lørdag 19. oktober 2019

Nr. 2584: Det er en hinsides urettferdighet med vårt avslag på dispensasjon!


Nr. 2584:
Det er en hinsides urettferdighet med vårt avslag på dispensasjon!

Det er en hinsides urettferdighet med vårt avslag på dispensasjon når nabo av oss får dispensasjon på utnyttelsesgraden 57 ganger mer enn oss, da snakker vi om virkelig forskjellsbehandling!

Måten vi er blitt behandlet på av PBE her i Oslo, Fylkesmannen, Sivilombudsmannen og rettsvesenet i Norge tror jeg kan si at jeg ikke vet om noen som har møtt så stor urettferdighet som oss?!

Det er 1000 eksempler å ta frem, men vil i denne artikkelen nøye oss med Stormyrveien 9.

Det er at nabo i Stormyrveien 9 c som ligger i luftstrekning fra oss 50 meter har fått dispensasjon på utnyttelsesgraden på 57 ganger mer enn oss. Har du hørt om noe verre? Ikke jeg, og de får lov å ha sitt stående, men vi må rive vårt.

Her er regnestykke. Og det er også viktig, jeg vil ikke at de skal rive noe. Men at de skal få beholde alt. Det som er det onde her fra alles sider, er at vi skal rive det vi har bygget som er fortreffelig og pent, samt ikke til sjenanse for noen. Det er ei hellet «ulikt» noen andres murer eller noe, da vår er mye lavere enn mange andres. Selv naboens som er en 2.5 meter høy mur, mens vår er 185 cm høy.

Naboen i Stormyrveien har også søkt i flere omganger og fått dispensasjon. De har holdt på med dette lenge etter vi bygget, da de var «ferdig» med alt i mars 2018.

Ingen kommentarer: