lørdag 11. juli 2020

Nr. 2743: Game over for Plan- og bygningsetaten i Oslo da kravet imot oss er blitt foreldet og de kan ikke kreve oss for 1 krone!

Nr. 2743:
Game over for Plan- og bygningsetaten i Oslo da kravet imot oss er blitt foreldet og de kan ikke kreve oss for 1 krone!
Fikk denne mailen ifra PVE der de ikke opptrer redelig i det hele tatt da de burde og skulle ha godkjent bod, trappen og muren vår for lenge siden.

Nå opptrer de overmodig som de har «vunnet» og ikke innser at de har tapt!


Sendte denne mailen til PBE, for å opplyse at kravet imot oss er foreldet, og dette må de bare innse.

Saksnummer  201908605                 
Oslo 11/7.2020
Ref. hos Fylkesmannen: 2020/1997 og 19/377
+ hos PBE: 20160922, 201510929 og 201610333

Gjelder søknad om mur, bod og trapp!

Dere har åpenbart ikke skjønt, eller vil skjønne at saken er nå foreldet!!!!!!!!!!!!!!!!

Da bør dere vise storsinn og godkjenne det pene og meget funksjonelle vi har bygget!!!!!!!!!!!!!!

Det er til gunst for alle, og andre har fått dispensasjon for langt større overskridelser, opptil 57 ganger mer enn oss.

Vi ble da veiledet av dere hvordan bygge mur, og boden bygget vi i god tro.

Dette skriver namsmannen, det er «game over»!Saken er nektet fremmet, og dere attpåtil må betale omkostningene på 1992,00 kr og har tapt så det suser, dere har rett og slett sovet i timen.

Vært uprofesjonelle, udyktige og uredelige.
Men allikevel opptrer dere fremdeles like hatefullt ovenfor oss.
Dette er usivilisert, udemokratisk og ondt!

Namsmannen sier at saken er foreldet, og dere har ikke gjort jobben deres.

Vi har vunnet og dere har tapt!

Hvordan kan dere da si at vi skal søke på nytt, og forvente å få annet enn nei?

Da kan dere begynne hekseprosessen på nytt, vi kan da ikke søke under slike forhold?

Dere åpenbart misliker oss, og søke godkjennelse da er en umulighet!

Vår saksbehandler Tommy Monge (den siste og verste) sier at han ikke engang vil snakke med oss, og ha et slike antipatier i seg selv, og være saksbehandler gjør han ikke egnet til det.

Hvordan skal vi kunne vinne frem under slike forhold imot hat-mennesker?

Hjelper ikke å være kommunalt ansatte og sier at en er enhetsleder, saksbehandler og alt annet.

Det er gått prestisje i denne saken, vi vil aldri kunne søke under slike rådene forhold!

Dere kommer aldri til å endre noe som helst.
Det blir bare en ny runde med ulovlighetsoppfølging, og nye vedtak om tvangsmulkter.

Dere fikk en på tygga av namsfogden, og er mer bitre enn noensinne.

Jeg tør ikke spå hva dere finner på, men noe vil dere gjøre til det onde, ikke til deg gode er temmelig åpenbart.

Dere sier egentlig at vi får avslag uansett hva vi gjør med søknad.

Får vi avslag, så går dere til namsmannen og krevet inn penger.

Dere spiller et uærlig spill, vi har vunnet, det er eneste vi oppnår med å søke på nytt.
Så lenge som dere hater oss så inderlig som dere gjør, er at dere får en ny mulighet til å gå til namsmannen å kreve oss for penger etter å kalle det pene vi har bygget for ulovligheter.

Som burde og skulle vært gitt dispensasjon for til lenge siden, er nye pålegg om rivning og bøter deres ønskemål.

Dere er noen svært hatefulle mennesker, som er umulig å forholde seg til og komme frem til konstruktive, rettferdige og gode beslutninger!!!!!!!!!!!

Dere har drevet en form for heksejakt på oss, og lyver med dette som dere her skriver:

For ordens skyld minner vi om at vi har en restriktiv holdning til denne type dispensasjoner og at
et positivt utfall av en søknad om dispensasjon i ikke kan påregnes.
(sitat slutt.).

Dere har vært lempelige ovenfor alle andre, ovenfor oss er dere stikk motsatt. Dette har vi lagt frem for dere gjennom utallige mailer og dokumentasjoner, samt påvist at det vi har bygget er det ikke noe negativt med. Bare fordeler, og da skulle vi fått dispensasjon når det er mer som er positivt enn negativt, dette sier regelen om dispensasjon:

Hør her hva loven sier:
§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket

- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

- om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet.
(sitat slutt.)

Vi har kun ringt ned til PBE, fått veiledning.
Naboer har skrevet under, etterpå har nabo Roar Telje lagt oss for hat. Gikk rundt til andre naboer, som han fikk til å skrive under imot oss i sin hat-kampanje.
Vi hadde verdens beste og mest fornuftige saksbehandler i Kaja Aubert Lange, som forsvarte oss overfor nevnte hatefulle mann.

https://blog.janchristensen.net/2020/01/nr-2638-plan-og-bygningsetaten-har-for.html

Hun ble tatt av saken, og etterpå det har det vært svarte natta å møte PBE og enkelte hatefulle naboer!

Det er som Guds ord sier i Titus 3.3. de hater og blir hatet om enkelte mennesker.

(Titus 3. 3 For også vi var engang uforstandige, ulydige, villfarende, træler av manghende begjæringer og lyster, vi levde i ondskap og avind, vi var forhatt og hatet hverandre.)

Trist, men at dere får holde på slikt av styrende myndigheter, vitner om et demokrati som ikke fungerer som det skal.
For det som dere holder på med har ikke noe med en seriøs og rettferdig offentlig forvaltning.

Men det er kun makt- og myndighetsmisbruk!
Det som dere holder på med er også meningsløshet og rigid da dere aldri har svart oss på noen spørsmål som har vært til vår fordel!

Ikke et eneste en gang, dette har vi dokumentert mange ganger, men da får vi kun til svar et pålegg som er enda strengere og rigid enn det som før er fatet, det viser bare deres eget vrangskap og mangelfulle kompetanse som dere dekker over med som sagt med å ikke svare.

Svaret er alltid ved neste korsvei å gjøre ting enda vanskeligere for oss.

Søke på nytt ovenfor dere, det er dødfødt da hatet deres er så påfallende og gjentagende!

Dere har driti på draget noe voldsomt. I forhold til vedtaketav 


Nå er selve pengekravet i vedtaket foreldet.

Dere har drite på draget når dere ikke rakk å innkreve kravet innen 14/8-2018. § 2.(Fristens lengde.)
Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år.

Nå har dere tapt, og da er det kun et alternativ hvis dere er redelige og profesjonelle.
Det er å gi oss den dispensasjonen vi skal ha, godkjenne trapp, bod og mur.

Alt annet dere kommer til å gjøre i denne saken, vil kun vise at dere er uprofesjonelle og fylt av hat og forskjellsbehandling!

Dere har tapt og vi vunnet, ikke glem det hvis dere vil være sannferdige og innse fakta.

Kravet imot oss er foreldet! 

Det er foreldet!

Foreldelse

Hvis et krav er foreldet, betyr det at den du skylder penger (kreditor) ikke lenger har rett til å kreve betaling.
Kravet faller altså bort på grunn av sin alder.
Foreldelsesfrister

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år.
Det betyr at kreditoren må få kravet betalt innen 3 år eller få fristavbrudd innen samme periode.

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

onsdag 8. juli 2020

Nr. 2742: Namsfogden i Oslo – takk!

Nr. 2742:
Namsfogden i Oslo – takk!Etter at namsmannen tok seg tid, satte seg virkelig inn i saken.
Så ting som vi ikke så, og konkluderte med at sakene imot oss er foreldet.
Så måtte jeg sende en takkemail til han i dag.

Takk til namsmannen, takk.Se her for mail.

Til Namsfogden i Oslo                                           Oslo 8/7-2020
Ved ES Grytting

Takk!

Skal ikke kommentere noe at vi føler oss utrolig dårlig behandlet av PBE, og veldig unødvendig alt.
Tross alt ringte vi ned og ble veiledet hvordan bygge etc.

Men at du/dere var så observante, og fikk med at alle forhold som PBE krever oss for penger, relateres egentlig tilbake til 2015.
Slik at alle krav imot oss var foreldet!

Nå får vi håpe på at vi og PBE kan komme til enighet og inngår et kompromiss.
Slik at alt det vi har bygget blir godkjent og alt kommer i ordnede forhold!

Takk!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

mandag 6. juli 2020

Nr. 2741: Saken imot oss er nå foreldet – namsmannen vil ikke trekke meg 1 krone fra pålegg fra PBE!


Nr. 2741:
Saken imot oss er nå foreldet – namsmannen vil ikke trekke meg 1 krone fra pålegg fra PBE!

Seier for Jesus!
Seier for rettferdigheten!
Seier for Fam. Berit og Jan Kåre Christensen!

Bilde av min kone Berit N Christensen som er like lettet som meg.Her faksimile av brev i fra Namsmannen!
lørdag 4. juli 2020

Nr. 2739: Unibuss og meg: Nemdmøtet i diskrimineringsnemda fremskyndet til 20 august, og Unibuss har bedt om muntlige forhandlinger!

Nr. 2739:
Unibuss og meg: Nemdmøtet i diskrimineringsnemda fremskyndet til 20 august, og Unibuss har bedt om muntlige forhandlinger!
Saken mellom meg og Unibuss der de mobber, trakasserer og diskriminerer meg, kommer opp for nemda 20. august.

Her er mitt siste tilsvar og skriv som er et tilsvar på Unibuss sine løgnaktige og horrible påstander imot meg.
Jeg går ikke i dybden. Men et visst overblikk får du.

Til Diskriminergsnemda                                 Oslo 4/7. 2020

Sak 42/20

Svar på noen av de merkelige og uriktige påstander Per Christian Bing og Unibuss kommer med.

Vedrørende tjenestepåtaler.

Dette skriver Per Christian Bing er gjeldende rutiner:
Dette er dypt tragisk, da de i 2008 påpekte jeg at de ikke hadde fulgt gjeldende rutiner at en alltid skulle ha muntlig tilsnakk før en tjenestepåtale.
Jeg vant over Unibuss, og de har forandret instruksen til at muntlig tilsnakk ikke skal være nødvendig.
Nå skal tjenestepåtaler tildeles over en lav sko.
Med andre ord, her er en bedrift som neglisjerer de ansatte.
Bare kjører i vei, og gir tjenestepåtaler før enn har gitt muntlig tilsnakk og veiledning.
Tragisk!

I 2008 var vedrørende tjenestepåtale slik:Da skulle en ha samtale og oppfølgning som er normalt, for å se om det blir forandring. Enten til det bedre, eller det fortsetter i samme mønster.
Fortsetter det i samme mønster, så kommer det tjenestepåtale.
Dette er normal, redelig og godt.
Å prate i sammen først, og tett oppfølgning!
I dag har Unibuss blitt selve versingen slik de holder på med meg.
Der de deler ut tjenestepåtaler slik andre deler ut godterier.

Men det er fritt frem for Unibuss å diskriminere. Påstår at jeg ikke viser noen adferdsendring, der eneste «feil» det er å finne på meg er at jeg spiller kristen radio lavt som Unibuss har ingen dokumentasjon på noe annet.

Jeg hadde med leder ut på bussen, han bare stadfestet at jeg spiller musikk og radio på normal lydstyrke.
At noen kristendomsmisligere finner på å sverte meg, slike ting kan en ikke få gjort noe med.

Oppfølgning 8.6.2020

Jeg, Jan Kåre Christensen og Andreja Peric samtalte før kjøring at radiospillingen skulle være så lik som mulig som jeg kjører med henhold til radiospilling (valg av kanaler), og lydstyrke for om mulig at jeg hadde på høyere lyd enn det som eventuelt ikke var ønskelig.

Da jeg påpekte at hvis min opplevelse av at jeg spiller moderat høy radio, enn det jeg selv oppfattet.

Så langt jeg vet, så var mitt lydnivå innforbi det område som alle andre sjåfører spiller av lydstyrke.

Ønsker at ledelsen, instruktører og alle andre å komme å være med på bussen både uanmeldt og anmeldt for om mulig å avdekke eventuelle avvik som jeg ikke kan se foreligger.

Kundeklagene oppleves som grunnløse og oppkonstruerte av den enkle grunn at jeg ikke liker høy lyd.

At ledelsen tror på enkelte negative kunde klager oppleves som søkt, da siste kundeklage umulig kan være reel.

Da kunden som påstår og klager, at jeg spiller høy musikk snakket jeg med bak sperrebåndet.
Det er fysisk umulig at det kan skje når høyttaleren min er 30 cm fra øret og klager står 2 meter ifra. Klagen er oppkonstruert da det er fysisk umulig å føre en samtale med høy lyd under slike forhold!
Det blir som å vinne i lotto uten å spille, like troverdig og hold i er det i siste kundeklage av 20 mai.

NOTAT:     Oppfølgning fører 29383

Dato:                   08.06.2020 fra kl. 06:17- på Alnabru

Bakgrunn til oppfølgning er negative tilbakemeldinger ( klager) fra kunder om for høyt lydnivå på DAB radio under kjøring.
Undertegnede har da i dag vært med fører 29383, Jan Kåre Christensen , fra fremmøte på tjenesten 2039.
Vi snakket sammen om dette med hva som er en behagelig lyd for passasjerer men samtidig at det skal være hørbart for fører.

Det skal ikke være så høyt lyd at de som er ved dør 2 og bakover skal høre på radioen, men de som sitter rett bak fører og en sette rad bak vil kunne høre radio men det vil ikke være sjenerende for dem.

Da vi ble enige om lydnivå på radioen på Stubberud så kjørte Jan Kåre Christensen tomkjøring fra Stubberud til Tjuvholmen. Da vi ankom der så snakket vi sammen igjen og da fortalte jeg ham at det var helt OK for meg å være med som passasjer og at det ikke var noe ubehagelig med det lydnivå som han hadde under kjøring mellom Stubberud og Tjuvholmen. Jeg spurte ham om han var fornøyd også, om han fikk med seg det som ble sagt på radio og han svarte bekreftende; JA .

Når det ble tid for avgang så startet Jan Kåre Christensen bussen og tok på passasjerer og vi kjørte i linje 54. Undertegnede ble med til Aleksander Kiellandsplass hvor jeg ønsket ham takk for turen.

Jeg føler at vi var enige i hva som er fornuftig lydnivå på DAB radio og jeg håper at Jan Kåre følger opp med det vi ble enige om.

Andreja Peric                                         
Gruppeleder Alnabru

Angående at jeg har spilt på radio før, og er blitt veiledet har aldri skjedd.

Det står i Josefine Wærstad skriv ifra 2016 omtalt følgende:

04.02.16:  Også denne kundeklagen har Christensen opplevd var tatt opp og sjekket ut. Om selve hendelsen forklarer han at han pleier å høre på P1, og da er det en andakt som også går på radioen. Han kan ikke huske at det var noen kritikk av andre religioner, eller at han sa at han bestemte, men han kan huske at det var en passasjer som ønsket at han skulle bytte radiokanal. Christensen oppgir at han som regel strekker seg veldig langt for passasjerenes skyld, men lyden fra radioen når ikke særlig langt, og han synes ikke han har gjort noe svært klanderverdig ved dette tilfellet.

Dette skriver Unibuss i tjenestepåtalen:

04.02.2016 Møte med fører angående kundeklage fra 12.1.16. Kunden melder om andakt/misjonering og kritikk av andre religioner avspilt i bussens radio. Kunden klagde til fører, men fikk beskjed om at «her er det jeg som bestemmer»

Dette var første gang det ble nevnt angående radiobruk. Men da var dette et av flere forhold som Unibuss påpekte. Ikke som direkte negativt, men jeg fikk tjenestepåtale da også siden de gir dette til meg ved hver korsvei.

Det ble ikke gitt noen form for videre opplæring i hvor høyt det var lov å spille radio.
Før det i fjor kom frem til at jeg fikk enda en tjenestepåtale for å spille kristen radio.

Vil nevne et forhold som jeg har tenkt på.
Det er at det er vel kun det siste året vi har hatt DAB radio?
Før det hadde vi FM radio montert i bussen-
Jeg tror at for det har kommet flere klager på radiospillingen min, dette er min personlige mening.
Det er at DAB radio gir langt klarer lyd, og derfor flere klager. Samt at DAB radio har en flere kanaler, enn 5 eller 6 som nok gjør at det tilbudet for den som liker kristen radio er langt bedre nå enn det var da enn før kun hadde 1 kanal som også sendte kun noen timer. Mens DAB radio sender 24 timer og 7 dager i uken. For den som liker kristen radio som meg, er DAB radioen en stor velsignelse og glede som jeg benytter til min egen hygge og til glede for meg.
At andre som presser seg imot meg, ikke drar seg unna. Viser at det er kun den/de som ønsker å høre på radioen som jeg spiller. Som blir «forstyrret» av dette. Med andre ord, de såkalte kundeklagene er mennesker som oppsøker mitt førermiljø, som endog vet hvilken kanal jeg spiller. Som åpenbart ikke har «rent mel i posen», som angir meg til Ruter.

Jeg har aldri spilt høy lyd, men p.g.a. DAB radio er det lettere for disse kristendomsmislikerne som klager. At de har oppfanget radiobruken min?
Med andre ord, jeg spiller ikke høyere enn før.
Det er rett og slett at radioen nå er klarere og tydeligere p.g.a. DAB radio gir klarer lyd enn FM radio!!!!!!

Presisere igjen, jeg har aldri spilt høy lyd under kjøring av buss i rute, det er forstyrrende og utidig!!!!!!!!!!!!!!

Men radioen er nå bedre enn før, det tror jeg er grunnen for det er blitt flere klager enn før?
At jeg har flere negative forhold enn andre sjåfører, tror jeg ikke.
Bortsett fra spilling av radio, men under samlinger i sammen med andre førere. Har jeg stort sett alltid ligget i øverste sjiktet når det gjelder alle forhold.
Om det er diesel sparing, kjøring uten å bruke brems, sikker og trygg kjøring.
Jeg kjører buss forbilledlig, at Unibuss gir meg de merkeligste tjenestepåtaler og annet.
Selv skobruk blir tatt med i tjenestepåtaler, her skal jeg tas, og bli satt i et så dårlig lys at det blir komisk, løgnaktig og ondt!

Jeg kjører buss forbilledlig, at Unibuss ikke har fått med seg det vitner om at de har en agenda. Det er kun å finne feil på meg, ikke være objektive og redelige!

Vil også si, jeg liker ikke høy lyd. Alle Unibuss sine anklager imot meg anses som oppspinn og fabrikkert når det gjelder høy lyd og andre forhold.
Det er forskjellsbehandling, diskriminerende og meningsløst, og det har pågått over mange år.
Som igjen viser at det er ikke bare diskriminering, men direkte mobbing og trakassering det som Unibuss holder på med.
Jeg har kjørt buss plettfritt i 15 år! I 14 av disse årene har Unibuss prøvd å få noe på meg som den avslåtte tjenestepåtalen i fra 2008 bekrefter. Samt annet, bl.a. de forholdene fra 2016, 2019 etc. Diskrimineringen og mobbing har pågått så lenge at min oppreisning på 200.000, - kr er ikke urimelig.
Unibuss har ei heller innsett konsekvensene av dette, derfor bør oppreisningen ligge der den ligger. Her er det ingen innrømmelser og forståelse fra Per Christian Bing at de driver med mobbing, trakassering og diskriminering!

Unibuss sine påstander er tilbakevist som overdrevne, tatt ut sin sammenheng og diskriminering av meg!
Vil også nevne til slutt at for meg ser det ut som Unibuss har endret praksis når det gjelder tjenestepåtaler etter jeg fikk dette først tilbake i 2008?
Før skulle en muntlig få anledning å bli opplyst av gjeldende forhold som ikke var som det skulle være. Dette vant jeg frem på da.
Etter på dette, så er det fritt frem å gi tjenestepåtale.
For det første, alle ansatte skulle blitt gjort kjent med dette. Skriftlig aller helst. Dernest skulle fagforeningene vært inne?
Dette er egentlig utenforbi selve diskrimineringen imot meg.
Men de små forholdene med meg, de kunne og burde blitt løst internt gjennom samtale etter min oppfatning.
At Unibuss deler ut tjenestepåtaler, trekker de, gir nye. Alt ettersom vitner om elendige og ambivalente rutiner, og enda dårligere personalbehandling etter min vurdering.
Først samtale, så oppfølgning. Etter på dette så eventuelt en tjenestepåtale.
Jeg har forandret på alle forhold som er påpekt imot meg. Om det er forsen komminger, vask av bil, skotøy etc.
Eneste jeg ikke har forandret på, er å spille dempet radio på jobben.

At Per Christian Bing påstår at jeg ikke forandrer meg, er rett og slett usant.

At Unibuss og jeg ser helt ulikt på dette, er jeg glad for at nå skal Diskriminergsnemda avgjøre.

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

fredag 3. juli 2020

Nr. 2738: Fylkesmannen lagde et bestillingsverk for PBE, og dermed var det ikke noe vi fikk ut av å anke til Fylkesmannen!


Nr. 2738:
Fylkesmannen lagde et bestillingsverk for PBE, og dermed var det ikke noe vi fikk ut av å anke til Fylkesmannen!

Fylkesmannen liker beste det øvre sjiktet av samfunnet, de får medhold.
Når vi som har fått veiledning hvordan bygge mur, får avslag.
Vitner det bare hvor råttent det til tider er i dette landet!
Kjell Inge Røkke fikk medhold med letthet hos Fylkesmannen selv om hans overskridelser var enorme.
Våre er minimale, og til alles fordel!
Se linker her:
Bilde av eiendommen til mangemillionær Kjell Inge Røkke som jeg unner alt det han har bygget, men at vi skal få avslag er dypt urettferdig og totalt meningsløst.

Her er mailen vi sendte på bestillingverket utført av Fylkesmannen i Oslo og Viken til Plan- og bygningsetaten her i Oslo.

Til Fylkesmannen i Oslo og Viken                      Oslo 1/7-2020
Sak nr. 2020/1997

Hei!

Det er ingen ankemuligheter, men vil bare kort si vårt syn på saken og avgjørelsen!

Måten alt er fremstilt på i saken og deres avgjørelse fremstår som en forsvarsadvokat som forsvarer kriminelle der en utelukker alt som kan domfelle den skyldige.
Her er det PBE som er den «kriminelle» og som dermed går fri for alt ansvaret.
Det av skyld som legges på noen, om en kan si det slik.
Det blir utelukkende lagt på oss!

Greit, slik er det når det korrupte og løgnaktige vinner frem.

Det kan ikke vi gjøre noe med, men nå har vi sagt ifra at vi er 120 % uenig i både fremstillingen av saken. Begrunnelsen og avgjørelsen, det er om en prøver bare å lure noen til å tro at sannheten er løgn, og løgn er sannhet.
Det er som det står skrevet så godt i en av profetene i bibelen.
Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert! 21 Ve dem som er vise i egne øine og forstandige i egne tanker!

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

tirsdag 23. juni 2020

Nr. 2736: Diskriminergsnemda sikter inn på å behandle saken der Unibuss har diskriminert meg den 25. august, der jeg også søker om 200.000, - kr i oppreisning for tort og svie!

Nr. 2736:
Diskriminergsnemda sikter inn på å behandle saken der Unibuss har diskriminert meg den 25. august, der jeg også søker om 200.000, - kr i oppreisning for tort og svie!

Nå. Endelig blir saken behandlet. Det ser jeg virkelig frem til.
Her er noen mailer som jeg har svart Diskriminergsnemda, samt deres mailer til oss, meg, Unibuss og min Advokat Josefine Wærstad.

Be om full seier, og medhold på alle punkter kjære nådesøsken i Herren!

Til diskrimineringsnemda                 Oslo 21/6 -2020

Sak 20/42

Hei Laila Pedersen Kaland!

Fikk det som var et utkast til forberedelse til avgjørelse i nemda 25. august noe jeg ser virkelig frem til.

Skal ikke skryte av dere, men dere kommer med meget gode spørsmål.
De svarene som Unibuss kommer med, fint om jeg hadde fått dem.

Dere spør:Dette er kjempeinteressant og kjemperelevant, håper det svaret som Unibuss avleverer her er mulig å få?

Sender med en tjenestepåtale fra 2008 dere jeg tror Unibuss var bedre enn i dag?

Da sa bl.a. instruksen dette:Vil også presisere at da jeg fikk en siste tjenestepåtale nå, så er dette ikke noe annet enn en hevnakt at jeg gikk til dere, ikke bra!

Sender også den med, da jeg fikk denne påtalen med en gang de kunne finne noen feil på meg, de er virkelig ute etter å få tatt og fjernet med!

Mener fremdeles at jeg har krav på oppreisning når en blir slik dårlig behandlet gjennom mange år!

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Til diskrimineringsnemda                 Oslo 22/6 -2020

Sak 20/42

Hei Laila Pedersen Kaland!

Anførsel til utkast vedrørende nemndsmøte 25. August.

Deres skriver om Unibuss følgende:
 


Dette ble satt inn sjåførhåndboka etter jeg fikk tjenestepåtale for å ha spilt dempet kristne radioprogrammer.
Samt det var først nå siste tjenestepåtale som jeg fikk som hevnakt at jeg hadde med en fra ledelsen for å avtale hvilken lyd som var akseptabelt for Unibuss.

Det bare bekreftet at det var den lydstyrken jeg har spilt på hele tiden i de 15 årene jeg har kjørt buss.

Mvh
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Fra Diskriminergsnemda
Sakset fra Søkelys

https://www.sokelys.com/?p=29600
 

Fra Søkelys: 

Får sin klage på Unibuss vurdert i nemdmøte i august Striden mellom Unibuss og evangelist Jan Kåre Christensen om spilling av kristenradio i arbeidstiden vil endelig bli vurdert av diskriminergsnemda i nemdmøte den 25 august. Dette kommer frem av en rekke dokumenter som Søkelys har fått oversendt. Under møtet vil diskriminergsnemda ta endelig stilling til hvorvidt Unibuss har diskriminert Christensen som er ansatt som bussjåfør ved å gi ham flere skriftlige advarsler i form av tjenestepåtale samt trusler om oppsigelse. Bakgrunnen for tjenestepåtalene og truslene om oppsigelse er flere mindre forhold samt en rekke kundeklager på angivelig høylytt spilling av kristen-radio.

Under det planlagte møtet den 25/8-20 vil nemda ta endelig stilling til hvorvidt Christensens arbeidsgiver gjennom å gi ham tjenestepåtaler fordi han spiller kristne radioprogram samt å true ham med oppsigelse har diskriminert Christensens religiøse livssyn og de vil også ta stilling til hvorvidt Christensen har krav på økonomisk oppreising fordi han angivelig blir trakassert av sin arbeidsgiver fordi han anvender bussens radio til å spille kristne radioprogram. Andre bussjåfører i selskapet står fritt til å spille de radioprogram de ønsker enten det er NRK, sekulære radioprogram eller muslimsk propaganda fra en av Oslos muslimske nærradioer. I følge Christensen kan muslimske bussjåfører fritt spille muslimsk musikk på høyt volum uten at de har fått tjenestepåtaler av den grunn. Det som vil være tema under nemdas møte den 25 august er spørsmålene om hvorvidt Unibuss har handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion/livssyn ved å ha gitt Christensen tjenestepåtaler for å ha hørt på religiøse program under busskjøring. “Saken gjelder videre om Unibuss har trakassert Christensen på grunn av religion/livssyn og om Unibuss har utsatt Christensen for gjengjeldelse” i form av tjenestepåtale og trusler om oppsigelse. I skrivene som Søkelys har mottatt har begge parter fått legge frem sine synspunkter på saken. Under nemdas møte vil klager bli gitt anledning til å legge frem sine synspunkter muntlig under en muntlig forhandling. I skrivet Søkelys har fått kopi av etterlyser Diskrimineringsnemda hvilke skriftlige retningslinjer som eksisterer for bruk av tjenestepåtaler og videre også fullmakt fra Unibuss på om personalsjefen kan opptre som partsrepresentant for selskapet. Ledelsen i Unibuss ved personalsjefen har så langt antydet at selskapet kommer til å ignorere Diskrimineringsnemdas avgjørelse og gjøre som de selv vil uansett. Unibuss har fått en frist frem til 29/6-20 på å oversende etterspurt dokumentasjon.

Diskrimineringsnemdas myndighetsområde

§ 11.Vedtaksmyndighet. Pålegg om stansing, retting mv.
Nemnda kan treffe vedtak dersom det foreligger et brudd på bestemmelser nevnt i § 1 annet ledd, med mindre annet er bestemt.

Nemnda kan med de unntak som følger av §§ 14 og 15, pålegge stansing, retting og andre tiltak som er nødvendige for å sikre at diskriminering, trakassering, instruks eller gjengjeldelse opphører, og for å hindre gjentakelse. Nemnda kan sette en frist for oppfyllelse av pålegget.

I saker der det antas å medføre ulempe eller skadevirkning å avvente nemndas behandling av saken, kan nemndleder treffe vedtak etter annet ledd.

§ 12.Oppreisning og erstatning

Nemnda kan treffe vedtak om oppreisning i arbeidsforhold og ved arbeidsgivers valg og behandling av selvstendig næringsdrivende og innleide arbeidstakere, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 38 annet ledd første punktum, arbeidsmiljøloven § 13-9 og skipsarbeidsloven § 10-9.

Nemnda kan enstemmig treffe vedtak om erstatning ved brudd på bestemmelsene nevnt i § 1 annet ledd, dersom innklagede ikke gjør gjeldende annet enn manglende betalingsevne eller andre åpenbart uholdbare innsigelser.