torsdag 29. september 2016

Nr. 1687: Guds menighet er pillråten, noe som all gjengifte vitner om, da disse skulle vært stengt ute av menighetsfelleskapet!

Nr. 1687:
Guds menighet er pillråten, noe som all gjengifte vitner om, da disse skulle vært stengt ute av menighetsfelleskapet!

Bilde av en potetkjeller som Jan Hanvold sa her på TV at han måtte gå ned i for å ta seg selv! Er det slike forkynnere vi har fått i Norge der sex og atter sex er det eneste viktige i livet? Alt annet er uvesentlig?
Jan Hanvold sa før han fikk giftet seg igjen og fikk tilfredsstilt sine lyster, var dette hans "skjulested", en potetkjeller!

Slik lever og prater Hanvold og mange, mange som er skilt og gjengiftede som troende. 
Og fremdeles er forkynnere og lopper, lurer og bedrar Guds folk her i vårt lille store Norge!
  
1 Kor. 5. 1. I det hele høres det om hor iblandt eder, og det slikt hor som ikke engang nevnes blandt hedningene: at en holder sig til sin fars hustru.  2 Og I er opblåst, mens I langt heller skulde sørge, så den som har gjort denne gjerning, kunde bli støtt ut fra eder.  3 For jeg for min del, som vel er fraværende med legemet, men nærværende med ånden, har allerede, som om jeg var nærværende, felt den dom over den som har gjort dette, 4 at han skal I vår Herre Jesu navn, idet I og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, 5 overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, forat hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag.  6 Det er ikke smukt det som I roser eder av. Vet I ikke at en liten surdeig syrer hele deigen?  7 Rens derfor ut den gamle surdeig, så I kan være ny deig, likesom I er usyrede! for vårt påskelam er jo slaktet: Kristus.  8 La oss derfor holde høitid, ikke med gammel surdeig eller med ondskaps og ugudelighets surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!  9 Jeg skrev til eder i mitt brev at I ikke skulde ha omgang med horkarler - 10 jeg mente ikke i almindelighet horkarlene i denne verden eller de havesyke og røverne eller avgudsdyrkerne, ellers måtte I jo gå ut av verden; 11 men det jeg skrev til eder, var at I ikke skulde ha omgang med nogen som kalles en bror og er en horkarl eller havesyk eller avgudsdyrker eller baktaler eller dranker eller røver, så I ikke engang eter sammen med ham. 12 For hvad har vel jeg med å dømme dem som er utenfor? dømmer ikke også I bare dem som er innenfor? 13 men dem som er utenfor, skal Gud dømme. Støt da den onde ut fra eder!

2 Kor. 2. 1. Men også for min egen skyld foresatte jeg mig at jeg ikke atter vilde komme til eder med sorg.  2 For hvis jeg gjør eder sorg, hvem er det da som gjør mig glad, uten den som jeg gjør sorg?  3 Og just i det øiemed skrev jeg, forat jeg ikke, når jeg kom, skulde få sorg av dem som jeg burde ha glede av, idet jeg har den tillit til eder alle at min glede er eders alles glede.  4 For med megen trengsel og angst i hjertet skrev jeg til eder under mange tårer, ikke for å gjøre eder sorg, men forat I skulde kjenne den kjærlighet som jeg særlig har til eder.  5 Men er det nogen som har voldt sorg, da er det ikke mig han har voldt sorg, men delvis - at jeg ikke skal være for hård - eder alle.  6 Det er nok for ham med den straff han har fått av de fleste, 7 så at I derimot heller skal tilgi og trøste ham, forat han ikke skal gå til grunne i ennu større sorg.  8 Derfor ber jeg eder å la kjærlighet råde mot ham.  9 For derfor var det også jeg skrev, for å få vite om I holder prøve, om I er lydige i alt. 10 Men den som I tilgir noget, ham tilgir og jeg; for det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noget å tilgi - det har jeg gjort for eders skyld, for Kristi åsyn, forat vi ikke skal dåres av Satan; 11 for ikke er vi uvitende om hans tanker.

Klagesangen 1. 10 Fienden rakte sin hånd ut efter alle hennes kostelige ting; for hun så hedninger komme inn i hennes helligdom, de som du bød ikke skulde komme inn i din menighet.

Guds menighet i dag enten skyver synd som gjengifte under «teppe», eller forsvarer den. De første kristne stengte slike mennesker ute av menigheten!

For en himmelvid forskjell på den første kristne menighet – og dagens kristne her i Norge. Det er det ugjenkjennelige, i Norge er synd full ut akseptert. Det er så synd på de stakkarene, som ikke har fått det til.

Men hva skriften sier, det er det eneste som er avgjørende. Og skriften sier veldig, veldig klart at for troende så er ekteskapet noe som var livet ut.

Til den andre dør, og først da er det ikke hor for kristne å gifte seg på nytt.

1 Kor. 7. 10 De gifte byder jeg, dog ikke jeg, men Herren, at en hustru ikke skal skille sig fra sin mann; 11 men er hun skilt fra ham, da vedbli hun å være ugift eller forlike sig med sin mann - og at en mann ikke skal skille sig fra sin hustru.

Lukas 16. 18 Hver den som skiller sig fra sin hustru og gifter sig med en annen kvinne, han driver hor, og hver den som gifter sig med en kvinne som er skilt fra sin mann, han driver hor.

Rom. 7. 2 Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever; men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen.  3 Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun, mens mannen lever, ekter en annen mann; men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekter en annen mann.

Her er det ingen «smutthull»! Ekteskapet varer livet ut, giftet du deg på nytt eller med en fraskilt er du en horkarl eller horkvinne sier skriften!

Her i Korint var det en person som levde i hor, akkurat som dagens gjengiftede gjør. Hvordan ble han behandlet? Det er akkurat slik vi skal behandle de som ikke lever i samsvar med Guds ord. De skal bli utestengt fra menigheten, og det indre liv i menigheten.

Men hva ser vi i dagens Norge? Det er rett og slett fritt frem.

De som er gjengiftede som troende, de kan inneha absolutt alle titler, funksjoner og roller.
Det er ingen hindring, eneste hindring er slik som meg. Som advarer imot dette, vi blir sett på å være alt annet enn bibelske. Hvor langt er frafallet kommet?
Hvor langt på natt er vi kommet? Kan det bli svartere enn det er nå? Det er belgmørkt i Guds menighet i Norge i dag!

Menigheten i Korint tok veldig, veldig nøye på dette med om noen levde i synd!

De som er gjengiftede, de er ovenpå. Synden skapet hovmod.

1 Kor. 5. 1. I det hele høres det om hor iblandt eder, og det slikt hor som ikke engang nevnes blandt hedningene: at en holder sig til sin fars hustru.  2 Og I er opblåst, mens I langt heller skulde sørge, så den som har gjort denne gjerning, kunde bli støtt ut fra eder. 

Legg merke til at vedkommende som hadde «klart» å få tak i sin fars hustru, da sikkert hans stemor? Han var stolt, akkurat som Jan Hanvold og alle andre som lever i hor er.

Dette skulle føre til sort, men her må apostelen Paulus inn å gi dem klar undervisning. Dett kreves utstøtelse, noe de gjorde. Og da gikk broderen i seg selv, omvendte seg og fikk tilgivelse. Det å bli overgitt til Satan som det står om, er egentlig å ikke ha tilgang til det kristne felleskapet!

Sluttkommentar:

Jeg spør, er det greit med Jan Hanvold som sier det rett ut at han ikke klarte å leve alene. Han måtte gå ned i potetkjeller og ta seg selv for han evnet ikke å si nei til sine kjødelige og mannlige lyster.

Skriften sier da vitterlig følgende:

Rom. 8. 13 for dersom I lever efter kjødet, da skal I dø; men dersom I døder legemets gjerninger ved Ånden, da skal I leve.

Dette gjelder ikke for forkynnere, pastorer og andre som skal lede Guds menighet? De er høyt hevet over Gud og hans ord? De er «fritatt» for alt? Selv det å innrette sine liv etter Guds ord? Selvfølgelig ikke, dette er ikke noe annet enn et Satans bedrag. Er det noen som virkelig skal følge Guds ord, så er det forkynnere, prester og hyrder i Guds menighet!
Med andre ord, slik tilstanden er i Guds menighet, er det jeg hadde til overskriften i denne artikkelen mer aktuelt enn noen gang å påpeke:

Guds menighet er pillråten, noe som all gjengifte vitner om, da disse skulle vært stengt ute av menighetsfelleskapet!

Relaterte linker:
http://blog.janchristensen.net/2016/09/nr-1684-det-oppleves-som-krenkende.html
http://blog.janchristensen.net/2016/09/nr-1678-alt-det-som-ikke-troende-skal.html
http://blog.janchristensen.net/2016/09/nr-1675-hvorfor-er-det-sa-marginalt-med.html
http://blog.janchristensen.net/2016/09/nr-1676-hold-kjeft-ivind-benestad-du-er.html
http://blog.janchristensen.net/2016/09/nr-1674-det-er-de-kristne-da-spesielt.html
 

Ingen kommentarer: