søndag 19. september 2021

Nr. 2931: En oppsummering av PBE notoriske brudd på Norsk lov til Statsadvokaten!

 Nr. 2931:

En oppsummering av PBE notoriske brudd på Norsk lov til Statsadvokaten!

 

Vi har anmeldt Astrid Myhra hos Plan- og bygningsetaten

 


Lena Christin Omdal hos Plan- og bygningsetaten

 

 

Samt Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten

 

 

Mailen til Statsadvokaten her:

Statsadvokaten i Oslo      Oslo 19/9.2021

 

Klage på henleggelse av

sak 15528512 48006/21-201

 

En oppsummering av PBE notoriske brudd på Norsk lov, som dessverre ingen bryr seg om at det skal ha, eller få noen konsekvenser!

 

(Dessverre er det slik at hele det offentlige apparatet med Kommune, Politi, Sivilombudsmannen, Domstolene, Statsforvalter og Staten forvarer hverandre i tykt og tynt, det er en nesten umulig kamp. Eneste som har «forsvart» oss er Namsmannen, det er vårt eneste lille halmstrå hvis ikke Statsadvokaten gjør noe til vår fordel, ber om etterforskning.)

 

Myndighetene har lagt opp til at en skal kunne bygge uten å søke etc.

Vi ringte endog ned og ble veiledet etc. Hva gjør PBE?

De prøver å være mest mulig vanskelige, samt de bryter gjerne Norsk Lov for å være det!

Det er en etat som notorisk og gjentagende bryter Norsk lov!

 

Plan- og bygningsetaten er notoriske lovbrytere og på feil siden av Loven gang etter gang i møte med oss.

 

Dette med at de nå driver med trusler, er bare et mønster ovenfor oss, at de bryter Norsk lov.

Men det er deres trusler om pengekrav/bøter etc. vi har politi anmeldt Astrid Myhra og Lena Christin Omdal hos Plan- og bygningsetaten her i Oslo By.

Samt Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten.

 

PBE har vært på feil side av Norsk lov med oss gjentatte ganger!

Ser en ikke dette, så er det kun og alene for en vil ikke se!

At vi da skal tas så hardt, for egentlig bagatellmessige overskridelser.

Det er virkelig ille når vi ser som her.

Det offentlige er rause imot seg selv og egne lovovertredelser.

Mens de er knallharde, ja urimelige og hatefulle mot oss for minimale og bagatellmessige overskridelser.

Er vi ikke da mennesker? Som alle kommer noe til kort?

Derfor er det bl.a. at det som i vårt tilfelle, skal det gis dispensasjon og godkjennelse. Ikke bøter og vedtak i flere hundre tusen kroners klassen.

 

1.)  Da vi først tok kontakt med PBE i 2013 hadde vi en kjempefin saksbehandler som forsvarte oss imot vrange naboer og på alle måter gjorde jobben sin, hun veiledet oss hvordan bygge.
Dette ble hun presset på å gå tilbake på og lyve og si at hun ikke husket. Det er åpenbart et meget dårlig arbeidsmiljø hos PBE der en ikke tør å stå for sannheten, for da kommer en i unåde. Tørkeloftet hos PBE er velkjent, stakkars Kaja Aubert Lange som ble omplassert. Sikkert kun og alene for hun sto for noe, innbyggernes beste, ikke verste!

Se her:

https://www.youtube.com/watch?v=ec4Et9vfTGM&t=28s

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-4#%C2%A7160

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2439-pbe-her-i-oslo-var-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2448-flere-og-flere-er-enig-med-meg_21.html

 

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-far-ikke-provd-sin-byggesak-i-lagmannsretten-ma-dermed-ut-med-naermere-en-halv-million/

 

2.)  Dispensasjonsloven bryter også PBE. Selve intensjonene bak regelverket bryter de fullstendig, ved å ikke gi oss dispensasjon. Byggene våre vil ikke medføre noen ulemper for allmennheten, tvert imot. Det er en klar fordel, ikke minst at muren vår ligger ½ meter lengre inne enn vår før bedritne skråning. Som både var stygg og som gjorde at det stadigvek kom fyllmasse i veibanen under fuktige dager. Som vår nabo har det i dag som er direkte ekkelt, stygt og ikke til fordel og gunst for en eneste person i Oslo by. Mens vi har de tørt, rent og pent. For allmenheten er vårt byggverk en fordel og en høyere gradering.  At vi ikke får dispensasjon og godkjennelse er kun av en grunn, uvilje og hat i fra PBE!

Se her:

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2588-det-er-dispensasjonsloven-som.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/normal-0-21-false-false-false-no-bok-x.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=j3Ply5RQ6uI

 

3.)  Elendige naboforhold skaper også slik forskjellsbehandling, der PBE egentlig setter alle naboer opp imot hverandre.

 

Se her:

https://www.sokelys.com/ellvill-nabokrig-mellom-christensen-og-naboene-i-stormyrveien-4-og-6-om-parkering/

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202006740

 

4.)  Forvaltningsloven bryter de også, da de ikke vil svare oss.

 

Se her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2891-10-sprsmal-til-plan-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2857-bygnings-ingeniren-som-vi-var-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2885-na-er-vi-kommet-til-et.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=ihjNgVeZhdc&t=20s

 

5.)  De gjør stor forskjell på oss og andre naboer som også har bygget samtidig med oss, det er også brudd på Norsk Lov som sier at en skal ikke gjøre forskjell innforbi det samme regelverket. Vi blir rett og slett diskriminert og forskjellsbehandlet. Dette er også Lovbrudd.

 

Se her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2484-ny-sknad-med-nye-saksbehandlere.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

 

6.)  Vi står ovenfor notoriske lovbrytere som tar seg selv til rette. At de nå truer med fiktive bøter og prøver å knekke oss. Alle lover og regler har de null respekt for.

Samt, det er et overveldende hat og vandete imot oss. At vi skal måtte rive dette, er av eneste grunn at PBE skal få viljen sin, som er det glade vanvidd.


Se her:

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2542-tilleggsopplysninger-til.html

 

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-fikk-faktura-pa-kroner-180-000-fra-plan-og-bygningsetaten-christensen-raser-og-kaller-fakturaen-kriminell/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2920-selv-plan-og-bygningsetatens_27.html

 

De kunne ha løst dette i dag, med å bare godkjenne det vi har bygget som er til gunst for alle. Er det så viktig for oss å vinne?

Ja, la oss ta med til slutt hvor viktig dette er.
Plan- og bygningsetaten her i Oslo vil at vi skal rive alt, selv om det vi har bygget ikke sjenerer enn eneste person i Oslo by.

Alle anklager som er rettet imot oss av nabo Roar Telje har vist seg å være oppkonstruerte og løgn. Bl.a. at brøyte bil og utrykningskjøretøy ikke kunne komme frem p.g.a. det vi hadde bygget med mur og trapp.

 

Da vi trengte sykebilen for noen år siden, så kom den ikke frem til oss da vi er en klynge på fire hus. Hva gjorde de?
Parkerte i Stormyrveien, og brukte selvsagt trappa vår og fikk komme inn til oss. Selv naboen rett bortafor oss som har en mye lavere kant imot Stormyrveien fikk godkjent trappa, mens vi skal rive alt selv om alt står på vår eiendom. Forstå det den som kan det med slik forskjellsbehandling.

Vi står ovenfor en hatefull og kriminell etat som åpenbart er kun ute etter å lage kvalme og driver med en totalt ondskapsfull heksejakt på oss for å ha bygget noe etter deres anvisninger og til gunst for absolutt alle.

Vi har fått et mye flatere uteterreng, og grønnere.

Vi går sikkert opp og ned ifra Stormyrveien med den trappa vi har som ligger 100 % på vår eiendom, men skal rives allikevel!

Samt, boden gjør at ting kan stå trygt og sikkert inne på vår egen eiendom.

Ingen se den heller fra veien, da den er både liten (11 kvm2). Den ligger så skjermet til og på skyggesiden, bedre måte å utnytte tomten på finnes ikke. Det er vandalisme, og minner om terror det som PBE holder på med.

Sluttkommentar:

Har bare et ønske, se på saken med ugildhet øyne.

Objektivt, da er vi overbevist om at Astrid Myhra og Lena Catrine Amdal hos PBE, og Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten.

De alle tre har gått over streken, og de bør og skal straffes med bøter for å ha drevet med trusler og skremmende adferd.

Samt, ovenfor oss har PBE bryte mange Norske lover, som viser at de faktisk er notoriske lovbrytere som har fått gått under radaren da de er overbeskyttet av andre offentlige instanser som Sivilombudsmannen, Statsforvalter, Oslo Tingrett, Oslo Byråd, og til sist Politiet!

Men vi skal tas, for forhold som åpenbart er innforbi flere lover, ikke minst dispensasjonsloven som sier at hvis det er mer fordeler enn bakdeler, skal dispensasjons gis. Hos oss er det kun foredler, ikke en eneste bakdel!

Det som PBE holder på med, er kun trusler. Det er uredelig og primitivt!

 

Vår tanke er at bøtene på 30 000 og 45 000 som vi aldri fikk fra dem viser at etaten har null kontroll eller bevist hoppet over disse bøtene for å gi oss større og mer sviende bøter!

Hadde namsmannen gått til inndrivelse av de 30 000 kronene hadde de andre bøtene som nå er kommet, vært relevante!

Men så hopper PBE bukk over de to mindre bøtene, og går rett på 60 000, 80 000 og 100 000. 240 000 kroner for å true oss hardest mulig for at vi skal trues til å rive mur, trapp og bod! Dette er brud på mange lover, ikke minst angående trusler. Straffeloven § 263 om trusler omhandler akkurat hva PBE foretar seg ovenfor oss. Det som Astrid Myhra og Lena Christin Omdal hos Plan- og bygningsetaten gjør.  Samt Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten gjør, er kun trusler og misbruk av makt og stilling til å skremme oss til å gjøre noe som er vandalisme og helt bak mål. Rive trapp, mur og bod som er bygget til det beste for alle, og etter PBE anvisninger!


Det er virkelig ille når vi ser som her. Det offentlige er rause imot seg selv og egne lovovertredelser. Mens de er knallharde, ja urimelige og hatefulle mot oss for minimale og bagatellmessige overskridelser.

Er vi ikke da mennesker? Som alle kommer noe til kort? Alle trenger en viss form for raushet eller nåde, selv de som jobber i det offentlige. De igjen må da være noe rause og nådefulle tilbake? Eller så har vi et diktatur, synke så lavt som PBE gjør, får vi håpe blir gjort noe med gjennom en politi etterforskning!

torsdag 16. september 2021

Nr. 2932: Siste skriv til Statsadvokaten angående det notorisk kriminelle PBE Oslo som bryter Norsk lov igjen og igjen uten konsekvenser!

 Nr. 2932:

Siste skriv til Statsadvokaten angående det notorisk kriminelle PBE Oslo som bryter Norsk lov igjen og igjen uten konsekvenser!

 

Her er mailen:

 

Statsadvokaten i Oslo      Oslo 16/9.2021

Klage på henleggelse av

sak 15528512 48006/21-201

 

Ønsker å legge ved en artikkel i fra nettet der saken vår blir omtalt.

 

Samt noen kommentarer som bare viser uretten som PBE ved bl.a. Astrid Myhra og Lena Catrine Amdal hos PBE, og Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten.

Som har drevet med gjentatte trusler imot oss når de som nå sender ut nye krav der de gamle er nektet fremmet hos Namsmannen da de var utgått på dato.

 

Dette er vanvittig og meningsløst.

De bøtene som de har sendt ut før, er ikke 1 krone inndrevet.

De prøvde, men da sendte Namsmannen det i retur med klar beskjed at de burde ha visst bedre enn å sende kravet til han.


Han skrev:

 

«Saken nektet fremmet på grunn av forhold som saksøkeren kjente til eller burde ha kjent til før saken ble innledet.»

 

Her får PBE ajære og holde på, nå som anonyme truere og med en form for terror imot oss da dere anklager bare fortsetter over år!!!!!!!!!!!!!

 

Underlig, i denne saken så har alt stort sett gått til vår fordel, og PBE sin bakdel.

Det er ikke noe som får disse ansatte til å sette seg ned, tenke at det er like greit at vi får godkjent mur, trapp og bod da dispensasjonsloven sier kort fortalt at er det mer til gunst enn til bakdel, skal dispensasjon bli gitt?

 

Hos oss er det faktisk 100 % til gunst og fordel, og 0 % bakdel.

Men her gjør en alt hele veien for å lage problemer, er det ikke lov å bruke hode og hjerte? Eller skal kun hat, uvilje og trass være det dominerende?

 

https://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kmd/veiledninger_brosjyrer/2009/lovkommentar-til-plandelen-i-/kapittel-19-dispensasjon/-19-2-dispensasjonsvedtaket/id556825/

 

Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra ikke blir vesentlig tilsidesatt.

 

Hos oss er det en klar fordel da vi får et flattere og grønnere ute terreng, samt at mur, bod og trapp ikke bryter med noe som er bygget før. Det skaper harmoni og det som er virkelig ulovlig. Ligger på andre siden av veien der muren der ligger helt inntil veibanen.

 

Om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet

 

Da sykebilen kom til oss for noen år siden, kom den ikke frem da vi er en klynge på 4 hus. Da måtte de parkere ned i Stormyrveien og bruke trappa som PBE hater. Selve loven er til vår fordel hele veien, og imot alt PBE står og gjør.

 

Dispensasjon kan gis dersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Hos oss er det kun fordeler, ingen ulemper!

 

Bare her viser PBE seg som kriminelle og overtredere av Norsk Lov ved å ikke gi oss godkjennelse. Selve saken imot oss vier en etat som bryter Norsk Lov notorisk for sitt hat og vanvidd!

 

Her er artikkelen fra Søkelys:

 

https://www.sokelys.com/pbe-sakinnsyn-nekter-offentligheten-innsyn-i-christensens-nyeste-utfall-mot-etaten-truer-med-nye-tvangsmulkter/

 

PBE Sakinnsyn: Nekter offentligheten innsyn i Christensens nyeste utfall mot etaten -truer med nye tvangsmulkter

Publisert 15/09/2021

 


Blogger Jan Kåre Christensens siste skriverier og anklager mot navngitte medarbeidere i bygge etaten og innkrevningsetaten er ikke lenger tilgjengelig for offentlighetens innsyn. Etaten som nylig fikk en politianmeldelse mot seg som straks ble henlagt av politiet, søker tydeligvis å beskytte sine ansatte fra å bli omtalt offentlig på Christensens blogg. I de siste ukene har alle etatens svar til bloggeren vært usignerte, noe Christensen mener kan være ulovlig. Det er av hensyn til de navngitte medarbeiderenes sikkerhet og privatliv at etaten nå velger å ikke la Christensens mange og lange skriverier og anklager ligge offentlig tilgjengelig. Samtidig som offentligheten ikke får innsyn i Christensens anklager, har etaten sendt Christensen et nytt usignert skriv hvor etaten forteller at tvangsmulktene på ytterligere 180 000 kroner er på vei og at han vil bli ilagt nye mulkter på 120 000 og 140 000 dersom han ikke har revet muren innen 15 november. 2021.

 


Etaten som lenge har hatt en ulovlighetsoppfølging på Christensens eiendom tyr til offentlighetsloven når de unntar Christensens henvendelser fra offentlig innsyn. De dokument som er merket med Unntatt offentlighet Offl.§24,2.ledd kan man be om innsyn i ved å henvende seg skriftlig til etaten. Spørsmålet om innsyn blir vurdert av saksbehandler og registreres som et dokument i saken. Som tidligere omtalt har Christensen politianmeldt to navngitte ansatte i bygningsetaten og en tredje navngitt person i innkrevningsetaten og på egen blogg har Christensen omtalt noen av de tre med navn og bilde. Også andre saksbehandlere i PBE har kunnet se bilde og tekst av seg selv publisert på den himmelske blogg, og dette er nok grunnen til at PBE velger å sende usignerte skriv og unnta Christensens anklager fra offentligheten.

 

Har fått trusler om nye tvangsmulkter på kroner 120 000 og 140 000

 

I et nytt og usignert skriv datert 14/9-21 bebuder Plan- og bygningsetaten at tvangsmulktene på 80 000 og 100 000 kroner nå er forfalt. “Ved brev datert 05. mai 2021 opplyste vi dere om at det ville forfalle en tvangsmulkt på kr 80 000 den 15. juni 2021 og en tvangsmulkt på kr 100 000 den 15. juli 2021 dersom forholdet ikke var var

 


rettet innen disse fristene. Vi har ikke mottatt den nødvendige dokumentasjonen på at dere har fulgt pålegget innen fristene. Tvangsmulktene på kr 80 000 og kr 100 000 er dermed forfalt. Dere vil få tilsendt en faktura med beløpet dere skal betale,” heter det i det usignerte skrivet fra Plan- og bygningsetaten. I tillegg trues det med nye tvangsmulkter på henholdsvis 120 000 og 140 000 kroner som vil forfalle dersom Christensen ikke har revet muren og tilbakeført terrenget til slik det var før muren ble ført opp. Så langt har Christensen tidligere fått en bot på kroner 20 000 som namsmannen erklærte foreldet, og tidligere i vår fikk Christensen tilsendt en faktura på kroner 60 000 fordi han brøt en frist som var satt til 15 april. Tvangsmulkten på kroner 60 000 skal være oversendt til kommunal inkasso, men så langt har ikke ei krone blitt trukket. “Dette er vanvittig og meningsløst. De bøtene som de har sendt ut før, er ikke 1 krone inndrevet. De prøvde, men da sendte Namsmannen det i retur med klar beskjed at de burde ha vist bedre enn å sende kravet til han. Han skrev: «Saken nektet fremmet på grunn av forhold som saksøkeren kjente til eller burde ha kjent til før saken ble innledet.»,” skriver Christensen i en epost. Christensen har som tidligere omtalt politianmeldt navngitte ansatte i etaten. Politiet har henlagt anmeldelsen og Christensen har påklaget henleggelsen til statsadvokaten. De mange trusler fra etaten er også innklaget til statsforvalteren som ikke har besvart Christensens henvendelser. Dialogen mellom Christensen og etaten har stort sett vært enveiskommunikasjon. I saken foreligger det 175 skriv, henvendelser og merknader hvorav de fleste er sendt fra Christensen. Bare i 2021 er det sendt 70 skriv i saken, hvor av Christensen har vært avsender på 49 av skrivene. De fleste henvendelser fra Christensen har forblitt mer eller mindre ubesvart. Den siste trusselen fra Plan-og bygningsetaten er datert 14/9-21 og er et nytt forsøk på å presse Christensen til lydighet.