torsdag 7. oktober 2021

Nr. 2936: Plan- og bygninsetaten vil avslutte sakene imot oss, for at de vil unngå å svare oss, dette er et brudd på forvaltningsloven som sier at de er pliktig å svare oss!

 Nr. 2936:

Plan- og bygninsetaten vil avslutte sakene imot oss, for at de vil unngå å svare oss, dette er et brudd på forvaltningsloven som sier at de er pliktig å svare oss!

 

Her er mailen vi fikk i fra dem:

 

 


 

Her er vårt svar:

 

Sak 201610333, 201609223, 201610333, 201609223

Plan- og bygningsetaten Oslo            7/10. 2021

 

Klage på vedtak og forklaring!

 

Det gjelder mail med dato og referanse:

Dato: 04.10.2021 og ref. 201610333 – 81


Dere nekter å skrive under, dere lukker saker, svarer ikke på spørsmål.

Vi tenker slik at dere kunne ha brukt tiden på å svare på spørsmål i stedet for å skrive slike mailer, men nei.

Vi skal overkjøres, knekkes og ødelegges!

Tiden burde brukes på å følge Norsk lov, ikke bryte loven som dere gjør gang etter gang, notorisk og gjentagende!

Svare oss har dere enda ikke gjort på våre spørsmål, som bl.a. forvaltningsloven krever og dere er lovpålagt å gjøre.

Hvorfor følger dere ikke Norsk lov?

Dere lager ulover hele veien, først veiledet dere oss å bygge.

Nå skal det rives, og dere driver med trusler og mye annet som er imot Norsk lov!

Dette er vel det frekkeste det er mulig å skrive???????????

Den mailen dere sendte som vi nå svarer på.

 

Vi har skrevet før, men ikke fått svar.

Har påpekt at vi er blitt rundlurt av det offentlige da vi ikke kjente til lovverket.

(det var først i 2019 vi skjønte til fulle av dere og hele det offentlige var notoriske lovbrytere.)

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2857-bygnings-ingeniren-som-vi-var-i.html

 

På mange var vår sak de første årene (de sakene dere vil skal stenges), bondefangeri av det offentlige.

 

At dere er oss pliktig å gi oss svar på våre spørsmål (forvaltningsloven)

Dere har bryte Norsk lov notorisk gjennom alle år.

https://blog.janchristensen.net/2021/07/nr-2902-det-vi-har-opplevd-ovenfor-plan.html

 

Vi krever at de sakene skal være åpne, og heller stenge de andre sakene.

Da vi ikke har søkt noe mer. Kommer ikke til å gjøre det.

 

Vårt krav er at sakene med saksnummer skal være åpne 201610333 og 201609223

Mens sakene skal stenges 201908605 og 201510929

 

Vi har enda ikke fått svar på våre spørsmål, og at andre forvaltnings instanser har gitt dere medhold.

Viser bare at hele den offentlig etat er lovovertredere da PBE har bryte flere lover. Ikke minst forvaltningsloven, samt flere andre Norske lover og regler.

 

Vi krever svar, som vi har spurt om mange ganger.

Vi krever at disse sakene skal være åpne.

Vi krever at alle mailer skal være underskrevet med minst et navn som vi har krav på å vite hvem som kommer med slike frekke og onde skriv.

 

Eneste fornuftige og rette i disse sakene, er at dere godkjenner mur, trapp og bod. Det er også i tråd med Norsk Lov og den allmenne rettsfølelse tilsier også at det er eneste rette at vi får godkjent trapp, mur og bod som det står i dag.

 

Dere oppfører dere som kriminelle og driver med grov makt- og myndighetsmisbruk.

Kriminelle gjør nøyaktig som dere, ikke vil innrømme noe.

Kriminelle gjør som regel en ny lovovertredelse ved å lyve etter de er blitt avslørt.

Dere skal nå sette en strek over sakene, selv om vi har påpekt at dere har bryt en hel mengde med lover som forvaltningsloven og mange andre lover.

Sannheten er at slik Plan- og bygninsetaten oppfører seg i imot oss, er kriminelt, hatefullt og totalt meningsløst!

Dere bryter Norsk lov hele veien, i alt dere gjør, notorisk!

Det virker som dere bruker tiden helt feil, dere skulle brukt tiden på å svare oss. Men tiden deres går med på hvordan skal vi unngå å svare, og nå har dere funnet «svaret. Stenge sakene som kan gjøre at dere skal svare oss, dere er notorisk og utspekulerte i alt dere gjør.

Det skulle ikke vært vanskelig vel å svare på spørsmål?

Men nei, dette unngår dere for alt i verden!

 

Se her for referanser til det vi skriver:

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2745-det-er-et-godt-stykke-arbeid.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2885-na-er-vi-kommet-til-et.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2868-det-er-hevet-over-enhver-tvil.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2931-en-oppsummering-av-pbe.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/normal-0-21-false-false-false-no-bok-x.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2891-10-sprsmal-til-plan-og.html

 

Tilleggsinformasjon om PBE forskjellsbehandling, der Øystein Stray Spetalen i Bygdøynesveien 25 på Bygdøy får glatt dispensasjon, men ikke vi da vi ikke har den kapitalen som enkelte andre, dette har vi påpekt også før:

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2487-marius-vamnes-godkjente-frst.html

https://www.youtube.com/watch?v=iFla615rAEs&list=LL1ArXIxn12fpEKvRry0ybQA&index=41&t=151s

 

Her er artikkel som sier dette:

https://e24.no/naeringsliv/i/dnk9zz/oslo-kommune-snur-lar-spetalen-bygge-trapp-i-strandsonen

 

Oslo kommune snur – lar Spetalen bygge trapp i strandsonen

Milliardæren Øystein Stray Spetalen fikk byggestans av kommunen i fjor, nå har han fått tillatelse likevel.

Hør her hva begrunnelsen er:

«Når etaten nå gir tillatelse til prosjektet på tomten er det fordi «fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene».

 

– Fordelen ved å gi dispensasjonen vil være at eksisterende situasjonen forbedres og forskjønnes til det beste for brukerne og fremtidige generasjoner, skriver etaten i brevet.»

 

Hos oss er det faktisk mye, mye klarer at det er «fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene». Da det er kun positive ting med at vi får dispensasjon, ikke en negativ som det er hos Stray Spetalen.

 

Der er det også negative aksepter, hos oss er det kun positive, ikke et eneste negativ aspekter å ta med.

Bortsett fra at vi ble veiledet av PBE hvordan bygge mur?

Eneste «negative» må være at vi er ikke så formuende som Stray Spetalen, Kjell Inge Røkke og andre?

 

At vi ikke får godkjennelse og dispensasjon for det lille vi trenger av dispensasjon, er kun og alene at PBE ikke følger Norsk lov på noen områder.

Det er gått prestisje i vår sak, vi skal knekkes da vi tilhører kun middelklassen, og da er det meste lov!!!!!!!!!!

Samt at vi er kristne og redelige, i motsetning til flere naboer og PBE!?!?
Hele PBE fremstår som en grotesk overgrepskult, med Sivilombudsmannen, Statsforvalter, domstolene, Oslo Byråd, kommunal- og moderniseringsdepartementet og alle andre på «slep» imot oss!


Se her:

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2588-det-er-dispensasjonsloven-som.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2563-var-protest-og-skriv-til-pbe.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2491-maten-plan-og-bygningsetaten.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=j3Ply5RQ6uI&list=UUSH1ArXIxn12fpEKvRry0ybQA

Ingen kommentarer: