tirsdag 8. juni 2021

Nr. 2874: Vi vet ikke alltid hva som lykkes og mislykkes – men skriften sier vi skal stå for det vi har gjort og tror på, så er det Herrens som avgjør hva som har fremgang eller ikke!

 Nr. 2874:

Vi vet ikke alltid hva som lykkes og mislykkes – men skriften sier vi skal stå for det vi har gjort og tror på, så er det Herrens som avgjør hva som har fremgang eller ikke!

 

I denne verden må en belage seg på et liv som en kristen at det er oppturer og nedturer. Men gjennom alt dette vinner vi seier sier skriften.

Derfor er det så viktig å prise Gud uansett, for seierstro er vår ledestjerne!

 


Kong David sier det så godt, følgende:

 

Samle 31. 15 Men jeg, jeg setter min lit til dig, Herre! Jeg sier: Du er min Gud. 16 I din hånd er mine tider; redd mig av mine fienders hånd og fra mine forfølgere! / 17 La ditt åsyn lyse over din tjener, frels mig ved din miskunnhet! 18 Herre, la mig ikke bli til skamme! for jeg kaller på dig. La de ugudelige bli til skamme, bli tause i dødsriket! 19 La løgnens leber bli målløse, som taler frekt imot den rettferdige med overmot og forakt! 20 Hvor stor din godhet er, som du har gjemt for dem som frykter dig, som du har vist mot dem som tar sin tilflukt til dig, for menneskenes barns øine! 21 Du skjuler dem i ditt åsyns skjul for menneskers sammensvergelser, du gjemmer dem i en hytte for tungers kiv. 22 Lovet være Herren! for han har underlig vist sin miskunnhet imot mig i en fast by. 23 Og jeg, jeg sa i min angst: Jeg er revet bort fra dine øine. Dog hørte du mine inderlige bønners røst, da jeg ropte til dig. 24 Elsk Herren, alle I hans fromme! Herren vokter de trofaste og gjengjelder rikelig den som farer overmodig frem. 25 Vær ved godt mot, og eders hjerte være sterkt, alle I som venter på Herren!

 

Kong Salomo sier noe av det samme. Hør!

 

Forkynneren 11. 4 Den som stadig akter på vinden, kommer ikke til å så, og den som stadig ser på skyene, kommer ikke til å høste.  5 Like så lite som du vet hvad vei vinden farer, eller hvorledes benene dannes i den fruktsommelige kvinnes liv, like så lite vet du hvad Gud vil gjøre, han som gjør det alt sammen.  6 Så din sæd om morgenen, og la ikke din hånd hvile når det lider mot aftenen; for du vet ikke hvad som vil lykkes, det ene eller det andre, eller om begge deler er gode.

 

Samtid, så vil Gud også vise oss hva som skjer, på forhånd. Profeten Amos taler om dette, hør:

 

Amos 3. 7 For Herren, Israels Gud, gjør ikke noget uten at han har åpenbaret sitt lønnlige råd for sine tjenere profetene.

 

Det vi må ha klart for oss, er at ikke alltid det gode, rette og Guds vilje skjer i denne verden.

Men når vi påpeker det rette, så vil det vitne imot dem både her i tiden, og på dommens dag!

 

Dette blir skrevet på nettstedet Søkelys:

https://www.sokelys.com/mot-hard-landing-for-bibellaerer-og-evangelist-vil-ubonnhorlig-inndrive-tvangsmulktene/#comment-1996397

 

Ansgar Braut:

 

Du tjener den levende Gud Jan Kåre Christensen. Det er derfor alt går deg imot. Det står skrevet “Den rettferdiges plager er mange,” og vi har jo sett hvordan djevelen forfølger deg gjennom arbeidsgiver, kommunen og selv en pastor var ute etter å senke deg.

Ingen lykkes. Muren står der ennå, boden står der, du kjører ennå buss og du kan fritt skrive på bloggen din mot narraposler og horebukker som lever i strid med Guds Ord,

Dette går til seier tilslutt. Mulig du taper her nede, mister jobben og mister muren og boden og blir plyndret økonomisk.

Men i den nye verden vil du ha både jobb, trapp, bod, mur og sikkert et større basseng også.

Noen seire vinnes på jorden, andre seire vil vi først nye frukten av i himmelen. Ta ting som det kommer, kjemp til siste slutt.

(sitat slutt.)

 

Sluttkommentar:

 

Vi leser Hebreerbrevet 11, som er svært lærerikt og her tales det om to typer utfall med å tro på den Herre Jesus Kristus, som er vidunderlig uansett!

 

Hele Hebreerbrevet i Kapitel 11 tales om å leve i tro, seiere i tro. Men også holde ut og lide «nederlag» som viser at vi stoler på Gud, elsker og ærer han gjennom alt.

 

Lewi Pethrus skriver i boken seierstider – brytningstider i kapitelet seierstro – vår ledestjerne følgende: Seieren på Golgata er seieren fremfor alle andre!

 

De store skarene begynte å svikte ham da han begynte å tale om sin lidelse og død. Til og med de tolv han hadde utvalgt som sine apostler, sviktet ham og flyktet. Før det skjedde hadde en av dem lykkes med å selge han for tretti sølvpenger til hans fiender. Den mest betrodde av dem alle fornektet sitt disipelskap tre ganger under den offentlige rettergangen imot ham.

 

Han bannet på at han ikke kjente ham. Menneskelig sett så sluttet kristendommens start med at dens grunnlegger hang ensom og forlatt av Gud og mennesker på et kors mellom to røvere. Dette var ifølge Jesus fiender kristendommens sammenbrudd i selve starten, og mange av de troende jøder så i dette hans nederlag for bestandig.

 

De så ikke den Guds frelsesplan som lå bakom disse sett så nedslående ytre hendelser. Men i det som så ut til å være det største nederlag, lå den største seier for Guds sak som noensinne er blitt vunnet.

 

 

Ingen kommentarer: