som et personlig angrep.
Faren min døde av kreft da jeg var fem år. Jeg nektet å akseptere at årsaken til at han døde var at han, eller vi som ba for ham hver kveld, manglet tro.
I dag har trosbevegelsen i Norge omtrent klappet sammen. Den nordiske lederen, Ulf Ekman, ble katolikk. Enevald Flåten i Bergen måtte forlate menigheten Levende Ord som har moderert sin teologi. Det samme har Åge M. Åleskjær gjort i Oslo Kristne Senter. Det er omtrent bare Jan Hanvold som holder koken.

Kanskje fordi han har lykkes med å samarbeide bredt og fremstå mer og mer tverrkirkelig. Jeg har selv vært gjest i programmene hans. Det burde jeg kanskje latt være?

Hanvold bør miste tillit

Jan Hanvold har ingen problemer med å be om penger. Det er gode grunner for å hevde at mennesker kan føle seg manipulert og presset til givertjeneste.
Selv synes jeg det er en fullstendig kortslutning å hevde at å gi penger til kanalen øker muligheten for å motta Guds velsignelse.
Enda mer alvorlig – ikke minst for Hanvolds støttespillere – er det faktum at han har beriket seg selv via TV Visjon Norge. Her hadde NRK Brennpunkt funnet ny og interessant dokumentasjon.
Det rimer ikke, og fremstår dypt uetisk, at en mann med millioninntekt og eierskap i store selskaper, stadig bruker tv-sendingene til å formidle et behov for store og økende pengegaver. Det ligner på griskhet.
Jesus sier ofte at det er umulig å tjene både Gud og Mammon (altså penger). Paulus advarer sterkt mot dem som «ser på gudsfrykten som en vei til vinning» (1 Tim 6,5).
Jan Hanvold burde hatt gode svar å gi på relevante spørsmål fra NRK om hans økonomiske forvaltning. Isteden fremstår han som om han har noe å skjule. Det gjør at han bør miste mye av den tilliten støttespillerne har hatt til ham.

Nr. 1729: Å utale forbannelse og onde ønsker over hverandre er dessverre vanlig blant de troende da hatet og intriger er noe som er veldig utbredt!

Nr. 1729:
Å utale forbannelse og onde ønsker over hverandre er dessverre vanlig blant de troende da hatet og intriger er noe som er veldig utbredt!

Bilde av Jan Aage Torp, som er nok mange ganger verre enn Jan Hanvold som smiler fra øret til øret. Men som lurer på å få knekt de menneskene som går med Gud! Men Gud skal lønne og dømme ham også, vær du sikker.


Rundt 1990 husker jeg at Leif Jacobsen kom her til Oslo og begynte i Oslo Kristne Senter som bibelskolelærer. Han ville da bli 2. Pastor som Arne Bakken var.
Da utalte Leif Jacobsen offentlig at han skulle knuse Arne Bakken, noe som han da klarte med å få Arne Bakken ut av menigheten. Og han senere døde av overdose. Det er ikke bare heksedoktoren i Afrika som utaler forbannelser, men det er dessverre vanlig blant troende mennesker.

Jeg har regnet med å hørt flere tusen ganger forbannelser utalt over mitt liv og min families liv av såkalt andre troende.
De to verste har vært Torodd Fuglesteg og Ansgar Braut, men det har sannelig også vært mange andre.

Har hørt dette ordet utalt over meg utallige ganger.

Salme 105. 15 Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noe ondt!

Dette har jeg som sagt hørt utalt over meg så mange ganger av såkalt åndsdøpte pinsevenner da jeg har påpekt feil lære og annet enten ved dem eller en forkynner de har satt sin litt til.

Nå er det Jan Hanvold som driver med dette. Å utaler forbannelser over sine medarbeidere, og det er ille.

Han utaler forbannelser også over de fleste både på radio og tv, se her for et eksempel.

Men er det ikke verre når noen smiler fra øret til øret, men Satan styrer deres liv?
Jeg tenker f.eks. på hva jeg har de siste 2 årene erfart med Jan Aage Torp som har klart å lure både poltiet og Oslo tingrett med sitt renkespill.
Det er verre egentlig, eller likeså ille!

Det er gjennom dette at evangeliet går frem! Så du som vil tjene Herren, så er det bare å stålsette seg selv!


Nr. 1552:

Jeg hevder her i denne artikkelen og andre at Jan Aage Torp er åpenbart kriminell!

Bilde av det tidligere ekteparet Jan Aage og Ann-Christin Torp, nå Ann-Christin Düring Woll.
Etter Guds ord er disse to gift så lenge de lever, det er kun og alene død som opphører et ekteskap for kristne mennesker!

Det er åpenbart etter den grove omsorgssvikten som er blitt avdekket rundt dette tidligere ekteparet som barnevernet på en uforståelig måte ikke hentet barna her som åpenbart har lidd noe voldsomt?
At dette bør få et etterspill hvis det skal være noe rettferdighet over disse forsømte barna.


Jeg skrev allerede i går konkret at disse barna og andre bør og skal få oppreisning av Jan Aage Torp, se her:

http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1551-jan-aage-torp-er-ingen-kristen.html

Se her for hva denne forstandige Njål Kristiansen skriver på Verdidebatt:


«Pastoren som er omtalt i denne tråden har tiltatt seg rundkrave. Jeg tror det er på sin plass om han frivillig legger av seg "kappe og krave". Pastor er ingen beskyttet tittel, men det gir en del assosiasjoner for den som møter en pastor ved at man tror man møter en forstandig person det går an å snakke med på basis av en utstrakt kunnskap om menneskelige temaer. 

Jeg tror tiden må være kommet for å innse at i denne sammenhengen er det ikke slik. Pastoren er så belastet at han ikke kan ha tillit hos andre enn likedannede. En logisk konsekvens må være å legge av seg de ytre tegnene og finne seg egnet arbeide annet steds enn i en forsamling. 

En helt annen sak er om dette bør gå upåaktet hen for ordensmakten. Nå finnes det to kilder i samme sak som forteller om en grusom barndom. Det er for sent med Barnevernet, men er disse forholdene straffbare? Jeg tror politiet bør se på disse sakene for å vurdere om overgrepene mot barna er av en slik natur at han skal straffeforfølges. Av særlig betydning er om virkemidlene i oppdragelsen kan kalles skadelige eller ødeleggende, og om det er tatt for hardt i. Kandidaten selv vil nok fryde seg over å få rampelyset på seg i retten. For kristne i forsamlinger og de som bedriver menighetsarbeide kan det være fornuftig å få en rettslig gjennomgang på hva man kan gjøre i en forsamling og ikke, men særlig overfor egne barn i hjemmet. Det finnes nok rettspraksis på dette allerede som kan komme til anvendelse som presedens for vurderingene. For egen del tyder alt som jeg har lest på at det er langt i overkant av hva som er egnet å benevne som barneoppdragelse. Psykisk vold ser ut til å være et mer naturlig navn.»

Sluttkommentar:

I mine øyne har Jan Aage Torp vært en kriminell lenge da han løy til poltiet og ble «trodd» da han anmeldte meg for det som er falske anklager.

http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1132-pastor-jan-aage-torp-er-tatt-i.html
Det var Jan Aage Torps hat til meg og den Himmelske blogg at vi skrev og talte imot at han var gjengiftet som ligger til grunn for det hele!

http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr-1129-skal-mte-apostel-jan-aage-torp.html
Men Torp evnet å trikse og manipulere det hele. Og nå er det ikke hva jeg skrev, men mengden. At nå er minst 99 % av det som er skrevet av Jan Aage Torp skrevet etter hans fiktive anmeldelse, det unnlater både han og det kriminelle poltiet på Manglerud å nevne. Her står vi åpenbart overfor erkekjeltringer!
Nå kommer også barnemishandling inn som Njål Kristiansen så treffende kaller for: «For egen del tyder alt som jeg har lest på at det er langt i overkant av hva som er egnet å benevne som barneoppdragelse. Psykisk vold ser ut til å være et mer naturlig navn!»

Med andre ord, det som jeg har hevdet hele tiden kommer nå frem. Når vil poltiet reagerer? Eller overbeskytter de Torp som de gjør med Norges 2 største og verste nettroll? Ansgar Braut og Torodd Fuglesteg? Her er det et politi som gjør en så dårlig jobb at det er helt ufattelig at det går an i Norge i 2016?

Som sagt, Jan Aage Torp er kriminell, nå er det flere enn meg som begynner å hevde det samme!

Boka til Edin Løvås om maktmennesker og psykopater blant kristne er mer aktuell enn noen gang. Les den gratis her:
Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2016/06/nr-1543-ansgar-braut-har-totalt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1438-det-er-pafallende-at.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1372-tingrettens-dom-viser-med-all.html
http://blog.janchristensen.net/2015/05/nr.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1502-jeg-vet-ikke-hvorfor.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html

http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1522-det-er-hva-jan-aage-torp-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1378-her-er-de-10000-hatmeldigner.html
http://blog.janchristensen.net/2014/10/nr-903-pastor-jan-aage-torp-har.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1522-det-er-hva-jan-aage-torp-har.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1539-har-det-klikka-for-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1277-ansgar-braut-blir-overbeskyttet.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1281-jan-aage-torp-og-ansgar-braut.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1284-torodd-fuglesteg-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1344-nettheten-fortsetter-imot-meg.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1346-jan-aage-torp-legger-ut.html
http://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1357-kjre-troende-venner-be-om-at.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1367-netthetsen-imot-min-familie.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1375-her-er-de-10000-hatmeldinger.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1379-mannen-med-pseudonymet-ansgar.html
http://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1382-en-kort-dokumentasjon-pa-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1392-hetsen-og-mobbingen-imot-meg-og.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1425-manglerud-politiet-lar-norges.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1435-ansgar-braut-eller-na-som-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1434-tror-ikke-det-er-noen-er-blitt.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1496-christian-rosland-i-retten-i.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html

tirsdag 25. oktober 2016

Nr. 1727: Jan Hanvold opptrer som en krysning av Johann Tetzel og en nisse, men det er hans forhold til kvinner som er hans hovedproblem etter Guds ord!

Nr. 1727:
Jan Hanvold opptrer som en krysning av Johann Tetzel og en nisse, men det er hans forhold til kvinner som er hans hovedproblem etter Guds ord!

http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1725-jan-hanvold-har-bade-utvidet-og.html


Det som er underlig, etter vi så det programmet om Jan Hanvold på NRK.

Det er at det som er Hanvolds virkelig problem. At han ikke har holdt ut i sitt ekteskap. Men var utro, fant seg først ei ny fra Øst-Europa. Så ble det slutt, og nå er det Inger som han lever i samme med. Skriften sier at Jan Hanvold er en ekteskapsbryter og lever i hor. Alt annet med Hanvold er underordnet!

Fra NRK der Jan Hanvold kaller sine medarbeidere for Judaser!

Jan Hanvold: NRK har fått hjelp fra «Judaser» i staben

I en epost predikant Jan Hanvold har sendt ut til sine ansatte i Visjon Norge i forbindelse med NRK Brennpunkts program om ham, anklager han noen i staben for å ha opptrådt som Judas og minner om at Judas hengte seg selv.


Hanvold: – Illojalt hvis ansatte kopierer og stjeler kontrakterI eposten, som NRK har fått tilgang til, reagerer Jan Hanvold på Brennpunkt-programmet om ham og virksomheten hans og skriver blant annet at NRK har fått:

«God hjelp ifra Judaser som har vært i staben. Som har stjålet og kopiert kontrakter, som er gitt videre til NRK. Dette er jo dumt, men bare for å minne om at Judas gikk bort og hengte seg selv, vil også den eller de som har gjort dette, få sin fortjente lønn ifra Herren, for sitt svik imot Visjon Norge.»

– Vil ikke kommentere interne eposter

Hanvold vil ikke kommentere eposten overfor NRK.

– Jeg har overhodet ingen kommentar til interne eposter, sier Hanvold.
Du kaller ansatte for judaser?
– Jeg har overhodet ingen kommentar til eposter jeg sender ut internt til ansatte.
Hvorfor føler du et behov for å minne om at Judas hengte seg?
– Jeg har fortsatt ingen kommentar til interne eposter.
Hvorfor vil du ikke kommentere denne eposten?
– Fordi jeg ikke kommenterer interne ting i bedriften.
Hvordan vil du beskrive Judas?
– Jeg har ingen kommentar. Du kan lese i Bibelen hva det står om Judas der, sier Hanvold.


Epost som Jan Hanvold har sendt til sine ansatte
EPOSTEN: Denne eposten sendte Jan Hanvold ut til sine ansatte i Visjon Norge i går.

Mener han er «en meget god leder»

I Brennpunkt-dokumentaren «Pengepredikanten» fortelles det om hvordan Hanvold, som driver en stor kristelig TV-kanal, siden 2001 har samlet inn 1 milliard kroner. Selv har pastoren gjennom sitt nettverk av selskapet tatt ut millioner i ytelser, og sitter på begge sider av bordet ved å opptre som både utleier og leietaker, og som arbeidsgiver og arbeidstaker i en og samme sak.

Hanvold bedyrer at han oppfordrer ansatte til å varsle hvis de mener det er kritikkverdige forhold.

En arbeidsgiver har plikt til å legge til rette for varsling på arbeidsplassen, og en arbeidstaker har rett til å varsle. Hvordan synes du at du oppfyller dine plikter som arbeidsgiver i denne saken?
– Jeg oppfyller mine plikter som arbeidsgiver hele tiden. Vi har HMS-meldinger og det hele, sier Hanvold.
Mener du at du er en god leder?
– Jeg mener jeg er en meget god leder.

Mener det er illojalt å gi ut kontrakter


 Jan Hanvold signerer som utleier og leietaker

KONTRAKT MED SEG SELV: På vegne av Visjon Norge signerte Jan Hanvold en leiekontrakt med seg selv. Husleia var sju ganger høyere enn da Visjon Norge leide av forrige eier.
I eposten Hanvold sendte ut til sine ansatte i Visjon Norge i går, reagerer han altså kraftig på det han omtaler som Judaser og oppfordrer folk til å be for at Brennpunkt-programmet skal bli en flopp.

Du sier selv at du verken har gjort noe ulovlig eller moralsk galt. Hvorfor reagerer du da på at Brennpunkt har fått tilgang til kontrakter du har skrevet under på?
– Det er greit, jeg har ingenting å skjule. Disse kontraktene er jo gamle kontrakter, så jeg har overhodet ingen problemer med det, sier Hanvold.

Hvorfor reagerer du da i eposten dersom ansatte har gitt tilgang til disse kontraktene?
– Jeg har ingen kommentar til det. Det jeg poengterer, er at hvis ansatte kopierer og stjeler kontrakter og gir dem til Brennpunkt, er jo det illojalt mot en bedrift, svarer Hanvold.
Han skriver i eposten at han bare ler av Brennpunkt-dokumentaren, og at han mener folk skjønner at den er tull.

Er det noe av det som kommer frem i Brennpunkt som er feil?
– Det er klippingen og vinklingen som er høl i huet, sier Hanvold.
Men er det faktiske opplysninger som kommer frem der, som er usanne?
– Nei, det er det ikke.


Jan Hanvold

MIRAKELKONFERANSE: Jan Hanvold, som er både styreleder, gründer og ansvarlig redaktør i den kristne TV-kanalen Visjon Norge, samlet noen tusen mennesker til mirakelkonferanse på Fornebu tidligere i år.

Relaterte linker: 
http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1722-pengepredikanten-kommer-pa-nrk_23.html
http://blog.janchristensen.net/2016/10/nr-1716-trenger-ikke-jan-hanvold-bli.html
http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-149-hvem-er-de-falske-profetene-i.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-599-bibelsk-rad-og-veiledning-til.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-603-hva-jarle-haugland-daglig-leder.html http://blog.janchristensen.net/2013/05/nr-612-hvorfor-vil-ikke-kristen-norge.html http://blog.janchristensen.net/2013/01/nr-541-hva-skal-en-kristen-gjre-hvis.html http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-253-jan-hanvold-en-falsk-profet.html http://blog.janchristensen.net/2011/06/nr-92-menighetstukt.html http://janchristensen.net/Lewi_Pethrus_-_Bibelsk_menighetstukt_1930.pdf
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=de-kristne-i-norge-er-misledet-i-troen http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=kristne-i-norge-sover http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=de-kristne-i-norge-er-misledet-i-troen http://blog.janchristensen.net/2010/10/nr-28.html http://blog.janchristensen.net/2011/03/sprsmal-49-hvorfor-mener-du-at-jan.html http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-116-virker-andsmaktene-blant.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-122-hva-er-den-karismatiske.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-209-emanuel-minos-og-likesinnede-er.html http://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-210-vart-land-30-07-2008.html