lørdag 5. desember 2020

Nr. 2795: Be om at sakene våre med Plan- og bygningsetaten tar slutt, for det hele er kun en farse blitt!

Nr. 2795:

Be om at sakene våre med Plan- og bygningsetaten tar slutt, for det hele er kun en farse blitt!

 

https://blog.janchristensen.net/2020/11/nr-2791-vi-har-blitt-veiledet-av-pbe.html

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201510929

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=202006740

 

Her er vår siste mail til Plan- og bygningsetaten her i Oslo, for om mulig at denne farsen vil ta slutt og vi får godkjent mur, trapp og bod.

 

Saksnummer 201510929 og 202006740

 

Oslo 5 desember 2020

 

Dere svarer kun på våre henvendelser når dere må, håper dere kan derfor svare konstruktivt på denne?!

 

Dere har selv gjort så mange og grove feil, men fremdeles bare kjører dere på som om alt dere gjør er bra!

Dette er ille!

 

En nabo som går forbi her, spurte meg hvorfor det er så dårlig stemming og andre naboer snakker så nedsettende til oss.

Da måtte jeg forklare hva dere hadde stelt i stand.

 

Vi ringte ned til dere i 2013, ellers har vi bygget i god tro bod og trapp!

 

Men naboene over på den andre siden har så elendige utkjørsler og ikke noe fungerer.

Dere unnskylder det med at dette er gammel bebyggelse, da er det fritt vilt.

Ingen regler eller den allmenne forståelse og rettsfølelse blir da fullstendig satt til siden.

De har bl.a. en mur som ligger helt ute i veibanen der vi parkerer bilene våre da denne veien er enveis kjørt.

 

At dere kan holde på slik som dere gjør, er også helt imot den allmenne rettsfølelsen der det skal både være likhet for loven.

Samt at den offentlige etaten skal oppføre seg ugildet og profesjonelt.

Dere mangler dette noe veldig.

At dere nå først gikk til Namsmannen og fikk ikke medhold der.

https://blog.janchristensen.net/2020/08/nr-2743-game-over-for-plan-og.html

Siste var at dere gikk til Kartverket, og ikke fikk medhold der.

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

 

Når dere har gjort og gjør så mange blemmer, sender mailer også feil som gjør at vedkommende fakturer oss. Ja, ja, dere unnskylder dere konstant.


Håper dere får i det minst ordnet opp med naboens eiendommer der de får en forsvarlig mur og utkjørsel som er funksjonell. Og dette burde dere påkostet.

Samt å godkjenne mur, trapp og bod som vi har.

Det vi har er til gunst for alle, fungerer strålende og alt er som det skal være.

 

At muren ligger noen cm «for langt ute» er kun på et tegnebrett.

Før vi bygget muren hadde vi det samme problemet som andre har i dag.

Da lå den også ½ m lengre ute imot veibanen. 

At dritt og mold rant ned imot veibanene. 

I dag fungere alt perfekt og vi kunne også ha tenkt å gjør muren mer estetisk når vi får den godkjent med deres tillatelse da!

 

Hører fra dere!

Vi skrev dette til dere, som vi håper dere kan legge dere på sinn og hjerte:

 

Saksnummer 201610333, 201609223, 201510929 og 201908605

 

Byggesak PBE her i Oslo                                17/11-2020

 

Svar på mail av 12.11.2020

 

Dere kommer med trusler igjen, ingen imøtekommenhet eller forståelse av saken at den største ulovligheten står dere selv for med å ikke innse urimeligheten og uanstendigheten dere holder på med.

 

Vi har fått veiledning av dere for å bygge denne muren, ulovlighetene står dere for, ikke vi.

Når dere kan gjøre så stor forskjell på folk, og våre såkalte ulovligheter er minimale og til gunst for alle.

Betingelsen nå, de er faktisk enda verre enn tidligere.

Nå er det ikke nok å rive muren innen fristen, du må vi oppdatere dere på fremdriften.

Dette er faktisk det mest ekle og frekkeste skriv vi har fått fra PBE hittil.

Vi har fått et langt bedre uteareal, men det blåser dere fullstendig i.

 

Ja, vi har fått veiledning flere ganger, her er hva som faktisk skjedde.

 

Vi flyttet inn her i 2012. I 2013 ringte vi ned til vår daværende saksbehandler Kaja Lange Aubert. Det ble ringt ned 2 – 3 ganger, for å være sikker på at vi gjorde det riktige.

Det er ikke lett å gjengi dette åtte år etterpå, og når det var flere telefonsamtaler føles det som en når det er åtte år etterpå.

Samt, at Oslo kommune har overhode ikke vært interessert å høre vår versjon, de hadde bestemt seg for 3 – 4 år siden at vi skulle få nei på alt.

 

Hva skjedde da med de telefonsamtalene vi hadde med vår daværende veileder Kaja Lange Aubert?

 

Mener å huske at vi ringte ned medio mai og august 2013? Det ligger fem år tilbake i tid, det er lenge siden og vanskelig å huske detaljert hvert ord slik det ble sagt, men etter min erindring svarte hun slik som dette.

Da spurte jeg om følgende, vi har satt opp trapp og har lyst å sette opp mur. Trapp mener jeg vi satte opp 2013, da vi før dette hadde hatt et tau som vi slengte oss ned på i Stormyrveien, og tro det eller ei, det er til dette nivået Oslo kommune har gitt oss pålegg om å gå tilbake til, at vi skal bruke et tau å slenge oss ned på veien med. Du tror det ikke, men slik hadde vi det før vi bygget trappa som Oslo kommune har gitt oss pålegg om å rive, fatte det den som kan.

 

Jeg spurte om hva som skal til for å bygge en mur, til det fikk jeg til svar at om det var bygget en mur der fra før, så var det ikke søknadspliktig å bygge en oppå den. Dette svarte Kaja Lange Aubert.

Jeg sa ja, og da svarte Kaja Lange Aubert at da var det ikke SØKNADSPLIKTIG DA DET VAR BYGGET EN MUR FRA FØR!

DETTE GÅR NOK BRA!

 

Jeg sa videre at vi ser for oss en mur på 1.5 meter og 1 meter gjerde.

Dette var ikke noe problem sa hun, da andre fra før av har høyere mur enn dere.

 

I 2013 ringte vi til og med en ekstra gang, sånn for sikkerhets skyld og spurte om det samme, og de samme svarene ble gitt.

BYGGING OPPÅ GAMMEL MUR VAR IKKE SØKNADSPLIKTIG.

Så lenge det var en mur der fra før, så slapp vi å søke selv om muren ble annerledes. Med andre ord, vi fikk tillatelse i forkant av vår bygging av mur, Oslo kommune bryter Norsk lov ved å bestride dette.

 

At dere overhode ikke vil komme oss i møte, truer oss igjen med bøter er så nedringt og ondt det kan forblitt!

 

Når det gjelder bod og trapp som dere påstår også er ille og kaller for ulovligheter. Hva med dette?

Dere mener først riv mur.

Så riv trapp.

Så bod.

 

Vi kan ikke forholde oss til noe av det som dere skriver og mener, da dere svarer overhode ikke på spørsmål konkret.

Vi trenger svar på hvordan dere ser på det hele samlet sett.

Hvorfor vi skal først rive mur, så trapp og bos. Hvorfor er det kun først muren som skal rives?

Da vi søkte om dette i 2015 søkte vi om alt dette samlet, at dette er blitt splittet opp er også uforståelig!

 

Saken vår er også foreldet med hensyn til bl.a. å trekke oss for penger.

Dette har Namsfogden allerede fattet vedtak på.

 

At vi også blir behandlet som vi har bygget en skyskraper i strandsonen, men i virkeligheten har bygget noe til gunst for alle kun 50 meter fra utmarksområde viser bare at PBE forskjellsbehandler, mobber, trakasserer og diskriminerer oss i forhold både til virkeligheten og andre innbyggere både på Hellerudtoppen og i Oslo by!

 

At denne muren skal møtes med slik motstand, er helt, helt uforståelig og er tatt ut av alle proporsjoner.

De bøtene som vi her blir truet med, ligner ikke noe.

Vi har da egentlig kun fulgt PBE gode råd, at vi skal straffes på mest mulig hardest måte er kun og pur ondskap som ligger bak.

 

Mvh

Berit Nyland og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Her er denne muren i Stormyrveien 4 (til venstre i bildet, vår gode mur sees til høyre) dere burde fått gjort noe med, og det som dere holder på med oss, er kun kverulering!

 


Her er vår mur, som er perfekt og funksjonell, Riv den er vandalisme!

Vi ser også fra naboeiendommen hvordan vi hadde det før. ½ m lengre ut i veibanen, sørpete og nå ligger fyllmassen stabilt inne på vår eiendom.

Ikke gi dispensasjon og godkjennelse til oss er noe ala Nord Korea som dere i PBE holder på med, ikke bra i det hele tatt!

 Tar også et eksempel der de aller fleste ned over Stormyrveien har muren og det de har bygget like langt ifra veibanen som vi har, 1 meter.

At vi da skal måtte rive er ikke noe annet enn vandalisme ifra PBE og det offentlige:

 

 

Dette her skriver nettstedet Søkelys:

 

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

Christensens ulovlige mur: Plan og Bygningsetaten i Oslo gikk på ei ny blemme

Publisert 03/12/2020


 

 

Plan og Bygnings Etaten i Oslo (PBE) har gått på ei ny blemme i sin krigføring for å få fjernet den kontroversielle støttemuren til blogger, bussjåfør og evangelist Jan Kåre Christensen. I forrige tiår oppførte Christensen en støttemur på egen tomt som kommunen har erklært ulovlig og krever revet. Noe Christensen har nektet. Allerede i 2015 påla PBE Christensen å rive muren og gav han også en rekke tvangsmulkter -som ble avvist av namsfogden på grunn av foreldelse. Den 23 november 2020 sendte PBE i Oslo et skriv til Statens Kartverk for å få tinglyst sitt snart 6 år gamle pålegg mot Christensen som en heftelse på eiendommen. Nå har også dette falt i fisk og Statens Karverk har avvist bygningetatens krav med henvisning til at etatens krav er mangelfult. Som kjent har Plan og Bygningsetaten tidligere avvist å behandle Christensens søknader fordi de har vært mangelfulle, og nå får etaten smake på sin egen medisin

 


 

 

Plan og Bygningsetaten i Oslo fortsetter å demonstrere sine manglende evner til å få effektuert sitt meningsløse krav om at Christensen må fjerne en “ulovlig” oppført støttemur. Christensen hadde før han fikk oppført støttemuren flere ganger vært i telefonisk kontakt med den saksbehandleren som hadde håndtert oppføringen av boligseksjonene -og over telefonen fikk han en muntlig tillatelse til å oppføre muren fordi en mur som ble bygd oppå en annen mur ikke var søknadspliktig. I god tro oppførte Christensen så muren -som så naboene sladret på og PBE erklærte ulovlig i september 2015. I etterkant har PBE vedtatt en rekke tvangsmulkter -som ble sendt til inndrivelse hos namsfogden -som avviste det hele ved å vise til at de økonomiske krav etter loven var foreldet. Dette nederlaget samt det faktum at Christensen ikke akter å følge opp pålegget fra PBE har gjort etaten mer blodtørstig -og i et skriv sendt Statens Kartverk -datert 23 november 2020 krever etaten at deres tvangspålegg datert 8/9-2015 skal legges som heftelse på Christensens eiendom. Imidlertid har også dette falt i fisk for etaten -som syntes å være “fullstendig inkompetente” og uten evner til å gjøre Christensens naboer fornøyde.

Allerede i august 2014 sende naboer klager på utbyggingen, og nå, snart sju år senere står muren og boden der ennå, til vår store frustrasjon, sier naboer av Christensen. Mens Christensen fremdeles kan nyte sin mur. bod og trapp, drar naboene seg i håret -over det som ser ut til å være fullstendig inkompetanse i Plan og Bygningsetaten. Christensen selv som fremdeles kan kose seg med sin mur skrev torsdag dette til Søkelys: “Disse hatefulle menneskene får ikke tinglyst, he-he!” -og dermed står muren fremdeles støtt mens plan og bygningsetaten må slikke sårene og se om de er i stand til å sende et heftelses-krav som ikke er mangelfullt. Men det er kanskje for mye å forvente av en totalt inkompetent etat.

 

Mvh

Berit Nyland og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 

Ingen kommentarer: