lørdag 5. juni 2021

Nr. 2883: Tilleggsopplysninger og synspunkter sendt Plan- og bygnings etaten her i Oslo!

 Nr. 2883:

Tilleggsopplysninger og synspunkter sendt Plan- og bygnings etaten her i Oslo!

 

Her er mailen:

 

Sak 201610333, 201908605, 201510929, 201609223, 201011373 og 202006740

 

Kopi Byrådsavdeling for byutvikling

Sak 20/3164  

 

Svar angående mail med referanse 201510929 – 141

Dato 2.6. 2021

 

Plan- og bygningsetaten blir drevet som en pølsebod!

 

Har fått noen til å være med å se på denne saken vår, der en får høre at PBE er på nivå angående ledelse og oversikt som en driver en egen pølsebod!!!!!!!

 

Det forteller vel bare at eneste som ikke ser realitetene og virkeligheten her, er det offentlige selv? Slik vi blir behandlet er lavmål, en dag veiledet.

Neste dag er alt ulovlig, og svar på hvorfor får vi ikke.

Når vi spør spørsmål, og vil ha svar blir vi møtt med pengekrav, ikke svar!

 

Her kan en ikke klare å holde sakene vår samlet.

 

Samtidig har andre splittet dem opp, og PBE skjønner ikke noe av noe at vi er blitt bl.a. veiledet av dere hvordan bygge mur.

 

1.)  Hvorfor får vi ikke svar på om mur, trapp og bod er samlet i deres vurderinger? Vi søkte dette samlet i 2016. Trappa står helt på vår eiendom

 

Jeg vet svaret på dette:

Basis for ulovlighetssaken og pålegget ligger i det faktum at det var kun muren som var tipset om til PBE av Roar Telje.

 

Bilde fra besiktelsen

 

 Tatt av saksbehandler Kjell Henning Thon for Krokstien 2 d under befaring da vi var på jobb.

 

Ved besiktigelse er kommunen gjort oppmerksom at det er etablert en støttemur utenfor Krokstien 2 C og ned mot Stormyrveien. Det er også foretatt en terrengendring i form av oppfylling av masse inntil muren, jf vedlagte foto. Slik det fremstår for etaten er tiltakene gjennomført inn i regulert vei.

 

Det foreligger verken søknad eller tillatelse for forholdene som beskrevet.

Kommunen konstaterer at forholdene er i strid med pbl. § 20-2 1. ledd jf.§ 20-1 1.ledd bokstav a) og k) - og forholdet er følgelig ulovlig.

 

Saken ble opprettet utelukkende om muren og endringer av terrenget, og ulovlighetssaken ble opprettet før vi senere sendte en søknad gjennom ferdigattest. 

Fylkesmannen slo i sitt vedtak fast at siden det opprinnelige pålegget kun omtalte muren og at boden og trappen var kommet inn i saken senere, var det ulovlig for PBE og kreve boden og trappa fjernet i denne ulovlighetssaken.

 

Dersom PBE ønsker det kan de lage en egen ulovlighetssak på boden og trappa også, men dette må gjøres separat og kan ikke blandes inn i pålegget om muren.

Det er rett og slett loven som setter presedens her.

Noe fylkesmannen påpeker i sin avgjørelse

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020023182&fileid=8912220

 

Konklusjon

 

PBE har hverken greie eller oversikt over noe i denne saken, at vi da ble veiledet av Kaja Aubert Lange å bygge muren uten å søke da vi ikke trengte dette p.g.a. at det står en gammel mur.

 

Vi søkte da samlet om mur, trapp og bod for å bringe klarhet og aksept for det vi hadde bygget i god tro veiledet av PBE.

 

At vi nå skal rive og betale bøter for 285.000, - kr viser bare galskapen i det hele som PBE har stelt i stand!

(Dette kun for 2021 – hva som kommer mer i fra det holdet, det vet ingen.)

 

De har åpenbart ikke oversikt over saken, da de ikke kan svare selv på enkle og klare spørsmål, må kun henvise til noen linker som ingen skjønner noe ut av. Her er det blitt det komplette virvararet der en ikke vil, kan eller evner å svare da en da blir svar skyldig, og skjønner ikke at en har drite på draget.

 

Selv enkle spørsmål som hvorfor vår mur er ulovlig, men skråningen vi hadde før og som naboen har til dels behold, er lovlig.

Selv om det vi har bygget er en klar forbedring både med hensyn til å holde massen inne på eiendommen.

Med at vi har fått et grønnere og rettere og større uteområde.

Samt som sagt, muren vår ligger ½ meter lengre inn fra veibanen enn vår før skrånede tomt som også var utrolig bedriten.

Spesielt på fuktige dager!

Svar får vi ikke, for da avslører PBE at de kun driver med et narrespill!

 

 

Hva er best og lengst fra veibanen her?

Svar utbes, takk!

 

Selvsagt kommer vi aldri til å fjerne denne muren uansett hvilke pålegg som gis.

Da det PBE driver med er ikke noe annet enn kriminelle handlinger fra a til å!

Det kan umulig være slik at en offentlig etat kan unngå å svare på spørsmål når dette er avgjørende for et vedtak.

Som igjen påfører oss store bøter etc.

Det som PBE holder på med, godt forsvart av hele det kommunale og statlige organer.

 

Er ikke noe annet enn kammaderi i å bryte Norsk lov, og leve i en uetisk verden der en t.o.m. finnere 3 års gamle fakturaer på minimale beløp for om mulig å prøve å knekke oss. Og der en prøver å dra oss til torgs for å ydmyke oss.

 

Nei, dette er ikke noe annet enn et makt- og myndighetsmisbruk!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

 

4 kommentarer:

Anonym sa...

Herlig! De er avslørt og klarer ikke besvare enkle og oversiktelige spørsmål engang. Siden det offentlige forsvarer hverandre her burde du få en uavhengig instans til å se på saken,f.eks menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Har du vurdert det?

Jan Kåre Christensen sa...

Vurderte dette senest for noen dager siden å prøve saken der.
Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er så absolutt en mulighet.
Regner med at det koster oss et sted mellom 50 – 100.000, - kr?

Men jeg vil eventuelt vente til høsten for å se om regjeringen reagerer?

Først må saken til Namsmannen, for at de skal vurdere saken.
De har avvist saken som foreldet – en gang.

Selv en 1. klassingen kan svare bedre enn Plan- og bygningsetaten her i Oslo.
De er blitt i denne saken ikke bare tatt med buksene nede, men med buksene fullstendig av!


Anonym sa...

Tosk.
Du fikk svarene du trengte allerede i 2016 og de skylder deg ikke svar. Selv et barn ser det.

Jan Kåre Christensen sa...

Gjengi dem.