torsdag 21. januar 2021

Nr. 2820: Plan- og bygningsetaten her i Oslo prøver å lage mest mulig kvalme ovenfor oss med å sende på nytt en ny søknad til Kartverket, hvor råtten kan man være?

Nr. 2820:

Plan- og bygningsetaten her i Oslo prøver å lage mest mulig kvalme ovenfor oss med å sende på nytt en ny søknad til Kartverket, hvor råtten kan man være?

  

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201510929

 

Saksnummer 201510929 – Byggesak

Oslo 21/1.2021

 

Sender kopi fra vår mail til kartverket.

Det er underlig at dere ikke vil svare oss, ikke komme i dialog men bare lage problemer for oss, eneste agenda dere har, ille.

 

Vedlegg innlegg på nettet over den ille behandlingen dere har ovenfor oss, og at dere ikke svarer oss engang om det vi spør.

 

https://www.sokelys.com/krangler-med-plan-og-bygningsetaten-over-advokatregning-pa-kroner-24000-pbe-prover-pa-nytt-a-fa-heftelse-pa-eiendommen/

 

Her er mail jeg sendte.

 

Kartverket                                  Oslo 20/1.2021

Postboks 600 Sentrum

3507 Hønefoss

 

Angående eiendommen Krokstien 2 c

Sak nr. fra PBE Oslo er 201510929

 

Ønsker å si ifra om det narrative og de løgnene som Plan- og bygningsetaten prøver å servere dere!

Inkompetanse gir alvorlige konsekvenser, da negative!

 

PBE her i Oslo er inkompetente, hatefulle og driver et renkespill og løgnpropaganda hvis en faller i unåde hos dem!

Dessverre har vi det!

 

1.)  PBE skriver følgende:

«Etter pbl. § 32-3 fjerde ledd kan slike endelige pålegg tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendommen. Plan- og bygningsetaten anmoder med dette om at pålegget tinglyses som en heftelse på den konkrete seksjonen som er skyld i ulovligheten, med gnr. 143 bnr. 104 snr. 3.»

 

Vi anmoder at PBE ikke får tinglyse dette da det er kun og alene PBE som driver med ulovligheter, ondskap og oppkonstruerte problemstillinger!

 

2.)  Det er eiendommen med Krokstien 2C, gnr. 143 bnr. 104 snr. 3.

Vi er et sameie med like rettigheter og plikter.

Det som blir pålagt en eiendom, blir pålagt alle eiendommene. Tinglysningene til PBE er og forblir ugyldig. Skal de tinglyse, så må de spørre alle fire husene om at det er greit, dette er nok en uønsket heftelse for alle fire husene? Ikke minst da vi er uenige med PBE. Hvordan de tre andre husene stiller seg, det vet ikke vi. Men vi er 200 % imot det da PBE kun driver med et renkespill ovenfor oss!

 

3.)  Namsmannen prøvde også PBE seg på, da fikk de klar beskjed at hele saken imot er foreldet. Det er kun et narrativ og løgner PBE prøver seg ovenfor dere igjen.

 

4.)  Saken er slik at vi er blitt veiledet av PBE å bygge mur, og naboer – alle rundt omkring har skrevet under på at det vi har bygget er noe de ønsker og har skrevet under på.

 

5.)  PBE har kun et enormt hat imot oss, og den dispensasjonen vi trenger er minimal for at alt skal være godkjent. Men av grunner vi ikke forstår, så får vi ikke denne. At de nå skal tinglyse heftelser på eiendommen vår, ligger kun et enormt hat bak og ønske om å ramme oss!

 

6.)  Andre naboer rundt omkring oss for virkelige alvorlige forhold får dispensasjon. Mens vi får ikke selv om det vi har bygget er det kun fordeler med, og det er ingen bakdeler med det hele.

 

7.)  Det PBE holder på med, er ikke noe annet enn en agenda lik det en leser om i Nord Korea. En skal straffes hvis en av uvisse grunner kommer på kant med myndighetene. Det PBE holder på med er ikke noe annet enn makt- og myndighetstyranni og misbruk. Det er et enormt hat og uvilje som ligger bak. Rettet imot å bruke kartverket for ramme oss. Snakk om å være råtne, at de bruker kartverket i sin onde og innbilske kamp.

 

8.)  Vi ble veiledet av dem å bygge, og gjorde som vi ble fortalt. Så tok de av saksbehandleren, og siden har de gjort alt for å være vanskelige!

 

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2563-var-protest-og-skriv-til-pbe.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2589-da-vi-har-fatt-veiledning-av.html

 

PBE går også bak ryggen vår og skal tinglyse ting som de ikke har lov til. Vi ønsker møte og dialog. For å finne en løsning.

PBE ønsker kun å påføre oss smerte og ydmykelse, dette er ikke bra!

I November i fjor gikk de bak ryggen på oss, og vi fikk da først vite om dette etter dere i Kartverket hadde forkastet deres onde planer og hensikter.

Nå har de forandret seg om det de gjør er like ondt og ille. Nå har vi fått vite dere onde hensikter på forhånd.

 

9.)  Er det juridisk lovlig dette Plan- og bygningsetaten i Oslo gjør?

 

10.)                     Vi motsetter oss tinglysning på eiendommen vår her i Oslo. Så langt vi forstår regelverket. Så må vi også gi aksept for disse tinglysningene!

 

11.)                     Det er lov også tenke selv, når der har først gitt et nei til tinglysning i november 2020. Det er ikke noen nye forhold i saken, og eiendommen og mur ligger der de alltid har gjort.

 

12.)                     Vi søkte i 2015 om godkjennelse av mur, trapp og bod. Som PBE mener er ulovlig alt, og vi mener at det er kun vrangskap og hat til oss som gjør at vi ikke har fått godkjent dette. Hvorfor er da kun mur med i dette? Ikke trapp og bod? Det viser bare at hat fordummer og PBE gjør de merkverdigste ting!

 

Hvis PBE lykkes med å få tinglyst sine hat-skriv på vår eiendom, ønsker vi at dette brevet skal også være med slik at PBE narrativ og løgner ikke får stå uimotsagte!

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2795-be-om-at-sakene-vare-med-plan.html

 

Her er noe av hva PBE har sendt.

 
10 kommentarer:

Anonym sa...

Bloggen din er direkte uinteressant. Bare navlebeskuing og sutring og klaging over at du ikke får ture fram som du vil, uten å måtte forholde deg til regler og lover slik vi andre må gjøre.

Jan Kåre Christensen sa...

Anonym du skriver:
Bloggen din er direkte uinteressant. Bare navlebeskuing og sutring og klaging over at du ikke får ture fram som du vil, uten å måtte forholde deg til regler og lover slik vi andre må gjøre.

Hvilke regler og lover forholder jeg meg ikke til?

Jeg må da få lov å poengtere det jeg opplever, og slik jeg ser det?
Lever vi ikke i et demokrati?

Jeg anser for at mye er urettferdig og udemokratisk å være, dette vil jeg poengtere og holde frem!

Prøv å være konkret og nevn eksempler.Anonym sa...

ta bråket med PBE. Du har IKKE fulgt lover og regler i den byggesaken. Innrøm det. Du har tapt og fått bøter fordi PBE har rett og du feil. At du foreløpig, kun foreløpig, har snodd deg unna på grunn av juridiske spissfindigheter og sløvhet fra PBE, hjelper deg ikke. Rettferd og sannhet vil innhente deg.

Jan Kåre Christensen sa...

Nevn eksempel.
Jeg har kun vært veldig uenig med PBE.
De er inkompetente og fylt av hat imot meg og min kone.

Anonym sa...

Nevne eksempel!! Jeg har jo nevnt et eksempel. Du tapte i retten, hos fylkesmannen, sivilombudsmannen og hvor ellers du prøvde saken. Ingen hater deg. Offentlige etater og andre offentlige forvaltere bare forvalter et gitt regelverk, og de har ikke myndighet til å avvike regelverket fordi opponenten heter Jan Kåre Christensen, og er paranoid som tror verden hater han. Du har tapt fordi sannhet og rett har vunnet fram gjennom dyktige forvaltere på flere nivå.

Jan Kåre Christensen sa...


Tapte?
Har du ikke hørt om justismord?
Akkurat.
Vi, jeg og min kone har da bare nektet å etterkomme dette som åpenbart er feil.
Nå har Namsmannen sagt at saken vår er foreldet.

Da burde PBE stykket fingeren i jorda.
Sagt at de hadde gjort en så elendig jobb, gitt oss godkjennelse.

Men PBE holder på som du, argumentasjon for kun å lage kvalme.

Eksempler du kommer med, forteller at det er kun uvilje og hat som ligger bak at vi ikke får godkjennelse på mur, trapp og bod.

Det vi har bygget er strålende og milevis innforbi når dispensasjon og godkjennelse skal gis.

Paranoid er PBE som overhode ikke ser at bak det hele ligger det krefter som er større enn dem.
Uansett hvor de får avslag, så bare hamrer de løs!
Snakk om å være råtne og ikke innse at de kjemper en kamp som de aldri vil vinne!

Anonym sa...

Justismord?? Du ble dømt etter gjeldende lover og regler av uhildede aktører. Du har IKKE blitt utsatt for noe justismord. Du har tapt nevnte sak, og alle andre saker uten unntak, fordi du fortjener det etter gjeldende lover og regler. Å påstå at du har blitt utsatt for justismord fordi du ikke har fått medhold fordi du er Jan Kåre Christensen, er over grensa til sykdom. Nærmere bestemt narsissisme. Du er ikke universets lys som alt dreier seg rundt, selv om du åpenbart tror det, og at konsekvensen av det da må være at du har rett i alt. Du er jo selve sannheten, i følge ditt sykelig oppblåste ego. Jeg må bare minne deg på at du er et vanlig dødelig menneske, lik oss andre, og dermed underlagt samme regler og lover. Det er direkte ubehagelig å se på hvordan du tror om deg selv. Stakkars de som er rundt deg.

Jan Kåre Christensen sa...


Anonym du skriver veldig flåsete og arrogant.
Alt du skriver er bare sprøyt! Det er for overdrevent negativt!

Justismord er «vanlig» her i Norge. Norge er desidert verste landet i hele Europa der justismord er allright da en har et overdrevent syn på staten som ufeilbarlig.
Norge er det landet som er mest domfelt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, fatter ikke du kan skrive så slevete og bomme så mye i dine uttalelser.

Du skriver at jeg er narsissistisk. Her fra Wikipedia.
Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er en personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved stort behov for oppmerksomhet og beundring, overdreven oppfatning av egen betydning, arroganse, utnyttelse av andre og manglende empati.

Jeg har ikke en eneste av de egenskapene. Da si at jeg er narsissistisk er bare helt bak mål.

De rundt meg har det meget godt! Og jeg har det også meget godt!

Anonym sa...

Jeg er ikke enig med anonym. La det være klinkende klart. Chrisensen burde ikke ha stolt på ord fra en saksbehandler over telefonen og burde ha sjekket grundig med PBE hva som trengtes. Dette burde han ha gjort skriftlig.
Men dette har gått for langt. Å kreve fjerning og tilbakeføring er ikke en straff som står i forhold til Christensens lovbrudd.
Det finnes gjentatte historier om hvordan utbyggere har fått tilgivelse i ettertid og fått godkjent det de har bygget. Dette gjelder ofte folk som er høyt på strå i sammfunnet og er gjerne frimurere osv.
En passende straff i Christensens tilfelle hadde være en bot og så la nåde gå for rett.
PBE har ikke håndtert denne saken godt. Det er gjort mange tabber, og Christensen burde få en bot og tillatelse -men er redd de kjører løpet fullt ut.
Ikke gi opp
Vidas

Jan Kåre Christensen sa...

I 2015 ville PBE at vi skulle søke.
Vi fikk de som hadde hatt med bygging av huset til å komme med en omfattende søknad.

Det var Ferdigattest AS.
Der brukte vi 50.000,- kr.

Det burde vært mer enn nok.

Siden da har PBE opptrådt imot oss som vi har bygget en skyskraper I strandsonen.
Det er helt utrolig og uforståelig at PBE har et slikt hat imot oss når de ellers er lempelige med andre til de grader.

Naboer rett bortenfor oss har F.eks fått lov å utnytte tomten 57 ganger mer enn oss.
Dette er grov forskjell behandling.