lørdag 1. mai 2021

Nr. 2841: Hvorfor slik motstand rundt ekteparet Jan Kåre og Berit N Christensen????????????

 Nr. 2841:

Hvorfor slik motstand rundt ekteparet Jan Kåre og Berit N Christensen????????????

 

Bilde av ekteparet Berit og Jan Kåre Christensen.

 


Vi har opplevd mye motstand egentlig gjennom hele vårt kristenliv.

Dette er også hva skriften sier er det «normale».

 

Ap.gj. 14. 22 idet de styrket disiplenes sjeler og formante dem til å holde fast ved troen og sa: Vi må gå inn i Guds rike gjennem mange trengsler.

 

Det er ikke til å komme i fra, at alle troende opplever dette i større eller mindre grad.

Men jeg tror at jeg kan si, at jeg og min kone har erfart dette på en spesiell måte da vi har ikke vært konfliktskapende i det hele tatt.

Har egentlig vært 120 % uskyldig i alt det vi har havnet opp i.

Samtidig har vi opplevd store trengsler sett med Norske forhold.

 

Det er ikke tvil om at vi ar noe å lære i fra Guds ord her. Når vi ser hvordan Guds menn og kvinner møte motstand, trakassering, forfølgelse og i ytterste forhold, fysisk avstraffelse og død.

Så var det veldig ofte hvis en fremholdt Guds ord uavkortet. Eller brakte frem eller sto for noe som hadde vesentlig betydning.

 

La oss se på et eksempel i fra skriften.

 

Da Israels barn – Guds eget eiendomsfolk – var blitt slaver i Egypt.

Så var tiden kommet for å utfri dem.

Føre dem til Kanaans land som var det landet som Gud hele tiden hadde for dem.

 

Men det startet med Moses – og det var ikke av den enkle sorten. Moses hadde mange gaver og en utrustet mann, men det var mye også av den «store» Moses som sto i «veien» for Gud og at Moses kunne være det redskapet Gud ville han skulle være.

 

For det første, han slo i hjel en Egypter som viste at Moses ikke var skikket for oppgaven- enda.

 

Skriften sier følgende:

Ap.gj. 7. 22 Og Moses ble opplært i hele Egypts visdom, og han ble mektig i ord og gjerninger.

 

23 Så fylte Moses førti år. Og på den tiden fikk han det over seg at han ville besøke sine brødre, Israels sønner.

 

24 Da så han at en av dem ble mishandlet. Han tok ham i forsvar og hevnet den undertrykte ved å slå egypteren i hjel.

 

25 Moses regnet med at hans brødre ville forstå at han var gitt dem fra Guds hånd, men det forstod de ikke.

 

26 Neste dag så han at de slåss med hverandre. Han ville prøve å roe dem ned og sa: ‘Menn, dere er brødre. Hvorfor mishandler dere hverandre?’

 

27 Men han som mishandlet sin neste, skjøv ham til side og sa: ‘Hvem har satt deg til hersker og dommer over oss?

 

28 Eller har du tenkt å slå i hjel meg også, slik du slo i hjel egypteren i går?’  2MO 02:13-14

 

29 Moses flyktet da han hørte dette. Han ble værende i landet Midjan som fremmed, og der fikk han to sønner.

 

30 Etter at det igjen var gått førti år, viste Budbringeren seg for Moses i ødemarken ved fjellet Sinai i flammene av ilden fra den brennende busken.

 

31 Da Moses så det, ble han forskrekket over synet. Og da han nærmet seg for å undersøke nøyere, skjedde det at HERRENs* røst kom til ham:

       *JHVH

 

32 ‘Jeg er dine fedres Gud, og jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.’ Moses skalv, og han våget ikke å se dit.  2MO 03:06

 

33 Da sa HERREN* til ham: ‘Ta av deg sandalene, for det stedet der du står, er hellig.  2MO 03:05 

       *JHVH

 

34 Jeg har virkelig sett mitt folks elendighet i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop, og jeg har steget ned for å befri dem. Og nå er jeg kommet for å sende deg til Egypt.’  2MO 03:07-10

 

35 Dette er den Moses som de avviste da de sa: ‘Hvem har satt deg til hersker og dommer over oss?’ Men han ble sendt for å bli deres hersker og befrier ved Budbringerens hånd, han som viste seg for ham i busken.  2MO 02:13

 

36 Han førte dem ut etter å ha gjort under og tegn i landet Egypt, deretter ved Rødehavet og så i ødemarken i førti år.

 

37 Det var denne Moses som sa til Israels sønner: ‘En profet som meg skal deres Gud oppreise blant deres brødre. Ham skal dere høre på!’  5MO 18:15

 

Moses var nidkjær, bare litt for nidkjær?

Men kalle fra Gud lå der, men han gikk for langt da han slo denne Egypteren i hjel.

Etterpå fikk han hjelp til å skjule liket, men antagelsesvis hadde «jungeltelegrafen» gått og mange hadde allikevel fått vite om Moses sin ugjerning!

Moses nidkjærhet hadde ledet han inn i en knipe, der han måtte flykte fra Egypten og sin stilling og posisjon.

Vi leser i Ap.gj. 7. 20 På den tiden ble Moses født, han som behaget Gud. Han ble oppfostret i sin fars hus til han var tre måneder.

 

21 Da han ble satt ut, tok Faraos datter ham opp og oppfostret ham som sin egen sønn.

 

22 Og Moses ble opplært i hele Egypts visdom, og han ble mektig i ord og gjerninger.

 

23 Så fylte Moses førti år. Og på den tiden fikk han det over seg at han ville besøke sine brødre, Israels sønner.

 

24 Da så han at en av dem ble mishandlet. Han tok ham i forsvar og hevnet den undertrykte ved å slå egypteren i hjel.

 

25 Moses regnet med at hans brødre ville forstå at han var gitt dem fra Guds hånd, men det forstod de ikke.

 

26 Neste dag så han at de slåss med hverandre. Han ville prøve å roe dem ned og sa: ‘Menn, dere er brødre. Hvorfor mishandler dere hverandre?’

 

27 Men han som mishandlet sin neste, skjøv ham til side og sa: ‘Hvem har satt deg til hersker og dommer over oss?

 

28 Eller har du tenkt å slå i hjel meg også, slik du slo i hjel egypteren i går?’  2MO 02:13-14

 

29 Moses flyktet da han hørte dette. Han ble værende i landet Midjan som fremmed, og der fikk han to sønner.

 

30 Etter at det igjen var gått førti år, viste Budbringeren seg for Moses i ødemarken ved fjellet Sinai i flammene av ilden fra den brennende busken.

 

31 Da Moses så det, ble han forskrekket over synet. Og da han nærmet seg for å undersøke nøyere, skjedde det at HERRENs* røst kom til ham:

       *JHVH

 

32 ‘Jeg er dine fedres Gud, og jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.’ Moses skalv, og han våget ikke å se dit.  2MO 03:06

 

33 Da sa HERREN* til ham: ‘Ta av deg sandalene, for det stedet der du står, er hellig.  2MO 03:05 

       *JHVH

 

34 Jeg har virkelig sett mitt folks elendighet i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop, og jeg har steget ned for å befri dem. Og nå er jeg kommet for å sende deg til Egypt.’  2MO 03:07-10

 

35 Dette er den Moses som de avviste da de sa: ‘Hvem har satt deg til hersker og dommer over oss?’ Men han ble sendt for å bli deres hersker og befrier ved Budbringerens hånd, han som viste seg for ham i busken.  2MO 02:13

 

Alt dette som Moses gikk igjennom var for flere årsaker.

Der vi kan kort si følgende.

 

1.)  Moses gikk igjennom dette for sin egen del. Vi alle trenger å få del i Guds hellighet. Det skjer gjennom slik opplevelser. Der vi kommer til kort, men vi strekker oss ut etter han allikevel.

 

2.)  Moses gikk igjennom dette for å bli den lederen Gud hadde tenkt han skulle bli.

 

3.)  Moses gikk igjennom dette for at Guds nåde og utvelgelse ligger aldri på oss, men på han. Ingen av oss fortjener dette. Men Gud utvelger, istandsetter og dyktiggjør.

 

Ap.gj. 7. 20 På den tiden ble Moses født, han som behaget Gud. Han ble oppfostret i sin fars hus til han var tre måneder.

 

21 Da han ble satt ut, tok Faraos datter ham opp og oppfostret ham som sin egen sønn.

 

22 Og Moses ble opplært i hele Egypts visdom, og han ble mektig i ord og gjerninger.

 

23 Så fylte Moses førti år. Og på den tiden fikk han det over seg at han ville besøke sine brødre, Israels sønner.

 

24 Da så han at en av dem ble mishandlet. Han tok ham i forsvar og hevnet den undertrykte ved å slå egypteren i hjel.

 

25 Moses regnet med at hans brødre ville forstå at han var gitt dem fra Guds hånd, men det forstod de ikke.

 

26 Neste dag så han at de slåss med hverandre. Han ville prøve å roe dem ned og sa: ‘Menn, dere er brødre. Hvorfor mishandler dere hverandre?’

 

27 Men han som mishandlet sin neste, skjøv ham til side og sa: ‘Hvem har satt deg til hersker og dommer over oss?

 

28 Eller har du tenkt å slå i hjel meg også, slik du slo i hjel egypteren i går?’  2MO 02:13-14

 

29 Moses flyktet da han hørte dette. Han ble værende i landet Midjan som fremmed, og der fikk han to sønner.

 

30 Etter at det igjen var gått førti år, viste Budbringeren seg for Moses i ødemarken ved fjellet Sinai i flammene av ilden fra den brennende busken.

