mandag 17. oktober 2022

Nr. 3085: Advokat Jon Wessel-Aas støttet meg da jeg ble utsatt for Norges-historiens største justismord der narreapostel Jan Aage Torp løy, og hans løgner ble tatt for «god fisk» selv om det stank av både mannen og løgnene!

 Nr. 3085:

Advokat Jon Wessel-Aas støttet meg da jeg ble utsatt for Norges-historiens største justismord der narreapostel Jan Aage Torp løy, og hans løgner ble tatt for «god fisk» selv om det stank av både mannen og løgnene!

 https://blog.janchristensen.net/2016/02/nr-1381-hvis-dommen-i-fra-tingretten.html

https://blog.janchristensen.net/2019/11/nr-2599-dere-i-pressen-har-sviktet.html

https://blog.janchristensen.net/2018/08/nr-2272-advokat-jon-wessel-aas-med.html

https://blog.janchristensen.net/2018/08/nr-2271-advokat-brynjar-meling-har-helt.html

https://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2403-norsk-rettsvesen-fremstar-for.html

https://blog.janchristensen.net/2019/02/nr-2409-det-er-temmelig-apenbart-at-min.html

https://www.sokelys.com/oppfordring-fra-james-childress-fra-kentucky-kristne-vi-ma-be/

https://blog.janchristensen.net/2016/01/nr-1353-alle-som-jeg-har-vrt-i-kontakt.html

– En horebukk-dom kan føre til at færre ytrer seg

 

Advokat mener en dom i saken mot pastor Jan Kåre Christensen vil gjøre grensene for ytringsfrihet mindre tydelige.

 

Høsten 2014 beskyldte pastor og blogger Jan Kåre Christensen pastor Jan-Aage Torp for å være «horebukk» og «gammel gris». Onsdag møttes de i retten.

 

Christensen er tiltalt etter straffelovens paragraf 390a for å ha krenket Torps «fred», ved blant annet å hevde i et stort antall blogginnlegg at pastoren levde i hor fordi han har giftet seg på nytt.

 

Medierettsadvokat Jon Wessel-Aas reagerer på at brudd på Straffelovens paragraf 390a «for ved plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred» ligger til grunn i saken mot pastor Jan Kåre Christensen.

 

– Jeg kan ikke kommentere detaljene i saken, men jeg synes i prinsippet at det er spesielt at denne paragrafen blir brukt, fordi det her er snakk om ytringer i en blogg. Christensen oppsøker altså ikke Torp på telefon, tekstmelding eller på annen måte direkte, men skriver hva han mener om ham som pastor i bloggen. Det ligger utenfor kjerneområdet den aktuelle bestemmelsen, sier Wessel-Aas, som understreker at han kun kjenner saken gjennom opplag i Vårt Land og ved å ha lest selve tiltalebeslutningen.

 

Wessel-Aas viser til at den nevnte bestemmelsen i straffeloven fra gammelt av er blitt kalt «telefonsjikaneloven».

 

– Det er klart at mobbing og trakassering i sosiale medier over tid kan gjøre at folk ikke orker å være der mer. Men jeg synes likevel det er viktig at domstolen ikke utvider straffebestemmelsen til å omfatte for mye. Det er et poeng å være så konkret som mulig når en skal begrense ytringsfrihet gjennom lovgivning, sier Wessel-Aas.

 

Utsagn som «å leve i hor» gjør det mer nærliggende å bruke injurieretten, mener advokaten. Injurier er avkriminalisert i den nye straffeloven og kan dermed kun danne grunnlag for sivilt søksmål. Det virker mer relevant i denne saken, ifølge ham.

 

– Jeg mener det er fare på ferde dersom paragrafen i straffeloven blir utvidet ved å legge til noe som ikke lenger er kriminelt, sier Wessel-Aas.

 

Offentlig person. – Hvilke konsekvenser kan en eventuell dom få?

 

– Dersom det blir en straffedom i tråd med tiltalen, mener jeg mye annet kan dømmes på samme måte. Det vil gjøre grensene for ytringsfrihet lite tydelige, noe som igjen kan føre til at folk unngår å ytre seg, svarer Wessel-Aas og viser til at det uansett finnes bestemmelser til vern mot usanne beskyldninger, krenkelser av privatlivets fred, trusler og oppfordring til vold.

 

Wessel-Aas peker på at Torp er en kjent skikkelse i Kristen-Norge og langt på vei i samme posisjon som mange politikere.

 

– Rommet må være større når det dreier seg om ytringer om offentlig personer.

 

Christensen er uenig i hvordan Torp praktiserer forholdet mellom liv og lære, altså hans tolkning av bibelske tekster, fremhever Wessel-Aas.

 

– Også der skal takhøyden være stor. Men det er selvsagt grenser for hva en kan beskylde noen for

 

Advokat Jon Wessel-Aas får både tyn og ros på nettet!

Jeg er ikke nødvendigvis ening med alt som Advokat Jon Wessel-Aas skriver og utaler seg om.

Men i min sak imot narreapostel Jan Aage Torp, sto han helt på min side og ville at saken skulle behandles i Høyesterett.

Hele saken imot meg var et justismord ifra begynnelse til slutt.

Jeg hadde ikke skrevet et eneste ord ulovlig og som var kriminelt.

Allikevel dømt, tragisk!

 

Bilde av Advokat Jon Wessel-Aas, foto Jan Kåre Christensen.

Bilde kan gjengis fritt så lenge det står at opphavet er ifra den Himmelske blogg.

 

 

Jan Aage Torp fikk uhindret og fritt fremlegge påstander og løgner som de fordreide. 

Vil bare si en ting, en har lov å skrive ting så mye en vil, ubegrenset.

At jeg ble dømt for noe som stort sett kom frem under debatterer frem og tilbake, viser vare hvilket justismord dette var.

 

Her er dommen ifra Oslo Tingrett, selvsagt tidenes justismord:

 


 

 
Ingen kommentarer: