søndag 4. desember 2022

 Nr. 3128: Det er fritt frem for plan- og bygningsetaten her i Oslo med å drive med ulovligheter, kriminell adferd, makt- og myndighetsmisbruk og hva de enn finner på, da de blir forsvart av alle andre offentlige instanser, og pressen forholder seg taus ovenfor vanlige borgers forulemping og opplevelser!

 Nr. 3128:

Det er fritt frem for plan- og bygningsetaten her i Oslo med å drive med ulovligheter, kriminell adferd, makt- og myndighetsmisbruk og hva de enn finner på, da de blir forsvart av alle andre offentlige instanser, og pressen forholder seg taus ovenfor vanlige borgers forulemping og opplevelser!

 

Det er mange ting som forundrer meg i denne saken med plan og bygningsetaten her i Oslo. Ikke minst at alle andre instanser ikke er det minste interessert å komme oss i møte på noen som helst punkter.

Overgripere eller stilltiende lar de ture frem når de kunne sagt ifra!

 

Pressen er på mange måter totalt tause i det store og det hele imot all den urett og kriminelle adferd imot oss.

De vil hverken høre på oss, skrive om oss eller prøve å lage objektive saker ser både vi og de kriminelle menneskene i PBE får utale seg.

 

Hvordan er vi kommet hit? At det er fritt frem for overgrep imot oss?

 

Vi har ikke gjort noe feil i denne saken, bortsett fra å tro blindt på vår veileder.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3119-hva-er-det-som-gjr-at-vi-her-i.html

 

Mens plan og bygningsetaten er bare rare og ufine. De oppfører seg som små bortskjemte under, blir ampre og hissige hvis de blir motsagt.

Skriker i telefonen, legger på og er ellers alt annet enn ufine.

Svarer ikke på spørsmål, og når de svarer.

Kommer de med det samme oppgulpet av vedtak som er direkte ugyldige i den forstand at våre argumenter og faktum i saken er diktet opp med løgn og fordreining av virkeligheten.

Dette er forvaltningen i Norge!

 

Når vi skriver om dette, blir vi truet med anmeldelse etc.

Dette er forvaltningen i Norge!

 

Filmprodusent Harvey Weinstein og det kommunale og statlige Norge minner mye om hverandre!

 


Ser så bra ut, men er egentlig et monster som Harvey Weinstein var imot kvinner som han utnyttet til siste trebbel for at de skulle få en filmrolle. Narsissistisk og kriminelle.

Slik er det også imot oss, der vi har bygget noe fantastiske, hvis vi ikke river dette skal vi straffes med de hardes midler de har.

Om vi blir kastet på gata, så er det allright.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

 

Bare de får viljen sin, akkurat som filmprodusent Harvey Weinstein.

Som to dråper vann i å misbruke sin makt, de er begge overgripere på hver sin måte.

 

 

Skal ikke skrive så mye mer, men her er en artikkel som viser at de ikke tåler å bli motsagt. De truer med politi anmeldelse, lavmål.

Kommer aldri hverken til å slutte å skrive imot dette eller under noen form akseptere deres uriktige overgreps vedtak.

 

Når Plan- og bygningsetaten truer med politi anmeldelse er det en form for hersketeknikk og kontroll!

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3062-nar-plan-og-bygningsetaten.html

 

 Nr. 3062:

Når Plan-og bygningsetaten truer med politi anmeldelse er det en form for hersketeknikk og kontroll!

 

Her er mailen med trusler om politi anmeldelse.

Skikkelig overtramp at de tillater seg å true med politianmeldelse uten å begrunne hva som jeg har skrevet som er imot Norsk lov.

At noen føler seg ille adv å bli sett i kortene over hva enn gjør, det er da ikke noe straffbart.

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2982-na-truer-hilde-olea-simonsen-og.html

Det er Hilde Olea Simonsen og Torge Railo som har undertegnet disse truslene, men regner med at det er et samlet PBE som står bak disse truslene!

De skriver bl.a. dette:

«Din omtale av våre medarbeidere på den himmelske blogg har pågått over ganske lang tid og har utgjort en stadig økende belastning på våre medarbeidere.

