torsdag 6. mai 2021

Nr. 2859: Det er viktig å si ifra til regjeringen av Vaksine-pass er Antekristelig!

 Nr. 2859:

Det er viktig å si ifra til regjeringen av Vaksine-pass er Antekristelig!

 

Viktig å benytte seg av vår demokratiske rett å si i fra til regjeringen av Vaksine-pass er ikke greit.

Høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven

 

Høringsfrist: 12.05.2021

 

Her kan du avgi høringssvar på vegne av deg selv, en virksomhet eller organisasjon. Alle høringssvar går gjennom en saksbehandler før de blir synlige på regjeringen.no. Svar som inneholder trusler eller æreskrenkelser blir ikke lagt ut.

 

Høringssvar regnes som offentlig informasjon, og alle høringssvar som kommer inn vil bli publisert på regjeringen.no. Du kan levere høringssvaret anonymt dersom du svarer som privatperson.

Høringssvar med eller uten merknad

Med merknad

 

Skriv høringssvaret ditt i tekstfeltet nedenfor. Du kan også laste opp vedlegg. Dersom du ønsker å fortsette på svaret ditt senere kan du lagre dette som kladd. For å lagre svaret som kladd må du logge inn.

 

Se her for faksmile av siden i fra regjerningen

 

 


 

Her er adressen å si i fra som jeg har gjort for meg og min kone.

https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2847796/?fbclid=IwAR3cjRJMrbkZJJA_c7uM-HZgJ96yr15RhwroDnjaJ4BddxHvLb4uecNviIQ

 

Testing er greit 1 gang i mnd.

Munnbind etc.

 

Men et eget pass er direkte Antikristelig. Det er uhørt. Det viser seg også at de som blir vaksinert dør, de blir smittet etc.

 

De som vil ta sprøyte er det helt greit, men et eget pass er imot alle demokratiske spilleregler!

 

At vi skal ha slikt pass, gir kun en falsk trygghet og skiller menneskene som Nazistene gjorde med bl.a. jødene som måtte ha egen stjerne og eget pass.

Dette er virkelig ille å innføre et slikt pass!


Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Nr. 2858: Vårt svar til Plan- og bygningsetaten som NÅ går inn for å kreve oss for den nette sum av 285.000, - Norske kroner!

 Nr. 2858:

Vårt svar til Plan- og bygningsetaten som NÅ går inn for å kreve oss for den nette sum av 285.000, - Norske kroner!

 

Sak 201610333, 201510929 og 201609223

 

Oslo 6/4.2021

 

Kopi Byrådsavdeling for byutvikling

Sak 20/3164  

                                          

Svar på denne mailen:
 


Dere skriver at nå går dere til aksjon med hensyn til bøter og annet.

 

Men dere bryter Norsk Lov – forvaltningsloven og flere andre lover ved å ikke svare oss overhode på våre spørsmål.

Vil gjenta det – dere har enda ikke svart oss.

 

Dette er en kriminell handling dere utfører.

Vi har drøssevis med spørsmål som dere enda ikke har svart på.

Men for å begynne med noen spørsmål, som er viktige for oss!

 

1.)  Hvorfor får vi ikke svar på om mur, trapp og bod er samlet i deres vurderinger? Vi søkte dette samlet i 2016. Trappa står helt på vår eiendom.

Boden skal rives har dere ment før. Men når andre får utnytte tomten sin astronomisk i forhold til oss. Hvorfor gjør dere så stor forskjell?

Dette strider imot vanlige folks oppfatning. Imot andre som har sett på saken vår som er fagmenn.

Dere har enda ikke svart på dette.

Se her:

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

 

2.)  Vi har spurt gjentatte ganger. Hvordan kan der være seg slik at før hadde vi en bedriten skråning som vist på bildet.

I dag har vi en pen mur som ligger ½ meter lengre inn enn vår før bedritne skråning.

Vi skal få avslag på muren, som er en enorm forbedring, samt den ligger ½ meter lengre inne på vår eiendom?

Den holder fyllmassen på vår eiendom, ikke nede i veibanen som før.

Samt at vi har fått et flatere tomt som er en klar oppgradering i forhold til før. Svar først på disse spørsmålene – flere kommer etter dette!

Svar utbes, nå.

  


 

3.)  Når vi leser hva dere skriver. At vi skal betale en bot på nå 60.000, - kr og dere bryter selv Norsk lov ved å ikke svare oss. Så viser dette bare at dere som er lovbrytere, ikke vi!

 

4.)  Dere erklærer kamp og krig imot oss, dette er en krig dere kommer garantert til å tape.
Dere står for løgn uvilje, vrangskap og er ikke løsningsorienterte.

           Vi står for det motsatte, sannhet, godhet og er løsningsorienterte!

Tenk, dere var det som veiledet oss i hvordan bygge muren.

Muren er perfekt den, bortsett fra at vi hadde ønsket å gjøre den noe penere.

Nå gjorde vi det vi kunne, ved å søke om godkjennelse.

Mens andre, f.eks. i Stormyrveien 9 c har fått søke minst 2 ganger samtidig med oss. Og deres søknader minner om noe en gjør en tidlig morgen, og sender noe i vei og dette har dere godkjent glatt selv om de har fått utnytte tomten sin 57 ganger mer enn oss omregnet i prosent.

Dere er direkte urettferdige og simple!

Før dere gjør noe mer, så utbes det svar på våre spørsmål!

Men dette er dere for feige og uredelige til!

 

5.)  Dere har lovet at dere skal alltid skrive Berit og Jan Kåre Christensen på det som blir sendt i fra oss. At dere ikke evner dette, er for oss ufattelig, uforståelig og vitner om inkompetanse som alt annet dere bedriver!

Rette ordet å si, er vrangskap og forskjellsbehandling ovenfor oss.

Der det er en lov for andre, og en lov for oss. Forskjellsbehandling!

 

6.)  Video som bevitner at vi har rett, og dere bryter Norsk Lov gjentatte ganger.

Ikke bare en lov og en paragraf, men flere, og det gjentatte ganger.

 


 

 

 

7.)  Dere mener vi skal betale bøter for å ha bryte Norsk Lov, noe som er uærlig. Vi fulgte kun deres anvisning med å bygge denne muren.

 

https://www.sokelys.com/ulovlig-mur-har-fatt-tvangmulkt-pa-kroner-60-000-trues-med-nye-boter-dersom-palegget-ikke-etterfolges/#comment-1993837

 

8.)  Før kunne dere drive på med oss slik dere NÅ fremdeles gjør. Men å unnlate å svare på spørsmål, og vi godtok det. Men ikke lengre, nå KREVER vi svar.

Det fra ALLE spørsmål vi har. Det har DERE ikke gjort, og fortsetter bare med å BRYTE NORSK LOV – IKKE MINST FORVALTNIGSLOVEN.

Samt tjenestefeil er det også først å veilede oss hvordan bygge muren, så siden kreve vi skal søke. At vi søkte var greit, da vi egentlig skulle ha gjort dette helt i fra starten. Men at vi skal rive nå, og dere ikke vil svare på spørsmål, det forteller oss at dere er notoriske lovbrytere, med andre kriminelle i ordets rette forstand.

 

9.)  Vi er et ektepar som har ordinære jobber, vanlige lønnsmottakere. At dere bare i år vil trekke oss på konto for 285.000, - kr er helt spinnvilt. Selv Nazistene var ikke så grusomme mot vanlige mennesker som dere er. Med slike bøter, så er det egentlig bare et mål, sette oss på gata!

 

10.)                                                           I denne saken er det ikke vi som har bryte eller bryter Norsk lov, men dere. Derfor er det et makt- og myndighetsmisbruk vi blir utsatt for. At dere ikke på noen som helst måte ønsker å komme oss i møte. Det vitner om vrangskap, tjenestefeil og tjenesteforsømmelse!

 

11.)                                                           Saken imot oss er også foreldet, dette har Namsmannen selv sagt.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020094188&fileid=9150008

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020095009&fileid=9153616

 

12.)                                                           Vi har bygget på egen gård og grunn, at vi skal da bli behandlet som kriminelle er ille. Det er PBE som har gjentatte ganger bryte Norsk lov, og dessverre har hele det statlige apparatet står med de lovovertrederne i denne saken!

 

13.)                                                           Svar utbes på våre enkle og klare spørsmål!

 

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo