fredag 19. juli 2024

Nr. 3394: Tilleggskriv til Borgarting lagmannsrett i overgrep saken imot oss angående der de vil ta min kones bil!

 Nr. 3394:

Tilleggskriv til Borgarting lagmannsrett i overgrep saken imot oss angående der de vil ta min kones bil!

 

Kongen i Assyria Sankerib dro opp imot Jerusalem og ville beseire Israel.

Det resulterte i at 185.000 krigere måtte bøte med livet i løpet av en natt når dødsengelen gikk over leiren.

Samme skjedde i Egypten, da dødsengelen drepte hver førstefødte.

Kjempe imot Gud der en lyver, har ingen empati og rettferdighetssans.

Det vil alltid føre til død, undergang og at en selv går under.

Slik en sår, høster en. Graver enn en grav for andre, havner en fort opp i den selv.

 

 

https://www.sokelys.com/christensen-har-fatt-hjelp-av-stottespillere-til-a-betale-anken-til-lagmannsretten/

https://blog.janchristensen.net/2024/07/nr-3387-anke-sendt-til-lagmannsretten.html

 

Det Sataniske og overmodige angrepet på meg og min kone av myndighetene er helt ute av alle proporsjoner

 

Med bot på 277.000, - kr for å ha oppgradert vår eiendom.

Vi har bygget en fullt lovlig mur som er «ulovlig» fordi PBE hevder og lyver en hel del ting.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3073-namsmannen-skriver-at-de-270000.html

 

Bl.a. at de ikke veiledet oss hvordan bygge.

Vi har en flat tomt selv om tomtene vår er stikk motsatt.

Andre eiendommer har fått dispensasjon og godkjennelse som er opp imot 60 større enn vår. Norges Rekord i forskjellsbehandling snakker vi om.

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3103-det-er-et-maktovergrep-av-det.html

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3033-sa-er-oslos-mest-forhatte-mur.html

 

Vi leser i Jesaja i kapitel 37 om Sankerib som i sitt overmot, demoniske hensikter og hat til Israel vil fjerne dem

 

Det endte opp med at Herren stred for Israel. Guds ord sier igjen og igjen til Guds barn og Guds folk.

Vi skal være stille, og Herren skal stride for oss, Amen!

 

Jesaja 37. 21 Da sendte Esaias, Amos' sønn, bud til Esekias og lot si: Så sier Herren, Israels Gud: Vedkommende det du har bedt mig om mot kongen i Assyria Sankerib,

22 da lyder det ord Herren har talt om ham således: Jomfruen, Sions datter, forakter dig, spotter dig; Jerusalems datter ryster på hodet efter dig.

23 Hvem har du hånet og spottet, og mot hvem har du løftet din røst? Du har løftet dine øine til det høie, mot Israels Hellige.

24 Ved dine tjenere har du hånet Herren og sagt: Med mine mange vogner drog jeg op på fjellenes tinder, til Libanons øverste topper, og jeg hugger ned dets høieste sedrer, dets herlige cypresser, og jeg trenger frem til dets øverste høide, dets frodige skog;

25 jeg gravde brønner og drakk av dem, og jeg tørker ut alle Egyptens strømmer med mine fotsåler.

26 Har du ikke hørt det? Fra fjerne tider har jeg gjort det, fra fordums dager har jeg laget det så. Nå har jeg latt det komme, så du har fatt makt til å ødelegge faste byer og gjøre dem til øde grushauger.

27 Og deres innbyggere blev maktløse; de blev forferdet og skamfulle; de blev som gresset på marken og som de grønne urter, som gresset på takene og som korn som er ødelagt av brand før det er fullvokset.  Sal 92,8   Sal 129,6 

28 Enten du sitter eller du går ut og inn, så vet jeg det, og jeg vet at du raser mot mig.

29 Fordi du raser mot meg, og din overmodige trygghet har nådd op til mine ører, så vil jeg legge min ring i din nese og mitt bissel mellem dine leber og føre dig tilbake den vei du kom.  Sal 32,9   Ordsp 26,3   Jes 30,28   Esek 29,4   Esek 35,12   Esek 38,4 

30 Og dette skal du ha til tegn: Iår skal I ete det korn som vokser av seg selv, og næste år det som skyter op fra roten; men i det tredje år skal I så og høste og plante vingårder og ete deres frukt.*  *du: Esekias.

31 Og den rest som har sloppet unda av Judas hus, skal skyte dypere rot nedentil og bære frukt oventil.  Jes 27,6 

32 For fra Jerusalem skal utgå en levning og fra Sions berg en rest som har sloppet unda; Herrens, hærskarenes Guds nidkjærhet skal gjøre dette.

33 Derfor sier Herren så om kongen i Assyria: Han skal ikke komme inn i denne by og ikke skyte en pil inn i den, og han skal ikke rykke frem mot den med skjold og ikke opkaste voll mot den.

34 Den vei han kom, skal han vende tilbake, og inn i denne by skal han ikke komme, sier Herren.  Jes 37,29 

35 Og jeg vil verne denne by og frelse den, for min skyld og for min tjener Davids skyld.  2 Kong 20,6   Jes 38,6 

36 Og Herrens engel gikk ut og slo hundre og fem og åtti tusen mann i assyrernes leir; og da folk stod op om morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper.  Jes 17,12-14   Jes 31,8 

37 Da brøt kongen i Assyria Sankerib op og drog bort og vendte tilbake, og siden holdt han seg i ro i Ninive.

38 Men da han engang tilbad i sin gud Nisroks hus, slo hans sønner Adrammelek og Sareser ham ihjel med sverd. De kom seg unda og flyktet til Ararats land, og hans sønn Asarhaddon blev konge i hans sted.  Jes 37,7 

 

Åndskampen raste, der kongen i Assyria Sankerib var på den ene siden med sin mektige hær

 

Mens profetene Jesaja, Kong Esekias (Hiskia av Juda) og Israels barn på den andre siden.

 

Assyrerne var en stormakt og hadde vunnet mange seirer før dette, bl.a. imot

Babylon.

 

Her var det slik kongen i Assyria Sankerib så foran seg en meget lett seier.

Dette sier Gud om han:

«din overmodige trygghet» videre dette også, «du raser mot meg.»

 

Det samme er det vi opplever med myndighetene.

De tror vi er et «lett» bytte, derfor den arrogansen og hovmode.

Der de lyver konstant, forandrer på alt de vil. De vet at alle etater holder med hverandre, og de tror de aldri vil stilles til ansvar sine ugjerninger og onde oppførsel imot oss.

 

Hva gjorde Jesaja? Han gikk innforbi Gud.

Da ble ikke bare forskjellene utlignet, men i favør til Israel.

 

Jesaja 37. Da kong Esekias hørte det, sønderrev han sine klær og klædde sig i sekk og gikk inn i Herrens hus.  2 Kong 19,1-4 

Og han sendte slottshøvdingen Eljakim og statsskriveren Sebna og de eldste blandt prestene, klædd i sekk, til profeten Esaias, Amos' sønn.

 

Kong Esekias satte seg i bevegelse – da åndelig henseende.

Det er det rette i vanskelige situasjoner.

Han gikk inn i Herrens hus og sendte bud på profeten Esaias (Jesaja).

 

Vi har ikke brukt noen kjødelig knepp imot disse onde menneskene som lyver og vil oss bare ondt.

Hele myndighets apparatet fra Plan og bygningsetaten her i Norge har i vår sak vært styrt av løgn, mørke og fordreining av faktum i saken for å true oss til å lyde deres narrativ og løgner.

Vi har ikke rørt hverken mur, trapp og bod som de truer oss med bøter og vedtak til å rive. Det står i dag like trygt og godt som for 10 år siden.

 

Jesaja fikk klar beskjed fra Gud at det skulle ikke skje noe negativt med Jerusalem. Ikke noe skulle bli rørt.

Dette er det samme vi har erfart, fordi vi ikke har gjort noe urett på noen måter her i denne saken.

 

Vi leser videre hva som skjedde.

 

Jesaja 37. 36 Og Herrens engel gikk ut og slo hundre og fem og åtti tusen mann i assyrernes leir; og da folk stod op om morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper.  Jes 17,12-14   Jes 31,8 

37 Da brøt kongen i Assyria Sankerib op og drog bort og vendte tilbake, og siden holdt han seg i ro i Ninive.

 

Herrens engel gikk ut og slo hundre og fem og åtti tusen mann i assyrernes leir; og da folk stod op om morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper.

 

Dommen hører Herren til.

Seieren hører Herren til.

Alt hører Herren til.

Det er dette som skjer i denne saken også, Gud styrer alt slik han vil.

Han ser at vi er 100 % uskyldige i denne saken, og kjemper imot onde og ugudelige mennesker som bare kjører på i sin ondskap med sine løgner, trusler og perverse måte med å prøve å følge deres løgner og narrativ.

 

Gud kjemper og strider her, som han gjør for alle som henvender seg til han.

Gud gjør ikke forskjell på noen, dette er Guds kamp, ikke vår!

 

Sendte denne mailen til Borgarting Lagmannsrett som et tillegg skriv da vi har sendt et før.

Det kan du lese her:

https://blog.janchristensen.net/2024/07/nr-3387-anke-sendt-til-lagmannsretten.html

 

Anke til Borgarting Lagmannsrett – tillegg skriv

Oslo 16/7. 2024

 

Ønsker å kommentere dommen med noen refleksjoner.

Går ikke gjennom alt, da dommen er mer løgn enn sannhet.

 

I dommen står det følgende:

«. Christensen opplyser at han etter lagmannsrettens avgjørelse har overdratt den andre bilen han eide, og at nå kun eier bilen som er begjært tvangssolgt.»

 

Dette er løgn, jeg har opplyst at Audi A8 1998 modell – 26 år gammel bil.

Er ikke overdratt, men solgt. Med den dokumentasjonen som er standard vanlig. Vedtaksbrev eierskifte. Forvente mer enn dette, da må en spørre.

 

At det er mulig å lyve i hver setning og alt det denne dommen går ut på.

Er å sette meg i et mest mulig dårlig og løgnaktig lys.

Bilen er ikke lengre i min eller min kones eie.

Den er solgt, med at kjøper betalte omreg. avgiften.

Bilen var da eldgammel og nå eier hverken jeg eller min kone bilen da er det problemet ute av verden!

 

Det hele kokker ned til, at hele myndighets apparatet er kun opptatt av en ting.

Gjøre ting så vanskelig for meg som mulig, der en lyver og fordreier faktum hele veien!

For noen skitne mennesker myndigheter er i denne saken.

 

Tingrettsdommer Carl Håkon Andersen skriver:

«Retten vil videre bemerke at ved vurderingen av hva skyldneren trenger for sitt yrke mv. må det legges på om skyldneren har mulighet til å oppnå formålet bak bestemmelsen på andre måter. Blant annet skal det legges vekt på om skyldneren kan benytte seg av eiendeler som eies av ektefellen.»

 

Det stemmer ikke, vi eier kun en bil. Det er vår BMW i3 med reg.nr. EK78190

 

Dommen er mer synsing, ønsketenkning, løgn og eventyr.

 

Kan ikke se noen annen mulighet hvis dere tar bilen fra meg at jeg må gå på NAV og melde meg arbeids ledig?

Er helt avhengig av en forholdsvis ny og bil som er intakt da jeg må kjøre 9 Mil hver dag til og fra jobb.

 

Tingrettsdommer Carl Håkon Andersen skriver:

«Retten vil videre bemerke at ved vurderingen av hva skyldneren trenger for sitt yrke mv. må det legges på om skyldneren har mulighet til å oppnå formålet bak bestemmelsen på andre måter. Blant annet skal det legges vekt på om skyldneren kan benytte seg av eiendeler som eies av ektefellen.»

 

Det er fremlagt fra Namsmannen og alle offentlige instanser så langt jeg vet og er klar over det. At Audien er solgt og fremlagt vedtak om eierskifte.

Dette er dommeren klar over, det kommer klart frem i hva han skriver.

Uansett, her er eierskifte dokumente.

Skulle det være mer tvil, er det bare å kontakt Statens Vegvesen der det står at ekteparet Jan Kåre og Berit Christensen har kun en bil, ikke flere.

 

Legg ved at bilen Audi A8 med Reg. DJ97755 er gitt bort/solgt imot at kjøper betalte om.reg avgiften.

 

Den er ikke i min eller min kones eie mer.

Dette var kjent både for Namsmannen og Oslo Tingrett så langt jeg var og er klar over dette.

 

Problemet var at Dommeren visste alt men later som han vet ikke noe.

At dette blir «oversett» og allikevel kommentert viser bare at her lyver en helt bevist.

 

I våre øyne kjemper vi imot mennesker som ikke vil oss vel på noen områder.

Tarvelig, oppførsel uten empati og rettferdighetssans er det myndighetene legger for dagen. Dette gjelder alle instanser ifra Plan og bygningsetaten til Norges Høyesterett. Ingen er i nærheten villig til å se faktum i saken!

Hele saken er et gedigent overgrep da alt det vi har bygget er flott, lovlig og funksjonelt.

 

Vennlig hilsen

Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

 

  

BERIT NYLAND CHRISTENSEN KROKSTIEN 2 C

0672 OSLO

 

 

 

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Statens vegvesen

 

R-31078368

 

05.03.2024

 

 

Vedtak om eierskifte på kjøretøy med kjennemerke DJ 97755

Vi viser til eierskiftemeldingen datert 05.03.2024. Statens vegvesen har på bakgrunn av denne lagt inn eierskifte på kjøretøyet med kjennemerke DJ 97755, i henhold til forskrift om bruk av kjøretøy § 2-27 første ledd.

Kjøretøyet kan ikke tas i bruk før det er utstedt midlertidig eller originalt vognkort i ny eiers navn.

Dersom du mener at eierskiftet er feil, må du levere en skriftlig klage innen tre uker fra du mottok dette brevet, jf. forvaltningsloven § 28 og § 29. Merk klagen med vårt referansenummer som står øverst på dette vedtaket.

Har du spørsmål?

På vegvesen.no/omregistrering finner du mer informasjon om omregistrering. Kontaktinformasjonen til din nærmeste trafikkstasjon finner du på vegvesen.no/trafikkstasjoner.

 

Med hilsen Statens vegvesen

tirsdag 16. juli 2024

Nr. 3393: Takk for støtten til anken til Lagmannsretten vedrørende overgrep saken imot oss!

 Nr. 3393:

Takk for støtten til anken til Lagmannsretten vedrørende overgrep saken imot oss!

 

https://blog.janchristensen.net/2024/07/nr-3391-det-er-fullt-mulig-sttte-meg-i.html

https://blog.janchristensen.net/2024/03/nr-3356-det-forundrer-meg-at-det-er-sa.html

 

Norge er et gjennom korrupt land. Ikke i ordets rette forstand.

I den forstand at de behandler de aller fleste ganske så greit og lempelig.

Men så oppfører de seg helt bak mål i dessverre i noen tilfeller.

Der de gjør alt med makt apparat for å knekke de som de finner for godt å behandle slik. Vi erfarer dette nå.

 

Her i vår sak driver myndighetene med et regelrett overgrep der vi må prøve å holde dem ute av vårt liv med å anke alle saker vi kan.

Dette har vi lykkes med inntil i dag, da meg Guds hjelp.

 

Nå er ankegebyret betalt til Borgarting Lagmannsrett!

https://blog.janchristensen.net/2024/07/nr-3387-anke-sendt-til-lagmannsretten.html

 

Det var på 7662,- kr for ankegebyr, med hjelp er nå dette betalt.

Takk for all hjelp, og vi trenger fortsatt mer hjelp til Advokat.

Her er kontonummeret i DNB: 0535 06 05845

Vær velsignet i den Herre Jesu Kristi Navn!

 

Samt, hvis de tar bilen.

Så må vi skaffe oss en ny bil som jeg da må sette i min kones navn Berit Christensen.

 

Jeg kan ikke lengre ha noe i mitt navn, så rå og ond er denne kampen ifra myndighetens side imot meg og min kone.

 

Disse menneskene er åpenbart styrt og anført av Satan og hans demoner

 

De har truet med å ta lønna mi, forsøkt tatt lønna mi.

De har truet og forsøkt tatt huset vært.

Nå er det bilen som jeg bruker til og fra jobb.

 

Jesus selv sa følgende:

 

Joh.e. 10. 10 Tyven kommer for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv, og de skal ha det i overflod.

 

Her er kontrastene.

Nevner noen, som viser bare at myndighetene er Satans tjenere, og vi går Guds vei.

 

1.)  Vi har oppgradert vår eiendom og området generelt.

 

2.)  Muren vår følger tomten og fallet, da vi har en meget kuppert tomt.

 

3.)  Regelverket har vi fulgt, og uansett. Så er vi berettiget å få dispensasjon og godkjennelse. Da det vi har bygget er det kun utelukkende positivt med, ikke en eneste ting negativt. Og regelverket blir ikke vesentlig satt til side.

 

4.)  Andre får dispensasjon og godkjennelse opp imot seksti ganger mer enn oss. Da er det en grov forskjellsbehandling at vi ikke får det.

 

5.)  Alle våre nærmeste naboer har skrevet under på at vi skal få beholde det vi har bygget. Da gir det ingen mening å være så rigid og tverr som PBE, Statsforvalter og myndighetene er.

 

Dette viser hvor mørk og ondskapsfull PBE og myndighetene er

 

Jesus selv sier at Tyven – altså Satan – her i dette tilfelle myndighetene.

Er kommet for å stjele, drepe og ødelegge.

Det er akkurat hva de gjør her i vårt tilfelle.

 

I den Svenske bibelen står det her i Joh.e. 10.10.

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda.

 

Det er akkurat det som myndighetene her gjør. De skal slakta, som menes å fjerne, forøde og det som er pent. Skal bort.

Slakte er å gjøre ende på, forgifte og ta livet av.

 

Vi har en mur, trapp og bod som vi ble veiledet av PBE hvordan bygge.

Dernest er den lovlig etter fallet på vår eiendom.

Samt, andre har fått langt mer omfattende dispensasjon og godkjennelse.

Derfor er forskjellsbehandlingen rigid, ond og stor i vår disfavør.

Skal dette ikke snart ta slutt?

 

De har prøvd å knekke oss flere ganger uten å lykkes, hvorfor ikke gi opp?

Nei, Satan og hans demoner har grep om disse menneskene.

Derfor går de på slikt som de gjør, med ondskap, løgn og hat i blikket.

 

Sluttkommentar:

 

Det vi opplever, er som et tyvslakt.

Aldri om jeg eller min kone innretter oss etter dette tyvslakte av Plan og bygningsetaten her i Oslo.

De er kun ute etter å knuse oss, og få oss til å rive noe som er både lovlig og pent.

Se her for bilder av vår eiendom i dag.

Flott, pent og funksjonelt.

Det er skremmende at så få står opp for en, men Gud gjør det.

Han har full kontroll.

https://blog.janchristensen.net/2024/07/nr-3387-anke-sendt-til-lagmannsretten.html

 

 
 

lørdag 13. juli 2024

Nr. 3392: Myndighetene tror at de kan lyve, manipulere og drive på uten det får konsekvenser, og de vil se at rettferdighet, sannhet og søke det rette alltid lønner seg!

 Nr. 3392:

Myndighetene tror at de kan lyve, manipulere og drive på uten det får konsekvenser, og de vil se at rettferdighet, sannhet og søke det rette alltid lønner seg!

 

Myndighetene med PBE og hele hopen i spissen har en meget dårlig sak imot oss. De kjemper med skitne triks, lyver og fordreier faktum.

Det lønner seg aldri å være kjeltring.

Vi opptrer redelig og er løsnings orienterte.

Her er myndighetene kun ute etter å sette krossfot på oss.

 

Joh. Åpenb. 12. Da brøt det ut krig i himlene. Mikael og budbringere gikk til krig mot dragen, og dragen kjempet med sine budbringere.

Men de hadde ikke styrke nok, og det ble ikke lenger funnet et sted for dem i himlene.

Så ble den store dragen kastet ut — den gamle slangen som kalles Djevel eller Satan, han som hadde forført hele den bebodde verden. Han er blitt kastet ned til jorden, og hans budbringere er blitt kastet ned sammen med ham.

10 Så hørte jeg den kraftige røsten fra himlene som sa: “Fra nå av tilhører redningen, kraften og Riket vår Gud, og hans fullmakt tilhører Kristus. For brødrenes anklager er kastet ned, han som har anklaget dem fremfor Gud dag og natt.

11 De har seiret over ham gjennom Lammets blod og gjennom ordet som er en vitneforklaring om ham, og fordi de ikke har elsket sine sjeler så de unngikk døden.”

12 “Derfor skal dere juble, dere som bor i himlene: Men en sorg er over dere som bor på jorden, og over havet, for Djevelen har steget ned til dere. Og han har stor vrede, for han vet at han har liten tid.”

 

Satan og hans demoner står åpenbart med myndighetene der de lyver, truer og driver med et renkespill

 

Men hele Himmelen står med meg og min kone der vi holder fast ved Guds ord og Jesu blod.

Også englene er med oss.

Der jeg er sikker på at ikke Erkeengelen Mikael er ukjent med dette overgrepet og demoniske attakket vi er utsatt for.

 

"Saint Michael the Archangel" i Michaelskapelle, Baden, Tyskland

 


https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3148-nar-plan-og-bygningsetaten.html

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2439-pbe-her-i-oslo-var-i.html

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

Hebr. 11. 23 Ved tro gjemte Moses

24 Ved tro, etter at han var blitt voksen, nektet Moses å si at han var sønn av faraos datter.

25 Han foretrakk heller å måtte lide sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig glede av syndens nytelse.

26 Han tenkte at å nærme seg Kristus var en større rikdom enn Egypts skatter, og han så frem til belønningen.

27 Ved tro dro han ut fra Egypt uten å frykte kongens vrede. Og han holdt ut fordi han så for seg ham som er usynlig.

28 Ved tro utførte han forbigangen og blodspåstrykelsen for at han som ødela de andres førstefødte, ikke skulle røre deres.

29 Ved tro krysset de Rødehavet på tørt land, men da egypterne forsøkte det samme, fikk de en oversvømmelse over seg.

 

Hendelsesforløpet mellom Egypterne ved Farao og Israels barn ved Moses

 

Det har en del fellestrekk hva vi erfarer mellom oss og myndighetene ved først og fremst Plan og Bygningsetaten.

Men også ved alle andre instanser, som står med PBE.

Kammaderiet er stort der alle etaten og instanser støtter hverandre.

Det hele er egentlig gjennområttent og gjennom korrupt.

 

Det var ikke bare Farao som Moses og Israels barn møtte.

Men flere andre, som de hadde en kamp imot.

Bl.a. Trollmennene, bl.a. omtalt av Paulus.

 

2 Tim. 3. Slik Jannes og Jambres satte seg opp mot Moses, slik setter også disse seg opp mot sannheten! Deres sinn er fordervet og de holder ikke mål i forhold til troen.

Men de* kom ikke langt noen av dem, for deres vanvidd ble synlig for alle. Og slik skal det gå med disse også.  *Jannes og Jambres

 

Her møtte Moses trollmenn, som virket på vegne av Farao.

Vi opplever det samme, PBE har sine «trollmenn» som virker på vegne av dem.

Det er samme Ånd, samme Satan og samme Demoner som virker i dag som virket på Moses tid.

Som lyver, er manipulative og misbruker sin makt for om mulig å knekke rettskafne og Guds troende mennesker.

Slik var disse trollmennene som vi finner navnene på.

Det er Apostlene Paulus som gir oss navnene.

De het Jannes og Jambres.

Jeg har for flere år siden skrevet en artikkel om disse her:

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Jannes-og-Jambres

 

Så gikk Moses og Aron inn til Farao, og de gjorde som Herren hadde befalt; og Aron kastet sin stav ned for Farao og for hans tjenere, og det ble en slange.

Da kalte også farao på vismennene og trollmennene; nå gjorde også magikerne i Egypt på samme måte med sine trolldom.

For de kastet hver sin stav, og de ble til slanger, men Arons stav slukte stavene deres.

 

Dette var selvsagt en åndskamp

 

Her var trollmennene Jannes og Jambres som sto Moses imot for de ikke skulle få anledning å gå ut av Egypt.

Disse var onde, og brukte all sin makt og kunnskap IMOT MOSES.

Det var selvsagt demonisk, og misbruk av makt.

Det er det samme vi erfarer.

PBE lyver, er manipulative og fordreier faktum.

Gir oss vedtak og bøter som er nå oppe i ca. 278.000, - kr.

Dette er selvsagt demonisk, og alt er bygget på løgn og et narrativ.

 

Vi leser at Moses og Israel gikk seirende ut.

Mens Jannes og Jambres dårskap ble avslørt.

 

Det står følgende i hva Apostelen Paulus sa:

«de kom ikke langt noen av dem, for deres vanvidd ble synlig for alle. Og slik skal det gå med disse også.  Jannes og Jambres.»

 

Vanviddet deres kom til syne, ved at de kun kunne følge Moses med noen få ting. Etterpå sto de der og måtte innse at de hadde ingen reell makt.

De ble et skuespill, og ble avslørt at de ikke kunne utføre noen mirakler og eller noe i nærheten av hva Moses utførte.

Prinsippet er det samme, løgn og mørkets krefter taper alltid.

Da imot sannheten og hva Gud gjør.

 

I vårt tilfelle så lyver PBE og er manipulative.

Rett ut demoniske og onde der de sier vi har en flat tomt, som har en stikk motsatt tomt. Den er kuppert og bratt.

Stupbratt er den imot veien.

Derfor er muren vi har bygget, perfekt til vår eiendom.

Vi ble veiledet hvordan bygge, det «husker» de ikke.

Men det gjør jeg meget godt.

Andre får dispensasjoner og godkjennelser som overgår oss opp imot 60 ganger.

Alle skjønner at dette er direkte ufint, løgn og forskjellsbehandling.

 

Akkurat som Jannes og Jambres ikke stoppet opp, er myndighetene her i Oslo/Norge!

 

Vi har fått overnaturlig hjelp flere ganger. Men myndighetene stoppet ikke opp.

Slik var også trollmennene i Egypt, de måtte kjenne en kraftig hånd før de ble stoppet. Egentlig så måtte de oppleve dom, det ser ut som myndighetene i Norge er like som trollmenn i Egypt?

Der de ikke vil ta inn over seg at de driver et angrep imot dypest sett er et angrep imot sannheten og Gud.

Gang etter gang har Gud hjulpet oss, kommet oss til unnsetning.

Disse menneskene har ikke evnet å ta innover seg at de kjemper for Satan.

 

Her er noen eksempler på hvordan Gud har hjulpet oss i denne saken

 

1.)  Første gang så var saken imot oss foreldet. Da fikk de ikke trukket oss en eneste krone. Gud er god!

 

https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

2.)  Så skiftet jeg arbeidsgiver. Da fikk de ikke trukket oss en eneste krone. Gud er god!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/05/nr-3221-fr-det-foreligger-en.html

 

3.)  Hva nå? Gud har full kontroll.

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2461-vi-har-kjempet-imot-staten-og.html

 

Sluttkommentar:

 

Farao og den Egyptiske hæren var myndighetene.

Bøyde Moses og Israels hær seg for dem? Nei!

Vi har også en kamp, imot myndighetene.

Bøye oss for de demonene som virker gjennom dem? Det kan jeg ikke se er av det gode. De lyver, fordreier faktum og vil ikke høre på våre argumenter og sannheten.

Kan ikke se at dette er rett og av det gode å gi etter for demoene i disse menneskene. Gir vi disse viljene er det samme som å gi Satan og hans demoner viljen. For slik oppførsel de legger for dagen fra PBE til Norges Høyesterett er direkte demoniske aktivitet som er giftig, ondt og uten mening.

Her vil de nå ta bilen ifra oss med begrunnelse at vi klarer det nok.

Slik begrunnelse er direkte ondsinnet.

 

Her lot Farao og hans rådgivere og trollmenn med Jannes og Jambes i spissen.

Bruke av Satan og hans demoner. Det samme gjør Plan og bygningsetaten.

Godt støttet av samtlige andre offentlige instanser.

Der løgn, manipulering, trusler, fiktive vedtak og bøter som er helt hinsides i forhold til de fiktive ulovligheter vi ikke har begått!

Med andre ord, skal vi lyve Gud eller Satan?

 

Skriften sier da vitterlig ikke dette vel?

 

Sannheten er at PBE har forgiftet og løyet til Statsforvalteren.

Statsforvalteren til innkrevingsetaten. Innkrevingsetaten til Namsmannen.

Som lyver og forgifter Tingretten, Lagmannsretten og Norges Høyesterett.

Som igjen har forgiftet Sivilombudsmannen og Oslo Byråd.

Alle er forgiftet av den samme kilden, som er Satan og hans demoner.

Det er løgn at vi ikke ble veiledet av Kaja Aubert Lange hvordan bygge muren.

Det er løgn av vi har en flat tomt, det er løgn av vi ikke blir forskjellsbehandlet.

Det er derfor vi ikke vil følge myndighetenes narrativ, løgner og trusler!