mandag 18. januar 2021

Nr. 2818: Minn tidslinje i Unibuss med deres mobbing over flere år imot meg er virkelig ille!

 Nr. 2818:

Minn tidslinje i Unibuss med deres mobbing over flere år imot meg er virkelig ille!

 

Unibuss har gitt meg sparken med denne begrunnelsen:

 

Her er begrunnelsen og svaret ifra Advokat Johannes Straume:

 

«Bakgrunnen for oppsigelsen er at Christensen, til tross for flere tjenestepåtaler, ikke har innrettet seg. Kristensens respons på klager, og forsøk på korrektiver, viser at han ikke ønsker å endre adferd eller også tilpasse seg ordinære spilleregler i arbeidslivet.»

 

Vi står ovenfor en versting i arbeidslivet, Unibuss, som ikke vil komme med svar hvorfor de har sparket meg. Dette er egentlig kun tull, tøys og svada!

 

Så langt jeg kan se det hele, så er det «verste» jeg har gjort som bussfører følgende.

Parkert en gang tidlig på morgenen i et fotgjengerfelt, vasket privatbilen min i sammen med andre ansatte i Unibuss som «fikk lov».

Mens jeg fikk skriftlig advarsel og påtale for det hele.

 

Og det siste, og muligens det aller verste, var å ha sandaler uten sokker på en varm sommer dag i 30 varmegrader!

 

Hvis en da ikke skjønner at personalsjefen og Unibuss sin advokat er moden for sjekk eller bli tatt hånd av andre enn å raljere i arbeidslivet, så vet ikke jeg!

 

Unibuss virker å drive bedriften som det er i fengselsvesenet i USA.

Tre forseelser, og da er du fritt vilt.

 

Nå vet jeg ikke til fulle hvordan alle regler i USA er, men det er en regel som er som dette.

«Three strikes and you're out».

På norsk blir det “tre lovbrudd, og du er fanget.» eller «tre slag og du er ute.»

Har en f.eks. tre forseelser, som kan være f.eks. at du har havnet opp i trøbbel tre ganger. Så kan det i verste fall resultere i en lang fengselsstraff som en har drept noen.

Slik er det også i Unibuss, der en bare tar tre hendelser, og du får sparken!

 

Jeg har en gang vasket bilen i sammen med flere ansatte (6 år siden.)

En gang unnlatt og hatt sandaler med sokker (3 år siden.)

Og tredje gang var at jeg hørte på noen kristne radioprogrammer.

Med andre ord, jeg er ute og sparket!

Dette er Unibuss, heleid av Oslo kommune som driver på slikt!

Ord strekker ikke til over en slik bedrift og en har en personasjer som er helt ute av vater og en advokat som de har led inn som minner med om en pitbull enn en som en advokat!

 

Min tidslinje i Unibuss!

 

1.

Min tidslinje i Unibuss!

 

1.)  Jeg begynte i Unibuss, som da het Nexus i 2005.

 

2.)  Ble kalt inn på teppe til min daværende personlige leder Einar Tvedt da instruktør Kåre Berg hadde vært i bussen der han satt bak og mente at jeg i Josefines gate hadde kjørt i 35 kmt der fartsgrensen var 30 kmt.

 

Da fikk jeg beskjed om å slutte, og si opp selv. Da svarte jeg Tvedt at jeg kan godt slutte, men dere må si meg opp. Så det jeg opplever nå, er egentlig 2 gang jeg blir oppfordret til å si opp!

 

3.)  I 2007 fikk jeg en tjenestepåtale feilaktig for å komme noe for sent til tjenesten min, dette vare feil på feil fra ledelsen sin side det de gjorde da, som nå.

 

4.)  Denne tjenestepåtalen ble trukket i 2008, da Unibuss hadde bryt egne interne regler over en lav sko.

 

2010 ble jeg trukket i lønn for å komme 1 minutt for sent og andre ting. Dette ble omgjort gjennom YTF. Min daværende leder Reidun Borrman, ble selv refset av fagforeningen i etterkant og jeg ble ikke trukket noe da dette var ulovlig å trekke noen en halvtime for 1 minutt forsen komming.

 

Jeg kom selvsagt ikke 1 minutt for sent, dette var kun for å ta meg og finne feil på meg, slik holder ledelsen i Unibuss på, ille!

 

5.)  I etterkant hadde jeg møte med Per Christian Bing, Reidunn Borrman og noen til for å liksom skværet opp.

 

6.)  Det var flere forhold her i mellomtiden, men jeg husker ikke alt.

 

7.)  Februar 2011 sykemeldt flere uker etter mobbing av ledelsen.

 


8.)  Men i 2016 fikk jeg ny tjenestepåtaler for en liten forseelse. At jeg hadde tidlig en morgen parkert bussen i sykkelfelt. Denne trakk de.

 

9.)  Men i 2016 ble den erstattet med en ny, da var det en fabrikkert tjenestepåtale som alle andre tjenestepåtaler har vært mer eller mindre. Da var hendelser lagt inn.

 

10.)                     2017 ny tjenestepåtale for bl.a. ha kjørt på rødt lys som en kunde hadde sendt inn og skrevet om meg.

 

11.)                     2019 ny tjenestepåtale for å ha spilt kristne radiogrammer.

 

12.)                     Avskjed 20 november 2020 etter en kunde mente jeg spilt vel høyt morgenandakten på NRK.

 

13.)                     11 januar 2021, forhandlingsmøte mellom meg og Unibuss. Der jeg fikk forespørsel om å slutte på dagen og gå lønn ut april mnd.

 

14.)                     Så blir det vel arbeidsrettssak mellom meg og Unibuss?

 

15.)                     Jeg anser meg selv for å ha blitt mobbet, hakket på og diskriminert av ledelsen i Unibuss.

 

Her et dokumenter i saken, les selv, jeg anser det hele for å være brudd på arbeidsmiljøloven og direkte mobbing det som Unibuss holder på med, ikke noe annet.

Unibuss som er heleid busselskap av Oslo kommune holder på slik, og ingen i Oslo kommune reagerer!

 Ingen kommentarer: