torsdag 7. desember 2023

Nr. 3315: Ypperstepresten i Israel var i det aller helligste minst to ganger på den store forsoningsdagen, ikke en gang!

 Nr. 3315:

Ypperstepresten i Israel var i det aller helligste minst to ganger på den store forsoningsdagen, ikke en gang!

 

Her illustrasjonsbilde der ypperstepresten tjenestegjorde i det aller helligste

 


 

 

Jeg har hørt utallige ganger at Ypperstepresten var kun en gang en gang i året i det aller helligste.

Sannheten er at Ypperstepresten var i det aller helligste flere ganger i løpet av den ene dagen.

Den store forsoningsdagen!

 

3 Mosebok 16. Og Herren talte til Moses efterat de to Arons sønner var døde, de som måtte dø dengang de trådte frem for Herrens åsyn.  3 Mos 10,1-2 

Og Herren sa til Moses: Tal til Aron, din bror, og si at han ikke til enhver tid må gå inn i helligdommen innenfor forhenget, frem til nådestolen som er over arken, forat han ikke skal dø; for jeg vil åpenbare mig i skyen over nådestolen.  Hebr 9,7 

Dette skal Aron ha med seg når han går inn i helligdommen: en ung okse til syndoffer og en vær til brennoffer.

Han skal klæ sig i en hellig underkjortel av lin og ha benklær av lin på sitt legeme og omgjorde seg med et belte av lin og binde en hue av lin på sitt hode; dette er de hellige klær, og han skal bade sitt legeme i vann før han klær sig i dem.

Og av Israels barns menighet skal han få to gjetebukker til syndoffer og en vær til brennoffer.

Og Aron skal kaste lodd om de to gjetebukker, ett lodd for Herren og ett lodd for Asasel.*  *Asasel: den onde ånd.

Og den bukk som ved loddet er tilfalt Herren, skal Aron føre frem og ofre til syndoffer.

10 Men den bukk som ved loddet er tilfalt Asasel, skal stilles levende frem for Herrens åsyn, forat det skal gjøres soning ved den, og så skal den sendes ut i ørkenen til Asasel.

 

Ypperstepresten bar frem offer for seg og sitt hus.

Det var første gang han var inn i det aller helligste.

 

3 Mosebok 16. 6 Så skal Aron føre frem sin egen syndoffer-okse og gjøre soning for seg og sitt hus.  Hebr 7,27

7 Og han skal ta de to gjetebukker og stille dem frem for Herrens åsyn, ved inngangen til sammenkomstens telt.

 

Andre gang han var inn i det aller helligste, var for å bære frem offer. Da for hele folket. Ikke for seg selv, da han hadde gjort det først!

 

3 Mosebok 16. 11 Når Aron fører frem sin egen syndoffer-okse og gjør soning for seg og sitt hus, skal han først slakte syndoffer-oksen.

12 Så skal han fylle ildkaret med glør fra alteret for Herrens åsyn og sine hender med finstøtt velluktende røkelse og bære det innenfor forhenget.  2 Mos 30,34-35

13 Og han skal legge røkelsen på ilden for Herrens åsyn, så skyen av røkelsen skjuler nådestolen, som er over vidnesbyrdet, forat han ikke skal dø.  Åp 5,8

14 Så skal han ta noget av oksens blod og sprenge med sin finger på fremsiden av nådestolen, og foran nådestolen skal han sprenge noget av blodet syv ganger med sin finger.  Hebr 9,13   Hebr 10,4

15 Derefter skal han slakte den bukk som skal være syndoffer for folket, og bære dens blod innenfor forhenget; han skal gjøre med dens blod likesom han gjorde med oksens blod, og sprenge det på nådestolen og foran nådestolen.

16 Således skal han gjøre soning for helligdommen og rense den for Israels barns urenhet og for alle deres overtredelser som de har forsyndet sig med; og likeså skal han gjøre med sammenkomstens telt, som er reist blandt dem midt i deres urenhet.

 

Sannheten er at det var en veldig aktivitet for ypperstepresten ved den store forsoningsdagen.

Her leser vi noe av hva han måtte gjøre.

 

3 Mosebok 16. 17 Og det må ikke være noget menneske i sammenkomstens telt når han går inn for å gjøre soning i helligdommen, og til han går ut igjen; og således skal han gjøre soning for sig og for sitt hus og for hele Israels menighet.  Hebr 9,7

18 Så skal han gå ut til alteret som er reist for Herrens åsyn, og gjøre soning for det; han skal ta av oksens blod og av bukkens blod og stryke rundt om på alterets horn

19 og sprenge noget av blodet på det syv ganger med sin finger og således rense og hellige det fra Israels barns urenhet.

20 Når han så har fullført soningen for helligdommen og for sammenkomstens telt og for alteret, da skal han føre frem den levende bukk.

21 Og Aron skal legge begge sine hender på den levende bukks hode og bekjenne over den alle Israels barns misgjerninger og alle deres overtredelser som de har forsyndet sig med; han skal legge dem på bukkens hode og sende den ut i ørkenen med en mann som står rede dertil.

22 Og bukken skal bære alle deres misgjerninger med sig ut i villmarken, og så skal han slippe bukken løs i ørkenen.

23 Derefter skal Aron gå inn i sammenkomstens telt og ta av seg de linklær som han tok på da han gikk inn i helligdommen, og han skal la dem bli der.

24 Så skal han bade sitt legeme i vann på et hellig sted og ta på seg sine andre klær og så gå ut og ofre sitt eget brennoffer og folkets brennoffer og gjøre soning for sig og for folket.

25 Og fettet av syndofferet skal han brenne på alteret.

26 Men den som førte bukken ut til Asasel, skal tvette sine klær og bade sitt legeme i vann; derefter kan han gå inn i leiren.

27 Syndoffer-oksen og syndofferbukken, hvis blod blev båret inn for å gjøre soning i helligdommen, skal føres utenfor leiren, og deres skinn og deres kjøtt og deres skarn skal brennes op med ild.  3 Mos 4,11-12   3 Mos 6,23   3 Mos 8,17   Esek 43,21   Hebr 13,11-16

28 Og den som brenner det op, skal tvette sine klær og bade sitt legeme i vann; derefter kan han gå inn i leiren.

29 Og dette skal være en evig lov for eder: I den syvende måned, på den tiende dag i måneden, skal I faste og ikke gjøre noget arbeid, hverken den innfødte eller den fremmede som bor iblandt eder.  3 Mos 23,27   4 Mos 29,7   Sal 35,13   Jes 58,3-5

30 For på denne dag skal det gjøres soning for eder for å rense eder, så I blir rene for Herren for alle eders synder.

31 En høihellig sabbat skal det være for eder, og da skal I faste - det skal være en evig lov.  3 Mos 23,32

32 Og den prest som salves, og som innvies til å gjøre prestetjeneste i sin fars sted, skal utføre soningen; han skal klæ sig i linklærne, de hellige klær,

33 og han skal gjøre soning for det Aller-helligste og gjøre soning for sammenkomstens telt og for alteret og gjøre soning for prestene og for hele det samlede folk.

34 Og dette skal være en evig lov for eder, at det gjøres soning for Israels barn til renselse for alle deres synder én gang om året. Og Aron gjorde som Herren hadde befalt Moses.

                 

Det er ingen tjeneste i gamle testamtet som har større betydning for oss. Da yppersteprestens tjeneste viser viktigheten av Jesu tjeneste innfor Gud. Der han bar frem sitt eget blod som en soning for våre synder.

Les mine bibelkommentarer Hebreerbrevet:

http://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne

 

Skal ikke være så lang i denne artikkelen.

Men poenget mitt, var at for ypperstepresten var den store forsoningsdagen en hektisk dag der han måtte inn i det aller helligste flere ganger.

 

Samtidig, det er også en del motsetninger. Bl.a. at her var det viktig for ypperstepresten skulle ha på bare lin klær. Og skulle kun gå inn i det aller helligste en dag i året. Der han hadde en tjeneste der den dagen, og var inn i det aller helligste flere ganger.

I dag oppfordres vi å gå inn i det aller helligste hver dag.

Så ofte som vi vil, ønsker og trenger det.

Jesu blod har åpnet veien der inn en gang for alltid. Herlig!

 

Hebr. 4. 14 Vi har en stor øversteprest som er gått gjennom himlene — Jesus, Guds Sønn — la oss derfor stå fast i vår bekjennelse.

15 For vi har ikke en øversteprest uten evne til å sympatisere med våre svakheter, men én som er satt på prøve på alle måter, slik også vi blir. Og likevel er han uten synd.

16 Så la oss nærme oss nådens trone med frimodighet for at vi skal få barmhjertighet og finne nåde og hjelp til rett tid.

 

1930 0versettelsen: Hebr. 4. 14 Eftersom vi da har en stor yppersteprest, som er gått gjennem himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. 15 For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. 16 La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid.

 

Det er denne frimodigheten vi ikke må kaste fra oss, frimodigheten til å gå inn i det aller helligste.

 

Hebr. 10. 19 Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i Det helligste ved Jesu blod.

 

1930 oversettelsen: Hebr. 10. 19 Da vi altså, brødre, i Jesu blod har frimodighet til å gå inn i helligdommen,

 

Sluttkommentar:

 

Hebr. 8. Men nå har han fått en mer høyverdig tjeneste enn deres slik at han er mellommann for en bedre pakt enn dem som fikk loven, for den er grunnlagt på et bedre løfte.

For hvis Den første pakten hadde vært feilfri, hadde det ikke vært rom for å søke en annen.

 

Kol. 2. 16 La derfor ingen dømme dere for mat eller drikke eller angående helligdager eller månedager eller sabbater.

17 For dette er bare skygger av den kommende virkeligheten gjennom legemet, som er ved Kristus.

 

1930 oversettelsen: Kol. 2. 16 La derfor ingen dømme eder for mat eller drikke, eller i spørsmål om høitid eller nymåne eller sabbat; 17 disse ting er en skygge av det som skulde komme, men legemet hører Kristus til.

 

Har ikke gått inn i alle detaljer her. Men alle ting i GT er forbilder og skygger av hva som er oppfylt i NT.

Jesus er den som hele GT peker frem imot.

NT er hele som peker tilbake imot!

Ypperstepresten skulle ha linklær på. Noe som peker hen imot at han gjorde ikke noe av seg selv.

Jesus gjorde ikke noe han av seg selv heller.

Joh.e. 5. 19 Da svarte Jesus og sa: “Denne sannhet sier jeg: Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, for han gjør bare det han ser sin Far gjøre. For det han gjør, gjør også Sønnen likt ham.

 

Leser vi nøye i skrifte. Så var ypperstepresten beskjeftiget hele dagen på den store forsoningsdagen. Da han ikke bare måtte gjøre soning for hele folket.

Men også for seg selv og sin egen familie.

Jesus gjorde ikke det, da han var ren.

Derfor gikk Jesus inn i det aller helligste kun en gang.

Det var nok. Der bar han frem sitt eget blod, ikke noe dyreblod.

Og på den måten er Faderen – Gud – fornøyd med blodet.

Jesu blod, en gang for alltid!

 

Tar med en del av mine bibelkommentarer Hebreerbrevet 10. 1. Loven har bare en skygge av de goder som skulle komme, ikke tingene selv slik de virkelig er. År etter år bæres det fram offer som stadig er de samme, men med disse er loven ikke i stand til å gjøre dem som ofrer, fullkomne.

Loven var god, men midlertidig. Vi må aldri se ned på loven for den uttrykker Guds vilje. Men den krever lydighet og forteller kun sannheten, som vi mennesker ikke i oss selv er i stand til å gjøre.

Rom. 7. 12 Så er da loven hellig, og budet er hellig, rett og godt.

Fordi at Gud Fader aldri var 100 % fornøyd krevdes det ustanselig med offer da loven sier at den som synder skal dø.

2 Ellers hadde de vel holdt opp med å ofre? For hvis de som deltar i gudstjenesten, var blitt renset én gang for alle, ville de ikke lenger ha noen bevissthet om synd.

Men det var ikke bare Gud Fader som ikke var tilfredsstilt, men de som levde under loven likeså. Selv Ypperstepresten som gikk inn i det aller helligste en gang om året kunne ikke være 100 % sikker om han kom ut igjen levende, derfor bandt man en snor rundt foten for å kunne trekke han ut, i tilfelle han døde under Guds dom.

3 Men ofrene er hvert år en påminning om synd.

Men allikevel så har dette sine positive sider. Det forteller at menneske er syndere som trenger frelse. At vi er klar over våre behov er første skritt i riktige retning.

4 For blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder.

Så kommer dette som er innlysende: blodet av okser og bukker kan umulig ta bort synder. Hadde de det kunnet så hadde synden blitt fjernet da loven var i funksjon i ca. 1400 år og det ble ofret millioner og til sammen milliarder med dyr, spesielt under høytidene i Israel.

5 Derfor sier Kristus ved sitt komme til verden:

Slaktoffer og gave ville du ikke ha,

men et legeme gjorde du i stand til meg;

Vi leser at han måtte også bli som en av oss for å kunne frelse og forløse oss.

Joh. e. 1. 14 Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.

6 brennoffer og syndoffer brydde du deg ikke om.

Det var aldri Faderens fullkomne vilje at dyr skulle dø for at noen mennesker skulle gå fri. Men for at han skulle kunne miskunne og vise nåde til Israels barn så virket det en midlertidig og delvis syndsforlatelse. Men det var først når Sønnen Jesus Kristus at liv og uforgjengelighet ble brakt frem i lyset og vi menneskebarn kunne fult ut ta del i frelsen og en fullkommen syndenes forlatelse.

7 Da sa jeg: Se, her kommer jeg

for å gjøre din vilje, Gud.

I bokrullen er det skrevet om meg.

Jesus gjorde Guds vilje til punkt og prikke. Men han hadde også de nødvendige forutsetninger for å kunne gjøre det helt og fullt. Det var alt for ham.

Joh. e. 4. 34 Men Jesus sa til dem: «Min mat er å gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk.

8 Først sier han: «Slaktoffer og gaver, brennoffer og syndoffer ville du ikke ha og brydde du deg ikke om,» enda det er slike offer som bæres fram etter loven.

Hadde loven brakt fullendelse, evig salighet og frelse hadde loven vært god nok og slaktoffer, gaver, brennoffer og syndoffer vært i stand til å frelse. Hadde det ikke vært noen mening med at Herren Jesus kom.

9 Deretter sier han: «Se, her kommer jeg for å gjøre din vilje.» Han opphever altså det som først er nevnt, for å la det andre gjelde.

Ved Jesu inntreden i verden skjer det et bytte. Alt det loven står for blir byttet ut med nåden og livet i Kristus Jesus. I Galaterbrevet det fjerde kapitel sier Paulus så sterkt når han skriver. At han sammenligner loven med trellkvinnen og hva skulle en gjøre med henne? Gal. 4. 30 Men hva sier Skriften? Jag ut trellkvinnen og sønnen hennes! For trellkvinnens sønn skal ikke dele arven med den frie kvinnens sønn. 31 Altså, brødre, er vi ikke barn av trellkvinnen, men av den frie kvinnen.

10 I kraft av denne vilje er vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble ofret én gang for alle.

Dette skriftstedet her er veldig kraftfullt. Loven står ved lag for den selvrettferdige og det ugudelige menneske. Men vi dør bort fra alt og Jesus både frelser og helliger oss helt igjennom. Da erfarer vi hva Paulus skriver i Gal. 2. 20 Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg.

11 Alle andre prester står daglig og gjør tjeneste og bærer gang på gang fram de samme offer, som likevel aldri kan ta bort synder.

Dette som Jesus hadde tilveiebrakt var mange i menigheten i Jerusalem i ferd med å miste synet av. Husk at Gudstjeneste forordningene var inntakt i Jerusalem og det hadde en tiltreknings kraft for kjødet og det gamle menneske selv om det ikke lengre hadde verdi og mening lengre!

12 Men Jesus har båret fram et eneste offer for synder og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid.

Tenk i kontrast til Ypperste presten og hele det gamle offersystem som aldri kom i mål. Jesus har kommet i mål og han har vunnet for alle. Det eneste vi kan og skal er å tro og takke. Det er nok for Gud da han ikke regner med oss men med sin elskede Sønn Jesus.

 

 

 

 

tirsdag 5. desember 2023

Nr. 3314: Den Onde Haman bygde en galge til Mordekai som han selv ble hengt i. Plan og bygningsetaten her i Oslo prøver å knekke meg og min kone på samme måte, hvordan vil Gud holde oppgjør med disse onde menneskene?

 Nr. 3314:

Den Onde Haman bygde en galge til Mordekai som han selv ble hengt i. Plan og bygningsetaten her i Oslo prøver å knekke meg og min kone på samme måte, hvordan vil Gud holde oppgjør med disse onde menneskene?

 

Ester 5. 12 Og Haman sa: Heller ikke lot dronning Ester nogen annen enn mig komme med kongen til det gjestebud hun hadde stelt til, og også til imorgen er jeg innbudt av henne sammen med kongen.

13 Men alt dette er mig ikke nok all den stund jeg ser jøden Mordekai sitte i kongens port.

14 Da sa hans hustru Seres og alle hans venner til ham: La dem gjøre en galge i stand; femti alen høi, og be imorgen kongen om at Mordekai må bli hengt i den; så kan du gå glad med kongen til gjestebudet! Dette råd syntes Haman godt om, og han lot gjøre galgen i stand.

 

Hvorfor det veldig hate til Mordekai ifra Hamans side?

 

Det var at han ikke ville bøye seg for Mordekai. Som hadde et ego av en annen verden.

Med andre ord, det var egentlig for ingenting.

https://blog.janchristensen.net/2023/12/nr-3313-den-onde-haman-og-namsmannen-er.html

 

Slik er det med også oss. Vi har oppgradert vår eiendom, dette skal vi straffes for på hardest mulig måte.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

For å hoppe over en del av historien.

Hva ble endelikt av denne dårskap og hatet til Haman?

Det resulterte i han egen undergang og død.

Galgen som han hadde gjort for Mordekai. Den ble for ham.

Skriften sier, graver en grav for andre. Så faller en selv i den.

 

Salomos ordspråk 26,27: «Den som graver en grav, faller selv i den, den som ruller en stein, får den over seg.»

Salmenes bok 57,7: «De la ut et nett for mine føtter, de presset meg ned. De gravde en fallgrav for meg, men selv falt de ned i graven.»

Forkynneren 10,8: «Den som graver en grav, kan selv falle i den; den som river et grensegjerde, kan bli bitt av en orm.»

 

Vi leser vi om hva som skjedde med Haman. Han endte opp i den galgen han hadde gjort for Mordekai!

 

Ester 7. Så kom da kongen og Haman til gjestebudet hos dronning Ester.  Est 5,8   Est 6,14 

Mens de satt og drakk vin, sa kongen også denne annen dag til Ester: Hvad er din bønn, dronning Ester? Den skal tilståes dig. Og hvad er ditt ønske? Var det enn halvdelen av riket, skal det opfylles.  Est 5,6 

Da svarte dronning Ester: Har jeg funnet nåde for dine øine, konge, og tykkes det kongen godt, så la mitt liv bli mig gitt på min bønn, og mitt folks liv efter mitt ønske!

For vi er solgt, både jeg og mitt folk, til å ødelegges, drepes og utryddes; var det enda bare til å være træler og trælkvinner vi var solgt, da hadde jeg tidd, men nå er vår fiende ikke i stand til å oprette kongens tap.

Da sa kong Ahasverus til dronning Ester: Hvem er han, og hvor er han som har dristet seg til å gjøre så?

Ester svarte: En motstander og fiende, denne onde Haman der! Da blev Haman forferdet for kongens og dronningens åsyn.

Kongen reiste sig i harme, forlot gjestebudet og gikk ut i slottshaven; men Haman blev tilbake for å be dronning Ester om sitt liv; for han skjønte at kongen hadde fast besluttet hans ulykke.

Da så kongen kom tilbake fra slottshaven til huset hvor gjestebudet var blitt holdt, lå Haman bøid over den benk som Ester satt på; da sa kongen: Tør han endog øve vold mot dronningen her i mitt eget hus? Ikke før var dette ord gått ut av kongens munn, før de tildekket Hamans ansikt.

Harbona, en av hoffmennene hos kongen, sa: Se, ved Hamans hus står det allerede en galge, femti alen høi, som han selv har latt gjøre i stand for Mordekai, han hvis ord engang var til så stort gagn for kongen. Da sa kongen: Heng ham i den!  Est 2,22   Est 5,14 

10 Så hengte de Haman i den galge han hadde gjort i stand for Mordekai, og kongens vrede la sig.

 

Plan og bygningsetaten prøver å straffe meg og min hustru Berit på verst tenkelig måte.

Akkurat som Haman lagde en galge for Mordekai.

Har vi fått bøter på nesten 300.000, - kr. og saken er pågående.

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-har-fatt-nytt-trusselbrev-fra-innkrevningsetaten-demoner-har-trigget-dere/

 

 


 

Sluttkommentar:

 

Gal. 6. Den som blir undervist i ordet, må dele sine goder med ham som underviser.

Men la dere ikke forføre, for Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste.

Den som sår det som er av kjøttet, skal høste kjøttets fordervelse. Men den som sår det som er av ånden, skal i ånden høste tiders liv.

Bli ikke lei av å gjøre godt, for til rett tid skal vi høste hvis vi ikke gir opp.

 

Dette er det nye testamentet.

Gud lar menneskene få igjen for hva de gjør.

Gud er en fortærende ild.

Gud sier at det en sår, det høster en. Som skjedde med Haman.

Slik vil det skje også med de hatefulle og løgnaktige menneskene innen det offentlige Norge.

Jeg vet ikke hvordan, men det lønner seg aldri å gå rundt å hate, lyve og prøve å knekke andre mennesker!

Kjærlighet, tilgivelse og overbærenhet. Det er det som fører frem.

Med den samme mål en måler opp for andre mennesker.

Vil det bli målt opp til deg.

 

Lukas 6. 37 “Døm ikke, for at dere selv ikke skal bli dømt. Fordøm ikke, for at dere selv ikke skal bli fordømt. Tilgi, for at dere selv skal bli tilgitt.

38 Gi, så skal dere bli gitt — et overfylt mål, sammenpresset og godt ristet helt til det renner over, skal bli gitt i fanget på dere. For med det målet dere selv måler opp for andre, skal det bli målt tilbake for dere.”

Skal stoppe her, men det er et stort mørke over disse menneskene!

 

Som lever på denne måten. Det er sikkert!

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2467-det-er-selvflgelig-et-stort.html

 

mandag 4. desember 2023

Nr. 3313: Den onde Haman og Namsmannen er åpenbart styrt av samme ånd og sinnelag!

 Nr. 3313:           

Den onde Haman og Namsmannen er åpenbart styrt av samme ånd og sinnelag!

 

Saken imot oss er vandalisme. 

Ikke det at de selv gjør det – PBE og myndighetene.

Men vi skal gjøre det, aldri i livet.

Vi skal tvinges til å utføre Satans gjerning. 

Rive mur, trapp og bod. 

Gjør vi ikke det. 

Er straffen styrt av Satan åpenbart. 

Bøter, pengetrekk, salg av bil, hus og straff helt hinsides. 

Snakk om at myndighetene lar seg bli styrt av mørkets krefter og makter.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Alle pålegg imot oss er et narrativ og demoniske, da de bygger utelukkende på løgn og de husker ikke!

Dette er mennesker som er direkte styrt av uredelighet, løgn og elsker å skape strid. Dette er intrigemakere, elsker splitt og hersk!

Demonene trigger dem åpenbart!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/12/nr-3312-nettstedet-skelys-na-ryker.html

https://blog.janchristensen.net/2023/12/nr-3311-mte-med-plan-og-bygningsetaten.html

https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3310-jeg-har-prvd-si-ifra-over-pbe.html

https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3309-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

https://www.sokelys.com/na-ryker-bmwen-ma-levere-fra-seg-bilen-innen-13-desember-christensen-reagerer-sterkt/

 

Esters bok 3. 7 I den første måned, det er måneden nisan, i kong Ahasverus' tolvte år blev det kastet pur, det er lodd, i Hamans påsyn om hver enkelt dag og hver enkelt måned like til den tolvte måned, det er måneden adar.

8 Og Haman sa til kong Ahasverus: Her er et folk som bor spredt og for sig selv blandt de andre folk i alle ditt rikes landskaper, og deres lover er forskjellige fra alle andre folks; de holder seg ikke efter kongens lover, og det høver ikke for kongen å la dem være i fred.

9 Dersom det tykkes kongen godt, så la det bli utferdiget en skrivelse om at de skal utryddes; og jeg skal da kunne tilveie embedsmennene ti tusen talenter sølv til å legge i kongens skattkammer.

10 Da trakk kongen signetringen av sin hånd og gav den til agagitten Haman, Hammedatas sønn, jødenes fiende,

11 og sa til ham: Sølvet skal være ditt, og med folket kan du gjøre som du finner for godt.

12 Kongens skrivere blev da kalt sammen på den trettende dag i den første måned, og det blev utferdiget en skrivelse aldeles således som Haman bød, både til kongens stattholdere og til landshøvdingene for hvert landskap og til fyrstene over hvert folk – til hvert landskap i dets skrift og til hvert folk på dets tungemål. I kong Ahasverus' navn blev skrivelsene utferdiget, og de blev forseglet med kongens signetring.

13 Så sendtes der med ilbud skrivelser til alle kongens landskaper at alle jøder skulde ødelegges, drepes og utryddes, både unge og gamle, små barn og kvinner, alle på en dag, på den trettende dag i den tolvte måned, det er måneden adar, og deres gods skulde gis til plyndring.

14 Forat befalingen skulde bli kjent i hvert landskap, blev en avskrift av skrivelsen kunngjort for alle folkene, så de kunde holde sig rede til den nevnte dag.

15 På kongens bud drog ilbudene i hast avsted så snart befalingen var utferdiget på borgen Susan. Så satte kongen og Haman sig til å drikke, men byen Susan var forferdet.

 


 

Namsmannen skriver:

 

“Bilen må leveres inn “frivillig” til Namsfogden ellers vil den bli avhentet den 13.12.23 av Namsfogden folk.

Løsøret vil bli avhentet den 13.12.2023.

Datoen som Satan og demonene har satt temmelig åpenbart.

 

Satan liker åpenbart den 13. i mnd ekstra godt for å plyndre og straffe!!!!!

 

«Så sendtes der med ilbud skrivelser til alle kongens landskaper at alle jøder skulde ødelegges, drepes og utryddes, både unge og gamle, små barn og kvinner, alle på en dag, på den trettende dag i den tolvte måned, det er måneden adar, og deres gods skulde gis til plyndring.»

 

Mordekai store «ugjerning» var det samme som min. Vi ville ikke bøye oss for det som var «vedtatt» som riktig.

 

Vi har en mur som vi ble veiledet av PBE hvordan bygge.

Der PBE hevder vi som har en stupbratt tomt. Som de hevder er paddeflatt. Derfor er den ulovlig, skal rives. Hvis ikke, så vanker det bøter og annet som de finner på av ondskap, løgner og oppdiktede «sannheter!»

 

Esters bok 3. 1 Nogen tid efter ophøiet kong Ahasverus agagitten Haman, Hammedatas sønn, og gav ham rang og sete over alle de fyrster som var hos ham.

2 Og alle kongens tjenere som var i kongens port, falt på kne og kastet seg ned for Haman, for så hadde kongen befalt om ham; men Mordekai falt ikke på kne og kastet sig ikke ned for ham.

3 Da sa kongens tjenere som var i kongens port, til Mordekai: Hvorfor overtreder du kongens bud?

4 Og da de dag efter dag hadde sagt så til ham, og han ikke hørte på dem, så meldte de det til Haman for å se om den grunn Mordekai gav, vilde bli tatt for god: for han hadde sagt dem at han var jøde.

5 Da Haman så at Mordekai ikke falt på kne eller kastet seg ned for ham, blev han full av harme.

6 Men det syntes ham alt for lite å legge hånd bare på Mordekai; for han hadde fått vite hvilket folk Mordekai hørte til; derfor søkte han å få utryddet alle de jøder som fantes i hele Ahasverus' rike, fordi det var Mordekais folk.

 

Legg merke til at datoen som Satan og demonene er enige om.

Det er den 13 i mnd. Her ser vi at det er den samme Satan og demonene som virket imot Mordekai og Israels barn.

Som virker og styrer vår sak.

Satan og demonene vil demonstrere at det er de som står bak forfølgelsen, og trakasseringen av meg og min kone Berit.

 

Se her, Haman ble så rasende at han ikke ville engang bare ta Mordekai.

Men vi leser:

«Men det syntes ham alt for lite å legge hånd bare på Mordekai; for han hadde fått vite hvilket folk Mordekai hørte til; derfor søkte han å få utryddet alle de jøder som fantes i hele Ahasverus' rike, fordi det var Mordekais folk.»

 

Hva gjør myndighetene imot oss?

De prøver å knekke oss med å frata oss bil, hus, eiendom og alt de kan gjøre av skadeverk for at VI HAR OPPGRADERT VÅR EIENDOM.

Større galskap enn hva myndighetene holder på med i denne saken.

Skal en lenge lete etter!

 

1.)  Vi ble veiledet hvordan bygge muren av plan og bygningsetaten gjennom vår daværende saksbehandler. Kaja Aubert Lange som sa at så lenge vi bygget en mur under 2 meter. Oppå gammel mur slapp vi å søke. Da vi ikke kom høyere enn naboene. Med et gjerde på 1 meter oppå. Som vi har gjort!

 

2.)  Fallet på vå eiendom, er ikke det PBE hevder den er. Det gjør PBE til noen løgnere og overgripere som ikke snakker sant. Alle vedtak er bygget på at PBE hevder at vår skrånede tomt er flat, paddeflat. Den er stupbratt og har et fall som gjør PBE til noen løgnere, som de også er.

 

3.)  Andre får dispensasjoner og godkjennelser som vi kan bare drømme om. Opptil 60 ganger hva vi trenger. PBE hevder de bygger under tak, terrasser etc. Går en de nærmere i sømmene, er alt løgn og kun en del av sannheten. De har bygget under tak, men kun en minimal del av det som er bygget.

 

Sluttkommentar:

 

Satan og demone trigger nå Namsmannen med å ville ta min kones bil den 13. i denne mnd.

Ja, du leste riktig. Det er åpenbart at saken vår er en åndskamp.

Det gode imot det onde.

Mørke imot lys.

 

Fra Wikipedia om Purim

https://no.wikipedia.org/wiki/Purim

 

Dagen før Purim er en fastedag som kalles Ta'anit Ester, Esters faste, som er til minne for de tre dagene Ester fastet før hun gikk inn til kongen.

Purim-høytiden i Israel

 

Purim-feiringen er fremfor alt en festdag for barn i den jødiske tradisjonen. Barna kler seg ut i karnevalsdrakter, som oftest for å forestille helter og skurker fra bibelens historie om hvordan Ester reddet sitt jødiske folk fra den kongelige rådgiveren Hamans planer om å utrydde jødene.

På Purim er alle forpliktet til å høre lesing av Esters bok. Det er en tradisjon å trampe med beina, rope, svinge med skraller eller lage annet bråk hver gang navnet Haman nevnes. Dette er for å «viske ut» Hamans navn.

 

Skrev denne artikkelen her for en stund siden.

Legger ved den til slutt.

 

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3272-det-er-akkurat-samme-onde.html


 Nr. 3272:

Det er akkurat samme onde Djevelske Ånd som virker i plan og bygningsetaten her i Oslo som virket i Nazi Tyskland og Adolf Hitler ovenfor jødene! Og storparten sitter og ser på, eller er med på det med stilltiende godta det!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3271-vi-er-ikke-uviten-om-satans.html

https://www.sokelys.com/selv-nazistene-og-adolf-hitler-var-ikke-sa-ille-som-det-offentlige-er-imot-oss-er-vi-overbevist-om-for-dette-er-ikke-noe-annet-enn-et-offentlig-overgrep/

Nazismen og Adolf Hitlers regime i Tyskland fremmet troen på den hvite rases overlegenhet og målet om et «rent» Europa der uønskede grupper som jøder, sigøynere og andre som de så på som avvikere.

Slik er det også med PBE og myndighetene her i Oslo, Norge.

De mener at vi kan de gjøre med hva de vil. Da vi har oppgradert vår eiendom som myndighetene dikter opp en røverhistorie at det er ulovlig.

Motsette seg dette, at vi mener at det de gjør er et overgrep.

Skal straffes på mest mulig og brutale måte.

Da med å bli fratatt råderett over eget hus og hjem.

 


Forkynneren 1. 9. Det som har vært, er det som skal bli, og det som har hendt, er det som skal hende, og det er intet nytt under solen.

 

Etterpåklokskap er verdens dårligste klokskap – det er å handle NÅ IMOR URETT SOM SKAPER FORANDRING!

 

Jeg og min kone har vært en gang i Yad Vashem - World Holocaust Remembrance Center.

Den følelsen av å være der er overveldende. Derfor er det et sted som jeg ikke har hatt lyst å besøke igjen selv om vi har vært i Jerusalem, Israel etterpå.

Så meningsløst det som skjedde. Hva var grunnen til denne utslettelsen?

Kort fortalt, den ariske rasen skulle bevares ren.

Jødene tilhørte ikke den, og skulle dermed utryddes.

Dette er selvsagt veldig forenklet, men allikevel kort fortalt. Det som skjedde da Adolf Hitler og Nazistene kom til makten i Tyskland og startet 2 Verdenskrig.

 

Nå kan selvsagt ikke omfanget, størrelsen og brutaliteten sammenlignes hva vi blir utsatt for av myndighetene her i Norge.

Men det er mange likheter – slående mange likheter!

 

Hva er det vi har gjort feil? Prøvd å oppgradere vår eiendom. Der vi har fått bort overvann og annet uønsket. Og lage en eiendom som er bedre for utenomhusopphold og få en grønnere plen.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

 

Hva er det vi da har gjort feil, og skal straffes med at vi skal nå få huset vårt tvang solgt.

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3271-vi-er-ikke-uviten-om-satans.html

https://www.sokelys.com/kommunal-inkasso-varsler-at-de-vil-kreve-christensens-eiendom-solgt-for-a-inndrive-boter-pa-naermere-300-000/

 

Det er at plan og bygningsetaten hevder at vi har ei flat tomt. Derfor har vi ikke lov å ha en mur høyere enn 0.5 meter.

Vi hevder at tomten vår er ikke flat, derfor kan vi har en mur som vår.

Muren vår er etter PBE eget regelverk lovlig, hvorfor skal vi da måtte rive den da????? Spør jeg i denne artikkelen:

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

 

Så er det ikke bare det, vi ble veiledet av PBE hvordan bygge muren.

Tar en med dette og at muren vår er satt opp på en tomt som er stupbratt.

Da er vi milevis innafor å ha en lovlig mur.

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2448-flere-og-flere-er-enig-med-meg_21.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

Hva er da likhetene mellom oss og hva jødene erfart under den 2 Verdenskrig?

 

Flere, ikke minst at vi blir forfulgt for forhold som er helt hinsides og meningsløse!

