lørdag 2. november 2019

Nr. 2599: Dere i pressen har sviktet grundig ovenfor den Norske samfunnet med at dere ikke er noen «vaktbikkjer» lengre, ikke «plager» det offentlige på noen som helst måte før alt ligger i dagen!


Nr. 2599:
Dere i pressen har sviktet grundig ovenfor den Norske samfunnet med at dere ikke er noen «vaktbikkjer» lengre, ikke «plager» det offentlige på noen som helst måte før alt ligger i dagen!


Befolkningen fått høre en skremmende fortelling om et totalt sammenbrudd i det norske demokratiets bærebjelker. Alle har sviktet: Regjeringen, Stortinget, domstolene, politiet, forsvarsadvokatene, Nav og den fjerde statsmakt: mediene.


Denne mailen er sendt til diverse aviser og andre. Bilde av Pastor Jan Aage Torp som gikk til politiet med en fiktiv anmeldelse. Det ble en siktelse som var uten innhold og mening. Men når det er elendige dommere som ikke er dommere, men dommerfullmektige. Da går det meste an, bilde av Jan Aage Torp som er en lurendreier og manipulator.


Oslo 2/11-2019

Hvordan skal en begynne et kritisk innlegg?

Etter å ha skrevet til diverse aviser og tidsskrifter i 35 år, og blitt utsatt for 2 justismord i Norsk rettsvesen de siste årene.
Som jeg har sendt til diverse aviser og andre for å opplyse om dette.
Med minimal respons. Håper og tror på en forandring nå etter hva som har skjedd den siste uken der egentlig hele NAV og dommerstanden er blitt avslørt.

Vi har i dag i Norge en presse som uansett mening ikke lengre er som en «gneldrende» bikkje som lager ubehageligheter. Det er først som vi nå ser i den såkalte NAV skandalen at en virkelige gjør jobben sin.
Men en skulle ha vært i forkant. Beveget seg i rettsaler og studert dommere og her er det så mye som en skulle ha vært i forkant med. Men pressen har sviktet med å ikke være i forkant, kun i etterkant.

Tilbake til meg selv, som har påpekt flere forhold.

1.)  I Norsk rettsvesen kan en komme med hvilken som helst lovparagraf, en blir dømt uansett. Hvorfor? Fordi det er så stor kammaderi og tillitt mellom påtalemakten og de som skal dømme.
Det er nesten som en proforma-sak å komme i retten. Påtalemakten har en innstilling, så slipper nesten alt inn til dommeren som «sannhet» som det påtalemakten kommer med.

2.)  I den viktigste instansen i de aller fleste saker som er tingretten sitter det veldig ofte ikke en dommer, men en dommerfullmektig som nesten alltid er under 30 år og gjør egentlig kun en ting. Følger påtalemaktens føringer og anbefalinger for det er det sikreste og enkleste.
Dommen fra tingretten blir som oftest stående da lagmannsretten ikke vil ta saken eller det er for dyrt å anke.

3.)  Rettsikkerheten i Norge er så dårlig, at jeg vil nesten si den er lik null hvis ikke noen skriver om saken. Eller den kommer ut i media og andre ser på den.

4.)  Sannheten er hvis en reiser seg imot påtalemakten og de som styrer er veldig vanskelig på alle plan. Vi er blitt opplært i Norge at Norge er et rettferdig og godt land, det er ikke justismord etc. Sannheten er at justismord pågår hele veien mer eller mindre. Det er enormt dyrt, tidkrevende og vanskelig å gå imot påtalemakten. Å vinne frem, trodd og hørt med våre argumenter må en faktisk ikke regne med at en vill lykkes med. Kjempe en slik kamp er egentlig som å sloss med feieren. Til mer enn sloss, til skitnere blir en.

5.)  Jeg har tusen ting å si, og skrive. Legger ved noen linker.

6.)  Ta kontakt, dere skal få all den informasjon og forklaringer dere vil ha. Jeg er tilgjengelig både på telefon, mail og møte ute hvis noen ønsker å intervjue eller høre min forklaring.

Med vennlig hilsen
Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Telf: 99598070

Linker som legger ved.Ingen kommentarer: