tirsdag 25. august 2020

Nr. 2743: Game over for Plan- og bygningsetaten i Oslo da kravet imot oss er blitt foreldet og de kan ikke kreve oss for 1 krone!

Nr. 2743:
Game over for Plan- og bygningsetaten i Oslo da kravet imot oss er blitt foreldet og de kan ikke kreve oss for 1 krone!









Fikk denne mailen ifra PBE der de ikke opptrer redelig i det hele tatt da de burde og skulle ha godkjent bod, trappen og muren vår for lenge siden.
Nå opptrer de overmodig som de har «vunnet» og ikke innser at de har tapt!

Sendte denne mailen til PBE, for å opplyse at kravet imot oss er foreldet, og dette må de bare innse.

Saksnummer  201908605                 
Oslo 11/7.2020
Ref. hos Fylkesmannen: 2020/1997 og 19/377
+ hos PBE: 20160922, 201510929 og 201610333

Gjelder søknad om mur, bod og trapp!

Dere har åpenbart ikke skjønt, eller vil skjønne at saken er nå foreldet!!!!!!!!!!!!!!!!

Da bør dere vise storsinn og godkjenne det pene og meget funksjonelle vi har bygget!!!!!!!!!!!!!!

Det er til gunst for alle, og andre har fått dispensasjon for langt større overskridelser, opptil 57 ganger mer enn oss.

Vi ble da veiledet av dere hvordan bygge mur, og boden bygget vi i god tro.

Dette skriver namsmannen, det er «game over»!

Saken er nektet fremmes og dere på attpåtil betale omkostningene på 1992,00 kr og har tapt så det suser, dere har rett og slett sovet i timen.

Vært uprofesjonelle, udyktige og uredelige.
Men allikevel opptrer dere fremdeles like hatefullt ovenfor oss.
Dette er usivilisert, udemokratisk og ondt!

Namsmannen sier at saken er foreldet, og dere har ikke gjort jobben deres.

Vi har vunnet og dere har tapt!

Hvordan kan dere da si at vi skal søke på nytt, og forvente å få annet enn nei?

Da kan dere begynne hekseprosessen på nytt, vi kan da ikke søke under slike forhold?

Dere åpenbart misliker oss, og søke godkjennelse da er en umulighet!

Vår saksbehandler Tommy Monge (den siste og verste) sier at han ikke engang vil snakke med oss, og ha et slike antipatier i seg selv, og være saksbehandler gjør han ikke egnet til det.

Hvordan skal vi kunne vinne frem under slike forhold imot hat-mennesker?

Hjelper ikke å være kommunalt ansatte og sier at en er enhetsleder, saksbehandler og alt annet.

Det er gått prestisje i denne saken, vi vil aldri kunne søke under slike rådene forhold!

Dere kommer aldri til å endre noe som helst.
Det blir bare en ny runde med ulovlighetsoppfølging, og nye vedtak om tvangsmulkter.

Dere fikk en på tygga av namsfogden, og er mer bitre enn noensinne.

Jeg tør ikke spå hva dere finner på, men noe vil dere gjøre til det onde, ikke til deg gode er temmelig åpenbart.

Dere sier egentlig at vi får avslag uansett hva vi gjør med søknad.

Får vi avslag, så går dere til namsmannen og krevet inn penger.

Dere spiller et uærlig spill, vi har vunnet, det er eneste vi oppnår med å søke på nytt.
Så lenge som dere hater oss så inderlig som dere gjør, er at dere får en ny mulighet til å gå til namsmannen å kreve oss for penger etter å kalle det pene vi har bygget for ulovligheter.

Som burde og skulle vært gitt dispensasjon for til lenge siden, er nye pålegg om rivning og bøter deres ønskemål.

Dere er noen svært hatefulle mennesker, som er umulig å forholde seg til og komme frem til konstruktive, rettferdige og gode beslutninger!!!!!!!!!!!

Dere har drevet en form for heksejakt på oss, og lyver med dette som dere her skriver:

For ordens skyld minner vi om at vi har en restriktiv holdning til denne type dispensasjoner og at
et positivt utfall av en søknad om dispensasjon i ikke kan påregnes.
(sitat slutt.).

Dere har vært lempelige ovenfor alle andre, ovenfor oss er dere stikk motsatt. Dette har vi lagt frem for dere gjennom utallige mailer og dokumentasjoner, samt påvist at det vi har bygget er det ikke noe negativt med. Bare fordeler, og da skulle vi fått dispensasjon når det er mer som er positivt enn negativt, dette sier regelen om dispensasjon:

Hør her hva loven sier:
§ 19-2. Dispensasjonsvedtaket

- om fordelene ved å gi dispensasjon vil være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering

- om det legges (tilstrekkelig) vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø sikkerhet og tilgjengelighet.
(sitat slutt.)

Vi har kun ringt ned til PBE, fått veiledning.
Naboer har skrevet under, etterpå har nabo Roar Telje lagt oss for hat. Gikk rundt til andre naboer, som han fikk til å skrive under imot oss i sin hat-kampanje.
Vi hadde verdens beste og mest fornuftige saksbehandler i Kaja Aubert Lange, som forsvarte oss overfor nevnte hatefulle mann.

Hun ble tatt av saken, og etterpå det har det vært svarte natta å møte PBE og enkelte hatefulle naboer!

Det er som Guds ord sier i Titus 3.3. de hater og blir hatet om enkelte mennesker.

(Titus 3. 3 For også vi var engang uforstandige, ulydige, villfarende, træler av manghende begjæringer og lyster, vi levde i ondskap og avind, vi var forhatt og hatet hverandre.)

Trist, men at dere får holde på slikt av styrende myndigheter, vitner om et demokrati som ikke fungerer som det skal.
For det som dere holder på med har ikke noe med en seriøs og rettferdig offentlig forvaltning.

Men det er kun makt- og myndighetsmisbruk!
Det som dere holder på med er også meningsløshet og rigid da dere aldri har svart oss på noen spørsmål som har vært til vår fordel!
Ikke et eneste en gang, dette har vi dokumentert mange ganger, men da får vi kun til svar et pålegg som er enda strengere og rigid enn det som før er fatet, det viser bare deres eget vrangskap og mangelfulle kompetanse som dere dekker over med som sagt med å ikke svare.
Svaret er alltid ved neste korsvei å gjøre ting enda vanskeligere for oss.

Søke på nytt ovenfor dere, det er dødfødt da hatet deres er så påfallende og gjentagende!

Dere har driti på draget noe voldsomt. I forhold til vedtaketav 

Nå er selve pengekravet i vedtaket foreldet.

Dere har drite på draget når dere ikke rakk å innkreve kravet innen 14/8-2018. § 2.(Fristens lengde.)
Den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år.

Nå har dere tapt, og da er det kun et alternativ hvis dere er redelige og profesjonelle.
Det er å gi oss den dispensasjonen vi skal ha, godkjenne trapp, bod og mur.
Alt annet dere kommer til å gjøre i denne saken, vil kun vise at dere er uprofesjonelle og fylt av har og forskjellsbehandling!
Dere har tapt og vi vunnet, ikke glem det hvis dere vil være sannferdige og innse fakta.
Kravet imot oss er foreldet! Det er foreldet!

Foreldelse



Hvis et krav er foreldet, betyr det at den du skylder penger (kreditor) ikke lenger har rett til å kreve betaling.
Kravet faller altså bort på grunn av sin alder.
Foreldelsesfrister

Den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år.
Det betyr at kreditoren må få kravet betalt innen 3 år eller få fristavbrudd innen samme periode.

Mvh
Berit og Jan Kåre Christensen
Krokstien 2 c
0672 Oslo

Ingen kommentarer: