mandag 14. juni 2021

Nr. 2745: Det er et godt stykke arbeid som namsmannen har gjort, i motsettning til de andre offentlige instanser som har drevet med direkte forskjellsbehandling og svarer ikke på spørsmål!

 Nr. 2745:

Det er et godt stykke arbeid som namsmannen har gjort, i motsettning til de andre offentlige instanser som har drevet med direkte forskjellsbehandling og svarer ikke på spørsmål!

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2741-saken-imot-oss-er-na-foreldet.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2742-namsfogden-i-oslo-takk.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

 

Muren som ligger på en rett strekning, som ikke er til hindring for selv en stor buss som kjører forbi huset vårt 2 ganger i timen!

Vår nabo Roar Telje som skrev alle de mailene som han fikk andre naboer til å skrive under på, og som dessverre PBE la til grunn i saken imot oss.

Har vist seg å være århundrets oppspinn at selv brøytebilen ikke ville kunne passere vårt hus og få brøytet.

Nå har det vist seg at alle anklagene imot oss har vært falske og ondsinnet, da burde og skulle PBE godkjenne alt det vi har bygget.

Men når mangelen på redelighet, rettskaffenhet og ydmykhet er borte, da driver de også med makt- og myndighetsmisbruk ovenfor oss de lux.

 


 


 

Er det litt, ja litt redelighet igjen hos PBE så godkjenner de alt det vi har bygget.

Men dessverre tror jeg at de sliter med dette da de ikke vil innse faktum hva som har skjedd i det siste i vår sak.

 

Det er ikke tvil at namsmannen har gjennom sin beslutning å ikke ville fremme saken på vegne av PBE egentlig avgjort saken til vår fordel hvis PBE bare tar innover seg og innser fakta!

 

SAKEN IMOT OSS ER FORELDET!   

 

Hei,

 

Jeg viser til epost under fra Bettina Ellingsen datert 10.06.20. Kravet kan sikres ved å begjære utlegg uavhengig av om kravet er bestridt.

 

Når det gjelder tvangsmulkt berostilles ikke sakene selv om de er til behandling hos Fylkesmannen, fordi tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Etter at kravet er sikret og namsfogden har avholdt utleggsforretning berostiller vi saken. Dette til info.

 

Med vennlig hilsen

Silje Hellum

Jurist

902 30 458

 

Oslo kemnerkontor

Kommunal inkasso

oslo.kommune.no/kem

Kundesenter: 23 00 80 00

 

Her er noen mail vi har sendt til namsmannen som nok har hatt en viss betydning?

 

Hei,

Viser til din henvendelse vedrørende sak 735242.

 

Dette er tvangsgrunnlag for utlegg i henhold til plan- og bygningsloven § 32-5, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 annet ledd, bokstav d. Dette innebærer at innfordringen ikke berostilles selv om det er innsigelser mot kravet. Vi kan sikre kravet ved å begjære utlegg, men vil berostille saken etter at kravet er sikret i påvente av klagebehandlingen hos fylkesmannen.

 

Med vennlig hilsen

Bettina Ellingsen

1. konsulent

+47 950 06 542

 

Oslo kemnerkontor

Kommunal inkasso

oslo.kommune.no/kem

Kundesenter: 23 00 80 00

 

Har flere svar og annet, men tar med kun dette.

 

Hei Iver Helmo                                                    Oslo 2 januar 2020

 

Det er klart at vi ikke vil ha noen betalingsplan, ikke en krone kommer vi til å betale frivillig.

 

Hvorfor?

Fordi PBE oppfører seg vulgært, lyver, svarer ikke på henvendelser.

Skriver kun sine egne vedlegg som er proppa full av løgn, urettferdighet og de er dirkete ufine!

 

http://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2442-vi-er-blitt-forledet-av-pbe.html

 

De opptrer som vi er skurker, men det er de som er det!

 

Her blir alt snudd på hodet, der vi skulle få oppreisning!

 

Slik som det offentlige oppfører seg imot oss er ikke noe annet enn en leser om at en oppfører seg i diktator stater.

 

Dette er ikke første gang vi opplever.

 

Da NAV innkreving skulle ha penger av min søster gikk de inn på min konto med deres hjelp. De pengene fikk vi tilbake, det samme komme til å skje i denne saken da vi har ryggen fri og har ikke gjort noe kriminelt eller løyet.

Men det har PBE, Sivilombudsmannen og Fylkesmannen, da de prøver å tvinge oss til å rive mur, trapp og bod og er overhode ikke interessert i noen løsning.

 

De oppfører seg imot oss med hat, og er helt urasjonelle i sin væremåte.

Denne saken her er kommet helt ute av sine proporsjoner, men de har ikke vett og forstand til å summe seg og vil ha en samtale engang med oss!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Sluttkommentar:

 

Dessverre så er det offentlige i denne saken det stikke motsatte enn hva som står i Guds ord, slik myndighetene skal være.

 

Rom. 13. 3 For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den; 4 for den er Guds tjener, deg til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.

 

Her er myndigheten – eller det offentlige på feil side ved PBE og de andre instanser.

Mens Namsfogden eller Namsmannen er den godes tjener, noe vi er meget glade for.

Dessverre så kjente ikke jeg godt nok til lovverket, og det gjorde Namsmannen.

Jeg tror at ved at vi har bedt og sendt mail om denne saken, at han også var ekstra årvåken og på alerten. (jeg vet ikke om det er mann eller kvinne, men Namsmannen er oppført som en han. Derfor skriver jeg da som dette er en mann. Om det også kan være en kvinne.)

 

Seier har det blitt, det er bare håpe, tro og proklamere at også PBE skal kunne bløtgjøre sine hjerter og sinn.

Innse at det er til alles gunst og rettferdig at de godkjenner vår meget pene bod, funksjonelle trapp og muren som ligger på en rett strekning som ligger ikke til hindring for selv en stor buss som kjører forbi huset vårt 2 ganger i timen!

Naboens mur som ligger 20 cm fra veibanen, dette er helt greit.

PBE er åpenbart styrt av mørke krefter slik de holder på.

De har heldigvis sluttet å sette opp sperrebukk.

 


 6 kommentarer:

Nabo sa...

Saken er avgjort. Riv muren.
Stygg er den også

Jan Kåre Christensen sa...

Du skriver:
Saken er avgjort. Riv muren.
Stygg er den også

Når vi har fått muren godkjent, skal vi ordne på muren og bedet, gjøre det selvsagt mye bedre.
Så lenge saken pågår, så får vi vente med å gjøre noe med muren som vi planla.

Vi har satt PBE og det offentlige sjakk matt, får bare vente på at de besinner seg og godkjenner mur, trapp og bod.

Nabo sa...

Hvis du er så sikker på at muren blir stående, hvorfor utbedre du den ikke?

Fordi du vet at du har tapt.

Jan Kåre Christensen sa...

Hvorfor forhaste seg?
Ser ingen hensikt i det.
Får se, kanskje gjør jeg det?
I fjor malte jeg gjerdet med 2 strøk maling, eller beis som det egentlig heter.
Plantet litt nede i bedet, og det spirer godt der ser jeg.


Anonym sa...

Han har tapt!

Kristensen er en sneversynt og naiv mann, og på grensen til gal.

Jeg forstår ikke at han kan henge ut saksbehandlere med navn og slippe unna med det. Det sitter mennesker og skal forvalte et lovverk på vegne av Oslo kommune. Så er det saksbehandlerne som blir hengt ut, når de faktisk bare gjør jobben sin.
Kristensen er en mann som ikke forstår noen ting. Og som faktisk blåser i at han har blitt dømt for liknende tidligere.
Jeg håper det ender med at Kristensen må rive mur, trapp og bod. En kjeltring som han burde ikke få slippe unna.

Hva er det står i de ti bud? 8. Du skal ikke tale usant om din neste
Kristensen gjør ikke annet enn å spre usant og trakassere sin neste. Og han ser på seg selv som en tjener av gud. Det er kanskje det dummeste jeg har hørt.

Jan Kåre Christensen sa...

Han har tapt!

Kristensen er en sneversynt og naiv mann, og på grensen til gal.

Jeg forstår ikke at han kan henge ut saksbehandlere med navn og slippe unna med det. Det sitter mennesker og skal forvalte et lovverk på vegne av Oslo kommune. Så er det saksbehandlerne som blir hengt ut, når de faktisk bare gjør jobben sin.
Kristensen er en mann som ikke forstår noen ting. Og som faktisk blåser i at han har blitt dømt for liknende tidligere.
Jeg håper det ender med at Kristensen må rive mur, trapp og bod. En kjeltring som han burde ikke få slippe unna.

Hva er det står i de ti bud? 8. Du skal ikke tale usant om din neste
Kristensen gjør ikke annet enn å spre usant og trakassere sin neste. Og han ser på seg selv som en tjener av gud. Det er kanskje det dummeste jeg har hørt.

Hei!

Dette skriver du, at jeg er på grensen til å bli gal!
Hvorfor melder du meg da ikke til Psykopatisk avdeling, glemmer alt hva jeg jeg mener.
Jeg er jo man på grensen på å bli gal for jeg står opp imot det som jeg opplever som urett og kriminelle handlinger av det offentlige overfor oss.

Jeg står innforbi alt som jeg har skrevet, og jeg har vært snill når en blir utsatt for et makt- og myndighetsmisbruk av dimensjoner som vi er blitt i denne saken.

Her har PBE og det offentlige bryte Norsk lov.

Vi har ikke bryte Norsk Lov, men det har PBE gjort, og det til gangs.


PBE har bryte mange lover.
Tjenestefeil ved å veilede oss til å bygge «ulovlig!»
De har bryte Kong Kristian den 5. lov.
Forvaltningsloven ved å ikke svare på spørsmål.
Saksbehandlingsfeil og forskjellsbehandling.
Vi skulle også fått dispensasjon, noe som også er klanderverdig.
Her er det mye!