Skulle du ikke etterfølge vårt ønske, om å slette omtalen av nåværende og tidligere medarbeidere på bloggen og å unnlate denne type omtaler i fremtiden, ser vi oss nødt til å vurdere å politianmelde forholdet.»

 


 

 

 

Her er en mail utveksling mellom meg og en venn, som jeg ikke oppgir navnet på.

Sladdet skriver, fremover vil han kun få navnet SL.

Hei, takk for deling: https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3060-baneheia-saken-og-saken-var-med.html

 

Her trues du på en måte til å holde kjeft om oppførselen til PBE?: Du får beskjed om ikke å oppgi navnet på saksbehandlere, og grunnen er at det er ubehagelig for dem?: Det er ingen begrunnelse i loven den norske?

 

Om du ikke slutter så skal de politianmelde skriver de?: Da kan man jo lure på hvilken lov de mener er brutt?: Man kan jo bare anmelde noe til politiet der loven den norske er brutt?

 

Er saksbehandlerne i PBE og sakene der hemmelige?:

 

De som ønsker å holde oppførselen sin hemmelig er vel alltid de som gjør overgrep (der overgrep er generelt ment her. Overgrep er mye mer enn bare noe seksuelt), de som er kriminelle?

 

Naturen til et overgrep er at det skal være hemmelig?: Ikke fortell?

 

Hvis de ikke har gjort noe galt, som de vel hevder, hvorfor gjør det da noe om flere får vite? Har man fulgt loven, og loven er rett og god, gjør det vel ingen ting om flere får vite?

 

Skal man drive med hysj hysj i forhold til hele etaten?

 

Jeg svarer, fremover skriver jeg da kun JKC.

Veldig godt skrevet, og veldig godt resonert.

 

SL:

Ja, PBE kan jo ikke anmelde deg til Politiet for at du informerer om gangen i saken?

 

JKC:

Dumhet og frekkhet preger PBE

 

SL:

De skriver (Hilde Olea Simonsen og Torge Railo).

 

"Flere av omtalene er direkte personangrep. Våre medarbeidere opplever dette naturlig nok som belastende. Det er med på å

gjøre allerede krevende arbeidshverdager enda mer krevende. Vi håper at vi kan ha en saklig dialog om dine saker fremover, og at denne dialogen kan skje mellom deg og etaten. Vi ber om at du for fremtiden avholder deg fra å omtale våre medarbeidere på din blogg. Du står selvsagt fritt til å omtale etaten på offentlige arenaer, men du må avstå fra å tilegne etatens beslutninger våre

enkeltsaksbehandlere.

Vi ber deg også om å slette omtaler av våre nåværende og tidligere enkelte medarbeidere på bloggen din."

 

Dette med personangrep kan man jo sjekke ut? Kan de dokumentere det? Hva er et personangrep? Hvordan definerer de et personangrep?

 

Ellers så krever de at du ikke skal omtale medarbeidere på din blogg.

Har de lov til å kreve det?

Kan de argumentere for synet sitt?

PBE kan jo ikke anmelde deg til Politiet for at du informerer om gangen i saken?

 

JKC:

Hva er et person angrep?

 

SL:

Det bør PBE svare på? De anklager jo deg for det?

 

JKC:

Hva tenker du om det?

 

SL:

Når de anklager for personangrep så bør de være spesifikke?

 

Når det gjelder overgrep:

 

Overgrepets natur er at det skal være hemmelig? Som et prinsipp: Alt man gjør bør tåle dagens lys. Gjør det ikke det, bør man ikke gjøre det og eller rydde opp...

 

PBE vil at oppførselen deres skal dysses ned og ikke fortelles om til folk?: Det de gjør er jo definisjonen på et overgrep? der overgrep er i videre forstand enn bare noe seksuelt?: Det de gjør blir/ er overgrep?

 

Noe helt annet er det dersom man deler noe personlige, tanker personlig osv.: Det er noe helt annet: Det skal man kanskje ikke gå videre med?

 

JKC:

Du er en mann med integritet og visdom!

 

SL:

Ja, det vet jeg ikke, men det er som prinsipp anklager som skal framsette anklager og dokumentere dem. Hvis PBE mener at noen gjør personangrep bør de spesifisere hva de mener og dokumentere det?

Det er et prinsipp hoved?

 

JKC:

ja, men de vil kun skape frykt og usikkerhet hos meg!

 

SL:

Men en hovedtanke når noen gjør overgrep og legger opp til at man skal holde kjeft om det og ikke vil høre på tilbakemelding, det er å fortelle det til minst en til i første omgang? Og overgriperen kan i prinsippet få vite om det?

 

https://www.nrk.no/innlandet/xl/trener-i-engerdal-utsatte-en-rekke-friidrettstalenter-for-overgrep-1.14777918

 

I linken over er det overgrep seksuelt, men uansett prinsippet er det samme: Hvis overgriperen ikke vil rydde opp, bør man fortelle det til minst en person i første omgang? Og la overgriperen bli kjent med at dette skjer kanskje?

JKC:

Takk, PBE er åpenbart kriminelle, de prøver å skjule det!

Sluttkommentar:

Synes det er temmelig søkt å true med politi anmeldelse bare fordi jeg ikke aksepterer PBE massive løgner, fordreining av virkeligheten.
Deres arroganse og dårlige oppførsel! PBE er en giftig og meget amatørmessig etat med alt for mye makt plassert i hender som ikke er egnet til det i det hele tatt! De kan skrike, bli sure, drive med represalier og er bare ekle i det meste de holder på med! Skjønner ikke at de får lov å holde på slik de gjør!


fredag 2. desember 2022

 Nr. 3127: Klager nok en gang til plan- og bygningsetaten her i Oslo at de har ikke svart oss på vårt spørsmål – og dermed bryte Norsk lov atter igjen, forvaltningsloven der de er lovpålagt å svare oss som de notorisk bryter!

 Nr. 3127:

Klager nok en gang til plan- og bygningsetaten her i Oslo at de har ikke svart oss på vårt spørsmål – og dermed bryte Norsk lov atter igjen, forvaltningsloven der de er lovpålagt å svare oss som de notorisk bryter!

 

Vi etterlyser svar på vårt spørsmål, som vi her anklager de for å bryte atter igjen Norsk lov.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201510929

 

Her er vårt skriv:

 

Saksnummer 201510929 – forvaltningsloven forplikter svar

Oslo 2/12.2022

 

Spørsmål – etter forvaltningsloven er dere pliktig å svare oss!

 

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://www.sokelys.com/selv-nazistene-og-adolf-hitler-var-ikke-sa-ille-som-det-offentlige-er-imot-oss-er-vi-overbevist-om-for-dette-er-ikke-noe-annet-enn-et-offentlig-overgrep/

 

Vi er usikre på hva dere mener om hva som er videre fremgang.

Da bl.a. dere mener noe en dag, og noe neste andre dag.

Hele staben hos dere i plan- og bygningsetaten bryter notorisk Norsk lov på mange områder.

Er hissige, unnlater å svare, svare kun svada.

Håper på allikevel et svar på vår mail med nr. 215.

 

De andre spørsmålene vi har kommet med, er ikke besvart.

Men når hele forvaltningen og andre offentlige organer alltid forvarer alt hva PBE finner på.

Kommer med av vedtak viser bare at til dels er det offentlige Norge like korrupt som Kongo og andre stater som ikke følger normale, gode spilleregler og forvaltning skikk.

 

Håper på svar, da dere er onde og kriminelle.

Eier ikke selvinnsikt og skamfølelse, overgripere!

Mens vi er redelige, oppfører oss skikkelig og holder oss til Norsk lov som dere ikke gjør!

Samt vanlig menneskelig oppførsel som dere overhode ikke vet noe om da dere blir fornærmet, furtne og driver med hevnakt og represalier gjennom vedtak og bøter som er direkte makt- og myndighetsmisbruk.

Overgrep rett og slett!

 

At vi skal innrette oss etter åpenbart onde og kriminelle mennesker, gjennom korrupte og driver med løgn og renkespill.

Anser vi ikke som å være av det gode!

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3117-er-det-rett-for-oss-som-kristne.html

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2950-skriv-til-statsforvalteren-der.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3071-plan-og-bygningsetaten-har-hevn.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2974-det-er-apenbart-demoniske-og.html

https://www.youtube.com/watch?v=9sZWYq8CbxY

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3033-sa-er-oslos-mest-forhatte-mur.html

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3011-nar-det-offentlige-beskytter.html

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3003-plan-og-bygninsetaten-har-na.html

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-3002-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2966-det-er-min-og-min-kones.html

 

Nr. 2966:

Det er min og min kones rettskaffenhet, og Plan- og bygninsetaten løgner, narsissisme, splitt og hersk som har skapt den store konflikten mellom oss og PBE her i Oslo!

Bilde av mur, trapp og bod som er «ulovlig» selv om det skulle vært godkjent for lenge siden.

Da det er kun minimale overskridelser, vi er blitt veiledet av PBE.

Samt at det er kun fordeler, ikke bakdeler med det vi har bygget.

https://www.youtube.com/watch?v=vWdjLznlhKw&t=55s

https://blog.janchristensen.net/2021/08/normal-0-21-false-false-false-no-bok-x.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2480-ny-ankesak-sendt-til.html

 

Dette er en bod på kun 11 kvm2 som ligger på skyggesiden, kan kun sees på vår eiendom. Denne skal rives mener PBE, helt horribelt og meningsløst.

 

 

Vår mur ligger 1/2 meter lengre inne enn vår før godkjente skråning.

Den var lovlig, men ikke vår mur.

Dette forholdet har vi påpekt i årevis, men det uredelige og halvkriminelle PBE vil ikke svare oss på dette da det forteller at deres argumenter faller i grus!

Fullmasene blir holdt på plass, som igjen forteller at deres argumenter er meningsløse og vedtak.

Trapp skal rives, selv om den ligger 100 % på vår eiendom.

Eneste i Stormyrveien som ikke skal få lov å ha lov å gå ned i offentlig vei.

Dette er meningsløst og ondskap, ikke noe annet.

 


 

 

Plan- og bygninsetaten her i Oslo er en totalt destruktiv og narsissistisk etat!

Det har vi dessverre erfart!

Samt, Oslo Byråd, Oslo Tingrett, Statsforvalter, Sivilombudsmannen, Politiet og media forvarer denne etat både direkte og indirekte!

Oslo Byråd, Oslo Tingrett, Statsforvalter og Sivilombudsmannen direkte da de holder med denne meget syke etat.

Media som ikke går inn i saken og tar den frem for offentligheten.

Politiet som unnlater å etterforske og tiltale disse menneskene når de gjør handlinger som er imot Norsk lov.

Det er blanco fullmakt for disse.

Slike som Astrid Myhra og Lena Christin Omdal hos Plan- og bygningsetaten her i Oslo By. Samt Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten.

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2931-en-oppsummering-av-pbe.html

De får med andre ord holde på fritt, og herje!

Hadde det ikke vært for Namsmannen som påpekte at alle krav imot oss var foreldet.

Ville vi rent økenomisk vært ille ute å kjøre, da det ligger sikkert bøter imot oss opp imot ½ Million?

Dette er selvsagt bøter utstedt kun for å ramme oss, men heldigvis, de er foreldet!

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2923-ja-jeg-tror-pa-guds-forsyn-i.html

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2741-saken-imot-oss-er-na-foreldet.html

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2910-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

Kort fortalt hendelsesforløpet mellom oss og Plan- og bygninsetaten her i Oslo By!

 

Bilde av vår trivelige og flinke saksbehandler Kaja Aubert Lange som var både hyggelig og dyktig, men de vi fikk etterpå. Var stikk motsatt.

 


 

1.)  Vi hadde en meget god og saklig saksbehandler hos PBE som forsvarte oss overfor illsint nabo som Roar Telje og andre.

Det var Kaja Aubert Lange.

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2439-pbe-her-i-oslo-var-i.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=ec4Et9vfTGM

 

 

2.)  Vi ringte ned, og fikk aksept for å bygge muren uten å søke da vi kunne bygge oppå gammel mur!

 

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2575-jeg-har-faktisk-imtegatt-plan.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

 

3.)  Vi sendte sikkert inn den aller beste søknaden som er sendt inn i Oslo By for å få godkjent mur, trapp og bod. Da var vår meget gode saksbehandler tatt av saken, Kaja Aubert Lange.

De verste de kunne finne, var satt på saken der bl.a. Lena Catrine Amdal, Tommy Monge, Jon Erik Reite Bang, Astrid Myhra, Nils-Henrik Henningstad og andre.

Er alle like råtne og like lite fleksible at det kunne like gjerne vert en etat fra det gamle DDR vi hadde å gjøre med?

Ikke i et fritt og demokratisk land som Norge skal være.

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2474-fremmet-nye-sknad-til-pbe.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2475-fremmet-nye-sknad-til-pbe.html

 

4.)  Rettsak i 2018 som ikke førte frem. Der våre argumenter ble totalt neglisjert, oversett og ikke trodd av Tingrettsdommer Edvard Os som dessverre var kjøpt og betalt til fordel for PBE.

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2448-flere-og-flere-er-enig-med-meg_21.html

 

5.)  Vi har imøtegått PBE på alle områder og gitt de svar, men de har ikke svart oss. De har dermed bryte Norsk lov. Dette ble vi først til full klar over i 2019 da vi fikk møte en Ingeniør som hadde jobbet opp imot PBE og lignede etater, han sa med en gang at de har bryte mange Norske lover.

Slike som forvaltningsloven og andre lover.

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2857-bygnings-ingeniren-som-vi-var-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2891-10-sprsmal-til-plan-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2885-na-er-vi-kommet-til-et.html

 

6.)  Vi er nå kommet til et springende punkt, som er det vesentlige i vår sak.

Det er at vi er nå klar over at PBE har bryte Norsk Lov, men siden saken er avgjort i alle instanser. Så kommer vi ikke videre.

Hva skal vi da gjøre?

Media lar PBE holde på som de gjør.

Politiet bryr seg ikke. Og alle andre instanser bryr seg ikke.

Vi står da med andre ovenfor at slike vrange og til dels onde mennesker i PBE her i Oslo. De får lov å holde på til «the bitter end!»


Sluttkommentar:

Nå når vi egentlig har vunnet over PBE.

https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

 

Hva gjør PBE når de ikke kommer noen vei med oss? Saken er foreldet!

De driver med ondskap, makt- og myndighetsmisbruk. De prøver da i sin ondskap å tinglyse heftelse på vår eiendom, og mislykkes.

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

https://blog.janchristensen.net/2021/02/nr-2828-plan-og-bygningsetaten-prver.html

 

Men de fortsetter, og lykkes, i sin makt- og myndighetsmisbruk (les ondskap).

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2840-plan-og-byggningsetaten-har.html

 

Vi skulle selvsagt hatt godkjennelse for mange år siden, ikke minst etter 28 August 2018 da saken imot oss var foreldet!

Her er det ikke viktig for dem å følge normale spilleregler.

Har en tapt, så lever en deretter.

Tenk, hvis en rykker ned fra eliteserien, og oppfører seg som en har vunnet Gull?

Slik er det PBE og det offentlige holder på oss ovenfor oss.

Det er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk (les ondskap, hevn og represalier for ikke å adlyde deres utdaterte og regide pålegg)!


Det offentlige, PBE, de er kun noen mobbere og lave mennesker som misbruker sin makt!

Synke ned på et så lavt plan, det kunne vi aldri under noen omstendighet tenkt oss.

Drive med hevn og represalier, istedenfor å gi oss «seieren», og godkjenne det vi har bygget som er til gunst for alle!

 

https://www.youtube.com/watch?v=j3Ply5RQ6uI

https://www.youtube.com/watch?v=ihjNgVeZhdc&t=29s

https://www.sokelys.com/tidligere-saksbehandler-i-plan-og-bygningsetaten-vil-politianmelde-blogger-jan-kare-christensen-for-trakassering-i-lopet-av-uka/


https://www.sokelys.com/blogger-og-bibel-laerer-jan-kare-christensen-politianmelder-navngitte-ansatte-ved-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-for-langvarig-hets-trusler-og-truing/