Det er klart at det er også andre forhold å ta med hvorfor Jødene ble forfulgt og drept. Men at det var bygget på forhold som nevnt, er kort fortalt.

https://snl.no/Holocaust

 

Vi blir også nå prøvd først å bli ruinert. Noe som de ikke har lykkes til nå med.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3073-namsmannen-skriver-at-de-270000.html

 

Nå prøver de å tvangsselge huset! Men hva skjer da?

 

Det som de gjør, er totalt grunnløst og ondt. Akkurat som det som Adolf Hitler og Nazistene gjorde det imot Jødene!

 

Men dessverre, nå som da er flesteparten tause og lar dette skje!

 

Det er demonene og Satan som virker gjennom Hitler og Nazistene.

Men det er den samme Satan, og samme demonene som virker igjennom Plan og bygningsetaten i Oslo.

Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett og Norges Høyesterett.

Bare på en mer fordekket, elegant, raffinert, sofistikert og minnelig måte enn gjennom Hitler og Nazistene.

Men resultatet er det samme, knekke, ruinere og ødelegge de som skal tas.

Hvorfor er majoritetene tause og lar denne uretten skje?

Jeg og min kone Berit er vel de to mest lovlydige og rolige personer som bor i Oslo By. Eier ikke et våpen – noe vi aldri har gjort.

Har jobbet og betalt skatt og er og har vært lovlydige borgere alltid.

Gjennom hele livet, fra ungdommen til i dag som godt voksne.

Men nå skal vi fratas huset og forsøke å bli knekt. For hva da?

For kun å ha oppgradert vår egen eiendom og vil ikke rive det som vi har fått pålegg om.

Da selve vedtakene og dommene imot oss er kun oppspinn og løgner!

Hvordan er det mulig at hverken presse elle andre ikke vil tale vår sak? Alle er tause på vår vegne!

Det oppleves som surrealistisk alt. Men at faktisk omtrent ingen – kun noen få vil tale vår sak imot dette gedigne overgrepet. Det er for meg like vanvittig som så mange ikke ville og ønsket å forsvare jødene før de ble deportert og gasset i hjel. Kunnskapen i vår sak er større enn det var under krigen. Men for de som ville vite, er alltid kunnskapen tilgjengelig.

Klart at det er den samme Satan som står bak det som skjer med oss.

Hvorfor reagerer ingen – nesten?

Er det slik at ondskap blir tålt og akseptert?

Her gjør en onde til godt. Godt til ondt. Sannhet til løgn. Og løgn til sannhet.

Mørke til lys, og lys til mørke!

Sluttkommentar:

Vi et at mange som ikke sto opp for Jødene under 2 Verdenskrig.

De gjorde det virkelig etter krigen.

Alle med litt vet og sunn tanke i behold vet at det som myndighetene forsøker å gjøre imot oss – et enkelt ektepar. Er helt meningsløst, rigid og bare ondt.

Det er så få som gjør noe for OSS NÅ, DET ER VIRKELIG DET SAMME SOM SKJEDDE MED JØDENE.

DET ER NÅ VI TRENGER DIN OG ALLE GODE KREFTER SOM VIL STÅ OPP FOR OSS IMOT OVERGRIPERNE!

 

Vi trenger ikke noen hjelp og sympati når saken er over.

Det er NÅ MENS SAKEN PÅGÅR VI TRENGER HJELP!

Senere er det for sent, slik det var for 6 Millioner Jøder som aldri fikk den hjelp og beskyttelse de trengte under 2. Verdenskrig!

 

https://www.sokelys.com/jan-kare-christensen-gud-kaller-domstolene-i-norge-for-fordervelsene-domstol/

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3266-gud-kaller-domstolene-i-norge.html

 https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3270-det-var-med-en-enorm-glede-jeg.html

søndag 3. desember 2023

Nr. 3312: Nettstedet Søkelys: Nå ryker BMWen -må levere fra seg bilen innen 13 desember -Christensen reagerer sterkt!

 Nr. 3312:

Nettstedet Søkelys: Nå ryker BMWen -må levere fra seg bilen innen 13 desember -Christensen reagerer sterkt!

 

Her er det fabrikkerte brevet ifra Namsmannen som vi har anket innfor Oslo Tingrett. Vi bestrider dette vedtaket fra a til å

 


 

Bilen til min kone

 


 

 

https://www.sokelys.com/na-ryker-bmwen-ma-levere-fra-seg-bilen-innen-13-desember-christensen-reagerer-sterkt/

 

Bibellærer og blogger Jan Kåre Christensen reagerer nå sterkt på at namsfogden i Oslo skal tvangsselge bilen. Christensens kone gikk i mai 2022 til innkjøp av en BMW i3 og brukte penger hun hadde arvet på bilen. Imidlertid ble bilen registrert til ektemannens navn. Dette var en mega- tabbe ekteparet Christensen nå må unngjelde for. Bakgrunnen for at BMWen nå skal tvangsselges ligger i det faktum at Christensen har nektet å betale tvangsmulkter han ilagt for å ha oppført en mur Plan og Bygningsetaten mener er ulovlig. Disse bøtene på til sammen mer enn 277 000 kroner vil nå innkrevningsetaten krever inn av bibellæreren og tvangssalg av bilen er første skritt i prosessen med å straffe Christensen. De har også tatt pant i Jan Kåre Christensens halvdel av boligen.  

I et forsøk på å stanse det hele har Christensen igjen tatt saken til tingretten.

 

I hele høst har det vært klart at dette øyeblikket ville komme. Christensen har ført en desperat kamp som har mislykkes og namsfogden er nå i gang med å gjennomføre tvangssalget. Som en kynisk og følesesløs mafia akter namsfogden nå å gjennomføre inndrivelsen. Christensen har under hele prosessen protestert og hevder at muren han er bygd er lovlig. Han er uenig med Plan og bygningsetaten i alt. Han har rett til å ha en mur siden skråningen ned mot Stormyrveien er “stupbratt” og ikke tilnærmet flat som PBE vistnok hevder. Han ble veiledet av en saksbehandler som nå er forflyttet i hvordan han skulle bygge -og hevder han gjorde det i god tro. Men dette preller av på både PBE, tingretten, statsforvalter, lagmannrett, sivilombudsmann og høyesterett. Alle har slått fast at Christensens mur er ulovlig -og alle har slått fast at Christensen skal tuktes til lydighet. Christensen har nektet og forsøkt å argumentere mot, men til ingen nytte. Det er nytteløst å kjempe mot statssystemet og forvaltningen som er som et “dyr” med ubegrenset makt. I et siste skriv datert 24.11.23 får bloggeren det endelige varsel. “Bilen må leveres inn “frivillig” til namsfogden ellers vil den bli avhentet den 13.12.23 av namsfogdens folk. Vil han slippe å få de på døren eller arbeidsplassen må han levere fra seg bilen frivillig. Det økonomiske kravet blir stadig større siden det påløper omkostninger ved tvangssalg. For ekteparets BMW er nå slaget tapt. Pengene de gav for bilen, arv etter konas mor -går rett i lomma på “Dyret” eller statssystemet som Christensen oppfatter som korrupt.. Å kjempe mot dette systemet er umulig. Vi forstår Christensens frustrasjon. Han har kjempet en lang kamp. Lagt mye penger og arbeid i muren for å oppgradere egen eiendom. Å miste bilen er bare først runde av tukt. Myndighetene vil inndrive hver eneste krone de mener han skylder. Systemet er kaldt, kynisk, umenneskelig vil noen si. Men det er dette system norske velgere har valgt seg, og dem som trosser må tåle systemets tukt. Og bibellærer Jan Kåre Christensen har ingen respekt for de norske domstoler. I ett innlegg på egen blogg slår Christensen fast at “Gud kaller domstolene i Norge for fordervelsens domstol!” -og akter ikke å etterkomme deres urette beslutninger.

 

Kommentarer:

 

01/12/2023, kl. 15:49 sa Spiff:

Hvem har skrevet dette innlegget? er det Christensen selv? Det er jo så subjektivt at det vondt å lese. Christensen har tapt i alle instanser han har prøvd saken i, og har hatt svært god tid på å etterkomme påleggene. Å kalle myndighetene, som følger lover og regler og retter seg etter uavhengige domstoler for dyret, burde Søkelys virkelig holde seg for god for. Bibelen er klar på at man skal rette seg etter myndighetene. Det er er blitt trukket frem flere ganger i denne saken, og burde være godt kjent for Søkelys.
Og å kalle Namsfogden for en kynisk og følelsesløs mafia, er langt over streken. Namsfogden gjør jobben sin, fastsatt etter lover og regler vedtatt av våre folkevalgte på Stortinget. Og å fremheve hans påstander som selveste sannheten, er lavmål. Søkelys bør slette teksten i dette innlegget, og legge inn en ny og objektiv tekst for å ikke miste troverdighet.

 

01/12/2023, kl. 19:05 sa Randi:

Norge har ingen uavhengige domstoler.
De er alle lønnet av samme system som har gått til sak mot Christensen. Det er godt betalte statsansatte og statslønnede dommere som avgjør i norsk rettsvesen.
De norske domstolene mistet sin uavhengighet da folkejuryen ordningen ble avsatt.
Den siste domstolsavgjørelse hvor det var en jury tilstede, avsa langt på vei en frifinnende dom mot Eirik Jensen.
Den dommen ble satt til side av statsbetalte “dommere” som gjør den jobben staten betaler dem for å gjøre.
Christensen har rett. Det er fordervelsens domstoler i Norge.
Og nå skal disse domstoler dømme og sette i fengsel kristne som følger Guds Ord.
Blir kvalm av slike holdninger som du forfekter Spiff. Byr meg i mot.

 

01/12/2023, kl. 21:32 sa Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen:

Randi, enig. Domstolene i Norge er korrupte og løgnaktige i mange tilfeller.
Ikke minst i dag og i vårt tilfelle.

https://blog.janchristensen.net/2023/09/nr-3266-gud-kaller-domstolene-i-norge.html

Gud kaller domstolene i Norge for fordervelsene domstol!

Jeg fikk den salmen før jeg fikk dommen.

Salme 94. Vers 20 er treffende “Har vel fordervelsens domstol noe samfunn med deg, der hvor de skaper urett under skinn av rett?”

Jeg tolker det slik, at Gud har full kontroll.

Han ser den uretten som blir begått imot oss.

Vi vet, da Israel skulle gå ut av Egypten.

Var sjansen minimalt for at kanskje en mengde av 3 Millioner skulle klare det.

Vi vet hvordan det gikk.

Alle Israelittene gikk tørrskodd over det Røde Havet!

Mens Egypterhæren – datidens sterkeste hær – druknet alle som en mann!

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3125-israels-barns-utgang-i-fra.html

Det blir spennende å se hvilken vei som Herren vil ta denne saken!

Bare fortsett med å be!

Takk! Gud er god, har full kontroll!

Jesus selv sier han har all makt i himlene og på jorden!

Gud kaller domstolene i Norge for fordervelsene domstol!

Det er litt av en attest å få!

https://blog.janchristensen.net/2023/08/nr-3265-norges-hyesterett-tok-seg-ikke.html

 

01/12/2023, kl. 21:37 sa Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen:

Spiff, veldig bra det som Kjell skriver.

Vi har en tomt som er stupbratt som plan og bygningsetaten hevder er paddeflatt.
Er det ikke ille at vi skal rive en lovlig mur?

https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3309-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

Har vært i kontakt med advokater og arkitekter.
Alle som en sier at vi er blitt elendig behandlet.
De har gått igjennom vår sak, og vi har fått veiledning også.

De alle sier dere ikke forholder dere til faktum.

Fallet på eiendommen vår er ca. 4.5 meter og ca. 15 meter fra vår mur til enden av vår tomt.

Hele saken imot oss er et narrespill der dere alle innenfor det offentlige er overgripere.

En tomt som er 4,5 meter i høydeforskjell med en lengde på 15 meter, har et fall på 1:3

Se for øvrig link til en kalkulator som tar for seg dette:

https://www.enebo.no/redskap/

Ergo, vi har en godkjent mur.

Vennlig hilsen
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070

a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.
b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.
c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

4,5 kotemetre over en avstand på ca 15 m. 4 går ca, 3 ganger i 15, dvs at tomten tilsvarer ett fall på 1:3 (fire meter bort for hver meter opp).
Du faller da under kategori c – maks inngrep på 1,5 m

Vår mur er på 1.8 meter da vi ble veiledet hvordan bygge.
https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

 

01/12/2023, kl. 20:13 sa EH:

Staten er som en demon. Det er mange onde mennesker, følelsesløse psykopater som besitter stillinger i det offentlige der de kan leve ut sine perverse onde handlinger mot mennesker og gjemme seg bak systemet. De koser seg når de kan ødelegge vanlige folk. Deres livskraft drives frem av å undertrykke meningmann. NAV er full av psykopater. Likeså hos den politiske elite. Maktsystemet er bygd opp av onde mennesker, der det er utarbeidet til å undertrykke folket. Maktpolitikerne vil utvide sine fullmakter i fremtiden, der individet vil bli kneblet i langt større grad, og der det kulminerer i avrettelse når man ikke tar dyrets merke.

 

01/12/2023, kl. 21:07 sa Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen:

EH, du skriver det akkurat som det er.

Staten er som en demon. Det er mange onde mennesker, følelsesløse psykopater som besitter stillinger i det offentlige der de kan leve ut sine perverse onde handlinger mot mennesker og gjemme seg bak systemet. De koser seg når de kan ødelegge vanlige folk. Deres livskraft drives frem av å undertrykke meningmann. NAV er full av psykopater. Likeså hos den politiske elite. Maktsystemet er bygd opp av onde mennesker, der det er utarbeidet til å undertrykke folket. Maktpolitikerne vil utvide sine fullmakter i fremtiden, der individet vil bli kneblet i langt større grad, og der det kulminerer i avrettelse når man ikke tar dyrets merke.

 

02/12/2023, kl. 00:12 sa Spiff:

Er staten som en demon, sier du EH(og JKC)? Hvorfor ber Gud oss underordne oss en demonisk makt?

 

02/12/2023, kl. 00:39 sa Randi:

Spiff
Du klarer vel å se forskjell på et bibelsk prinsipp og på dagens onde myndigheter?
Når myndighetene belønner den gode gjerning og straffer den onde gjerning. Da skal man følge det bibelske myndighetsprinsippet.
La oss spørre dere som blindt følger myndighetenes befalinger på bakgrunn av deres feilaktige tolkning av Romerbrevet 13.
Ville dere ha fulgt myndighetenes befalinger dersom dere ble pålagt en oppgave i Auswitch under Hitlers styre?
Ville dere ha fulgt de urette lover som ble utstedt av myndighetene i Nazi-Tyskland?
Det er jo et enkelt ja eller nei spørsmål.
Vi har nå myndigheter som dreper barn i mors lov, som tillater homoekteskap. Som vil straffe dem som bedriver konverteringsterapi osv osv,
Likevel vil dere ta ordre fra ugudelige myndigheter?
Absurditetene står i kø hos enkelte religiøse.

 

02/12/2023, kl. 07:29 sa Lesehesten:

Enig med Randi her, Romerbrevet 13 er å følge så lenge myndighetene faktisk står for det gode og gjør det gode. For oss som er kristne, så betyr det da å handle etter en rettferdighet som vil være i tråd med Guds ord.

Jeg ser for meg at man i framtiden vil kunne se en kristenforfølgelse i Norge og resten av Europa, de vestlige land er sekulære nå, og omfavner i stadig større grad verdier som går på tvers av Guds ord. Ta f.eks. Pride (stolthet) der man feirer egen stolthet og seksuell utskeielse og umoral i en hel måned hvert år, og alle offentlige bygninger bærer flagget. Bibelen lærer oss at “Gud står den stolte imot”.

Så hva da, når myndighetene har beveget seg bort og tatt parti med “denne verdens gud” (Satan)? Jo, svaret står å lese i apostlenes gjerninger 5:29 “Vi skal lyde Gud mer enn mennesker.” Derfor – følg myndighetene i alt de sier, betal skatt, osv. Men der det dukket opp lover, formaninger, påbud som går på tvers av Guds ord – så følg Guds ord! Apostlene levde helt og fullt ut etter dette, derfor ble de forfulgt, kastet i fengsel, pisket, steinet, med mere.

 

02/12/2023, kl. 09:15 sa Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen:

Lesehesten, saken imot oss er direkte demonisk og løgnaktig.
Kan ikke se at vi skal følge Satan og hans løgner,

At vi har bygget ulovlig mur, trapp og bod, baseres ene og alene på en konstruert virkelighetsforståelse, narrativ og løgner!

Nå driver det offentlige med trusler og manipulering gjennom Namsmannen. Der vi skal betale bøter og annet opp imot 300.000, – kr.

De mener vi skal betale 277.130,50 for å ha oppgradert vår eiendom og fjernet overvann og moll ned imot veien.

Da kan en si at de offentlige myndigheter er en bande og opptrer i flokk. Der de beskytter PBE løgner og konstruert virkelighetsforståelse som sier vi som har en stupbratt tomt. At den er flatt!

Løgnene og den konstruerte virkelighetsforståelse fra myndighetenes side imot oss. Er alvorlig, da de prøver å gi oss bøter og knekke oss.

Mur, trapp og bod er minst tre ganger lovlig i vårt tilfelle!

1.) Vi ble veiledet hvordan bygge muren. Og boden bygget vi i god tro da det var slik da vi bygget. At regjeringen med Solberg oppmuntret og ville at en skulle bygge uten å søke.

2.) Plan og bygninsetaten hevder vi har en flat tomt, derfor er muren ulovlig. Sannheten er stikk motsatt, vi har en tomt med en stupbratt avslutning. Der muren passer perfekt inn. Og tar av for overvann og annet. Samt, vi får en mye grønnere og brukervennlig utenomhusoppholds areal. Her er det snakk om kun en vinn vinn situasjon.

3.) Andre får dispensasjon og godkjennelser som er astronomisk i forhold til våre. Opptil 60 ganger større. Dette er en grov, meget grov forskjellsbehandling!

Sluttkommentar:

Fikk denne kommentaren på den Himmelske blogg. Som forteller alt:

«For en utenforstående virker jo dette helt på trynet?! Ikke bare hadde dere stupbratt tomt men dere ble veiledet i tillegg? Er som man nesten ikke tror hva man leser!»

Jeg svarte:

«Dessverre, det er sant.

Først ble vi veiledet å bygge oppå gammel.

Da slapp vi å søke.

Bare muren ikke var over 2 meter.

Naboen på andre siden har mur på 2.5 meter.

Så bestemte de ar dette ikke var riktig.

Vi søkte da i 2016.

Gjennom Ferdigattest AS her I Oslo.

Fikk avslag med begrunnelse at vi har en paddeflat tomt.

Husk, da skjønte vi ikke regler eller noe.

Så begynte jeg å lese meg opp på regelverket og begrunnelse etc.

Ja, du tror det ikke.

Selvfølgelig er dette urimelig og uriktig.

Som sagt, nå vil PBE eller noen ikke svare oss.

Forvaltningsloven sier at svar er de pliktig å svare oss.

Nå er Innkrevingsetaten på saken.

Hele saken er råtten.

Vi har en tomt som er ca. 4,5 meter i høyde.

15 meter i lengde fra veibanen til naboen.

At du tviler, skjønner jeg godt. Hele saken imot oss er løgn på løgn ifra det offentlige!»

Det forteller alt, hele saken imot oss så ille det er mulig å forbli!

Her er det mørkets krefter som virker! Der løgn, overgrep og enda mer konstruert virkelighetsforståelse, narrativ og løgner går igjen i samtlige offentlige etater.

Om det er plan og bygningsetaten. Om det er Norges Høyesterett lyver og er manipulative, men også Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, og alle instanser som er innblandet!

For et samrøre! Her er det mørke som skyller over hele det offentlige!

Når Plan og bygningsetaten her i Oslo bygger et narrativ som er basert på løgner, forskjellsbehandling og direkte vrangskap, da å drive med sivil ulydighet eneste vei å gå!?

Hele saken imot oss er basert på løgner, forskjellsbehandling og direkte vrangskap. Da mener jeg at vi gjør det rett og riktige å drive med sivil ulydighet.

Store Norske Leksikon

Sivil ulydighet!

Sivil ulydighet er et politisk virkemiddel i form av lovbrudd eller brudd på andre offentlige bestemmelser (vedtak) som begås i full åpenhet fordi de som begår lovbruddene, føler seg mer forpliktet av andre verdier og normer enn de som ligger til grunn for den aktuelle loven.

Sivil ulydighet kan betraktes som samvittighetsdiktert lovbrudd. Lovbruddene må imidlertid, for å kunne karakteriseres som sivil ulydighet, være ikke-voldelige. De må også være avgrenset til en bestemt sak: Den som begår sivil ulydighet, aksepterer og følger som regel det øvrige regelverket og er ikke revolusjonær.

Selv om sivil ulydighet er en form for samvittighetsdiktat, vil den ofte også ha et strategisk-politisk siktepunkt: Den kan være ledd i en aksjon for å forsøke å omstøte den aktuelle loven, vedtaket eller bestemmelsen, eksempelvis demonstranter som hindrer anleggsmaskiner for å komme inn i et område eller inngår ulovlige avtaler.

Utbredelse

I Norge har sivil ulydighet forekommet med ujevne mellomrom. Det mest omfattende innslaget av sivil ulydighet representerer Hans Nielsen Hauges bevegelse, som tidlig på 1800-tallet trosset konventikkelplakaten (opphevet 1842) og holdt ulovlige religiøse møter.

(sitat slutt.)

Les selv her:

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3146-nar-selve-vedtaket-i-saken-var.html

Nr. 3146:

Når selve vedtaket i saken vår er dokumentert løgn, da har ikke Plan og bygningsetaten noen sak, da fallet som legges til grunn på vår eiendom, er stupbratt, ikke vannrett som PBE hevder!

PBE mener at fallet på vår eiendom er som beskrevet i en tegning som er hentet ifra beligenhetsgruppen eiendom sine sider.

På mange måter er dette som å hente inn informasjon ifra en kriminell gruppe.

Alle vet at noe en må sjekke, så er det informasjon fra mennesker som «selger» informasjon som en tjener på.

Informasjonen som her er hentet, er ikke noe annet enn faktisk oppkonstruert og som uriktig.

Se her, er bildet som både PBE og statsforvalteren har brukt!

Her er det reelle fallet, sett i fra begge sider.

Nærmest loddrett, og muren vår følger terrenget.

Akkurat som et fyll oppå moll og leiren som var der før.

Og en eldre lavere mur.

Her er noen fysiske bilder som viser fallet, at det er nærmest loddrett og muren vår er som et belegg oppå.

Som fyller terrenget slik det er naturlig, som viser at muren vår er slik selv PBE hevder en mur skal være utformet. At vi ikke får dispensasjon og godkjennelse er et overgrep!

Muren vår blir nærmest som et marispanovertrekk på en marsipan kake.

At dette er ulovlig, er kun i det offentliges hoder og formørkede sinn.

Et sinn som ikke duger.

Sluttkommentar:

Skal være kort i denne artikkelen.

Men det er ikke til å komme borti fra at både PBE og Statsforvalteren fremmer direkte løgn.

Løgn er løgn om det er jeg, PBE eller noen andre som fremholder usannheter som sannhet.

Her er det tegninger hentet ifra våre utbyggere. Tegninger som fremstiller noe som de åpenbart fremførte for å få godkjent våre fire hus.

Der de sprengte ut tomten vår opp imot hus e i Krokstien.

Der ble det sprengt ut så mye at en må kalle det ekstremt i forhold til hva som skjedde på vår eiendom.

Jeg vet ikke, men legger en hele tomten vår til grunn før sprengningen.

Så tror jeg at vår mur er langt innenfor.

Men uansett, det er der muren står. Som var før vi bygget muren, så var det et nærmest loddrett fall!

Kan ikke se at noen av PBE argumenter er riktige.

Ikke Statsforvalteren heller, men så har de hentet tegninger ifra tvilsomme utbyggere. Selve utbyggeren fikk da Norges historiens strengeste dom.

Det skulle være ikke så vanskelig å se her at det er de tvilsomme personer som opptrer her i sammen.

En for å tjene mest mulig penger, andre for grunner som jeg ikke vil spekulere på hva som ligger bak?

Personlighets forstyrelse og storhetstanker?

Hvorfor vet ikke jeg, og har ikke tenkt å finne årsaken heller.

Hvorfor en prøver å være mest mulig kriminell!

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-klager-bygningsetaten-inn-til-sivilombudsmannen-fordi-de-fremsetter-trusler-om-boter-uten-a-folge-dem-opp/

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3144-vi-har-etter-hvert-skjnt-mer-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3941-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3123-dommen-i-fra-oslo-tingrett-en.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3128-det-er-fritt-frem-for-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2931-en-oppsummering-av-pbe.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3130-vi-klaget-pa-plan-og.html

 

01/12/2023, kl. 21:39 sa Birgir Hermansen.:

Han har stelt seg godt. Det skal være visst. Men TENK, han drar sin flotte, elskede kone (han påstår i alle fall at han elsker henne) med seg i møkka. Bare på grunn av det han elsker over ALT på denne jord; gjenstridighet og trass. Og han vet NØYAKTIG hva Guds Ord sier om gjenstridighet og trass.
Og dere papegøyer, som snakker han etter munnen, og i gjenstridighet og trass OPPMUNTRER han til å holde på slik han gjør imot ALT, som har med myndigheter å gjøre. Dere står under samme dom. Glem ikke det.

 

01/12/2023, kl. 22:07 sa Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen:

Birgir, gjesp. Komme med så mye tull og fjas.
Helt utrolig, men du er verre enn en hedning.
Vi har en mur som er lovlig, hvorfor skal vi rive den?
Tulling!

https://blog.janchristensen.net/2023/11/nr-3310-jeg-har-prvd-si-ifra-over-pbe.html

 

01/12/2023, kl. 23:02 sa Birgir Hermansen.:

Du tittelerer deg som evangelist og bibellærer. Glemm ikke det. Derfor klarer jeg ikke å forstå HVORFOR du LYVER og BEDRAR deg selv. Hadde du bare ikke dratt ANDRE med deg i sølet, hadde du blitt spart for mye. Du har en mur du har satt opp ULOVLIG, delvis inn på KOMMUNENS eiendom, UTEN godkjenning fra myndighetene. Og så lenge den ULOVLIGE muren IKKE er godkjent av kommunen, er og bli den ULOVLIG.

