torsdag 25. mars 2021

Nr. 2842: Den statlige og kommunale forvaltningen, kan og gjør hva de vil, da de aldri vil bli stilt til ansvar for sine ugjerninger?!?!

 Nr. 2842:

Den statlige og kommunale forvaltningen, kan og gjør hva de vil, da de aldri vil bli stilt til ansvar for sine ugjerninger?!?!

 

Den behandling vi har fått av PBE, minner om Nord Korea og slik de holder på der.

Når staten har bestem noe, slik er det. Ille!

Illustrasjonsbildet av Nord Koreas leder og diktator Kim Jong-un, som dessverre PBE minner meg om.
Ikke med vold, det trenger en ikke i Norge.

Der kan en bruke det statlige maktapparatet som virker på samme måten.

En ikke har en nubbesjanse å komme ut av de statlige og kommunale vedtak før en har etterkommet dem.

Nå har de blitt stoppet inntil nå av bl.a. Namsmannen som fant ut at sakene imot oss var foreldet, takk Gud for Namsmannen her i Oslo By, hallelujah!

Det er mange prinsipper som er viktig å leve etter, et av de aller viktigste rettsprinsipper og ellers mellom oss mennesker.

Det er at en såkalt straff skal stå i samsvar med den brøden en har gjort.

 

Her er Plan- og bygningsetaten i Oslo en versting i å ikke følge dette prinsippet.

Dette er både et rettsprinsipp, og som er helt avgjørende oss mennesker imellom.

 

Samtidig, så er det både i denne vår sak og i mange andre saker der det offentlige er inne i bildet noe vi glemmer.

Det er når det offentlige gjør feil, ja som her i vårt tilfelle at hater og uretten råder grunnen.

Disse impliserte får aldri det noen konsekvenser for, dette er alarmerende og et rettsprinsipp som blir helt oversett.

 

I det private næringslivet og som privat person, så skal en stå til ansvar for alt det en sier og gjør. Dette er i utgangspunktet rett og bra.

 

Her har de offentlige nærmest tråkket på oss, fortsetter å tråkke og hvordan denne saken ender det vet jeg ingenting om.

Så vet alle at ingen av disse onde og hatefulle mennesker noen gang vil bli stilt til ansvar for noe av hva de har gjort imot oss, slik kan vi ikke ha det i en rettstat! Da er det ikke lengre en rettstat, men mer et diktatur der noen går fri uansett. Mens andre blir straffet for forhold som er sanne eller usanne.

Det blir som å spille lotto, utfallet er uvisst.

Men Gud ser også saken her!

 

Nå kommer vi aldri under noen omstendighet å innrette oss etter hva PBE gjør imot oss av negative vedtak og pålegg.

 

Det er helt urimelig og urett at vi skal måtte rive bod, trapp og mur når alt det vi har bygget er vi blitt veiledet av PBE med, det er selvmotsigende.

 

Samt at det er kun minimal og ubetydelige dispensasjon vi trenger.

Det vi har bygget er kun til gunst for alle og det har hevet vår eiendom betraktelig.

Alle kriterier for dispensasjon er vår sak milevis innenforbi!

 

Eneste i denne saken som ikke er rett, det er hvordan Plan- og bygningsetaten her i Oslo har gått frem på.

Men andre ord, det er PBE brøde som er problemet her.

Deres nedrige oppførsel og forskjellsbehandlingen ovenfor oss.

Ikke hva vi har gjort, men hvordan PBE turer frem, ikke noe annet.

 

Proporsjonalitetsprinsippet (også kalt forholdsmessighetsprinsippet) går ut på at det kan oppstilles et krav om forholdsmessighet mellom mål og middel, eller lovbrudd og straff. Proporsjonalitetsprinsippet er et grunnleggende rettsprinsipp og det kommer til uttrykk på mange rettsområder.

 

Når f.eks. vi spør om hvorfor vi må rive muren når den ligger ½ meter lengre inne på vår eiendom enn vår før godkjente skråning, får vi ikke svar. +++ drøssevis med andre spørsmål.

 

Si at vi har fått svar på spørsmål stemmer ikke som de nå hevder i mail.

 

Vi ble lovet oppfølgning etter det eneste møte vi har hatt med PBE, dette er ikke holdt i det hele tatt. Et møte er da ikke noe annet enn en begynnelse!!!

Hvor mange eksempler må vi komme med??????????

 

Det er som å snakke for døve (kriminelle) ører, og her forsvarer alle instanser seg imot hverandre (kammaderi) og driver med en mafiavirksomhet imot oss som har null med kommunal og statlig forvaltning.

Alt er et misbruk, makt- og myndighetsmisbruk heter dette.

 

Vi blir behandlet som om vi har bygget i strandsonen – ulovlig.

 

Det vi har bygget er til gunst for alle, og da skulle de ha blitt gitt dispensasjon.

Alt skulle vært godkjent for flere år siden, allerede i 2016 da vi søkte på formel måte, om ikke før også da vi bare har fulgt Kaja Aubert Langes anvisninger.

 

Samt at vi har bygget på et gammelt boligfelt der det er tusen ting som PBE burde og skulle ha rettet opp før de gyver løs på oss som har bygget noe som oppgraderer vår eiendom, og er bare positivt og til nytte for hele område!

 

Vi er kun et ektepar som har oppgradert vår egen eiendom, som overhode ikke er til ulempe for en person i Oslo by eller vil virke støtende.

 

Kun for å misbruke noen paragrafer imot oss, hva er meningen med PBE galskap og urettferdige væremåte?

Det skjønner ikke vi noe av, og dere svarer overhode ikke på våre argumenter.

 

Ikke engang hvorfor når fyllmassen vår er nå bedre ivaretatt enn den var før vi bygget muren, og tusen andre argumenter som er til vår fordel.

Men eneste som er til vår bakdel, er at muren slik den er nå, så bryter den med en paragraf. Men vi kan da hogge av muren noen cm, men da er den for høy visstnok. Hvordan komme slike mennesker i møte?

 

Selv i Nord Korea holder de ikke på slik en gjør i Oslo By, tragisk og forstemmende!

 

Dette er en måte å gå frem på, som gir ingen mening!

Vi kommer aldri til å innrette oss etter PBE vanvittige, totalt meningsløse og urettferdige krav imot oss. For å være med på dette, så bør PBE søke jobb i Nord Korea eller et annet totalitært styre!

Vi er i sannhet forulempet. Alt vi har bygget er inne på egen eiendom.

Sammenligner enn vår eiendom med andre, og hvordan det var før.
At vi da ikke får lov å beholde mur, trapp og bod er urimelig og meningsløst.
Ulovlighetene står PBE for, her er det et kommunalt overgrep imot oss for egentlig bagatellmessige forhold.

Dette som PBE holder på med gir ingen mening, absolutt ingen mening.

 

Det er et statlig/kommunalt overformynderi som ikke er noe annet enn forulemping som de så riktig skriver!

Muren vår ligger 1 meter fra veibanen, vår fyllmasse/skråning lå ½ meter fra veibanen. Da å påstå at muren vår er ulovlig etc. er ikke noe annet enn et kommunalt tyranni!

Det er så meningsløst, trist og uvettige slik PBE går frem!

Ikke så lett når alle tar i saken vår med ildtang, ingen vil stå opp for den uretten vi opplever!

Her har PBE veiledet oss, og så vender de seg imot oss, for ingenting?

De driver med et spill der hersk og splitt driver de nesten for moro skyld!

De vil nå gi oss bøter på til sammen ½ Million for forhold som har ingen betydning for noen.

Bortsett fra at de har klart å finne noen cm feil.

Hele saken er tragikomisk!

Konklusjon:

Da Paal Løvaas for Ferdigattest Byggesak A/S søkte for oss, skrev han følgende:

Etter en samlet vurdering er det etter vår oppfatning fordelene ved å gi dispensasjon større enn ulempene.

Hensynene bak bestemmelsen og formål i plan blir ikke vesentlig tilsidesatt.

Dispensasjon kan innvilges.

Tiltakshaver stiller seg undrende til at beboere i nærområdet skal ha fått dispensasjon for en oppført bod (sak 201316839 – Stormyrveien 9C). Hvorvidt det er store forskjeller i den saken og nærværende sak er vi litt usikre på, men vi konstaterer i hvert fall at det også her er snakk

om en ulovlig oppført bod og at det i saken ble opplyst %BYA opp mot 60%. Vi registrerer for øvrig at den tomten omfattes av en annen regulering, uten at vi er sikre på hvordan det påvirker vurderingskriteriene. Vi forutsetter for øvrig at PBE har oversikt over at det ikke er gitt tilsvarende dispensasjoner mht. %BYA for tilsvarende tiltak i Småhusplanens virkeområde.

(Sitat slutt.)

Det forteller vel alt når f.eks. nabo i Stormyrveien har fått innvilget dispensasjon i flere omganger.

Søknadene dere ligner på noe en gjør en tidlig morgen rundt bordet og skriver noen setninger og legger ved et bilde og to.

Mens vi har hatt profesjonelle søkere som har tegnet det hele som arkitekt tegnet.

De har fått utnyttet tomten 57 ganger mer enn oss.

PBE fremstår som direkte kriminelle og kommer unna med det?

Aldri l livet om vi gir etter for en kriminell etat!!!!!!!!!!!

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/main.asp?text=stormyrveien+9+c&doSearch2=S%F8k+i+sak+

https://blog.janchristensen.net/2019/04/nr-2452-det-er-en-hinsides.html

https://blog.janchristensen.net/2019/05/nr-2462-pbe-her-i-oslo-fremstar-som-de.html

https://www.sokelys.com/bibellaereren-bloggeren-og-bussjaforens-problematiske-mur-pbe-etterspor-dokumentasjon-pa-at-rivningen-er-pabegynt/

https://www.sokelys.com/ellvill-nabokrig-mellom-christensen-og-naboene-i-stormyrveien-4-og-6-om-parkering/

 

Forvaltningen i Norge er nok veldig spesiell.

Umulig å nå frem i Norge, stort sett.

Alle offentlige instanser beskytter og verner hverandre.

Det er håpløst!

 

Og etterpå når en klager, så forsvarer enn seg med at den og den instansen stadfestet den og den forvaltningen sitt vedtak.

Det er egentlig ondskap satt i system.

Trist, gå til retten som vi har gjort, er håpløst.

Gå til politikere så har de mer enn nok med å forsvare våre nye landsmenn og andre ting som at en har mer enn nok av andre saker som er mer hjelpeløse enn oss.

Nei, dette er vanskelig!

 

Eneste som alltid hjelper, det er å gå til Gud og Jesus, der er det hjelp, legedom og styrke å få 24 tiner i døgnet og 7 dager i uke.

Hver mnd. og hele året og hele livet igjennom.

Ja. Evigheten lang!

tirsdag 23. mars 2021

Nr. 2840: Plan- og byggningsetaten har tinglyst heftelse på vår eiendom, i sitt hat imot oss, da skal vi også slippe med mindre eiendomsskatt!

 Nr. 2840:

Plan- og byggningsetaten har tinglyst heftelse på vår eiendom, i sitt hat imot oss, da skal vi også slippe med mindre eiendomsskatt!

Vandalisme
er hensynsløs ødeleggelse eller hærverk, akkurat hva Plan- og bygningsetaten i Oslo holder på med.

https://www.sokelys.com/ber-om-nedstatt-eiendomsskatt-etter-at-pbe-har-tinglyst-rivningspalegget-som-heftelse-pa-eiendommen/

 

I sitt hat imot oss, har Plan- og bygningsetaten tinglyst en heftelse de først fikk avslag på.

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

 

https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2795-be-om-at-sakene-vare-med-plan.html

 

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2785-julefreden-har-ikke-nadd-plan.html

 

Når hate og prestisje gjør blind, er det ikke lett. Plan- og byggningsetaten beveger seg på et plan ala Nord Korea i oppførsel.

Nå er de ikke voldelige, men de prøver alt på å kjøre oss i grøfta.

Da med vedtak. Får de avslag og møter motbør, så fortsetter de i sitt hat.

Huset vårt er taksert til over 9 Millioner, men nå er nok prisen redusert. Derfor ønsker vi å betale mindre eiendomsskatt, det er rimelig og rett.

 

Se her for mail sendt til Skatteetaten som vi håper vil komme oss i møte.

 

Be for saken, og alt rundt oss. Her er det mennesker som åpenbart er styrt av onde og mørke krefter!

 

Skatteetaten                                 Oslo 23/3.2021

Postboks 9200 - Grønland

0134 OSLO

 

Klage – underrettelse!

Vi har fått boligverdien vår kraftig redusert, håper dere kan sette ned verdien til 6 Millioner da vi tror at boligverdien er blitt redusert 1/3 part p.g.a. en tinglyst heftelse på vår eiendom av Plan- og bygningsetaten her i Oslo.

Som sagt, vi har ikke tenkt å selge huset, og det er umulig å si eksakt hvor mye verdien på huset er redusert.

Vi ønsker ikke å påkoste noen takstmann, det får PBE eventuelt gjøre.

Det er de som holder på med dette hatopplegget imot oss!

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo


Se her:

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/showfile.asp?jno=2021013140&fileid=9438549

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2822-plan-og-bygningsetaten-har-na.html

https://www.sokelys.com/klarte-ikke-a-hindre-pbe-i-a-tinglyse-tvangsvedtak-som-heftelse-pa-eiendommen/