lørdag 24. februar 2024

Nr. 3349: Finn Arne Lauvås har også vært en stor, stor Velsignelse for meg!

 Nr. 3349:

Finn Arne Lauvås har også vært en stor, stor Velsignelse for meg!

 

Det har vært viktig for meg å advare imot Finn Arne Lauvås erstatningsteologi.

https://blog.janchristensen.net/2024/02/nr-3344-jeg-advarte-imot-finn-arne.html

 

Men samtidig, det var Finn Arne som døpte meg i vann.

https://blog.janchristensen.net/2015/08/nr-1202-hvorfor-evangelist-finn-arne.html

https://www.sokelys.com/hvorfor-evangelist-finn-arne-lauvas-onsket-at-jeg-var-druknet-med-andre-ord-var-bragt-til-taushet/

 

Det var også Finn Arne Lauvås som ledet meg igjennom til også Åndens dåp

 

Dette skriver jeg om her. Som jeg legger ut her.

Egentlig et motskriv, men det forteller om min opplevelse.

 

https://blog.janchristensen.net/2023/03/nr-3194-spotteren-ivar-haugsbakk-med.html

 

 Nr. 3194:

Spotteren Ivar Haugsbakk med enda nytt lavmål!

 

Jeg ble døpt i Den hellige ånd med tunger som kom av seg selv etter som jeg selv talte. En herlig, viktig og stor opplevelse.

Det står i skriften følgende «kom Den hellige ånd over dem, og de talte i tungemål og profeterte.» Dette erfarte jeg!

Kan huske meget godt første gang jeg talte i tunger og erfarte Åndens dåp.

Det var i min hjemby Skudeneshavn på Karmøy.

Rett utenfor gamle SR Banken, som vist på bildet.

 


Jeg har skrevet en artikkel om denne nedrige personen som driver med regelrett vranglære, bortforklaring og spotter Gud og Guds Ånd!

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2981-ivar-haugsbakk-som-underviser.html

 

Dette skriver Haugsbakk i Avisen Dagen:

https://www.dagen.no/korsets-seier/pinsebevegelsens-tungetale-er-ikke-noe-sprak-men-babbel/?fbclid=IwAR1AjMNvfflfvC7oRGbMV-17pjafq9p9meMPIaepXGqU-Iiiz74Q0voNNjI

 

Pinseleder Daniel Alm om tungetaletrend: – Alle som vil kan tale i tunger (Korsets Seier 03.03.2022).

 

Alle som vil kan tale i tunger? Det er jo slik det er blitt i den pinsekarismatiske bevegelsen, der det de kaller tungetale er blitt en viljes handling. Tungetale, eller mer presist «å tale i en tunge i et språk», er Åndens gave å tale et menneskespråk med mening (1 Kor 14,10) – et språk man i utgangspunktet ikke kan. Men Pinsebevegelsens «tungetale» er jo slett ikke noe språk, men heller en slags repeterende uforståelige ord.

(sitat slutt.)

Alt som er rett, er det også en bakside med

 

Det er selvsagt riktig det Haugsbakk hevder.

Det er mange usunne og ubibelske forhold med de som taler i tunger.

Samtidig, det er millioner som har erfart dette som Haugsbakk hevder er babel. Å få er nytt språk som en selv ikke har lært. Ikke bare et språk, men flere.

 

Det er som Haugsbakk hevder at de som blir opplært å tale i tunger, det er ikke sunt og bibelsk.

Hevde da at det å tale i tunger er babel, er kun en spotter og forført person som gjør. Tungemålsgaven er en Gudgitt gave.

 

Vi leser så vidunderlig hva som skjedde på Pinsefestens dag

 

Ap.gj. 2. Da pinsedagen kom, var de alle* samlet på samme sted.  *de tolv, vers  1:26 ,  2:4 ,  2:7 

Da skjedde det at det plutselig kom en lyd fra himlene, som en kraftig stormvind. Og den fylte hele huset der de oppholdt seg.

Da fikk de se noe som lignet tunger av ild. De ble fordelt slik at de satte seg én på hver av dem.

Da ble de alle* fylt med Den hellige ånd, og de begynte å tale i fremmede tungemål, alt etter som de ved ånden ble gitt å uttale seg på.  *de tolv, vers  1:26 ,  2:4 ,  2:7 

 

Her leser vi så vidunderlig, de ble alle fylt med Den hellige ånd. Og begynte å tale i fremmede tungemål som Haugsbakk med sin spott sier er babel.

 

Videre leser vi det samme i Kornelius hus

 

Ap.gj. 10. 44 Mens Peter ennå talte, falt Den hellige ånd over alle som hørte budskapet.

45 De omskårne troende som var sammen med Peter, ble forbløffet over at Den hellige ånds gave også var blitt utøst over dem fra folkeslagene.

46 De hørte at de talte i tungemål, og at de opphøyet Gud.

47 Til det spurte Peter: “Kan noen nekte dem vannets dåp når de også har fått av Den hellige ånd?”

48 Så befalte han at de skulle bli døpt i Herrens navn. Deretter ba de dem bli hos dem noen dager.

 

Her leser vi det samme, de ble fylt med Den hellige ånd og talte i tungemål som spotteren Haugsbakk hevder er babel. Det er millioner som har opplevd det samme i ettertid. Både blant de første kristne og opp til i dag. Gjennom 2000 år er det mennesker som har erfart det samme som spotteren hevder er babel.

Vi leser det samme om Johannes disiplene erfart det samme

 

Ap.gj. 19. Det skjedde mens Apollos var i Korint: Paulus reiste gjennom de øvre distriktene og kom til Efesos. Der møtte han noen av disiplene.

Da spurte han: “Fikk dere av Den hellige ånd da dere kom til troen?” De svarte: “Vi har aldri hørt om noen hellig ånd!”

Da spurte han: “Men hvordan ble dere døpt?” Og da svarte de ham: “Med Johannes’ dåp.”

10 Da sa Paulus: “Johannes døpte i sannhet en dåp til anger, men han sa til folket at de måtte tro på ham som kom etter ham, på Kristus Jesus.”

11 Da de hørte dette, ble de døpt til Herren Jesu navn.

12 Etter hvert som Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem, og de talte i tungemål og profeterte.

13 Alle mennene var tilsammen omkring tolv.

Alle mennesker til alle tider som har mottatt Åndens dåp, har talt i tunger. Det står her rett ut følgende: «Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem, og de talte i tungemål og profeterte.»

Det er dette som har fult alle som har erfart denne store og herlige opplevelse og gaven. Bl.a. tale i nye tunger, tungemålsgave de ikke har lært på annen måte enn gjennom å motta dette overnaturlig.

 

Er det nødvendig å advare slikt imot Ivar Haugsbakk og hans lære?

 

For oss som har erfart dette, er Haugsbakk en narr. Vi vet at han driver med å nedbryte troen.

 

1 Tim. 6. 20 Timoteus, ta vare på det som er overgitt deg i din varetekt! Unngå ugudelig prat og slike motstridende læresetninger som med falskhet kalles kunnskap.

21 Slike som forkynner dem, har forvillet seg bort fra troen. Nåde være med deg. Amen

Han er innenfor her Apostelen Paulus taler om:

«Slike motstridende læresetninger som med falskhet kalles kunnskap. Forvillet seg bort fra troen.»

Det er de nyfrelste og de som søker denne opplevelsen.

Som denne forkynnelsen er farlig for.

Derfor advarer jeg imot han og hans villfarne lære.

Jeg er redd at slik slangen narret Eva med sin list, er også dine tanker ført på avveier, bort fra den oppriktige og rene hengivenhet til Kristus.

Hele premisset for Haugsbakk lære er forgiftet.

Med sine egne ord avslører han seg selv som en løgner.

Som vrenger på skriften, til sin og andres undergang.

 

Vi avslutte denne korte artikkelen med å fortelle om min egen Åndsdåpsopplevelse!

Jeg ble frelst 25 januar 1981. I begynnelsen som en troende gikk min åndelig vekst smått. Egentlig ikke noe bakdel at ting tar tid.

Slik var det for meg.

Men så begynte den åndelige lengselen å skyte fart.

Bl.a. ble jeg med Evangelist og bibelærer Finn Arne Lauvås med på møter rundt.

Der jeg var med han på møter inne i Nedstrand, Kopervik, Norheim og Sævelandsvik (Åkrehamn) i forskjellige frie venner menigheter.

 

Dette var april 1982 etter jeg og Finn Arne hadde vært på møte på Saron i Sævelandsvik.

Dato husker jeg ikke nøyaktig, men at det var medio april 1982 vet jeg.

Vi pratet i sammen og jeg fortalte at jeg kjente at det presset på noe veldig i mitt indre.

Da sa Finn Arne at jeg bare skulle «slippe» det løs, dette var Jesus og Den hellige Ånd som virket.

Med andre ikke fra meg selv, men det var Guds selv med sin Ånd som arbeidet.

Jeg kan minnes at Finn Arne hadde en stasjonsvogn til å ha lydutstyret som bak i bilen. Jeg gikk av da ved en plass i Skudeneshavn der SR banken da lå. Han kjørte videre til Kaien der han bodde, og jeg gikk av for å sykle hjem til Vik.

Jeg gikk over veien, og stoppet opp.

Da for første gang talte jeg i nye tunger flytende.

Det kom helt av seg selv, og der ble jeg døpt i den hellige ånd og tungene fløt over mine lepper. Et språk og en kraft som jeg ikke hadde ifra meg selv, men ifra Gud.

Siden da, i april 1982 har jeg vært en tungetaler, hallelujah!

At jeg på noen som helst måte presset på selv, ble lært av noen. Er så langt bort ifra virkeligheten det er mulig å komme.

Det presset på i mitt indre, og jeg bare «slapp» det løs og det kom helt av seg selv. All ære til Gud og Lamme!

Tungemålsgaven er en Gudgitt gave og Åndens dåp likeså. Kalle dette for babel og dra alt over en «kam» som Haugsbakk gjør. Er å spotte Gud og hans Ånd.

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2018/12/nr-2360-sa-sender-han-regn-ned-til-eder.html

https://blog.janchristensen.net/2018/12/nr-2361-tungemalsgaven-dens-bruk-og.html

http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2018/12/no-1743-then-he-sends-rain-down-to-you.html

http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2018/12/1744-gift-of-tongues-its-use-and.html

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=naadegavenes-bruk-og-hensikt

http://www.janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=er-all-tunemaalstale-fra-gud


 

 

fredag 23. februar 2024

Nr. 3348: Miljøbussene fra miljøhovedstaden Oslo i 2019 som har kostet 1 Milliard, er nå nr. 2 overlevert Avinor!

 Nr. 3348:

Miljøbussene fra miljøhovedstaden Oslo i 2019 som har kostet 1 Milliard, er nå nr. 2 overlevert Avinor!

 

 https://online.flippingbook.com/view/737795484/16/

https://www.vartoslo.no/elbuss-hele-oslo-lan-marie-nguyen-berg/nye-elbusser-pa-plass-i-hovedstaden/195874

 

Miljøhovedstaden 2019. I 2019 var Oslo europeisk miljøhovedstad.

Hovedmål for markeringen: Vise fram «folkets grønne skifte»

Der disse bussene som ble anskaffet for 1 milliard, som har egentlig vært en katastrofe.

Nå prøver Ruter/Unibuss å kvitte seg med disse bussene der de nok nesten gir bort disse mot å lake dem gratis. Bare Avinor vil ta imot dem.

Se her for bildet av disse bussene, som er lakkert gratis til Avinor.

Bare de vil ta imot disse bussene.

Snakk om tapps prosjekt nr. 1

1 Milliard minst garantert.

Kastet ut av vindu 1 Milliard som Oslos penger.

https://blog.janchristensen.net/2024/02/nr-3339-unibuss-hevder-de-har-solgt.html

https://blog.janchristensen.net/2024/02/nr-3341-unibuss-vant-det-nye-anbudet.html

 

Omlakkert Ruter/Unibuss buss fra 2019

 


 


 

 

 

torsdag 22. februar 2024

Nr. 3347: Unibuss sjåfør skulle ha pause i Vestby med ny Man, som han prøvde å parkere inn i en snøfonn for å skade bussen muligvis?!

 Nr. 3347:

Unibuss sjåfør skulle ha pause i Vestby med ny Man, som han prøvde å parkere inn i en snøfonn for å skade bussen muligvis?!

 

I dag Torsdag 22 februar i det jeg kjørte forbi Sirkel K i Vestby.

Så jeg en helt ny Man buss fra Unibuss som ikke er vel i drift enda på linje 25 som de skal gå.

Var plassert inne i en snøfonn, da bussjåføren skulle ha pause muligvis?

Underlig var det, at han rygget rett inn i en snøfonn.

Det er da masse plass til å unngå dette der som det er plass som en liten fotball bane der ute.

Skjønner ikke at det er mulig å kjøre så uansvarlig. Hva er det som skjer med sjåførene i Unibuss? Er det slik at det er fritt frem for dårlige sjåfører?

 

Jeg var ute i går og så tilfeldigvis hvordan bussene blir parkert av bussjåfører fra Oslo.

Da kjørte en rett inn i en snøfonn for om mulig å ødelegge bussen?

Selv om det var plass mer enn nok til å unngå dette!

Ikke rart at en har problemer her i Oslo.

 

Her Man bussen fra Unibuss.


 

Bussen kjørt inn i snøfonn
 

Her ligger deler av bussen igjen

 

Sluttkommentar:

 

Bussen ble skadet, og var dette en uerfaren sjåfør som fikk kjøre denne flotte bussen på denne måten?

Unibuss har skader på bussene som må koste skjorta, og vel så det?

https://blog.janchristensen.net/2024/02/nr-3343-hvordan-er-det-med-konomien-til.html

 

Her var det en totalt unødvendig skade.

Sjåføren prøvde ikke engang å kjøre bussen ut av snøfonna før han tok seg pause. Om han var på Sirkel K eller på Burger King. Det vet jeg ikke!

Men skade bussen slik for å komme seg fort bort til maten.

Det er helt, helt undermåls.

Hvilken opplæring får disse? Den må være særs dårlig!

https://blog.janchristensen.net/2024/01/nr-3331-problemene-vi-ser-i-dag-med-el.html

 

Vil dette få konsekvenser? Dette er Unibuss som har så mye i gjeld.

Det betyr vel ikke noe lengre for dem hva de gjør?

De steker egentlig i sitt eget fett. Og hvordan de skal unngå konkurs eller å bli overtatt av et annet selskap. Det har jeg vanskelig for å se for meg med slike sjåfører som ikke bryr seg overhodet hvordan en behandler bussene.

Forferdelig, og ikke akseptabelt.

https://blog.janchristensen.net/2024/01/nr-3330-unibuss-vil-de-ga-konkurs-eller.html

 

onsdag 21. februar 2024

Nr. 3346: Preterismen har også «gode» argumenter angående det kommende 1000 årsriket, selv om de ikke stemmer med skriften!

 Nr. 3346:

Preterismen har også «gode» argumenter angående det kommende 1000 årsriket, selv om de ikke stemmer med skriften!

 

Ved at de forkaster dispensasjonslæren og læren om det kommende 1000 årsriket.

Erstatningslærer er dette. Der Menigheten har tatt det kjødelige Israels plass og Israel som folk og nasjon må bli frelst en og en som oss hedninger.

 

Der bl.a templet og noen av de GT ofringene vil komme tilbake som bl.a. Hebreerbrevet taler imot.

http://www.janchristensen.net/bibelkommentar-hoved.php?side=bibelkommentarer-Brevet-til-Hebreberne

 

Så har Finn Arne Lauvås og Preterismen en del argumenter som kan virke «riktige». Dette har jeg skrevet om før.

https://blog.janchristensen.net/2024/02/nr-3344-jeg-advarte-imot-finn-arne.html

 

Sluttkommentar:

 

Finn Arne Lauvås har noe som så absolutt bør drøftes. Trenger ikke drøfte det med han og andre som tilhører Preterismen. Men at ting bryter, når vi går inn i 1000 årsriket med ting som er viktig i den nye pakt. Det er sikkert, ikke minst at det skal bygges et nytt tempel og noe av de gamle testamentelige ofringene vil bli gjenopptatt. Da i en ny form enn det var i GT og den gamle pakt!

 

Gamle testamentet og det nye testamenter er uløselig knyttet i sammen.

Med Finn Arne Lauvås og Preterismen så setter en bare en rød strek over hele det Gamle Testamentet.

Samt mesteparten av det nye testamentet.

Rett og slett, løftene til Israel gjelder ikke lengre ikke for det kjødelige i Israel uten «gjennom» det samme som gjelder oss hedning kristne.

 

Her er noen relaterte artikler om templet og de kommende 1000 årsriket:

http://undervisning.janchristensen.net/2015/10/nr-80-gjenopprettelsen-av.html

http://undervisning.janchristensen.net/2015/10/nr-79-jesus-er-den-kommende-fyrsten.html

https://blog.janchristensen.net/2011/09/nr-195-1000-ars-riket.html

https://blog.janchristensen.net/2013/04/nr-595-under-det-kommende-1000-arsriket.html

https://blog.janchristensen.net/2013/12/nr-728-israel-er-guds-folk-i-fortid.html

https://blog.janchristensen.net/2014/07/nr-833-israel-er-de-forkastet-av-gud.html

https://blog.janchristensen.net/2014/08/nr-839-hvem-kommer-til-leveetter-jesus.html

https://blog.janchristensen.net/2015/10/nr-1247-i-det-kommende-1000-ars-riket.html

https://blog.janchristensen.net/2015/12/nr-1329-jesu-kristi-herredmme-er.html

https://blog.janchristensen.net/2016/07/nr-1598-davids-grav-er-ikke-ved-den-vre.html

 

Tar med til slutt en artikkel som jeg skrev for faktisk flere år siden:

 

http://undervisning.janchristensen.net/2017/12/nr-112-ezekiels-tempel-under-1000-ars.html

 

 

Nr. 112:

Ezekiels tempel under 1000 års riket!


Eric Sauer skriver:

At all events, in his prophecy of the Messianic salvation Ezekiel pictures a future sacrificial service with so many details and such exact and particular statements and measurements that it seems scarcely possible to understand it all as simply symbolic and spiritual. The difficulty then is that, in spite of the instruction in Hebrews (10:10, 14; 8:13, 7:18), there will then be a service of sacrifices after the completed work of Golgotha; and that this will include burnt offerings, meal offerings, thanks offerings, and sin offerings, and a holding of special feasts (Passover, Tabernacles: Ezek. 45:21, Zech 14:16). It is possible to resolve this difficulty by regarding these offerings as holding much the same status as Baptism and the Supper in this present time, that is, as tokens of remembrance, as representations of the now accomplished work of redemption. They will be symbolic pictures looking backward, just as the Old Testament offerings, done away by the Cross, looked forward, to a forseen but then still future work of redemption, which at that time was not yet accomplished but which would be carried out in due time, even "when the fullness of time was come" (Gal.4:4)." (sitat slutt).

Det Eric Sauer sier, er at dette vil bli som en motsats som de i GT gjorde. De så fremover, men under 1000 års riket vil en se bakover, til Golgata og Jesu offer for oss. Ved å ofre som en påminnelse offer over hva Jesus gjorde for oss. Det blir som nattverden og dåp er noe vi ser tilbake på og minnes ven en «rituell» handling!

Her en artikkel fra meg:
Linjene i Esekiel 40-48

Vi møter her i Esekiel kanskje det vanskeligste skrift avsnitte i hele Guds ord å tolke riktig etter min mening. Det er derfor viktig at en behandler disse 8 kapitlene forsiktig og ydmykt.

Men det er allikevel viktig at en belyser disse kapitlene, det er en del av Guds ord. Og alt Guds ord har sin hensikt, funksjon og betydning.
Hvor skal vi plassere disse kapitlene?
Er det noe som gjelder menigheten i dag eller tilhører det fremtiden?
At det ikke tilhører menigheten og oss i dag er absolutt sikker.
Det tales bl.a. om at presten ikke skal være gift med ei fraskilt og andre moralske og fysiske ting. På grunn av dette og mange andre sider her. Så kan vi være sikker, det angår ikke menigheten og vårt åndelige liv direkte. Det er ikke en åndelig overføring, men et fysisk tempel med bl.a. prester som skal ha en høy moralsk intrigetett. Størrelse og beliggenhet omtales også.

Det tales om et tempel som ikke har vært før, det har aldri blitt bygget et så stort tempel i historien før i Jerusalem. Derfor MÅ det høre fremtiden til.
Men det vanskeligste her for å tro at det tilhører fremtiden er to ting. Det at det er så stort og opphøyet det er ikke plass til dette i dagens Jerusalem. Dernest det som går på ofringene. Har ikke Jesus avskaffet alle ofringene pga sin sonigsdød?

Det første her ”løses” ved at når Jesus kommer tilbake vil det etter Sakarja og andre Profeter skriver, bli et stort jordskjelv som vil gjøre plass til dette da Gud vil både skape plass og det vil ”vokse” frem et fjell som dette templet vil stå på. Jordskjelvet vil også forårsake dobbelbekken omtalt i Esekiel 47. Jerusalem vil da bli en elveby. Der ene åra av elva vil gå ned til Middelhavet og den andre åra til Dødehavet som vil pga av dette bli totalt annerledes en i dag. Derfor blir det dobbeltbekken.

Vi leser i Esekiel 43. 18 Mannen sa til meg: Menneske, så sier Herren Gud: Disse forskriftene skal en følge den dagen alteret blir gjort i stand; så kan en bære fram brennoffer og stenke blod på det. 19 De levittprestene som er av Sadoks ætt og som trer fram og gjør tjeneste for meg, skal du gi en ung okse til syndoffer, sier Herren Gud. 20 Du skal ta noe av dens blod og stryke det på de fire alterhornene, på de fire hjørnene av avsatsen og på steinkanten omkring. Slik skal du rense alteret og gjøre soning for det. 21 Så skal du ta syndofferoksen, og den skal brennes på det fastsatte sted ved templet, utenfor selve helligdommen.
22 Neste dagen skal du ta en geitebukk uten lyte til syndoffer. Med den skal de rense alteret for synd slik som de gjorde det med oksen. 23 Når du er ferdig med renselsen, skal du ofre en lytefri ung okse av storfeet og en lytefri vær av småfeet. 24 Du skal føre dem fram for Herren. Prestene skal strø salt på dem og ofre dem som brennoffer til Herren. 25 I sju dager skal du daglig ofre en bukk som syndoffer. De skal også ofre en ung okse av storfeet og en vær av småfeet, begge uten lyte. 26 I sju dager skal de gjøre soning for alteret, rense det for synd og innvie det. 27 Når disse dagene er til ende, skal prestene den åttende dagen og alltid siden bære fram på alteret brennoffer og måltidsoffer for dere. Og da skal jeg vise dere godvilje, lyder ordet fra Herren Gud.

Dette er et meget vanskelig avsnitt når vi ser på NT og spesielt Hebreerbrevet.
Men det er to ”løsninger” på dette med ofringer og at det skal være syndoffer.
Den ene er at det blir motsatt en i GT og den gamle pakt. I den GT så en frem imot Kristus som skulle sone menneske slektens synd. Under 1000 års riket ser en tilbake.

Det kan også være påkrevd ofringer da selv under 1000 år med fred er det dessverre de som unnlater å ta imot Kristus. For de som unnlater å ta imot Kristus, trengs det ofringer hvis en skal få oppleve Messias sine velsignelser og hans nåde. Og være en borger under 1000 års riket. Hebreerbrevet 10.3. Men ofrene er hvert år en påminning om synd. Da er vi kommet inn på NT ”jord” også med Esekiels tempel og ofringene; det er påminnelse om synder. På den måten skal det vekke menneskene opp for at det må og skal komme til han den enste som kan fjerne synden, skylden, dommen og døden; Jesus Kristus!

En ting er sikker, store ting av velsignelser og dimensjoner er i ferd med å komme.

Jesus sa i Joh.e.1. 45 Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som det står skrevet om i Moseloven og hos profetene: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» 46 «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» 47 Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik!» 48 «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» 49 Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.» 50 «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.»

Det som Jesus sa til Natanael: «Du skal få se større ting enn dette.»
Det gjelder i sannhet også i dag. Men ikke bare Natanael, men oss i dag. Og det gjelder borgerne under 1000 års riket med templet i Jerusalem som ikke må og skal forveksles med det Nye Jerusalem. I det Nye Jerusalem vil det ikke være noe tempel. Det siste templet som vil bli bygget, vil være det største og herligeste som har blitt bygget gjennom hele historien.

Det vi har foran oss av bygning av templer. Er det ene og første templet som Jødene vil bygge for å påbegynne de GT ofringen som Antikrist vil sette seg i for å kreve tilbedelse og anerkjennelse.
Dernest ”Esekiels” tempel som vil fjerne det første templet gjennom jordskjelvet i Jerusalem når Jesus kommer tilbake som Kongenes Konge og Herrenes Herre.
Det større er i ferd med å komme for den som tror på Kristus.