torsdag 24. oktober 2019

Nr. 2592: Tilleggsvar til Fylkesmannen avslag nok en gang til oss!


Nr. 2592:
Tilleggsvar til Fylkesmannen avslag nok en gang til oss!

Fikk som sagt et brev i fra Fylkesmannen, se bilde.
Saksnummer 201510929 - Byggesak PBE her i Oslo
Deres Ref. 2019/40980
Svar på Fylkesmannens brav av 14/10-2019

Oslo 20/10-2019

Dere sier for avslaget, begrunner det med at det ikke er noen nye momenter.
Kanskje det er noe sant i det, da vi aldri har fått svar på det vi har spurt om.

Her ser dere en problemstilling som ingen vil svare meg på, det har gått 5 år og ingen svarer.
Her ser dere på bildet at naboens skrånede fylling går lengre ut i veibanen enn vår mur.
Den er lovlig, ikke vår. Dette er en så stor motsigelse at bare her skulle dere ha gitt oss medhold.
Det er også grunnlag for dispensasjon her bare av bildet. Hvorfor? Miljøfaktoren skal vektlegges mest. Før hadde vi det sørpete og ekkelt.
I dag har vi det tørt og pent. Også en miljøgevinst. Ikke noe nye momenter? Ja, har ikke fått svar på noen av de gamle som taler til vår klare fordel og gunst.

Håper på et svar her nå.

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo
Tlf.: 99598070

Se, muren vår ligger lengre inne enn annen fylling som er godkjent. Det forteller bare at vår mur skulle vært godkjent for lenge siden.

 

Selv i en totalitær stat holder de ikke på slik som PBE gjør, at dere forsvarer dette er ille. Går heller i fengsel enn å bøye oss for dette!


Ingen kommentarer: