onsdag 23. oktober 2019

Nr. 2591: Nå prøver Plan og Bygningsetaten å true oss med mailer, bøter, pålegg og det som verre er for at vi skal rive mur, trapp og bod slik at vi kan ta tauet frem igjen og hoppe ned i tau som apekatter i Stormyrveien!


Nr. 2591:
Nå prøver Plan og Bygningsetaten å true oss med mailer, bøter, pålegg og det som verre er for at vi skal rive mur, trapp og bod slik at vi kan ta tauet frem igjen og hoppe ned i tau som apekatter i Stormyrveien!

PBE her Oslo vil at vi skal hoppe som apekatter og ligge nede i en skråning som er en søledam, slik vi hadde det før vi bygget muren vår. 
Det er så ille og likt det gamle DDR de holder på. En skam!PBE er helt, helt hinsides sunn og fornuftige tanker.
De truer og holder nå på med det som verre er.
Vi har i praksis ikke hatt mer enn 1 møte med PBE der vi har sittet rundt det samme bordet for å drøfte veien videre.
Vi har egentlig ikke fått noen mail i fra PBE når vi har spurt de om ting. De svarer aldri seriøst tilbake, bare kommer med tåkeprat og pålegg.
Det er som en gjeng med nettroll hele PBE.


Her er siste mail.
Vårt svar er her:

Saksnummer 201609223, 201610333, 201510929 og 201908605
Byggesak PBE her i Oslo
21/10-2019

Dere skriver mail datert 21.10.2019 med ref.: 201510929-53

Vi har hatt kun et møte på 5 år. De skriver følgende:
«Vi kan ikke forsvare å bruke ytterligere tid på denne saken.»

For oss er dette både løftebrudd, fraskrivelse og usannheter.

1.)  Vi ble lovet møter og oppfølgning på møte – det eneste – vi har hatt med dere var 1 møte 11/4-2019.

2.)  Som sagt, 1 møte på 5 år er minimalt. Vi har gjentatte ganger spurt om møter og befaring. Ansvarsfraskrivelse.

3.)  De skriver egentlig usant når dere bare sier at vi skal etterkomme deres pålegg da vi har blitt lovet å søke på nytt. Vi bestrider alt dere holder på med da ikke vi har fått noen utfyllende svar på noe egentlig.

4.)  Måten PBE behandler oss på er ikke noe annet enn makt- og myndighetsmisbruk!

5.)  Hvis dere ikke kommer inn å gjøre noe i denne saken blir alt som det er.

6.)  Synes de svare og måten dere opptrer på er så dårlig at de burde aldri ha jobbet med mennesker.

7.)  De tåler ikke å bli motsagt, vi tåler vel det meste uten å svare stygt og frekt igjen.

8.)  Det forteller at dere er lave mennesker, i motsetning til oss.

9.)  Det vi har bygget ligger milevis innforbi at dispensasjon skal gis.

10.)                    Mail som dere skriver her, anser vi som en ugyldig mail da dere ikke holder hva dere har lovet. Samt de spørsmålene vi har kommet med kan ikke vi se i det store og det hele at dere har gitt oss noen svar.

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Ingen kommentarer: