mandag 4. oktober 2021

Nr. 2935: Vedrørende vår anmeldelse av Vidar Vihatek Haugen, Stormyrveien 4, 0672 Oslo for trusler og hærverk!

 Nr. 2935:

Vedrørende vår anmeldelse av Vidar Vihatek Haugen, Stormyrveien 4, 0672 Oslo for trusler og hærverk!

 

Fikk denne mailen ifra Politiet:

 


 

Vi svarte her:

 

Oslo Politiet                                           Oslo 4/10. 2021

Aase Schartum-Hansen

Sak 15553407 53972/21-201

 

Hei!

 

Dere skriver:

Har du et erstatningskrav i saken, kan påtalemyndigheten ta det med i den videre behandlingen.

Kravet må dokumenteres snarest.

 

Det som er ødelagt er en meget god ledning.

Hva den koster, er ikke lett å si et eksakt beløp.

 

Vi har satt et beløp på 1.000, - kr da den koster vel der en god 30 meter lang ledning som er nå blitt ødelagt av naboen vår Vidar Vihatek Haugen.

Beløpet betyr svært lite, det er den frykten og utryggheten som dette skaper, som er det virkelig ille her.

Egenandelen vår er vel på 4.000, - kr. så denne ledningen er noe vi krevet at Vidar Vihatek Haugen erstatter, og den utryggheten han skaper. «Koster» oss mye mer, her er det snakk om erstatning mye større.

 

Vi ikke kan stå i Stormyrveien – offentlig vei – uten at vi skal oppleve både det ene og det andre.

 

Det er naboens og PBE trusler/truende adferd som er som sagt det egentlige problemet.

Det er flere naboer som driver med trusler/truende adferd, samt PBE som åpenbart lar det som er ulovlig være ulovlig.

Alt de gjør er i et hat og personforfølgelse adferd imot oss.

 

Se her for denne anmeldelsen:

Sak 15528512 48006/21-201

 

Da det er flere utrygge personer som bor i Stormyrveien, som Roar Telje og Alex Martin Berge. Samt Vidar Vihatek Haugen.

 

Håper på en rask og klar avgjørelse der Vidar Vihatek Haugen blir siktet og må betale for sitt hærverk.

Hans trusler og sterke munnbruk er selvsagt ikke bra heller, da det skaper frykt.

Den allmenne rettsfølelse tilsier også at det er PBE er de virkelige «skyldige» her som ikke vil avgrense hva som er privat grunn i Stormyrveien (med hensyn til utkjørsel etc.)

Derfor er det flere som operer med ulovlige skilt og sperrebukker etc. i Stormyrveien.

Hvis vi parkerer i Stormyrveien, på deres «grunn», parkerer de på vår eiendom og driver med regelrett utskjelling etc.

Det er dypest sett slik vi ser det, at PBE steller disse utrygge personene opp imot oss, som er selve hovedproblemet!

 

Hva skjedde da tirsdag 28/9. 2021?

 

Jeg kom hjem vel i 11 tiden på morgen etter første arbeidsøkt. Da satte jeg bilen til ladding og skulle dra ut ca. kl. 14.

Da kom også Haugen hjem, og spurte om jeg skulle flytte Minibussen.

Han virket som vanlig truende og amper, det oser ut av ham når vi kommer i nærheten av hans eiendom. Selv om vi aldri har parkert på hans grunn eller til hindring for han.

Nå har han drevet med trusler/truende adferd mange ganger før.

Så jeg sa ja, og ba han roe seg ned. Da vi alle må jenke oss med hensyn til parkering.

Da fikk jeg til svar at jeg sto utenforbi trappa hans.

Dette er selvsagt ikke noe annet enn tull, så lenge han kan kjøre ut i fra sin upraktiske og rare garasje der han rygger rett ut i en sterk trafikkikert vei.

Dette har jeg bedt PBE ordne opp i, men de vil ikke.

 

Jeg dro på jobb og kom tilbake og satte Minibussen på ladding i offentlig vei, ikke til sjenanse for noen. Er ikke det også slik at poltikken og alt blir lagt til å kjøre elektrisk?

Ved slike hendelser skaper dette såpass stor utrygghet, at vi ikke snart ønsker å kjøre el. Dette gjør dette forholdet ikke bare til hærverk på annen manns eiendom.

 

Men trusler og annet. Bl.a. § 390 a. Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn.

 

Se bilde her:

 


Da klippet Haugen av ledningen på kvelden, eller hugget den av?

Og kjørte bilen sin over ledningen etterpå, og dro ledningen inn på sin egen grunn. Se bildet.

 


Dagen etterpå hadde han kveilet ledningen i sammen og lagt den på naboens eiendom.

Mannen er selvsagt farlig for sine omgivelser, og det er noe som PBE også er, trist hele hetsen og personforfølgelsen imot oss!

 


 

Ingen kommentarer: