søndag 26. februar 2017

Nr. 1861: Donald Trump ble kritisert av alle her i Scandinavia for å sverte Sverige, dagen etterpå var det full opstandelse i Rinkeby som viser at Trump påstander er ikke nonsens, men treffsikkert!

Nr. 1861:
Donald Trump ble kritisert av alle her i Scandinavia for å sverte Sverige, dagen etterpå var det full opstandelse i Rinkeby som viser at Trump påstander er ikke nonsens, men treffsikkert!

Media og alle bør erkjenne at det er veldig, veldig godt og sunt med en mann som Donald Trump som evner og tør å gå imot strømmen!
Selv om halve verden sverter og herjer med ham.

Se en profeti om Donald Trump:

Bilde av Donalds Trump svigersønn Jared Kushner som er jøde, og hans datter Ivanka Trump, som også konvertert til Jødedommen i 2009.


Donald Trump har overrasket meg posetivt i mange ting, på tross av sine kvinnehistorier og annet!
Dette at han nevner Sverige, Tyskland og Frankrike som land som har hatt og har problemer med innvandring. Og får tyn for det, viser bare hvor blinde vi i den vestlige verden er blitt.

Gud selv har satt grenser mellom folkeslagene, så Trump har helt rett i sine anklager og det er lov å først tenke på sine egne før andre. Alt dette er i samsvar med skriften.

Ap.gj. 17. 26 og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, 27 forat de skulde lete efter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss.

Gal. 6. 10 La oss derfor, mens vi har leilighet til det, gjøre det gode mot alle, men mest mot troens egne folk!

Her sier skriften at Gud har satt grenser, og det er riktig å gjøre godt imot alle, men først og fremst mot de som står oss nærmest!

Derfor vil jeg si, at vi i den vestlige verden ikke setter døra på vidt gap for muslimer og folk som kommer langveisfra. Det er helt i tråd med skriften.
Selvfølgelig tror jeg på innvandring, men ikke i den skala som mange mener.
Det må være begrensinger, ikke minst overfor de som kommer fra så spesielle forhold som tross alt de muslimske landene representerer!

Den muslimske religion er sverdets religion, mens kristendommens er motsatt. Den er kjærlighetens og tilgivelsen religion!

Ønsker å ta med noe utdrag for en artikkel av Per Haakonsen fra Bibelsk tro som forteller det jeg ønsker å ha sagt. At Islam og den tro det representerer, er dypest sett en idelogi full på høyde med andre ekstreme idelogier.

I likestillingens navn (Merete Hodne saken)

Merete Hodne er i Jæren tingrett dømt for brudd på straffelovens paragraf 186 punkt b som setter forbud mot diskriminering på grunnlag av ”religion og livssyn”. Hun skal ha kastet en hijabkledd dame på dør. For det er hun dømt til å betale 10 000 kroner i bot. Saken er anket og kommer trolig opp i lagmannsretten til våren.

Media – også den kristne dagspressen – har hyllet dommen som meningsfylt og riktig. Tingretten har utvilsomt fått med seg signalene i tiden og felt en politisk korrekt dom.

Men denne saken har mange sider som bør påaktes. Da tenker jeg ikke bare på den rent juridiske men også på kristenfolkets argumentasjon om at ulike religioner bør likestilles.

Først kan vi stille spørsmålet: hva er islam? Er det en religion eller er det en politisk bevegelse? Svaret er: begge deler.

Islam er med rette blitt kalt for sverdets religion. Den utbrer seg med makt og den beholder kontrollen over befolkningen med makt. Dette i motsetning til kristendommen som utbrer seg gjennom misjon og forkynnelse. Islam betyr underkastelse og skaper ufrie mennesker. Kristendommen skaper frie og forløste mennesker.

Når Merete Hodne møter en hijabkledd dame, møter hun da en religion eller en politisk bevegelse? Her må vi være klar over at lovverket ikke setter forbud mot diskriminering på politisk grunnlag. Her slår ytringsfriheten igjennom. Men denne grenseoppgangen har tingretten ikke tatt for seg.

Tingretten har heller ikke tatt hensyn til at Merete Hodne over lengre tid er blitt trakassert med ruteknusing, eggkasting, tagging og demonstrasjoner iverksatt av SOS rasisme. Vi har all grunn til å tro at det henger sammen med Merete Hodnes uvilje overfor islam. Når hun så får besøk av to hijabkledde kvinner i sin frisørsalong, reagerer hun spontant ved å kaste dem ut. Jeg tror de fleste av oss ville ha reagert på samme måte.

I ettertid er det også kommet fram at dette ikke var et tilfeldig besøk, men en planlagt provokasjon. Det står til troene, og følgelig er det ikke snakk om diskriminering, men om å forsvare seg mot noe som minner om et regulert overfall.

Likestillingstanken

De som forsvarer tingrettens dom viser til likestillingstanken. Alle religioner i vårt land må likestilles, ha de samme rettigheter. Således heter det i Dagens leder av 12. september at dersom vi kristne skal ha rett til å bære korset, må muslimske kvinner ha rett til å bære hijab. Videre skriver Dagen: ”når vi gjør krav på respekt for kristnes religionsfrihet, må vi også anerkjenne mennesker med annen tro den samme friheten.” Vi kjenner den samme argumentasjonen fra Kristelig folkeparti.

Igjen må vi spørre: hva er islam?

Er det en religion som uten videre kan sidestilles med kristendom? Snakker vi om to likeverdige religioner? Er de bærere av de samme verdier?

Det er blitt sagt at islam er en satanisk religion. Fra et kristent ståsted er islam i hvert fall å forstå som avgudsdyrkelse. Å sidestille disse to religionene blir det samme som å sidestille sannhet og løgn, godt og ondt, rett og galt. Alle vil forstå at det er meningsløst.

Men selve argumentasjonen om at den kristnes religionsfrihet bare kan reddes ved å åpne for islam, er skremmende. Det minner ikke så rent lite om defaitisme. Kristenledere synes å innse at slaget om kristendommens plass i Norge er tapt. Nå gjelder det å redde stumpene i håp om at vi kan sikre noe av vår kristne frihet i fremtiden. Det er som Erna Solberg skal ha sagt: er vi snille mot islam, så vil de være snille mot oss. En slik forståelse er ikke bare grenseløst naivt men også direkte kunnskapsløst. Hva får oss til å tro at islam vil innrømme oss den samme frihet som vi ønsker å gi dem?

Likestilling som politisk verktøy

I likestillingens navn skal islam sikres en plass i det norske samfunn. Da er det på sin plass i si et ord om likestillingens historie. I Norge ble likestilling knesatt i likestillingsloven vedtatt av Stortinget i 1974-75. Den skulle regulere forholdet mellom mann og kvinne i samfunnet. Men loven var også ment å være et signal om likestilling i alle deler av det norske samfunn. Det skulle være et politisk fyrtårn.

Merete Hodne saken dreier seg ikke om religionsfrihet, men om et systematisk forsøk på å delegitimere kristne verdier i likestillingens navn. Kristendommen må moderere seg og tre i bakgrunnen for å gi plass for islam.

Som kristne har vi lett for å ta troen for gitt. Vi håper på det beste og holder fast på forestillingen om at vi lever tross alt i en kristen kultur. Men Bibelen ser annerledes på dette. Troen er en åndskamp og vi må kjempe for det vi tror på. ”Ikle dere Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag…” Vi formanes til å gripe ”troens skjold og åndens sverd”. I korthet, vi formanes til å holde fast på Guds ord.

Men det er ikke lett for menigmann å reise motstand mot tidens strømninger når de som har hyrdeansvaret for lengst har kapitulert.

Sluttkommentar:

Media og alle bør erkjenne at det er veldig, veldig godt og sunt med en mann som Donald Trump som evner og tør å gå imot strømmen!
Selv om halve verden sverter og herjer med ham.
Norsk presse må vel være noe av de verste og styggeste i så måte!

Se en profeti om Donald Trump:

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2017/02/nr-1856-en-skitten-kamp-imot-donald.html
http://blog.janchristensen.net/2016/12/nr-1798-flg-president-donald-trump-pa.html
http://blog.janchristensen.net/2016/11/nr-1768-herlig-storartet-tydelig.html


http://blog.janchristensen.net/2016/11/nr-1758-donald-trump-kommende-usa.html
http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved http://janchristensen.net/ http://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-507-paulus-reise-til-spania.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-576-apostelen-peter-grav-er-aldri.html http://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-557-paulus-avsluttet-sin-tjeneste.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-421-1-uke-i-roma.html http://blog.janchristensen.net/2012/05/nr-422-apostelen-peter-vis-vis.html http://blog.janchristensen.net/2016/11/nr-1757-det-er-foruroligende-at-nar.html
http://blog.janchristensen.net/2015/11/nr-1288-kong-david-jeg-har-syndet-jan.html
 

fredag 24. februar 2017

Nr. 1862: Pengene som er og blir sendt til «Palestinerne» slipper de som eneste som mottar bistand å forklare hva de bruker pengene til!

Nr. 1862:
Pengene som er og blir sendt til «Palestinerne» slipper de som eneste som mottar bistand å forklare hva de bruker pengene til!

Bilde av meg og min kone som er på Ben Gur flyplassen i Tel Aviv.
Det er den syvarmede lysestaken vi møter når vi kommer ut!
Nå bygger de også en ny flyplass i Israel, se her:
http://israel-blogg.janchristensen.net/2016/10/nr-4-ny-flyplass-i-israel.html


Norge har sendt ufattelig med millioner, milliarder og bistand til «Palestinerne»!
Ikke noe av dette vet Norske myndighet hva de har brukt dem til.
Regnskap finnes ikke, ingen vet hva de har brukt disse ufattelige mange milliardene.
De bruker dem til våpen, terror, krig og alt annet imot Israel.
Mens de som støtter Israel fra egen lomme, får ikke engang trukket dette fra skatteseddelen!
Snakk om dobbeltmoral!

Disse såkalt «Palestinerne» får penger også for å forhandle med Israel, ekstra penger. Ja, du leste riktig. De har fått av Norske myndighet 2 milliarder ekstra for å forhandle for en fred de ikke vil ha. De vil ha Israel bort, det er det eneste de egentlig vil godta. I god «Arafat» ånd.
De bruker penger til å honorere og belønne de som har drevet med terror imot Israel, er ikke dette ufattelig? Denne kriminelle virksomheten oppretter Norge vel vitende om hva som skjer!

Hvor skal dette ende? Hvor skal denne galskapen ende? Det kan ikke bli verre?

Hvorfor reagerer ikke det Norske folk? Hvorfor det hatet imot Israel, og denne beskyttelse overfor de kriminelle «Palestinerne»!

20 Milliarder minst regner jeg med Norge har gitt til disse menneskene siden 1993 da en begynte med direkte støtte til denne kriminelle bermen!

Desverre er våre ledere blinde, fordi hver krone vi gir til Palestina, så går det meste til korrupsjon og krigføring. Det er hva Palestina betyr i praksis. Dermed så støtter vi aktivt terrorisme. Bare fordi FN og USA har hvitkalket og hvitmalt Palestina, så betyr det dermed ikke at de har sett lyset eller sannheten.

Det er merkelig at så mange penger går til Palestinerne, mens andre nasjoner, som har det verre og til tider har umenneskelig stor nød, men de driver ikke med terrorisme, så får de ikke en krone i støtte. Dette hykleriet betyr bare en ting, vi støtter terrorisme aktivt, Og vi rettferdiggjør det. Mens når vi var i Afghanistan eller bombet i Libya, så rettferdiggjorde vi det, fordi vi kjempet mot terror.

I milliardene som Norge har overført palestinere i de siste årene, kunne mann bygge 10 stater. Likevel bygger Norge ikke opp noe "Palestina". Årsaken er at palestinere vil ikke ha en "Palestina" ved siden av Israel. I virkeligheten støtter Norge, indirekte, kampen om å "frigjøre Palestina". En kamp som for palestinere betyr utslettelse av staten Israel.

Sluttkommentar:

Etter FRP kom til makten, så har det faktisk ikke blitt bedre. Men heldigvis ikke verre! Enn når de rødgrønne regjerte.
Stemmer en på AP, Senterpartiet eller SV så støtter en egentlig garantert disse korrupte og kriminelle «Palestinerne» som hater Israel.

Nå gjør heldigvis ikke alle «Palestinerne» det. Men skulle en ikke være med å deres aggresjon, og er «Palestiner». Så kan en faktisk oppleve å bli skutt, lemlestet og fratatt alle rettigheter som menneske. Med andre ord, både på den såkalte «Vestbredden» og Gaza strippa. Så blir hele disse Islamske samfunnene styrt like strengt, om ikke strenger enn de gjør i Saudi Arabia, Iran og andre ekstreme Islamske land. Dette støtter du garantert hvis du stemmer på disse 3 partiene. Derfor er eneste alternativet, å stemme på et borgerlig parti hvis du ønsker å støtte Israel med din stemmegivning!

Men samtidig, Gud holder sin hånd over dette folket!

Jeremia 31. 35 Så sier Herren, som satte solen til lys om dagen og lover for månen og stjernene, så de lyser om natten, han som oprører havet så dets bølger bruser - Herren, hærskarenes Gud, er hans navn: 36 Dersom disse lover ikke lenger står ved makt for mitt åsyn, sier Herren, da skal også Israels ætt ophøre å være et folk for mitt åsyn alle dager. 37 Så sier Herren: Dersom himmelen kan måles der oppe, og jordens grunnvoller utforskes der nede, da vil også jeg forkaste all Israels ætt for alt det de har gjort, sier Herren.

Ja, her står det rett ut. Guds trofasthet vil være mot dette folket og disse menneskene som kalles Jøder eller Israelitter. Så lenge som verden vil bestå, det er for alltid!
 

Nr. 1860: Dagens PinseKarismatiske kristne har åndelige smaksløker som en gribb!

Nr. 1860:
Dagens PinseKarismatiske kristne har åndelige smaksløker som en gribb!
http://blog.janchristensen.net/2016/12/nr-1780-pinsevekkkelsen-det-vrste-og.html

http://blog.janchristensen.net/2016/12/nr-1781-pinsevekkkelsen-det-vrste-og.html

3. Mosebok 11. 13 Disse fuglene skal være motbydelige for dere. De må ikke spises, for de er motbydelige: ørnen, lammegribben og svartgribben,
 
Bilde av en gribb som spiser hva som helst. Selv døde dyr.
 


 
Dette er om de urene og de rene dyr i fra Moseloven. Slik er det også for meg, at de smaksløkene som dagens PinseKarismatiske kristne har, det er motbydelig for meg!

Jeg har nå både være med fulgt med i den PinseKarismatiske bevegelse over så mange årtier. At jeg må si at den PinseKarismatiske bevegelse er en bevegelse der ytterpunktene finnes mer enn i noen annen bevegelse!

Ser enn på det positive, så finnes det så utrolig mye godt. Ikke minst det som har skjedd fra dens begynnelse og oppover. I dag, ikke minst den vestlige verden er det dessverre alt for mye av det negative som er dominerende og får prege de PinseKarismatiske kristne!

Hva er det som er mest negativt?

Å kunne forklare og samle det i noen få settninger eller med et ord, så er det uten tvil det jeg vil kalle for opplevelseskristendom!

Opplevelser trenger vi for all del, men en «salig» opplevelse trenger ikke ha noe som helst med Gud å gjøre. Det er noe som kun berører vårt sjelsliv!

La meg ta et eksempel. Dette er selvopplevd fra Sarons Dal på åttitallet da jeg var der på flere sommerstevner.

Det er flere tusen mennesker tilstede, og alle er med. Så kommer Edvardsen frem og sier at det er et nytt tiår over Europa, vi skal fremskynde Jesu gjenkomst og selv den store trengsel skal vi ikke oppleve med at så mange skal bli frelst. De fleste applauderer dette selv om det er tvert imot hva bibelen og Guds ord sier. Etterpå er alle så «åndelige» oppløftet, nå kan det gå kun en vei fremover!
Dette er det jeg vil si og kalle for den PinseKarismatiske kristendommens store svakhet! Der en blir revet med, og ut i det som jeg vil kalle for opplevelseskristendom!

Slik er dessverre hele den PinseKarismatiske kristendommens historie blitt, der en blir revet med i det som ikke stemmer med Guds ord.

La meg ta et eksempel til, jeg har tusener på eksempler!

Det er et par som jeg kjenner til som ble viet av Pastor Åge Åleskjær i Oslo Kristne Senter. Da de giftet seg sa ÅÅ følgende: «Dere to har Gud ført i sammen». Pluss mye annet som Gud hadde gjort. Så ble det vanskeligheter, og da fikk de det rådet av PASTOR ÅGE ÅLESKJÆR Å SKILLE SEG!
 
Da spurte hun om hva med det som Gud hadde sagt. DA FIKK HUN TIL SVAR AT DET SA GUD DA!
 
Med andre ord, Gud hadde både ombestemt seg og skiftet mening!

Dette er det som er den store, store svakhet innforbi den PinseKarismatiske kristendommen. Her mener en noe en dag, og noe annet neste dag. Istedenfor at Guds ord alltid er avgjørende for liv og lære!

Jeg har drøssevis med eksempler. Tusenvis om jeg vil, tenk bare på alle «profetier» som faktisk millioner har stolt på. Trodd på, og så har det visst seg at det ikke stemte! Tilbedelse av den hellige Ånd som har ledet rett inn i svermer og det okkulte. Lista blir milevis hvis jeg skal ta meg tid og utlegge alt som jeg har vært med på siden jeg ble frelst 25. januar 1981. ser tilbake med skrekk og gru på det negative. Samtidig med stor glede og begeistring på det positive!

Ingen håp om redning eller forbedring!

Etter vi har sett utviklingen med at trosbevegelsen og pinsebevegelsen er blitt nå nærmest et! Så tror jeg det ikke er noe håp om forbedring, tvert imot!
Mye taller for at den negative trenden bare vil fortsette og akselerere og frafallet vil spre seg dessverre mer og mer innforbi dagens PinseKarismatiske kristendommen.

Dagens PinseKarismatiske kristne har åndelige smaksløker som en gribb!

Det er noe som er meg forunderlig, så jeg skriver om i flere artikkler. Det er at dagens PinseKarismatiske kristne kan klare alt. De godtar «rått og reve» uten betenkeligheter. De har en gribbe natur fått, og åndelige smaksløker deretter!

Tar med til slutt utdrag av en artikkel jeg leste på verdidebatt i Vårt Land og skrevet av Magnar Maurset.

Dersom man ser på pinsebevegelsen slik den så ut for 35-40 år siden, var det en bevegelse preget av sterk kontroll. Man stod sterkt på prinsippet om frie menigheter, man samtidig var det lite rom for å bevege seg utenfor det som var akseptert av de ledende "brødrene". Dette førte til en avskalling, menigheter som etterhvert ble etablert tilhørende benevnelsen trosbevegelsen. Med en nye generasjon av pinseledere, så man et klart behov for å ta et oppgjør med denne linjen. man ville ha en åpnere bevegelse, og resultatet var at mange av de personene og fellesskapene som en gang hadde tilhørt bevegelsen, begynte å komme tilbake.

Dette gjaldt for eksempel Sentermenigheten i Asker, som ble ønsket velkommen i bevegelsen igjen for noen år siden. Jesus Church og pastor Stephan Christiansen ble også en del av bevegelsen noen år tidligere. Det samme gjaldt Jan Aage Torps Oslokirken. Man kan vel hevde at man i sin iver etter å åpne seg opp og ta avstand fra sin tidligere praksis, nærmest ukritisk innlemmet fellesskapssøkende menigheter.

Det er vel også liten tvil om at denne utviklingen ble forsterket da man satte som mål at man skulle få femti nye menigheter i bevegelsen før 2020. Og det at man nå er i ferd med å nå målet, er først og fremst fordi mange av de gamle kommer tilbake, mer enn at det blir startet så mange nye.

En slik målsetning er en naturlig konsekvens av den vekst-tankegangen som har preget bevegelsen i lengre tid. Mens den rette lære var vel så viktig som vekst på 70- og 80-tallet, er vekst i dag det eneste saliggjørende. I masteroppgaven min har jeg pekt på at dette er en del av en generell sekularisering av samfunnet, der samfunnets økonomiske veksttankegang blir gjeldende også i menigheten. Konsekvensen av å være i kontinuerlig vekst, uten at man opplever kontinuerlig "vekkelse", blir at man må vokse på andre måter. For eksempel med å innlemme menigheter utenfor bevegelsen.

Jeg tror mye av problemene til bevegelsen ligger her. Man er i mindre grad en ensartet bevegelse, i mye større grad et uforpliktende nettverk. Dermed risikerer man at man kan bli assosiert med og tatt til inntekt for en praksis som i store deler av bevegelsen er fremmed for. Man går stadig lengre ut i spagat i et forsøk på å favne alle. Man prøver å inkludere karismatiske uttrykk og teologi som egentlig er ganske fremmed i bevegelsen.

Samtidig vil man inkludere de som går en helt annen vei, mot det kontemplative, inspirert av katolsk og ortodoks kristendom og klosterbevegelsen til Peter Halldorf. Man får også et større innslag av pinsevenner som forfekter en mer liberal teologi, blant annet i møte med samlivsspørsmål. Dette ønsket om å inkludere alt og alt, som i seg selv kan sies å være forbilledlig, er slett ikke uproblematisk. Man står i stor fare for å bli utydelig, og det er vel her man i stor grad står i dag.

I tillegg har man i liten grad vært villig til å ta oppgjør med karismatiske bevegelser i pinsebevegelsens ytterkant og utenfor bevegelsen. Man tar ikke noe offentlig oppgjør med Jan Hanvolds TV-kanal Visjon Norge og hans ytterliggående stil og teologi, selv om de fleste av bevegelsens ledere står for noen helt annet. Kanskje er man redd for konsekvensene, all den tid Hanvold har så stor støtte i deler av bevegelsen.
(Så kan man jo legge til at bevegelsen ikke akkurat har en god tradisjon for konflikthåndtering.)
Hanvold ble til og med invitert til å tale på Evangeliesenterets sommerstevne i år.

Man kan til dels se spagaten også i bevegelsens avis Korsets Seier. Avisens forsøk på å dekke og skildre de ulike synspunktene i bevegelsen, har møtt stor motstand. Mens flere av de ulike journalistene skriver om teologisk nytenking og annerledes praksis, framstår redaktør Anne Gustavsen som en museumsvakt som skal hegne om de tradisjonelle verdiene.

Akkurat nå ser det for meg ut som avisen er i ferd med å vende tilbake til det konservative og tradisjonelle, der Kåre Skuland skriver om at pinsevenner bør tro at jorden ble skapt på seks dager, og der Øyvind Gaarder Andersen er den øverste autoritet i samlivsetiske spørsmål.

Men tilbake til Jesus Revolution. Det er denne saken som har stått fremst av alle sakene jeg har omtalt.

Hvordan har så bevegelsen taklet dette og hvordan ser veien videre ut? Noe av det man har gjort har vært forbilledlig. Man har gått ut og vist forståelse for opplevelsen folk har hatt i møte med JR og pinsebevegelsen generelt. Man tok seg tid på sommerstevnet til en god debatt om emnet. Man har stilt opp på debatter og vært ydmyke over sine egne feil og tilkortkommenheter. Samtidig er det mye man kunne ha gjort, som jeg tenker at det er naturlig å gjøre. Derfor har Vigdel og andre etterlyst en tydeligere bevegelse. Og man kan skjønne hvorfor.

På bevegelsens lederkonferanse i februar i år, stod Stephan Christiansen og den øverste lederen i pinsebevegelsen, Sigmund Kristoffersen, på scenen sammen. Her sa Kristoffersen blant annet:

.....våre menigheter i dag, hvor et menighetsmøte, hvor demokratiet fikk det avgjørende ord for veien videre i viktige valg, framfor å lytte til Guds røst og hvor realismen og redselen hindret en til å ta nye ukjente steg......Vi trenger denne tro, denne ånd, dette pågangsmot og denne pionerånd i pinsebevegelsen i dag. Vi må tørre å gå videre. Tørre å ta risiko. Det er alt for mange realister blant oss. Det er alt for mange som vil ha det trygge og kjente. Det er for mange som bare ser på det negative som skjer og ikke på mulighetene som ligger foran. Flertallet røst kan være ødeleggende. Et vedtak i et menighetsmøte behøver ikke være Guds tanke og vei. Vi trenger menn og kvinner som står for Guds ord, hører Hans røst og går på Hans tiltale. Selv om vi ønsket at alle menighetene er levende, voksende og dynamiske, så er ikke det virkeligheten. Hvis vi skal være ærlige, så er vel realiteten i dag at det finnes to kulturer i våre menigheter:

Det er mye jeg kunne ta tak i her, både Kristoffersens forakt for demokratiske prosesser, og hans neglisjering av folks behov for trygghet (et slikt signal er vel kanskje det mest oppsiktsvekkende i denne prosessen). Man kan jo også tolke det dit hen at menigheter som ikke vokser, ikke har Guds velsignelse. Men først og fremst leser jeg dette som en hyllest til Stephan Christiansen og hans lederskap. Ingen er vel i tvil om at pågangsmot, pionerånd og tro er det som har preget lederskapet hans. Det er liten tvil om at Christiansen har hatt en høy stjerne hos Kristoffersen og andre ledere i bevegelsen

I prosessen rundt Frelst-dokumentaren har Kristoffersen vart merkelig fraværende. De gangene han har uttalt seg, har det vært av typen "jeg er lei meg for at noen er lei seg", og "vi jobber med prosesser for å unngå at det skal skje igjen." Det er nesten så man kan få inntrykk av at han har dyttet Andreas Hegertun og Egil Svartdahl foran seg i denne saken. Jeg kunne godt tenke meg å få vite litt om hva bevegelsens leder tenker om det han sa i februar, og det som Gjævert, Vigdal og alle de andre sier. Og om veien videre ikke bare handler om å vise forståelse og få bedre strukturer, men faktisk ta et oppgjør. Og Christiansen har jo gitt uttrykk for at bevegelsen har vært stille overfor han. Gjelder ikke Kristoffersens hyllest lenger?

Både Christiansen og de som har gått ut mot ham trenger en tydelighet om hvordan lederne stiller seg til det som har skjedd. For et skikkelig oppgjør har ikke bevegelsen tatt. Og dersom Jesus Revolution fortsatt skal være en del av folden, kommer det kanskje heller ikke til å komme. Da blir tausheten ganske ropende og tydeligheten fraværende. Handler det om feighet eller et varmt ønske om at det skal være plass til alle?

Spagaten blir i alle fall stadig bredere. Og kanskje er det ikke lederne selv som skal ordne opp i dette, kanskje kan det være en ide å hente hjelp utenfra? I bunn og grunn handler pinsebevegelsens spagat om det eldgamle problemet man alltid har bært med seg som kristne mennesker, midt mellom Bibelens idealer og en verden i stadig endring.

Sluttkommentar:

Hvor vil denne galskapen ende? Hvor vil dette ende? Eller er det noen form for sunn balanse her?
Personlig tror jeg etter at trosbevegelsen og pinsevekkkelsen smelter mer og mer i sammen, så vil liberale holdninger overta mer og mer. Det vil skje at de som innforbi den PinseKarismatiske vil på en eller annen måte finne i sammen igjen.
Der en vektlegger Guds ord, alltid foran alt annet! Ikke noe kan erstatte Guds ord. Skulle vi få åndelige opplevelser, profetier, kunnskaps ord eller hva det måtte være. Så skal det både prøves på Guds ord, og av andre mennesker. Dette er den bibelske vei som dessverre et blitt forlatt og forkastet for en stor del av de PinseKarismatiske kristne og har gitt de åndelige snaksløkker som en gribb med at de er altetende. De godtar egentlig alt, mer liberale enn den mest liberale lutheraner og katolikk. Slik kan det gå når en først åpner opp for det som Guds ord kaller for demoners lære og forførende ånder! Som dette egentlig er. Som rir dagens PinseKarismatiske «kristne»!

Apostelen Paulus taler om at et stort frafall skal komme over jorden i de siste dager. Hva er frafall? Det er en ”avvisning av sannheten som engang ble forkynt og trodd.” Kort sagt så er det et frafall fra Guds sannheter. Paulus skriver om det frafallet som skal komme:

”Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme … La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord … at Herrens dag alt er her. La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme …” (2. Tess. 2:1-3).

Jeg tror ikke bare er den lutherske og den katolske kirka en del av dette frafallet.
Men også dagens PinseKarismatiske.
Ikke rart at de bytter forkynnere og predikanter seg imellom!
 

torsdag 23. februar 2017

Nr. 1859: Den katolske kirke er et ormerede!

Nr. 1859:
Den katolske kirke er et ormerede!

Matt. 23. 33 Slanger og ormeyngel! Hvordan kan dere unngå å bli dømt til helvete?

Er man en slange, så har man et ormerede med ormeyngel! Denne galskapen og uverdigheten som den katolske kirka står for, har dessverre formert seg. Og har overlevd over mange hundre år. For den katolske kirka er langt ute på viddene i mange ting.

Byte av Pave var nok bare et spill for galleriet. Pave Benedikt ville prøve reformere den katolske kirke, ble erstattet av en som hadde et helt annet budskap.
Pave Frans er «opptatt» med helt andre ting, men å ta et oppgjør med synden innforbi den katolske kirka. Det blir nok aldri gjort, prisen er for høy og koster for mye for det!

Bilde av de to pavene som omtalt, Benedikt og Frans.


Dette er Jesu eget utsagn om datidens religiøse ledere. Selvfølgelig fates det mye godt med dem. Jesu roste dem på mange måter, for mye.

Matt. 23. 2 «På stolen til Moses sitter de skriftlærde og fariseerne.  3 Alt det de sier, skal dere derfor gjøre og holde. Men det de gjør, skal dere ikke rette dere etter. For de sier ett og gjør noe annet. 

Det er mye godt med den katolske kirka, men også mye som er rett og slett forferdelig!
Noe som er vanskelig, det er at lederskapet alltid legger lokk på saken. De vrir på alt, for å beskytte seg selv at de aldri vil ta et oppgjør med det som er ubibelsk og ille. Jesus var motsatt, Paulus var motsatt, Johannes var motsatt, Peter var motsatt.
Derfor kaller Gud oss til å være motsatt og stå opp for Guds ord! Selv i denne frafalne og på mange måter lunkne kristenenhet!

Hva er den desidert største og farligste surdeigen med den katolske kirka? Det er uten tvil det sølibat løfte som alle med ansvar har i den katolske kirka.
Sølibatet er den geistlige stands og ordensfolkets (søstre, nonners og munkers) plikt til ikke å gifte seg og til å leve i fullkommen kyskhet. Plikten gjelder prester og biskoper i den latinske ritus, og alle ordensfolk, uavhengig av ritus.

Dette hentet fra den katolske kirka. Og videre noe mer:
For det annet holder den fast ved en annen veldig gammel tradisjon, nemlig at diakoner, prester og biskoper ikke kan gifte seg. Begrunnelsen er at ingen nye forpliktelser skal komme inn ved siden av de plikter som er knyttet til det å være diakon, prest eller biskop.

Hva sier Guds ord dette er? Demonisk, rett i fra Satan og onde ånder!

1 Tim. 4. 1. Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære 2 fra løgnaktige hyklere med avsvidd samvittighet.  3 Disse forbyr folk å gifte seg og krever avhold fra mat, den som Gud har skapt for at de som tror og kjenner sannheten, skal ta imot den med takk.  4 Alt det Gud har skapt, er godt, og ikke noe skal forkastes når det mottas med takk.  5 For det helliges ved Guds ord og bønn.

Legg merke til disse ordene: «Ånden sier med klare ord at i de siste tider skal noen falle fra troen. De skal holde seg til ånder som fører vill, og til demoners lære. Disse forbyr folk å gifte seg.»
Her er det rene ord og klare ord, å forbyde mennesker å gifte seg. Det er rett og slett fra Satan. Så sterkt må vi se det. Da Gud selv sier at han skapte mennesket til en mann, og en kvinne.

1 Mosebok 1. 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.»

Her står det rett ut, Gud vil at vi skal forplante oss. Derfor er det en Gudgitt drift som er Gudvillet som den katolske kirka setter seg til Herre over!
Dette er en vemmelse i Herrens øyne!

Overgrep og annet innforbi den katolske kirka er noe som har foregått siden de innførte dette sølibat løfte. Her vil hvis jeg skal ta med all dokumentasjonen, bli flere bøker. Tar derfor kun noe hentet i fra Wikipedia for å understøtte det jeg vil ha frem.

Fra Wikipedia:

Seksuelle overgrep innenfor den katolske kirke refererer til seksuelle overgrep begått av katolske prester og medlemmer av religiøse ordener, både under de katolske menighetenes kontroll og i ordener som tar hånd om syke eller underviser barn. Medieoppmerksomheten eskalerte mot slutten av 1900-tallet og spredte seg til mange land. Den katolske kirken har blitt beskyldt for å ha vist unnfallenhet og for å skjule seksuelle overgrep begått av katolske prester rundt om i verden ved å oppfordre til intern etterforskning fremfor politietterforskning. Statistisk sett er det ikke påvist overrepresentasjon av overgrep utført av katolske prester.

Kjente overgrepssaker

Det er blitt kjent at det har foregått overgrep mot barn og ungdom i en rekke land, samt at Vatikanet har bedt de nasjonale kirkene om å holde sin kunnskap om overgrepssaker strengt hemmelig.

Danmark

I Danmark har kirken fått kjennskap til over 30 påståtte overgrepssaker. De fleste er henlagt av politiet på grunn av foreldelse eller manglende bevis.

Irland

I juli 2011 offentliggjorde den irske regjering en rapport om overgrep i bispedømmet Cloyne. I perioden fra 1996 til 2008 skal 19 prester ha misbrukt barn seksuelt i dette bispedømmet. Justisminister Alan Shatter uttalte da rapporten ble fremlagt at andre bispedømmer i Irland kan ha holdt tilbake bevis om forbrytelser mot barn, og dermed kan være en pågående trussel mot barn. 23 irske bispedømmer er ennå ikke undersøkt. Rapporten i 2011 følger en gransking fra Dublin erkebispedømme i 2010 som slår fast at den katolske kirken har skjult misbruk i dette erkebispedømmet fra 1975 til 2004.
Fire biskoper har gått av, mens ytterlige fire har tilbudt seg å gjøre det.

Nederland

I mars 2011 ble det iverksatt en uavhengig gransking av over 200 anklager om seksuelle overgrep mot barn. Granskningsrapporten som dekket perioden 1945 til 1985 ble fremlagt i november 2011. I rapporteren hevdes det at flere ti-tusener av barn hadde blitt å utsatt for uønsket seksuell kontakt fra kirkelige representanter i denne perioden, at minst 800 prester og munker tilknyttet kirken kan knyttes til overgrep og at 105 av overgriperne fortsatt var i live. Det ble også hevdet at kirken ikke vedkjente seg overgrepene, ofrene fikk ingen hjelp, ingen oppreisning eller oppfølging, til tross for at kirkens representanter skulle ha visst hva som skjedde. Den katolske kirken i Nederland har senere besluttet å gi kompensasjon til flere hundre ofre. Erstatningene kan samlet gå opp til fem millioner euro. Nederlandske biskoper har beklaget overgrepene og har i en uttalelse bedt ofrene om unnskyldning.

Norge

I april 2010 ble det kjent at en overgrepssak var den reelle bakgrunnen for at den katolske biskopen i Trondheim fratrådte sitt embete i juni 2009 (på det tidspunkt med den offisielle begrunnelsen «samarbeidsproblemer i menigheten»). En norsk pater og flere utenlandske geistlige på besøkende i Norge har også blitt beskyldt for overgrep.

Sveits

En kommisjon opprettet i 2002 har mottatt rapporter om overgrep gjennom de siste 15 år fra 60 personer.

Tyskland          

Den katolske kirken har opprettet en nødtelefon for personer som er eller har vært utsatt for seksuelt misbruk og vold. I løpet av de tre første dagene mottok nødtelefonen hele 13 293 oppringninger. Siden starten av 2010 har minst 300 personer i landet anklaget katolske prester for seksuelt eller fysisk misbruk.

USA

Ifølge egne opplysninger har amerikanske bispedømmer siden 1950 utbetalt rundt fire milliarder dollar til ofre for overgrep som er blitt foretatt av katolske geistlige og medarbeidere i kirken.

I 2003 aksepterte erkebispedømmet Boston som omfatter statene Maine, Massachusetts, New Hampshire og Vermont å betale 85 millioner dollar i erstatninger til 552 overgrepsofre. I 2004 offentliggjorde kirken en rapport der det kommer fram at den hadde identfisert 4 392 geistlige som hadde misbrukt 10 667 overgrepsofre over en femtiårsperiode.

I løpet av 2015 har landets katolske kirke utbetalt rundt 120 milloner dollar i erstatning til ofre som var blitt utsatt for overgrep i ettårsperioden fra midten av 2013 til midten av 2014. I tillegg finansierte kirken et program for å bekjempe pedofili med 30 millioner dollar. Den amerikanske bispekonferansen har siden 2003 offentliggjort årlige rapporter om fenomenet. I perioden som er dekket av rapporten i 2015 registrerte kirken etter egne opplysninger 657 klager, hvorav 130 ble godtatt, mens 243 fortsatt ble gransket. I april 2015 innvilget Vatikanet også avskjedssøknaden fra biskop Robert Finn, som hadde unnlatt å følge opp kjennskap til at en av prestene i hans bispedømme hadde snikfotografert unge avkledde jenter. Presten ble senere dømt til femti års fengsel for besittelse av barnepornografi.

I mars 2016 konkluderte en amerikansk storjury at biskopene James Hogan og Joseph Adamec i Pennsylvania hadde holdt seksuelt misbruk av mindreårige skjult for myndighetene og offentligheten i førti år fra og med 1960-tallet. Over femti prester er navngitt i en 147 siders rapport som tildels bygger på et hemmelig arkiv som ble oppdaget under en ransaking. Biskopene hadde truet ofrene med ekskommunisering dersom de anmeldte forholdene, og i tillegg skal Adamec ha utarbeidet en oversikt over hvilke bestikkelsessummer han mente var passende for å tie om forskjellige typer overgrep. Adamecs advokat har bestridt at anklagene er korrekte. Ifølge statsadvokaten kan det ikke reises tiltale fordi sakene enten er foreldet, ofrene er døde aller for traumatiserte til å vitne.

Østerrike

16 personer i Østerrikes vestligste delstat, Vorarlberg, har fortalt om overgrep. I cistercienserklosteret Wettingen-Mehrerau skal ti barn ha blitt misbrukt. Fem prester ved benediktinerklosteret Kremsmünster er suspendert etter overgrepsanklager.
 

tirsdag 21. februar 2017

Nr. 1858: Norsk kristenhet har egentlig kjørt seg selv rett i «grøfta»!

Nr. 1858:
Norsk kristenhet har egentlig kjørt seg selv rett i «grøfta»!

Her er min Elskede kone Berit avbildet der antagelsesvis Paulus og hans reisefølge på 276 sjeler kom berget i land etter skipsforliset utenforbi St. Paul på Malta (Ap.gj. 27. 37 Vi var i alt to hundre og seks og sytti sjeler på skibet ).

På mange måter er den Norske kristenhet som en båt son er lek.

Hulene er så store, brenningene så intense, vannet så frådene at det er bare et tidspørsmål før båten enten tar inn for mye vann eller den går på et skjær og forliser.

Eneste som kan redde dette er total kapitulasjon, vi har tatt feil og latt synden, verden og kjødet få styre oss og ta overhånd!

Det er egentlig for mye for langt, det er et lederskap eller en kaptein som ikke har fanaring og vet hva som må til. Denne kapteinen er lederskapet i de forskjellige menigheter, der gjengifte blant forkynnere, vranglære og en forsvarer endog synd bare det ikke er homofili. Som vi har sett i de siste dager ved flere som gjør hva som helst for å holde kristenfolket i sammen.

Der endog synd blir forsvart, eller stilltiende godtatt, bare ikke skuta går ned!

Skulle ønsket at situasjonen bar bud om en løsning, men tror faktisk ikke det er noen løsning i sikte for den Norske kristenhet enn at alt går dukken!

Her vet jeg ikke hvor jeg egentlig skal begynne. Men det er ikke til å komme fra at en mann som Hans Nielsen Hauge som i mine øyne er den største og viktigste reformatoren her i Norge. Hadde ikke kjent kristenfolket igjen er jeg overbevist om!

Hans Nielsen Hauge var en kampens mann, samtidig lynede inntegnet, åndelig og levde et rent liv og forkynte Guds ord!

Skal ikke stoppe alt for mye med Hauge her, men det er den samme Ånd av inderlighet, Passion. og overgivelse som er totalt mangelvare i dagens kristenNorge.

Lederskapet som skal gå foran som et forbilde, er faktisk de mest uskikkede og ikke evner å se forskjell på hellig og vanhellig, på rett og galt og lys og mørke!

Hva kan vi forvente skal skje i fremtiden? På mange måter finner vi mange åndelige sannheter i Guds ord, skjult tilsted. Vil ta for meg beretningene i Apostelgjerningene 27-28 der Apostelen Paulus var med på et skipsforlis.
Og de strandet på øya Malta.

Ap.gj. 27. 1. Da det nu var avgjort at vi skulde seile avsted til Italia, overgav de både Paulus og nogen andre fanger til en høvedsmann ved navn Julius ved den keiserlige hærdeling.  2 Vi gikk da ombord på et skib fra Adramyttium som skulde seile til stedene langs Asia-landet, og så fór vi ut; Aristarkus, en makedonier fra Tessalonika, var med oss.  3 Den annen dag løp vi inn til Sidon, og Julius, som var menneskekjærlig mot Paulus, gav ham lov til å gå til sine venner og nyte godt av deres omsorg.  4 Derfra fór vi videre og seilte inn under Kypern, fordi vinden var imot, 5 og efterat vi hadde seilt over havet ved Kilikia og Pamfylia, kom vi til Myra i Lykia.  6 Der fant høvedsmannen et skib fra Aleksandria som skulde til Italia, og han førte oss ombord på det.  7 I mange dager gikk det nu smått med seilingen, og vi vant med nød og neppe frem imot Knidus; da vinden var imot, holdt vi ned under Kreta ved Salmone, 8 og det var så vidt vi kom der forbi og nådde frem til et sted som kalles Godhavn, nær ved en by Lasea.  9 Da nu en lang tid var gått, og det allerede var farlig å ferdes på sjøen, fordi det alt var over fasten, advarte Paulus dem og sa: 10 I menn! jeg ser at sjøferden vil være et vågestykke og medføre stor skade, ikke bare for ladning og skib, men også for vårt liv. 11 Men høvedsmannen satte mere lit til styrmannen og skipperen enn til det som Paulus sa. 12 Og da havnen var uhøvelig til vinterleie, blev de fleste enige om at de skulde fare ut også derfra, om de måskje kunde vinne frem og ta vinterhavn i Føniks, en havn på Kreta, som vender mot sydvest og nordvest. 13 Da det nu blåste en svak sønnenvind, tenkte de at de kunde fullføre sitt forsett; de lettet da, og seilte nær land langsmed Kreta. 14 Men ikke lenge efter kom en hvirvelvind som kalles eurakylon, og kastet sig mot øen; 15 da skibet blev grepet av den og ikke kunde holde sig op mot vinden, gav vi det op og lot oss drive. 16 Vi løp da under en liten ø som kalles Klauda, og det var med nød at vi fikk berget båten; 17 da de hadde fått den ombord, grep de til nødhjelp og slo taug om skibet. Og da de fryktet for å drive ned på Syrten, firte de seilet ned, og drev således. 18 Da vi nu led meget ondt av været, kastet de næste dag ladningen overbord, 19 og den tredje dag kastet vi med egne hender skibets redskap i sjøen. 20 Da nu hverken sol eller stjerner lot sig se på flere dager, og et svært uvær var over oss, var det fra nu av forbi med alt håp om redning. 21 Og da de ikke hadde fått mat på lenge, stod Paulus frem midt iblandt dem og sa: I menn! I burde ha lydt mitt råd og ikke faret ut fra Kreta, så I hadde spart eder for dette vågestykke og denne skade. 22 Og nu ber jeg eder være ved godt mot; for ingen sjel iblandt eder skal forgå, men bare skibet. 23 For i denne natt stod for mig en engel fra den Gud som jeg tilhører, som jeg også tjener, og sa: 24 Frykt ikke, Paulus! du skal stå frem for keiseren, og se, Gud har gitt dig alle dem som seiler med dig, til gave. 25 Derfor vær ved godt mot, I menn! for jeg setter min lit til Gud at det skal bli så som det er sagt mig. 26 Men vi skal strande på en eller annen ø. 27 Da nu den fjortende natt kom, mens vi drev omkring i Adriaterhavet, skjønte sjøfolkene midt på natten at det bar nær mot land. 28 Og da de loddet, fant de tyve favner; men da de var kommet et lite stykke derfra og loddet igjen, fant de femten favner; 29 og da de fryktet for at de kanskje kunde støte på skjær, kastet de fire anker ut fra bakstavnen, og ønsket at det vilde bli dag. 30 Men sjøfolkene søkte å rømme bort fra skibet og firte båten ned i havet, idet de lot som om de vilde legge ankere ut fra forstavnen; 31 da sa Paulus til høvedsmannen og til krigsfolket: Dersom ikke disse blir ombord i skibet, kan I ikke bli berget. 32 Da kappet krigsfolket taugene på båten og lot den falle. 33 Da det nu led mot dag, bad Paulus alle ta føde til sig, og han sa: Dette er nu den fjortende dag at I venter og lar være å ete og ikke tar noget til eder. 34 Derfor ber jeg eder ta føde til eder; dette hører med til eders redning; for det skal ikke falle et hår av hodet på nogen iblandt eder. 35 Da han hadde sagt dette, tok han et brød, takket Gud for alles øine og brøt det og begynte å ete; 36 da blev de alle frimodige og tok føde til sig de også. 37 Vi var i alt to hundre og seks og sytti sjeler på skibet. 38 Og da de var blitt mette, lettet de skibet ved å kaste levnetsmidlene i havet. 39 Da det nu blev dag, kjente de ikke landet, men de blev var en vik som hadde en strand; der bestemte de sig til å sette skibet på land om det var mulig. 40 De kappet da ankerne og lot dem falle i havet, og løste tillike de taug som de hadde surret rorene med; så heiste de seilet for vinden og holdt ned på stranden. 41 Men de drev inn på en grunn som hadde dypt hav på begge sider; her støtte de på med skibet, og forskibet løp sig fast og stod urørlig, men akterskibet blev sønderslått av brenningene. 42 Krigsfolket vilde nu drepe fangene, forat ikke nogen av dem skulde svømme bort og rømme; 43 men høvedsmannen, som vilde frelse Paulus, hindret dem i deres råd, og bød at de som kunde svømme, skulde først kaste sig ut og komme i land, 44 og så de andre, dels på planker, dels på stykker av skibet. Og på denne vis gikk det så at alle berget sig i land.
28. 1. Da vi nu hadde berget oss, fikk vi vite at øen hette Malta.

Her ser vi at Apostelen Paulus som fange skulle bli ført til Roma i dagens Italia. Reisen startet med godt vær og alt så lyst, godt og bra ut! Dette som startet som en god reise, endte senere i en katastrofe!

På mange måter så kan en si at både kristenheten og hele den reformasjonen i dag er endt i en katastrofe. De har lidd skibbrudd på troen da en ikke vil lengre innrette seg etter Guds ord, og har kastet samvittigheten fra seg, og følger kun sin egen buk og sine egne lyster.

1 Tim. 1. 18 Dette bud overgir jeg dig, min sønn Timoteus, efter de tidligere profetiske ord om dig, forat du ved dem skal stride den gode strid, 19 idet du har tro og en god samvittighet; den har somme kastet fra sig og lidt skibbrudd på sin tro; 20 blandt disse er Hymeneus og Aleksander, som jeg har overgitt til Satan, forat de skal tuktes til å la være å spotte.

De la ut i fra på en lang reise til Italia, nærmere bestemt Rom eller som det heter i dag Roma. Men reisen bød på mange problemer, og det hele endte i et forlis. Men ut i fra det forlise, så berget de seg alle på vrakrester og det som var igjen av skipet.

Slik vil det også skje med Guds menighet, den vil lide et forlis! Frafallet er kommet for langt, det er ingen håp om redning!

Ap.gj. 27. 20 Da nu hverken sol eller stjerner lot sig se på flere dager, og et svært uvær var over oss, var det fra nu av forbi med alt håp om redning.

Slik er det også med Guds menighet i Norge, alt håp om redning er forbi. Siste spikeren i kista er satt. Ikke bare godtar enn gjengifte og mye annet, men selv homofile og lesbiske skal få gifte seg. Alt håp om redning er forbi!

Men allikvel, det er ut i fra vi som er troende innforbi den frafalne kristenheten. Vil Gud gjør noe nytt og stort.

Ap.gj. 27. 43 men høvedsmannen, som vilde frelse Paulus, hindret dem i deres råd, og bød at de som kunde svømme, skulde først kaste sig ut og komme i land, 44 og så de andre, dels på planker, dels på stykker av skibet. Og på denne vis gikk det så at alle berget sig i land.

De skulle klamre seg fast på «dels på planker, dels på stykker av skibet!»

Gud gjør noe nytt, ut i fra et skip som har lidd skibbrudd!

Jesaja 43. 18 Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden! 19 Se, jeg gjør noget nytt, nu skal det spire frem; skal I ikke opleve det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken. 20 Markens ville dyr, sjakaler og strutser, skal ære mig fordi jeg gir vann i ørkenen, strømmer i ødemarken, så mitt folk, mine utvalgte, kan drikke. 21 Det folk jeg har dannet mig, skal forkynne min pris.

Kom ikke i hu elendigheten i dagens menighet.
Stå opp og vær med på det nye som han gjør!

Herren selv sier: «Se, jeg gjør noget nytt, nu skal det spire frem; skal I ikke opleve det. Det folk jeg har dannet mig, skal forkynne min pris.»

Gud har tillatt dette, for å forme og danne oss. Vi skal forkynne han pris!

søndag 19. februar 2017

Nr. 1854: Et annet evangelium!

Nr. 1854:
Et annet evangelium!

Bilde av Sigmund Kristoffersen som stiller gladelig opp på «Svinesti-kanalen» Visjon Norge der gjengifte blir praktisert over en lav sko!
Men advarer samtidig imot det perifere som tross alt homo-ekteskap er!


Leste dette på Verdidebatt (utdrag):

Ikke ubibelsk?

Hva er da gjengifte og samboerskap, om ikke ubibelsk ekteskapspraksis og å tillate dette er vel et kraftig brudd på bibelsk ekteskapssyn? Og, som om ikke dette er nok, så vil du heller samarbeide med en prest som avviser at det finnes en himmel og et helvete? Dette er helt sjokkerende, og viser på mange måter hvor “skeivt” hele kristen-Norge har gjort hele homo-striden. Det er total skivebom å bruke så mye energi på noe så lite!

Hadde dere bare holdt oppe ekteskapet som Bibelen sier det skal gjøres. Det finnes bare ETT samliv som er tillatt av Gud. Det er når en mann og en kvinne som IKKE har vært gift tidligere, gifter seg for første gang. Dette er det vi skal ha fokuset på!

Jeg tør å påstå at om dere hadde hatt blikket festet på dette, så hadde dere ikke rotet dere bort i slikt tøv, som jeg betegner denne uttalelsen fra deg i avisen.

Forsvar det livslange ekteskapet!

For meg, som ikke er en del av pinse-Norges innerste kretser, så ser det ut som at Pinsebevegelsen vil heller kjempe med nebb og klør MOT at homofile skal få gifte seg i kirken, enn å kjempe FOR det eneste, gudegitte samlivet; det første ekteskapet.

Og selv om det er DETTE Herren har befalt oss at ALLE mennesker skal holde i hevd, ifølge Hebrerbrevet 13:4:

Ekteskapet skal holdes i ære blant alle, og ektesengen skal holdes usmittet, for horkarer og ekteskapsbrytere skal Gud dømme.

Her sier Gud akkurat det MOTSATTE av det du sier i avisen! 

De kristnes - og dermed Pinsebevegelsens - fokus skal være å holde i hevd (det ene, første og hellige) ekteskapet. De som lever sammen som samboere må defineres som dem som er horkarer, og personer som har vært gift før, men som er samboer nå, samt de som er gift med en annen enn sin første ektefelle, må defineres som ekteskapsbrytere, ifølge Rom 7,1-4. Du vil altså heller samarbeide med en ekteskapsbryter og en horkar, enn en som MENER noe annet enn deg om homofilt ekteskap. Snakk om villfarelse!

Frukt av omvendelse

Dere vil, ifølge din uttalelse, heller jobbe sammen med kristne ledere som lar folk leve sammen UTEN å gifte seg, og med folk som har vært gift før, enn å la dem ha “et ubibelsk ekteskapssyn”.

Få på plass et budskap til alle i hele verden at Guds befaling er at kristne skal vise frukt som er omvendelsen verdig, og at dersom man ikke er i sitt første ekteskap, så skal man leve enslig, eller forlike seg med sin første ektefelle. Og la predikanter dere samarbeider med, slipper til på deres plattformer, seminarer og LED-konferanser være et speilbilde av dette!

Da gjør dere jobben som Herren har kalt oss til som kristne!

Hvem skal holde tellingen?

Det er dessverre sannsynlig at pinsevennenes teologiske refleksjonsgruppe kommer til å konkludere med at det er lov å være gift på nytt (en, to, fem eller ti ganger), i gruppens konklusjon på ekteskap, skilsmisse og kristent samliv.

Ja, for hvem skal kunne telle og si at “- Nei, nå har du giftet deg for mange ganger, herr Nilsen….”  Dere skriver selv at det vil kunne ta for mye ressurser å gjøre dette.
(sitat slutt).

Vil bare si meg enig i dette og ta med en artikkel jeg skrev for en tid tilbake:

Nr. 1172:
Avblås homodebatten, den har aldri eksitert! Det hele dreier seg om ekteskap – skilsmisse og gjengifte, ikke noe annet!

Bilde av HP eller Hans Petter Martinsen som var gatas skrekk og en fryktet torpedo.

Jeg så nettopp på Kanal 10 der han prekte, et møteopptak som jeg var på, i Arken på Karmøy. Han forkynte, men ikke det rette budskapet er jeg overbevist om. Da halve menigheten der enten var gjengiftet eller var i ferd med å gifte seg på nytt. Her er det mennesker som ikke gir mat i rett tid, det som er viktig å forkynne i dag fremfor noe annet til Guds menighet, det er at gjengifte er synd for en troende.
Han er nå blitt snill som et lam, og helt ufarlig for Satan. Frelsen der var nok ikke så mye verd hvis han ikke forkynner hele Guds råd til frelse!

 

Matt. 24. 45 Hvem er da den tro og kloke tjener, som hans husbond har satt over sine tjenestefolk for å gi dem deres mat i rette tid? 46 Salig er den tjener som hans husbond finner å gjøre så når han kommer. 47 Sannelig sier jeg eder: Han skal sette ham over alt det han eier.

Dette er fra kirkemøte i 2014: Resultatet er at Kirken verken vil vie eller gå i forbønn for homofile.

Dette er virkeligheten i fra den Norske statskirke til pinsevenner og karismatiskere:
Det er fritt fremm for gjengifede «kristne» i alle mulige stillinger, posisjoner og i de aller fleste menigheter. Er en ikke for dette så tier en stilt eller blir frosset ut! Så får en hvis en sier imot oppleve som meg, at en får høre at en er demon, demonbesatt, demon-kontrollerte skikkelsen, mangler sosiale antenner, lystløgner, idiot, preget av en ånd fra avgrunnen, spradebassen og så uendelig mye mer!

Det er så langt jeg vet det ingen praktiserende og åpen bekjennende homo eller lesbiske i noen stillinger eller posisjoner i frikirke Norge, mens det er som å «banne» i Kirka blitt å tale ut imot gjengifte blant de evangelisk troende!

Vi er blitt forledet, men er ikke klar over det!

Klagesangen 1. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.

Hvem skal ikke komme inn i Herren menighet? Det er de som lever i synd, og hvem er det?

Den farligste og mest listige mennesker i så måte er de som er gjengifede som kristne, for de lever i hor. De er ekteskapsbrytere og lever i synd, de skal ikke være med i Guds menighet.
Salme 1. 5 Derfor skal ugudelige ikke bli stående i dommen, og syndere ikke i de rettferdiges menighet.

Legg merke til salmistens ord: «syndere ikke i de rettferdiges menighet.»

Hva ser vi i dag? Det er blitt motsatt, det er de som taler imot gjengifede og som advarer imot disse, som får problemer og blir holdt utenforbi. Men de som er gjengiftet og som enten forsvarer eller stiletiende godtar dette, er det fritt frem for. Dette er ikke Guds verk, men den Ondes gjerning og vilje som råder grunnen!

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

Statistikken forteller at det er femti ganger mer omfangsrikt og stort problem med heterofile enn med homoseksuelle og lesbiske!

Statistikken sier at det er ca. 2 % som er homoseksuelle eller lesbiske. Deler en dette på to så får en 1 %. Resten er da heterofile som er 98 %. Av alle heterofile så blir over halvparten skilt, og deretter gjengiftet. Med andre ord er ca. 50 % av alle heterofile utsatt for å komme i den kategorien å være gjengiftet.
Tror denne statistikken er noenlunde det samme for troende som for ikke troende?
Med andre ord er omfanget av skilsmissebrudd, og påfølgende gjengifte femti ganger større rent statistikkmessig blant heterofile enn blant homoseksuelle og lesber.

Rent statistikk messig er problemet minimalt med homoseksuelle og lesber, opp imot hva det er for heterofile.
Hele dette oppkoke imot homoseksuelle og lesber er bare et luftslott satt ut i livet av den Onde, da det egentlige problemet er de heterofile som skille og gifter seg igjen, da i de kristne miljøene og menighetene. Dette er ekteskapsbrudd, synd og å drive hor med å gifte seg på nytt som en kristne eller gifte seg med en fraskilt!

Jeg vet om ingen pinse-karismatiske predikanter eller andre som har et «offentlig verv» eller tjeneste som er homoseksuelle eller lesbiske. Men det er snart flere i de pinse-karestiske miljøene som er gjengiftet enn det er medlemmer der da flere og flere kommer i den kategorien! Snakk om hvordan den Onde har klart å manipulert, styrt og lure Guds folk nå i endetiden!

Sluttkommentar:
Jesus sier det i Matteus 23. 24 I blinde veiledere, som avsiler myggen, men sluker kamelen!

Ut i fra et kristent ståsted, der Guds ord er det avgjørende. Så er det rett å ikke godta de som lever som homoseksuelle eller lesbiske. De skal ikke tilhøre menigheten før de har omvendt seg. Men dette er som en bagatell og en fillesak opp imot de som er gjengiftede som kristne.
Her er det snakk om som en bølge på 1 – 2 m som egentlig dette med de homo og lesbiske er. Opp imot en Tsunami som dette er med alle de som er nå gjengiftet som troende i Guds menighet. Og de som er homo blir sett på som spedalske, men de som er gjengifede er det fritt frem for!

Slik det er, så er det å takle de som er gjengiftede som troende, få dem ut av menigheten. Hvis de ikke vil omvende seg. Med enten å gå tilbake til sin første og rette ektefelle, eller leve enslig, så skal de ikke tilhøre menigheten.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

På mange måter er dette kommet for langt, Satan styrer i dag menigheten, ikke Gud! Det eneste som eventuelt kan skape en forandring, det er enten en Guds dom eller at Gud gjør noe helt ekstra ordinert!

Slik jeg ser det, så er de Antikristelige krefter kommet for langt, det er kun Gud som kan snu dette. Ser ikke på noen utvei ut av dette da alle har tilpasset seg at det skal være godtatt å leve i hor i Guds menighet!

1 Joh.b. 4. 1. I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden.  2 På dette skal I kjenne Guds Ånd: Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud; 3 og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud; og dette er Antikristens ånd, som I har hørt kommer, og den er allerede nu i verden.  4 I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i eder, er større enn han som er i verden.  5 De er av verden; derfor taler de av verden, og verden hører dem;  6 vi er av Gud; den som kjenner Gud, hører oss; den som ikke er av Gud, hører oss ikke. På dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd.

Dessverre, det er villfarelsen Ånd som regjerer og styrer snart hele den protestantiske kristendommen. På mange måter er det humanisten Erasmus fra Rotterdam Hollandsom klarte å forføre en hel kristenhet med sin lære om tillatelse til gjengifte som har klart å forføre hele den protestantiske kristenheten 500 år etter han levde og kom med sitt villfarne syn på ekteskapet!

Relaterte linker: