lørdag 4. desember 2021

Nr. 2957: Unibuss og Plan- og bygningsetaten her i Oslo fremstår som giftige!

 Nr. 2957:

Unibuss og Plan- og bygningsetaten her i Oslo fremstår som giftige!

 

https://www.sokelys.com/tidligere-saksbehandler-i-plan-og-bygnings-etaten-truer-med-a-politianmelde-jan-kare-christensen-for-trakassering-pa-himmelske-blogg/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2656-vi-matte-sende-klage-pa-en.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2947-jeg-er-veldig-glad-og-tilfreds.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2952-det-var-utelukkende-kun-av-en.html

 

Sendte ny mail til Oslo Byråd angående hva som skjer i sakene våre, som egentlig er to seperate saker med to giftige aktører.

Det er Plan- og bygninsetaten som er en giftig etat.

Samt Unibuss, som fremstår å være en svært giftig bedrift som sa meg opp for å spille på kristne radioprogrammer.

 

Giftige mennesker har alltid vært et problem, og forskning viser at de faktisk kan skade.

Mange giftige mennesker ser ut til å bli tilfredsstilte ved å skape kaos og trykke på andre menneskers knapper, mens andre er salig uvitende om den negative innvirkningen de har på de rundt seg. 

Uansett så skaper de unødvendige problemer, strid og verst av alt kaos.

Unibuss og Plan- og bygninsetaten er to giftige etater/bedrifter.

 

Sendte denne mailen

 

Byråd for byutvikling klage på Plan- og bygninsetaten her i Oslo!

Sak 20/3164

 

Oslo 3/12. 2021

 

Denne saken med Plan- og bygninsetaten her i Oslo, går fra vondt til verre!

Siste er at vår tidligere saksbehandler Tommy Monge truer med å politi anmelde oss da vi har påpekt hvilket menneske han er.

Vi har da heldigvis tros- og ytringsfriheten i Norge.

At vi svarer tilbake på ondskap og garp, det er bare på sin plass.

 

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2656-vi-matte-sende-klage-pa-en.html

 

Dette skriver han:

Tommy Monge her. Jeg jobber ikke lenger i etaten.

 

Fine bilder du har funnet av meg. Skulle nesten tro at du er betatt.

 

Om du ikke fjerner bildene og beskrivelsene av meg innen 07.12, vil jeg politianmelde deg.

 

Jeg svarer:

Trakassert?

Du og Plan- og bygninsetaten her i Oslo, og alle offentlige instanser har ikke gjort noe annet imot oss nå i 8 år, og det fortsetter.

Du og det offentlige er meget små mennesker, arrogante og bare ute etter å misbruke den makten dere har!

Tommy Monge svarer:

Da vanker det en politianmeldelse av deg i løpet av julemåneden! God jul, gale mann :)!

(sitat slutt.)

 

Han kaller meg for gale mann, ingen som er galere og ondere enn han og hele Plan- og bygninsetaten.

 

Skal det få lov å fortsette slik?

 

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2952-det-var-utelukkende-kun-av-en.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2818-minn-tidslinje-i-unibuss-med.html

 

Deres referanse: 21/4252

 

Det er også underlig at dere ikke vil behandle min klage på Unibuss.

 

Selv om vi har inngått et rettsforlik, er deres ondskap og meningsløse oppsigelse like reell og stygg!

Jeg ble sagt opp p.g.a. mobbing, trakassering og at jeg spilte på kristne radioprogrammer med lavt volum.

Dette har selv Unibuss sjekket ut:

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2816-unibuss-sier-de-ikke-kunne.html

 

http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2020/12/no-1551-new-information-sent-to.html

 

At jeg ikke orket og klarte å stå lina ut, burde virket motsatt!

Da burde og skulle dere behandlet det i byrådet.

 

Det er når en selv «svikter» og ikke holder ut som jeg ikke gjorde med Unibuss at en trenger støtte mer enn noen annen gang.

 

Det onde Plan- og bygninsetaten har vi holdt skansen og oppe «garden» hele veien.

Vi trenger også støtte og få medhold og saken avsluttet her også.

 

Men her har vi evnet å vinne en delvis seier.

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2741-saken-imot-oss-er-na-foreldet.html

 

Håper at dere vil behandle begge våre saker, også klagen vår på Unibuss.

Samt vår klage på Plan- og bygninsetaten her i Oslo, og vi får godkjent mur, trapp og bod.

Det skulle vært gitt dispensasjon for flere år siden da det vi har bygget er det utelukkende kun positive og gode ting med.

Da skal dispensasjon gis, PBE bryter Norsk Lov gjennom år imot oss!

 

Samt, vi ble veiledet av PBE hvordan bygge muren.

Boden ble bygget i god tro, samt overraskelsene er kun minimale.

Hele saken er egentlig kun og alene makt- og myndighetsmisbruk av det offentlige imot oss.

 

La oss ta et eksempel på hvordan PBE herjer med oss. De prøvde først å få tinglyst heftelse på vår eiendom i sin ondskap da de økonomiske kravene imot oss var foreldet.

Først fikk de avslaget, men ondskapen deres fortsatte og til slutt fikk de det til.

Dette og mange andre eksempler er det å trekke frem, hva er meningen?

 

Plan og bygninsetaten her i Oslo = Ondskap

Unibuss = Ondskap

 

Det er ikke dere i Oslo Kommune som direkte er ansvarlig for dette.

Men indirekte da dere er den øverste myndighet over både PBE og Unibuss.Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Vi mener det er feil og en uriktig beslutning i denne mailen:

 


 

søndag 28. november 2021

Nr. 2955: Covid-19 er uten tvil en forløper, og en begynnelse på Dyrets Merke omtalt i Johannes Åpenbaring!

 Nr. 2955:

Covid-19 er uten tvil en forløper, og en begynnelse på Dyrets Merke omtalt i Johannes Åpenbaring!


Vaksinen og vaksinepass er i hvert fall klare forløpere til dyrets merke og dyrets system.

Nedtelling til dyrets merke og kontrollsamfunnet fortsetter

 


 

Når det gjelder selve viruset Corona, så skjønner alle at selve lidelsen, og i verste fall død er ille!

 

Det er mye mer å si her, vil ikke gå inn i den problematikken.

Det som er virkelig skremmende, er dette meningsløse corona passet.

Der en skal klassifisere mennesker i to kategorier, dette er at de som tar corona sprøyta får fordeler. Mens de som ikke vil eller kan ta vaksinen, får en form for straff.

Dette vi nå ser, er en forløper til Dyrets Merke omtalt i Johannes Åpenbaring.

 

Tar med noe av mine bibelkommentarer fra Johannes Åpenbaring.

 

Åpenb. 13. 15 Det fikk makt til å blåse liv i dyrets bilde, så det til og med kunne tale, og til å la drepe alle som ikke tilbad dyrets bilde.

 

Dyrets bilde må være at Antikrist gjør seg bruk av all mulig datateknologi og alt annet moderne hjelpemidler for å ha kontroll over menneskene og samtidig få dem til å tilbe ham. De som ikke vil tilbe ham blir drept som vi leser om i

Daniel 6. 13 Så gikk de fram for kongen og sa: «Konge, har du ikke sendt ut påbud om at enhver som i tretti dager ber til noen annen enn deg, konge, enten det er til en gud eller et menneske, han skal kastes i løvehulen?» Kongen svarte: «Jo, det står fast etter medernes og persernes ugjenkallelige lov.» 14 Da sa de til kongen: «Daniel, en av de bortførte fra Juda, bryr seg verken om deg eller det påbudet du har sendt skriv om. Tre ganger om dagen ber han sin bønn.»

15 Da kongen hørte det, ble han ille til mote og tenkte på hvordan han kunne redde Daniel. Helt til solnedgang gjorde han hva han kunne for å finne en utvei til å berge ham. 16 Da kom disse mennene farende inn til kongen og sa til ham: «Konge, husk det er lov hos mederne og perserne at ikke noe påbud som kongen har gitt og ingen beslutning som han har tatt, kan gjøres om igjen.» 17 Så befalte kongen at de skulle hente Daniel og kaste ham i løvehulen. Kongen sa til Daniel: «Måtte din Gud, som du stadig dyrker, frelse deg!» 18 De hentet en stein og la den over åpningen til hulen. Kongen forseglet den med sitt eget og sine stormenns segl, så det ikke kunne gjøres noen forandring med Daniel.

 

16 Det sørger for at alle – små og store, rike og fattige, frie menn og treller – får et merke på sin høyre hånd eller på pannen.

 

Nå er det ingen vei tilbake for menneskene. Gir en Satan lillefingeren tar han hånden og alt annet også. Nå må en ha en brikke eller datachip operert inn antagelsesvis med laser må en tro for å kunne fungere i samfunnet. En må ha et merke på høyre hånd eller pannen som kobler en til den onde.

 

17 Og ingen kan kjøpe eller selge uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.

 

Nå vil en ikke kunne kjøpe eller selge uten å ha tatt dyrets merke. Dette vil sikker gjelde store deler av verden i noe utstrekning. Men fremfor alt innforbi Antikrist sitt område som er det gamle Romerrikets grenser og land.

 

18 Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall! For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666.

 

Jesus gir oss et nøkkelvers for å forstå det profetiske ord.

Joh. e. 14. 29 Nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer.

At tallkoden går opp i 666 og Antikrist sitt navn går også opp i 666 vil værenærliggende å tro. Innforbi flere språk så har hver bokstav også en tallkode.

(sitat slutt.)

 

De som har tatt Dyrets merke – får byller

 

Joh. Åpenb. 16. 2 Da gikk den første bort og tømte sin skål ut over jorden. Og vonde og farlige byller slo ut på de mennesker som bar dyrets merke og tilbad bildet av det.

 

Legg merke til dette, det er meget viktig. De som hadde opplevde Antikrist`s beskyttelse må også betale og få hans dom. Vi leser i Salme 73 at Asaf fikk vanskeligheter i sitt trosliv da det tilsynelatende lønte seg ikke å tjene Gud og gå hans vei. Men når han fikk se dommen og slutten forandret alt seg og alt ble satt på plass! Det er best å tjene Herren i det lange løp!

Vi leser om de ti landeplagene som kom til Egypten og det er noe av det samme vi her ser.

(sitat slutt.)

 

Sluttkommentar:

 

Vi ser det samme med corona vaksinen som med Dyrets merke. De som ikke vil ta Dyrets merke får ikke kjøpe eller selge, stengt ute fra alt.

De som ikke vil ta denne forferdelige og uutprøvd corona vaksinen får ikke corona sertifikat etc.

De syntestiske og genmodifisere mRNA-«vaksinene» var testet i ca.2 måneder på mennesker.
Vaksiner testes normalt i 5 til 10år.
Leger har nå i mikroskop funnet mange fremmedelementer og giftige stoffer som ikke skal være i noen vaksiner.

Corona vaksinen og corona sertifikat er kun en oppbygning og en forløper til Dyrets Merke, omtalt bl.a. Johannes Åpenbaring.

 

Les mine bibelkommentarer Johannes Åpenbaring.

http://janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Johannes-aapenbaring

 

Se også her for linker:

 

https://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-75-er-microchipen-dyrets-merke.html

 

https://blog.janchristensen.net/2011/05/nr-76-er-svineinfluensavaksinen-plantet.html

 

https://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-197-dyrest-merke.html

 

https://blog.janchristensen.net/2011/10/nr-215-det-pengelse-samfunnet-er.html

 

https://blog.janchristensen.net/2013/03/nr-568-guds-ord-gar-i-oppfyllelse-like.html

 

https://blog.janchristensen.net/2016/11/nr-1767-na-kommer-utbredelsen-av-chip.html