søndag 4. september 2016

Nr. 1651: Avisen Norge i dag legger selv ut hele artikkler for deretter slippe å betale, men krever penger av meg for et gammelt slaskebilde!

Nr. 1651:
Avisen Norge i dag legger selv ut hele artikkler for deretter slippe å betale, men krever penger av meg for et gammelt slaskebilde!
Bilde av Helge Simonnes har blitt mange millionær p.g.a. av pressestøtten Vårt Land har fått og får.

Han har siden han ble redaktør i avisen Vårt Land i 1987 og sluttet nå i 2016, 29 år etterpå.

Rundt regnet så regner jeg han har fått et utbytte på 100 Millioner på 29 år i avisen Vårt Land?!


For dette bilde krever avisen Norge i dag penger av meg.
Lukas 6. 38 gi, så skal eder gis! et godt, stoppet, rystet, overfylt mål skal gis eder i fanget; for med det samme mål som I måler med, skal eder måles igjen.

Denne mailen fikk jeg fra avisen Norge i Dag:

Hei Jan Kåre Christensen

Vi har sett at du har benyttet et bilde på din blogg som er tatt av vår fotograf Marion Haslien, som vi eier rettighetene til.
Vi har ikke gitt tillatelse til bruk, og ber om at dette bildet tas bort fra din blogg.

I motsatt fall vil vi fakturere deg for den gjentatte bruken iht gjeldende satser.


Vi ber om tilbakemelding på at dette, og bekreftelse på at bildene fjernes.

Med vennlig hilsen
Norge IDAG

Dette svarte jeg:

Greit, hvor mye skal dere ha for bilde?

Det er ikke noe vanskelig for meg å forandre på dette bilde da jeg bare tar det bilde som et faksimile bilde fra Norge i dag og det blir enda større og bedre!

Valget er deres, enten får jeg bruke det, eller så lager jeg det mye bedre og større, gratis!

Dette bildet er så gammelt, og jeg har hatt det i bruk i 10 år?

Da begynne å kreve penger av det er uredelig, ukristelig og uåndelig.

Dere klager på at dere ikke får penger av staten til å drive avisen Norge i dag. Men dere er her verre enn hva staten er imot dere, snakk om hykleri!


Og dere skriver ikke navn heller, bare Norge i dag.

Hvem er dere?

Og dere skal være trossøsken?

Her er det kun et, ja et uskyldigbilde på en blogg, som dere krever penger av.

Dette er skammelig og tarvelig av avisen Norge i dag.


Neste mail vil jeg ha helst navnet på en av redaktørene som svarer, i hvert fall et navn!

Mvh
Jan K

Her er noen SMS jeg har sendt til redaktør Finn Jarle Sæle uten å fått svar:

Jeg fikk et tilbud om å betale for et bilde som er brukt i mange år.
Torp herjer og krever nå betaling for dette og annet.
Bl.a. av faksmile fra Norge i dag, he—he.
Skal jeg betale for en faksmile fra Norge i dag?
Eller skal du overbeskytte han?
Hva skal jeg betale?
Runar sa jeg kunne helt sikkert beholde dette gratis.
Dere hadde aldri krevd penger før på denne måten for et enkelt bilde.
Og disse bildene ligger fra 8 til 15 år tilbake i tid.
Vær en mann, en Guds mann og skjer igjennom.
Det er en ting som lager problemet, det er Torps hat imot meg og den Himmelske blogg.
Torp har brukt bilde og faksimile av meg, og mange andre.
Hva er problemet da?
Torp lever i synd med å være gjengiftet.
Han mangler kjærligheten i sitt hjerte.
At han på toppen krever penger av faksimile bilde fra avisen Norge i dag forteller at han er i ferd med oppspises av HAT IMO MEG OG HIMMELSKE BLOGG!
(Sitat slutt).

Men hva gjør avisen Norge i dag ved Finn Jarle Sæle?

De trykker hele artikkler og ønsker å gjøre det gratis.  
Dette er hentet fra avisen Vårt Land i sin omtale av saken:
Dagen-journalister sendte regning til avisen Norge Idag etter at de blåkopierte en artikkel. Norge Idag nekter å betale regningen: – Vi møter i retten, skriver avisen på lederplass.
I begynnelsen av juni skrev avisen Dagen at Bjørgvin-biskop Halvor Nordhaug nektet å holde gudstjeneste på bedehus før israelsflagget var tatt ned.
Dagen etter trykket Norge Idag samme sak. Det vil si, de kopierte hele avissiden til Dagen og la den inn i sin egen avis. Den eneste endringen var at inngangen var erstattet av en egenskrevet kort kommentar, og at siden var merket med «faksimile».
Tittelen på lederen er «Dyrt å ære folk». Norge Idag hevder at slik kopieringspraksis er helt vanlig innenfor all journalistisk virksomhet i verden.
«Vi krediterte dem faktisk og gav dem ære for en sak. Det var hele faksimilens hensikt … Vi trodde vi gjorde ære på avisen», skriver de.
Videre hevder Norge Idag at saken var gammel og at alle kunne lagd den på mindre enn én time. Dermed vil 8.000 kroner tilsvare en årslønn på 15 millioner kroner.
«Så her dreier det seg tydeligvis om topp-journalister».
(sitat slutt).

Jeg skal ikke gå inn på aktuelle sak, bare si at avisen Norge i dag legger ut en hel artikkel, som er nyskrevet.
Jeg tar kun et bilde som er 10-15 år gammelt og er brukt i mange år, dette krever de penger av.
Skjønne det den som kan, men avisen Vårt Land som igjen krever penger av avisen Norge i Dag kunne også vist litt raushet her?!

Avisen Norge i dag får ikke en krone i statsstøtte eller pressestøtte. Mens avisen Vårt Land får i bøtter og spann. Jeg regner med at tidligere sjefsredaktør er blitt mange, mange millionær p.g.a. pressestøtte

Helge Simonnes har blitt mange millionær p.g.a. av dette, han har siden han ble redaktør i avisen Vårt Land i 1987 og sluttet nå i 2016, 29 år etterpå.
Rundt regnet så regner jeg han har fått et utbytte på 100 Millioner på 29 år i avisen Vårt Land?!
Dette hadde selvfølgelig aldri gått uten den pressestøtte de får som avisen Norge i dag ikke får.

Sluttkommentar:

Standarden som Jan aage Torp setter med å skrive dette:

Vi selger fotografier til noen medier, mens til andre medier låner vi ut vederlagsfritt til bruk på kun deres medium. Imidlertid vil vi ikke la deg bruke våre åndsverk i det hele tatt, og de må umiddelbart fjernes fra dine blogger.

Dette er policyen til meg og den Himmelske blogg:

Alt er tillatt å legge ut bare det står http://janchristensen.net/
kilde
(sitat slutt).

Det er mye rart i denne verden, men jeg lar aldri det negative styre meg. Vær litt raus, Gud har velsignet oss alle – med eller uten pressestøtte!

For min del så har vi egentlig så godt det er mulig å få det, hvorfor gå rundt og kreve penger og annet av andre som er kristne? Aldri!

Jeg er sikkert på en ting, at Norge i dag og Finn Jarle Sæle vil bli mer enn rikelig velsignet.
Også enn avisen Vårt Land som får så mye pressestøtte at redaktøren kan bli mangemillionær, og de fortsetter med å få enda mer pressestøtte.
Så vil avisen Norge i dag med redelighet og raushet bli enn mer velsignet enn noe pressestøtte kan og vil gi dem.
Da skriften sier at det er Herrens velsignelse som gjør rik, eget strev gagner ikke noe!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/09/nr-1650-etter-samrad-med-mine.html
http://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1634-kjell-andersen-gjennom-mailer.html
http://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1646-samrre-mellom-finn-jarle-sle.html
http://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1647-jan-aage-torp-fremstar-som-en.html
http://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1645-jan-aage-torp-krever-betaling.html
http://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1636-anders-torp-har-tatt-de-to.html
http://blog.janchristensen.net/2016/08/nr-1642-hvis-borgating-kommer-til-feil.html
http://blog.janchristensen.net/2016/03/nr-1404-narreapostel-jan-aage-torp.html

16 kommentarer:

Anonym sa...

Nå fabler du igjen. Vårt Land eies av Mentor Medier AS, der Simonnes eier 4 %.
Det har de siste 10 årene i snitt blitt utbetalt kr. 1.8 mill i årlig utbytte. Dette utgjør altså kr. 60.000 for Simonnes. Er dette uvitenhet eller ren løgn fra din side?

Anonym sa...

Regnskapene på proff.no går tyve år tilbake, og fasitten er st Simones på disse årene tilsammen har fått ca kr 600.000 i utbytte.

Jan Kåre Christensen sa...

He-he!

Hvor dum kan man være, han har hatt årsinntekter på flere Mill. aksjeutbytte på titalsmillioner, fort regnet har han nok hovet inn 100 Mill + -

Uansett, han hadde aldri fått de pengene uten pressestøtten, det er det som var poenget mitt.

Hvorfor skal en avis ha pressestøtte når de egentlig har mer enn nok? Og en annen avis som Norge i dag får null?

Uansett, jeg synes VL kunne ha vist raushet overfor Norge i dag, og Norge i dag raushet overfor meg!

Anonym sa...

Hvor har du det millioninntekter i utbytte fra??? Faktumet er at han samlet har mottatt ca kr. 600.000 i utbytte gjennom de siste tyve årene.
http://www.proff.no/selskap/mentor-medier-as/oslo/-/Z0I3KA0C/

Dersom du ikke kan lese et regnskap, så får du få noen med kunnskap på området til å hjelpe deg.
Han har en eierandel på 4,06 % gjennom sitt selskap Kamato AS. Utbyttene som Mentor Medier har utbetalt har de siste 10 årene ligget på ca 1,8 mill i snitt(dvs ca 60.000 kr til Simonnes selskap). Årene før det ble det i all hovedsak ikke utbetalt utbytte.

Dette er FAKTAINNFORMASJON!

Anonym sa...

Vårt Land får ca 40.000.000 i statsstøtte årlig, og har ikke særlig store overskudd. Sannheten er at uten statsstøtte, ville vi ikke hatt kvalitetsaviser som Vårt Land, Nationen, Dagsavisen og Klassekampen. Vi ville også mistet de fleste lokalavisene, og vi ville i all hovedsak kun hatt VG, Dagbladet og de regionale avisene, som Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Adresseavisen.
Norge I dag får ikke støtte på grunn av at den kvalitetsmessig ikke holder mål. Den kan ikke betraktes som en avis! Det er forøvrig mange andre meningsbærende ukeaviser, som heller ikke får statsstøtte!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver: Dette er FAKTAINNFORMASJON!

Ja, det er mye som er Dette er FAKTAINNFORMASJON!

Gro Harlem Brundtland var Statsminister og tjente mange millioner i året, men var null skatteyter.

Hun ble pensjonert etter jobben i FN og bosatte seg i Frankrike. Der ble hun syk og gikk foran samtlige i Norge i sykehuskøen, dette er også Dette er FAKTAINNFORMASJON!

Du mener jeg er dum som du skriver?

Jan Kåre Christensen sa...

Helt riktig Anonym, av de 40 Millionene i løpet av 29 år så har nok Helge Simonnes beriket seg selv gjennom lønn, aksjeutbytte og annet regner jeg med en 100 Millioner?

Bare når han gikk av fikk han så mye penger at hvis vi andre skal få tilsvarende må vi enten vinne i lotto eller arven en eller annen!

Jeg klager ikke, jeg bor selv som en direktør, men så unner jeg andre og viser en raushet som dessverre ikke Helge Simonnes og Vårt Land gjorde da de krevde penger av Norge i dag og Finn Jarle Sæle som mottar ikke en krone av staten. Men avisen Norge i dag mener jeg ikke er så dårlig som du vil ha det til, den kunne fått mener jeg også statsstøtte da den er med å utgjøre et mangfold!!

Se her Anonym, Helge Simonnes er nok en holden mann, men jeg klager ikke, la han få beholde de pengene hvis han mener han har fortjent dem.http://www.nettavisen.no/na24/propaganda/--forkastelig-og-frekt-av-simonnes/3423160346.html

Jan Kåre Christensen sa...

Jeg skriver at Helge Simonnes har hovet inn 100 Mill.

Han fikk sluttpakke på 18 Mill.
Gjennomsnittslønn på 29 år har vært 2.5 Mill: 72.5

Til sammen: 90.5

Pensjon i året 1 Mill.

Det blir da over 100 Mill.

Jan Kåre Christensen sa...

Mentor Medier, som blant annet eier Rogalands Avis og Dagsavisen. Konsernet mottar rundt nær 100 millioner kroner i pressestøtte i år.
De talene som anonym operer med er ikke noe annet en løgn og fantasi, Helge Simonnes er blitt styrtrik og av Mentor Media/Vårt Land gjennom sitt liv som ikke er avsluttet enda, vil han garantert motta i lønn og andre ytelser.

Langt over 100 Millioner. Og han har ved siden av sluggeren og den falske profet Jan Hanvold vært de to som har tjent best i kristen Norge. Hanvold en vel 4-5 Millioner, Helge Simonnes regner jeg med noe under!

Men poenget mitt var og er, vær rause med hverandre og alle skal stå innforbi Gud om vi tjener det ene eller det andre.

Jeg klager ikke en dag, bor som en direktør og lever som et Kongebarn!

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, det er bare å gå inn her og se hva de tjener. dette er selvfølgelig ikke reelt da alle disse tjener langt bedre enn dette som er oppgitt.
Det er etter alt er trukket i fra, Gro Harlem Brundtland tjente flere Mill., men var null skatteyter:

http://www.dagen.no/Nyheter/17/10/2014/Her_er_inntektene_til_de_kristne_medietoppene-125866


Her er skattetallene for de kristne medietoppene

Navn og stilling Inntekt Formue Skatt

Helge Atle Simonnes, sjefred/adm dir Vårt Land 1250509 0 644779
Finn Jarle Sæle, reaktør Norge i Dag 850475 0 345472
Jan Kaare Hanvold, redaktør Visjon Norge 1311309 0 604469
Egil Svartdahl, tv-pastor 515376 0 221405
Vebjørn Selbekk, sjefredaktør i avisen Dagen 540702 0 249220
Anne Gustavsen, redaktør Korsets Seier 381468 0 141690
Christer Skoge, adm.dir. avisen Dagen 444 911 0 159 436
Espen Ottosen, infoleder Misjonssambandet 381468 0 124301
Svein Andersen, forlagssjef Hermon 817668 4405414 352689
Geir Morten Nilsen, konsernsjef Mediehuset Dagen 1120321 3865790 441907
Asle Finnset, Strek-redaktør og Korsvei-ideolog 348690 0 123723
Tom Teien, forlagssjef Lunde Forlag 348422 605027 120813
Morten Dahle Stærk, forlagssjef Luther folag 269485 0 99321
Bjarte Ystebø, redaktør Norge idag 385685 0 155014
Petter Olsen, medieleder i ImF og redaktør Sambåndet 1117113
356472 472470


Anonym sa...

Skattelistene viser selvsagt ikke det fulle bildet, men forteller litt. Dersom en person har null i formue, kan man konstatere at vedkommende har gjeld. Gjelden overstiger da de verdiene man har(ligningsformue) Feks er ligningsverdien på en bolig rundt 1/4 av markedsverdi.

Når det gjelder skattbar inntekt(eller nettoinntekt), så er dette inntekt etter fradrag(i tillegg til minstefradrag, feks gjeldsrenter, gaver til frivillige organisasjoner, tap på aksjesalg, barnehageutgifter osv osv....
Når det gjelder Simonnes sin inntekt på 1.250.000, så er denne nokså oversiktlig og grei. Han har som redaktør i 2014 hatt ca 1,3 mill i årsinntekt, og som tidligere nevnt kr. 60.000 i aksjeutbytte. Dette gir en bruttoinntekt på ca 1.360.000, og altså samlede fradrag på ca 110.000.

Jeg vet ikke hvordan du tenker deg at man skal kunne "lure" unna inntekter på lovlig vis, slik du insinuererer??

Jan Kåre Christensen sa...

Du er helt på jorde. Se på ligningen, Hanvold selv sier han har 4 Mill, men er oppgitt med langt mindre. Hvorfor?

Jo, jeg har mine ord i behold. Han har beriket seg noe veldig, og det har Hanvold også.

Helge Simonnes lever ikke i synd, men det gjør Hanvold.

La han bare ha de pengene, hvis han har gjort seg fortjent til dem!

Men poenget mitt var akkurat motsatt enn det du spinner på.

Vi alle har det så godt her i Norge, derfor kan vi også være litt rause, ikke kreve, krev og atter kreve penger konstant!


Anonym sa...

Hva av det jeg skriver er på jordet? Det er meget korrekt. Kan du forklare hva som er galt?
Jeg har utdannelse og har gjennomgått regnskapene til alle selskapene Hanvold har eierinteresser i, og fasitten er at han tar ut ca 700.000 fra Visjon-Norge. Dessuten er han dem eneste ansatte i Øvre Eikervei 126 AS, hvor han i fjor fikk utbetalt jr. 977.000 kr i lønn. Dette er et eiendomsselskap, som leier ut lokalene til TV Visjon Norge. Dette selskapet eier han og hans hustru 19 %, og Visjon Norge resten.
Ingen av de selskapene Hanvold har eierinteresser i går med overskudd, og det har ikke blitt betalt ut utbytte i noen av de åreme de har eksistert.
Dvs Hanvold tar ut en samlet årslønn fra Visjon Norge på tilsammen nesten 1.8 mill. Men han lyver om at store deler av inntektene kommer fra eiendomsutleie. Mannen er en løgner og en kjeltring! Mannen MASER om å "så og høste", men sannheten er at det er ingen velsignelse over de sekskapene han er medeier i, ALT går med underskudd.

Jan Kåre Christensen sa...

Jan Hanvold tar ut akkurat det som passer ham fra flere selskaper. Riktig, men jeg er overbevist om at disse skalt kristne lederne skor seg til de grader, men later som de ikke gjør det.

Kristenfolket sover, derfor tar de det utbytte akkurat som det passer dem!

Jeg mener du ikke tar høyde for at det er «stråselskap» og andre selskaper som de utnytter til siste trebbel!

Alle disse kristne lederen i Norge ser jeg som kjeltringer!

Da tenker jeg ikke først og fremst på de pengene de erverver seg, men den uredeligheten de omgir seg med!

Takk for opplysningene du kommer med, du kommer deg når du kommer med fakta, men kom også med noen linker!

Anonym sa...

Hanvold er eneste ansatte i Øvre Eikervei 126 AS(lønn i 2015 kr. 977.000). Hva gjør han der? Og hvordan har han tid, i tillegg til 100 %+++jobb i Visjon-Norge?? (Dette er selvsagt en fiktiv stilling, uten reelle arbeidsoppgaver)
http://www.proff.no/regnskap/%C3%B8vre-eikervei-126-as/drammen/eiendomshandel-og-utleie/Z0IBYQSV/

Her er alle hans eierinteresser, har i all hovedsak gått med underskudd, og har aldri utbetalt utbytte:

http://www.proff.no/roller/jan-kaare-hanvold/mj%C3%B8ndalen/209349/

PS! Hanvold har ikke eierinteresser i Tv Visjon-Norge eller dets datterselskaper.

Jan Kåre Christensen sa...

Veldig bra anonym, finnt du legger med linker.

Disse såkalt kristenlederene i Norge vet å suge ut penger av sauene sine som villig lar seg flå.
Det er verre og mer fordekt en katolsk avlatshandel og rosenkrans.