mandag 6. september 2021

Nr. 2925: Tillegg opplysninger sendt Oslo Politiet, og bekreftelse på mottatt sak med saksnummer av vår anmeldelse PBE!

 Nr. 2925:

Tillegg opplysninger sendt Oslo Politiet, og bekreftelse på mottatt sak med saksnummer av vår anmeldelse PBE!


https://blog.janchristensen.net/2021/09/nr-2924-var-pa-grnland-politikammer.html


Her er skjermdump av anmeldelsen

 

 

Her er mailen sendt Oslo Politi kammer:

 

Til Oslo Politi kammer vedrørende anmeldelse

15528512 48006/21-201

Oslo 6/9. 2021

 

Til Kristine Torp Johansen

Tilleggs opplysninger vedrørende anmeldelsen

 

Hendelses forløpet med PBE

 

https://www.sokelys.com/har-fatt-bekreftelse-pa-sin-anmeldelse-av-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-har-anmeldt-dem-for-trusler/#more-39217

 

Det står følgende:

Gjerningsdato: 01.07.2020 Med det menes at i fra den dato er det ikke noe tvil at det PBE ved Astrid Myhra og Lena Christin Omdal har vært trusler og skremmende adferd.

Samt Kirsten Partapuoli hos Innkrevingsetaten har drevet med gjentatte trusler. Disse tre personene anmelder vi, samt etatene Innkrevingsetaten og Plan- og bygningsetaten her i Oslo by.

 

 

Men i fra august 2018 til 01.07.2020 var det også det samme, men da burde de ha vist at kravet imot oss var foreldet.

Noe de kanskje også viste, men allikevel sendte ut fiktive pengekrav?

 

Erstatningskrav

 

Vi har «tapt» minst ½ Million her med en rettsak etter august 2018 da kravet imot oss var foreldet.

++++ mye arbeid imot en etat som har bare vært vanskelige, vriene og ikke ønske å ha dialog.

Dette har ikke vært gratis for oss på noen som helst måte!

 

PBE både truer og sender ut fiktive tvangsmulkter i en størrelsesorden som er helt, helt hinsides. Der de varierer i fra 20.000, - kr, 30.000, - kr og oppover.

Vi er kun to enkle personer med moderat inntekt. True med slike bøter er også skremmende og plagsom adferd, det er flere brudd på Norsk lov.

 

Straffelovens paragraf 390 a, der det heter at "den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs adferd krenker en annens fred".

 

1.)   Vi flyttet inn i Krokstien November 2012.

 

2.)  I løpet av 2013 ringer vi ned til PBE og får veiledning i forbindelse med ferdigattesten som ikke kommer. Da var dette slik at vi hadde et meget godt forhold til PBE og Kaja Aubert Lange som støttet oss i en konflikt med naboe Roar Telje som mislikte alt med våre hus.

 

3.)  2014 bygger vi trapp, bod og mur.

 

4.)  2015 blir dette funnet å være en ulovlighetssak. Selv om vi har fått veiledning av PBE.

 

5.)  2016 søker vi og får avslag.

 

6.)  August 2018 er alle krav imot oss foreldet, rent juridisk da dette med oss ble en ulovlighetssak 2015 august.

 

7.)  Forhold mellom august 2018 til 1 juli 2020. Som også er straffbare rent juridisk, men her mener vi at PBE kan ha hatt manglende kunnskap og forståelse som vi hadde?

 

8.)  1 Juli 2020 sa Namsmannen at saken imot oss var foreldet. Etter at PBE prøvde å bruke Namsmannen imot oss å trekke oss for penger i et foreldet krav.

 

9.)  Etter 1 Juli 2020 er alle krav imot oss sett på som truing. Mellom august 2018 og 1 Juli 2020 var alle krav rettet imot oss som ulovlige. Om de ansatte i PBE visste dette, det vet ikke vi. Men etter Namsmannen sa ifra, er alle krav rettet imot oss straffbare forhold. For da er det bl.a. Paragraf § 263 som kommer inn etter vår vurdering og mening.

 

10.)                     Vi ønsker at PBE med bl.a. Lena Catrine Omdal, Astrid Myhra skal stå til ansvar for dette. Det må være fullstendig kortslutning hos PBE og disse saksbehandlerne og enhetslederne!

 

11.)                     Ønsker også økenomisk oppreisning, da dette er helt uholdbart.

 

 

Sluttkommentar:

 

Plan og bygninsetaten ved Lena Catrine Omdal, Astrid Myhra og andre, har drevet med langvarig hets, trusler og truing.

Det fremstår jo faktisk som ‘trusler’ såfremt bøtene ikke aktivt innkreves, etter Namsmannen klare svar at saken er foreldet.

Samt at Namsmannen skriver følgende:

 


Fra august 2018 inntil i dag. Men fra 1/7. 2020 er det straffbart, for da er det åpenbart for alle og enhver at kravene imot er foreldet.

Da Namsmannen sa så klart og tydelig ifra at dette burde og skulle de ha vist.

Men etter 1 juli 2020 finnes det ingen unnskyldning eller formildende omstendigheter for å ikke å vite at det er truing å drive med true med foreldede krav!

 

Saken imot er foreldet.

 

At PBE fortsetter å true med fiktive bøter, er helt, helt, helt utrolig og ubegripelig. Kortslutning, ondskap og kriminalitet.

 

Paragraf § 263 og andre lover er åpenbart bryt.

 

Lena Christin Omdal, Astrid Myhra og andre har bryt § 263 ved å sende krav og trusler om bøter som er foreldet, de andre som vi sikter til er vanskelige å vite da PBE også sender ut krav uten underskrift. Som gjør truslene mer alvorlige når en ikke vet hvem i PBE som står bak disse truslene og denne kriminalitet.

 

Har det «klikket» for dem, det er ikke noen rasjonell oppførsel og «normal» av mennesker som skal være «korrekte» også i forhold til sitt eget regelverk og Norsk lov!

 

Link som vedlegg, der vi tar med dette fra punktene over.

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201405856

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2015111910&fileid=5783375

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2015119241&fileid=5803824

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016085005&fileid=6437282

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016085005&fileid=6437288

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016085005&fileid=6437290

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016122060&fileid=6585439

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016144514&fileid=6667062

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016085000&fileid=6437248

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2016085000&fileid=6437248

 https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021062888&fileid=9608999

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021037609&fileid=9520789

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021037609&fileid=9309086

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020158354&fileid=9353530

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020145032&fileid=9309086

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020038494&fileid=8961362

 

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2741-saken-imot-oss-er-na-foreldet.html

 

https://www.sokelys.com/blogger-og-bibellaerer-jan-kare-christensen-politianmelder-astrid-myhra-og-lena-omdal-ved-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-for-langvarig-hets-trusler-og-truing/

 

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2439-pbe-her-i-oslo-var-i.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2465-pbe-prver-na-skremme-oss-til.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/06/nr-2482-etter-5-ars-kamp-sa-kom-svaret.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2551-det-er-et-rotete-og.html

 

https://www.sokelys.com/fatt-tvangsmulkt-pa-60-000-og-bygningsetaten-truer-med-ytterligere-180-000-i-boter/

 

https://www.sokelys.com/mot-hard-landing-for-bibellaerer-og-evangelist-vil-ubonnhorlig-inndrive-tvangsmulktene/

 

https://www.sokelys.com/har-fatt-varsel-om-tvangsinndrivelse-av-tvangsmult-som-forfalt-15-oktober-2020-ma-ut-med-31400-kroner-og-ytterligere-60-000-er-pa-vei/

 

https://www.sokelys.com/ulovlig-mur-har-fatt-tvangmulkt-pa-kroner-60-000-trues-med-nye-boter-dersom-palegget-ikke-etterfolges/

 

https://www.sokelys.com/pbes-frist-gikk-ut-og-christensen-har-ikke-etterkommet-rivningsvedtaket-fra-oslo-kommune/

 

https://www.sokelys.com/christensen-og-den-omstridte-muren-fikk-forlenget-frist-med-a-rive-til-15-april-2021/

 

https://www.sokelys.com/idag-forfalt-en-ny-tvangsmulkt-for-christensens-ulovlige-mur-hadde-fatt-frist-til-1-juni-med-a-rive/

 

https://www.sokelys.com/ma-ha-revet-muren-innen-45-dager-ellers-palyder-en-ny-tvangsmulkt-pa-kroner-45-000/

 

https://www.sokelys.com/ny-tvangsmulkt-for-blogger-christensen-trues-med-bot-pa-45-000-etter-at-mulkten-pa-30-000-na-gar-til-innkrevning-trues-videre-med-boter-opptil-100-000/

 

https://www.sokelys.com/christensens-klage-til-fylkesmannen-over-tvangsmulktene-forte-ikke-frem-kun-muren-er-omfattet-av-tvangspalegget-men-bloggeren-ma-likevel-punge-ut/

 

https://www.sokelys.com/blogger-ilagt-tvangsmulkt-pa-20-000-fordi-han-ikke-har-revet-ulovlig-oppfort-stottemur-trues-med-ytterligere-30-000-i-tvangsmulkt/

 

https://www.sokelys.com/blir-truet-med-ny-tvangsmulkt-pa-80-000-dersom-muren-ikke-er-fjernet-innen-to-uker-men-christensen-er-uboyelig/

 

https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

 

https://smyrnamenighet.wordpress.com/2020/12/13/sissel-kyrkjebo-sender-klage-pa-jan-kare-christensen-muren-til-plan-og-bygnings-etaten-i-oslo/

 

https://oslokirken.no/kryssilden/les1/lots-kone-jankaarechristensen

 

Samt her:

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019084482&fileid=8541432

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019084482&fileid=8541432

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021062888&fileid=9608999

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021108097&fileid=9765550

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2019112322&fileid=8691789

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2020091882&fileid=9139632

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2866-fikk-en-mildere-mail-ifra.html

 

Her viser det atter igjen at Astrid Myhra og Lena Christin Omdal ikke skjønner at å true med bøter som hadde vært reelle hvis kravet imot oss ikke hadde vært foreldet.

Hadde da vært forferdelig ille for oss, nå i dag er det kun tomme trusler og hensynsløs og kriminell adferd da disse bøtene aldri blir inndrevet.

De setter en dato tatt ut av det blå, et beløp ut av det blå, og skremmer!

Ingen av bøtene etter Namsmannen sa sitt, er hverken forsøkt innkrevd eller innkrevd.

 

https://www.sokelys.com/blogger-christensen-klager-bygningsetaten-inn-til-sivilombudsmannen-fordi-de-fremsetter-trusler-om-boter-uten-a-folge-dem-opp/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/08/nr-2912-statsforvalteren-i-oslo-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/06/nr-2745-det-er-et-godt-stykke-arbeid.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2860-plan-og-bygningsetaten-prver-na.html

 

https://blog.janchristensen.net/2021/05/nr-2856-de-statlige-og-kommunale.html

 

Denne er også straffbar, jeg forandrer dato for kriminaliteten til Astrid Myhra og Lena Christin Omdal til 1 September 2018, alt etter da er truing og skremmende og plagsom krenker vår fred og truer med fiktive bøter som er både foreldet og som aldri er blitt forsøkt innkrevet. Kun for å skremme og virke intriger innad i Familien Christensen og nabolaget vår.

 


Ingen kommentarer: