søndag 7. august 2022

Nr. 3046: Endelig har Oslo Kommune begynt med å gjøre noe med «gammel» bebyggelse, og ikke fortsette å diskriminere og forfølge oss som bor i «nye» og «moderne» hus!

 Nr. 3046:

Endelig har Oslo Kommune begynt med å gjøre noe med «gammel» bebyggelse, og ikke fortsette å diskriminere og forfølge oss som bor i «nye» og «moderne» hus!

 

Etter at jeg har påpekt at Oslo Kommune også må gjøre noe med gammel bebyggelse.

Så var de ute for noen uker siden og gav pålegg at de som bor i eldre og «umoderne» hus også må en gjøre noe med.

Bl.a. når trær og annet vokser ut i veibanen, som er til hinder for trafikken.

Det er farlig og er ikke pent.

Bl.a. her i Stormyrveien har nabo en mur rett ut i veibanen som burde blitt dradd inn til 1 meter i fra veibanen som har vært regel så lenge jeg vet om i hele Norge, bortsett ifra i Hovedstaden!

Der er det som er normalt i hele Norge – alltid motsatt!

 

Men det positive her ihvertfall, er at endelig er en stort tre som hadde greiner langt ut i veibanen endelig blitt tatt.

Det er da bra at PBE og Oslo Kommune gjøre noe som er bra, og ikke bare drive en mobbe og diskriminerings kampanje imot oss som bor i nyere hus!

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3041-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

 

Her er før pålegget treet i veibanen

 

 

Her etter, se på treet. Grener hugget/saget ned, hallelujah. 

 


Her er mur i veibanen som er like viktige å få inn som vår mur er, 1 meter ifra veibanen

 

 

Sluttkommentar:

 

Har nå påklage Plan- og bygningsetaten innfor Diskriminergsnemda.

Her er klagen og klagesaksnummeret:

Fra post@diskrimineringsnemnda.no

 

Til jk.chris@online.no

 

Dato 27.07.2022 13:26:54

Emne Kvittering for innsendt skjema DZNCRB - Klage til Diskrimineringsnemnda

 

Dette er en bekreftelse på at du har sendt inn skjema Klage til Diskrimineringsnemnda til Diskrimineringsnemnda. Din referanse for innsendingen er DZNCRB.

 

 

Til Diskrimineringsnemda – klage på Plan og bygninsetaten her i Oslo for diskriminering på oss som bor under den såkalte småhus bebyggelsen!

 

Oslo 27/7. 2022

 

Ønsker å klage på PBE her i Oslo, adresse:

Vahls gate 1, 0187 Oslo

Postboks 364 Sentrum, 0102 Oslo

https://www.oslo.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/

https://www.oslo.kommune.no/etater-foretak-og-ombud/plan-og-bygningsetaten/

 

Etaten har gått til kamp imot oss med byggeforbud og innstramning av regelverket helt hinsides all rimelighet og anstendighet!

Direkte diskriminering imot en mindre gruppe av Oslos innbyggere.

 

Hensikten de begrunner det hele med holder ikke «vann» heller, da det er rett og slett ikke finnes noen grunner for at småhusbebyggelsen er mer utsatt enn annen bebyggelse. Tvert imot, det er de «eldre» husene som trenger mest vern og fokuset på eventuelt.

 

De har innført totalforbud imot all bygging. Bruker det også imot de som allerede har bygget og søker å få godkjent de som er bygget.

Midlertidig byggeforbud i småhusområder vedtatt i Oslo

I villaområder i Oslo blir det midlertidig forbud mot bygging mens småhusplanen revideres. Det har plan- og bygningsetaten nå vedtatt.

https://www.dagsavisen.no/oslo/nyheter/2022/06/01/midlertidig-byggeforbud-vedtatt-i-oslo/

Det er også imot all redelighet at PBE går på de husene og eiendommene som tilhører oss, da våre hus er av nyere dato.

 

Det er helt imot «spillets gang» slik PBE holder på.

De tar de «beste» husene for å kontrollere disse fordi de «gamle» husene er det så mye feil og mangler med hensyn til det kommer hva og hvordan de er bygget. Det er for å kontrollere og diskriminere PBE gjør det de gjør.

 

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3039-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3041-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3012-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3020-mange-gode-innspill-til-plan-og.html

 

Hva er diskriminerende?

 

1.)  Selve tiltaket er for omfattende.

https://www.oslo.kommune.no/slik-bygger-vi-oslo/revisjon-av-smahusplanen/

 

2.)  At regulering kun gjelder de husene og eiendommene som er innenfor småhusplanen. Det skulle innbefattet alle eller ingen. I hvert fall ikke de «nyeste» husene som er innbefattet de boligene som går under småhusplanen som gjelder ca. 80.000 beboere av Oslos 700.000 innbyggere.

 

3.)  Skulle de ha gitt så strenge tiltak og gjort noe. Så er det urimelig at de går på de nyeste husene og eiendommene. De burde og skulle ha gått på de eldre husene og eiendommene åpenbart.

 

https://www.aftenposten.no/oslo/i/JxA4E8/innfoerer-byggeforbud-over-natten

 

https://www.aftenposten.no/oslo/i/7damew/ingen-oppmyking-av-byggeforbudet-i-oslo

 

4.)  PBE har ved dårlig forvaltning og gitt dispensasjon og godkjennelse helt hinsides. Der de husene med størst overskridelser, har fått mest dispensasjon.

Men de med mindre behov for dispensasjoner, har stort sett fått avslag. Dette de skal gjøre noe som de påstår, er selvforskyldt.

Det er PBE egen dårlige håndtering som har skapt at det er mindre grønt og estetisk i en del hus av nyere dato.

 

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3001-de-statligekommunale.html

5.)  Er temmelig sikker på at dette hadde blitt stoppet lenge før hvis det ikke var i Oslo. Her er en hvis så vant med å bli diskriminert og hetset av det offentlige. At de fleste ikke reagerer før skaden har skjedd?

Kan aldri se for meg at det hadde kunne skjedd i Karmøy der jeg kommer ifra. Der hadde de reagert for lenge siden på slikt makt- og myndighetsmisbruk, og diskriminering!

 

Mvh

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

Telf: 99598070


Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3042-eiendomskonge-og-mange.html

https://www.nettavisen.no/nyheter/korrupsjon-i-plan-og-bygningsetaten/s/12-95-3422851639

https://www.nrk.no/dokumentar/korrupsjonssiktet-saksbehandler-hadde-87-byggesaker-i-oslo-kommune-1.13749025

https://byggmesteren.as/2022/05/04/byggeforbudet-ma-reverseres/

 

lørdag 6. august 2022

Nr. 3043: Kristenfolket elske å «sukre» budskapet inn imot oss kristne – men kan være hvor så ekstremt radikale, fordømmende og ufine imot verdens mennesker, som dypest sett er en form for «avledningsmanøver!» for egen synd og brøde!

 Nr. 3043:

Kristenfolket elske å «sukre» budskapet inn imot oss kristne – men kan være hvor så ekstremt radikale, fordømmende og ufine imot verdens mennesker, som dypest sett er en form for «avledningsmanøver!» for egen synd og brøde!

 

Bilde av Moromannen og gjøgleren Jørn Strand og horkarlen Jan Hanvold.

Det hjelper ikke være imot noe som Strand sier han er, gjengiftet og samarbeide og gå god for en mann som Hanvold som har skiftet på damer som andre skifter på skjorter!

Jørn Strand og Jan Hanvold ligger nok dårlig an i forhold til hva skriften sier om vårt liv:

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/2018/09/nr-131-spottet-og-syndet-evangelist-jrn.html

 


 

Dette skrev Christian Finne, som jeg gjengir litt av en artikkel:

ALV MAGNUS - SLÅR MEN TREFFER IKKE!

Da har jeg hørt Alv Magnus tale fra Visjon Norges Camp Meeting på Lista.

Jeg registrerer at mange er svært begeistret for den, men det kan jeg ikke si at jeg er. Hvorfor er jeg ikke det?

 

Han prøver å ta et oppgjør med det han kaller «feige ledere», og jeg er veldig enig med ham i at dagens ledere er feige.

 

Forskjellen er bare at Alv Magnus mener at de er feige for at de ikke tar et oppgjør med frafallet i landet, mens jeg mener de er feige fordi de ikke tar et oppgjør med frafallet i menigheten.

 

Det er enkelt å ofre «sannheten på enhetens alter» for å stå imot en ytre fiende, mens menigheten råtner på rot på grunn av synd og falske doktriner.

 

Dommen begynner med Guds hus, og ikke med verden.

Vi er heller ikke satt til å dømme verden, men heller synden og falsk doktrine i menigheten (1. kor 5)

På samme måte som Jehu i 2. Kongebok 9 og 10 tok et oppgjør med avguderiet som i utgangspunktet kom fra utsiden, ved at han fikk tatt livet av Jesabel og de som dyrket Baal, tok han ikke et oppgjør med Jeroboams indre avguder og fortsatte med å tilbe disse.

Ja, det er lett å peke finger mot politikere og deres politikk, men åpenbart vanskelig å ta et oppgjør med falsk lære og synd i menigheten?

Joda, han kan fremstå som å tro at han er nidkjær, men det mente også Jehu at han var (2. Kon 10: 16).

«Så sa han (Jehu): «Bli med meg, og se hvor nidkjær jeg er for Herren.» ...»

Jehu hadde også åpenbar «frukt» i sin tjeneste, ved sin utslettelse av Jesabel og Baal-tilbederne, og det er mulig også Alv Magnus har, men det hjalp han lite når, han som Jehu.

Han ikke vil ta et oppgjør med sitt eget hjertes avguder – Gullkalvene i Dan og Betel, eller synd og falsk doktrine i menigheten.

Sånn opplever jeg denne talen – et oppgjør med avgudsdyrkelsen der ute, men ikke et oppgjør med avgudene i vårt eget hjerte.

Det er ikke synden og løgnene i verden som er vår verste fiende, men vår egen tilbøyelighet til å holde fast på synden i vårt eget hjerte og falsk doktrine i menigheten, som er den aller største trusselen.

Omvendelse er ikke å kjempe mot staten og deres agenda, men å være sønderbrutt over synden i vårt eget hjerte og i vår midte.

Han tar heller ikke et oppgjør med manipulasjonen, kontrollen, pengeutpressingen, de falske profetene eller den falske læren til Hanvold.

Om dette er fordi han er feig eller bare blind, vet ikke jeg sikkert, men galt er det i alle fall uansett.

Han snakker om frafallet de siste femti årene, men frafallet er først og fremst i menigheten.

For femti år siden var det uaktuelt med skilsmisse og gjengifte i menigheten. Men der vil han åpenbart ikke gå, fordi han har ingen problemer med å låne plattformen av en som er gift for tredje gang.

Her vet ikke jeg om det er fordi han er feig eller bare blind, men et oppgjør med synden, falsk doktrine i menigheten eller en babylonsk enhet, det tar han ikke.

(sitat slutt.)

 

Her får Finne frem poenget, det er hulheten i dagens kristne forkynnelse!

 

Verdens mennesker har dypest sett kun et «problem!»

Det er at de ikke vil og ønsker å tro på Jesus, Gud og hans ord.

De vil rett og slett være Syndens trell og la denne Verdens Gud – Satan – være dere herre og Gud.

 

Mens vi troende, må også forholde oss til Guds bud og hva skriften definerer som rett og galt!

 

Misforstått at Norge er blitt avkristnet når Verdens mennesker lever mer og mer ut sine syndige lyster og laster!

 

Skriften sier klart at Verdens mennesker vil gå fra vondt til verre.

Da å ha forkurset på hva som skjer i Verden – som målestokk på avkristningen er totalt skivebom!

Verdens mennesker er håpløst fortapt – det er derfor de trenger Jesus!

 

Før så var det straffbart å leve ut sine homofile lyster, i dag blir en nærmest beæret?

Da jeg vokste opp så gikk vi i kirka flere ganger i året og hadde skoleandakt.

Gideon delte ut bibelen og bibeldeler.

På mange måter, det var mye enklere og bedre alt sett ut i fra et kristent ståsted.

Men ingen ble frelst ved å gå i kirka, fikk en bibel og gjennom skoleandakt.

Klart dette var bra, men å tro at dette kommer tilbake.

Det må en bare innse at Verden modnes for dom og Antikrist.

Her er skriften veldig, veldig klar.

Kan ta med et i fra Johannes Åpenbaring om det finnes mange andre ellers.

 

Joh.åp. 22. 11 La den som gjør urett, fortsette å gjøre urett. La den som er skitten, fortsatt være skitten. La den rettferdige fortsatt være rettferdig. Og la den hellige fortsette i sin helliggjørelse.

 

Her sier skriften klart, det er et så stort skille mellom oss kristne og verden.

 

At motsetningene er som to ytterpunkter.

Da og tro og mene at Verdens barn, bare de blir litt mer religiøse, tertefine og avstår litt i fra sin synd.

Så er frafallet på retur???????????????

Det er det ikke, fordi Verdens mennesker må bli født på nytt.

Uten det, så hjelper det ikke noe som helst med en salme og et bibelvers.

Kristendommen er noe som må flyttes inn og ned på innsiden, i våre hjerter!

 

Hva så med oss kristne? Det er her frafallet skjer. Ingen kan falle fra noe uten en har noe. Det er i den grad vi har noe, og mister eller forlater dette.


Tenk deg, Verdens mennesker har alltid null kroner på konto. Fra den dag vi tar imot Jesus. At vår konto begynner å fylles opp, ikke før, men fra den dag.

 

2 Kor. 5. 17 Derfor, hvis noen er i Kristus, blir han en ny skapning. Det gamle blir borte, for se! — alt blir nytt!

 

18 Men alt er fra Gud, han som forsonet seg med oss gjennom Jesus Kristus og gav oss forsoningens tjeneste.

 

19 For Gud, ved Kristus, har forsonet seg med dem av denne verden og tilregner dem ikke lenger deres overtredelser. Og forsoningens ord la han ned i oss.

 

20 Derfor representerer vi Kristus, som om Gud formaner gjennom oss. Og vi ber dere i Kristi sted: ‘Bli forsonet med Gud!’

 

21 Han* gjorde ham** til synd, han som ikke kjente noen synd, for at Guds rettferdighet skulle skje.

 

Her ser vi hva skriften sier, det er fra den dagen vi tar imot Jesus. Da blir vi et Lysets barn – før dette – er vi et mørkets og Djevelens barn!

 

Forskjellen er Kristus – fra den dagen en tar imot ham. Før det, så lever enn i mørke. Går en aldri i kirken eller menigheten, eller går der hver dag.

For eller mot det ene eller det andre. Hva betyr Pride? Hva betyr egentlig det som kristenfolket ser på som det «store» tegn på frafallet, Pride og det rundt dette.

Ja, greit, dette er ikke bra. Men Verden lever i mørke uansett.

Det er Synden i menigheten, det er sløvheten i våre liv som kristne som er frafallet. Vi som troende som har noe, det er vi som kan miste noe.

Verden har egentlig ingenting!

Vi som kristne har egentlig alt, og kan miste alt eller deler av dette!

 

Det er oss kristne som vi skal påpeke synd hos, ikke verden!

 

Skjønner ikke at det er mulig ikke å se dette? Verdens mennesker «største» og egentlige synd er at de ikke tror. Det er det som bringer de imot stupet, ikke at de gjør det ene eller det andre. Eller unnlater å gjøre!

 

Joh. e. 8. 24 Derfor sa jeg at dere kom til å dø i synden. Og hvis dere ikke vil tro at jeg er den jeg er, skal dere fortsatt være døde i deres synd.

16. 11 Om synd: Fordi dere trodde på meg.

 

Synden for Verden er ikke å tro på Kristus, mens for oss kristne er også konkrete synder med å skille oss fra Gud. Her er mange skriftsteder å ta, men får nøye oss med noen få.

 

Jesaja 59. 1. Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tunghørt til å høre.  2 Men eders misgjerninger har gjort skilsmisse mellem eder og eders Gud, og eders synder har skjult hans åsyn for eder, så han ikke hører.  3 For eders hender er flekket av blod, og eders fingrer av misgjerning; eders leber taler løgn, eders tunge taler urett.  4 Det er ingen som fremfører tale med rettferdighet, og ingen som fører rettssak på ærlig vis; de setter sin lit til usannhet og taler løgn, de har undfanget ulykke og føder elendighet.

 

1 Kor. 5. 9 Jeg skrev i skrivet til dere at dere ikke skal holde dere sammen med horkarer.

10 Men da mente jeg slett ikke horkarer av denne verden, eller griske eller pengeutpressere eller avgudsdyrkere, for da måtte dere sannelig gå ut av verden.

11 Nå skriver jeg at dere ikke skal holde dere sammen med, hvis det er noen som omtaler seg som brødre, noen som er horkarer, griske, avgudsdyrkere, spottere, drukkenbolter eller pengeutpressere. Dere skal ikke ete sammen med dem.

12 Hva har vi med å dømme dem som er utenfor? Men vi skal dømme dem som er innenfor.

13 Og den som er utenfor, skal Gud dømme. ‘Driv denne onde bort fra dere!’ 

5 Mos 17,7, 5 Mos 19,19, 5 Mos 19,21, 5 Mos 22,21, 5 Mos 22,24, 5 Mos 24,7

 

Her ser vi klart, at Gud holder konkrete synder opp imot oss troende!

 

Som Finne påpeker så klart, rett og godt. Det er selvmotsigende og ubibelsk og unnlate å nevne og konfrontere troende med deres synd.

Enda verre er det når en samarbeider med slike som både lever i synd og fører fremmed lære, skriften er klar her.

 

Rom. 16. 17 Nå formaner jeg dere, brødre, om å være på vakt mot slike som skaper splittelse blant dere og legger snublesteiner i veien for den forkynnelsen dere er opplært i. Avvis dem!

18 Slike som dem slaver ikke for Herren Jesus Kristus, men for sitt eget magemål. Med glatt tale og smiger forfører de den troskyldiges hjerte.

19 Men deres lydighet går det gjetord om over alt, og derfor gleder jeg meg på deres vegne over det! For jeg vil at dere skal være smarte i godhet og naive i ondskap

20 Fredens Gud skal knuse Satan under sine føtter i hast. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere! Amen.

 

Det står så klart i skriften. Disse som fører med fremmed lære, de er ikke «harde» nødvendigvis. Tvert imot, de er som Apostelen Paulus sier det, «glatt tale og smiger forfører de den troskyldiges hjerte.»

 

Videre står det om de følgende «slaver ikke for Herren Jesus Kristus, men for sitt eget magemål.»

De kan få seg selv til å gjøre hva som helst, og «godkjenner» det med at Gud er tilgivende og full av kjærlighet!

Dette er ikke noe annet enn et annet evangelium, og et falskt evangelium.

Som dessverre har vunnet innpass i de aller fleste menigheter og kirker her i Norge og den vestlige Verden!

 

Hvor vil dette ende?

 

Guds ord sier at den frafalne, vestlige, lunkne, selvopptatte, som skjuler synd, skjuler vranglære og som ikke lever Kristus-livet.

De vil ende i Babylon, som vil få sin dom.

Beskrevet i Johannes Åpenbaring 17 og 18, ære være Gud og Lammet!

http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

Relaterte linker:

http://jan-hanvolds-blogg-usminket.janchristensen.net/2018/09/nr-130-hvorfor-jrn-strand-la-meg-for_9.html

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=artiklerrmenyhoved

https://blog.janchristensen.net/2012/11/nr-509-gi-rom-for-gjengiftede.html

https://blog.janchristensen.net/2015/03/nr-1086-alt-det-en-gjr-fr-en-blir.html

https://blog.janchristensen.net/2015/03/nr-1061-sa-hadde-evangelist-torkild.html