lørdag 19. oktober 2019

Nr. 2585: Måten PBE her i Oslo Norge har forskjellsbehandlet oss ovenfor andre sprenger alle grenser!


Nr. 2585:
Måten PBE her i Oslo Norge har forskjellsbehandlet oss ovenfor andre sprenger alle grenser!

Måten Plan- og bygningsetaten her i Oslo Norge har forskjellsbehandlet oss ovenfor andre sprenger alle grenser! Det er ikke mulig å gjøre det verre!

Sannheten er at den offentlige forvaltningen er i dyp krise her i Norge, det vitner bl.a. vår sak og at menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg kjører enn rekke saker imot Norge, som vitner om at dette er ikke et engangstilfelle!

Bilde av muren vår som PBE vil vi skal rive. De mener at den ligger for langt ute i veibane og eiendommen skal føres tilbake til slik den var før. Før så lå vår skrånede tomt lengre ute enn hva vår mur gjør. Her møter vi mennesker som er fulle av løgn og opptrer så til de grader urasjonelt og patetisk.
Nå har vi en mur som gjør at fyllmassen holder seg på vår eiendom, og vi fikk veleldning å bygge oppå gammel mur uten å søke.
Vi har gjort som PBE sa, og alt er bare skjønt og godt, nå.
Mye bedre enn hva vi hadde det, veibanen er også «større» nå enn før.
Rive skal vi, her er mennesker som er så løgnaktige og opptrer direkte kverulerende og vanskelig, selv om de kaller seg for saksbehandlere, enhetsledere, gruppeleder og annet.
Dessverre så støter disse hverandre, selv om hele saken bygger på løgn, fabrikert problemer og annet som motsier deres vedtak og måten å bruke lover og regler på.Ingen kommentarer: