mandag 17. april 2017

Nr. 1907: Vi kommer aldri til å møte noen person kalt den hellige Ånd i himmelen – den hellige Ånd vil bo og være tilstede i vårt indre menneske for alltid, uten Guds Ånd vil vi aldri ha kontakt med den levende Gud, og kunne gjøre hans vilje!

Nr. 1907:
Vi kommer aldri til å møte noen person kalt den hellige Ånd i himmelen – den hellige Ånd vil bo og være tilstede i vårt indre menneske for alltid, uten Guds Ånd vil vi aldri ha kontakt med den levende Gud, og kunne gjøre hans vilje!

Bilde av fader på tronen og menneskesønnen, men ingen den hellige Ånd, da han er og bor i troen i våres alles hjerter. Det er ingen egen person, men den Ånd som binder oss alle i sammen. Samt, det er den hellige Ånd som gjør oss i stand til å gjøre Guds vilje, uten den hellige Ånd vil vi aldri være i stand til det.
Hverken i denne verden, eller i den kommende verden, uten meg kan dere ikke gjøre noe sa Jesus. Det var i og gjennom hans Ånd han siktet til.

Joh. e. 15. 5 Jeg er vintreet, I er grenene; den som blir i mig, og jeg i ham, han bærer megen frukt; for uten mig kan I intet gjøre.1 Kor. 15. 28 men når alt er ham underlagt, da skal og Sønnen selv underlegge sig ham som la alt under ham, forat Gud skal være alt i alle.

Joh. e. 4. 24 Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sannhet.

1 Kor. 1. 22 han som og satte sitt innsegl på oss og gav Ånden til pant i våre hjerter.

Ap.gj. 5. 3 Da sa Peter: Ananias! hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulde lyve for den Hellige Ånd og stikke til side noget av pengene for akeren?
4 Var den ikke din så lenge du hadde den, og var den ikke i din makt da den blev solgt? Hvorfor har du satt dig denne gjerning fore i ditt hjerte? Du har ikke løiet for mennesker, men for Gud.

Joh. Åpenb. 3. Og skriv til engelen for menigheten i Sardes: Dette sier han som har de syv Guds ånder og de syv stjerner: Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, og du er død.

Nå er det de som henger seg opp i de sju Guds Ånder og de sju stjerner. Hva menes med det? Egentlig at den Hellige Ånd og muligheten til å høre og bli blant de seirende er like store for enhver menighet som har hørt budskapet om Jesus. De sju stjerner kan også sikte til at det er epoker for menigheten der enhver epoke har enkelte bibelske sannheter som akkurat da er mer aktuelle en andre om alt Guds ord er gitt til enhver.
Mye i bibelen er symbolsk, i lignelser, forbilder eller på annen måte slik at vi ved tro og gjennom tankene skal kunne forstå, erfare og ha et bilde av hva som er den virkelige meningen med ting. Med andre ord, det er enkelte ting som også har med gramtikk og ord, for at vi skal kunne erfare og forstå det som har med Gud, og det han vil ha formidlet til oss!!

Ordet treenighet forekommer ikke i bibelen, hvis Gud hadde ønsket å formidle dette som en viktig sannhet. Hvorfor står det ikke noe om dette? Tvert imot, så gir bibelen et samstemt vitnesbyrd om at når ordet Ånd forekommer. Så er det bevegelse enten i fra Gud, Satan eller oss mennesker som ordet Ånd er knyttet opp imot.

At noen får Ånden, den Hellige Ånd, Jesu Kristi Ånd, Guds Ånd eller noe i samsvar med disse ordene til å bli en person. Det er for meg helt uforståelig hvis en leser bibelen med et åpent sinn.

Det eneste som virkelig gjør at mennesker tror på den såkalte treenighetslæren, er nok kun fordi at tradisjonen sier det. Og ikke bare det, men i trosbekjennelsen går det så langt med å si at uten en tror på treenighetslæren, er man ikke frelst i bibelsk forstand.
Det forteller meg at dypest sett er det Satan som står bak denne læren, ikke Gud!

Vet dette er strenge ord, men skulle virkelige ønsket at denne læren hadde blitt belyst, forandret og forkastet!

Det er åpenbart for meg, og slik jeg forstår skriften. Vi kommer til å møte to mannspersoner i himmelen, som begge er på tronen. Det er Gud Fader og Jesus Kristus, Menneskesønnen.

Personlig mener jeg også at det er både en enhet mellom Faderen og Sønnen, samtidig at det også er «avstand»! Da Sønnen gjør alt på «kommando» og under instruks av Faderen.
Samtidig blir dette misvisende å lære og fullt ut aksepterer, uten en tar med at Sønnen elsker å gjøre Guds vilje, det trives han med, som gjør han fullt ut tilfreds.

Kan alle bli alkoholikere og narkomane?

Hva har dette med undervisningen om treenigheten. Skal prøve å forklare. Slik som jeg har erfart det i livet mitt, så er det noen som virker disponible for å bli det, mens andre ikke. Slik var det også med Jesus, han var kun «disponibel» for å gjøre Guds vilje. Vet at bilde her er haltende som alla andre bilder. Men hos Jesus var det kun en ting som tilfredsstilte ham, det var å gjøre Guds vilje i et og allt!

Skriftens ord sier: «han som og satte sitt innsegl på oss og gav Ånden til pant i våre hjerter.»

Vi har fått Ånden som et innsegl, som en forsmak på hva som vil komme da vi alle vil bli fylt opp av Guds Ånd. Med andre ord, det er kun ved den hellige Ånd vi vil kunne gjøre Guds vilje både her i tiden, og i evigheten lang!

De gangene Gud gir oss et lite glimt av Himmelen og hans trone, så er det at vi møter både ham selv og Sønnen, men det er aldri et så lite hint om at vi skal møte noen Ånd. Med andre ord, hadde Gud ville at treenighetslæren var en sann lære. Så ville han på et eller flere punkter latt oss fått vite at dette var noe som vi skulle fått del i. men det er stikk motsatt, med andre ord. Treenighetslæren er ikke fra Gud, men den kommer ut fra onde ånders lære og forførende ånder som står bak dette sludderet!

Sluttkommentar:

Uten du tror og kan ha en forestilling om at du skal fysisk møte en person, også i Guds evige verden kalt den hellige Ånd. Da er hele treenighetslæren forkastelig.

Jeg har en klar forestilling, tro, forhåpning og ønske om å møte både Abba Far – min virkelige Far og hans Sønn Jesus Kristus. Jo, jeg håper å møte min jordiske Far igjen i Himmelen – eller det nye Jerusalem.

Hvor er da den hellige Ånd? I mitt indre og i våre alles indre, for det står skrevet:
«forat Gud skal være alt i alle.»

Det er kun ved Guds Ånd at vi kan ha kontakt med Gud, da Gud er også Ånd. Selv om han også åpenbart har et legeme som hans sønn Jesus Kristus har det.
Forkast treenighetslæren først som sist, den er uten bibelsk substans!
 

Ingen kommentarer: