mandag 15. april 2024

Nr. 3365: Problemer med kollektivt – spesielt buss – er kun et problem i Oslo i det store og det hele!?

 Nr. 3365:

Problemer med kollektivt – spesielt buss – er kun et problem i Oslo i det store og det hele!?

 

https://blog.janchristensen.net/2023/12/nr-3320-busselskapet-unibuss-som-gav.html

https://blog.janchristensen.net/2023/06/nr-3227-etter-2-ar-siden-jeg-fikk.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3180-det-som-var-ergerlig-sett-i.html

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2804-sendt-arbeidstilsynet-der-en-av.html

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2837-stevningen-til-oslo-tingrett.html

 

Bilde av det opprinnelse nadverden malt av den verdens kjente Leonardo da Vinci. Dette er det opprinnelige bilde.

Men Unibuss og Per Christian Bing ville heller ha et blasfemisk bilde.

Ikke rart at det er problemer for dette busselskapet.

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2770-per-christian-bing-opptradte.html

 


 

Jeg kjører nå buss i Schaus Buss Vestby.

Noe jeg har gjort i over 1 år etter 16 år med busskjøring her i Oslo.

Da hos Unibuss som er «underavdeling» og Sporveiens busselskap.

 

Er dette noe å gripe fatt i?

Ellers i landet er det slik at bussene går i det store og hele året rundt.

I Oslo går de ikke på kalde dager.

Snør det, så må en regne med at bussen ikke kommer.

Da er det ekstrem vær etc.

Hva er grunnen for at det ikke fungere i Oslo, men ellers i landet?

 

Er det en åndelig årsak også?

 

En gang for noen år siden var det på oppholdsrommet til Unibuss et blasfemisk bilde av Jesus. Dette var i kantinen på Alnabru her i Oslo.

Der Jesus og det berømte nadverdsbilde som var malt av «Nattverden» er et maleri utført av Leonardo da Vinci.

Jeg skrev en mail til daværende personalsjef Per Christian Bing som sa til meg at det bildet skulle henge uansett.

Med andre ord, de var ikke redd for å la et blasfemisk bilde av Jesus henge der.

Det var et bilde som etterlignet Jesus og disiplene, men latterliggjorde vår Frelser og Herre Jesus Kristus. Samt hans disipler.

Hadde det vært Muhammed, garantert fjernet.

Det vi nå ser er jeg overbevist en dom over Norge som vil forsterke seg p.g.a. våre holdninger og ondskap!

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2766-hadde-jeg-vrt-sikh-hindu-muslim_6.html

 

Innstilte avganger i Oslo er langt, langt større enn det som er logført!

 

Jeg bor i Oslo, og skal da ut på diverse ærend og oppdrag.

En dag jeg skulle ta 21 bussen, og det var snø.

Da ventet jeg på bussen, været var fint med snø og sol.

Det sto at bussen kom, men det var først ved 4 bussavgang.

De 3 før dette kjørte rett opp til lading.

Dette tror jeg ikke ble loggført?

Med andre ord, av de loggførte kansellerte avganger er det nok en brøkdel?

 

Unibuss har enorm respekt for Islam – men ikke for kristendommen?

 

I en arbeidssammenheng er det for meg helt greit også å ha respekt for alles tro og overbevisning.

Selv om jeg mener at Islam og Muhammedanerne har svært lite å by på.

Vi har på alle tilstelninger alltid hatt og tilbudt Muhammedanerne Halal mat etc.

Men jeg fikk sparken ene og alene for å ha spilt på kristne radiogrammer.

For en forskjellsbehandling, de lux.

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2766-hadde-jeg-vrt-sikh-hindu-muslim_6.html

 

Det er selvsagt andre ting å nevne til buss kaoset her i Oslo!

 

Men for meg, er det også en åndelig og etisk standard som er som en lov. Hvis du ikke følger den, vil det før eller siden innhente deg.

Ingen kan egentlig gå imot de lovene.

Som man sår, høster en.

Som man reder, ligger en.

 

Sluttkommentar:

 

For meg er dette å direkte gå imot Jesus, og direkte hans budskap.

Er alvorlig.

Det står bl.a. dette i Guds ord.

 

Hebr. 10. 31 Det er fryktelig å skulle falle i hendene på Den levende Gud.

 

Ønsker ikke å sette meg selv i Sentrum. Men det er ikke til å komme utenom, t hvis en slik til de grader tråkker på Gud og budksapet om hans sønn Jesus Kristus.

Står en i fare for å påføre seg selv Guds vrede og dom. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender.

 

Her et eksempel på det:

 

2 Kong. 1. Efter Akabs død falt Moab fra Israel.  2 Kong 3,5 

Akasja falt ut gjennem gitteret i sin sal i Samaria og blev syk. Da skikket han nogen sendebud avsted og sa til dem: Gå og spør Ba'al-Sebub, Ekrons gud, om jeg skal komme mig av denne sykdom!  5 Mos 18,11   Jes 8,19   Jes 19,3 

Men Herrens engel sa til tisbitten Elias: Gjør dig rede og gå sendebudene fra Samarias konge i møte og si til dem: Er det fordi det ingen Gud er i Israel, at I går avsted og spør Ba'al-Sebub, Ekrons gud?

Derfor sier Herren så: Du skal ikke stige ned fra den seng du er steget op i; du skal dø. Dermed gikk Elias.  2 Kong 8,10 

Da sendebudene vendte tilbake til ham, spurte han dem: Hvorfor er I vendt tilbake?

De svarte: En mann kom oss i møte og sa til oss: Gå tilbake til kongen som har sendt eder, og si til ham: Så sier Herren: Er det fordi det ingen Gud er i Israel, at du sender bud for å spørre Ba'al-Sebub, Ekrons gud? Derfor skal du ikke stige ned fra den seng du er steget op i; du skal dø.

Han spurte dem: Hvorledes så den mann ut som kom eder i møte og talte således til eder?

De svarte: Det var en mann i en lodden kjortel, med et lærbelte bundet om lendene. Da sa han: Det var tisbitten Elias.  Matt 3,4   Hebr 11,37 

Og han sendte til ham en høvedsmann over femti med sine menn; og han gikk op til ham, der han satt på toppen av fjellet, og han sa til ham: Du Guds mann! Kongen sier: Kom ned!

10 Men Elias svarte høvedsmannen over femti: Er jeg en Guds mann, så fare ild ned fra himmelen og fortære dig og dine femti mann! Da fór det ild ned fra himmelen og fortærte ham og hans femti mann.  Luk 9,54 

11 Så sendte han til ham en annen høvedsmann over femti med sine menn; og han tok til orde og sa til ham: Du Guds mann! Så sier kongen: Kom straks ned!  1 Sam 19,21 

12 Men Elias svarte dem: Er jeg en Guds mann, så fare ild ned fra himmelen og fortære dig og dine femti mann! Da fór Guds ild ned fra himmelen og fortærte ham og hans femti mann.

13 Så sendte han igjen en tredje høvedsmann over femti med sine menn; og denne tredje høvedsmann gikk op til Elias og falt på kne for ham og bønnfalt ham og sa til ham: Du Guds mann! La mitt liv og disse dine femti tjeneres liv være dyrt i dine øine!

14 Ild fór ned fra himmelen og fortærte begge de første høvedsmenn over femti med sine menn; men la nå mitt liv være dyrt i dine øine!

15 Da sa Herrens engel til Elias: Gå ned med ham, og vær ikke redd ham! Så stod han op og gikk med ham ned til kongen.*  *ham: kongen.

16 Og han sa til ham: Så sier Herren: Fordi du skikket sendebud og vilde spørre Ba'al-Sebub, Ekrons gud, som om det ingen Gud var i Israel som du kunde spørre derom - derfor skal du ikke stige ned fra den seng du er steget op i; du skal dø.

17 Og han døde efter det Herrens ord som Elias hadde talt, og Joram blev konge i hans sted i Judas konge Jorams, Josafats sønns annet år; for han hadde ikke nogen sønn.  2 Kong 3,1 **  *Joram: hans bror. 2 Kong 3,1.

18 Hvad som ellers er å fortelle om Akasja og det han gjorde, det er opskrevet i Israels kongers krønike.

 

Legg merke til at det var Guds dom og Guds ild som utslettet dem.

Det er utallige eksempler på dette i skriften.

Gud holder dom, og da vi de som har stått hans vilje imot.

De erfarer at Gud er en fortærende ild.

Det er dette som nå skjer, at en tror en kan gå imot den levende Gud uten konsekvenser!

Det går ikke!

 

Nå tror jeg ikke og ber ikke om at Gud skal utslette personene som jobber i Unibuss.

Men selskapet Unibuss er ikke liv laga med å helt gå imot Jesus og det kristne budskapet.

De er veldig til å servere Halal mat og alt skal legges til rette for Islam og alle religioner.

Men Jesus og kristendommen, motarbeider de så godt de kan.

Ledelsen i Unibuss har lagt seg ut på en farlig og destruktiv vei!

https://www.sokelys.com/kristen-radio-christensen-i-mote-mandag-med-arbeidsgiver-etter-a-ha-fatt-sparken-for-a-ha-spilt-kristen-radio/

https://www.ao.no/bussjafor-jan-kare-56-mener-han-er-oppsagt-fordi-han-spiller-kristen-radio-pa-jobb-arbeidsgiveren-star-fritt-til-a-hore-pa-det-de-vil/s/5-128-4193

https://www.sokelys.com/mot-oppsigelse-for-christensen-etter-ny-kundeklage-som-gar-pa-hoy-spilling-av-kristen-radio-unibuss-mener-christensen-ikke-evner-a-ville-endre-adferd/

søndag 14. april 2024

Nr. 3366: Ny sak hos Stasforvalteren angående forskjellsbehandling!

 Nr. 3366:

Ny sak hos Stasforvalteren angående forskjellsbehandling!

 

Vi har nå fått igjennom en sak som nå er blitt sendt til Statsforvalteren:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202109878

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201510929

https://blog.janchristensen.net/2024/01/nr-3329-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

https://blog.janchristensen.net/2024/02/nr-3335-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Det er Eline Kristiansen Sedal som skal behandle saken vår hos Statsforvalter

 

 

Her er det vi fikk ifra PBE.

 Her er vårt svar, der vi avslører, påpeker og forventer at PBE narrativ blir satt til side slik at vi får godkjent mur, trapp og bod.

Er Norge blitt slik, at vi er blitt som i Russland.

Der en skal godta alt hva myndighetene kommer med av pålegg?

Der alt kommer inn i lovlige former.

 

Her er vårt skriv til Statsforvalteren:

 

Til Statsforvalter

Sak 2024/14677                         Oslo 13/4. 2024

 

Angående fall på eiendommer her i Oslo som har fått dispensasjon og godkjennelse.

 

Det fallet som PBE og Statsforvalteren legger til grunn for vår eiendom.

Selv om en tar hele eiendommen, er et narrativ og løgn.

https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3308-vi-har-vrt-i-kontakt-med.html

 

Det er også meningsløst og rigid at vi ikke skal få sammenligne oss med andre eiendommer i Oslo.

Da det er aldri bygget mur, trapp og bod på Hellerudtoppen før vi gjorde det så langt vi kan se.

Da faller PBE og Statsforvalteren argumenter i «fisk!».

Men dessverre, uretten imot oss er nå blitt «normalen!»

 

Det er mye fokus på fall på eiendom. PBE hevder at vi har ikke fall, derfor skriver de hele tiden at vi kan ha mur. Som ikke overstiger 0.5 meter.

Det er ikke tilfelle, som PBE hevder.

Vet ikke hvor mange ganger vi har påpekt dette uten å få gehør.

 

Regler for småhus bebyggelse her i Oslo:

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.

b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.

c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter. 

 

Fra Ferdigattest sin søknad for oss i 2016:

Tiltakshaver kan for øvrig ikke forstå hvilken betydning det har at nabos murer (i hvert fall noen av dem) er tilknyttet carport. Murene er ikke lavere, eller påvirker området eller veibane mindre, av den grunn.

Det er for øvrig ikke alle murene i området som ble etablert før småhusplanen ble gjeldende.

Flere av murene i området ser ut til å ha blitt etablert etter 2006. Av saksinnsyn kan vi ikke se at det er registrert noen saker i Stormyrveien som angår eksplisitt murer de seneste 100 år.

Vi antar at enkelte murer er vurdert i fm. annen bebyggelse, men konstaterer at det uansett kan se ut til at tiltakshaver har rett i at flere av murene ikke har vært gjenstand for en realitetsvurdering.

(sitat slutt.)

 

Ser en på denne eiendommen i Henrik Backers vei 1 A - Oppføring av støttemur. Så er dette en mur som er vel fra asfaltert vei til gjerde begynner. En mur på 2 meter, vi har en mur som er lavere og større fall på eiendommen.

Da at PBE gjør igjen og igjen slik forskjell.

Er helt meningsløst, rigid og utidig forskjellsbehandling.

Vi er også blitt veiledet hvordan bygge, at dette ikke blir vektlagt hvis bare PBE en ond, kynisk og brutale fremgangsmåte ovenfor oss.

Der vi i dag har en såkalt ulovlighetssak imot oss med lovlige bygg.

Der faktisk dispensasjon og godkjennelse er en lovfestet rett.

Nabo f.eks. som bygde samtidig med oss med hensyn til utnyttelsesgrad på tomt, fikk utnyttet tomten 57 ganger mer enn oss.

Det er snakk om slik disfavør og forskjellsbehandling at saken imot oss er et overgrep.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

 

Det er ikke bare snakk om dette, men forvaltningsloven blir brytt hele tiden imot oss da vi stort sett aldri får svar. Reelle svar med substans og innhold, svar uteblir, og som her i denne saken.

Skjeller oss ut i telefonen og mye annet.

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2656-vi-matte-sende-klage-pa-en.html

 

De kommer med hårreisende avslag at vi ikke bor side ved side omtrent med nevnte eiendom i Henrik Backers vei.

 

Det er ikke bygget mur her på Hellerudtoppen som er søkt om før vi gjorde det så langt vi har kunne se av hva PBE har fremlagt på sine hjemmesider.

Noe som også de som søkte for oss i 2016, Ferdigattest påpekte.

Da ble det også søkt om mur som ikke stemmer med PBE og Statsforvalteren narrativ. Hvorfor deres løgner hele tiden er blitt gjort som «sannhet» viser at vi står ovenfor en røverbande som er kriminell. Dette er Norge, Oslo, tragisk!

 

For å ikke gjenta alt igjen, er det bare å gå inn på diverse eiendommer vi har skrevet om før.

Se her:

https://blog.janchristensen.net/

 

Vi er og blir utsatt for overgrep, forskjellsbehandling og er falt åpenbart i unåde hos PBE. Derfor er alt det vi gjør blitt en ulovlighetssak om andre får dispensasjoner og godkjennelser for alt de gjør og bygger.

De kan nærmest sitte på frokostbordet. Og de får gjennom alt de søker om uten å tenke på en god og fullstendig søknad.

Se her for et av mange, mange eksempler:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201316839

 

Mens vi som har behov for minimale og ubetydelige dispensasjon og godkjennelser. Blir gjort alt for at vi skal rive.

Skjønner virkelig ikke at det er mulig også sett med bakgrunn på saken vår.

 

Da vi bygget boden, gikk myndighetene ut og sa at vi skulle gjøre alt vi kunne for ikke søke på små saker som oppføring av bod og trapp er.

Samt, muren ble vi veiledet hvordan bygge. Der vi fikk klare svar at vi slapp å søke hvis vi bygget en mur under 2 meter.

 

Arkitekter og advokater sier alle som en. At det fallet på vår eiendom som PBE operer med, stemmer ikke.

Når vi bringer dette på banen ovenfor PBE. Så har de holdt på sitt, at vi har en flat tomt.

Selv om den er ikke det, men sterkt skrånede ned på den ene siden.

På den andre siden er den stupbratt.

 

Vi har f.eks. henvendt oss til PBE angående også eiendommer i det siste. Der de ikke engang ønsker å svare eller lage en sak på det.

Et eksempel på dette er i Admiral Børresens vei 16. De svarer oss ikke engang.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201704097

https://blog.janchristensen.net/2024/03/nr-3359-ser-fra-plan-og-bygningsetatens.html

https://blog.janchristensen.net/2024/03/nr-3356-det-forundrer-meg-at-det-er-sa.html

 

Da saken vår ble behandlet hos Statsforvalteren forje gang. Mener vi at vi ble utsatt for lite profesjonell og rettferdig behandling.

Da det var da flere murer og forhold vi påpekte, som var milevis over våre overskridelser.

Men dessverre, vi ble ikke tatt seriøst og alt ble avvist.

 

Slik vi ser dette, er hele saken imot oss et gedigent overgrep.

Der vi blir behandlet så dårlig og lite i samsvar med Norsk lov.

Det er som vi ikke tror det. Da alle våre argumenter og synspunkter blir enten avfeid, oversett eller blir satt i miskreditt.

Mens PBE sitt narrativ og løgner, er det eneste som gjelder!

 

Sender med til slutt noen linker til artikler som er skrevet i denne saken.

Som forklarer og viser dette. Det er ikke bare vi som er blitt utsatt for dette.

For oss virker det som PBE og det offentlige drives som en pølsebod.

Der dispensasjoner og godkjennelser blir gitt alt ettersom dagen saksbehandler har.

Der en dårlig dag får et avslag, og har saksbehandler en god dag.

Alt går igjennom som bl.a nevnt.

For oss som har nå holdt på i 10 år med dette siden vi bygget.

Er PBE og det offentlige i byggesaker så uprofesjonelle og uredelige at vi skjønner godt at Oslo Byråd har på mange måter tilsidesatt PBE i tvistesaker.

Og skal ta avgjørelsene selv. Dessverre kommer vi ikke innenfor dette.

Da saken vår er liksom avgjort, selv om saken vår er et overgrep sak.

Derfor kommer vi ikke under noen omstendighet å godta noe annet enn full godkjennelse på det vi har bygget.

Kommer aldri til å rive noe som helst da vi vet at dette som PBE operer med tall etc. Er et narrativ og som tatt ut av løse luften.

 

Muren vår følger det naturlige terrenget med måten den er oppsatt på. Da der det ikke er mur, er det rett fjell. Så blir muren som en forlengelse for dette. Penere og mer funksjonelt enn det vi har satt opp muren. Viser bare at det narrative som PBE driver på med, er direkte løgn!

Boden ligger på skyggesiden og oppat dermed egentlig ingen plass. Men er satt opp slik at vi får utnyttet skyggesiden best mulig.

Trappen ligger 100 % på vår eiendom, at den ikke er godkjent.

Det er kun uvilje ifra PBE sin side, hele saken imot oss viser myndighetene oppfører seg ala som vi kun trodd vi bodde i Moskva, Russland.

Ikke Oslo, Norge. Da narrative er det som blir «sannheten!».

Og der myndighetene viser null smidighet, forståelse og empati for hvor innvandrende og meningsløst vi opplever på hvordan de driver på!

 

Se her for riktige bilder som viser det reelle fallet og at vi har en tomt der fallet ikke er slik som det narrative og løgnene til PBE:

 

 

Her vises muren hvordan den går i flykt med alt, selv skråning som er fjell.

Det narrative, vrangskap og løgnene til PBE er avslørt igjen og igjen.

 


Her viser det nok en gang at muren vår er som et skall oppå eksiterende terreng.

Hvor mange av PBE og Statsforvalteren løgner må vi avsløre før vi får godkjent mur, trapp og bod?

 


Her er de reelle tegninger, som vi har påpekt gjennom år.

Det er aldri søkt om murer her på Hellerudtoppen.

Da vi ble veiledet hvordan bygge.

Hvordan skulle det være mulig for oss ikke tro på dette?

At dere ikke vil høre på oss, og justere deres oppfattning. Vitner om at dere og PBE er kun interessert i å ha «rett». Da det er gått prestisje i saken.

Det gjelder vår eiendom, og vårt boforhold. For noen tyranner myndighetene er imot oss i denne saken. Ille!

 

Legg også merke til at naboens skråning og vår mur går i et og er ikke mer dominerende eller ligger mer ut i veien.

Eneste forskjellen, er at ved vår mur tar den bort overvann og moll.

Det er en enorm miljøgevinst, som viser det er mer fordeler enn ulemper med vår mur.

 


Slik som dette hadde vi det før, vi bygget muren. 

Muren er langt innenfor å få dispensasjon og godkjennelse.

 


Disse tegningene stemmer, ikke de narrative tegningene som PBE og Statsforvalteren operer med, det er fabrikkerte tegninger.

 

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3159-det-er-nok-tvilsomt-at.html

 

 

Nr. 3159:

Det er nok tvilsomt at myndighetene vil innse noen gang hva de holder på med ovenfor enkelte, da arrogansen, kynismen og egen fortreffelighet er enorm!

 

Her i vår sak imot PBE er det løyet og manipulert ifra dag 1.

De husker ikke engang samtaler og hva som blir sagt der når det er til demmes fordel. Ellers husker de alt ned til minste detalj. Troverdigheten til PBE og det offentlige er ikke lik null, den eksisterer ikke!

 

Uansett hva vi sier, så svarer de kun på en slik måte for å fordekke egne løgner og feiltrinn. Når en henvender seg til andre offentlige instanser, blir løgnene og fordreiningen av sannheten bare forsvart. Ja, enkelte ganger forsterker de PBE sine løgner og virkelighetsforståelse som er mer som et eventyr å regne med!

 

Slik som i vår sak, så skal de aldri si noe positivt hverken om oss eller saken vår.

Det er kun en ting som gjelder, å sverte og tale negativt!

 

Hvorfor kan de holde på slik med slik kynisme, løgner og manipulering?

Jo, de blir forsvart faktisk mer eller mindre av samtlige andre offentlige instanser. Samt, så er Norsk lov laget slik at disse overgriperne alltid slipper fri. Da ingen av dem må stilles til ansvar for noen av sine ugjerninger og kriminelle handlinger.

 

Vi leste for noen år siden følgende:

«Gerlandino Messina (38) ble arrestert i byen Favara i nærheten av Agrigento på øya Sicilia.» En av mafiabossene der. Som selvfølgelig fikk sin fortjente straff da han ble tatt.

 

I Norge når en avslører noen myndighetspersoner blir de snurten.

Og truer med politi anmeldelse.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2982-na-truer-hilde-olea-simonsen-og.html

 

Arrogansen, løgnene og eget selvbildet så forvridd, at de ser på seg selv som ufeilbarlige!

(Er Odd Meldal seksjonssjef hos Statsforvalteren en psykopat?

Han skriver ihvertfall dette:

«Som det kommer frem ovenfor, er vi ikke enig i at det foreligger kritikkverdige forhold.»)

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3115-det-er-et-narrativ-som-det.html

 

Helt, helt tragisk med Norske myndigheter.

De kan lyve og prøve å knekke personer som er helt meningsløs.

De vet at de aldri vil bli straffer for sine ugjerninger og kriminelle adferd!

Aldri! Jo, før eller siden sitter en der i baret, det lønner seg aldri å være på feil siden av loven, garantert! Selv ikke for myndighetene!

 

Sluttkommentar:

 

Sannheten er at disse menneskene er en gjeng med kverulanter og narsissister slik de holder på. Der en slik som i vårt tilfelle spurte om hvordan sette opp en mur.

Så viser det seg at muren er egentlig lovlig da fallet på vår eiendom er nesten loddrett.

De bildene som PBE selv har brukt, viser at deres «utregning» ikke stemmer.

Hva skal en gjøre ovenfor slike rabiate og kverulerende mennesker?

Ikke vet jeg. Her er en noen bilder jeg tar med til slutt.

 

Dette viser de reelle forholdene:

 


 

 Her er PBE narrebildet som «stjålet» som de bruker for å vise vår eiendom som flat.

Hele etaten er tvilsom i våre øyne.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3144-vi-har-etter-hvert-skjnt-mer-og.html