torsdag 21. januar 2021

Nr. 2820: Plan- og bygningsetaten her i Oslo prøver å lage mest mulig kvalme ovenfor oss med å sende på nytt en ny søknad til Kartverket, hvor råtten kan man være?

Nr. 2820:

Plan- og bygningsetaten her i Oslo prøver å lage mest mulig kvalme ovenfor oss med å sende på nytt en ny søknad til Kartverket, hvor råtten kan man være?

  

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201510929

 

Saksnummer 201510929 – Byggesak

Oslo 21/1.2021

 

Sender kopi fra vår mail til kartverket.

Det er underlig at dere ikke vil svare oss, ikke komme i dialog men bare lage problemer for oss, eneste agenda dere har, ille.

 

Vedlegg innlegg på nettet over den ille behandlingen dere har ovenfor oss, og at dere ikke svarer oss engang om det vi spør.

 

https://www.sokelys.com/krangler-med-plan-og-bygningsetaten-over-advokatregning-pa-kroner-24000-pbe-prover-pa-nytt-a-fa-heftelse-pa-eiendommen/

 

Her er mail jeg sendte.

 

Kartverket                                  Oslo 20/1.2021

Postboks 600 Sentrum

3507 Hønefoss

 

Angående eiendommen Krokstien 2 c

Sak nr. fra PBE Oslo er 201510929

 

Ønsker å si ifra om det narrative og de løgnene som Plan- og bygningsetaten prøver å servere dere!

Inkompetanse gir alvorlige konsekvenser, da negative!

 

PBE her i Oslo er inkompetente, hatefulle og driver et renkespill og løgnpropaganda hvis en faller i unåde hos dem!

Dessverre har vi det!

 

1.)  PBE skriver følgende:

«Etter pbl. § 32-3 fjerde ledd kan slike endelige pålegg tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendommen. Plan- og bygningsetaten anmoder med dette om at pålegget tinglyses som en heftelse på den konkrete seksjonen som er skyld i ulovligheten, med gnr. 143 bnr. 104 snr. 3.»

 

Vi anmoder at PBE ikke får tinglyse dette da det er kun og alene PBE som driver med ulovligheter, ondskap og oppkonstruerte problemstillinger!

 

2.)  Det er eiendommen med Krokstien 2C, gnr. 143 bnr. 104 snr. 3.

Vi er et sameie med like rettigheter og plikter.

Det som blir pålagt en eiendom, blir pålagt alle eiendommene. Tinglysningene til PBE er og forblir ugyldig. Skal de tinglyse, så må de spørre alle fire husene om at det er greit, dette er nok en uønsket heftelse for alle fire husene? Ikke minst da vi er uenige med PBE. Hvordan de tre andre husene stiller seg, det vet ikke vi. Men vi er 200 % imot det da PBE kun driver med et renkespill ovenfor oss!

 

3.)  Namsmannen prøvde også PBE seg på, da fikk de klar beskjed at hele saken imot er foreldet. Det er kun et narrativ og løgner PBE prøver seg ovenfor dere igjen.

 

4.)  Saken er slik at vi er blitt veiledet av PBE å bygge mur, og naboer – alle rundt omkring har skrevet under på at det vi har bygget er noe de ønsker og har skrevet under på.

 

5.)  PBE har kun et enormt hat imot oss, og den dispensasjonen vi trenger er minimal for at alt skal være godkjent. Men av grunner vi ikke forstår, så får vi ikke denne. At de nå skal tinglyse heftelser på eiendommen vår, ligger kun et enormt hat bak og ønske om å ramme oss!

 

6.)  Andre naboer rundt omkring oss for virkelige alvorlige forhold får dispensasjon. Mens vi får ikke selv om det vi har bygget er det kun fordeler med, og det er ingen bakdeler med det hele.

 

7.)  Det PBE holder på med, er ikke noe annet enn en agenda lik det en leser om i Nord Korea. En skal straffes hvis en av uvisse grunner kommer på kant med myndighetene. Det PBE holder på med er ikke noe annet enn makt- og myndighetstyranni og misbruk. Det er et enormt hat og uvilje som ligger bak. Rettet imot å bruke kartverket for ramme oss. Snakk om å være råtne, at de bruker kartverket i sin onde og innbilske kamp.

 

8.)  Vi ble veiledet av dem å bygge, og gjorde som vi ble fortalt. Så tok de av saksbehandleren, og siden har de gjort alt for å være vanskelige!

 

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2563-var-protest-og-skriv-til-pbe.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2589-da-vi-har-fatt-veiledning-av.html

 

PBE går også bak ryggen vår og skal tinglyse ting som de ikke har lov til. Vi ønsker møte og dialog. For å finne en løsning.

PBE ønsker kun å påføre oss smerte og ydmykelse, dette er ikke bra!

I November i fjor gikk de bak ryggen på oss, og vi fikk da først vite om dette etter dere i Kartverket hadde forkastet deres onde planer og hensikter.

Nå har de forandret seg om det de gjør er like ondt og ille. Nå har vi fått vite dere onde hensikter på forhånd.

 

9.)  Er det juridisk lovlig dette Plan- og bygningsetaten i Oslo gjør?

 

10.)                     Vi motsetter oss tinglysning på eiendommen vår her i Oslo. Så langt vi forstår regelverket. Så må vi også gi aksept for disse tinglysningene!

 

11.)                     Det er lov også tenke selv, når der har først gitt et nei til tinglysning i november 2020. Det er ikke noen nye forhold i saken, og eiendommen og mur ligger der de alltid har gjort.

 

12.)                     Vi søkte i 2015 om godkjennelse av mur, trapp og bod. Som PBE mener er ulovlig alt, og vi mener at det er kun vrangskap og hat til oss som gjør at vi ikke har fått godkjent dette. Hvorfor er da kun mur med i dette? Ikke trapp og bod? Det viser bare at hat fordummer og PBE gjør de merkverdigste ting!

 

Hvis PBE lykkes med å få tinglyst sine hat-skriv på vår eiendom, ønsker vi at dette brevet skal også være med slik at PBE narrativ og løgner ikke får stå uimotsagte!

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2795-be-om-at-sakene-vare-med-plan.html

 

Her er noe av hva PBE har sendt.

 
mandag 18. januar 2021

Nr. 2818: Minn tidslinje i Unibuss med deres mobbing over flere år imot meg er virkelig ille!

 Nr. 2818:

Minn tidslinje i Unibuss med deres mobbing over flere år imot meg er virkelig ille!

 

Unibuss har gitt meg sparken med denne begrunnelsen:

 

Her er begrunnelsen og svaret ifra Advokat Johannes Straume:

 

«Bakgrunnen for oppsigelsen er at Christensen, til tross for flere tjenestepåtaler, ikke har innrettet seg. Kristensens respons på klager, og forsøk på korrektiver, viser at han ikke ønsker å endre adferd eller også tilpasse seg ordinære spilleregler i arbeidslivet.»

 

Vi står ovenfor en versting i arbeidslivet, Unibuss, som ikke vil komme med svar hvorfor de har sparket meg. Dette er egentlig kun tull, tøys og svada!

 

Så langt jeg kan se det hele, så er det «verste» jeg har gjort som bussfører følgende.

Parkert en gang tidlig på morgenen i et fotgjengerfelt, vasket privatbilen min i sammen med andre ansatte i Unibuss som «fikk lov».

Mens jeg fikk skriftlig advarsel og påtale for det hele.

 

Og det siste, og muligens det aller verste, var å ha sandaler uten sokker på en varm sommer dag i 30 varmegrader!

 

Hvis en da ikke skjønner at personalsjefen og Unibuss sin advokat er moden for sjekk eller bli tatt hånd av andre enn å raljere i arbeidslivet, så vet ikke jeg!

 

Unibuss virker å drive bedriften som det er i fengselsvesenet i USA.

Tre forseelser, og da er du fritt vilt.

 

Nå vet jeg ikke til fulle hvordan alle regler i USA er, men det er en regel som er som dette.

«Three strikes and you're out».

På norsk blir det “tre lovbrudd, og du er fanget.» eller «tre slag og du er ute.»

Har en f.eks. tre forseelser, som kan være f.eks. at du har havnet opp i trøbbel tre ganger. Så kan det i verste fall resultere i en lang fengselsstraff som en har drept noen.

Slik er det også i Unibuss, der en bare tar tre hendelser, og du får sparken!

 

Jeg har en gang vasket bilen i sammen med flere ansatte (6 år siden.)

En gang unnlatt og hatt sandaler med sokker (3 år siden.)

Og tredje gang var at jeg hørte på noen kristne radioprogrammer.

Med andre ord, jeg er ute og sparket!

Dette er Unibuss, heleid av Oslo kommune som driver på slikt!

Ord strekker ikke til over en slik bedrift og en har en personasjer som er helt ute av vater og en advokat som de har led inn som minner med om en pitbull enn en som en advokat!

 

Min tidslinje i Unibuss!

 

1.)  Jeg begynte i Unibuss, som da het Nexus i 2005.

 

2.)  Ble kalt inn på teppe til min daværende personlige leder Einar Tvedt da instruktør Kåre Berg hadde vært i bussen der han satt bak og mente at jeg i Josefines gate hadde kjørt i 35 kmt der fartsgrensen var 30 kmt.

 

Da fikk jeg beskjed om å slutte, og si opp selv. Da svarte jeg Tvedt at jeg kan godt slutte, men dere må si meg opp. Så det jeg opplever nå, er egentlig 2 gang jeg blir oppfordret til å si opp!

 

3.)  I 2007 fikk jeg en tjenestepåtale feilaktig for å komme noe for sent til tjenesten min, dette vare feil på feil fra ledelsen sin side det de gjorde da, som nå.

 

4.)  Denne tjenestepåtalen ble trukket i 2008, da Unibuss hadde bryt egne interne regler over en lav sko.

 

5.)  2010 ble jeg trukket i lønn for å komme 1 minutt for sent og andre ting. Dette ble omgjort gjennom YTF. Min daværende leder Reidun Borrmann ble selv refset av fagforeningen i etterkant og jeg ble ikke trukket noe da dette var ulovlig å trekke noen en halvtime for 1 minutt forsen komming.

Jeg kom selvsagt ikke 1 minutt for sent, dette var kun for å ta meg og finne feil på meg, slik holder ledelsen i Unibuss på, ille!

 

6.)  I etterkant hadde jeg møte med personalsjefen, Reidunn Borrmann og noen til for å liksom skværet opp.

 

7.)  Det var flere forhold her i mellomtiden, men jeg husker ikke alt.

 

8.)  Men i 2016 fikk jeg ny tjenestepåateler for en liten forseelse. At jeg hadde tidlig en morgen parkert bussen i sykkelfelt. Denne trakk de.

 

9.)  Men i 2016 ble den erstattet med en ny, da var det en fabrikkert tjenestepåtale som alle andre tjenesteportaler har vært mer eller mindre. Da var hendelser lagt inn.

 

10.)                     2017 ny tjenestepåtale for bl.a. ha kjørt på rødt lys som en kunde hadde sendt inn og skrevet om meg.

 

11.)                     2019 ny tjenestepåtale for å ha spilt kristne radiogrammer.

 

12.)                     Avskjed 20 november 2020 etter en kunde mente jeg spilt vel høyt morgenandakten på NRK.

 

13.)                     11 januar 2021, forhandlingsmøte mellom meg og Unibuss. Der jeg fikk forespørsel om å slutte på dagen og gå lønn ut april mnd.

 

14.)                     Så blir det vel arbeidsrettssak mellom meg og Unibuss?

 

15.)                     Jeg anser meg selv for å ha blitt mobbet, hakket på og diskriminert av ledelsen i Unibuss.

 

Her et dokumenter i saken, les selv, jeg anser det hele for å være brudd på arbeidsmiljøloven og direkte mobbing det som Unibuss holder på med, ikke noe annet.

Unibuss som er heleid busselskap av Oslo kommune holder på slik, og ingen i Oslo kommune reagerer!