 

02/12/2023, kl. 09:11 sa Evangelist og bibellærer Jan Kåre Christensen:

Birgir, les selv:
At vi har bygget ulovlig mur, trapp og bod, baseres ene og alene på en konstruert virkelighetsforståelse, narrativ og løgner!

Nå driver det offentlige med trusler og manipulering gjennom Innkrevingsetaten. Der vi skal betale bøter og annet opp imot 300.000, – kr.

De mener vi skal betale 277.130,50 for å ha oppgradert vår eiendom og fjernet overvann og moll ned imot veien.

Da kan en si at de offentlige myndigheter er en bande og opptrer i flokk. Der de beskytter PBE løgner og konstruert virkelighetsforståelse som sier vi som har en stupbratt tomt. At den er flatt!

Løgnene og den konstruerte virkelighetsforståelse fra myndighetenes side imot oss. Er alvorlig, da de prøver å gi oss bøter og knekke oss.

Mur, trapp og bod er minst tre ganger lovlig i vårt tilfelle!

1.) Vi ble veiledet hvordan bygge muren. Og boden bygget vi i god tro da det var slik da vi bygget. At regjeringen med Solberg oppmuntret og ville at en skulle bygge uten å søke.

2.) Plan og bygninsetaten hevder vi har en flat tomt, derfor er muren ulovlig. Sannheten er stikk motsatt, vi har en tomt med en stupbratt avslutning. Der muren passer perfekt inn. Og tar av for overvann og annet. Samt, vi får en mye grønnere og brukervennlig utenomhusoppholds areal. Her er det snakk om kun en vinn vinn situasjon.

3.) Andre får dispensasjon og godkjennelser som er astronomisk i forhold til våre. Opptil 60 ganger større. Dette er en grov, meget grov forskjellsbehandling!

Sluttkommentar:

Fikk denne kommentaren på den Himmelske blogg. Som forteller alt:

«For en utenforstående virker jo dette helt på trynet?! Ikke bare hadde dere stupbratt tomt men dere ble veiledet i tillegg? Er som man nesten ikke tror hva man leser!»

Jeg svarte:

«Dessverre, det er sant.

Først ble vi veiledet å bygge oppå gammel.

Da slapp vi å søke.

Bare muren ikke var over 2 meter.

Naboen på andre siden har mur på 2.5 meter.

Så bestemte de ar dette ikke var riktig.

Vi søkte da i 2016.

Gjennom Ferdigattest AS her I Oslo.

Fikk avslag med begrunnelse at vi har en paddeflat tomt.

Husk, da skjønte vi ikke regler eller noe.

Så begynte jeg å lese meg opp på regelverket og begrunnelse etc.

Ja, du tror det ikke.

Selvfølgelig er dette urimelig og uriktig.

Som sagt, nå vil PBE eller noen ikke svare oss.

Forvaltningsloven sier at svar er de pliktig å svare oss.

Nå er Namsmannen på saken.

Hele saken er råtten.

Vi har en tomt som er ca. 4,5 meter i høyde.

15 meter i lengde fra veibanen til naboen.

At du tviler, skjønner jeg godt. Hele saken imot oss er løgn på løgn ifra det offentlige!»

Det forteller alt, hele saken imot oss så ille det er mulig å forbli!

Her er det mørkets krefter som virker! Der løgn, overgrep og enda mer konstruert virkelighetsforståelse, narrativ og løgner går igjen i samtlige offentlige etater.

Om det er plan og bygningsetaten. Om det er Norges Høyesterett lyver og er manipulative, men også Statsforvalteren, Innkrevingsetaten, Namsmannen, Sivilombudsmannen, Oslo Tingrett, Borgarting Lagmannsrett, Oslo Byråd, og alle instanser som er innblandet!

For et samrøre! Her er det mørke som skyller over hele det offentlige!

Når Plan og bygningsetaten her i Oslo bygger et narrativ som er basert på løgner, forskjellsbehandling og direkte vrangskap, da å drive med sivil ulydighet eneste vei å gå!?

Hele saken imot oss er basert på løgner, forskjellsbehandling og direkte vrangskap. Da mener jeg at vi gjør det rett og riktige å drive med sivil ulydighet.

Store Norske Leksikon

Sivil ulydighet!

Sivil ulydighet er et politisk virkemiddel i form av lovbrudd eller brudd på andre offentlige bestemmelser (vedtak) som begås i full åpenhet fordi de som begår lovbruddene, føler seg mer forpliktet av andre verdier og normer enn de som ligger til grunn for den aktuelle loven.

Sivil ulydighet kan betraktes som samvittighetsdiktert lovbrudd. Lovbruddene må imidlertid, for å kunne karakteriseres som sivil ulydighet, være ikke-voldelige. De må også være avgrenset til en bestemt sak: Den som begår sivil ulydighet, aksepterer og følger som regel det øvrige regelverket og er ikke revolusjonær.

Selv om sivil ulydighet er en form for samvittighetsdiktat, vil den ofte også ha et strategisk-politisk siktepunkt: Den kan være ledd i en aksjon for å forsøke å omstøte den aktuelle loven, vedtaket eller bestemmelsen, eksempelvis demonstranter som hindrer anleggsmaskiner for å komme inn i et område eller inngår ulovlige avtaler.

Utbredelse

I Norge har sivil ulydighet forekommet med ujevne mellomrom. Det mest omfattende innslaget av sivil ulydighet representerer Hans Nielsen Hauges bevegelse, som tidlig på 1800-tallet trosset konventikkelplakaten (opphevet 1842) og holdt ulovlige religiøse møter.

(sitat slutt.)

Les selv her:

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3146-nar-selve-vedtaket-i-saken-var.html

Nr. 3146:

Når selve vedtaket i saken vår er dokumentert løgn, da har ikke Plan og bygningsetaten noen sak, da fallet som legges til grunn på vår eiendom, er stupbratt, ikke vannrett som PBE hevder!

PBE mener at fallet på vår eiendom er som beskrevet i en tegning som er hentet ifra beligenhetsgruppen eiendom sine sider.

På mange måter er dette som å hente inn informasjon ifra en kriminell gruppe.

Alle vet at noe en må sjekke, så er det informasjon fra mennesker som «selger» informasjon som en tjener på.

Informasjonen som her er hentet, er ikke noe annet enn faktisk oppkonstruert og som uriktig.

Se her, er bildet som både PBE og statsforvalteren har brukt!

Her er det reelle fallet, sett i fra begge sider.

Nærmest loddrett, og muren vår følger terrenget.

Akkurat som et fyll oppå moll og leiren som var der før.

Og en eldre lavere mur.

Her er noen fysiske bilder som viser fallet, at det er nærmest loddrett og muren vår er som et belegg oppå.

Som fyller terrenget slik det er naturlig, som viser at muren vår er slik selv PBE hevder en mur skal være utformet. At vi ikke får dispensasjon og godkjennelse er et overgrep!

Muren vår blir nærmest som et marispanovertrekk på en marsipan kake.

At dette er ulovlig, er kun i det offentliges hoder og formørkede sinn.

Et sinn som ikke duger.

Sluttkommentar:

Skal være kort i denne artikkelen.

Men det er ikke til å komme borti fra at både PBE og Statsforvalteren fremmer direkte løgn.

Løgn er løgn om det er jeg, PBE eller noen andre som fremholder usannheter som sannhet.

Her er det tegninger hentet ifra våre utbyggere. Tegninger som fremstiller noe som de åpenbart fremførte for å få godkjent våre fire hus.

Der de sprengte ut tomten vår opp imot hus e i Krokstien.

Der ble det sprengt ut så mye at en må kalle det ekstremt i forhold til hva som skjedde på vår eiendom.

Jeg vet ikke, men legger en hele tomten vår til grunn før sprengningen.

Så tror jeg at vår mur er langt innenfor.

Men uansett, det er der muren står. Som var før vi bygget muren, så var det et nærmest loddrett fall!

Kan ikke se at noen av PBE argumenter er riktige.

Ikke Statsforvalteren heller, men så har de hentet tegninger ifra tvilsomme utbyggere. Selve utbyggeren fikk da Norges historiens strengeste dom.

Det skulle være ikke så vanskelig å se her at det er de tvilsomme personer som opptrer her i sammen.

En for å tjene mest mulig penger, andre for grunner som jeg ikke vil spekulere på hva som ligger bak?

Personlighets forstyrelse og storhetstanker?

Hvorfor vet ikke jeg, og har ikke tenkt å finne årsaken heller.

Hvorfor en prøver å være mest mulig kriminell!

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-klager-bygningsetaten-inn-til-sivilombudsmannen-fordi-de-fremsetter-trusler-om-boter-uten-a-folge-dem-opp/

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3144-vi-har-etter-hvert-skjnt-mer-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3941-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3123-dommen-i-fra-oslo-tingrett-en.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3128-det-er-fritt-frem-for-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2931-en-oppsummering-av-pbe.html

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3130-vi-klaget-pa-plan-og.html