mandag 31. mai 2021

Nr. 2876: En fiktiv faktura fra 2019 bruker/misbruker Plan- og bygningsetaten Innkrevingsetaten/kemneren imot oss for alt de kan bruke/misbruke andre etater imot oss, dette er råskap i fra mørke!

 Nr. 2876:

En fiktiv faktura fra 2019 bruker/misbruker Plan- og bygningsetaten Innkrevingsetaten/kemneren imot oss for alt de kan bruke/misbruke andre etater imot oss, dette er råskap i fra mørke!

 

Sendte denne mailen til PBE og Innkrevingsetaten/kemneren.

 

Det som vi opplever har null med redelighet og rettskaffenhet å gjøre, alt for å prøve å ramme oss.

Og da misbruker de regelverket imot oss, som det offentlige ofte gjør for å presse igjennom sin onde og meget stygge vilje og hensikt.

 

Tenk, fin en 3 år gammel faktura som vi da skrev var en fiktiv faktura for arbeid ikke utført.

 

Det som er det uetiske her er at de ikke foretok noen reell behandling av vår søknad, dette fordi de etterlyste kart og plantegninger og foretaks-ansvarlig selskap.

Allerede tidlig i saken sa de fra til oss at vi ikke kunne beholde det vi har bygd fordi muren var for høy, vi trengte dispensasjon og at deler av muren lå i offentlig vei grunn. Alt dette er fordreining av sannheten, som en med letthet kan og skal gi dispensasjon for.

Da fordelen med det vi har bygget, er langt flere enn ulempene.

 

Det var ganske tydelig at de ville avslå søknaden uansett hva vi gjorde og uansett hvem som stod som ansvarlig foretak.

Vi klaget på avvisningen av søknaden til fylkesmannen som selvfølgelig støttet PBE.

Vi klagde på fakturaen til PBE, men fikk aldri noen tilbakemelding på din klage.

Dermed passerte den forfall, fikk inkasso avgift på 700 og økte til 5490

Jeg tror ikke dessverre ikke vi når frem og kommer frem til enighet i forliksrådet og de har reglene på sin side kan det se ut som, selv om de driver et uærlig spill.

Samt at de bruker denne lille fakturaen imot oss, for om mulig å knekke oss.

Dette er Søppel-Norge, eller det offentlige Norge på sitt verste og mest primitive!

 

Jeg er redd dette bare blir en av mange fakturaer de vil kreve oss for, ser det ut som?

 

Det er gjennom pengepress de tvinger folk til å gjøre som de sier.

Slik er det offentlige Norge. Har de først bestemt seg så tyner de folk, men her kjemper de ikke bare imot oss.

Men Gud og en hærskare med Engler!

 

Mail her:

 

 

Hei Silje Hellum.                                     Oslo 31.05.2021

 

Du skriver til oss:

 

Hei,

 

Vi har nå vært i dialog med Plan- og bygningsetaten. Dette kravet gjelder en avvist byggesak og avvisningen er behandlet av Statsforvalteren og opprettholdt. Du har sendt inn en byggesøknad som har blitt avvist. Avvisning av byggesøknad faktureres henhold til gebyrregulativet. Dette er sakens kjerne og ettersom du opprettholder innsigelsen din har vi informert om at kravet må behandles i forliksrådet. Ytterligere henvendelser vedrørende dette vil ikke bli besvart da vi legger til grunn at alle sakens sider vil bli gjennomgått i forliksrådet.

(sitat slutt.)

 

Dere legger jo man opp til konflikt, ikke å oppføre seg som voksne og normale mennesker, her er dere lave mennesker.

 

Vi har etterspurt også den gamle fakturaen om å få den tilsendt.

Vi skal vel ikke betale gebyr når PBE ikke har svart oss overhode på vår forje henvendelse?

Sågar Tommy Monge skrek i telefonen og forbannet oss at han ikke engang ville snakke med oss, slike saksbehandlere er det i PBE, fulle av eder og forbannelser.

Men å møte dere i forliksrådet for ingenting, det er vel ikke verd det?

Det er BUKKEN SOM PASSER HAVRESEKKEN da forliksrådet, dere og PBE er betalt og lønnet av staten.

 

Men vi er vi dypt uenig i denne fakturaen

 

Det er 3 år siden dette.

Dette er dypt uetisk.

 

Send på nytt den opprinnelige fakturaen.

Det blir helt feil av oss å betale ekstra da vi aldri har fått svar på vår henvendelse.

Her har PBE bryte mange lover, ikke minst forvaltningsloven.

 

Når vi bestred fakturaen med den henvendelsen at vi ikke har søkt på en reel måte, så er dette feil også rent juridisk å dra oss til forliksrådet da vi ikke har fått svar.

 

 https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2875-na-brukermisbruker-plan-og.html

 


 
Oslo 10/10-2019

Denne mailen er sendt PBE, og vi har sagt klart ifra hva vi mener.

Dere har sendt denne regningen her, for et arbeid som ikke er utført!

Vil minne dere på da vi hadde planleggingsmøte for videre søknad om å bygge, så lovet dere oss det meste.

1.)  Målet var å få til en godkjennelse.

2.)  Det skulle være veiledningsmøter og alt det vi trengte til for at dette skulle lykkes. 
     Hør på lydfilene fra møte som viser at vi taler sant, men dere løgn, løgn og atter løgn!
3.)  Vi sa klart ifra at vi var kun interessert å søke om at det som vi har bygget skal bli stående som det er. Ikke noe omsøkning eller tilbakeføring.

4.)  Hvis vi skal f.eks. tilbakeføre, så blir det mer ulovlig enn det er i dag. Dere har gitt pålegg som er løgnaktige akkurat som dere er.

5.)  Dere driver kun med renkespill, løgn og kjeltringstrekker.

6.)  Kan ikke se at denne faktura er reel da dere har ikke oppfylt noe av det som ble lovet i møte den 11.4.2019

7.)  Muren som dere påstår ligger i veigrunn holder ikke mål i deres argumenter. Muren skråner lett inn, hogge litt av muren byr da ikke på vanskeligheter. Det lar seg lett gjøre.

8.)  At muren er 185 cm viser bare at vi taler sant og dere løgn. Vi fikk klarsignal at vi kunne bygge mur oppå gammel mur bare den ikke var over 2 meter.

9.)  Eneste dere er ute er å lage kvalm, og sette korsfot på oss.

10.)                     Vi har nå tatt kontakt med Oslo politikerne for å prøve å fjerne dere dra deres stillinger, for eneste dere holder på med er å lyve, fabrikkere problemer og lage kvalm.

11.)                     Konstaterer at dere mener at vår mur skal rives for den ligger ute i veibanen, 18 cm enkelte steder. Hvorfor svarer dere ikke på at hvis dette er tilfelle. Hvorfor var vår mur lovlig før og naboens skrånede tomt som er kun ½ meter fra veibanen, dette er godkjent av dere. Med andre ord, det er så full av løgn av jeg vil gjøre alt jeg kan for at dere skal bli avsatt i fra deres stillinger.

12.)                     Det er stygt og ondt alltid legge all skyld på oss uansett hva det er!


Hør her selv på møte vi hadde den 11.4.Sluttkommentar:

Nå fakturer dere oss for arbeid ikke utført.
Nå fakturer dere oss for arbeid ikke utført som lovet.
Hva står vi igjen med da?
Plan- og bygningsetaten fremstår atter igjen som vi finner i det gamle DDR.
De statlige hadde en standard, der løgn, manipulering og regide og ufornuftige pålegg ble gitt over en lav sko.
Byr det på problemer, så leger en skylden alltid over på andre enn seg selv!
Nei, vi kommer ikke til å betale en krone uansett hvor mange fakturer dere sender eller innrette oss etter noe pålegg dere gir. Dere er full av løgn og ondskap, slik mennesker akter vi ikke å innrette oss etter om de kaller seg for saksbehandler, enhetsledere eller hva dere nå kaller dere for.
Vi er redelige, nøktern og husker hva som er blitt sagt og skrevet!
Dere vrir på alt etter som det passer, og når noe ikke passer inn videre. Så enten er dere tause, lyver eller legger all skyld over på oss.
Kvalme og uredelighet er PBE varemerke, det stinker av dere og det suger også!

NB. Dette er ikke bare Jan Kåre Christensen som er avsender, men også Berit Christensen. Vi er to som ser deres galskap og må forholde oss til deres løgner, kjeltringer er akkurat som dere. Fakturerer for arbeid ikke gjort!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Bilder som dokumenterer det vi skriver:Her ser dere, et sørpehull uten like. Langt ut imot veien. Til det nivå vil PBE at vi skal føre vår eiendom tilbake.
Jo, her er det en gjeng med løgnere, mørkemenn og mørkekvinner!
Stakkars, hvilke lave og arrogante mennesker, håper dere blir fjernet fra deres stillinger snarest mulig, for en slik slett og dårlig jobb dere gjør er ikke verdig!
Denne muren skal rives, det er gale-Mathias de lux.


Se også her, i innsyn på Oslo Kommune sine sider:

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201908605

 

søndag 30. mai 2021

Nr. 2873: Slik som vi er blitt behandlet av det offentlige/myndighetene, ikke minst Plan og bygningsetaten i Oslo, er en skandale og rått, dette burde vært pensum for alle i skolen!

 Nr. 2873:

Slik som vi er blitt behandlet av det offentlige/myndighetene, ikke minst Plan og bygningsetaten i Oslo, er en skandale og rått, dette burde vært pensum for alle i skolen!Det vi ser er at systemet beskytter seg selv og ikke bryr seg når folket utsettes for lovbrudd og folkets midler misbrukes av inkompetente og beskytende offentlige instanser og ansatte.

.

I den anledning husk hva menneskerettsdomstolen sier om kritikk av politikere og offentlig ansatte:

 


Gode offentlige tjenestemenn skal etter min smak være tjenesteytende og lyttende, og ikke ta for gitt at alle vi innbyggere er like vel bevandret i juss og regelverk som dem som er satt til å forvalte reglene.

Og fremfor alt bør de aldri glemme at de egentlig sitter der for å hjelpe oss - innbyggerne. Det er det vi betaler dem for.   

Så gjør vi kanskje feil iblant, men deres oppgave er da først å hjelpe oss å forstå og unngå å gjøre feilene enda større, før de dømmer og bøtelegger oss.

Hvorfor er det så mange byråkrater (og politikere?) som så fort glemmer at de er der for oss, og ikke omvendt? 

 

Vi ringer ned, og får veiledning hvordan bygge.

Da viser det seg i ettertid, at en vi skulle ha søkt selv om saksbehandler sa det motsatte.

Vi søker og i ettertid blir vi møtt av et samlet PBE som gjør alt de kan gjør for å være mest mulig vanskelige og lumpne ovenfor oss.

 

Sluttkommentar:

 

Legger ved mail sendt regjerningen. Hvis en ikke våkner opp nå for at det offentlige i Norge også må stilles til ansvar for sine mange og stygge ugjerninger.

Så er jeg overbevist at da vi Gud på en eller annen måte ordne opp.

Han hamlet opp med Farao, Nebukadnesar og mange andre langt større enn Plan- og bygningsetaten her i lille utkant Oslo.

 

 https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2862-mail-til-kommunal-og.html

 

Nr. 2862:

Mail til Kommunal-og moderniseringsminister Nikolai Astrup vedrørende Plan- og bygningsetaten heri Oslo!

 

Bilde av Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

 


Mailen som er sendt til Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup:

 

Til Kommunal- og moderniseringsdepartementet!

Oslo 13/5.2021

 

Ved Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

 

Kopi Byrådsavdeling for byutvikling

Sak 20/3164  

 

For oss er det ufattelig at det er lov for Plan og bygningsetaten holde på med å bryte Norsk lov ovenfor oss. Der de ikke engang vil svare oss.

Etter forvaltningsloven er de lovpålagt å svare oss, noe de ikke vil, ønsker eller gjør.

Uten noen griper inn, og gjør noe med saken!

De ønsker nå å knekke oss som familie med bøter og tvangsinnkreving.

Men dette har de ikke lov til etter Norsk lov så lenge de ikke har svart oss på spørsmål. Og det er kun snakk om enkle spørsmål som de ikke vil svare på!!!!

 

Det at vi blir slik behandlet av Plan- og bygningsetaten her i Oslo, der de selv bryter Norsk lov for å «ta» oss, er noe en finner gjennomført og «vanlig» praksis i totalitære stater!

 

Når jeg ser tilbake på denne kampen som det er blitt imot Plan- og bygningsetaten her i Oslo.

Så må jeg si at det er mange områder som gjør at jeg kan si at PBE har et stort, stort forklaringsproblem ovenfor oss.

Samt at deres mange lov overtredelse ovenfor oss (bryte Norsk lov).

Har igjen skapt mange negative ringvirkninger som PBE alene må ta konsekvensene for.

Men dessverre, deres makt- og myndighetsmisbruk har også blitt forsvart og beskyttet av andre offentlige instanser som er satt der for at slike klare og uforholdsmessige vedtak og pålegg ikke skal kunne skje i et demokrati som Norge.

Men PBE har til gangs vist at det som ikke skal skje, det skjer!

 

1.)                      De har bryte veilderplikt ved å veilede oss hvordan vi skulle bygge muren vår. Etterpå kreve oss å søke, for deretter måtte rive den.

 

2.)                      Det har bryte forvaltningsloven gjennom hele prosessen ved å ikke svare oss.

 

3.)                      Dernest det som egentlig er det verste, det er den store forskjellen de gjør på oss og alle andre.

 

 

Saken står slik at vi avventer på videre svar fra PBE.

Men de kjører bare på med bøter og trusler. Dette er psykopatisk oppførsel.

 

De har prøvd å drive med innkreving, som en trussel for å få oss til å rive bod, trapp og mur. Men her kommer de ikke langt, da så lenge de ikke svare oss.

Så kommer vi ikke til å foreta oss noe som helst.

 

Når Plan- og bygningsetaten tror at vi er like dumme og naive som vi var da denne saken startet.

Da bygde vi muren etter deres anvisninger.

Da de sa den var kanskje ulovlig, og de ba oss bestille oppmåling.

Det gjorde vi. Som lovlydige borgere var vi på alerten for å komme det offentlige i møte.

Da de sa vi måtte søke, alt gjorde vi som de ba oss å gjøre.

De vi begynte å komme med spørsmål, og de ikke svarte.

Dette godtok vi DA, men ikke NÅ!

 

Det er nå en forandring, vi har funnet ut at PBE er lovovertredere.

At Fylkesmannen (nå statsforvalter), Sivilombudsmannen, Oslo Byråd og Oslo Tingrett har holdt med PBE som er lovovertredere.

Det vitner imot hele det offentlige apparatet som fremstår som direkte forsvarer PBE. Selv om de åpenbart har bryte Norsk Lov gjentatte ganger og over år!

 

Det er også mange andre forhold som denne saken har påført oss, som er noe som viser at PBE går ikke rett frem etter Norsk lov.

 

1.)  Denne saken har påført oss en stort økenomisk tap med å søke på nytt etter vi ble veiledet av Kaja Aubert Lange (ansatt i PBE og vår daværende saksbehandler i Oslo Kommune/PBE) hvordan bygge muren, som passer inn i terrenget i forhold til vårt hus og annen bebyggelse.

 

2.)  Rettsak som kostet mye penger.

 

3.)  Vi har brukt mye tid på denne saken med hensyn til skrivning og sette oss inn i regler og lovverket etc.

 

4.)  Naboforholdet med intriger og motsetninger er ikke heldig med slike saker. Selv om det var naboene i Stormyrveien som dessverre klaget på oss. Så skaper slike hendelser alltid intriger og et unødvendig dårlig naboforhold. Ikke bra i det hele tatt!

 

5.)  Andre forhold som også kunne vært nevnt.

 

Sluttkommentar:

 

Selv de enkleste og klareste spørsmål evner ikke og vil ikke Plan- og bygningsetaten svare på.

(Plan- og bygningsetaten her i Oslo.)

 

Det er så ille at ord ikke strekker til.

Ikke engang hvorfor godkjente de vår og naboens skråning som ligger en ½ meter lengre ut imot veibanen enn vår mur som såkalt ligger i veibanen?

Slik som det var før oss før vi bygget mur.

Hvorfor veiledet de oss til å bygge muren, men vil at vi skal rive den NÅ?

Slike enkle spørsmål får vi ikke svar på engang, trist!

 

Tenk, dette er en liten konflikt der PBE bryter Norsk lov helt bevist.

De prøver å flå oss, og dette er Norge 2021, trist!

At en etat skal få lov å holde på slik, uten noen griper inn.

Det er en følelse av at en bor i Nord Korea, ikke Norge.

Vi har tross alt kun bygget noe på vår egen eiendom som vi har kjøpt og betalt for.

At myndighetene som her, PBE.

Skal få lov å bryte Norsk lov, for deretter å flå oss.

Det er imot alle rettsprinsipper og uforholdsmessig imot det som her blir påstått å være vår feil her.

Hvis dette ikke blir stoppet.

Og noen gjør noe med PBE, så er det virkelig leit.

Håper å høre fra dere på en konstruktiv og god måte.

Vil også si til avslutning.

Før godtok vi at det at vi ikke fikk svar. Trodde nesten det var normalen, da vi tross alt ikke var klar over alt det vi er klar over i dag.

Men det gjør vi ikke lengre, da vi er blitt klav over at etter forvaltningsloven er de lovpålagt å svare oss!

Plan- og bygningsetaten har bryte Norsk lov med flere forhold, som gjør dem til å være kriminelle.

De som bryter Norsk lov, de er lovbrytere, og lovbrytere er kriminelle!

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2857-bygnings-ingeniren-som-vi-var-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2858-vart-svar-til-plan-og.html

 

https://www.sokelys.com/ellvill-nabokrig-mellom-christensen-og-naboene-i-stormyrveien-4-og-6-om-parkering/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2856-de-statlige-og-kommunale.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2855-plan-og-bygningsetaten-har.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2553-snakket-med-en-som-selv-har-vrt.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2853-nok-et-skriv-til-plan-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2848-plan-og-bygningsetaten-prver-na.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=vWdjLznlhKw

 

https://www.youtube.com/watch?v=zF4dmJRuO6Y&t=39s

 

https://www.youtube.com/watch?v=j3Ply5RQ6uI

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=Krokstien+2+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+