 

31 Da Moses så det, ble han forskrekket over synet. Og da han nærmet seg for å undersøke nøyere, skjedde det at HERRENs* røst kom til ham:

       *JHVH

 

32 ‘Jeg er dine fedres Gud, og jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.’ Moses skalv, og han våget ikke å se dit.  2MO 03:06

 

33 Da sa HERREN* til ham: ‘Ta av deg sandalene, for det stedet der du står, er hellig.  2MO 03:05 

       *JHVH

 

34 Jeg har virkelig sett mitt folks elendighet i Egypt. Jeg har hørt deres klagerop, og jeg har steget ned for å befri dem. Og nå er jeg kommet for å sende deg til Egypt.’  2MO 03:07-10

 

35 Dette er den Moses som de avviste da de sa: ‘Hvem har satt deg til hersker og dommer over oss?’ Men han ble sendt for å bli deres hersker og befrier ved Budbringerens hånd, han som viste seg for ham i busken.  2MO 02:13

 

36 Han førte dem ut etter å ha gjort under og tegn i landet Egypt, deretter ved Rødehavet og så i ødemarken i førti år.

 

37 Det var denne Moses som sa til Israels sønner: ‘En profet som meg skal deres Gud oppreise blant deres brødre. Ham skal dere høre på!’  5MO 18:15

 

38 Det var han som stod frem i forsamlingen i ødemarken sammen med Budbringeren som talte til ham og våre fedre på fjellet Sinai. Der mottok han det levende orakel* for å overbringe det til oss.

       *en uttalelse fra en ufeilbarlig kilde

 

39 Men våre fedre ville ikke underlegge seg ham. De forkastet ham og avviste ham i sine hjerter. De ville heller vende tilbake til Egypt.

 

40 De sa til Aron: ‘Lag en gud til oss; en som kan gå foran oss, for denne Moses, han som førte oss ut fra landet Egypt, kan vi ikke vite hva som har hendt med.’  2MO 32:01

 

41 Så lagde de seg en kalv på den tiden. Og de bar frem offer til avgudsbildet, og de gledet seg over sine henders verk.

 

42 Da vendte Gud seg bort fra dem, og de ble overlatt til å tjene himlenes mangfold, slik det er skrevet i profetens skriftrull: ‘Var det for meg dere i Israels hus bar frem slaktoffer og offergaver de førti år dere vandret i ødemarken?

 

43 Dere bar dem også frem for Molek i hans telt og for deres gud Refans stjerne, de gudebildene dere hadde laget for å bøye dere i ærbødighet for! Derfor vil jeg bortføre dere til bortenfor Babylon!’  AMO 05:25-27

 

44 Våre fedre hadde vitneforklaringens telt i ødemarken slik det er beskrevet i Moses’ omtale. Det ble laget etter den planen han fikk se.

 

Sluttkommentar

 

For å ikke skrive så alt for mye, så skal jeg fatte meg i korthet. Her har jeg sitter så mye og godt av Guds ord.

Moses vokste opp uten sine biologiske foreldre.

Ble oppdratt på hedensk og Egyptisk vis.

Trodde at Israels barn skulle få respekt for han da han drepte en av sine «egne», en Egypter.

Måtte flykte ut i ørkenen, og traff der ei negresse som han giftet seg med.

Etter lang tid, førti år, da han var åtti år åpenbarte Gud seg for ham og han ble kalt av Gud til å føre Israels barn ut av Egypten.

Slik kan en fortsette med de store kontrastene, men gjennom alt dette ledet, formet og utvalgte Gud Moses.

Slik er det nok også med både ekteparet Jan Kåre og Berit Christensen.

Ikke bare med dem, men med alle som Gud kaller, helliggjør og istandsetter.

 

Rom. 8. 28 Og vi vet at alt virker sammen til det gode for dem som elsker Gud og er kalt etter hans hensikt.

 

29 Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også forutbestemt til å bli formet i sin sønns bilde, han som er den førstefødte blant mange brødre.

 

30 De som er forutbestemt, blir også kalt. Og de som blir kalt, blir rettferdiggjort, og de som blir rettferdiggjort, blir også herliggjort.

 

Slik er Gud, han kaller, rettferdiggjør.

Dernest blir vi helliggjort, og så får vi tjene Gud og våre medmennesker!

 

Alle henvisninger er hentet fra den oversettelsen som ligger på vår hjemmeside. Gratis tilgjengelig for alle.

 

http://janchristensen.net/bibelen.php?side=bibel-hoved

 

 

Ingen kommentarer: