mandag 17. mai 2021

Nr. 2865: Hvis ikke rettsmeklingen fører frem – er rettsak mellom meg og Unibuss berammet til Uke 41!

Nr. 2865:

Hvis ikke rettsmeklingen fører frem – er rettsak mellom meg og Unibuss berammet til Uke 41!

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2864-na-er-saken-berammet-mellom-meg.html

 

Har fått en god del henvendelser og spørsmål.

Som sagt har Unibuss sagt meg opp fra stillingen med begrunnelse at jeg ikke vil innrette meg.

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2837-stevningen-til-oslo-tingrett.html

 

Dette er selvsagt bare oppdiktning, fabrikkerte påstander og løgn slik jeg ser det!

Oppsigelsen av meg er ikke bare Norges historiens mest grunnløse oppsigelse, men sikker verdens historien?

 

Det viser bare på hvilket lavmål Unibuss og ledelsen er.

De er ikke noe annet enn simple mobbere, driver med trakassering og diskriminering!

 

https://www.domstol.no/enkelt-domstol/oslo-tingrett/nar-gar-rettssaken/

 

Her er berammelsen:

 

 


 

Ingen kommentarer: