tirsdag 7. september 2021

Nr. 2918: Det er direkte dobbelt moralsk slik mange kristne opptrer med å være imot homofile, men «for» gjengifte, da Guds ord advarer imot begge deler i det nye testamentet!

 Nr. 2918:

Det er direkte dobbelt moralsk slik mange kristne opptrer med å være imot homofile, men «for» gjengifte, da Guds ord advarer imot begge deler i det nye testamentet!

 

Det er underlig med mange kristne som fordømmer det meste, bortsett fra gjengifte.

Selv om Guds ord taler klart om at for troende er dette hor.

Illustrasjonsbilde

 

 

Bibelen taler veldig sterkt om ikke være partisk i en sak.

Vi som troende må i alle deler være nøye, ikke bare på eller noen få områder.

Men i alle deler.

Derfor kan vi ikke hate noen synder, og dekke over andre.

 

For meg så fremstår det som velig problematisk og lite tillitsvekkende som mange opptrer i dag.

 

Når det gjelder homofile og lesbiske, så skal de leve i sølibat selv om de har følelser som er avvikende. Der hvis en mann er tiltrukket av en mann, eller en kvinne av en kvinne, så skal de leve i sølibat.

 

Men når det gjelder skilte kristne, så er det så synd på dem.

Skulle de føle trang til å gifte seg både en, to og flere ganger, så må de da for all verden få lov til dette.

Men hva sier skriften?

Den samme bibel som sier at hvis en mann eller kvinne er trukket til en av sitt eget kjønn. Det er imot Guds ord og Guds vilje.

Så sier den samme bibel at hvis en troende blir skilt, så skal han leve i sølibat eller forlike seg med sin første ektefelle.

Eneste som gir tillatelse til gjengifte – under noen omstendighet – det er død!

 

Første korinter 7,10-11: Om å gå fra hverandre

 

10 Til en ektefelle befaler jeg ved Herren: En kvinne skal ikke gå fra sin mann.

 

11 Men hvis hun går fra ham, skal hun enten leve i avholdenhet eller bli gjenforenet med sin mann. Og en mann skal ikke forlate sin kvinne.

 

Videre sier skriften følgende:

 

Rom. 7. 2 En kvinne som har en ektemann, er bundet til ham, men hvis hennes mann dør, er hun løst fra sin manns lov.

 

3 Hvis hennes mann lever og hun blir sammen med en annen, skal hun kalles en horkvinne. Men hvis hennes mann dør, er hun fri fra hans lov og er ingen horkvinne om hun blir sammen med en annen mann.

 

Tar med et siste skriftsted.

 

Lukas 16,18: Skilsmisse og hor

 

18 “Alle som forlater sin kvinne for å ta en annen til ekte, driver hor. Også alle som tar til ekte en som er forlatt av sin mann, driver hor.”

 

Her er skriften så klar som det er mulig.

Det er ikke lov å gifte seg på nytt som en troende.

Gjør vi det, så driver eller lever vi i hor, konstant.

 

I ytterste konsekvens. Så fører dette også oss til fortapelse.

Skriften sier:

 

Første korinter 6,09-11: De skal ikke arve Guds rike

 

9 Vet dere ikke at ingen urettferdig skal arve Guds rike? Så bli ikke ført på avveier! Ingen horkarer eller avgudsdyrkere, og ingen som driver hor, ingen transvestitter, og ingen som driver utukt med menn eller lar seg bruke til utukt med menn, kan arve Guds rike.

 

10 Det skal heller ingen tyv eller en som er grisk, en drukkenbolt, en spotter eller en pengeutpresser.

 

11 Slik var noen av dere. Men dere ble renset, helliggjort og rettferdiggjort i Herren Jesu navn ved Guds ånd.

 

Skriften sier også følgende:

 

Jakob 3. 1 Brødre, ikke mange bør bli lærere, for vi vet at de skal få det strengere under dommen.

 

Skriften er veldig enhetlig og klar. Være gjengiftet som forkynner, bryter imot Guds standard.

Det finner vi også i GT. Der prestene ikke kunne gjøre ting som andre kunne. Standarden er høyere for forkynnere og de som skal stå i Guds navn og tale.

 

Vi leser om at skriften gir et klart vitnesbyrd om presten i den gamle pakt hvordan han skulle leve, som sto i det samme ansvarsforholdet innfor Gud og sine medmennesker som forkynneren og tilsynsmannen står i den nye pakt. 3. Mosebok 21:14: «En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge – noe slikt må han ikke gifte seg med. Bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru».

Vi leser om at Gud gir det samme vitnesbyrd og krever det samme av Presten under det kommende 1000-årsriket som skal tjene for folket i Jerusalem i Israel, der lov og rett skal gå ut i fra. Esekiel 44:22: «En enke eller en kvinne som hennes mann har skilt seg i fra, skal de ikke ta til hustru, men bare jomfruer av Israels ætt. Men de kan ta en enke som er enke etter en prest».

Når Skriften er så klar når det gjelder presten i den gamle pakt og under 1000-årsriket, så er den ikke mindre klar når det gjelder under menighetens tidshusholdning, vi som lever under det herligste og største privilegium av alle; «èn kvinnes mann».

 

Sluttkommentar:

 

Må si at det er veldig underlig at troende som tror på bibelen, ikke får med seg hva Guds ord sier om gjengifte.

Men når det gjelder hva Guds ord sier om homofilt og lesbiske forhold.

Der er så mange krystallklare.

Jeg er forundret at det skal gis så mye «nåde» til de som er skilte som troende/kristne.

Mens homofilt og lesbiske forhold, snakker en åpent og så «lett» opp og imot!

 

Det er klart at alle mennesker skal behandles med respekt, som mennesker.

Men Guds ord taler like klart imot gjengifte for oss troende, som den taler imot homofilt og lesbiske forhold!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Så du tenker at homofile som ikke lever i sølibat kommer til helvete?

Jan Kåre Christensen sa...

Tror du har totalt misforstått hele artikkelen når du skriver slik.
Poenget med artikkelen er å påpeke at gjengifte er en like stor synd – om ikke verre – enn homofilt samliv etc.

Håper dette var oppklarende?