søndag 30. april 2017

Nr. 1928: Avisen Vårt Land har artikkel der de mener at jeg overhode ikke har gjort noe straffbart! Hallelujah, det er et angrep på tros- og ytringsfriheten, samt en snever av kristendomsforfølgelse Norsk rett driver med!

Nr. 1928:
Avisen Vårt Land har artikkel der de mener at jeg overhode ikke har gjort noe straffbart! Hallelujah, det er et angrep på tros- og ytringsfriheten, samt en snever av kristendomsforfølgelse Norsk rett driver med!

Faksmile fra avisen Vårt Land lørdag 29. april 2017.
Dette skriver avisen Vårt Land:

Ja til høyesterett.

Mediretts- og ytringsfrihet ekspert, advokat Jon Wessel-Aas mener at uttalelsene til Christensen ikke er straffbare.

-       Det spesielle i denne saken er at man bruker straff etter en straffebestemmelse som i alle fall historisk og i sin kjerne skal ramme de mer direkte fredkrenkelser, sier han.
Wessel Aas mener det er mer naturlig å vurdere om blogginnleggene er ærekrenkelser?
Han viser til at Stortinget har en intensjon at ærekrenkelser skal være en sak mellom partene og derfor må forfølges gjennom sivilt søksmål med krav om erstatning.

Slike saker er ikke lenger en sak for politiet og påtalemyndigheter.
I prinsippet innebærer lagmannsrettens syn også pressens alminnelige publikasjoner kan straffeforfølges etter bestemmelsen om fredkrenkelser.

Han ser gjerne at Høyesterett tar tak i saken.
-       Dette prinsipielle lovtolkningsspørsmålet bør ideelt sett få sin avklaring i Høyesterett mener Wessel Aas.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Mediretts- og ytringsfrihet ekspert, advokat Jon Wessel-Aas har helt rett, jeg har overhode ikke gjort eller skrevet noe straffbart.
Det er tull og nonsens det Norsk rett driver med, da om en skriver en ting en eller tusen ganger. Så har det ikke noen betydning om det er straffbart eller ikke!

Dommen fra Borgarting er slik jeg ser det, fabrikkerte løgner og usannheter.

Men det har nå visst seg at tingrettens dom som bygger på Jan Aage Torps fremstilling av saken.
For det er i hvert fall det som begge dommene bygger på!

Det som de legger til grunn, at jeg har skrevet så mye om Torp, så er det kun en brøkdel av det de legger til grunn, er sant.

Hva Jan Aage Torp og hans venner har skrevet om meg, overgår alt hva jeg har skrevet og talt imot Torp, mange, mange, mange ganger.

De har skrevet over 20.000 hatmeldinger imot meg de fire siste årene.

Braut og Fuglesteg har sendt hundrevis med personlige mailer til meg, min arbeidsgiver, min kones arbeidsgiver, hennes jobbmail, hennes privat mailer, min sønn, dokumentforfalskning, falske brev +++ mye mer.

Dette er ikke tatt med i det hele tatt!

Be kjære venner om at Brynjar Melings ankeskriv blir så godt skrevet at det slipper igjennom til Norsk Høyesterett.
Samt at jeg blir frikjent, til slutt!

Hele dommen, opplegget og alt er fabrikkert og iscenesatt for å «ta» meg»
Men kjære troende Jesus venner, be om saken slipper igjennom til Høyesterett og at jeg blir frikjent! Da jeg aldri har bryte noen Norsk lov!

fredag 28. april 2017

Nr. 1926: Hvis den uriktige og fabrikkerte dommen fra Borgarting lagmansrett blir stående, så er ytringsfriheten innskrenket i Norge og kristendomsforfølgelsen startet i Norge!

Nr. 1926:
Hvis den uriktige og fabrikkerte dommen fra Borgarting lagmansrett blir stående, så er ytringsfriheten innskrenket i Norge og kristendomsforfølgelsen startet i Norge!

Bilde av medierettsadvokat Jon Wessel-Aas som reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken imot meg da dette er total feil lovanvendelse.
Samt at det jeg har skrevet og talt ligger milevis innforbi tros- og ytringsfriheten. Det er bare at jeg har skrevet for mye om det samme som gjør det straffbart, dette er «apekatt-jus» spør du meg!


Dette legget til grunn for dommen som viser bare at Borgarting lagmansrett med de tre menn, godt voksne setter seg fullstendig over tros- og ytringsfriheten. De vet åpenbart ikke hva de holder på med!

Etter lagmannsrettens oppfatning rammes Christensens opptreden av straffeloven § 390a. De konkrete uttalelsene og beskyldningene mot Torp var klart egnet til å krenke hans fred. Det legges særlig vekt på det store antallet krenkende uttalelser og utsagn som foreligger i saken, intensiteten i bloggvirksomheten og at Christensens virksomhet har foregått over en relativt lang tidsperiode. Lagmannsretten er enig med tingretten i at uttalelsene samlet sett har beveget seg bort fra saklig tros- og religionskritikk, og har heller tatt form av sjikanøs og trakasserende personforfølgning av Torp. Christensen har opptrådt unødvendig hensynsløst og sterkt klanderverdig i denne saken. Christensen har benyttet unødvendig krenkende ord og uttrykk for å uttrykke sin misnøye med Torp og hans levemåte.
(sitat slutt).

Det er da jeg og ingen andre som skal sette de grensene når de mener at mine ord og begreper er innforbi det som er lovlig og akseptabelt.

Det er at de sier jeg skriver er innforbi tros- og ytringsfriheten.

Men hvis en gjentar en ting for mye, så er det ikke lengre innforbi tros- og ytringsfriheten!

Se for deg du går inn på Seven eleven, kjøper en cola. Du gjør det en gang til, tiende gang du kjøpet en Cola, så kommer politiet og henter deg.

Med andre ord, her setter Borgarting lagmansrett seg over tros- og ytringsfriheten med at hvis en gjentar ting ofte nok, så er det straffbart.

Og hvorfor har jeg gjentatt dette?
Fordi jeg har gitt et tilsvar til hva Jan Aage Torps venner har skrevet for å forsvare sin læremester!
Jeg har fått flere hundre artikkler skrevet imot meg om tema Jan Age Torp. Samt at jeg har fått over 20.000 hatmeldinger imot meg som ikke blir tatt med. Da blir hele bildet av saken totalt forvridd og feilaktig!
Nei, jeg ser ikke at denne dommen er rett noen som helst måte.

Med andre ord, her setter lagdommer Øystein Hermansen, lagdommer
Bjørn E. Engstrøm og lagdommer Leiv Robberstad seg over både Norsk lov, tros- og ytringsfriheten. Hva er det da? Kristendomsforfølgelse de bedriver!
Hva jeg leser på nettet – daglig! Så er hva jeg har skrevet som peanøtter mot hva andre gir utrykk for hva de mener og tror. Hvorfor bruker ikke politiet og domstolene tid, penger og krefter på det? Og hvorfor er det så få, hvis det er noen kristne som forsvarer meg?
Med andre ord, vi er nå der de første kristne var som ble forfulgt p.g.a. sin tros skyld!

Ap.gj. 8. Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. 

Dommen imot meg er et stort surr!

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas sier, er det samme som min advokat Brynjar Meling har prosedert.

I Borgarting lagmansrett brukte han ca. 1 ½ time på dette.
Statsadvokat Guro Hansson Bull brukte under 1 minutt, men hun brukte en tre kvarter på å si det samme som politiadvokat Dag Paulus sa i Oslo tingrett, bare «forbedret» versjon.

Men med de samme løgnene og forvridde virkelighet med Jan Aage Torps løgner som eneste referanse punkt! Ikke mye å skryte av!

Hva var det Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas sier? Her fra det intervjuet som ble gjort med han i avisen Vårt Land:

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

Videre sier Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas følgende da han blir intervjuet i avisen Vårt Land:
– En horebukk-dom kan føre til at færre ytrer seg

Advokat mener en dom i saken mot pastor Jan Kåre Christensen vil gjøre grensene for ytringsfrihet mindre tydelige.

Høsten 2014 beskyldte pastor og blogger Jan Kåre Christensen pastor Jan-Aage Torp for å være «horebukk» og «gammel gris». Onsdag møttes de i retten.

Christensen er tiltalt etter straffelovens paragraf 390a for å ha krenket Torps «fred», ved blant annet å hevde i et stort antall blogginnlegg at pastoren levde i hor fordi han har giftet seg på nytt.

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

Injurier. Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».

– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.

Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.

– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.

Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?

– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.

– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.

Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.

– Også der skal takhøyden være stor. Men det er selvsagt grenser for hva en kan beskylde noen for
(sitat slutt).

Det er underlig at begge dommene imot meg bygger ensidig på Jan Aage Torps fabler med tall om hva og hvor mye jeg har skrevet om ham, ikke noe av dette er dokumentert. Med andre ord, begge dommene imot meg og den Himmelske blogg er i mine øyne et makkverk da ikke noe er dokumentert! Tragisk!

Jeg føler at i hvert fall jeg er blitt tatt på senga, og slik denne saken virkelig er. Ikke er kommet frem.

Vil bare si kort at det er opprettet en egen blogg for å sverte meg og min familie, om veldig mye er slettet fra den bloggen.

Der skriver de t.o.m. at jeg har et forhold til politikvinnen på Manglerud, hvis ikke det er straffbart, så vet ikke jeg:


Jan Kåre Christensen har, både seksuelt og på andre måter, trakassert og terrorisert dommeren Malin Strømberg Amble i den forrige Tingrettssaken. Malin Strømberg Amble vil trolig også være involvert i den nye Tingrettssaken mot Jan Kåre Christensen. Derfor er det meget trolig at hans advokat Brynjar Meling har passivt eller aktivt godtatt denne terroren og trakkaseringen av Malin Strømberg Amble. Her har han brutt god advokatskikk og norsk lov.

Jan Kåre Christensen har både seksuelt og på andre måter, trakassert og terrorisert polititjenestekvinnene Monica Lillebakken, Oda Karterud og Lena Fjalestad fra Manglerud Politistasjon. Disse har deltatt i etterforskningen av Jan Kåre Christensen sin terror av Jan Aage Torp og hans familie. Disse tre vil også spille en sentral rolle i den kommende Tingrettssaken. Derfor er det meget trolig at hans advokat Brynjar Meling har passivt eller aktivt godtatt denne terroren og trakkaseringen av disse tre politikvinnene. Her har han brutt god advokatskikk og norsk lov.
(sitat slutt).

Hvorfor har jeg nevnt Torp ofte? Ikke så mye som han påstår, det er fordi jeg har svart på sikkert 20.000 hatmeldinger fra støttespillere til Jan Aage Torp.

Dette legger de til grunn for dommen både i Oslo tingrett og Borgarting lagmansrett:

Forholdene saken gjelder er blogginnlegg i tidsrommet januar 2012 til mars 2015. Torp har foretatt en opptelling av innleggene om ham og kommet til at han er nevnt i bloggen over 3 000 ganger. Hans kone er nevnt rundt 900 ganger, herunder er hun omtalt som en "hore" 167 ganger. Videre er Torp omtalt som en "gammel gris" over 30 ganger, "horebukk" over 110 ganger, "narcsissist/narresist" over 30 ganger, "psykopat" over 200 ganger og "falsk pastor/profet/apostel" over 400 ganger.

For det første, at Torp er nevt ofte ved navn, er fordi jeg har svart på 20.000 hatmeldinger fra hans støttespillere.
Horebukk har jeg nevt 2-3 ganger, men hans støttespillere som også har skrevet på bloggen min, har nevt dette resten eventuelt?
Kona til Torp både hans første og andre kona er ikke nevt omtrent, bare som utfyllende kommentarer. Dette er tatt omtrent ut av løse luften og fabrikkert usannheter som alt annet med Jan Aage Torp.

Psykopat er nevt regner jeg med en brøkdel av de gangene av meg, resten av hans støttespillere da de såkalt har gjengitt meg.

På den falske Smyrnabloggen er også min sønn omtalt med en legning som er direkte løgn, om mesteparten er slettet. Så er det kommet ut, at dette ikke er straffbart skjønner hverken jeg eller min familie ikke noe ut av selv om vi har politianmeldt det!

Saken imot meg og den Himmelske blogg er tre eldre herremenn som setter seg over både Gud, Norsk lov, tros- og ytringsfriheten slik jeg ser det!

Be kjære venner om at anken går igjennom til høyesterett, og at jeg der blir frikjent! For alt imot meg både i tingretten og lagmannsretten er fabrikkert!

Men uansett, så leve jeg godt og med verdighet med uretten som er begått imot meg, min familie og støttespillere! Blir ikke knekt av dette, uansett!

Dommen er uflidd, primitiv og lite reflektert også, da saken var angående lovanvendelse. Men her ender vi opp med at det er en dom som angriper tros- og ytringsfriheten, samt den har et snever at kristendomsforfølgelse!

Relaterte linker: 

http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1925-tapte-men-vil-anke-til.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1924-det-ser-ut-som-at-jon-wessel.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1923-dommen-fra-borgarting-er-like.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1921-jeg-har-ikke-hrt-noe-om-jeg.html

mandag 24. april 2017

Nr. 1920: Satan går rundt som en brølende løve – men han er fullstendig tannløs etter Jesu vidunderlige seier på Golgata da alle «tennene» ble trukket ut en gang for alle!

Nr. 1920:
Satan går rundt som en brølende løve – men han er fullstendig tannløs etter Jesu vidunderlige seier på Golgata da alle «tennene» ble trukket ut en gang for alle!

Bilde av en baby, med løstenner. Dette er som Satan som har et stort, stort og forferdelig brøl. Men ikke ei tann som han kan bruke imot oss, kun løstenner og et brøl. 
Dette er skremmende, men han har IKKE NOEN REEL MAKT OVER ET GUDS BARN, BORTSETT FRA HVIS VI GIR HAN DENNE MAKTEN! 
Joh. Åpenb. 1. 18 Frykt ikke! jeg er den første og den siste og den levende; og jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket.

Dette skriver jeg om dette skriftstedet om mine bibelkommentarer for Johannes Åpenbaring 1. 18 og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet og har nøklene til døden og dødsriket.

Her sier Jesus klart ut at han var død. Men er levende i all evighet som også alle som tror på ham skal få erfare og være med på. Jesus beseiret Satan på Golgata og har derfor nøklene eller myndighet over døden og dødsriket som en gang den onde hadde.
(Sitat slutt).

Kampen kan være hard for oss kristne – Jesus troende!

Men dypest sett, kampen er over. Jesus har vunnet seier for oss på Golgata, derfor er vi «kamp» å forbli i den seieren. Og avvise alle Djevelens krumspring!

Hva vil det si for oss?

La meg gi noen eksempler. Både fra mitt liv, andres og bibelen.

1.)  Vi var på ferie i Aalborg i dyreparken. 
     
     Der gikk vi inn blant løvene, og jeg komme faktisk så nærmed en hannløve som det er nesten mulig å komme. Da med jerngitter mellom meg og løven. Så satte den i et brøl, som jeg aldri har hørt maken hverken før eller siden. Det var helt, helt spesielt, skjønner godt at løven gjennom sitt brøl kan virke uovervinnelig, for maken til dette finnes ikke!

2.)  Det var ei dame som drømte, fritt gjenfortalt.

At hun ble bitt av en løve, som var Satan. Det var som å bli bitt av et dyr med kun en gomme, der det var som en unge eller et bløtdyr som ikke har tenner. For det er slik Satan er, en «løve» som har brølet. Men ikke tenner!

3.)  Skriften sier: 1 Pet. 5. 8 Vær edrue, våk! Eders motstander djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan opsluke.

Satan er i dag, som denne brølende løven. Som går rundt omkring, der han er blitt fratatt alt. Vi leste at Jesus hadde fratatt Satan nøklene til døden og dødsriket. Med andre ord, han har kun brølet igjen, ingen reel makt er han i besittelse av kjære venner!
Å sluke betyr at noe skjer fort og uventet. Det er akkurat slik Satan virker, og holder på. I våre svake øyeblikk, så hogger han til! Og vi blir hans åte og mat!

Zac Poonen har skrevet om dette som jeg tar et lite utdrag av hans undervisning her:

SATANS BEDRAG

I 1. Mosebok 3 leser vi om hvordan Satan angriper. Der står det at slangen var den listigste av alle dyr. Satan fôr inn i slangen på samme måte som demonene fôr inn i griseflokken når Jesus kastet dem ut av mannen. Satan snakket til Eva gjennom slangen og spurte henne: «Har Gud virkelig sagt: Dere skal ikke ete av noe tre i hagen?» Da Eva svarte at det ikke stemte, imøtegikk han henne og sa: «Dere kommer slett ikke til å dø!» Legg merke til hvordan Satan kommer. Det første han gjør er å sette spørsmålstegn ved Guds ord. På samme måte kommer han til oss. «Har Gud virkelig sagt at vi ikke kan gjøre det?» spør han. «Hva galt er det med å gjøre det? Bibelens påbud er gammeldagse. De ble skrevet med tanke på den kulturen og den tiden som Paulus levde i. Det er ikke meningen at vi som lever i det 21. århundret, skal ta alt dette bokstavelig», osv. Både unge og gamle kommer stadig med slike spørsmål uten å være klar over at de er talerør for Satan. Selv om samvittigheten deres skulle si dem at det er galt, vil de fortsette med å bruke fornuften og å stille spørsmål ved hva Gud har forbudt.

Når noe er påbudt eller forbudt av Gud i hans ord, kan vi være sikre på at han har en veldig god grunn for det. Men Satan prøver alltid å få oss til å spørre om Gud virkelig mener det på den måten. Hva er Satans virkelige mål med å dra Guds ord i tvil? Akkurat det samme mål som han hadde med Eva: Å føre oss vekk fra Gud eller tvinge Gud til å kaste oss ut, slik som han kastet Adam og Eva bort fra sin nærhet.

Jesus sa at Satan var en tyv. Han stjeler ikke penger, fordi han vet at penger ikke har evighetsverdi. Han stjeler bare det som har evighetsverdi, hovedsakelig menneskesjeler. Videre sier Jesus at Satan myrder og ødelegger det han har stjålet (Johannes 10:10). Jesus, derimot, sier om seg selv at han har kommet for å gi oss overflod av liv. Det er forbløffende at i en verden med mer enn 6 milliarder mennesker, foretrekker de fleste å tro på Satans løgner og lyde ham istedenfor å tro på Jesus Kristus og lyde Guds ord. På det kan vi se hvordan Satan setter alt inn på å overbevise folk om at det ikke er så nøye med å lyde Guds ord.

Tror du Satan advarer folk når de tar sin første drink, røyker sin første sigarett eller begynner med narkotika? Tror du han sier at det vil ødelegge kropp og sinn og at de til slutt vil havne i helvete for all evighet? Nei. Han forteller dem ikke sannheten, for den er ubehagelig. Han sier de vil oppleve spenning ved å prøve det. Det er det samme som han fortalte Eva. På samme måten forfører han i dag millioner av unge mennesker rundt om i verden. Selv når det gjelder umoral eller å stjele andre folks penger, sier Satan, «hva galt er det med? Ikke la deg lede av umoderne ideer fra 1800-tallet» osv. Ta deg i vare for disse tankene som Satan prøver å få inn i hodet ditt. Hans endelige mål er å ødelegge deg.

Vi leser i 1. Mosebok 3:6 at så snart Eva så at treet var godt å spise av, ble kroppen hennes tiltrukket av det. Den forbudte frukt har mange sidestykker i det 21. århundret. Mye av det som Gud har forbudt oss, vil kroppene våre bli tiltrukket av. Guds ord sier videre at Eva også syntes at treet var en nytelse for øynene. Våre øyne blir tiltrukket av mange ting som Gud strengt forbyr oss å se på. Det står videre at Eva også syntes frukten appellerte til hennes forstand. I frukten så hun noe som kunne gjøre henne vis. Vårt sinn er også tiltrukket av mange ting som Gud har forbudt. Våk, slik at ikke ditt sinn og din kropp blir dratt mot noe som din samvittighet sier er galt. Jeg er sikker på at Evas samvittighet sa tydelig ifra at det hun skulle gjøre, var galt. Hun visste godt at Gud hadde sagt at hun ikke skulle spise den frukten. Men hva gjorde hun? Fordi både kroppen og sinnet var tiltrukket av frukten, overbeviste hun seg selv om at det ikke var noe galt i å spise den. Så hun gikk imot samvittigheten, tok frukten og spiste den. Hva fikk Satan utrettet ved å få Eva til å synde? Mange år tidligere hadde han falt bort fra Guds nærhet. Straks han var blitt en djevel, var han fast bestemt på å gjøre andre til djevler også. På samme måte er det med menneskene nå. Hvis en har gjort noe ondt, er han ikke fornøyd med å være alene om det. Han ønsker å få andre med på det onde.

Jeg vil oppmuntre alle dere unge til å lese ordspråkene. Den boka kan bevare deg fra mange feller. I Ordspråkene 1:10 står det: «Min sønn, når syndere lokker deg, da samtykk ikke!» Satan ble ond og ville dra Eva ned med seg. Og da Eva fikk del i den samme giftige ånden, ville hun dra mannen sin ned også. Hun tok av frukten og gav det til Adam. På den måten vokser ondskapen raskt i verden. Når en blir ond, vil han trekke andre med seg. Derfor må vi alltid være våkne. Hvis Satan alltid hadde kommet som en brølende løve, ville vi lett ha gjenkjent ham. Men han kommer ikke alltid slik. Noen ganger kommer han som en søt og vakker «lysets engel» (2. Korinter 11:14). Det er da vi må være ekstra forsiktige.

Tenk på den gangen Jesus fortalte sine disipler at han skulle dø på et kors og Peter svarte: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri skje deg». Da ble han irettesatt av Jesus som sa, «Vik bak meg, Satan» (Matteus 16:23). Forslaget om å spare seg for kors og død gjenkjente han fra Satan, selv om det kom gjennom Peter. Jesus visste at han måtte lide korsets død, for det var den eneste måten menneskenes synder kunne bli tilgitt på. Peter visste ikke det. Peter mente det godt, men var ikke klar over at Satan talte gjennom ham for å forsøke å hindre at Jesus ble korsfestet. Satan kan til og med komme til oss gjennom nære venner og foreslå noe som virker både godt og omsorgsfullt, menneskelig sett. Derfor må vi være våkne hele tiden.

Vi må alltid trakte etter en følsom samvittighet som kan tale klart til oss, selv når vi gjør små feil. Se på fotsålene til en liten baby. De er så myke og bløte. Sammenlign dem med dine egne og se på forskjellen. Dine har blitt så harde. Slik kan det gå med samvittigheten også. Du hadde en følsom samvittighet da du var ung – akkurat som disse myke fotsålene til en baby. Den var følsom for det minste gale du gjorde. Men så vokste du opp og løy for dine foreldre, bedro dem, stjal, gjorde vondt mot andre mennesker på mange måter, jukset på eksamen, gjorde opprør mot dine foreldre og mye annet ondt. Slik drepte du samvittigheten din inntil den ble hard og ufølsom ovenfor synd – lik fotsålene dine.

Paulus sier et sted: «For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om» (2. Korinter 2:11). Satan kom så lurt til Eva og fristet henne med noe som så flott ut, men som til slutt ødela henne. Satan kommer til oss i dag på samme måten for å ødelegge oss, ikke bare med de tingene jeg nettopp har nevnt, men også med mer direkte former for Satantilbedelse. Han forfører folk med trolldom, gjennom spill som «Dungeons & Dragons», gjennom psykografi, astrologi, horoskop, håndlesning etc. Satan prøver enhver metode for om mulig å komme inn i et menneskets sinn. Gjennom alle disse midlene forsøker Satan å nå fram til folk. Avgudsdyrkelse fører også folk i kontakt med Satan. Derfor hater Gud all avgudsdyrkelse og ber oss holde oss helt borte fra det.

Unge menneskers tanker blir også forurenset av Satan gjennom spillefilm, TV-programmer og videofilmer. Når du ser all den sex og vold som er på skjermen, vil det ikke påvirke dine drømmer? Du drømmer om både skitne og skumle ting. På den måten klarer djevelen å gjennomsyre sinnet ditt med frykt og urenhet slik at han gradvis får innflytelse på hele livet ditt. Hvis bare Eva hadde ropt på Gud etter hjelp da hun følte seg dratt mot treet, ville alt ha vært helt annerledes.

Da jeg ble en kristen, 19 år gammel, visste jeg at jeg måtte slutte å gå på kino. Men en dag kom noen kamerater og ville ha meg med for å se på en film i militærleieren hvor jeg jobbet. Jeg hadde ikke mot til å fortelle dem at jeg ikke kunne være med fordi jeg var blitt en kristen. Så jeg ble med dem på kino. På veien dit ba jeg hele tiden: «Herre, hjelp meg ut av denne situasjonen. Jeg ønsker ikke å gå dit». Da vi endelig kom fram, sto det en lapp på døra at framvisningen var avlyst, da de ikke hadde fått tak i filmen. Jeg priste Gud fordi han hadde svart meg på en så fantastisk måte. Så talte Herren til meg og sa: «Jeg hjalp deg denne gangen, men neste gang må du si nei selv».
Kameratene mine kom tilbake senere og ville ha meg med, men da hadde jeg blitt så styrket av Herrens underfulle bønnesvar at det var lett å si nei.
Da Gud konfronterte Adam og Eva med deres synd i Edens hage, forbannet Gud samtidig Satan ved å si, «Og jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl» (1. Mosebok 3:15). Det skjedde på Golgata. Jesus Kristus var født av en kvinne og han knuste Satans hode på korset og Satan knuste hans hæl med de naglene som gikk gjennom hans føtter.

Vi ser i slutten av l. Mosebok 3 at det ender med håp om at Satan ikke for alltid skal herske over menneskene. Jesus kom og overvant Satan og kan sette alle mennesker fri fra Satans makt. Satan trenger ikke å ha noe makt over deg lenger. Samvittigheten din, som har blitt så hard, kan bli like følsom igjen som babyens føtter, bare du tror at da Jesus Kristus døde på korset, overvant han fullstendig den Satans makt som har bundet deg til så mange dårlige vaner. Husk at Satans hode er grundig knust av din frelser! Halleluja!
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Som sagt, eneste muligheten Satan har. Hva er det? At vi gir han anledning å komme inn i våre liv!
Ellers er han sjanseløs!
Jesus beseiret og overvant han for oss alle!
Derfor spiller han på frykt, manipulasjon, løgn, intriger og alt annet som går ut på å sette oss ut av spill. Han angriper oss på våre svake punkter med fristelse og med å fordreie våre tanker til å tro på løgnen fremfor sannheten.
Sannheten er at Gud er for oss, hvem kan da være imot oss? Ingen.

Rom. 8. 31 Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men gav ham for oss alle, hvorledes skal han kunne annet enn gi oss alle ting med ham? 33 Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør; 34 hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død, ja, hvad mere er, som også er opstanden, som også er ved Guds høire hånd, som også går i forbønn for oss; 35 hvem vil skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst eller forfølgelse eller hunger eller nakenhet eller fare eller sverd? 36 som skrevet er: For din skyld drepes vi hele dagen; vi er regnet som slaktefår. 37 Men i alt dette vinner vi mere enn seier ved ham som elsket oss. 38 For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt, 39 hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

1 Kor. 1. 29 forat intet kjød skal rose sig for Gud. 30 Men av ham er I i Kristus Jesus, som er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning, 31 forat, som skrevet er: Den som roser sig, han rose sig i Herren!

Relaterte artikler:
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1903-kampen-jeg-kjemper-dreier-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1902-be-for-full-frikjennelse-kjre.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1899-hatpoltiet-og-hat-pastoren-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1898-narreapostel-jan-aage-torp-ma.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1604-innen-4-august-ma-jan-aage-torp.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1595-avisen-dagen-beviste.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1602-knusende-nederlag-for.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1594-berammelse-for-rettsaken-mellom.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1591-det-er-to-mulige-utfall-mellom.html

http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1589-jan-aage-torp-hva-har-oppnadd.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1590-som-forventet-anken-gikk.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1361-anken-gikk-igjennom-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1586-det-er-kun-lovanvendelsen-som.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1587-ma-jan-aage-torp-betale-fra.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1391-brynjar-melings-ankeskriv-til_1.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1585-politiet-i-norge-trenger-ikke.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1586-det-er-kun-lovanvendelsen-som.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1587-ma-jan-aage-torp-betale-fra.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html

søndag 23. april 2017

Nr. 1917: Takker for all Forbønn gjennom alt det som vi som Fam. har gått igjennom i det siste, Gud står med!

Nr. 1917:
Takker for all Forbønn gjennom alt det som vi som Fam. har gått igjennom i det siste, Gud står med!
Bilde av bedende troende, det gjør en markant forskjell. Bønn, med å be med og for hverandre.
Det utgjør en langt større forskjell. Jeg takker Gud for alle som har bedt for meg og min familie, ikke minst i det siste halve året. Fortsett, kampen er ikke over enda!
Matt. 18. 19 Atter sier jeg eder: Alt det to av eder på jorden blir enige om å bede om, det skal gis dem av min Fader i himmelen.


Fra mine bibelkommentarer Kolossenserbrevet 4. 2 Vær utholdende i bønn, våk og be, med takk til Gud! 

Å ha en stayer evne og kunne holde ut er av avgjørende betydning. Noen bønnesvar kommer med en gang mens andre må vi vente på. Noen bønnesvar kommer ikke i det hele tatt. Grunner for dette kan være mange, men det er hindringer i bønn som kan ligge i oss selv, hos andre eller hos de onde åndsmakter. Vi gjør klokt i å være utholdne og samtidig takke i bønnen.

3 Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet; for dens skyld sitter jeg nå i fengsel. 

Paulus ba ikke om de skulle be om hans fengsel opphold skulle ta slutt, det hadde han visshet om at han skulle bli en fri mann igjen. Men når han slapp ut og ellers; ”Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan forkynne Kristi hemmelighet”. Dette å be er viktig at det ikke er en formel bønn. Paulus ville ha konkrete bønner og konkrete bønnesvar. Her var det for åpning for Ordets forkynnelse og de sannhetene Gud hadde betrodd ham skulle han få formidlet videre.

4 Be om at jeg må få kunngjøre den slik som jeg skal. 

Paulus viste han å nå hjertene og få de rette anledningen var av stor betydning. En dag kan et menneske være veldig åpen for Gud og åndelige signaler, neste dag helt stengt. Å bruke de rette ordene er veldig viktig hvis resultatet skal bli sjelers frelse og Guds rikes fremgang. Det er ingen selvfølge å lykkes, vi trenger alle stor nåde og visdom. Når Paulus trengte forbønn kan vi også frimodig be om forbønn av andre medsøsken.

5 Vis forstand i omgang med dem som står utenfor, og kjøp den rette tid. 

Vi kristne er veldig flinke til å avspore Gud. Diskutere politikk, moral osv kan veldig lett bli en avsporing. Det skal stor nåde fra Gud å kunne diskutere og blande seg inn i politikk og andre samfunns engasjerende ting. Samtal om Guds ord og Jesus. Blodet og den evige dom. Da er inne på evangeliets kjerne og de spørsmåla som er ytterst nødvendige.

6 Tal alltid vennlige ord, men la dem ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt.

Dette å tale vennlige ord gjelder alle mennesker, men i denne sammenheng er det rettet til vår omgang med ikke troende. Jesus kunne være ytterst brutal imot de religiøse (Matt.23), men alltid mild overfor syndere og feilende mennesker. Vi er mange ganger motsatt, brutale mot verden men milde mot religiøse hyklere. Her har rett og slett Satan fått lurt hele Guds menighet. Men det er mulig å omvende seg og bli som Jesus. Der taler en hardt til verden og snilt til hyklerne i Guds menighet!

7 Tykikus skal fortelle dere alt om hvordan det går med meg. Han er en kjær bror og en trofast tjener og medarbeider for Herren. 

Tykikus skulle fortelle dem alt i sammen, han var en avholdt bror og en trofast tjener. Bare i de små orda forteller Paulus at her var den en mann å stole på. Hvordan omtaler vi hverandre? Et skjevt ord kan gjøre stor skade, tenk på det. Et godt ord betyr mye, men aldri omtal en med gode ord når det kommer skjeve ord etterpå. Da er det bedre å si at vedkommende stoler jeg ikke på.

8 Jeg sender ham til dere nettopp for at dere skal få høre hvordan det er med oss, og for at han skal gi dere nytt mot. 

Tykikus var en medtjener som sto på likefot med Apostlene og som overbrakte dette og flere andre brev til menighetene i omegn. Han skulle også fortelle ting muntlig og de fikk de anledning å spørre Tykikus. De første kristne hadde nok mye mer dialog seg imellom en vi har i dag der monolog er veldig utbredt.

9 Sammen med ham sender jeg Onesimus, den trofaste og kjære bror som er fra deres by. Disse to kan fortelle dere alt herfra.

Onesimus er viet et helt brev i bibelen til, brevet til Filemon. At denne nyvunne broderen fikk så stor tillitt vitner også om evangeliets forvandlende kraft og den kjærlighet som er mellom brødrene etter en er kommet til tro. At han fikk reise så fritt må vi også se med den bakgrunn at Paulus gikk god for han og Paulus stilte økonomiske garantier for han. Fil. 18 Har han gjort deg urett, eller skylder han deg noe, så sett det på min regning! 19 Dette skriver jeg, Paulus, med min egen hånd: Jeg skal betale! Jeg vil ikke snakke om det du skylder meg: deg selv.

10 Aristark, min medfange, hilser dere, og det samme gjør Markus, fetter til Barnabas. Dere har fått beskjed om ham; ta godt imot ham hvis han kommer.

Vi hører prekener fra Kolossenser brevet og andre brev i nytestamente. Men når vi går igjennom bibelen så får vi ofte en helt ny forståelse. Ikke minst når det gjelder person galleriet vi møter av menn og kvinner som tjente Herren og menigheten.

Aristark var Paulus medfange og til glede og oppmuntring for ham.

Markus Barnabas søskenbarn var nå hos Paulus. Den uoverstemmelsen de hadde hatt seg imellom var nå legt og forholdet gjenopprettet.

11 Jesus, som har tilnavnet Justus, hilser også. Disse tre er de eneste jødekristne som arbeider sammen med meg for Guds rike, og de har vært til stor trøst for meg.

Dette var uten tvil en jøde som var kommet til troen. Den første kristne menighet besto av både jøder og hedninger. Etter hvert så har det blitt mer og mer hedninger som har blitt kristne. Men snart skal evangeliet tilbake til Jødene, de skal være 1000-årsriket store misjonerer.

12 Epafras, som kommer fra deres egen menighet, hilser dere. Han er Kristi Jesu tjener og kjemper alltid for dere i bønn, for at dere skal bli stående, modne og fullt visse om alt som er Guds vilje.

Epafras hadde grunnlagt menigheten i Kolossæ, og kanskje også i Hierapolis og Laodikea. Kanskje var han mer Evangelist enn Hyrde? Hemmeligheten til å lykkes i tjenesten og være til størst velsignelse er også å være på rett plass. Det er de som skal virke fra plass til plass som Evangelister og de som skal stå som Hyrder og lærer. Men å avskrive en Evangelist for ikke kunne ta opp også lærespørsmål er ubibelsk. 2.Tim.4.2a. Forkynn Ordet. 5 Men du må være nøktern i alt det du gjør. Ta på deg lidelse, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste.
(sitat slutt).

Sluttkommentar:

Det å be, er en forrang og forrett vi som troende har. Det med å be for andre, bare nevne de og saken er av avgjørende betydning.

Jesu viktigste oppgave nå, er at han ber for oss troende innforbi Faderen.

Fra minebibelkommentarer Hebrerbrevet 7. 24 Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid.

Her må vi bare ta av oss hatten for Gud hvor overmåte godt og vidunderlig han har gjort det. Vi må bryte ut som Paulus i Rom. 11 når en ser Herrens vei og uransakelige visdom.

Rom.11. 33 Å, dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud!
Hvor uransakelige hans dommer er, og hvor ufattelige hans veier!
34 Hvem kjente Herrens tanke, eller hvem var hans rådgiver?
35 Hvem gav ham noe først, så han skulle få vederlag?
36 Fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære i evighet! Amen.

25 Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem.

Dette at Jesus døde og stod opp igjen legger grunnlaget for hans vedvarende prestetjeneste. Hans største og viktigste tjeneste for oss er at han ber for den troende og taler vår sak innforbi Faderen. At dette blir så lite undervist om er en tragedie.

Joh. e. 17. 9 Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine.

1. Joh. b. 2. 1. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en som taler vår sak hos Faderen, Jesus Kristus, Den Rettferdige.

26 Ja, en slik øversteprest var det vi måtte ha: hellig, god og ren, skilt ut fra syndere og opphøyd over himlene.

Vi leser om den store forsoningsdagen i 3. Mosebok 16. at Ypperste presten også måtte gjøre soning for sin egen synd.

v. 11 Når Aron fører fram sin egen syndofferokse og gjør soning for seg og sin husstand, skal han slakte oksen.

Vi kan aldri finne noen slike svakheter med Jesus, selv Satan måtte gi tapt her.

Joh. e. 14. 30 Jeg skal ikke si mye til dere etter dette, for denne verdens fyrste kommer. Han har ingen rett over meg.

27 Han trenger ikke, slik som andre øversteprester, å bære fram offer hver dag, først for sine egne og dernest for hele folkets synder. Offeret har han båret fram én gang for alle da han ofret seg selv.

Selve hovedhensikten med Jesu tjeneste og liv var ikke bare å etterlatte seg en lære. Ei heller helbrede, drive ut onde ånder og refse Fariseerne og de skriftlærde. Men at han led og død.

Markus 9. 30 De brøt opp derfra og la veien gjennom Galilea. Han ville ikke at noen skulle få vite det, 31 for han var opptatt med å lære disiplene. Da sa han til dem: «Menneskesønnen skal overgis i menneskers hender, og de skal slå ham i hjel, og tre dager etter skal han oppstå.» 32 Dette skjønte de ikke, og de våget ikke å spørre ham.

28 De som loven innsetter til øversteprester, er svake mennesker. Men det ordet som ble stadfestet med ed, og som kom senere enn loven, innsetter Sønnen, han som har nådd fullendelse til evig tid.

Jesu liv og gjerning var helt annerledes da forut setningene var totalt annerledes. Loven var som å gå med krykker. En person som ikke kan bære sin egen vekt vil en ikke se hvor skrøpelig en er før en prøver å gjøre noe. Slik er det med de som vil prøve å følge loven, det er dømt til å mislykkes til mer som en prøver. Men Jesus både fjerner vår synd og gir oss muligheter til å behage Gud ved at hans Ånd er sett og kjøre reglene finner vi i de nytestamentlige skrifter.

Joh. e. 3. 31 Han som kommer ovenfra, står over alle. Den som kommer fra jorden, er av jorden og taler jordisk. Han som kommer fra himmelen, står over alle.
(sitat slutt).

Taler vår sak. vi gjør våre feil, ja vi synder også.

Men da kommer vi innforbi Gud, legger det hele foran ham.
Jesus er vår stedfortreder og mellommann. Han taler vår sak, og det blir seier.

Faktisk, Gud gir også oss seier når vi ikke strekker til og gjør vår aller beste.

Jo, vi skal alltid gjøre vårt beste, men skriften sier at han er trofast, selv om vi ikke er det.

2 Tim. 2. 11 Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham; 12 holder vi ut, skal vi og herske med ham; fornekter vi, skal han og fornekte oss; 13 er vi troløse, så er han trofast; for han kan ikke fornekte sig selv.

Det å bare at dere har nevt meg og min familie en eller mange ganger innforbi nådens trone.
Det er av så stor betydning at hele Satans hær og Satan selv skjelver.

Så stor makt er det i bønn, ikke minst bønn som vi som troende er enig å be om.

Vi sitter på verdens største ressurser og muligheter gjennom bønnen til Gud i Jesu navn.

Fra mine bibelkommentarerHebreerbrevet 4. 14 Da vi nå har en stor øversteprest som har gått gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen!

Prestene og Ypperstepresten virket i templet og i Jerusalem på en periode av ca. 1500 år. Preste tjenesten begynte i Siloa og etter Kong David inntog Jerusalem ca. 1000 år f.kr ble tjenesten i Jerusalem til år 70 e.kr da Templet ble jevnet med jorden. Men Jesus gjør tjeneste i selve himmelen for vår skyld.

15 For vi har ikke en øversteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd.

At Jesus ble menneske fullt ut gjør at han forstår oss også fullt ut og er i stand til være vår talsmann og forbeder innforbi Faderen. Men grunnen for det var at han var og er uten synd!

16 La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

I den gamle pakt var alt beroende på presten og Ypperste presten. Hva de gjorde for deg innforbi Guds ansikt. Men i den nye pakt er alt beroende på hva Jesus gjør innforbi Faderen og at vi ikke skusler bort muligheten vi har i Jesu blod og komme innforbi Faderen med alt og få bønnesvar og hjelp i den rette tid.

Hebr. 10. 19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen.


Hebr. 10. 19 Så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod med frimodighet tre inn i helligdommen.

Vi synger i en sang: Her trives min sjel så usigelig vel. Når vi har fått slike forretter som den gamle pakt aldri var i nærheten av å ha for alle troende. I den gamle pakt fikk kun noen få troende del i den Hellige Ånd. Men nå har alle troende den iboende Kristus og hans Ånd. Og vi alle har frimodighet å komme innforbi den levende Gud med absolutt alt i Jesu blod og Jesu Navn.

20 Han har innviet en ny og levende vei for oss dit inn gjennom forhenget, det vil si hans jordiske legeme.

Jesus var den første som gikk inn og siden da har adgangen vært åpen for alle troende. Gud gjør ikke forskjell på noen og han er uendelig raus mot alle sine barn.

21 Når vi har så stor en prest over Guds hus,

Ja vi har virkelig en stor prest over Guds hus som er menigheten. Vi har ingenting å skamme oss over på verken våre egne eller andres vegne.

22 så la oss tre fram med oppriktig hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset for vond samvittighet og legemet badet i rent vann.

Det er når vannbadet i ordet og samvittigheten vår ikke er skadelidende på noen måte, at vi blir fullt ut disponible og i stand til å ta imot alt hva Gud Faderen vil gi oss av sine skatter og hvordan han vil velsigne oss.

23 La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp; for han som gav løftet, er trofast.

Det er ganger der vi kan oppleve som Job at det går nedover men da skal vi si at det går oppover. For er Guds barn går det alltid oppover og hjemover uansett hva omstendighetene og følelsene sier!

24 La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.

Å ha omtanke for hverandre er et av de sikreste kjennetegn på at en er en levende kristen. Det er smittende å være god og da blir det naturlig for nestemann å være likeså. Vi heier hverandre frem og skryter av hverandre.
 

lørdag 22. april 2017

Nr. 1916: Så lenge kristenfolket godtar gjengiftede forkynnere, vil det aldri bli sann vekkelse, da dette er dypest sett er å godta Satan!

Nr. 1916:
Så lenge kristenfolket godtar gjengiftede forkynnere, vil det aldri bli sann vekkelse, da dette er dypest sett er å godta Satan!

Bilde av «apostel» og «Pastor» Jan Kaare Hanvold som er gjengiftet flere ganger som en troende. Er dette så ille? Er ikke homoseksualitet og drap verre?
I Guds ord så sier Herren selv at gjengifte er likeså ille som alt annet, da ingen av dem skal arve Guds rike og tilhører mørke og Satan!


I min 1930 bibel er Satan nevnt 41 ganger, med andre ord. Han er en person som er kraftig dokumentert finnes. Men kan vi se ham?
Nei, men han operer på forskjellige måter lærer skriften.
I Jobs bok ser vi ham operer gjennom naturen, der hendelser inntreffer som han står bak. I Johannes Åpenbaring operer han ikke først og fremst i naturen, da Gud da operer gjennem store naturkatastrofer.

Da er det først og fremst onde og forførte mennesker han operer i og gjennom. Som kommer klart frem i Åpenbaringsboken.

Men Satan operer i dag også, ikke minst i Guds menighet, men hvordan?

Han går ikke inn selv, da hadde han blitt avslørt med en gang.
Går han inn der gjennom hedningesamfunnet eller humanetisk forbund?
Nei vil jeg si, men hvordan?

Det jeg her sier er egentlig ikke noe nytt!

Men hvis Satan kan fordekt komme inn, som en lysets engel, så gjør han det.

2 Kor. 11. 13 For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper sig om til apostler for Kristus. 14 Og det er intet under; for Satan selv skaper sig om til en lysets engel; 15 derfor er det ikke noget stort om og hans tjenere skaper sig om til rettferdighets tjenere; men deres ende skal være efter deres gjerninger. 16a Atter sier jeg: Ingen akte mig for en dåre!

Apostelen Paulus sier: «Ingen akte mig for en dåre!»

Dessverre, når en fremholder at Satan ikke alltid kommer med jerngaffel, frådene ut munnen og i en svart eller grønn kledning. Da gjenkjenner alle ham, men han kommer enten som en lysets engel eller som en predikant som lever i hor med å være gjengiftet.
Så lenge Satan får sin vilje igjennom, er han mer enn fornøyd!

Dette har med den standarden Gud legger for dagen at forkynnere skal ha!

Ingen forkynnere kan være gjengiftede, være skilt og ha et nytt ekteskap.
Eller være gift med en fraskilt, dette er en dødssynd!
Gud fordrer totalt renhet blant forkynnere på det moralske område.

Jo, tilgivelse kan en få. Men ikke gifte seg igjen eller gifte seg med en fraskilt, dette er 120 % imot Guds ord både i det gamle og det nye testamentet for de som skal ha en betrodd oppgave i Guds menighet!

En artikkel jeg skrev for flere år siden om dette emne:

Nr. 341:
Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!

http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-351-jan-age-torp-jan-hanvold-harald.html
http://blog.janchristensen.net/2012/02/nr-360-jeg-angrer-ingenting-ikke-minst.html

Menigheten i Efesus fikk høre Jesus lovord når de avslørte slike falske Apostler som Jan Hanvold , Jan Åge Torp m. flere. (Spedalskhet i skriften er et forbilde på synd. Da en GT hadde forbildene, derfor er det i NT termologi riktig å "bytte" ut ordet spedalsk med synd).

Joh. Åpenb. 2. 2 Jeg vet om dine gjerninger og ditt arbeid og ditt tålmod, og at du ikke kan tåle de onde; du har prøvd dem som sier de er apostler, og ikke er det, og du har funnet at de er løgnere; 3 og du har tålmod og har hatt meget å bære for mitt navns skyld, og du er ikke blitt trett.


Det er underlig at de falske Apostler kaller seg for Apostler både i dag og for 2000 år siden, dette er nok ikke et tilfeldig sammentreff men de samme demonene som virket i de falske Apostler i fordums dager virker fremdeles i dag. Det får meg til å tenke på hva som skjedde under A. A. Allens møter i USA når han drev ut demoner av religiøse og navn kristne under et møte.

Det var hvis jeg ikke husker feil at det var hos en person som sa at vedkommende hadde de samme demonene i seg som Saulus hadde som senere ble Paulus. Vedkommende sa at han hadde en legion dvs. si ca. 6000 demoner. Lurer på hvor mange som virker i dag blant de falske Apostler, det er ikke få. La deg aldri lure av store smil og veltalenhet, var det noe som kunne tale før han ble frelst så var det Paulus.

http://blog.janchristensen.net/2011/08/nr-162-hvorfor-vil-gamle-predikanter-ha.html

2. Krøn. 26. 1. Og alt Judas folk tok og gjorde Ussias, som da var seksten år gammel, til konge i hans far Amasjas sted. 2 Han gjorde Elot til en fast by og vant det tilbake for Juda, efterat kongen hadde lagt sig til hvile hos sine fedre. 3 Ussias var seksten år gammel da han blev konge, og regjerte to og femti år i Jerusalem; hans mor hette Jekilja og var fra Jerusalem. 4 Han gjorde hvad rett var i Herrens øine, aldeles som hans far Amasja hadde gjort. 5 Og han søkte Gud så lenge Sakarja levde, han som skjønte sig på Guds syner; og så lenge han søkte Herren, lot Gud det gå ham vel. 6 Han drog ut og stred mot filistrene og rev ned bymurene i Gat og Jabne og Asdod; og han bygget byer ved Asdod og på andre steder i filistrenes land. 7 Gud hjalp ham mot filistrene og mot de arabere som bodde i Gur-Ba'al, og mot me'unittene. 8 Og ammonittene kom med gaver til Ussias, og hans navn nådde like til Egypten; for han blev overmåte mektig. 9 Ussias bygget tårn i Jerusalem ved Hjørneporten og ved Dalporten og ved Vinkelen og gjorde således disse steder faste og sterke. / 10 Han bygget også tårn i ørkenen og hugg ut mange brønner; for han hadde stor buskap både i lavlandet og på høisletten, og han hadde jordbrukere og vingårdsmenn på fjellene og i havene; for jordbruket lå ham på hjerte. 11 Ussias hadde en krigsdyktig hær, som drog ut i strid i flokker, mønstret og tellet av statsskriveren Je'uel og tilsynsmannen Ma'aseja, under ledelse av Hananja, en av kongens høvdinger. 12 To tusen og seks hundre var det fulle tall på de djerve stridsmenn som var familiehoder, 13 og under dem stod en krigshær på tre hundre og syv tusen og fem hundre mann, som gjorde krigstjeneste med kraft og mot og hjalp kongen mot fienden. 14 Hele denne hær forsynte Ussias med skjold og spyd og hjelmer og brynjer og buer og slyngestener. 15 I Jerusalem lot han gjøre kunstig innrettede krigsmaskiner, som skulde stilles op på tårnene og murhjørnene til å skyte ut piler og store stener. Og hans navn nådde vidt omkring; for han blev hjulpet på underfull måte, så han fikk stor makt. 16 Men da han var blitt mektig, blev han overmodig i sitt hjerte, så han forsyndet sig; han var ulydig mot Herren sin Gud og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkoffer-alteret. 17 Men presten Asarja gikk inn efter ham og med ham åtti av Herrens prester, modige menn. 18 De trådte op mot kong Ussias og sa til ham: Det tilkommer ikke dig, Ussias, å brenne røkelse for Herren, men bare prestene, Arons sønner, de som er vidd til det. Gå ut av helligdommen! For du har vært ulydig, og det blir dig ikke til ære for Gud Herren. 19 Da blev Ussias vred. Han holdt et røkelsekar i hånden og vilde nettop til å brenne røkelse; men da hans vrede brøt løs mot prestene, slo spedalskheten ut i hans panne, som han stod der foran prestene i Herrens hus ved røkoffer-alteret. 20 Og da ypperstepresten Asarja og alle prestene vendte sig mot ham, så de at han var spedalsk på pannen. Da drev de ham i hast bort derfra; og selv skyndte han sig også å komme ut, for Herren hadde slått ham. 21 Siden var kong Ussias spedalsk like til sin dødsdag, og han bodde i et hus for sig selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus. Hans sønn Jotam forestod kongens hus og dømte landets folk. 22 Hvad som ellers er å fortelle om Ussias, både i hans første og i hans senere dager, har profeten Esaias, Amos' sønn, skrevet op. / 23 Og Ussias la sig til hvile hos sine fedre, og de begravde ham hos hans fedre på den begravelsesplass som tilhørte kongene; for de sa: Han er spedalsk. Og hans sønn Jotam blev konge i hans sted.

Espen Ottosen: Bør trekke seg som pastor

En av de svært få innenfor kristenheten som har våget å stille spørsmål både med pastor Torps virke og personlige livsstil er Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband. I flere innlegg på Vårt Lands verdidebatt begrunner han hvorfor Torp ikke lenger bør kunne fungere som pastor:

Jeg har gitt uttrykk for på twitter at jeg synes det er beklagelig at Jan-Aage Torp ikke slutter som pastor. Årsaken er ikke bare fortellingen som hans sønn står frem med i dagens utgave av A-magasinet. Min begrunnelse er mer helhetlig. Her er noen ord.

Jan-Aage Torp er pastor. Også uttrykket apostel blir benyttet om hans tjeneste. Uansett er det naturlig å legge vekt på hva Paulus stiller som krav til en tilsynsmann. Her er noen viktige vers fra 1 Tim 3,2-7:

«Derfor må en tilsynsmann være uklanderlig, én kvinnes mann, edruelig, sindig, verdig, gjestfri, dyktig til å lære andre, ikke drikkfeldig, ikke voldsom, men mild, ikke stridslysten eller pengekjær. Han må styre sitt hus godt og ha lydige barn med all ærbarhet. Men den som ikke vet å styre sitt eget hus, hvordan kan han ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være en nyomvendt, for at han ikke skal bli oppblåst og falle under djevelens dom. Han må også ha godt vitnesbyrd fra dem som er utenfor, så han ikke skal bli til spott og bli fanget i djevelens snare.»

Disse ordene presenterer store idealer. La meg derfor først presisere at jeg (selvsagt) ikke mener at en kristen leder skal være perfekt. Vi er alle syndere. Bibelen sier heldigvis mye om at Gud også kan bruke svake og feilende mennesker. Samtidig mener jeg at ordene fra Paulus representerer en målestokk som har relevans og betydning. Vi har ingen rett til å annullere betydningen av disse ordene fordi ingen er feilfrie. En kristen leder er avhengig av tillit. Derfor må det være sammenheng mellom liv og lære.

Når det gjelder Jan-Aage Torp mener jeg at han selv har svekket sin tillit på en fundamental måte, særlig de siste årene. Det synes jeg det er ubehagelig å hevde. Men jeg synes faktisk det er enda vanskeligere å være helt taus – for gjennom sin opptreden har han diskreditert hele den kristne kirke i Norge.

Det siste eksemplet gjelder historien som sønnen nå forteller. Den er rett og slett rystende, selv om jeg tar høyde for at mediene ikke gir en helt balansert fremstilling, selv om Torp har fått anledning til å gi et tilsvar. Mange kristne ledere har opplevd at deres barn har gått bort fra troen. Noen vil mene at det i seg selv diskvalifiserer en pastor. Jeg tenker ikke slik. Også pastorbarn må ha anledning til å velge sin egen tro. Men historien til Anders Torp er meget spesiell, også fordi sønnen i dag har brutt all kontakt med sin far. Det svekker selvsagt tilliten til Torp.

Enda mer alvorlig blir dette siden Torp i dag innrømmer at den teologien han sørget for at sønnen ble møtt med var usunn. Til en viss grad er det bra at Torp tar selvkritikk. Problemet er bare at det er grenser for hvor mange ganger et menneske kan beklage sterkt sine feilvurderinger – og likevel beholde tillit. Torp profeterte blodbad under OL i Athen, noe han senere beklaget. I dagens artikler beklager han både kontakt med det danske «Faderhuset» og med «åndeutdrivere» fra Zambia. Det er da grunn til å spørre om Torp har vist tilstrekkelig åndelig skjønn. Jeg synes ikke det. I tillegg synes jeg av mye av stoffet som finnes på nettsidene til Oslokirken og bloggen til Jan-Aage Torp viser at Torp fortsatt markedsfører en ytterliggående karismatikk. Det er svært problematisk.

Et siste moment er at Jan-Aage Torp er gift på nytt. Dette er et vanskelig punkt å kommentere – for det angår privatlivet til Torp. Samtidig mener jeg det er urimelig å tenke at alle temaer som handler om sivilstand skal stemples som irrelevante. Paulus vektlegger tross alt slike spørsmål i 1 Timoteus brev.

Det er antagelig godt kjent at min grunnholdning er at gjengifte er galt. Dette begrunner jeg med Matt 19,3-10 og en del andre bibelvers. Samtidig synes jeg spørsmålet er vanskelig. Mange konservative kristne mener gjengifte i enkelte situasjoner kan være rett. Det respekterer jeg. Derimot mener jeg bestemt at kristne ledere bør avstå fra gjengifte – blant annet fordi Paulus skriver at en leder skal være «en kvinnes mann».

Til slutt i teksten fra 1. Timoteusbrev 3 skriver Paulus at en tilsynsmann «ha godt vitnesbyrd fra dem som er utenfor». Det må selvsagt ikke tolkes slik at en kristen leder må være populær og elsket. Tvert i mot står det mye i Bibelen om at den som forkynner Guds ord sant og rett, må være forberedt på både motstand, forfølgelse og baksnakkelse. Samtidig mener Paulus altså at det har betydning hvordan kristne ledere oppfattes av mennesker utenfor menigheten. Også på dette punktet mener jeg Torp kommer til kort. Han gir ikke et godt vitnesbyrd ved å gifte seg ganske raskt etter skilsmissen med en kvinne som er mer enn tyve år yngre enn seg selv.

Dette er et vanskelig tema. Jeg synes det er vanskelig å være balansert, presis og respektfull (overfor Jan-Aage Torp, som utvilsomt er i en svært vanskelig situasjon og fortjener omsorg og forbønn). Men her var en kort begrunnelse for at jeg tross alt mener pastor Torp bør slutte som pastor. (sitat slutt). http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-295-informasjonsleder-i-norsk.html
Jeg traff ute i dag Pastor Jan Åge Torp for å bli overhøvlet av ham, men det lever jeg godt med. Han mente bl. a at jeg var ukjærlig og stygg da jeg kunne tale slik om ham og om Evangelist Emanuel Minos.

Emanuel Minos en døråpner for demoner

Når Emanuel Minos gjentatte ganger mot bedre vitende vilje åpner opp for slike ulver i fåreklær som Jan Åge Torp, Jan Hanvold og andre gjengiftede forkynnere, da er han en døråpner for demoner. Demonene kommer ikke selv frem, men de har sine håndlangere, de som lever i opprør til Guds ord og Guds vilje.

Kong Ussia

Ussia var 16 år da han ble konge - og han var konge i 52 år. Her møter vi en gudfryktig mann, som søkte Gud og gjorde det som var rett i Herrens øyne. Han var oppvokst i et "kristent hjem" og tok godt vare på sin barnetro og arven fra hjemmet. Folket elsket Ussia, fordi ingen hadde gjort så mye godt for Israel siden Kong Salomo.

Kong Ussia hadde altså en svært god start på sitt løp. Han hadde en god "inngang". Men hvordan var utgangen på hans ferd? Det var jo utgangen vi skulle akte på. Joda, da Ussia var på sitt mektigste, skjer det noe.

Hvorfor falt Ussia?

1) Ussia begynte å opphøye seg selv. Han glemte at sann fremgang har mer å gjøre med hvem vi er enn hva vi gjør. Han glemte at det var Gud som hadde hjulpet ham til den makt og ære som han nå hadde oppnådd.
2) Han hadde ikke tatt seg tid til å bygge karakter i sitt liv. Hans karakter sto på ingen måte i forhold til det han hadde fått utrettet. Det er viktig å bygge en sterk karakter i Gud før man trår ut i en tjeneste for Gud. Hvis ikke så vil det før eller senere komme en karakterbrist som blir synlig for alle...
3) Stolthet kom inn i hans liv. Stolthet kommer alltid før et fall. Ussia kunne ikke tåle suksess. Men hva er stolthet?
- Stolthet er "mor til all synd" (Lester Sumrall)
- Stolthet er en åndelig kreft. Den spiser opp mulighetene til at kjærligheten og åndens frukt kan flyte.
- Stolthet er egoistisk. Det har alltid egoet i sentrum. ("Jeg har rett...")
- Stolthet er arroganse. Det er å opphøye seg selv. En forventer privilegier, en ønsker å bli lagt merke til og bli populær.
- Stolthet er sinne. En tåler ikke tilrettevisning, men reagerer med sinne.
I vers 19 ser vi at Ussia reagerer med sinne - typisk stolthet...
Vi trenger alle at noen korrigerer oss/formaner oss. Spør deg selv: Hvordan mottar jeg formaning og korrigering fra andre mennesker? Måten du tar imot korrigering på, vil avgjøre hvordan du ender ditt løp!

Ussia ble spedalsk, og han forble spedalsk resten av livet. Han ble først kalt konge, men endte opp med å være kjent som spedalsk. Det var ingen lengre som talte om hva han gjorde i begynnelsen. Det som betyr noe er hvordan du fullfører løpet!
Denne mannen hadde besteget tronen i en alder av seksten, bestemt til å bli en av de største kongene i Juda. Han mottok råd fra profeten Sakarja. Han mottok syner fra Herren. Han var mektig velsignet av Gud.

Bibelen sier at Ussia søkte Herren - og Gud lot ham ha fremgang og bli sterk: "Gud hjalp ham ...." (2. Krøn 26:7). " .... Hans navn nådde vidt omkring, for han ble hjulpet på underfull måte, og han fikk stor makt." (vers 15).
Foruten Salomo hadde Ussia det beste omdømme av alle kongene i Juda. Han var salvet av Gud. Han innledet vekkelse i landet, rev ned avguder og vandret i henhold til Guds ord. Da denne modige kongen kjørte sin vogn gjennom gatene ble han vist ære og respekt. Han mottok gaver og hyllest fra hele verden.
Men, skriften sier: " .... da han var blitt mektig, ble han overmodig i sitt hjerte, til sin egen undergang. Han ble ulydig mot Herren sin Gud, og gikk inn i Herrens helligdom for å brenne røkelse på røkofferalteret." (vers 16).
Stolthet overvant denne bestemmelsens mann. Han ønsket å bli prest i tillegg til konge! I ulydighet gikk Ussia inni templet og begynte å vifte med røkelse foran alteret. Han mottok en refselse for dette - og da han pekte en rasende finger som svar, begynte hånden hans umiddelbart å visne. Den ble plutselig spedalsk. Ussia måtte kastes ut av Guds tempel!
Å, hvilken skam! En av de største, rikeste kongene i Judas historie måtte nå isoleres. Han ble tatt med til et lite hus hvor han tilbragte resten av sine dager som en spedalsk: "Siden var kong Ussia spedalsk til sin dødsdag. Han bodde i et hus for seg selv som spedalsk, for han var utelukket fra Herrens hus ...." (2. Krøn. 26:21).
Ussia døde i isolasjon - avskåret fra enhver velsignelse fra Gud!
Da denne engang så mektige mannen døde, skulle mengder ha samlet seg rundt ham. Hans bortgang skulle ha vært en ære til Guds navn. Istedet døde han som en nesten ukjent mann, med kroppen oppspist av spedalskhet. Ussia bommet på sin bestemmelse!

Pastor og Apostel Jan Åge Torp i Oslokirken og alle andre gjengiftede som kristen og fremdeles er forkynnere er vår tids Kong Ussia som ble spedalsk!

Guds ord er meget klart, alle som er gjengiftede som troende skal ikke være Pastorer eller Apostler som Jan Åge Torp, Jan Hanvold og mange med dem er. Hadde de satt seg på siste benk og vært som ham vi leser om i Lukas evangeliet skulle jeg tid stilt, da hadde det vært en sak mellom ham og Gud.

Lukas 18. 9 Han sa også denne lignelse til nogen som stolte på sig selv at de var rettferdige, og foraktet de andre: 10 To menn gikk op til templet for å bede; den ene var en fariseer og den andre en tolder. 11 Fariseeren stod for sig selv og bad således: Gud! jeg takker dig fordi jeg ikke er som andre mennesker: røvere, urettferdige, horkarler, eller og som denne tolder. 12 Jeg faster to ganger om uken, jeg gir tiende av all min inntekt. 13 Og tolderen stod langt borte og vilde ikke engang løfte sine øine mot himmelen, men slo sig for sitt bryst og sa: Gud! vær mig synder nådig! 14 Jeg sier eder: Denne gikk rettferdiggjort ned til sitt hus fremfor den andre; for hver den sig selv ophøier, skal fornedres, og den sig selv fornedrer, skal ophøies.

Men her opphøyer en seg selv både til Apostler, Pastorer, TV-grundere og jeg vet ikke hva. Stolthet og hovmodighet er det. De gjør seg selv så uanselige og så uskyldige, bare de får kjødets og tankens vilje med inn i det nye livet, så gjør de hva som helst. Falsk ydmykhet kaller bibelen dette, ikke for noe annet.

Kong Ussia ble spedalsk

Kong Ussia ble spedalsk og disse personene er allerede spedalske og vil spre sin spedalskhet over alt der de kommer, derfor sier skriften at vi ikke engang skal spisse i sammen med disse.

1Kor 5:11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham.

Vi skal på ingen måte ta del i deres onde gjerning, hvis vi det gjør blir vi medskyldig. At Emanuel Minos og mange andre støtter opp om spedalske mennesker som er åndelig talt ulver i fåreklær, det synes jeg er ille! Ja direkte kvalmende og ufyselig.

Hva er løsningen?

Løsningen er enkel. Distanser deg fra de som ikke lever som ordet sier. Og hold deg til dem som lever og lærer rett. Dette er og forblir løsningen. Alle trenger vi Guds nåde da vi alle kommer til kort, men det er allikevel kjøreregler i Guds ord og i det åndelige livet med Jesus og i menigheten som vi må og skal forholde oss til.

Gjengifte for forkynnere gjør dem utelukket til tjenesten som Pastor og lærer

Når vi leser Pastoral brevene som Paulus underviser om dette og andre steder kommer det klart frem at gjengiftede forkynnere som troende er uskikket til tjeneste. Akkurat som Kon Ussia var uskikket til å utføre tjenesten som Levittene skulle gjøre, er alle som velger å gifte seg på nytt etter et samlivsbrudd. Dette er ikke hva jeg eller du mener, men åndelige sannheter og dette er også en åndelig lov. Tillater vi gjengiftede forkynnere, så kan vi bare sette døra på vidt gap for Satan. Har vi gitt han lillefingeren så tar han også hele hånden, vær du sikker!

Esra fik alle gjengiftede til å skille seg – det er løsningen i dag også

Esra 10. 10 Da stod presten Esras op og sa til dem: I har båret eder troløst at og tatt fremmede kvinner til hustruer, og dermed har I øket Israels skyld. 11 Så bekjenn det nu for Herren, eders fedres Gud, og gjør hans vilje! Skill eder fra de andre folk her i landet og fra de fremmede kvinner! 12 Da svarte hele folket og sa med høi røst: Ja, som du har sagt, så er vi skyldige å gjøre. 13 Men folket er tallrikt, og det er nu regntid, så vi ikke er i stand til å stå her ute, og dette er et arbeid som ikke kan utføres på en dag eller to; for det er mange av oss som har syndet i denne sak. 14 La derfor våre høvdinger stå frem for hele folket, og la alle dem i våre byer som har tatt fremmede kvinner til hustruer, møte til fastsatte tider sammen med de eldste og dommerne i hver by, til vi får vendt vår Guds brennende vrede bort fra oss, og denne sak er avgjort. 15 Bare Jonatan, Asaels sønn, og Jahseja, Tikvas sønn, satte sig imot dette, og Mesullam og levitten Sabbetai støttet dem. 16 De hjemkomne gjorde da som sagt var, og valgte presten Esras og nogen menn som var overhoder for sine familier, og som alle var nevnt ved navn, og de trådte sammen på den første dag i den tiende måned for å granske saken, 17 og de blev ferdig med alle de menn som hadde tatt fremmede kvinner til hustruer, til den første dag i den første måned. 18 Blandt prestenes sønner fant de nogen som hadde tatt fremmede kvinner til hustruer; det var: av Josvas, Josadaks sønns sønner og hans brødre: Ma'aseja og Elieser og Jarib og Gedalja; 19 de gav sin hånd på at de vilde skille sig fra sine hustruer og ofre en vær av hjorden som skyldoffer for den skyld de hadde pådradd sig.

Legg merke til ordlyden i v. 19: «for den skyld de hadde pådradd sig».
Den skyld de hadde pådradd seg, det er akkurat det Pastor Jan Åge Torp. Pastor Jan Hanvold og alle andre som er skilt som en troende og som da etterpå som en troende gifter deg. De pådrar seg selv skyld og alle andre som kommer i deres nærhet og som står med dem på en eller annen måte. De påfør seg selv også skyld og blir delaktig med dem i deres onde gjerning, som det er etter hva Guds ord lærer. Å gifte seg etter et samlivsbrudd, det er utelukker hvis en ønsker og vil være en Apostel, Profet eller i sannhet en betrodd Herrens tjener eller tjenerinne.

Jakob 3. 1. Mine brødre! ikke mange av eder bli lærere, eftersom I vet at vi skal få dess tungere dom!
2. Joh. b. 10 Dersom nogen kommer til eder og ikke fører denne lære, da ta ikke imot ham i eders hus, og by ham ikke velkommen! 11 for den som byr ham velkommen, blir medskyldig med ham i hans onde gjerninger.
Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.
1. Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.
1. Tim. 5. 8 Men dersom nogen ikke har omsorg for sine egne, og mest for sine husfolk, han har fornektet troen og er verre enn en vantro.
Efes. 5. 28 Så er mennene skyldige å elske sine hustruer som sine egne legemer. Den som elsker sin hustru, elsker sig selv.

Relaterte linker:
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-du-medskyldig
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=jan-hanvold-en-falsk-profet
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Ekteskapet
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Naar-Gud-ender-sitt-hjerte-mot-deg
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Jannes-og-Jambres
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Du-er-funnet-og-veiet-at-du-er-for-lett
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=betal-prisen-eller-la-hver
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Kong-Jeroboam-og-den-ulydige-Profeten
http://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-217-emanuel-minos-er-gatt-fra-vre-en.html
http://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-138-hvem-var-bileam-og-hva-star-hans.html
http://blog.janchristensen.net/2012/01/nr-308-sanger-og-evangelist-arvid.html
http://blog.janchristensen.net/2011/12/nr-302-solveig-leithaug-er-gjengiftet.html
http://blog.janchristensen.net/2011/11/nr-267-evangelisenterets-fremste-sanger.html