onsdag 1. februar 2023

Nr. 3169: Slik som plan og bygningsetaten her i Oslo holder på ovenfor oss – med de aller fleste offentlige etater støttende – er kriminelle og uetiske handlinger!

 Nr. 3169:

Slik som plan og bygningsetaten her i Oslo holder på ovenfor oss – med de aller fleste offentlige etater støttende – er kriminelle og uetiske handlinger!

 

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3161-det-er-en-tirader-med-overgrep.html

 

For denne pene muren har vi fått til nå bøter opp imot 300.000, - kr.

Oslo Kommune fremstår som en fullstendig syk og rigid Kommune her ved plan og bygningsetaten.

Fullstendig galskap og helt hinsides. 

Muren er lovlig etter deres egne regler, men vi skal tas. 

Dette er selvfølgelig et overgrep.

Bilen til min kone skal tas nå som det første leddet i deres fullstendige ondskap.

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3160-overgriperne-om-det-er.html

https://blog.janchristensen.net/2022/09/nr-3072-faktum-i-saken-var-er-at-vi-har.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3164-den-uretten-og-overgrepet-vi-er.html

 
Så viser det seg at vår mur er lovlig da fallet på vår eiendom er såpaset stort.

Muren er lovlig. Den er etter deres eget regelverk lovlig.

Det er ikke noe å utsette på den, men den skal rives uansett!

Eneste grunnen er hat, hat og atter hat ifra det PBE imot oss!

Jeg vet ikke alltid grensen mellom kriminelle handlinger og uetiske handlinger

 

Men slik som PBE og Oslo Kommune holder på, er det virkelig mye å gripe tak i.

På mange måter er det min kone og min ærlighet og redelighet i motsetning til PBE, Oslo Kommune og det offentlige.

https://blog.janchristensen.net/2022/12/nr-3941-vart-skriv-til-oslo-tingrett.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2966-det-er-min-og-min-kones.html

 

Dessverre er dette et mønster, som jeg vil underbygge med disse tre artiklene

 

Les selv, og vurder.

Skal vi som rettskafne og lovlydige borgere innrette oss etter kriminelle og uetiske mennesker?

Det kan jeg ikke se er av det gode.

 

Det burde vært straffeskjerpende at PBE og det offentlige driver med ren og skjer vandalisme og overgrep imot oss hva vi har lovmessig bygget på egen eiendom.

Dette de holder på med er åpenbart styrt av negative og mørke krefter.

Noe jeg har hevdet i flere år.

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2974-det-er-apenbart-demoniske-og.html

 

Dette i fra en dom

 

«Det er straffskjerpende at handlingen ble begått i hjemmet, et sted fornærmede skal kunne føle seg trygg, og uten forutgående provokasjon eller annen foranledning enn at han var sint etter et angrep fra en katt», står det i dommen

 

Egentlig., slike mennesker skulle fått seg en kraftig lærepenge når de driver med sine overgrep.

Det er jeg sikker på de vil også få før eller siden hvis de ikke går i seg selv og forbedrer sin oppførsel og væremåte.

 

Overgrepet vi har erfart og opplevd, at egentlig hele Oslo Kommune har mange, mange usunne og uetiske forhold

 

Saken vår og enkelte andre saker er også kriminelle er jeg overbevist om.

Det er virkelig mye her innenfor det offentlige som er sterkt kritikkverdige.

Som viser bare at her er de ikke skikket for oppgaven, og den myndighet de er blitt gitt.

Ja, egentlig delegert autoritet/mak som de regelrett misbruker.

Lar det gå utover andre som de skulle ha vært til hjelp og velsignelse for.

Som her i vår sak, der andre får dommer imot seg for å overskride grenser. Går disse fri, det er virkelig udemokratisk og langt ifra slik det skal være.

Men de vil før eller siden måtte svare for sin brøde!

 

Her i fra EiendomsWatch

https://eiendomswatch.no/nyheter/bolig/article14500431.ece?fbclid=IwAR0OIYb_UQD7Lj_3r4yW07s3t2xIJs31Kw8S0GnwQCSGw30z1sRkkMJgR30

 

Håper på Økokrim-etterforskning av lekkasjer før byggestopp i Oslo

Cecilie Lyngby i Folkets Parti FNB i Oslo ønsker at lekkasjer i forkant av byggeforbud skal granskes og håper på tyngre etterforskning i regi av Økokrim.

 

ØNSKER EKSTERN GRANSKNING: Cecilie Lyngby og Folkets Parti FNB ønsker at det som skjedde før byggeforbudet i Oslo ble kjent skal granskes.

 

Her artikkel i fra avisen Vårt Oslo, bare deler av den:

https://www.ao.no/kritisk-til-detaljfokus-i-kommunen-usikkert-om-saken-ble-godkjent-pa-grunn-av-n-centimeter/s/5-128-458524

 

Kritisk til detaljfokus i kommunen: – Usikkert om saken ble godkjent på grunn av én centimeter

 

Juks og løgn

I kommentarfeltet har flere reagert, blant andre Andre Falchenberg. Han er utbygger og har i løpet av de siste 20 årene stått bak en rekke byggeprosjekter på Nordstrand og flere andre steder i byen.

Han mener PBE bevisst gjør praksisendringer. Dette for å gi seg selv uendelig saksbehandlingstid og dermed unngå tap av gebyr.

Tar behandlingen ulovlig lang tid kan nemlig ikke etaten kreve fullt saksbehandlingsgebyr.

– Dette gjør de for å sno seg unna lovgivers ønsker om at saker skal behandles innen 12 uker. I løpet av de 20 årene jeg har holdt på har jeg aldri opplevd å få en sak behandlet på 12 uker, og jeg vet ikke om noen andre utbyggere som har fått det heller, sier han.

 

Han mener det er en negativ trend i etaten, der hver minste detalj skal reguleres.

– Det er et helt sinnssykt regelverk. På et prosjekt i Silurveien fikk vi et mangelbrev der saksbehandler mente det var usikkert om saken kunne godkjennes fordi terrenget var endret én centimeter, sier han.

I det aktuelle byggeprosjektet fikk utbygger først avslått søknaden om rammetillatelse. Dette ble senere opphevet av Statsforvalteren, og PBE godkjente søknaden. Godkjennelsen er senere påklaget av Statens vegvesen, og saken ligger igjen hos Statsforvalteren.

Mener PBE endrer praksisen

Etter to tiår i bransjen sier Falchenberg at detaljstyringen bare har blitt verre.

– Vi har hatt saker i andre kommuner enn i Oslo, og det er ikke noe sted som er like ille. Når alle andre kommuner er enklere å ha med å gjøre, og alle utbyggere og arkitekter i Oslo mener det samme, bør kanskje etaten gå i seg selv, sier han.

 

I kommentarfeltet på Facebook sier Falchenberg at han har bevis for at etaten bevisst endrer praksisen for å kjøpe seg mer tid.

Til Avisa Oslo sier han at dette dreier seg om at det tidligere var enklere å få dispensasjoner fra det som ble kalt veigruppen og vanngruppen, men at denne ordningen er lagt ned. Nå må dispensasjonen gå gjennom saksbehandler, dermed får de 12 ukers frist på seg.

– De har avskåret lovgiver som vil ha dette behandlet på tre uker. Vi opplever at etaten konsekvent sender mangelbrev etter 11 uker og 3–4 dager, til tross for at de blir klar over dette etter 4–5 dager. Da kommer brevet rett før fristen og de kjøper seg 12 uker ekstra, sier han.

Flere erfaringer

Denne erfaringen ytrer flere i kommentarfeltet at de har erfaring med.

– Jeg innbiller meg at det har blitt bedre, men vi har også flere enn en gang fått disse brevene etter 11 uker og 5 dager (for å sette det på spissen, men det har skjedd). Av og til er manglene legitime, men mange ganger er det basert på «etatens tolkning». Det kan oppfattes som frustrerende, skriver arkitekt Stian Schjelderup.

Noen skriver imidlertid at de er uenige, og opplever etaten som løsningsorienterte og imøtekommende.

I kommentarfeltet på Facebook svarer PBE Andre Falchenberg at de ikke kan love at de vil kaste seg på tilbudet hans om å ta kontakt med han for å høre hvordan de jukser med loven, men at de «skal gjøre vårt beste for å yte god service til deg og andre utbyggere fremover, som vi alltid har forsøkt å gjøre.»

– Ikke sikkert vi blir enige, denne gangen. Du sitter på bevisene, skriver de.

Avisa Oslo har vært i kontakt med PBE om å svare på kritikken fra Falchenberg, men opplyser at påstandene han tar opp tar tid å undersøke, og at de ikke har anledning til å kommentere de på nåværende tidspunkt.

 

Fra Avisen Vårt Oslo

https://vartoslo.no/kommunerevisjonen-mislighold-utdanningsetaten/oppsummerer-kommunalt-mislighold-i-fjor-ansatt-ga-jobb-pc-til-datter-127000-kroner-borte-fra-skole-og-lege-jukset-med-timelister/435129

 

Oppsummerer kommunalt mislighold i fjor: Ansatt ga jobb-PC til datter, 127.000 kroner borte fra skole og lege jukset med timelister

I årevis har Kommunerevisjonen jevnt og trutt rapportert om mislighetssaker blant ansatte i Oslo kommune. Det vanligste som avdekkes er underslag. Men i fjor dukket det også opp noen litt spesielle saker.

 

Hvordan kan 127.000 kroner forsvinne sporløst fra en safe i et låst rom ved en Oslo-skole?

Forholdet ble politianmeldt, men saken ble henlagt av politiet. Foreløpig har ikke Kommunerevisjonen heller kommet med noen konklusjon på hvordan pengene forsvant fra skolen.

Ga datteren jobb-PC - men fikk ikke sparken

— Kommunerevisjonen foretar ytterligere undersøkelser og vil komme med en endelig innberetning til kontrollutvalget. I den endelige innberetningen vil kommunens oppfølging av forholdet framkomme, heter det i et dokument til bystyrets kontrollutvalg.

 

En sak som er oppklart og avgjort er forholdet der en ansatt i en kommunal etat ga jobb-PC`en sin til datteren.

— Den ansatte erkjente forholdet samt at det var utvist dårlig dømmekraft. Saken har ikke ført til endringer i stillingsforholdet, skriver revisjonen.

Etaten opplyste at de – etter råd fra byrådsavdeling for finans – ga den ansatte en skriftlig tilrettevisning (advarsel). Saken ble ikke politianmeldt.

 

Sluttkommentar

 

Etter dette vi har vært igjennom med alle disse uærlighetene, intriger, løgner og den uforsonligheten av Oslo Kommune ved sine etater.

(Alle offentlige instanser her i denne saken, også domstolene, kommunal og moderniseringsdepartementet etc.)

https://www.sokelys.com/fikk-ikke-hjelp-av-kommunal-og-moderniseringsdepartementet-i-krigen-mot-pbe/

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2446-selv-om-pbe-vil-na-komme-oss-i.html

 

Så er det noen ord i Titus som kommer for meg igjen og igjen.

Disse ordene:

 

Titus 3. Også vi var en gang uforstandige, ulydige og forførte. Vi lå under som slaver for forskjellige lyster og begjær. Vi levde i ondskap og misunnelse, vi ble hatet og vi hatet hverandre.

Men så viste Gud, vår Redningsmann, sin godhet og menneskekjærlighet for oss.

Det var ikke fordi vi hadde gjort rettferdige gjerninger, men av sin barmhjertighet, han ville redde oss. Og han renset oss til gjenfødelse og fornyelse ved Den hellige ånd.

 

Jeg og min kone er rettskafne, løsning orienterte, pragmatiske og har kun fulgt den veiledning vi har fått. Handlet i god tro

 

Så viser det seg at vår mur er lovlig da fallet på vår eiendom er såpaset stort.

Muren er lovlig. Den er etter deres eget regelverk lovlig.

Det er ikke noe å utsette på den, men den skal rives uansett!

Eneste grunnen er hat, hat og atter hat ifra det PBE imot oss!

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3159-det-er-nok-tvilsomt-at.html

 

Så lager det offentlig et spetakkel som er helt hinsides.

Lyver, vil ikke svare og gir oss bøter og vedtak som er rene ondskapen.

Her er en Kommune som er syk og giftig.

Selvsagt ikke hele Kommunen, heldigvis.

Men deler av den, og disse galningene og giftige menneskene får lov å fortsette ser det ut som!?

Ja, hvor vil dette ende?

Vi akter i hvert fall ikke gi etter for noe av det offentlige vandalisme av vår EGEN EIENDOM!

 

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3147-avslag-ifra-plan-og.html

https://blog.janchristensen.net/2023/01/nr-3145-det-er-den-enorme.html

https://blog.janchristensen.net/2022/02/nr-2984-pal-granberg-og-astrid-myhra.html

 

3 kommentarer:

Anonym sa...

Herlig avslutning på artikkelen! Dette går til seier! Det er så oppløftende å se en Guds tjener stå opp mot urettferdighet og forfølgelse!

Jan Kåre Christensen sa...

Takk, takk og takk.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym, du skriver:
Herlig avslutning på artikkelen! Dette går til seier! Det er så oppløftende å se en Guds tjener stå opp mot urettferdighet og forfølgelse!

Svar:
Takk, ja den uretten og vil nærmest kalle det forfølgelse.
Der vi blir av det offentlige forfulgt for å ha bygget en full lovlig mur.
Ja, dette vi opplever er som Nord Korea eller Kongo, spinnvilt!