onsdag 10. november 2021

Nr. 2952: Det var utelukkende kun av en grunn jeg fikk sparken av Unibuss – da jeg gjorde jobben min forbilledlig – det var ikke av noen annen grunn enn at jeg hørte på kristen radioprogrammer med moderat lyd!

 Nr. 2952:

Det var utelukkende kun av en grunn jeg fikk sparken av Unibuss – da jeg gjorde jobben min forbilledlig – det var ikke av noen annen grunn enn at jeg hørte på kristen radioprogrammer med moderat lyd!

 

Jeg har fått veldig, veldig mange tilbakemeldinger angående hvorfor jeg fikk sparken som bussjåfør i Unibuss.

Sannheten er det var utelukkende kun av en grunn jeg fikk sparken av Unibuss – da jeg gjorde jobben min forbilledlig – det var ikke av noen annen grunn enn at jeg hørte på kristen radioprogrammer med moderat lyd!

 

Jeg har som sagt fått utallige tilbakemeldinger både muntlig (mest), og skriftlig.

Legger bare her med kommentar fra en person, om jeg kunne ha lagt med drøssevis:

 

Martin Hofmandselv

Der er vel ikke helt riktig at du mistet jobben bare fordi du spilte kristne sanger Jan Kåre Bjerregaard Christensen, men snarere fordi du spilte for høyt og ikke tok hensyn til kundene, det vil si passasjerene?

 

Jeg:

Jan Kåre Bjerregaard Christensen

Martin Hofmandselv har aldri spilt høy musikk, det vet også Unibuss. Og alle andre.

 

Martin Hofmandselv

Ok.

Jeg har naturligvis ikke inngående kjennskap til denne spesielle saken Jan Kåre, men slik jeg har fått den presentert var årsaken til oppsigelsen gjentatte klager på høyt "støynivå".

Jeg hevder ikke å ha rett, jeg bare forteller hva jeg har lest og hørt.

 

Her ser vi hvordan løgnene og konspirasjonsteoriene lever dessverre selv i dag 1 år jeg fikk fyken av Unibuss.

 

Her er oppsigelsen:

 


 

 

For å forstå denne nedrige og famøse oppsigelsen, så ligger det kundeklager bak. Som ledelsen i Unibuss brukte imot meg for alt det var verd. Nå var det ikke «feil» skovalg, vasking av bil i sammen med andre etc.

https://blog.janchristensen.net/2021/04/nr-2730-opplysninger-sendt.html

 http://the-heavenly-blog.janchristensen.net/2020/12/no-1551-new-information-sent-to.html

 https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2789-oppsagt-fra-unibuss-for-ha.html

 

Men at jeg spilte på kristen radio. Her er de viktigste kundeklagene:

 


 

 

Men, men, Unibuss hadde sin spion på bussen. Som de gjorde alt for å skjule for meg og Diskriminergsnemda. Redeligheten til ledelsen i Unibuss er lik null.

 

Instruktør i Unibuss Abdullah Kayabasi skriver:

«Han hører på radio, noen ganger kommer det sang og noen ganger noe prating men jeg som satt rett bak sperringen kunne nesten ikke skjønne hva som ble sagt på radioen.»

Ikke noe om høy lyd i det hele tatt.

 

Dette skrev jeg til Diskriminergsnemda:

 

Diskriminergsnemda sak 20/420 og 20/42

 

Oslo 31/12.2020

 

Unibuss og Per Christian Bing har ført dere bak lyset og dommen imot meg er dermed falsk.

Unibuss er åpenbart korrupte.

 

Jeg spurte gjentatte ganger å få en instruktør ut på bussen for å verifisere disse falske kundeklagene.

Dette overså, og ville de ikke gjøre ble jeg fortalt.

 

Så viser det i ettertid at de har hatt instruktør på bussen som skriver klart og tydelig at jeg ikke spiller høyt på radioen.

Han evner ikke engang å høre på hva jeg spiller.

 

Løgnene til Unibuss er avslørt.

Dette er å holde borte vesentlig og avgjørende informasjon.

 

Dato: 31.08.2020

Instruktør: Abdullah Kayabasi Lønnsnr: 29383

Navn: Christensen Jan Kåre

Bussnr.: 3062

Vognløp: 3712

Type oppfølging: Tilfeldig

Garasje:

Kjørestil: 4 - Tilfredsstillende

Kommentar kjørestil:

Uniform: Bra

Kommentar uniform:

Service: Bra

Kommentar service:

Renhold i bussen: Bra

Kommentar renhold:

Presis avgang: Ja

 

Merknader fra instruktør:

Han hører på radio, noen ganger kommer det sang og noen ganger noe prating men jeg som satt rett bak sperringen kunne nesten ikke skjønne hva som ble sagt på radioen.

Tilbakemelding fører:

Her står det klart ut, han evner ikke engang å oppfatte hva jeg spiller.

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2811-nye-opplysninger-sendt.html

 

Ledelsen i Unibuss fremstår ikke som noe annet enn ynkelig, små mennesker og lavmål.

Dette er selvsagt kristendomsforfølgelse, diskriminering, mobbing og trakassering!

 

Sluttkommentar:

 

Fra Store norske leksikon 

 

Oslo Sporveier AS er et kommunalt eid trafikkselskap i Oslo. Selskapet er et aksjeselskap, heleid av Oslo kommune. Det organiserer kollektivtrafikken og forvalter offentlige tilskudd på vegne av kommunen.

 

Trafikkdriften utføres av separate operatørselskaper. Tre av disse er datterselskaper under AS Oslo Sporveier:

AS Sporveisbussene (stiftet 1997) driver busstrafikk gjennom selskapet Unibuss. For bussdriften er det innført et anbudssystem for tildeling av kjørekontrakter.

(sitat slutt.)

 

Her kjører Unibuss for Ruter, men det er selvsagt Oslo Kommune selv som har ansvaret for Unibuss, alt som skjer i selskapet.

 

Da jeg er blitt oppsagt for å ha hørt på kristne radioprogrammer med moderat lyd, er det ikke noe annet enn Oslo Kommune som har det egentlige ansvaret her! Hvem andre?

 

Nå er det Oslo Byråd som skal avgjøre videre vei her, da jeg har fått en sak.

Med saksnummer 21/6300 – 118 klage på Unibuss.

Da blir det avgjort videre vei i denne heksejakten som det har vært på meg av ledelsen i Unibuss gjennom dessverre mange år.

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2818-minn-tidslinje-i-unibuss-med.html


Det blir spennende hva som vil komme ut av Oslos Byråds behandling av Unibuss sin sparking av meg for å ha spilt på kristne radioprogrammer.

https://www.extraavisen.no/jeg-synes-det-er-rart-a-miste-jobben-fordi-jeg-er-kristen/

 

Ingen kommentarer: