fredag 15. januar 2021

Nr. 2815: AvisenOslo på saken mellom meg og Unibuss, igjen!

 Nr. 2815:

AvisenOslo på saken mellom meg og Unibuss, igjen!

 

AvisenOslo er på pletten igjen, og skriver utførlig om saken mellom meg og Unibuss.

 

Det er underlig med ledelsen i Unibuss som hevder jeg spiller høyt på radioen.

Dette kunne de med letthet sjekket opp, med å komme både uanmeldt og anmeldt på bussen.

Dette kunne de ikke gjøre fikk jeg høre gjentatte ganger, da p.g.a. corona.

Etter at jeg med meget strev fikk ut personalmappen min fant jeg ut at de hadde vært på bussen 31 august der instruktør skriver klart at han ikke hørte noen form for høy radio, selv om han prøvde å komme nærmest mulig meg.

Her har Unibuss gjort så mange feil, at ord ikke strekker til!!!!!!!!!

 

Her kommer artikkelen.

 

Fikk tilbud om å slutte på dagen, med full lønn, etter betent konflikt: – Viser at de er redde for å møte oss i en rettssak

 


 

 

MØTE: Advokat Josefine Wærstad representerer bussjåfør Jan Kåre Christensen i konflikten han har med arbeidsgiveren Unibuss. De møtte Unibuss til et digitalt møte fra et møterom i Yrkestrafikkforbundets lokaler.

 

Den 56 år gamle bussjåføren er blitt oppsagt fra jobben med det han mener er en usaklig grunn: fordi han spiller kristen radio i bussen.

Unibuss bestrider dette, viser til flere kundeklager og at Christensen har spilt på for høyt volum gjentatte ganger.

 

jan Kåre Christensen viser til en protokoll de har skrevet fra møtet hvor det fremkommer han ble tilbudt å slutte på dagen med full lønn ut oppsigelsestiden frem til 1. mai.

 

«Unibuss tilbød Christiansen å bli fritatt for arbeidsplikt i oppsigelsestiden, med full lønn og mulighet til å ta annet arbeid om han klarte å skaffe seg dette. Tilbudet står ved lag frem til 18.01.21.» heter det i protokollen som

Christensen har videresendt til Avisa Oslo (AO).

 

 

 

Unibuss bestrider dette, viser til flere kundeklager og at Christensen har spilt på for høyt volum gjentatte ganger.

 

Jan Kåre Christensen viser til en protokoll de har skrevet fra møtet hvor det fremkommer han ble tilbudt å slutte på dagen med full lønn ut oppsigelsestiden frem til 1. mai.

 

«Unibuss tilbød Christiansen å bli fritatt for arbeidsplikt i oppsigelsestiden, med full lønn og mulighet til å ta annet arbeid om han klarte å skaffe seg dette. Tilbudet står ved lag frem til 18.01.21.» heter det i protokollen som Christensen har videresendt til Avisa Oslo (AO).

 

Satser på arbeidsrettssak

 

– Jeg mener det er en usaklig oppsigelse og at jeg bare har gjort jobben min. Jeg ser ikke for meg at det er ikke noe godt tilbud, sier Jan Kåre Christensen.

 

– Hva gjør du da?

 

– Jeg regner med at jeg vil da satse på å beholde jobben og ta en arbeidsrettssak.

 

Tilbudet står ved lag frem til 18. januar, men Christensen sier videre: «Jeg kan aldri se for meg at det skal være noe bra for meg.»

 

Vanlig praksis

 

Christensens advokat Josefine Wærstad, som han får bistand fra gjennom medlemskapet i Yrkestrafikkforbundet, sier at klienten har fått et tilbud han må ta stilling til, men påpeker at det er krevende å gjøre en vurdering av selve tilbudet.

 

Hun beskriver at lignende tilbud er lovlig og vanlig praksis i yrkeslivet.

 

– Det er ikke uvanlig og det kan være mange forskjellige grunner til at en bedrift velger å komme med et tilbud, sier advokat Wærstad.

 

– Hva sier det deg at du får et slikt tilbud, Christensen?

 

– Det viser at de er redde for å møte oss i en rettssak. Jeg tolker det sånn.

 

– Dette er en personalsak, og vi ønsker ikke å kommentere hva som er sagt i interne møter mellom partene, eller detaljene i tilbudet. Vi synes dette først og fremst er en lei sak, og håper vi kan enes om en løsning innen kort tid, svarer Unibuss' kommunikasjonssjef Emilie Mejlænder.

– Opptrer dårlig

 

– Jeg synes at Unibuss-ledelsen opptrer på en veldig dårlig måte overfor meg og prøver å sette meg i et dårlig lys, sier Christensen.

 

– Hvordan gjør de det?

 

– Kunder klager på meg, sier de. Men så viser det seg at de har hatt en instruktør ute på bussen som indirekte sier at min versjon stemmer ved at jeg ikke spiller høyt, men det prøver de å holde skjult.

 

Han viser til at en instruktørrapport – en slags stikkprøve – som er skrevet om hans kjøring av en kontrollør fra Unibuss 31. august i fjor. Christensen forteller at han har kjempet lenge for å få ut denne rapporten som han nå videreformidler til AO.

 

Om radiospillingen står det:

 

«Han hører på radio, noen ganger kommer det sang og noen ganger noe prating men jeg som satt rett bak sperringen kunne nesten ikke skjønne hva som ble sagt på radioen.»

 

– Jeg tenker at det bygger oppunder Christensens forklaring om at han hører på riktig volum. Det understøtter hans versjon, sier advokaten hans, Josefine Wærstad.

 

Bussjåføren hevder at denne rapporten ble holdt tilbake da saken ble behandlet i Diskrimineringsnemnda. Der vant Unibuss frem enstemmig, noe de også har påpekt tidligere.

 

Unibuss har ikke besvart AOs spørsmål om hvorfor de skal ha holdt denne informasjonen tilbake, slik Christensen påstår.

Ber om faktasjekk av klage

 

Nå har Christensen og hans advokat bedt Unibuss om å sjekke mer opp i de faktiske forholdene rundt den siste klagen mot bussjåføren som kom i høst. Det var den som utløste prosessen som førte til oppsigelsen.

 

– Vi spurte om den er kontrollert og om de har snakket med det vitnet, for eksempel hvor hun satt i bussen. Det er ikke gjort noen faktasjekk på den klagen. Vi har etterspurt at de kontakter vitnet og får bekreftet at han har hørt på det volumet som de var blitt enige om tidligere, sier advokat Wærstad.

 

– Når man klager på kollektivtrafikken i Oslo, går klagene direkte til Ruter. Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan kundeklager behandles eller «sjekkes» vil jeg anbefale å kontakte dem, svarer kommunikasjonssjef Emilie Mejlænder i Unibuss.

 

Hun har ikke besvart oppfølgingsspørsmål om hvorvidt Unibuss bør sjekke opp klagen mer, gitt konflikten de står i.

 

For øvrig ønsker busselskapet å påpeke:

 

– Vi avviser at vi «prøver å sette han i et dårlig lys», som du skriver. Likevel har vi vært nødt til å rette opp noen direkte feil som har blitt sitert i media. Et eksempel er påstanden om at saken handler om religion, og det er feil. Saken handler om lydnivå på radio under busskjøring. Å kjøre buss er et serviceyrke og vi må naturligvis ta klagene på alvor.

 

Men det er underlig at de ikke vil kommentere den rapporten fra instruktøren som de har prøvd å holde skjult. 

Snakk om å være løgnere, kjeltringer og bedragere!

 

https://www.ao.no/fikk-tilbud-om-a-slutte-pa-dagen-med-full-lonn-etter-betent-konflikt-viser-at-de-er-redde-for-a-mote-oss-i-en-rettssak/s/5-128-24075?session=aa8c7a8d-7e76-440d-9b02-80bee2c9c557

 

Ingen kommentarer: