mandag 27. september 2021

Nr. 2928: I all deres trengsel var det ingen trengsel!

 Nr. 2928:

I all deres trengsel var det ingen trengsel!

 

Les om denne 93 år gamle Italieneren som ble så takknemlig til Gud da han skjønte at Gud var overmåte raus og god da han fikk en regning på slik jeg forsto det. På 50.000, - kr ca Norske.

Gud som hadde gitt han luften å puste i, i 93 år, hadde krevd han for 0 kroner.

 


Jesaja 63. 9 I all deres trengsel var det ingen trengsel, og hans åsyns engel frelste dem; i sin kjærlighet og sin store mildhet gjenløste han dem, og han tok dem op og bar dem alle den gamle tids dager.

 

I de senere årene har jeg tilsynelatende gått gjennom en hel del urettferdige hendelser.

Selvsagt, dette er mørke krefter som står bak å påvirke mennesker på denne måten.

Det er også hendelser Gud tillater skjer for å prøve og teste?!

 

Men det er også lov å stoppe opp, og både be og tenke.

Hva er det av vanskeligheter jeg har erfart?

Apostelen Paulus sier noe veldig.

 

Rom. 13. 11 Dere vet hvilken tid vi gleder oss til — den timen da vi skal bli oppreist fra søvnen. For vi er nærmere vår redning nå enn da vi kom til troen.

 

12 Natten går mot slutten, og den dagen nærmer seg da vi skal bort fra denne forsamlingen, legge til side vårt arbeid i dette mørket og ikle oss lyset som våpen.

 

13 La oss oppføre oss anstendig, som når det er dagslys, og ikke i svir og drukkenskap, i utukt, skamløshet eller i ufred og sjalusi.

 

14 Men la oss ikle oss Herren Jesus Kristus uten å gi rom for kjøttets begjær.

(sitat slutt.)

 

Det er en underbar og herlig sannhet. Vi har aldri vært så nærmed vår forløsning

 

Alt det vi har gått igjennom, det var verd alt sammen!

Apostelen Paulus skriver det så treffende og klart.

 

Rom. 8. 18 Slik det er nå for tiden, regner jeg det ikke for lidelser sammenlignet med den herlighet som skal bli åpenbart for oss.

(sitat slutt.)

 

Legg merke til hva Paulus skriver: «regner jeg det ikke for lidelser sammenlignet med den herlighet som skal bli åpenbart for oss.»

 

Akkurat som Jesaja sa det, «I all deres trengsel var det ingen trengsel.»

 

Lidelsen, trengslene og alt vi går igjennom er som peanøtter å regne opp imot den hellighet, glede og alt som vil møte oss når vi kommer hjem.

 

Vi lever alltid i NUET!

 

Det er ikke det at jeg prøver på noen som helst måte å si at vi ikke har prøvelser. Vi har utfordringer, og vanskeligheter.

Veldig ofte er mye av hva vi går igjennom, faktisk å vise hvor lite på veien vi er kommet vil jeg påstå!

 

La meg ta et eksempel. Vi klager og forstår så lite.

Dette er en sann historie. Det var en norsk person som jobbet i et internasjonalt selskap.

Der hadde de deadliner, med det menes at ting skulle levers inn innen gitte klokkeslettet.

Da var det et Tysk selskap som gav en kraftig reprimande til det Kongolesiske selskapet. De hadde ikke levert innen fristen, dette var uhørt.

 

Da visste han Norske noe mer enn disse Tyskerne, om disse Afrikanerne.

Det var at i Kongo hadde de ikke hatt strøm den siste uken og aggregatet var gått tom for diesel. Hvordan da levere noe på data?

Slik er det ofte også for oss, vi er som disse Tyskerne, vi har ikke peiling!

 

Nå kan vi overføre dette på så mye, men det er ikke tvil om at vi alt for ofte skriker over ting og hendelser som har sine forklaringer og årsaker.

Det vi burde heller mer, var å sette oss inn i tingene.

Samtidig be, takke og lovsynge Gud!

 

Vi leser i Hebreerbrevet, der jeg tar med også fra mine bibelkommentarer.

 

Hebreerbrevet 11. 35 Kvinner fikk sine døde tilbake idet de stod opp. Noen ble spent på pinebenken og avslo å bli frigitt, fordi de heller ville få del i den oppstandelse som er bedre.

 

Her legger vi merke at for enkelte så vant noen herlige seirer med Jesus. Mens for andre var utgangen akkurat motsatt. Hvem hadde størst tro? Dem begge må være det mest korrekte svaret.

 

36 Andre måtte tåle spott og piskeslag, ja, tilmed lenker og fengsel.

 

Forfølgelse, motstand, løgn og falske rykter mot de troende er et av Satans fremste våpen mot de troende om de levde før eller etter Jesus.

 

37 Noen ble steinet og pint, saget i stykker eller drept med sverd. Andre måtte gå omkring i saueskinn og geiteskinn, de led nød, hadde det vondt og fikk hard medfart.

 

Lukas 6:22-23 Salige er dere når menneskene hater dere, og når de støter dere ut, spotter dere og kaster deres navn fra seg som noe ondt for Menneskesønnens skyld. Gled dere på den dagen og spring av fryd! For se, stor er den lønn dere har i himmelen.

 

38 De var for gode for denne verden. De flakket omkring i øde trakter og på fjell og holdt til i huler og grotter.

 

Det å bli utsatt for forfølgelse og motstand kommer av at denne verden ligger i mørke og vi er lysets barn og må regne å bli behandlet mange ganger ufint og urettferdig.

 

39 Alle disse fikk godt vitnesbyrd for sin tro, men de oppnådde ikke å få det som var lovt.

 

Matematikk var mitt sterkeste fag på skolen. Det viktigste i matematikken er å alltid å sette opp regnestykke korrekt. Da vil en hos læreren får rett eller delvis rett svar selv om en gjør feil. Hvordan har du satt opp regnestykket for ditt liv?

 

40 For Gud hadde for vår skyld noe bedre i tanke; de skulle ikke nå fullendelsen uten oss.

 

Hvis vi regner med Gud vil himmelen og det evige alltid være det aller viktigste.

 

Regne vi ikke med Gud så vil det i de aller fleste tilfeller være hva en kan oppnå og få på denne jorda. Hvem bygger du ditt liv for? Gud eller deg selv?

 

Ved å tro Gud og hans ord skapes det varige resultater og belønningen er himmelen og få full lønn!

(sitat slutt.)

 

Det å gå med Gud i denne verden – er å gå i seier.

Hvorfor?

Endemålet for vår tro er så underbart og herlig.

Det er selvsagt det nye Jerusalem – deretter 1000 år med Jesus på tronen i Jerusalem i Israel.

Så vil det bli for oss troende en evig herlighet!

 

Men vi leste nå om enkelte som tilsynelatende led nederlag.

Det er fullt mulig å få et mål imot seg, men allikevel vinne seier?

 

Akkurat, det er det som er tilfelle.

Gud har tillatt Satan og de onde kreftene også få prøve oss.

Der Satan enkelte ganger får gå så langt som vi her leser om.

Dette er selvsagt mer unntaket enn regelen.

Satan og de onde åndskreftene lider stort sett nederlag ovenfor oss troende både i denne verden.

Men fremfor alt, i den kommende verden vil han være fullstendig utryddet!

 

Bilde fra et gammelt Hjemmets venn. En sterk historie å fortelle, det var en fransk familie som besøkte en park, og der tok de dette familiebilde. På veien hjem skjedde tragedien at datteren ble kjørt på av en bil, og døde. Da de fremkalte bildet, ser de datteren og Jesus ansikt kommer frem i silhuett.

Det ser man tydelig dersom man fokuserer på den lille jenta.

Hva vet vi? Gud visste at denne jenta skulle bli påkjørt og drept, vi skjønner og forstår ikke slikt. En dag skal også dette bli åpenbart for oss, alle!

 


Sluttkommentar:

 

Etter jeg fikk sparken som bussjåfør hos Unibuss for å ha spilt på kristne radioprogrammer. Så har jeg bl.a. vært på jobbklubb hos NAV. Der var det en dame som jeg fikk nød for som hadde søkt et utall med jobber.

Jeg ba for henne, og i løpet av 1 uke hadde hin jobb, og jeg har ikke fortalt dette til henne enda.

Kanskje jeg får mulighet? Uansett, dette forteller meg at bak det hele kan det være ting som skjer som vi overhode ikke har kontroll på.

Dette kan slå ut både positivt og negativt. Derfor er det så viktig ikke å klage og bedrede hverken seg selv eller andre.

Dypest sett er alt det positive og gode i fra Gud og Jesus.

Og alt det negative og onde ifra Satan og den onde.

Vi gjør våre valg, men det er først da vi står innforbi Gud med våre liv. At vi har muligheten til å forstå og skjønne det hele, før dette forstår og ser vi kun stykkevis og delt.

 

1 Kor. 13. 9 For nå forstår vi stykkevis, og vi profeterer stykkevis.

 

10 Men når det fullstendige kommer, skal det stykkevise ta slutt.

 

11 Da jeg var et lite barn, talte jeg som et lite barn, jeg tenkte som et lite barn, og jeg forstod som et lite barn. Men da jeg ble voksen, tok det barnslige slutt.

 

12 Nå ser dere som i et speil, som et uklart bilde, men da skal dere se som ansikt til ansikt. Nå forstår dere stykkevis, men da skal dere forstå fullt ut, slik også jeg har forstått.

 

13 Nå er det slik at disse tre skal bli stående: Tro, håp og kjærlighet. Men størst av disse er kjærligheten.

(sitat slutt.)

 

Vi som kristne ser våre trengsler og vanskeligheter som en «test», på om vi er i troen, og på den måten er våre prøvelser med å føre oss nærmere målet!

På mange måter, så er vi som troende alltid på seiers siden, da selv våre prøvelser og utfordringer, er Guds «middel» for at vi skal bli likedannet med Hans Sønns bilde.


Rom. 8. 29 Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også forutbestemt til å bli formet i sin sønns bilde, han som er den førstefødte blant mange brødre.

søndag 19. september 2021

Nr. 2931: En oppsummering av PBE notoriske brudd på Norsk lov til Statsadvokaten!

 Nr. 2931:

En oppsummering av PBE notoriske brudd på Norsk lov til Statsadvokaten!

 

Når en møter enkelte ansatte innforbi det offentlige, så lurer jeg på om de er mobbeoffer eller lignede?

Slik de holder på, og er ufine og misbruker sine stillinger?

Så skal de ta igjen for tapt barndom eller hva er det?

Noe riv ruskende gærnt er det i hvert fall!

  

Vi har anmeldt Astrid Myhra hos Plan- og bygningsetaten

 


Lena Christin Omdal hos Plan- og bygningsetaten

 

 

Samt Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten

 

 

Mailen til Statsadvokaten her:

Statsadvokaten i Oslo      Oslo 19/9.2021

 

Klage på henleggelse av

sak 15528512 48006/21-201

 

En oppsummering av PBE notoriske brudd på Norsk lov, som dessverre ingen bryr seg om at det skal ha, eller få noen konsekvenser!

 

(Dessverre er det slik at hele det offentlige apparatet med Kommune, Politi, Sivilombudsmannen, Domstolene, Statsforvalter og Staten forvarer hverandre i tykt og tynt, det er en nesten umulig kamp. Eneste som har «forsvart» oss er Namsmannen, det er vårt eneste lille halmstrå hvis ikke Statsadvokaten gjør noe til vår fordel, ber om etterforskning.)

 

Myndighetene har lagt opp til at en skal kunne bygge uten å søke etc.

Vi ringte endog ned og ble veiledet etc. Hva gjør PBE?

De prøver å være mest mulig vanskelige, samt de bryter gjerne Norsk Lov for å være det!

Det er en etat som notorisk og gjentagende bryter Norsk lov!

 

Plan- og bygningsetaten er notoriske lovbrytere og på feil siden av Loven gang etter gang i møte med oss.

 

Dette med at de nå driver med trusler, er bare et mønster ovenfor oss, at de bryter Norsk lov.

Men det er deres trusler om pengekrav/bøter etc. vi har politi anmeldt Astrid Myhra og Lena Christin Omdal hos Plan- og bygningsetaten her i Oslo By.

Samt Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten.

 

PBE har vært på feil side av Norsk lov med oss gjentatte ganger!

Ser en ikke dette, så er det kun og alene for en vil ikke se!

At vi da skal tas så hardt, for egentlig bagatellmessige overskridelser.

Det er virkelig ille når vi ser som her.

Det offentlige er rause imot seg selv og egne lovovertredelser.

Mens de er knallharde, ja urimelige og hatefulle mot oss for minimale og bagatellmessige overskridelser.

Er vi ikke da mennesker? Som alle kommer noe til kort?

Derfor er det bl.a. at det som i vårt tilfelle, skal det gis dispensasjon og godkjennelse. Ikke bøter og vedtak i flere hundre tusen kroners klassen.

 

1.)  Da vi først tok kontakt med PBE i 2013 hadde vi en kjempefin saksbehandler som forsvarte oss imot vrange naboer og på alle måter gjorde jobben sin, hun veiledet oss hvordan bygge.
Dette ble hun presset på å gå tilbake på og lyve og si at hun ikke husket. Det er åpenbart et meget dårlig arbeidsmiljø hos PBE der en ikke tør å stå for sannheten, for da kommer en i unåde. Tørkeloftet hos PBE er velkjent, stakkars Kaja Aubert Lange som ble omplassert. Sikkert kun og alene for hun sto for noe, innbyggernes beste, ikke verste!

Se her:

https://www.youtube.com/watch?v=ec4Et9vfTGM&t=28s

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_2-4#%C2%A7160

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2439-pbe-her-i-oslo-var-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2448-flere-og-flere-er-enig-med-meg_21.html

 

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-far-ikke-provd-sin-byggesak-i-lagmannsretten-ma-dermed-ut-med-naermere-en-halv-million/

 

2.)  Dispensasjonsloven bryter også PBE. Selve intensjonene bak regelverket bryter de fullstendig, ved å ikke gi oss dispensasjon. Byggene våre vil ikke medføre noen ulemper for allmennheten, tvert imot. Det er en klar fordel, ikke minst at muren vår ligger ½ meter lengre inne enn vår før bedritne skråning. Som både var stygg og som gjorde at det stadigvek kom fyllmasse i veibanen under fuktige dager. Som vår nabo har det i dag som er direkte ekkelt, stygt og ikke til fordel og gunst for en eneste person i Oslo by. Mens vi har de tørt, rent og pent. For allmenheten er vårt byggverk en fordel og en høyere gradering.  At vi ikke får dispensasjon og godkjennelse er kun av en grunn, uvilje og hat i fra PBE!

Se her:

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2588-det-er-dispensasjonsloven-som.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/normal-0-21-false-false-false-no-bok-x.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=j3Ply5RQ6uI

 

3.)  Elendige naboforhold skaper også slik forskjellsbehandling, der PBE egentlig setter alle naboer opp imot hverandre.

 

Se her:

https://www.sokelys.com/ellvill-nabokrig-mellom-christensen-og-naboene-i-stormyrveien-4-og-6-om-parkering/

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202006740

 

4.)  Forvaltningsloven bryter de også, da de ikke vil svare oss.

 

Se her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1967-02-10

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2891-10-sprsmal-til-plan-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2857-bygnings-ingeniren-som-vi-var-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2885-na-er-vi-kommet-til-et.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2884-selv-en-1-klassingen-kan-svare.html

 

https://www.youtube.com/watch?v=ihjNgVeZhdc&t=20s

 

5.)  De gjør stor forskjell på oss og andre naboer som også har bygget samtidig med oss, det er også brudd på Norsk Lov som sier at en skal ikke gjøre forskjell innforbi det samme regelverket. Vi blir rett og slett diskriminert og forskjellsbehandlet. Dette er også Lovbrudd.

 

Se her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2484-ny-sknad-med-nye-saksbehandlere.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

 

6.)  Vi står ovenfor notoriske lovbrytere som tar seg selv til rette. At de nå truer med fiktive bøter og prøver å knekke oss. Alle lover og regler har de null respekt for.

Samt, det er et overveldende hat og vandete imot oss. At vi skal måtte rive dette, er av eneste grunn at PBE skal få viljen sin, som er det glade vanvidd.


Se her:

https://blog.janchristensen.net/2019/08/nr-2542-tilleggsopplysninger-til.html

 

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-fikk-faktura-pa-kroner-180-000-fra-plan-og-bygningsetaten-christensen-raser-og-kaller-fakturaen-kriminell/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2920-selv-plan-og-bygningsetatens_27.html

 

De kunne ha løst dette i dag, med å bare godkjenne det vi har bygget som er til gunst for alle. Er det så viktig for oss å vinne?

Ja, la oss ta med til slutt hvor viktig dette er.
Plan- og bygningsetaten her i Oslo vil at vi skal rive alt, selv om det vi har bygget ikke sjenerer enn eneste person i Oslo by.

Alle anklager som er rettet imot oss av nabo Roar Telje har vist seg å være oppkonstruerte og løgn. Bl.a. at brøyte bil og utrykningskjøretøy ikke kunne komme frem p.g.a. det vi hadde bygget med mur og trapp.

 

Da vi trengte sykebilen for noen år siden, så kom den ikke frem til oss da vi er en klynge på fire hus. Hva gjorde de?
Parkerte i Stormyrveien, og brukte selvsagt trappa vår og fikk komme inn til oss. Selv naboen rett bortafor oss som har en mye lavere kant imot Stormyrveien fikk godkjent trappa, mens vi skal rive alt selv om alt står på vår eiendom. Forstå det den som kan det med slik forskjellsbehandling.

Vi står ovenfor en hatefull og kriminell etat som åpenbart er kun ute etter å lage kvalme og driver med en totalt ondskapsfull heksejakt på oss for å ha bygget noe etter deres anvisninger og til gunst for absolutt alle.

Vi har fått et mye flatere uteterreng, og grønnere.

Vi går sikkert opp og ned ifra Stormyrveien med den trappa vi har som ligger 100 % på vår eiendom, men skal rives allikevel!

Samt, boden gjør at ting kan stå trygt og sikkert inne på vår egen eiendom.

Ingen se den heller fra veien, da den er både liten (11 kvm2). Den ligger så skjermet til og på skyggesiden, bedre måte å utnytte tomten på finnes ikke. Det er vandalisme, og minner om terror det som PBE holder på med.

Sluttkommentar:

Har bare et ønske, se på saken med ugildhet øyne.

Objektivt, da er vi overbevist om at Astrid Myhra og Lena Catrine Amdal hos PBE, og Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten.

De alle tre har gått over streken, og de bør og skal straffes med bøter for å ha drevet med trusler og skremmende adferd.

Samt, ovenfor oss har PBE bryte mange Norske lover, som viser at de faktisk er notoriske lovbrytere som har fått gått under radaren da de er overbeskyttet av andre offentlige instanser som Sivilombudsmannen, Statsforvalter, Oslo Tingrett, Oslo Byråd, og til sist Politiet!

Men vi skal tas, for forhold som åpenbart er innforbi flere lover, ikke minst dispensasjonsloven som sier at hvis det er mer fordeler enn bakdeler, skal dispensasjons gis. Hos oss er det kun foredler, ikke en eneste bakdel!

Det som PBE holder på med, er kun trusler. Det er uredelig og primitivt!

 

Vår tanke er at bøtene på 30 000 og 45 000 som vi aldri fikk fra dem viser at etaten har null kontroll eller bevist hoppet over disse bøtene for å gi oss større og mer sviende bøter!

Hadde namsmannen gått til inndrivelse av de 30 000 kronene hadde de andre bøtene som nå er kommet, vært relevante!

Men så hopper PBE bukk over de to mindre bøtene, og går rett på 60 000, 80 000 og 100 000. 240 000 kroner for å true oss hardest mulig for at vi skal trues til å rive mur, trapp og bod! Dette er brud på mange lover, ikke minst angående trusler. Straffeloven § 263 om trusler omhandler akkurat hva PBE foretar seg ovenfor oss. Det som Astrid Myhra og Lena Christin Omdal hos Plan- og bygningsetaten gjør.  Samt Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten gjør, er kun trusler og misbruk av makt og stilling til å skremme oss til å gjøre noe som er vandalisme og helt bak mål. Rive trapp, mur og bod som er bygget til det beste for alle, og etter PBE anvisninger!


Det er virkelig ille når vi ser som her. Det offentlige er rause imot seg selv og egne lovovertredelser. Mens de er knallharde, ja urimelige og hatefulle mot oss for minimale og bagatellmessige overskridelser.

Er vi ikke da mennesker? Som alle kommer noe til kort? Alle trenger en viss form for raushet eller nåde, selv de som jobber i det offentlige. De igjen må da være noe rause og nådefulle tilbake? Eller så har vi et diktatur, synke så lavt som PBE gjør, får vi håpe blir gjort noe med gjennom en politi etterforskning!