fredag 10. februar 2023

Nr. 3170: Ser på tiden i Unibuss, som en mobbe og trakassering av ledelsen – trist at slikt ikke blir tatt tak i av egentlig noen, alt lar en passere!

 Nr. 3170:

Ser på tiden i Unibuss, som en mobbe og trakassering av ledelsen – trist at slikt ikke blir tatt tak i av egentlig noen, alt lar en passere!

 

Ser på meg selv ovenfor Unibuss, at jeg var som en liten uskyldig gutt. Som ble hynset med og overkjørt av en ramp.

Dessverre var jeg nok alt for mye preget av dette flink gutt-syndromet

Her er jeg, min mor og far. Oppleves at jeg var som en alt for passiv liten gutt. Ikke sto opp til fulle for mine meninger og synspunkter. Være ettergivende ovenfor en ramp, er dessverre ikke det smarteste enn gjør i livet

 


https://blog.janchristensen.net/2021/12/nr-2964-unibuss-vedvarende-mobbing-av.html

Når jeg ser tilbake til de 16 årene jeg hadde som bussjåfør i Unibuss her i Oslo

Så er det med glede på selve jobben og arbeidskollegaene.

Men den behandling jeg fikk av mange i ledelsen, den var virkelig mindre bra.

Det er underlig hvor liten hjelp en får i en arbeidskonflikt en får egentlig.

Gjør èn en feilvurdering og valg, er det nesten umulig å rette det opp.

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3017-etter-et-ar-etter-rettsforliket.html

 

Min Advokat i forbindelse med oppsigelsen/sparken jeg fikk av Unibuss for å ha spilt på kristen radio.

Den var så kjempebra hva Josefine Wærstad gjorde i forarbeidet.

https://www.extraavisen.no/jeg-synes-det-er-rart-a-miste-jobben-fordi-jeg-er-kristen/

 

Ikke minst i hennes skriv til Oslo Tingrett.

https://blog.janchristensen.net/2021/03/nr-2837-stevningen-til-oslo-tingrett.html

 

Jeg ser på meg selv som en som ble gjentatte ganger forulempet av ledelsen. Der dessverre det å bli utsatt for dårlig behandling, og si ifra.

På mange måter en varsler, kommer en fort i bakevja.

Slik skulle det ikke vært, men slik er det dessverre!

 

Vi møtes også i Diskriminergsnemda, der Unibuss med Per Christian Bing holdt tilbake vesentlig informasjon

 

Det som var anklagene imot meg var at jeg spilte høy kristen Jesus musikk.

https://blog.janchristensen.net/2020/03/nr-2686-korset-seier-med-reportasje-og.html

 

P.g.a. dette fikk jeg en rekke med tjenestepåtaler etc.

https://blog.janchristensen.net/2020/02/nr-2670-na-er-det-diskrimineringsnemda.html

 

Sakens kjerne var høy musikk, med det kristne budskapet om Jesus som ikke ble tålt.

Der tapte vi i Diskriminergsnemda, da det ikke var påvist at jeg bl.a. ikke spilte lavt.

Det er bare trist at Unibuss sine løgner om meg at jeg hørte på høylytt kristen radio ikke førte frem i Diskriminergsnemda.

Det viser bare at det er fullt lovlig å mobbe, trakassere, lyve og diskriminere kristne i Norge i 2020! ikke bare kristne, men generelt av ledelsen på arbeidsplasser rundt omkring vårt landstrakte land.

https://blog.janchristensen.net/2020/09/nr-2757-det-er-bare-trist-at-unibuss.html

 

Så viste det seg at Personalsjef Per Christian Bing hadde hatt en «spion» ute på bussen. Der han verifiserte min versjon, men dette ble holdt tilbake.

Hvorfor? Fordi jeg skulle tape saken og Diskriminergsnemda gikk på Bing og Unibuss sin limpinne.

Sannheten er stikk motsatt. De selv kan få seg til å gjøre selv det utroligste.

Som om de er fritatt, og immune.

 

Jeg har gjentatte ganger spurt om at de måtte komme ut på bussen for å kontrollere og verifisere disse påstandene til kunder som klager på at jeg spiller kristne radioprogrammer høyt.

Personalsjefen i Unibuss sa at dette kunne de ikke gjøre p.g.a. Corona.

Så var det en instruktør som hørte jeg spilte radio, men ikke til sjenanse og høyt. Denne rapporten ble ikke tatt med i nemndsmøte i Diskrimineringsnemnda, og som gjorde at jeg tapte.

Unibuss sitt renkespill og kriminelle gjerninger lykkes de med ovenfor Diskrimineringsnemnda, og jeg tapte i retten.

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2816-unibuss-sier-de-ikke-kunne.html

https://blog.janchristensen.net/2021/11/nr-2952-det-var-utelukkende-kun-av-en.html

 

Jeg fikk tjenestepåtaler for å vaske bilen min med andre som ikke fikk tjenestepåtaler for akkurat det samme. Ingen gjorde noen feil.

Drøssevis av eksempler der jeg ble mobbet og trakassert for å gjøre det som andre gjorde. Da er en ute etter å ta meg.

Unibuss har gitt meg sparken med denne begrunnelsen:

Her er begrunnelsen og svaret ifra Advokat Johannes Straume:

«Bakgrunnen for oppsigelsen er at Christensen, til tross for flere tjenestepåtaler, ikke har innrettet seg. Kristensens respons på klager, og forsøk på korrektiver, viser at han ikke ønsker å endre adferd eller også tilpasse seg ordinære spilleregler i arbeidslivet.»

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2818-minn-tidslinje-i-unibuss-med.html

 

Det at jeg tok til motmæle hevdet Advokat Johannes Straume at jeg ikke vill innrette meg, nok et overgrep!

 

Dessverre var det lite taktisk klokt av meg å ikke ta den rettsaken, men inngå et rettsforlik.

https://blog.janchristensen.net/2021/07/nr-2895-forlik-mellom-meg-og-unibuss.html

 

Jeg ser på meg selv at jeg ble nesten kastet til «ulvene» (ledelsen i Unibuss.)

Var ikke forberedt på dette til fulle, og trodde at å være «snill» gutt ville være det beste.

Vi har hørt om flink pike-syndromet.

Jeg vil kalle det som jeg var ovenfor Unibuss, flink gutt-syndromet.

 

-         Jeg var pliktoppfyllende

-         Tok ikke igjen før etter flere års med trakassering og mobbing

-         Man er overdreven pliktoppfyllende adferd. Opptatt av å utføre sine oppgaver på en god måte, og imøtekomme andres forventninger

-         Overdreven hjelpsomhet mot andre. Vanskelig for å sette grenser og si nei til andre

 

På mange måter var jeg slik, dessverre. Hver dag presis på jobb og utførte jobben 100 %, selv etter år med mobbing og trakassering!

 

De som er på krigsmarken i Ukraina vet de er i krig!

 

Kjemper enn med våpen, stridsvogner og fly som de gjør i Ukraina.

Men slik som jeg som kjempet imot ledere som lyver, fordreier og kommer med falske anklager.

For å fjerne meg i jobben etc.

Så skjønner enn ikke alltid at en også kjemper en kamp.

Ikke med våpen, men med misbrukt av makt og manipulering.

Resultatet er mye likt, å påføre «motstanderen» et nederlag.

Arbeidslivet er ikke en søndagskole alltid, men en slagmark!

Dessverre, å være medgjørlig, grei og ettergivende. Da kommer en langt dårligere ut enn å stå på sin rett ovenfor slike narsissistiske personer!

https://blog.janchristensen.net/2022/05/nr-3017-etter-et-ar-etter-rettsforliket.html

 

Ledelsen i Unibuss har aldri blitt stilt til ansvar for hvordan jeg ble behandlet

https://blog.janchristensen.net/2022/03/nr-2996-unibuss-fremstar-vre-et.html

 

Det er alltid trist når en ser i ettertid at det at vi ikke tok den rettsaken som det lå an til. Det viser seg at p.g.a. dette har jeg fått et urettferdig stempel på meg at jeg har vært i en arbeidskonflikt. Sannheten er at jeg til slutt sto opp imot all mobbing og trakassering. Sa i fra og tok til motmæle som disse narsissistene ikke tålte og likte.

Det var ledelsen i Unibuss, ikke jeg. Som ville ha rettsmøte og inngå et rettsforlik. Dette igjen var dette som jeg vil kalle flink gutt-syndromet som slo inn igjen. At jeg ikke gikk for rettsak og godtok dette rettsforliket var åpenbart ikke noe lurt trekk!

https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2854-skal-mte-unibuss-til.html

 

Samtidig, jeg vet at jeg trenger ikke ha dårlig samvittighet og bebreide meg selv.

Jeg har alltid gjort jobben min nøyaktig og til punkt og prikke.

Det kan ikke sies om ledelsen i Unibuss. Men hva skal en gjøre?

Ta lærdom, og jeg skriver til deg også som kommer opp i vanskeligheter. Om det er Unibuss eller en annen arbeidsplass. Ikke regn med alt for mye støtte, men ikke gi etter for press. Stå kampen ut, ikke bak ut halvveis som jeg gjorde det. Så går det mye bedre enn at du gir etter. Dette flink gutt-syndromet som jeg vil si som preget meg, det er ikke av det gode.

 

https://blog.janchristensen.net/2022/06/nr-3031-her-skriver-en-frustrert.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2967-rolf-mandelid-med-knusende.html

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2770-per-christian-bing-opptradte.html

https://blog.janchristensen.net/2022/01/nr-2969-min-tidligere-gruppeleder-i.html

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2807-det-er-ikke-noen-andre-enn.html

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2805-jeg-nsker-at-arbeidstilsynet.html

Sluttkommentar:

Det heter i ordtaket «utakk er denne verdens lønn!»

Dette med såkalte flink gutt-syndromet virker det som jeg til dels hadde.

Dessverre er det slik i arbeidslivet ovenfor narsissistiske ledere som skaper et dysfunksjonelt og en mobbe kultur.

Så er det å være ettergivende ikke noe lurt trekk.

Har erfart virkelig at det å gi seg i en arbeidskonflikt, for igjen gå videre.

Det med å være ettergivende, føyelig og gi seg.

Dessverre kommer en dårligere ut enn å ta opp kampen og kjempe til «the bitter end!»

Samtidig, Guds ord sier at alle ting tjener dem til gode som elsker Gud.

Jeg er ikke bekymret for min egen del. Samtidig, ta lærdom av mine feilsteg.

Stå kampen ut, ikke gi etter for urett. Det er min lærdom i denne saken.

Relaterte linker:

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2810-hva-unibuss-star-for-og-hva-jeg.html

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2783-arbeidstilsynet-er-observante.html

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2777-skal-mte-sjefsmobber.html

https://blog.janchristensen.net/2020/02/nr-2670-na-er-det-diskrimineringsnemda.html

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2945-sendt-oslo-byrad-vedrrende.html

https://blog.janchristensen.net/2021/10/nr-2941-jeg-matte-og-fikk-korrigert-ntb.html

https://blog.janchristensen.net/2021/07/nr-2895-forlik-mellom-meg-og-unibuss.html

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2815-avisenoslo-pa-saken-mellom-meg.html

Ingen kommentarer: