søndag 3. oktober 2021

Nr. 2934: Den falske profet/forkynner Svein Nordvik fra Bergen – har mistet det siste han hadde av troverdighet med å gå inn i sitt tredje ekteskap – da er frafallet komplett!

 Nr. 2934:

Den falske profet/forkynner Svein Nordvik fra Bergen – har mistet det siste han hadde av troverdighet med å gå inn i sitt tredje ekteskap – da er frafallet komplett!

 

Svein Nordvik ringte meg, og påstå at han hadde så «stor» tjeneste, at for han var det helt allright med mange damer.

Med andre ord, han ser på seg selv som en Pave, står over Jesus og Guds ord.

Nordvik har et syn på seg selv om dessverre mange forkynnere har, de er «fritatt» for å følge Guds ord.

Være et forbilde, det ønsker de ikke å temmelig åpenbart.

 

1 Tim. 4.12 La ingen undervurdere deg fordi du er ung. Vær trofast i ord, i samtaler, i kjærlighet, i ånd, i tro og i renhet.

 

13 Inntil jeg kommer, skal du ta deg av opplesningen, trøstingen og undervisningen.

 

14 Ta vare på den gaven du fikk gjennom en profeti da noen eldste la hendene på deg.

 

15 Ta deg av dette. Konsentrer deg om det, for dermed er jeg trygg på at din fremgang vil være klart synlig for alle.

 

16 Ta vare på deg selv og hold ut med det du gjør, så vil du redde både deg selv og dine tilhørere.

 

Svein Nordvik og hans tredje kone, mannen er en falsk profet/forkynner.

 


Jeg har advart imot Svien Nordvik gjennom flere år.

Men dessverre, det er mange som enda er så villfarne som ikke evner å se hvilken lugubert og uren mannen som denne Nordvik er.

Som ikke skjønner, og vil skjønne, at denne mannen fører og farer vill!

 

Skal vårt kjød være dominerende, eller Guds ord?

 

Døperen Johannes forkynte også imot skilsmisse og gjengifte.

Dagens forkynnere her i Norge og den vestlige verden, gjør alt de kan for å unngå dette.

Hvis de gjør det, så er det alltid til fordel for kjødet, synden og verden (Satan.)

 

Her er det en profilert forkynner som «hopper» som haren fra dame til dame. Selv om han får barn, så er det nye damer.

Det er helt greit som privat person, det bryr jeg meg ingenting om hva han gjør.

Men som forkynner, Evangelist og forbilde er dette helt, helt famøst og imot Guds ord.

 

Jesaja 5. 20 Ve dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, som gjør bittert til søtt og søtt til bittert!

 

Bilde av døperens Johannes hode som ble avhugget da han forkynte imot skilsmisse og gjengifte.

Det er meget sterke åndskrefter som ligger bak å tale imot en slik allment akseptert og ubibelsk synd! Dette er «rettigheter» alle vil ha, selv troende.

 

Guds ord sier at gjengifte for kristne er ekteskapsbrudd, hor og synd!

Det ble servert på et fat hode til forkynneren som talte imot gjengifte.

Det skal se så «riktig» og delikat ut, det er akkurat det samme hva jeg opplever i dag gjennom den falske profet og forkynner Svein Nordvik, han har også ringt meg og skjelt meg ut for hva jeg står for og forkynner, ille!

Det skal se så fint og flott ut det de gjør, men de løper bare den ondes ærend!

 

På 1600-tallet fikk borgerne mange bøter for synder som "leiermål" og forsøk på skilsmisse og gjengifte. I dag går de samme bøtene til dem som påpeker syndene, det er altså helt omvendt av tidligere.

 

Det er de som hevder det er ubibelsk å nevne både synder konkret og personer. Men det er så feil og uriktig det kan forblitt. Døperen Johannes gikk imot skilsmisse og gjengifte. Det var når han nevnte forholdet og personene konkret at han mistet livet. Dette leser vi i om døperen Johannes flere plasser i Guds ord.

 

Matt. 14. 3 Herodes hadde grepet Johannes og bundet ham og kastet ham i fengsel for Herodias' skyld, som var hans bror Filips hustru.  4 For Johannes hadde sagt til ham: Det er dig ikke tillatt å ha henne.

 

Her ser vi at døperen Johannes nevnte både personer og synd konkret med det til følge at han mistet livet. Her får jeg høre igjen og igjen det som er ubibelsk, ikke nevn ting konkret og ikke være spesifikk. Tall i store vendinger og generelt. Det kan være rett av og til, men ikke alltid. Vi må også være konkrete og spesifikke!

 

Framinebibelkommentarer Markus evangeliet 6. 14 Kong Herodes fikk høre om Jesus, for navnet hans var nå blitt kjent. Noen sa: «Døperen Johannes er blitt reist opp fra de døde. Det er derfor slike krefter er virksomme i ham.»

 

Denne Herodes Antipas (født før 20 f.Kr. - død etter 39 e.Kr.) var sønn av Herodes den store og overtok etter farens død Galilea og Perea. 

Han styrte som landsfyrste ca. 4 f.Kr. til 39 e.Kr. Antipas var sønn av Herodes den store.

 

Herodes Antipas var opprinnelig gift med en datter av Aretas IV av nabateerne, men skilte seg fra henne og giftet seg med Herodias, som var hans niese og tidligere hadde vært gift med hans bror Herodes Boethus, som hun hadde datteren Salome med. Aretas' datter returnerte til faren. Etter en ytterligere tvist om grensespørsmål gikk Aretas til krig mot Herodes Antipas.

 

Men han hadde nå kommet i dype samvittighets kvaler.

 

15 Andre sa: «Han er Elia.» Og noen sa: «Han er en profet, som en av de gamle profetene.»

 

Jesus hadde samme omvendelse forkynnelse som døperen Johannes. Men ellers så lignet han mer på de gammel testamentlige profetene i å gjøre under, tegn og tale profetisk.

 

16 Men da Herodes hørte det, sa han: «Det er Johannes, som jeg lot halshogge. Han er blitt vekket opp igjen.»

 

For Herodes måtte han ligne mest på døperen Johannes da de begge traff ham mitt i samvittigheten med sin forkynnelse om nulltoleranse overfor gjengifte.

17 Det var denne Herodes som hadde sendt ut folk for å gripe Johannes og hadde kastet ham i fengsel og bundet ham. Dette hadde han gjort på grunn av Herodias, som hadde vært gift med Filip, en bror av Herodes. Henne hadde Herodes giftet seg med,

 

Døperen Johannes var sønn av den jødiske presten Sakarja og hans hustru Elisabeth, som var Marias kusine som var Jesu mor. Det fortelles i Bibelen at Maria besøkte Elisabeth mens de begge var svangre, og at barnet da «hoppet av fryd» i hennes mage.

 

18 og Johannes hadde sagt til ham: «Det er ikke tillatt for deg å ha din brors hustru.»

 

Vi leser i loven at gjengifte som her var ikke tillatt. Mens broren levde kunne man ikke ta hans kone til ekte.

 

3. Mos.20. 21 Når en mann gifter seg med sin brors kone, er det en skammelig gjerning. Han vanærer sin bror; de skal ikke få barn.

 

19 Herodias var ute etter Johannes og ville gjerne få ham drept, men hun kunne ikke få satt det igjennom.

 

Her var det den nye kona til Herodes Herodias som ville ha døperen Johannes drept men kunne ikke få satt det ut i livet. Herodias var datteren til Aristobulus, sønn av Herodes den store. Hun var først gift med prins Herodes Filip, sønn av Herodes den Store. De fikk datteren Salome. Senere forlot hun ektemannen til fordel for hans bror Herodes Antipas. Dette var i strid med loven, og vakte stor forargelse. Det fortelles at Døperen Johannes kritiserte dem for dette, og ble kastet i fengsel.

 

20 For Herodes hadde respekt for Johannes; han visste at han var en rettferdig og hellig mann, og holdt sin hånd over ham. Når Herodes hørte ham, ble han urolig og rådvill, men likevel hørte han gjerne på ham.

 

Herodes hadde et annet forhold til døperen en sin nye kone. For han hørte ham, ble han urolig og rådvill, men likevel hørte han gjerne på ham.

 

21 Men så bød det seg en anledning: På sin fødselsdag holdt Herodes et festmåltid for sine fremste embetsmenn, offiserene og de ledende menn i Galilea.

 

Det er en tid for alt sier predikeren. Det viser seg at det alltid gis en anledning både for det onde og det gode. Alt det som bor i ens hjerte vil det gis anledning for før eller siden.

 

22 Da kom Herodias’ datter inn og danset. Herodes og gjestene ble så betatt at kongen sa til henne: «Be meg om hva du vil, så skal jeg gi deg det.»

 

Datteren til Herodias Salamo danset seg inn i alles hjerter. At hun var både dyktig og tiltrekkende var helt sikker. Men Herodes ble blendet og gjennom det lurt.

 

23 Han sverget på det og sa: «Hva du enn ber meg om, skal jeg gi deg, om det så er halve kongeriket mitt.»

 

Nå hadde Herodes lovet mer enn han nesten kunne holde. Å be om at noen kan få halve kongeriket er å be om at den andre parten får alt som en kan ønske seg.

 

24 Hun gikk ut og spurte sin mor: «Hva skal jeg be om?» Hun svarte: «Hodet til døperen Johannes.»

 

Her fikk Herodias mulighet for å kunne la sin ondes hensikt bli satt ut i livet.

Å be om noens hode er det samme som å be om å få vedkommende drept og henrettet. Det er ufattelig hvor ond noen kan bli, og her var det en kvinne som sto bak henrettelsen av døperen Johannes pga hans forkynnelse imot gjengifte.

 

25 Straks skyndte hun seg inn til kongen og sa hva hun ønsket: «Jeg vil at du med en gang gir meg døperen Johannes’ hode på et fat.»

 

Her var datteren også blitt sin mors onde tjener. Det heter i ordtaket at eple faller ikke langt i fra stammen. Og det er trist når det onde blir videreført av avkommet.

 

26 Da ble kongen dypt bedrøvet, men fordi han hadde sverget, og det mens gjestene hørte på, ville han ikke si nei til henne.

 

Her var det en Konge og overhode som hadde satt seg selv i en ytterst vanskelig posisjon. Enten tape ansikt og kanskje sin nye kone eller bli en drapsmann og få døperen henrettet.

 

27 Og kongen sendte straks en bøddel med ordre om å hente hodet til Johannes. Han dro av sted og halshogde Johannes i fengselet,

 

Kongen valgte Satans vei i sannhet. Synden vil alltid ha mer og mer. Åpner enn seg først opp for synd så vet en ikke hvor ille det blir før en står midt oppi det.

 

28 kom med hodet på et fat og ga det til jenta, og hun ga det til sin mor.

 

Når en tror en har lekt med synden så leker den med deg og har full kontroll. Slik fikk Herodias viljen sin, den onde viljen sin igjennom. Døperen Johannes korte liv og tjeneste var over.

 

29 Da disiplene hans fikk høre dette, kom de og hentet liket og la det i en grav.

 

Døperen Johannes disipler ville han skulle ligge i en grav. At en vil at vedkommende skal ligge i en grav ligger at en tror på en oppstandelse fra de døde. Vi leser flere plasser i GT at det å ha en grav er svært betydningsfylt!

(Sitat slutt).

 

Skriftsteder om ekteskap, skilsmisse og gjengifte kommer sjelden frem i forkynnelsen i våre dager. For noen tiår siden var skilsmisse sjeldent i menigheten. Nå er det et stort ras av skilsmisser og behovet for å ta disse bibelordene frem i forkynnelsen burde derfor være stor.

 

Men hvorfor forkynnes det så og si ikke og hva skjer med dem som ikke får høre Guds ord og lære om at ekteskapet er til døden skiller oss? Istedenfor har de nok av eksempler å se til av ekteskap som ender i skilsmisse. Når kristne ledere, som mange mennesker ser opp til, skiller seg, er dette sterke, negative eksempler.

 

1.Kor 6,9: "Eller vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Far ikke vill! Verken horkarer eller avgudsdyrkere eller ekteskapsbrytere eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn,....skal arve Guds rike."

 

1. Tess 4,2-5: "Dere kjenner jo de påbud vi gav dere ved Herren Jesus. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse: Hold dere borte fra hor. Hver av dere må vite å vinne sin egen ektefelle i hellighet og ære, ikke i lidenskapelig begjær slik som hedningene, de som ikke kjenner Gud."

 

Ekteskapet, et bilde på Kristus og menigheten:

 

Ef 5,31-32: "Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Denne hemmeligheten er stor - jeg taler her om Kristus og menigheten."

 

Diabolos er djevelens navn på gresk, og betyr: den som splitter! Han hater det Gud har skapt. Kjærlige, trofaste ekteskap og familier som splittes, fører MYE sorg og fortvilelse med seg!

 

Verden skulle se på oss kristne og si: "Se hvor de elsker hverandre!" Våre ekteskap skulle være et synlig bilde av kjærligheten mellom Jesus Kristus og hans brud, menigheten.

 

Du skal ikke bryte ekteskapet!

 

Matt 19,4-6: "Han svarte og sa: Har dere ikke lest at han som skapte dem, fra begynnelsen skapte dem til mann og kvinne, og sa: Derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød? Så er de ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal et menneske ikke skille."

 

Mark 10,9: "Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille.

 

Gjengifte

 

Bibelen taler også klart om gjengifte.

 

Luk 16,18: "Hver den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, driver hor. Og den som gifter seg med en kvinne som er skilt fra sin mann, driver hor."

 

Rom 7,2-3 "For den gifte kvinne er ved loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns hustru. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann."

 

Mark 10,11- 12: "Da de var kommet inn i huset, spurte disiplene ham igjen om dette. Han sier til dem: Den som skiller seg fra sin hustru og gifter seg med en annen, gjør seg skyldig i hor mot henne. Og dersom en kvinne skiller seg fra sin mann og gifter seg med en annen, så driver hun hor."

 

Paulus skriver like klart i 1.Kor 7,10-11: "Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, Skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru."

 

Vi merker oss at Paulus viser til et ord fra Herren. Det oppgis bare to muligheter for den fraskilte hustru: Å bli værende ugift eller forlike seg med mannen.

 

Teorien om den uskyldige part bygger på Matt 19, 9, der Jesus sier: " Men jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, og gifter seg med en annen, han driver hor. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, han driver hor."

 

Ut fra dette mener man å ha dekning for at en mann som er skilt fra sin hustru fordi hun har drevet hor, kan gifte seg igjen. Men en slik tolkning bryter med de parallelle bibelvers som er sitert ovenfor. Sann bibeltolkning har alltid hatt som ledestjerne at de klare ord må belyse de mindre klare, og i dette tilfelle er det flere klare bibelvers som går imot gjengifte.

 

Lite bibelkunnskap, lite undervisning om tema og feil veiledning har gjort at mange dessverre har havnet i vanskelige situasjoner, langt borte fra Guds veier og vilje. Men hos Jesus er det tilgivelse og oppreisning for den som vender om og bekjenner sin synd!

 

Jesaja 1,18: " Kom la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, og om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. " Jesus sa til kvinnen som var grepet i hor: " Gå bort og synd ikke mer!" Hun kunne altså ikke fortsette som før, å leve i synd (drive hor), men måtte omvende seg. Slik må også vi omvende oss for å få tilgivelse av Gud (Apgj.3,19). Vi kan ikke leve i synd som kristne, det er stor forskjell på å leve i synd og falle i synd.

 

Hebr 13,4: "La ekteskapet holdes i ære av alle, og ektesengen være usmittet! For Gud skal dømme dem som driver hor og bryter ekteskapet."

 

Sluttkommentar:

 

På mange måter er ting i ferd med å snus på hode. De som lever og preker etter det kristne budskap møter stengte dører ikke bare i verden, men også i Guds menighet.

Svein Nordvik ringte meg, og påstå at han hadde så «stor» tjeneste, at for han var det helt allright med mange damer.

Med andre ord, han ser på seg selv som en Pave, står over Jesus og Guds ord.

Hvorfor?

Skriften sier følgende:

 

2 Tess. 2. 10 Men alle som lar seg forføre til urett, skal bli utslettet fordi de ikke hadde kjærlighet til å ta imot sannheten så de kunne blitt reddet.

 

11 På grunn av dette skal Gud la en villfarelsens virksomhet komme over dem — og de skal tro løgnen!

 

12 Da skal han dømme alle som ikke ville tro på sannheten, men fant glede i det som var urett.

(sitat slutt.)

 

Det er slike spørsmål vi tar opp på den Himmelske blogg og du har mulighet for å kommentere og sende inn spørsmål og vil få svar om alt det som du skriver så sant det er åndelig bibelsk relaterte spørsmål!

 

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Evangelist-Svein-Nordvik-naa-gjengift

 

https://www.sokelys.com/jan_k_christensen_med_nye_angrep.htm

 

https://blog.janchristensen.net/2015/02/nr-1042-menneske-svikter-alltid-gud.html

 

https://www.sokelys.com/evangelist-svein-nordvik-gift-for-tredje-gang-etter-to-havarerte-ekteskap/

2 kommentarer:

Anonym sa...

La den uten synd kaste den første sten.

Jan Kåre Christensen sa...

?
Er det ingen krav til forkynnere i Guds ord?