søndag 30. oktober 2022

Nr. 3098: Jan Helge Andersen dro Viggo Kristiansen inn i en sak han var 100 % uskyldig i, Kaja Lange Aubert dro oss (meg og min kone) inn i en såkalt «ulovlighetssak» med å veilede oss å bygge oppå gammel mur som ikke var søknadspliktig etter hennes utsagn og veiledning!

Nr. 3098:

Jan Helge Andersen dro Viggo Kristiansen inn i en sak han var 100 % uskyldig i, Kaja Lange Aubert dro oss (meg og min kone) inn i en såkalt «ulovlighetssak» med å veilede oss å bygge oppå gammel mur som ikke var søknadspliktig etter hennes utsagn og veiledning!

 

Jan Helge Andersen dro Viggo Kristiansen inn i saken der han ble dømt – og fikk 21 år i buret for en falsk forklaring.

 


Bilde av Kaja Lange Aubert som har dradd meg og min kone inn i denne saken med der vi har fått en bot på nærmere 300.000, - kr for å ha fulgt hennes råd og veiledning.

Dette har sakene til felles, at vi alle er dradd inn i forhold der vi er 100 % uskyldige, regelrett en form for justismord!

 

 

Vi har nå i det siste fått med oss frikjennelsen av Viggo Kristiansen. Saken imot Jan Helge Andersen er ikke ferdig, men etter alle solemerker blir han tiltalt for det drapet han snakket Kristiansen inn i!

Det er mye å si om dette, og jeg er klar over at det vi kjemper for.

Godkjennelse av mur, trapp og bod er en bagatell imot denne saken.

Men dog allikevel, konsekvensene for oss er nå i ferd med å bli store hvis PBE narrespill får fortsette videre.

 

I 2002 ble Viggo Kristiansen dømt til 21 års forvaring for overgrep, drap og medvirkning til drap på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10). Han nektet da og nekter fortsatt for å ha noe med saken å gjøre.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han innrømmet drapet på den yngste av jentene, men nektet for å ha deltatt eller medvirket til drapet på den eldste.

Samtidig hevdet han at Kristiansen var hovedmannen bak begge drapene. Retten trodde på ham.

Andersen ble dømt for drap og overgrep på 8-åringen og medvirkning til overgrep på 10-åringen. Han ble frifunnet for medvirkning til drap på den eldste jenta.

Det som skjedde egentlig, var at det kun er Andersens forklaring som bygger på at Kristiansen var skyldig. Dette ble han dømt på, og satte 21 år uskyldig på at Andersen løy og diktet opp noe som i ettertid han både er frikjent for og som åpenbart ikke har vært sant eller riktig.

 

Nok om denne saken, nå er det vår sak opp imot Oslo plan og bygningsetat som har mange sammenfallende likheter. Da vi er endt opp med å måtte stå til ansvar for hva som vi er blitt veiledet, eller villedet av PBE og vår daværende saksbehandler, Kaja Aubert Lange.

Nå kan det på ingen måte sammenlignes Andersen med Aubert Lang. Hun er kun en enkel dame som vi tror er blitt presset av andre på PBE og si at hun ikke husker, at hun veiledet oss. Hun er helt sikkert utsatt for et enormt press av en gruppe på PBE som er maktmennesker og veldig arrogante. Nesten umulig å ha med å gjøre hvis en på en eller annen måte sier dem imot eller ikke ønsker å samarbeide med dem.

 

Legger ved en artikkel jeg skrev i 2019, som viser hvor råttent og kriminelt hele prosessen og saken imot oss er.

 

Nr. 2408:

Høyt utdannende Kaja Lange Aubert som var vår saksbehandler husker ikke lengre flere telefonsamtaler jeg hadde med henne, men jeg husker dem meget godt!

 

Å ta den «hvite» løgnen når en kommer opp i vanskelige situasjoner at en «ikke husker!» Er et velkjent og velbrukt triks for å komme ut av vanskeligheter. Da fraskriver enn seg eget ansvar, og på den måten slipper en å stå til rette. Bedriten er det, men velbrukt.

 

Kong Carl Gustaf sier i intervjuet at han ikke kan huske at han har vært på strippe- og pornoklubber og kriminelle miljøer.

 

- Nei. Nei. Jeg tror ikke det, sier svenskekongen i intervjuet. Kanskje var jeg på et sted i Paris en gang for mange år siden der det var lettkledde damer, sier svenskekongen videre.

På direkte spørsmål fra nyhetsbyrået TTs reporter Tomas Bengtsson om det kan finnes kompromitterende bilder av Kongen, svarer han

- Nei, det kan det faktisk ikke. Det er også vanskelig å kommentere noe man ikke har sett, og som ingen andre har sett heller.

 


Personlig så tror jeg at dette er kun løgn at hun ikke husker. Hun husker da at det var telefonsamtaler om utleie, noe som stemmer.

Men at det var også andre ting, minst to ting. Det var ferdigattest og at hun sa det var ikke søknadspliktig å bygge oppå gammel mur.

 

Her er noe av hva mailer jeg har sendt mellom meg og min Advokat, tar bare med hva jeg har skrevet. Ønsker mest mulig å holde andre ute av denne saken.

 

Hei igjen Knut!                                                       19/2.2019

 

Ha vært oppe i Kviteseid i Telemark hele dagen i begravelse. Men skal selvfølgelig svare så godt jeg kan.

 

Du spør om følgende:

 

Du har fortalt at du ringte til saksbehandler Kaja Lange Aubert først og fremst for å etterlyse ferdigattest, dernest for å spørre om oppføring av mur langsetter veien. Det var første samtale angående muren du ønsket å bygge.

 

Svar: så langer jeg husker, ja.

 

Noen måneder deretter, sier du, ringte du til samme saksbehandler Aubert først og fremst om ferdigattest, dernest om muren du ville bygge.

 

Spm 1:    ang. 1. telefon ang attest/mur. Hvorfor ringte du til Aubert ? Var det litt tilfeldig at hun svarte, eller spurte du etter henne med navn, eller spurte etter ansvarlig saksbehandler uten å si noe navn, oppga du et saksnr  ?

Har du tidspunkt, dato eller uke eller måned i hvilket år ?

 

Svar: Hun var vår daværende saksbehandler. Da spør du henne og som sagt hun kjente til eiendommen og manglende ved den. Ikke minst dette at det ikke var ferdigattest på huset som først kom vel i 2015?

Da var hun ikke saksbehandler lengre. Men en dame ved navn Østhus hvis jeg ikke husker feil. Eller var det Østerhus, noe i den gata. Jeg har veldig god husk, så det er medfødt.

Vår nest-siste saksbehandler har vært Lena Catrine Amdal, Tlf: 48068647

Teknisk fagavdeling

Vi har nå fått en enda ny, som er vår 4 eller 5 saksbehandler, der Kaja var vår første.

Her er vår aller siste og nyeste:

Saksbehandler       Nils-Henrik Henningstad, Tlf: 90027615

Avdeling for byggeprosjekter

 

Spm 2:    ang. 2.telefon ang attest/mur. Kjente hun Aubert deg igjen fra 1. telefon ? Hadde du hennes direkte fast telefon nr eller hadde du hennes mobil tlf nr. ?

Har du tidspunkt, dato eller uke eller måned i hvilket år ?

 

Svar. Jeg ringte vel Oslo Kommune sitt nummer første gangen. Andre ganger tror jeg at jeg hadde hennes intern nummer. Men dette er noe jeg tror, og uansett. Jeg visste hvem hun var 2. gangen jeg ringte. Men som sagt, jeg har bygget mur også på Karmøy, høyere enn denne her. Da søkte vi ikke heller. Vil presisere at det er ikke søkt på å bygge mur her på Hellerudtoppen i hele Oslos historie etter hva Ferdigattest AS skriver.

 

Som sagt, jeg antar at jeg ringte første gangen medio mai 2013 og andre gang medio august 2013.

Siden da mener jeg at jeg ikke har snakket med henne, men jeg har etterspurt på mail hennes svar. Men det har vi aldri fått.

 

Spm 3:   hadde du vært i kontakt med henne tidligere, forut for 1. telefon ang attest/mur ?   I så fall, om hva da ?

 

Så langt jeg vet, har jeg kun vært i kontakt med henne i 2013. Kanskje i ettertid en gang kan det ha vært angående ferdigattest, men det kan jeg ikke si 100 %

Du må forstå at denne saken er blitt slik som den har blitt p.g.a. at PBE har laget kvalm, da vi hele tiden før dette ble en såkalt ulovlighet. De telefonsamtalene med henne var «normale» for meg. Det er først i ettertid at de har blitt «viktige». Da de har bestridt at vi ikke har fått muntlig tillatelse.

 

Spm 4:    var hun involvert i Byggesøknad godkjennelsen av de fire husene i nr 39  eller noen annet i årene 2009, 2010, 2011, 2012 ? Rammetillatelsen ? Etc ?

 

Svar: Det regner jeg med. Men utbygger tok seg av alt i forhold til Oslo kommune.

Det var først da vi flyttet inn, november 2012 at vi overtok ansvar for alt. Før det, var det utbygger.

 

Dette er mine egne tanker, at de tok henne av saken da de ikke ville vedkjenne at vi hadde fått muntlig tillatelse til å bygge muren.

Vi spurte ikke noe om bod, da dette var en «selvfølge» at vi kunne bygge en bod på under 15 kvm2 ute å måtte søke om det. Som reglene var på den tiden.

 

Mvh

Jan Kåre

 

Se her for ekstra:

 

Dette skriver du til Borgarting Lagmannsrett:

 

Støttemuren – forhånds veiledning

 

Christensen søkte forhånds veiledning i Oslo kommune ved to anledninger før støttemuren ble oppført. Christensen har gjort gjeldende at han i begge henvendelsene beskrev muren, og at han fikk aksept for oppføring av muren uten å måtte søke forhånds tillatelse.

I de to telefonsamtalene i 2013 som Christensen hadde med saksbehandler Kaja Lange Aubert, som kjente området år tilbake gjennom utbyggingsperioden til Krokstien 2, stilte han spørsmål om det var greit å føre opp en ny og høyere mur på den tidligere gamle muren langsetter Stormyrveien for å få et større og langt bedre uteareal sørvest for deres bolig på Krokstien 2 c.

Ved begge anledninger mener Christensen at han av den kommunale saksbehandler fikk klart til svar at muren ikke var søknadspliktig slik han beskrev den. Selv oppfattet han det som en bindende aksept og avtale. Det fremstår som klart urimelig om det er Christensen som i et tilfelle som dette skal ha risikoen for en eventuell misforståelse.

Det anføres å foreligge tjenestefeil m.h.t. veiledningen/rådgivningen. Om det hadde vært grunnlag for noen form for noen form for tvil hos saksbehandler om hva forespørselen gjaldt, burde hun ha bedt om å få tilsendt en skisse og/eller skriftlig fremstilling av byggetiltaket for å forvisse seg om at hennes veiledning/rådgivning var riktig.

 

Således har kommunens plikt til forsvarlig veiledning og/eller rådgivning sviktet og i alle fall ikke blitt forsvarlig avklart vs. en tiltakshaver som henvender seg til kommunens plan- og bygningsetat med et helt konkret spørsmål om forhånds tillatelse i en konkret byggesak.

 

Saksbehandler ble av undertegnede frafalt som vitne for tingretten. Men det viste seg senere under hovedforhandlingen at prosessfullmektigen for staten ikke hadde kunnskap om at vedkommende saksbehandler som Christensen henvendte seg til, også hadde vært saksbehandler i forbindelse med planleggingen og utbyggingen av Krokstien 2 a b c og d.

 

Vedkommende var således lokalkjent i området, kjente til terrenghøydene og formasjonene, idet hun hadde fulgt utbyggingen av Krokstien fra A til Å så langt Christensen har kunnskap. Vedkommende vil derfor som vitne tilføre saken nødvendige opplysninger slik at den blir langt bedre og mer forsvarlig opplyst.

 

I den veiledning Christensen fikk, ble det ikke nevnt noe om hensynet til småhusbebyggelse, kun at Christensens mur ville bli som de andre murene i nærområdet. Aubert Lange veiledet ut i fra andres hus i Stormyrveien.

 

På denne bakgrunn er det feil av tingretten å ikke legge til grunn at tiltakshaver har vært i god tro mht søknadsplikten. Eneste som har funnet sted av uaktsomhet, er saksbehandlers håndtering av Christensens henvendelser. Det er feil av tingretten å ikke se dette som et vesentlig brudd på veiledningsplikten etter fvl. § 11.

(sitat slutt).

 

Hva sier da Norsk lov? Hør her:

 

Kong Kristian den femtes lov.

 

Ved forordning 14 apr 1688 ble loven satt i kraft fra Mikkelsdag (29 sep) 1688. Her er bare tatt med de bestemmelser som antas å være gjeldende fremdeles. Om opphevelse av forskjellige bestemmelser og om endel bestemmelser som antas bortfalt, henvises til eldre utgaver av Norges Lover.

 

Femte Bog. Om Adkomst, Gods og Gield.

 

I Cap. Om Contracter og Forpligter.

 

1 Art. En hver er pligtig at efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl lovet og indgaaet haver.

 

2 Art. Alle Contracter som frivilligen giøris af dennem, der ere Myndige, og komne til deris Lavalder, være sig Kiøb, Sal, Gave, Mageskifte, Pant, Laan, Leje, Forpligter, Forløfter og andet ved hvad Navn det nævnis kand, som ikke er imod Loven, eller Ærbarhed, skulle holdis i alle deris Ord og Puncter, saasom de indgangne ere.

 

1.)  Oslo kommune har bryte § 11 Veilederplikten.

 

2.)  PBE i Oslo har overtrådt paragraf § 171. Tjenestefeil da de har veiledet oss egentlig godt og rett, som de i ettertid kaller for ulovligheter når de selv både har gjort grove tjenestefeil, samt veiledet i alle mulige retninger alt ettersom.

 

3.)  Oslo kommune har bryte Kong Kristian den femtes lov som sier at muntlig avtale er like bindende som skriftlig.

 

Edvards Os skriver i dommen dette:

 

Betydning av veiledningen fra kommunen. Tiltakshaver har oppfattet kommunens veiledning slik at støttemuren ikke var søknadspliktig.

Slik veiledning gis på grunnlag av den informasjonen som tiltakshaver gir, og muntlig veiledning på telefon har ikke bindende virkning for kommunen.

I dette tilfellet er det et stort avvik mellom hva som er tillatt etter regelverket, og hva som er oppført. Vi kan ikke se at det er sannsynliggjort at kommunen har gitt samtykke til en mur av denne størrelsen, plassert i regulert veigrunn.

(sitat slutt).

 

Når han skriver at «dette ikke er sannsynliggjort at kommunen har gitt samtykke til en mur av denne størrelsen, plassert i regulert veigrunn.»

 

Så er dette århundrets løgn, det er det gale vanvidd det han skriver.

Selvfølgelig ble jeg fortalt at det ikke var søknadspliktig å bygge oppå gammel mur. Ferdig arbeid!

 

Tenk, i denne saken ringte jeg ned til vår saksbehandler minst 2 ganger for å få veiledning.

 

Jeg fikk klar beskjed å bygge oppå gammel mur, var ikke søknadspliktig.

Muren som sto der fra før var nok til slik som i vårt tilfelle at vi ikke skulle bygge en mur som var høyere enn andres.

Vi bygget da en mur som faktisk ligger lavere i terrenget enn naboens over på andre side.

Men en mur som ikke skiller seg ut eller virker upassende.

Trapp og en liten bod ble også bygget, da det var lov å bygge på den tiden en bod under 15 kvm2 uten å søke.

Går en inn på PBE sine sider, så finner en fort ut av at så små avvik blir det gitt dispensasjon for hvis de søker. Ikke minst i vårt tilfelle der samtlige andre naboer har skrevet under. Men hva gjør PBE imot oss? De kjører nærmest en kampanje imot oss, som er åpenbart myndighetsmisbruk.

 

I vår sak her med statsadvokaten har vi gått igjennom så mange saker her i Oslo. Der alle i vår tilsvarende situasjon blir det ikke gjort noe med av negative henseender. Men vi blir rammet og straffet så hardt de bare kan få til.

 

Hei igjen Knut!                                                          20/2-2019

 

At hun tok den bløffen var ikke overraskende for å «spare sitt eget skinn!»

 

Etter jeg hadde snakket med henne, ble hun tatt av saken da jeg har hørt fra andre at hun var som en «løs kanon!»

 

Hva skal vi da gjøre?

Det hjelper svært lite på å bebreide oss selv eller noen andre.

 

Du må bare skrive et så godt tilsvar du bare kan med de momenter du mener er best, riktig og rette!

 

Lykke til, vi må være positive, glade og regne med at det går bra!

Går det ikke bra, så får vi gjøre det beste ut av det også.

 

Bare gjør ditt aller beste, mer kan ingen forlange.

Er enig med deg i å klage på andre, skal en gjøre minst mulig.

 

Men jeg vet 100 % at i denne saken er det kun nå en kamp imot oss, ikke for hva som er best.

Det beste er selvfølgelig at alt skal få stå som det står, mur, trapp og bod.

 

Det er for å VINNE SAKEN!

 

ER GLAD AT DU FIKK PRATE MED HENNE, DA VET VI HVOR HUN STÅR!

 

Mvh

Jan K

 

Hei igjen Knut!                                                                              20/2-2019

 

Har vært i møte med Kaja Lange Aubert som kunne opplyse følgende:

 

Hun husket I DET HELE TATT ikke noen av de to telefonsamtalene du hevder å ha hatt med henne. Hun sier ikke at du ikke har snakket med henne, men hun sier hun husker det OVERHODE ikke, og at det har sin helt naturlige forklaring fordi hun fikk inn veldig mange telefoner daglig i perioden - om alt mulig - hun sier hun jobbet på plan- og bygg etaten med bl.a. dette området årene 2013 -2015. Særlig var det mye om ulovlig utleie som det ble spurt om.

(sitat slutt.)

 

Har nå lest mailen din for min kone og snakket med henne.

 

Hun mener som meg at Kaja Lange Aubert er et perfekt vitne i Borgarting Lagmannsrett.

Jeg husker alt meget godt, selv om det ligger nå flere år tilbake i tid.

Ser også av mailer og annet at jeg har holdt på samme versjon hele tiden og har etterspurt svar av PBE her i Oslo, og ikke fått det.

At PBE har skiftet på flere saksbehandlere forteller ikke noe om min troverdighet negativt når jeg evner å huske dem også, det forteller igjen at min husk er meget god i motsetning da til Kaja Lange Aubert.

 

Det skrives om ulovligheter, og det er her mener vi at den offentlige etat som driver med dette når en ser på andre sammenligne saker. Så er «tommelfinger-regelen» at en får dispensasjon i tilsvarende tilfeller som oss. Sågar de som har søke om dispensasjon i samme tidsrom som oss rett borti gata har faktisk spm allerede nevnt før søke om dispensasjon i Stormyrveien 9 c og fått det ikke bare en gang, men flere ganger. Med andre ord, det er kun en sterk uvilje imot oss som gjør at vi ikke får dispensasjon, ikke en fornuftig grunn.

Da det er kun fordeler med å gi oss dispensasjon, ikke faktisk en bakdel.

 

 

Fant dette på nettet:

Det berømte Clinton-sitatet

- Ta eksempelet med Bill Clinton og Monica Lewinsky. Han sa; “I did not have sexual relations with that woman”. Det må sies å være en subtil løgn, under dekke av hva definisjonen på hva en seksuell relasjon er, sier Magnussen.

(sitat slutt.)

 

Det er mange måter å lyve på, når en sier at en ikke husker.

Så er det min versjon, at jeg husker meget godt.

Da står en kun igjen med min versjon, av den enkle grunn at jeg husker.

 

Som sagt, jeg mener at dette er bedre for oss at hun sier at hun ikke husker enn at hun lager sin egen versjon eller sier at samtalen aldri har funnet sted, som Edvard Os sier det i dommen imot meg.

 

Hører fra deg.

 

Mvh

Jan K

 

 

Hei igjen Knut!                                                                        20/2-2019

 

Takk for telefonsamtale.

Dette skriver Regjeringsadvokat Elisabeth Sawkins Eikeland.

 

«Min kommentar under hovedforhandlingen vedr. hvilken kunnskap Aubert hadde eller ikke, var kun ment som en innsigelse til ankende parts partsforklaring, og at retten etter statens syn ikke kunne legge til grunn hans forklaring om hva Aubert visste og ikke, eller hva Aubert hadde gitt veiledning om, særlig i lys av mer tidsnære bevis som uttrykte det motsatte og at han tidligere på dagen hadde frafalt dette vitnet.»

 

Slik jeg leser dette og hele avsnittet som jeg ikke gjengir. Det er at Aubert har sagt det jeg påstår, men at ingen er bundet av dette.

 

Videre at de hevder at muren vår er en koloss fatter jeg ikke når naboens mur/garasje rett over på den andre siden, er høyere og mer dominerende.

 

Dette viser bare at du hadde fullstendig rett at befaring er påkrevd, men det har jeg også ønsket av alle instanser at de skal komme på befaring.

 

At jeg f.eks. husker saksbehandleren og alt annet i denne saken viser bare at jeg har meget godt minne. At du opplevde Aubert helt annerledes enn de andre saksbehandlerne kan jeg si meg enig i.

 

Hører fra deg!

 

Skal hilse fra kona og si at du må fortsatt stå på, det er totalt meningsløst at vi må rive mur, trapp og bod.

 

Mvh

Jan K

 

Hei igjen Knut!                                                                 21/2-2019

 

 

Jeg har prøvd å tenke på ting som kan være viktige som ikke er kommet frem til nå. Nevner bare noen ting i stikkordsform.

 

1.)  At å bygge bod så liten som vi har gjort er noe som staten egentlig legger vinn på da det er ikke søknadspliktig å bygge under 50 kvm2.

Da vi bygget var det 15 kvm2. Går en da igjennom tilsvarende saker her i Oslo, så er det «vanlig» å gi dispensasjon slik som i vårt tilfelle.

 

2.)  Vi har bygget mur på Karmøy, og bod på Karmøy og en bod før her i Oslo uten å søke. De står den dag i dag, som viser at det at vi bygget i god tro. Det holder «vann» vår argumentasjon-

 

3.)  At PBE kaller det vi har bygget for en koloss når flere andre bare her i Stormyrveien har høyere, større og mer omfangsrik mur enn oss. Vitner om at de vil skape problemer for og rundt oss. Tar vi med at de har vært på skjult befaring og tatt bilder og ikke ønsker å komme på «vanlig» befaring vitner om at de egentlig har forsømt jobben sin totalt. Det er både tjenestefeil og myndighetsmisbruk overfor egentlig.

 

4.)  Vi har bygget alt på vår eiendom, har ikke «tilranet» oss noen annen sin eiendom.

 

5.)  Dette med 0.5 meter høyde på mur er kunstig, da terrenget her tilsier noe helt annet. Vi bor i et «fjelland» der det er bedre å bygge etter terrenget, ikke i ettertid komme med noen paragrafer som aldri Kaja Aubert Lange nevnte for oss. Hun sa at å bygge oppå gammel mur ikke var søknadspliktig. Og nevnte at hvis vi bygget oppå gammel mur 1.5 – 2 meter og gjerde på 1 meter så gikk det veldig bra i vårt tilfelle. Naboen(e)rett over oss har gjerde på 1 meter som oss og, høyere mur/garasje.

 

6.)  Det positive med alt vi har bygget, det er ikke kommet frem sterkt nok, nevner noe. Egentlig er alt positivt, ikke noe negativt.

 

1.)  Etter vi bygget trappa slipper vi å bruke tau til å klatre i. Det er kjempebra og positivt.

 

2.)  Etter vi bygget mur, så er det ikke noe dritt som renner ned i veibanen av mold, sørpe og leire som det var før. Samt at vi har fått en mye penere, flatere og brukervennlig tomt.

 

3.)  Etter vi har bygget bod så slipper vi å legge så mye under presenning og la ting stå åpent. Kjempepositivt og den er slik bygget at den sees omtrent ikke av noen før en kommer inn på vår eiendom, og den er pen.

 

 

Som sagt, dette er bare noe av det som er bra med hva vi har bygget.

Tror du ikke skal ha for store forhåpninger å få så mye ut av Regjeringsadvokaten. Da de nok har snakket i sammen og er blitt enige om at Aubert skal si at hun ikke husker. Hun husker kun at hun hadde mange telefonsamtaler, dette er et spill for å vinne saken.

 

Sannheten er at Aubert husker meget godt, hvis hun vil.

Hun er da ikke dum, men høyt utdannet og når jeg som er bussjåfør og lavt utdannet i forhold, og husker. Da vet vi at det ikke stemmer, de er da ikke dummere enn meg, det tror jeg så absolutt ikke.

 

Ha en fortsatt fin dag, vi snakkes!

 

Mvh

Jan K

 

Knut, dette tror jeg overhode ikke på.                                                  Oslo 22/2.19

Men samtidig, jeg kan ikke motbevise det.

Aubert husker da at hun hadde fått spørsmål angående utleieforhold, men ikke angående mur.

Jeg er da kun en enkel bussjåfør, disse er høye utdannede mennesker.

De husker kun en del, som ikke er vesentlige i saken, mens jeg husker alt. Det forteller at de ikke er ærlige i denne saken etter min vurdering.

 

Da faller det for sin egen urimelighet, jeg vet at jeg fikk lov og veiledning å bygge oppå gammel mur.

Uansett. Jeg har begynt å se igjen på såkalte ulovligheter, der finner vi fort ut at her gjør PBE stor forskjell på innbyggerne.

 

Skal sende noen til deg i løpet av dagen, noen neste uke og en eller to senere av saker.

 

Sannheten kommer nok frem, til slutt! Av og til har sannheten små bein, men det kommer for dager, før eller siden!

Mvh

Jan K