mandag 19. september 2016

Nr. 1669: To sko og Arnhild Gjendem en Apostolisk forkynnelse om ekteskapet, eller villfarelse? Eller noe midt imellom!

Nr. 1669:
To sko og Arnhild Gjendem en Apostolisk forkynnelse om ekteskapet, eller villfarelse? Eller noe midt imellom!

Bilde av leder for tosko her i Oslo, Arnhild Gjendem.   Som dessverre nekter nyfrelste med en turbulent fortid å gifte seg.
Guds ord sier om slike følgende:

1 Tim. 4. 1. Men Ånden sier med tydelige ord at i de kommende tider skal nogen falle fra troen, idet de holder sig til forførende ånder og djevlers lærdommer 3 som forbyder å gifte sig.

Så står det også at en kvinne ikke skal være lærer og stå over mannen, kan det være grunn for at en ikke evner å skille mellom Satans barn og Guds barn?

Eller er alle menn så ulydige, at Gud må bruke en enslig kvinne?
 
De lærer helt korrekt om hva Guds ord sier til Guds barn, men totalt feil når det gjelder hedningene, som kommer til tro!
 
Sannheten er nok midt imellom, de lærer helt korrekt av bibelen taler om at gjengifte er hor for troende. Men når de lærer at dette gjelder også Satans barn – de ikke troende – da er det villfarelse!

Det er klart at for ikke troende så stilles det ikke de kravene som det stilles til Guds barn – lysets barn!

Det er den kategoriske sidestillingen av at ekteskapet gjelder for troende som ikke troende på samme måte som Arnhild Gjendem og To sko bedriver med, som er en surdeig!

Det er himmelvid forskjell på troende og ikke troende, på Satans barn og Guds barn!

Kol. 1. 13 han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike,

De som kommer til tro, de blir avtvettet sine synder, absolutt alle synder!
Vasket bort alt i sammen, for å starte på nytt!
Fra den dagen vi blir frelst, stilles vi til ansvar for alt det som vi gjør!

1 Kor. 6. 11 Og således var det med somme av eder; men I har latt eder avtvette, I er blitt helliget, I er blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds Ånd.

Kontrastene kan ikke bli større enn det er mellom oss Jesus-troende og de som ikke aksepterer Kristus!

Men hvem gjelder Guds ord for og til? Eller Jesus og Apostlenes undervisning? Det er vi som tror at Jesus er Messias, verdens håp og vår frelser! Med andre ord, den nytestamentlige menighet av jøder og hedninger, ingen andre!

Hva gjelder da for oss kristne? Guds ord, og da spesielt det nye testamente som sier at gjengifte er hor for troende.
 
Der gjør tosko og Arnhild Gjendem en formidabel jobb, og en tjeneste for Herren og til glede og nødvendighet for oss mennesker!

Jeg vil avlutte med noe stoff i fra tosko.no som har virkelig mye godt å by på.

På tross av sin vranglære med hensyn til nyfrelste som de pålegger noe som ikke Guds ord gjør.
 
Alle nyfrelste starter «på nytt igjen!»:


http://kristenbloggen.net/wp-content/uploads/t_b_barratt_-_kvinnens_stilling_i_menigheten.pdf
http://blog.janchristensen.net/2011/07/nr-98-kvinnelige-pastorer-og-eldste.html

Ingen kommentarer: