søndag 26. februar 2023

Nr. 3187: Etter hvert som vi har avslørt Plan og bygningsetatens overgrep og løgner, blir vi ikke hørt, men represaliene, gjengjengjeldelsene og overgrepene blir bare verre, større og ondere!

 Nr. 3187:

Etter hvert som vi har avslørt Plan og bygningsetatens overgrep og løgner, blir vi ikke hørt, men represaliene, gjengjengjeldelsene og overgrepene blir bare verre, større og ondere!

 

Selv om majoriteten – de som selv ikke har inngående kjennskap til systemet – nekter å tro at dette går an i Norge – så er det dette som er sannheten.

 

Norges offentlige etater, virksomheter, domstoler og hele røkla er faktisk gjennomkorrupt enkelte ganger. Der de lar en etat eller hendelse, blir forsvart i alle ledd. Selv om det hele er løgn og fabrikkert.

At ingen tar til motmæle og sier det som det er. Det er virkelig ille.

Er det for konsekvensene? Eller er det for at en selv er død på innsiden, uten empati, redelighet og skrupler?

For meg og min kone. Det vi har erfart som å møte et kriminelt miljø der alle forsvarer hverandre. Der lojalitet og det indre samholdet er viktigere enn å følge Norsk lov, være redelig, ærlig, sannferdig og god.

Det er som en kriminell røverbande det offentlige er i vår sak. Virkelig ille.

 

Det er da slik at det offentlige her i Norge mange ganger driver et renkespill

 

Se bare på Viggo Kristiansen saken og andre saker. Norske myndigheter er dessverre ikke helt gode.

Norge blir myndigheten beskyttet som en verna bedrift.

Da av hverandre, helt ille hvordan det offentlige Norske myndigheter fungerer.

Vi har bygget en fullt lovlig mur veiledet av PBE selv. Men blir behandlet som vi nesten har drept noen. Her blir virkelig ei fjør til 10 høns.

 

1.)  https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3175-hva-skjedde-i-de.html

Hva skjedde i de telefonsamtalene mellom meg og vår daværende saksbehandler hos plan og bygningsetaten her i Hovedstaden?

2.) https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3172-muren-var-er-etter-pbe-eget.html

Muren vår er etter PBE eget regelverk lovlig, hvorfor skal vi da måtte rive den da?????

 

At jeg ble veiledet av Plan og bygningsetaten muntlig hvordan bygge muren.

Så viser det seg i ettertid, at den er lovlig og den er ikke bare lovlig.

Men «overlovlig» da den er dradd inn ½ meter minst i forhold til vår før skråning.

Samt at fallet på vår eiendom gjør at muren vår er tillatt etter PBE eget regelverk, noe de prøver å fordreie.

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

 

Muren er helt vanvittig etter mitt skjønn, at den skal rives.

Eller så vanker det bøter, represalier og jeg vet ikke hva.

Muren vår er egentlig fantastikk på alle måter.

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

 

Etter hvert som vi har avslørt Plan og bygningsetatens overgrep og løgner, blir vi ikke hørt, men represaliene, gjengjengjeldelsene og overgrepene blir bare verre, større og ondere!

 

Det er mange ting som er viktig å få med seg. Bl.a. når det er vedtak og rettsaker etc. som er et overgrep og løgndommer og løgnvedtak imot oss.

Så er det slik at en aldri vil gå inn i saken igjen, men igjen og igjen hevder det samme. At vi ikke har innrettet oss etter tidligere vedtak.

Som er bygget på utelukkende løgn og fabrikkerte ting.

 

Hva gjøre da?

 

Skal gi noen få eksmeler på hvilke løgnvedtak vi er utsatt for. De er mange.

Det er drøssevis å ta av.

La meg først begynne på fallet av vår eiendom, som vi har påpekt gjentatte ganger. Dette svarer ingen på. Men sier at fallet er slik som PBE har diktet det opp til å være.

Dette er helt avgjørende.

 

Bl.a. i vårt ankeskriv til Borgarting Lagmannsrett står det følgende:

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3120-plan-og-bygningsetaten-bruker.html

 

I tingrettens dom på side 9 er det skrevet at såvel Oslo kommune som Fylkesmannen har hensyntatt at det er hele tomtas fallretning som skal legges til grunn hva gjelder spørsmålet om hvor høye terrenginngrep som kan tillate, jf. pbl. § 6.5 andre ledd bokstav a-c   - ikke terrengfallet mellom huset og veien. Denne tolkningen av bestemmelsen mener den ankende part er feil, for det innebærer at man gir et galt bilde av situasjonen på stedet. Helningen ned mot veien var ikke en lett skrånet tomt, men bratt og farlig. 

Christensen mener med dette å påvise at saker som i rettslig og faktisk henseende må anses like, har vært behandlet forskjellig på usaklig grunnlag. Dette er feil saksbehandling og usaklig forskjellsbehandling sammenlignet med hans sak, og her foreligger det myndighetsmisbruk.

 

Hva får vi til svar av Lagmannsretten? Goddag øksemanns skaft svar.

https://blog.janchristensen.net/2022/11/nr-3122-at-anken-var-til-borgarting.html

 

Lagmannsretten er enig med de ulike instanser som har hatt saken til behandling, at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 ikke er oppfylt. Det er ikke en feil forståelse av reguleringsplan S-4-220 (småhusplanen) § 6.5 annet ledd at hele tomtens fallretning skal legges til grunn ved vurdering av hvor høye terrenginngrep som unntaksvis kan tillates, sml. ordlyden i bestemmelsen. Videre vises til det staten har sitert fra på side 22 i småhusplanens veileder.

 

Her lyver de igjen, da det hos alle andre blir terregfallet der muren blir satt opp. Er det avgjørende, og hos oss er det et nesten loddrett fall.

Og de sier at veielder på side 22. Hva er det? Ingen som vet, vi har ikke fått noes var på dette hverken hos Lagmansretten, Statsforvalteren eller PBE.

Her blir vi atter overkjørt av det offentliges løgner og manglende svar.

Dette er notorisk. Overgrep imot oss er hele saken ifra a til å.

Videre kan jeg nevne flere murer som vi har etterspurt lovligheten av etc.

Et av dem er I Slyngveien 9. Der de faktisk la saken ut på deres egne sider innsyn, for så å fjerne det. Det er så kriminelt og korrupt det er mulig å forbli.

Hele etaten er giftig og manipulative.

Vet dette er vanskelig, for ingen tror at det er så ille I Norge.

Tror faktisk Norge enkelte ganger er verre enn Afghanistan, Kongo og hvilket som helst land.

Det skal jeg forklare kort. De er tross alt grei imot de aller fleste, og når en opplever så stor urett som vi har erfart.

Så tror ingen på deg, nesten!

 

Her er det noen som har bygget en formidabel mur, og vi sender spørsmål til PBE som de ikke svarer på.

De la den ut, så fjernet det den.

Hele etaten er giftig og lyver akkurat som det passer dem.

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202008342

 

Til PBE                                                               Oslo 23/10.2022

 

Spørsmål, i hvilken lovhjemmel er denne muren satt opp?

Og hvorfor har denne muren fått godkjennelse da den er utenfor det PBE godkjenner?

 

Er det slik som det fremstår for oss, at små og ubetydelige dispensasjoner gis avslag helt bevist! Til større og mer omfattende en trenger dispensasjon, så får en den godkjennelse uansett?

 

Slik fremstår det et regelverket blir praktisert av PBE!

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Noen linker tilknyttet Slyngveien 9:

https://blog.janchristensen.net/2022/04/nr-3008-vart-skriv-til-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

https://blog.janchristensen.net/2022/07/nr-3041-plan-og-bygninsetaten-her-i.html

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.html

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=slyngveien+9&doSearch2=S%F8k+i+sak+

 

Bilder og annet ifra Slyngveien 9

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3025-det-er-et-gedigent-demokratisk.html

Slyngveien 9 b

 

 


 

https://blog.janchristensen.net/2023/02/nr-3171-denne-enorme.htmlHva skal en bruke av ord og utrykk om PBE og det offentlige?


De lyver konstant, vrenger og vrir alt til for det skal passe inn i deres narrativ.

De misbruker sin makt. De svarer ikke på spørsmål.

De legger ut saker, fjerner dem.

De legger ut saker, besvarer ikke.

En anker dette videre i systemer til Statsforvalter, Sivilmbudet, Oslo Byråd og kjører saken for retten. Alle forsvarer hverandre, det løgn blir sannhet.

Der sannhet blir løgn.

At en blir opgitt, ja.

Men gi meg, aldri I livet!

Sannheten og kjærligheten vil seire til slutt, det vet jeg!

 

Sluttkommentar:

 

Det hele har vært en skinnprosess. Da i saken imot oss, der alle offentlige instanser jobber for at plan og bygningsetaten mange og stygge løgner skal stå seg i kampen imot oss!

 

Hvordan skal vi forholde oss til dette?

De målsetningene og alt de operer med er slik at de bruker alt imot oss.

Til vår ugunst. Dette er selvsagt forskjellsbehandling og et hat imot oss.

Men til andre, bruker de alt til deres fordel. Til deres gunst.

Hvordan forholde oss til en slik berme av kjeltringer og løgnere?

Ja, si det, det er akkurat hva vi prøver på.

Eneste sikre er at vi aldri kommer til å innrette oss etter denne kriminelle bermens anvisninger. Pålegg og vedtak, og dommer.

Alt er løgn, fordreining og manipulering.

Muren vår kommer vi aldri til å røre en millimeter, aldri!

 

Tenk, her har vi bygget en kjempe fin mur som er lovlig på alle måter. Men fordi PBE ikke vil innse dette. Bygger opp et narrativ imot oss som er basert på løgn. Så holder det hele opprettelige apparatet på imot oss.

Skjønne den som vil, men her er det åpenbart demoniske og mørke krefter som står bak slik oppførsel og væremåte.

Vet det er sterke ord, men i denne vår sak er det offentlige åpenbart styrt av demoniske, mørke og sterke demoniske krefter der de lyver og fordreier faktum i saken faktisk i alle deler. De skriver og snakker ikke sant og sunt en eneste gang. Da må det være berettiget å si ifra?!

 

La det være klart – det som plan og bygningsetaten og det offentlige med sine triader av løgner, manipulering og intriger, er ikke noe annet en demonisk og forførende ånder. 

Men dette setter ikke oss ut av spill!

Selv om majoriteten – de som selv ikke har inngående kjennskap til systemet – nekter å tro at dette går an i Norge – så er det dette som er sannheten.


Relaterte linker:

https://www.extraavisen.no/startet-etterforskning-etter-haerverk-og-trusler/

https://www.sokelys.com/har-fatt-bekreftelse-pa-sin-anmeldelse-av-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-har-anmeldt-dem-for-trusler/

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2467-det-er-selvflgelig-et-stort.html