tirsdag 20. september 2016

Nr. 1671: Å sidestille det som vi gjør FØR FRELSEN – MED DET EN GJØR ETTER FRELSEN, ER TANKER I FRA MØRKETS KREFTER!

Nr. 1671:
Å sidestille det som vi gjør FØR FRELSEN – MED DET EN GJØR ETTER FRELSEN, ER TANKER I FRA MØRKETS KREFTER!

Bilde fra et tempel der «alt» er tillatt, noe som snart også det er i kristen Norge i ferd med å bli!


2 Kor. 10. 4 Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.

Jeg er sjokkert over hvor lite kjennskap til Guds ord, og den virkeligheten det er å være menneske som de troende overser. Bibelen fremstiller våre liv som ikke troende og som troende som to rake motsetninger.

Før vi blir kristne, så er vi døde i våre synder og overtredelser. Hvor mye kan en da forvente av et dødt menneske? Ingenting!

I Korint var det 1000 tempelskjøger på en befolkning på om lag 150.000. med andre ord, vi kan da si at det var en 30.000 voksne menn som omgikk disse skjøgene, de fleste som da kom til tro i Korint hadde med andre ord sikkert hatt omgang med de fleste av disse. Da hele byen av menn besøkte disse, da var de da bundet etter hva mange kristne mener til 1000 kvinner, alle nyfrelste!

Hele tanken er da absurd hvis en er bundet til en kvinne og skal leve med henne, som ufrelst. Men hva sier skriften? At det er fra den dagen vi tar imot frelsen, at våre liv starter. Alt vi har gjort FØR FRELSEN, TILHØRER FORTIDEN. ALT VI GJØR SOM FRELST – TILHØRER FREMTIDEN!

Vi kan ikke regne med noe av det som har skjedd før frelsen, da et ufrelst menneske er død i sine synder og overtredelser.

Efes. 2. 1. Også eder har han gjort levende, I som var døde ved eders overtredelser og synder, 2 som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn, 3 blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre.  4 Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, 5 gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser - av nåde er I frelst.

Her ser vi hva det vil si å være en ikke troende, og en troende.

Her er utrykkene på en ikke troende:
I som var døde ved eders overtredelser og synder, som I fordum vandret i efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nu er virksom i vantroens barn, blandt hvilke også vi alle fordum vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre. 

Her er det bare negative ord og utrykk, ikke noe annet!

Her er utrykkene på oss troende:
Også eder har han gjort levende, Men Gud, som er rik på miskunn, har for sin store kjærlighets skyld som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, enda vi var døde ved våre overtredelser - av nåde er I frelst.

Her er det bare positive ord og utrykk, ikke noe annet!

Jesus møte ved flere anledninger personer som hadde flere forhold og ekteskap bak seg, hva sa han? Det samme budskapet hver gang, jeg tilgir deg og gå bort og synd ikke mer. Selv om disse hadde hatt x antall partnere!

Jesu budskap og Jesu evangeliet er det samme i dag, som det var den gang. At for den som kommer til tro, så begynner et helt nytt liv.

Joh. e. 4. 29 Kom og se en mann som har sagt mig alt jeg har gjort!

Legg merke til at Jesus bebreidet ikke kvinnen, hvorfor? Hun forandret seg, og begynte å leve det nye livet. Det gamle livet var en saga blott!

Joh. e. 8. 11 Hun sa: Nei, Herre! ingen. Da sa Jesus: Heller ikke jeg fordømmer dig; gå bort, og synd ikke mere!

Legg merke til at Jesus sa ikke gå bort til den eller den ektefellen. Nei, nå var alt glemt, borte og det nye livet var begynt. Da var alt nytt, og fra den dagen så gjaldt det: «Synd ikke mere!»

Sluttkommentar:
                    
Jeg vil ikke skrive så mye mer i denne artikkelen, enn å legge med disse artiklene som jeg vil at du skal lese.
Kommer til å skrive to artikkler til om dette emne, så det kommer mer!
 

2 kommentarer:

Anonym sa...

Mener du at man er bundet til den første man gifter seg med, eller den første man har sex med(jfr Korint)?
Hvilke bibelske holdepunkt har du for å si at man ikke er bundet til den man giftet seg med som ufrelst? Og at gjengifte er greit, dersom man blir frelst etter at man ble frelst?

Jeg syns dette er vanskelig og interessant. Jeg ble skilt for 16 år siden(etter at hun var utro). Ble frelst et år etterpå, men har ikke giftet meg på nytt. Hvilke bibelske holdepunkter har jeg for å kunne gifte meg på nytt?(dersom det skulle være aktuelt).
Er takknemlig for svar. Må Gud velsigne deg og dine.

Hilsen fraskilt vestlending

Jan Kåre Christensen sa...

Som ikke troende er du død, i dine synder og overtredelse om du er singel eller som Kong Salamo med 1000 hustruer.
Når du kommer til Jesus og blir frelst, starter det nye livet!
Alt begynner fra den dagen, lykke til😀