onsdag 8. september 2021

Nr. 2926: Foreldelsesfristen imot alle krav imot oss, er i fra 25.08.2018, alle krav etter dette i fra Plan- og bygninsetaten her i Oslo er derfor straffbare forhold!

 Nr. 2926:

Foreldelsesfristen imot alle krav imot oss, er i fra 25.08.2018, alle krav etter dette i fra Plan- og bygninsetaten her i Oslo er derfor straffbare forhold!

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2741-saken-imot-oss-er-na-foreldet.html

Faksmile fra PBE sitt skriv til oss da dette med mur, trapp og bod ble en ulovlighets sak sett med fra PBE sin side, selv om det var de som veiledet oss i å bygge.

Snakk om å leve i bakvendtland og verre urettferdige.

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

 

 


 

Vi leser her i dette dokumentet:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2015119241&fileid=5803824

 

les nøye dette skrivet, som forteller at det er i fra 25.08.2015 vi blir gjort oppmerksomme på ulovligheten.

Og fra den dagen har PBE 3 år på seg å drive inn pengene:

 

Det står følgende i dette skrivet:

Frist for uttalelse ble i varsel satt til 12.09.2015.Plan- og bygningsetaten har mottatt redegjørelse i epost datert 25.08.2015.

Kommunen har på bakgrunn av redegjørelsenn ikke endret sitt syn i forhold til at det er gjennomført tiltak som er søknadspliktig og følgelig ulovlig.

 

Uansett hvilken dato det dreier seg om, så er det i mnd. skifte august/september 2015 dette i fra Oslo Kommunes side ved PBE ble en ulovlighet sak.

3 år fremover blir da mnd. skifte august/september 2018.

Alle pålegg fra da, er egentlig trusler da det ikke er substans bak pengekravene.

Kun som en brølende løve uten tenner som vi vet hvem som står bak slike ting.

 

Selv Oslo Tingrett og domstols apparatet sviktet her!!!!!!!!!!!!

 

Vi hadde rettsak i Oslo tingrett 11 desember 2018, der dommeren overhode ikke fulgte med i timen da Edvard Os ikke hadde fått med seg det samme som Namsmannen fikk med seg.

Saken imot oss var foreldet da den gikk i Oslo Tingrett.

Ille, og her sviktet også det offentlige imot oss!

 

Sluttkommentar:

 

Det som er klart for oss, meg og min kone.

Det er at det offentlige har gjort noe ulovlig mellom tidsrommet høsten 2018 til sommeren 2020, nærmere bestemt 1/7. 2020 til Namsmannen sa sitt.

Men fra 1/7. 2020 inntil i dag er det som har skjedd i saken, med truing av fiktive bøter som aldri er blitt forsøkt inndrevet.

Da PBE med Astrid Myhra og Lena Christin Amdal, samt Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten er åpenbart kriminelt.

Der flere lover etter vårt skjønn er blitt brutt.

 

Ikke minst disse lovene:

 

§ 390 a.

Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred eller som medvirker hertil straffes med bøter eller fengsel inntil 2 år.

 

Offentlig påtale finner bare sted når det begjæres av fornærmede og finnes påkrevet av almene hensyn.

 

§ 263.Trusler

 

Den som i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt, straffes med bot eller fengsel inntil 1 år.

Ingen kommentarer: