søndag 16. april 2017

Nr. 1908: Carl. I. Hagen, Aril Edvardsen, Arnfinn Clementsen og Torkild Terkelsen!

Nr. 1908:

Carl. I. Hagen, Aril Edvardsen, Arnfinn Clementsen og Torkild Terkelsen!

Bilde av Arnfinn Clemetsen som er en av gårsdagens falske profeter med å være åpen for det meste, og med mange falske profetier der bl.a. i 1985 profeterte han at innen 10 år skulle 1 Million nordmenn bli frelst. Ble det frelst da en brøkdel av dette, så er profetien like usann som denne mannen som har forførte og villedet mange. Og den bevegelsen som han har representert, har ikke vært noe annet enn en gedigen forførelse som har splittet troende, og ført Guds folk ikke nærmere Gud og hverandre.
Men lengre bort i fra Gud og hverandre.

Dette er det som vi finner i Rom. 16. 17 Men jeg formaner eder, brødre, til å holde øie med dem som volder tvedrakten og anstøtene imot den lære som I har lært, og gå av veien for dem; 18 for disse tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen buk, og ved sin søte tale og sine fagre ord dårer de enfoldiges hjerter. 19 For ordet om eders lydighet er kommet ut til alle; derfor gleder jeg mig over eder, men jeg ønsker at I skal være vise til det gode og rene for det onde. 20 Men fredens Gud skal i hast knuse Satan under eders føtter. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med eder!Jeg var ungdom på åttitallet, og det er det årtiet som formet meg mest i hvert fall på det åndelige og politiske område.
Det er bare å regne når en født i 1964, så var jeg 16 år til jeg var 26 år åttitallet var, ikke vanskelig.

Av alle talere og forkynnere jeg hørte på på åttitallet, så tror jeg at jeg kan si at de aller fleste PinseKarismatiske forkynnere mer eller mindre hadde en hørt hva de da forkynte, så hadde en blitt forundret over at det hele egentlig var en stor, stor løgn!

De veldige vekkelsene som skulle komme, ikke minst her i Norge. Ikke noe har skjedd, bare akkurat motsatt!

Aril Edvardsen – bring Kongen tilbake!Aril Edvardsen hovedbudskap gjennom det han forkynte i Sarons Dal som jeg var på minst 4 sommerstevner på åttitallet. Var at vi skulle bringe Kongen tilbake!

Vi kunne ved å forkynne evangeliet, bringe Jesus tilbake og unngå selv den store trengsel. Ved siden av dette, forkynte og profeterte Edvardsen at det skulle bli Guds tiår, 1980-tallet. Oddvar Tegnander som hadde vært rektor på bibelskolen der, profeterte at alle kirker og bedehus skulle bli for små i løpet av 1980-tallet.
Den karismatiske vekkelsen var bare et lite blaff imot det som skulle komme.

Arnfinn Clementsen profeterte på sitt Charisma stevne mener jeg var i 1985 at innen ti år skulle 1 nordmenn bli frelst.

Yonggi Cho hadde vært i Sarons Dal i 1977 og profeterte at innen tiår skulle 2 Millioner Nordmenn bli frelst!

Nå kjenner vi fasiten både på Arild Edvardsen, Yonggi Cho, Arnfin Clemetsen, Oddvar Tegnander og alle andre PinseKarismatiske forkynnere at alt det de profeterte, ikke noe har slått til. De er med andre ord, falske profeter!

Av alle jeg hørte på åttitallet, er det i hvert fall 2 personer som det de formidlet av det de forkynte og talte, som har slått til. Og det til de grader, faktisk nesten i overkant.

Det er Carl. I. Hagen og Torkild Terkelsen som allerede da forkynte imot denne villfarne PinseKarismatiske forkynnelse!


Kan ikke huske at det var noen som i nærheten så klart og tydelig advarte imot det vi ser i dag flommer over hele kristenheten. Dette enorme frafallet i fra disse demoniske og urene åndsmaktene som preger hele kristen Norge i mindre eller større omfang!

Carl I. Hagen proklamerte at åpner vi opp grensene nesten uhindret for innvandring, ikke minst fra den Muslimske verden. Så vil vi måtte betale prisen for det hele.

Dessverre så har Fremskrittspartiet formann som han var, fått så alt for rett selv om hele eliten i Norge advarte imot ham!

Det som jeg legger merke til, at selv om det er veldig mange som har tatt feil i mange ting.
Så er gjennomgangsmelodien at det er bare å kjøre på.
Be aldri om tilgivelse eller erkjenn at du har tatt feil. Da taper du ansikt og folk blir oppmerksomme på dine feilsteg!
Har ikke sett noen enda som har på noen som helst måte erkjenne at de har tatt feil? Det er bare å late som alt er i denne skjønneste orden.

Har ikke enda sett noen som åpent har f.eks. bedt noen om tilgivelse for noe, eller erkjent noe.
Tross alt, det var Carl I. Hagen som fikk rett angående innvandring og Torkild Terkelsen på det åndelige planet!

Vi ser faktisk at de personene og de åndelige retningene som disse gårsdagens falske profeter, bare «pynter» litt på seg selv og sin utvortes ferniss. Og alt fortsetter som før, bare med andre løgner og annen manipulering. «The Show most Go on!»

Torkild Terkelsen har nok tatt feil angående Guddommen, da kun er hverken treenig eller «en», men «to-enig» da både Gud Fader og Jesus Kristus er personer, men ikke den hellige Ånd, som er deres felles Ånd!

Men det han forkynte imot den sammenblandingen av troende der en ikke skulle vær for og imot noe, men alt skulle «blandes» i sammen som en stor «lapskaus».

Dette vil virke mot sin hensikt, da skriften sier f.eks. at det er èn Herre, èn tro og èn dåp. Med andre ord, det er noen som har rett, og det er noen som har feil. At vi ikke skulle få lov å kjempe for den tro, og stride for den tro som var overgitt til de Hellige. Som det er nå blitt i dag gjennom kristen Norge der alle er nesten blitt akkurat like. Det er ikke forskjell på noen kristne lengre, alle er blitt like tamme, intetsigende og kjedelige. Det er ikke noe lengre som en holde for dyrebart, herlig og hellig. Men alt er like bra. Er en gift med den samme kone livet ut, gjengifte ørten ganger eller liker best personer av det samme kjønn, alt er bare «kjærlighet». Men dette lærer ikke skriften, ei helle når det gjelder tro og dåp eller noe annet. Skriften er ikke klar på de fleste punkter, skriften er klar på alle punkter.


Her er en artikkel jeg har skrevet om broder Torkild Terkelsen:
http://blog.janchristensen.net/2015/03/nr-1061-sa-hadde-evangelist-torkild.html

Sluttkommentar:
Dette var kun noen betraktninger over å ha vært ungdom på åttitallet.
Eller for å si, vært kristen ungdom på åttitallet og sett hvor mye galskap det har vært blant de troende. Ikke minst blant de PinseKarismatiske kristne der faktisk en profeterte om det meste, og tar jeg hardt i. Så har max noen få prosenter slått til, det aller meste har vist seg å være falske og villende profetier og betraktninger og meninger over tiden som en levde i. Hva som lå foran, da det ikke var vekkelse, men faktisk mer frafall og forførelse som lå foran!

Situasjonsbeskrivelsen var faktisk motsatt, det var Torkild Terkelsen fremfor noen andre som hadde den rette og riktige situasjonsbeskrivelsen!

Relaterte linker:

http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1903-kampen-jeg-kjemper-dreier-seg.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1902-be-for-full-frikjennelse-kjre.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1899-hatpoltiet-og-hat-pastoren-jan.html
http://blog.janchristensen.net/2017/04/nr-1898-narreapostel-jan-aage-torp-ma.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1604-innen-4-august-ma-jan-aage-torp.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1595-avisen-dagen-beviste.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1602-knusende-nederlag-for.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1594-berammelse-for-rettsaken-mellom.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1591-det-er-to-mulige-utfall-mellom.html

http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1589-jan-aage-torp-hva-har-oppnadd.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1590-som-forventet-anken-gikk.htmlhttp://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1361-anken-gikk-igjennom-til.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1586-det-er-kun-lovanvendelsen-som.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1587-ma-jan-aage-torp-betale-fra.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1391-brynjar-melings-ankeskriv-til_1.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1585-politiet-i-norge-trenger-ikke.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1586-det-er-kun-lovanvendelsen-som.html
http://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1587-ma-jan-aage-torp-betale-fra.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1509-torodd-fuglesteg-sender-mailer.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1506-det-er-min-dd-som-er-jan-aage.html
http://blog.janchristensen.net/2016/05/nr-1499-hvorfor-blir-ikke-norges-2.html
http://blog.janchristensen.net/2016/04/nr-1437-jeg-tror-at-det-er-ikke-en.html


1 kommentar:

Jan Kåre Christensen sa...

Vi har hatt så mange apostler som har sier de har vunnet "tusener for himmelen" de siste årene. Bla Ulf Ekman og Enevald Flåten, Åge Åleskjær. I følge løfter og profetier fra disse, så skulle hele Europa blitt frelst mange ganger nå. I dag sliter Ulf Ekman og Enevald Flåten med hver sine problem. Arild Edvardsen var ingen sann profet. Han skrev en bok, utgitt på Logos forlag som het: "1990-ÅRENE - GUDS TI-ÅR FOR EUROPA" Ifølge denne boken skulle kirker og menigheter sprenges i hele Europa frem til år 2000. Det gikk motsatt feil - det ble avkristning istedet. Les boken og se hvordan Arild Edvardsen profeterte falskt.