fredag 31. oktober 2014

Nr. 912: Å la Hanvold, Torp eller andre som lever i synd be for deg eller be for dem advarer Guds ord på det sterkeste at vi skal bli delaktig i!


Nr. 912:
Å la Hanvold, Torp eller andre som lever i synd be for deg eller be for dem advarer Guds ord på det sterkeste at vi skal bli delaktig i!

Jeg har skrevet noen artikkler som dette med håndspåleggelse, forbønn og annet ting rundt dette emne. http://blog.janchristensen.net/2014/02/nr-765-emanuel-minos-syk-nsker-forbnn.html

Jeg ønsker Jan Hanvold "god bedring"! Og det er da underlig at en slik stor «tros-mann» skal være syk? Etter deres tro og teologi skal en være frisk som en fisk fra en blir født til en dør, der 120 år er ingen umulighet å oppnå! Alt med Hanvold er sludder, tøv og bedrag fra begynnelse til slutt! Den som tror og forsvarer slik mann og en slik TV kanal viser bare at en fører og farer vill!Mitt ønske for Hanvold, Torp og alle andre som lever i synd. Det er at de skal omvende seg og leve singel, slik de lever rett for Gud og kan bli helbredet!

Og jeg har aldri i hele mitt liv utalt en forbannelse over noen mennesker, ei heller Hanvold. Vi velger selv om vi skal være velsignet eller forbannet. Hører vi på Herren vår Guds røst, lyder ham, da er og blir vi velsignet. Men hører vi, men ikke gjør, da er vi under forbannelse. Det er noe vi selv velger!


Jeg er da ikke «glad» eller «trist» for om Hanvold er frisk, syk eller hva han nå er. Jeg ønsker alt godt for ham og alle mennesker, men lever vi i synd, da venter fortapelse. Lever vi rett og har tatt imot Kristus Jesus, ja, da venter himmelen. Vi velger selv våre liv om vi er velsignet eller forbannet!

(Se 5 Mosebok og Jakob 1). 


Men å be for Hanvold er nok ikke til det «beste» for ham. For gjennom befalinger vil åndsmaktene gå rundt i kroppen. Og det vil gjøre mer skade. Eneste utvei for Hanvold er dypest sett en utfrielse og renselse i Jesu blod. Blir fylt av Guds Ånd og begynne en vandring med Herren i renhet, bønn, innvielse, Guds ord, og som singel!


Det forundrer meg virkelig hvor lite kunnskap en har om dette med struktur, renhet og åndelige lover. Og håndspåleggelse, forbønn og bli delaktig i andres synder.

Akkurat som er samfunn må være regulert av lover og regler, for at ting skal fungere. Slik er det også i menigheten. På mange måter kan en si det slik at Hanvold, Torp og andre tar seg til rette i samfunnet på bekostning av andre. Trenger de brød og har ikke penger, så tar de. Vil de kjøre uten lappen, så kjører de. Jesus og apostlene advarte imot slike på det sterkeste da de skaper både splittelse og forårsaker ødeleggelse og kaos.

Bilde viser Ebola sykepleiere. Ebola smittede er som Hanvold, Torp og andre som lever i synd som "ønsker" å være kristne og å forkynnere, men ikke lever og lærer i samsvar med Guds ord.
 

Jeg har som sagt skrevet om dette før, og fått en del tilbakemeldinger. Men det virker som mange ikke skjønner alvoret med at den som lever i hor er med å «tjener ved bordene» hvilken ødeleggelse det forårsaker?

Ebola er en smittsom sykdom som er som en epidemi. Vi leser om lignede tilfeller i Guds ord om bl.a. spedalskhet. Den kan stoppes ved at en selv er ekstremt beskyttet. Slik kan vi som kristne også ved la synden ikke få påvirke oss. Vi har flere hjelpemidler der Jesu blod og holde Guds bud som det sikreste vi har å i vår «overlevelse-drakt».

Fra mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring 12. 11 De har seiret over ham i kraft av Lammets blod og det ordet de vitnet om; de hadde ikke sitt liv så kjært at de ikke ville gå i døden.
Alle mennesker til enhver tid i fortid, nåtid og fremtid vil vinne seier hvis en går frem som skriften anviser. Her er ”formelen” til seier til enhver tid; de har seiret over ham i kraft av Lammets.

12 Derfor skal dere juble, himler og dere som bor i dem! Men ulykkelige jord og hav! For djevelen er kommet ned til dere, og hans vrede er stor, fordi han vet at han bare har en kort tid igjen.»

Satan er en slagen fiende og alle som følger ham likeså. Nå vet han at han har meget kort tid igjen og setter max inn på å gjøre sine ødeleggende og destruktive gjerninger.
(sitat slutt).

Hanvold, Torp og alle andre har samme type smitte med og på seg som Ebola pasienter har. Da ikke fysisk, men åndelig sett. Derfor er det om å gjøre å isolere disse og holde oss på avstand i fra dem. Dette lærer også skriften mange, mange plasser. Her er et eksempel:

Rom. 16. 17 Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem! 18 Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter forfører de mennesker som har et godtroende hjerte. 19 Men alle har hørt om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde. 20 Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jesu nåde være med dere!

Legg merke til at de fører vill de som ikke tar dette på alvor. Vi vet at det var flere snille mennesker som skulle hjelpe andre som ikke hadde dekket seg godt nok til som fikk ebola. Har du dekket deg godt nok til? Og holder du deg unna disse? Ikke spis engang sammen med dem sier skriften. Hold deg unna eller du vil bli smittet. Og da kan det være for sent.

Sluttkommentar:

Vi skal ikke be for disse, og de skal ikke be for oss. Begge deler er like feil og kan få katastrofale følger for oss alle.

1.)  Vi skal ikke be for dem da de lever som åndelig døde og de må først gå i seg selv. Derfor sier skriften at vi ikke skal be for dem da de har gjort synd til døden.

1.     Joh. b. 5. 16 Dersom noen ser sin bror begå en synd som ikke fører til død, da skal han be for ham og slik gi ham liv – så sant han ikke er av dem som synder til døden. Det finnes synd som fører til død, men jeg taler ikke om bønn for den. 17 All urett er synd, men ikke all synd fører til død.

Synd til døden er f.eks. at en som kristen lever som homoseksuell, er gjengiftet, lever med en fraskilt etc.

2.)  Å la slike personer og det miljøet de beveger seg i er det russisk rullet å la de og andre fra det miljøet be for deg og dine behov. De er som et medium for urene og demoniske åndsmakter, de er farlige for våre åndsliv. Den ånd og de som de representerer det vil bli overført i fra dem og til oss. Da gjennom forbønn og håndspåleggelse. Dette vil jeg advare deg imot på det sterkeste å ta del i.

Hva hadde du gjort hvis du hadde møtt noe som var smittet med Ebola? Du hadde omfavnet og støttet dem. De er så snille og flinke etc.
Dette kunne en gjort hadde en ikke vist bedre. Det er slik Guds folk opptrer overfor disse «Ebola-smittede» kristne forkynnere som har latt «sin egen mage» styre alt. Mage i Guds ord står for våre lyster og naturlige behov som de har gitt etter for med katastrofale følger der alt snart er tillatt innforbi de kristne rekker. Menigheten er blitt som verden og verden er blitt menigheten.

Klagesangen 1. 9 ט Urenheten syntes på kappen,
          hun tenkte ikke det skulle ende slik.
          Dypt sank hun,
          ingen trøstet henne.
           Herre, se min nød,
          fienden triumferer!
         
    10 י Fienden grep
          etter skattene hennes.
          Hun så folkeslagene
          gå inn i helligdommen,
          de du nektet å komme
          inn i din menighet.

Legg merke til hva det står: «Urenheten syntes på kappen, de du nektet å komme inn i din menighet».

De du nektet å komme inn i Guds menighet var de uomskårne. Og hvem er uomskårne i dag?

Rom. 2. 28 Rett jøde er ikke den som er jøde i det ytre, og rett omskjærelse skjer ikke i det ytre, på kroppen. 29 Jøde er den som er jøde i det indre, og omskåret er den som er omskåret i hjertet, ved Ånden og ikke ved bokstaven. Han får ikke ros av mennesker, men av Gud.

Det er den som er blitt omskåret på hjerte og som følger Guds ord og Jesus i et og alt!

Dette gjør ikke Hanvold, Torp og alle andre som er gjengiftet som troende. Men de som elsker Herren, de lever i samsvar med skriften. Det er kjennetegnet på de som er troende og omskåret på hjerte, de følger Guds ord og Jesu bud. De som ikke er omskåret på hjerte, de følger ikke Guds ord. Det passer ikke for dem!
Forskjellen på en sann kristen og en som ikke har bryllupskledningen på. Det er hvordan en stiller seg overfor Guds ord og Jesu bud!

Leser nå på Hanvolds Facebook side: «Selv sitter jeg å fryder meg over livet, å at både Geir Apold og jeg har overlevd dette sykdoms attakket, denne uka. Vi har begge fått blokkert noen hjerteårer. Dette skjer på samme tid, ser jeg som et åndelig attakk ifra djevelen. Vi står i en åndelig krig».

Hanvold har helt rett, dette var et åndelig attakk ifra djevelen sier Hanvold.
Her er djevelen på innsiden av Hanvold og hans «ebola-sykdom» smitter så sterkt at hans nærmeste medarbeider går ned for telling i sammen med sin åndelige far og demonene har den fulle og hele råderett da de er ikke Guds tjenere, men Satans tjenere. Lar du deg ikke advare nå og dette går opp for deg, så tror jeg «toget» er gått for deg!?

Hanvold advarer imot Halloween. Og når han skriver om dette, men vi setter inn hans navn isdenfor Halloween. Da får vi «fasiten» for hans liv og tjeneste:

Dette skriver Hanvold: «på den djevelske demoniske Halloween dagen. Hvor en dyrker djevelen og døden. Dessverre skjønner ikke folk at de påkaller demonisk innflytelse over sitt liv. Ved å leke med denne okkulte verden».

Omskrevet blir det dette: «på den djevelske demoniske Hanvold og Visjon Norge. Hvor en dyrker djevelen, sex og penger. Dessverre skjønner ikke folk at de påkaller demonisk innflytelse over sitt liv. Ved å leke med denne okkulte verden».

Bedre enn det Hanvold selv sier det som virkelige kjenner til den onde og okkulte verden gjennom et liv i synd og opprør mot Herren. Som en Norsk og moderen Nimrod, det er Hanvold og alle hans etterfølgere.

1 Mosebok 10. 8 Kusj ble far til Nimrod. Han var den første som ble mektig på jorden.  9 Han ble en mektig jeger for Herrens ansikt. Derfor heter det: «Som Nimrod, en mektig jeger for Herrens ansikt.»

I den Norske bibelen står det for Herrens ansikt. Dette er feil oversettelse som så mange andre plasser i den Norske bibelen. I grunnteksten står det imot Herrens åsyn. Nimrod sto Gud imot og var frekk og freidig. Slik er også Hanvold og Co. De burde og skulle trukket seg langt, langt tilbake. Men de vil stå fremst og øverst, det vitner om at de er som en Norsk og moderene Nimrod!
Et annet navn på Nimrod var også Merodack som betyr den store rebell (Mered=rebell og Dack= Den eller den store. (Nimrod betyr opprøreren).

Det er akkurat hva disse gjengifede og andre syndere er, de er opprører imot Gud som Nimrod var det!

torsdag 30. oktober 2014

Nr. 909: Jan Hanvold lever i åpenbar strid med Jesus og Paulus undervisning, «kristenfolket» ber for ham når Gud tillater ham å få hjerteinfarkt!

Nr. 909:
Jan Hanvold lever i åpenbar strid med Jesus og Paulus undervisning, «kristenfolket» ber for ham når Gud tillater ham å få hjerteinfarkt!

Kan Gud helbrede Hanvold? Eller er det Satan gjennom sine demoner som regjerer her? Hva er det? For meg er det åpenbart at det er Satan gjennom sine urene åndsmakter som ligger bak alt dette. Hvordan kan jeg være så sikker på dette? Fordi Hanvold lever i synd og da er han Satans eiendom. Vi mennesker tilhører enten Gud eller Satan. Lever vi i synd, så er vi Satans eiendom. Lever vi rett og har tatt imot Kristus Jesus, så er vi Guds eiendom.
Det er noe som kan innta oss mennesker når vi slipper Satan og synden til, det er ikke bare kjødet vårt som overtar, men også demoner sier skriften som igjen kan forårsake sykdom, andre unaturligheter og abnormiteter.
 


Det er ikke noe imellom, men ikke alle som ikke tror på Jesus er demonbesatte.

La meg gjøre det klinkende klart, alle ikke troende er påvirket av Satan. Dette lærer Skriften:

Efes. 2. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige.

Vi leste at den Ånd som er virksom i vantroens barn, men fra dette stadium et over til Åndebesettelse er langt.

Alle troende har Guds Ånd som er innseglet inntil forløsnings dag.

2 Kor. 1. 22 han som og satte sitt innsegl på oss og gav Ånden til pant i våre hjerter.

Men troende mennesker kan også være besjelet av Satans Ånd til tider, spesielt hvis en ikke tar seg tid meg Herren. Men hvor ligger Hanvold her i «landskapet»?

Er han Guds eller Satans eiendom? Han er selvfølgelig ikke Guds eiendom, da han lever i åpenbar synd med å være gjengiftet som en troende (utenom er han vranglærer med sin karismatiske herlighetsteologi). Men han er da Satans eiendom, da åndelig sett? Ja han er nok det.

Først tok Satan nyra hans, nå går han på hjerte. Hva er det som ligger bak her? Det er at Hanvold lever i synd, i mørke. Da gir han ikke Gud men den Onde råderett. Og følgene blir at Satan spiser seg litt og litt innover i hans legeme. Slik opererer Satan. Gir vi ham litt, så tar han over mer og mer. Det er som det heter i ordtaket: «Gir vi Satan lillefingeren, så tar han hele hånda».

Fra nyre – hjerte – så død!

Hanvold sier han skal bli 120 år. For all del, det kan godt være at Satan holder han i live så lenge. Men Hanvold lever utsatt til!

Å være en horkarl og være en Israel venn er en meget dårlig kombinasjon!

Hanvold står opp tilsynelatende for Israel, men samtidig lever selv i synd. Hvor vil da dette ende?

Nå fikk han et hjerteinfarkt, hva blir neste? Slik jeg ser det, så er utsiktene for Hanvold at han skal omvende seg og leve rett meget små. Han er nok kommet i en stilling der han er forherdet og vil leve som han alltid har gjort. Her er det ingen vei tilbake nok?!

De urene åndsmaktene trives i et liv fullt av synd, men Satan gjennom sine demoner elsker at vi ikke tar ting så nøye, spesialt hvis vi vil «tjene» Gud. Da vet han at han får sin vei og vilje med oss allikvel. Det er slik den Onde er.
Først en nyre tok han av Hanvold, så ble han litt «bedre» og så var det hjerte. Demonene får sitt fotfeste, og har de først fått det. Så gir de seg aldri uten kamp! Men hos Hanvold er det ingen kamp, han trives i synd og får også oppbakking i sin synd av veldig mange forførte og villedet troende mennesker.

Sluttkommentar:
Kan vi tilhøre både Gud og Satan? Eller tilhører vi enten Gud, eller Satan? Hva sier Guds ord?

Dette kan selvfølgelig misforståes, men alle mennesker er skapt i Guds bilde. Men vi mennesker er ikke bare kjød og blod, vi har et sjelsliv og åndsliv som bibelen beskriver som hjerte. I dette hjerte bor det enten Guds Ånd eller Satans Ånd. Dette er selvfølgelig veldig radikalt, men det er hva Guds ord lærer.

Ut i fra dette perspektivet så blir vi ikke et Guds barn ved å gi noen slanter til Moldova, eller ved å ha en TV kanal. Er vi et Guds barn, så kan det gjerne være en frukt av å være et barn, men å bli et Guds barn er noe langt mer enn som så.

Å bli et Guds barn dreier seg om å ha Kristus og hans lære i sentrum i sitt liv og leve etter den. Gjør Jan Hanvold dette ved å neglisjere, bortforklare og leve stikk i strid med Jesu lære? Selvfølgelig ikke, derfor kan vi med sikkerhet si at han er ikke et sant Guds barn.

Et sant Guds barn lever etter Jesu lære, elsker den og vil ikke for alt i verden gå bort i fra den. Det er dette som gjør oss til sanne disipler. Og sanne Guds barn, Gud være evig lovet på grunn av Lammet og det blod han gav for oss og kjøpte oss fra verden og til Gud!

Dette har ikke noe med Hanvold som person, han er like høyt elsket av Gud som alle andre mennesker. Gud hverken ser eller gjør forskjell på noen, men gjennom det livet som Hanvold har levd og lever. Så gir han mørke fullt adgang til sitt liv, dessverre er det så mange andre som gjør det samme som ham.

Vi må ta ansvar for våre liv, eller så går det oss ille. Men tar vi ansvar, lever i samsvar med Guds ord, så tar Gud vare på oss.

1 Joh.b. 3. 24 Og den som holder hans bud, blir i ham og han i ham; og på dette kjenner vi at han blir i oss, av den Ånd som han gav oss.

Hva må så Hanvold gjøre?

Han må kort og godt omvende seg, og hva er det? Først og fremst leve singel, han lever i et forhold som etter Guds ord er samboerskap. Guds ord står over alt og alle.

Hva er det som skjer med Hanvold når han ber og befaler? Disse åndsmaktene i han, de bare flytter seg rundt i ham. En dag i nyra, neste dag i hånda. Så når de nærmer seg hjerte, da kommer en nærmere og nærmere døden.

Hanvold sier han skal bli 120 år!

Hva betyr det egentlig. Om vi skal leve til vi er 100, 70 eller 120, det å leve med Herren som er avgjørende. Her kommer Hanvold til kort, han holder ikke mål. Derfor er han et lett byte for Satan, han er hans eiendom rent juridisk. Lever og vandre enn i mørke, så tilhører enn Satan. Lever og vandrer vi i lyset, så tilhører vi Herren. Her er det ikke noen gylden middelvei. Men et enten eller!

Slik jeg ser det, så går vel Hanvold fra vondt til verre? Han er kommet inn i en vond spiral med livet sitt. Da må en omvende seg og forbedre sine egne veier med Herren. Men hva gjør han? Han tror det er løsningen å hjelpe og å gjøre noe. Med løsningen er aldri å gjøre, men å omvende seg. Da kan vi også gjøre. Det viktige er å komme i rett forhold overfor Gud, dernest kommer alt det andre. er vi ikke i et rett forhold overfor Gud. Da lever vi og vandrer i mørke!

Men omvender vi oss, og bedrer våre veier, vandre i lyset. Da er vi også lysets og Guds barn og Satan kan ikke røre oss og fa has på oss!

Eksempler på i skriften der demonbesettelse ligger bak sykdom. Men det er langt derifra til å si at all sykdom er demonbesettelse. Men i enkelte tilfeller er det som med Hanvold at det er åndebesettelse som ligger bak og trigger og gjør en person syk.

Matt. 17. 14 Og da de kom til folket, kom en mann til ham og falt på kne for ham og sa: 15 Herre! miskunn dig over min sønn! Han er månesyk og lider storlig; ofte faller han i ilden og ofte i vannet. 16 Og jeg førte ham til dine disipler; men de kunde ikke helbrede ham. 17 Da svarte Jesus og sa: Du vantro og vrange slekt! hvor lenge skal jeg være hos eder? hvor lenge skal jeg tåle eder? Før ham hit til mig! 18 Og Jesus truet ham, og den onde ånd fór ut av ham, og gutten blev helbredet fra samme stund. 19 Da gikk disiplene til Jesus i enrum og sa: Hvorfor kunde ikke vi drive den ut? 20 Jesus sa til dem: For eders vantros skyld; for sannelig sier jeg eder: Har I tro som et sennepskorn, da kan I si til dette fjell: Flytt dig derfra og dit! og det skal flytte sig, og intet skal være umulig for eder. 21 Men dette slag farer ikke ut uten ved bønn og faste.

Her var det en som var både syk og demonbesatt. Da Åndsmaktene forlot ham, da ble han også frisk.
Hva ar årsaken til hans sykdom? Besettelse. Med andre ord så er det i enkelte tilfeller besettelse som er årsak til sykdom, men andre ganger er det ikke det. Da er det alderdom, dårlig levesett, arvelig belastning etc. som står bak. Alt som kom inn blant oss mennesker etter syndefallet!

Ikke be for Hanvold, han lever i synd til døden med å være en horkarl eller ekteskapsbryter. Skriften oppfordrer ikke å be for slike, da de først må omvende seg, før de kan regne med helbredelse. Da det er åndsmaktene som går rundt i kroppen og angriper en dag foten, så går det en periode, så kan det være nyrene. Og komme de til hjerte, så vet vi at døden inntreffer. Hanvold har gitt Satan full råderett i sitt liv ved å tillatte synden komme inn i sitt liv. Derfor å be og befale Jesus Kristus om både det ene og det andre, det gjør vondt verre. Hanvold må omvende seg da han lever i synd og er åndelig død.

1 Tim. 5. 6 men den som lever efter sine lyster, er levende død.

Skriften sier at Hanvold er levende død da han lever etter sin lyster, og vi skal hverken be eller spise i sammen med en slik ekteskapsbryter og horkarl!Han lever i synd til døden som vi ikke skal be for, før han eventuelt omvender seg.

1 Joh. b. 5. 16 Dersom nogen ser sin bror gjøre en synd som ikke er til døden, da skal han bede, og han skal gi ham liv - jeg mener dem som ikke synder til døden. Der er synd til døden; det er ikke om den jeg sier at han skal bede.søndag 26. oktober 2014

Nr. 907: Å bli skilt for å leve singel som Guds ord sier er et «luksus-problem»!Nr. 907:
Å bli skilt for å leve singel som Guds ord sier er et «luksus-problem»!

Guds ord sier at vi som troende er bundet til vår ektefelle så lenge den andre lever. Blir vi skilt, uansett årsak. Så taler Guds ord entydig og klart om å forbli alene eller forlike seg.
1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.
Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.
Bilde av Frank Mangs og hans hustru Karin og de tre barna, Runar, Margareta og Christer som ble skilt, men forble alene resten av livet selv om det skjedde i unge år og Mangs hadde utallige beilere som ønsker å kapre ham.

 

Skriften er ikke slik at vi skal følge en lære som er umulig å etterfølge.

1 Kor. 10. 13 Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.

Gud har gitt oss ekteskapet som noe godt og Gud villet.

1 Mosebok 2. 18 Da sa Herren Gud: «Det er ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag.» 19 Herren Gud formet alle dyr på marken og alle fugler under himmelen av jord. Han førte dem til mennesket for å se hva det ville kalle dem. Det som mennesket kalte hver levende skapning, det fikk den til navn. 20 Mennesket ga navn til alt feet og til himmelens fugler og til alle villmarkens dyr. Men til seg selv fant mennesket ingen hjelper av samme slag.
    21 Da lot Herren Gud en dyp søvn komme over mannen. Mens han sov, tok han et ribbein og fylte igjen med kjøtt. 22 Av ribbeinet Herren Gud hadde tatt fra mannen, bygde han en kvinne, og han førte henne til mannen.
    23 Da sa mannen:
          «Nå er det bein av mine bein
          og kjøtt av mitt kjøtt.
          Hun skal kalles kvinne,
          for av mannen er hun tatt.»
24 Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.

Men når dette går skeis, hva da? Ja hva da!?

Jeg mener både ut i fra egen erfaring og hva Guds ord sier, så er det å leve singel for å nå himmelen et veldig, veldig lite offer. Ikke minst når en ser det i lys hva andre har måttet gå igjennom. Jeg sier ikke at det koster, men som singel har en også så mange andre muligheter, alt etter som en står i livet.

Vi hører dette, så da må en gå alene resten av livet? Ja, faktisk, hvis en ikke kommer overens med sin ektefelle. Så er dette veien å gå for en troende.

Jeg sier på ingen som helst måte at det ikke er et offer, men jeg tror det egentlig er like vanskelig å leve alene som når en er eldre. Det har med ens egen innstilling og at en tar en bestemmelse om hva en vil. Når Guds ord er så klart på dette punktet, da er det fordi det er mulig å etterleve det. Ellers så hadde Gud aldri sagt dette til oss.

Lidelse, forsakelse, fornektelse og etterfølgelse, det er det som gjør oss til disipler. Vil vi til himmelen, så må vi gå på veien som fører dit.

Vi leser om flere plasser i Guds ord at en også måtte skille seg, selv om et ekteskap var inngått. Hvis det ikke var gyldig og rett. Dette går selvfølgelig helt imot det moderen menneske, men slik taler Guds ord, og Gud har ikke forandret seg.

Nehemja 13. 23 I de dager så jeg også at noen judeere hadde tatt til seg kvinner fra Asjdod, Ammon og Moab. 24 Halvparten av barna deres snakket språket i Asjdod eller språket til de andre folkene. De kunne ikke snakke judeisk. 25 Jeg irettesatte mennene og forbannet dem. Noen av dem slo jeg, og jeg rev dem i håret. Så lot jeg dem sverge ved Gud. Jeg sa: «Dere skal ikke gi døtrene deres til de andres sønner eller ta noen av de andres døtre til koner for sønnene deres eller for dere selv. 26 Var det ikke på grunn av slikt at Salomo, Israels konge, syndet? Blant de mange folkeslagene fantes det ingen konge som ham. Han var elsket av sin Gud, og Gud satte ham til konge over hele Israel. Likevel fikk de fremmede kvinnene ham til å synde. 27 Skal en nå høre om dere også at dere gjør så mye ondt og er troløse mot vår Gud ved å ta til dere fremmede kvinner?»

Ekteskap nr. 2 for en kristen mens den andre er «ugyldig» og de som er gift med nr. 2, de lever i hor etter skriften. Må jeg gjenta dette? Dessverre, så få andre gjør det, så jeg er nødt.

Sluttkommentar:

Det er klart at vi mennesker har veldig sterke drifter, men vi være sterke og stå Satan og den onde lyst i våre liv og hjerter imot.

Men å fornekte seg selv? Passer dette det moderne og kjødelige menneske? Nei, men det forlanger og krever Herren av oss.

Vi mennesker går igjennom så mye, og noe må vi fornekte oss selv hvis vi kommer opp i de situasjonene og havner oppe i ting. Men blir en skilt som troende, så åpner ikke Guds ord opp for noe nytt ekteskap under noen omstendighet så langt jeg kan se fra Guds ord. Den såkalte uskyldige part eksisterer hverken i Guds ord eller i den virkelige verden! Dette kom Humanisten Erasmus fra Rotterdam Holland som klarte å forføre en hel kristenhet med sin lære om tillatelse til gjengifte. Da med læren om den såkalte uskyldige part.

Teorien om den «uskyldige part» sin rett til å gifte seg på nytt er mindre enn 500 år gammel.

Tanken om at Matteus kapittel 5 og 19 er skriftsteder eller "klausuler" som gir den «uskyldige part» rett til å gifte seg på nytt, dukket ikke opp før i år 1519, da Erasmus, en stor humanist, presenterte sin tolkning av Første Korinterbrev 7. Erasmus' tolkning av Skriften innførte menneskelig fornuft i tolkningen, i stedet for å la tekst tolke tekst. Hans tolkning av Skriften var preget av humanistiske overtoner, der han vektla menneskers lykke foran lydighet til Guds ord. Erasmus var verken tradisjonalist eller reformator, men ønsket i det ytterste å bli oppfattet som en gudgitt mann. Han klarte imidlertid ikke å ta oppgjør mot synd og fant heller enklere løsninger som tekket folket. Han gjorde som gnostikerne satset på overdreven åndsopplevelse.

Ånden opphevet i følge Erasmus de moraletiske lovene som hadde vært grunnpilaren i den jødiske tanken.

De siste 50 år har igjen disse vranglærene fått fotfeste i menighetene. Det er ett paradoks at kirken har stadig mer fokus på åndsgaver, helbredelser og tjenester som tar pusten fra oss, men likevel øker antall skilsmisser i de samme kirkene. Vanvittige manifestasjoner i ånden er en beruselse som fører til mer liberal kristen forståelse, snarere enn å bli mer tro mot ordet.

Bibelens ufeilbarlighet ble underminert og Erasmus angrep skriftens riktighet. Han knyttet ikke den kristne gjerning sammen med Guds hellighet over livet. Erasmus underviste at kjærligheten skulle komme foran enhver ekteskapslov og fremhevet at det ikke var "kjærlig" gjort av kirken å insistere på at ulykkelige mennesker skulle fortsette å leve sammen. Han mente at kirken skulle sette dem fri, som levde i såkalt dårlige ekteskap.

Reformatorene adopterte Erasmus' syn på skilsmisse og gjengifte, men denne tanken ble ikke undervist i nesten 1500 år før Erasmus, fra Kristus’ tid og de første kristne. Selv om denne teorien er mindre enn 500 år gammel, har mange kristne lett etter et «smutthull» eller en unnskyldning, som gjør det greit for dem å gifte seg på nytt. Derfor blir Erasmus tolkning av første Korinterbrev gladelig akseptert av kristne som leter etter muligheter til å følge sin kjødelige lyst til å elske en ny person etter at ens ekteskap har blitt "ødelagt" eller man opplyser at man lever i et ulykkelig ekteskap.

I 1532 gjorde kong Henrik VIII akkurat dette. Han ønsket å skille seg fra sin kone Catherine, for å gifte seg med Ann Boleyn. Han gjorde Erasmus' tolkning av 1. Kor.7 populær og brøt etter hvert med den katolske kirken, fordi han ville gifte seg på nytt

Han syn på kvinner: Kvinner - ikke kan du leve med dem, og ikke kan du leve uten dem.

Dette er det synes som pornoindustrien har på kvinner, ikke rart at gjengifte og dette hører i sammen med også troen på en Triade Gud.

Sluttkommentar:

Erasmus var en meget religiøs person. En tid var han var augustinermunk (som Luther), men fant snart ut at det ikke var det rette for ham. Gjennom mystikken fikk han likevel sansen for religiøs inderlighet og indre fromhet. Kirkens forfall kunne motarbeides gjennom personlig etisk forbedring og livsførsel. Noe han praktiserte det stikk motsatte ved å tillatte gjengifte. Men fromt og fint skal det høres ut som, der en motsier seg selv med fagre og dydige ord.

Erasmus mente ytre former for religiøsitet, som avlat, helgendyrkelse og relikvier var totalt forfeilet, og han brukte svært mye tid på å latterliggjøre den slags. Han kritiserte samtidens teologiske diskusjoner for å være opptatt av uvesentligheter og abstrakte forhold. Erasmus ble en talsmann for en udogmatisk fromhet. Det var Jesu praktiske liv som interesserte ham. Tradisjonen hadde dekket over kjernen i kristendommen.

Derfor burde Bibelen gjøres tilgjengelig for vanlige folk. Selv gjorde han en merkbar innsats for å få til det. Han oversatte Det nye testamentet fra gresk til latin, og tanken var at den skulle danne grunnlaget for en videre oversettelse til folkespråkene. I tillegg til selve oversettelse ga han ut kommentarer, noe som gjorde ham til en banebryter inne kritisk bibelvitenskap.

Legg merke til at det var Jesu liv som «betydde» noe. Samtidig var han selskapsløve og likte det sosiale lag. Lære var ikke noe, men forandre og tilpasse det meste, det kunne han. Denne mann er den protestantiske kristenhet mer preget av enn noen annen, ikke rart at det er i ferd med å bli et Babylon som er annerledes enn den Katolske Kirka. Men allikevel et Babylon der alt er tillatt. Det som Guds ord omtaler som Nikolaittene og Bileams lære og forkynnelse.

Erasmus minner meg om det moderne menneske som vil sette sine egne lyster alltid høyere enn Gud som skriften også advarer imot (2. Tim. 3. 5.).