lørdag 29. august 2020

Nr. 2749: Skal møte endelig Unibuss i Diskriminergsnemda 17. september etter faktisk år med mobbing, trakassering og diskriminering!


Nr. 2749:
Skal møte endelig Unibuss i Diskriminergsnemda 17. september etter faktisk år med mobbing, trakassering og diskriminering!

Er glad for at nå skal endelig nemndsmøte som ble utsatt gjennomføres uansett.
De skal som en siste nødløsning ta i bruk endog telefon, hvis ikke videolinken virker eller de får den til.
Det står i brev i fra Diskriminergsnemda følgende:

Ny dato for nemndmøte

Vi viser til tidligere brev om utsettelse av nemndmøte for behandling av sak
20/42.

Saken er satt opp til behandling i nemndmøte 17. september 2020, ca. klokken
9. Den muntlige forhandlingen vil bli gjennomført enten ved hjelp av zoom eller
per telefon.

Med hilsen
Laila P. Kaland
juridisk seniorrådgiver

Sluttkommentar:

Det er en heftig åndskamp når en kan spille alle mulige kanaler på bussen.
Ingen andre enn meg blir egentlig nektet å spille radio, og må leve i frykt for å ikke bli oppsagt for å høre på kristen radio.

Dette er ille, så langt er Unibuss og ledelsen ved Per Christian Bing altså villige til å gå!

Be, dette er kristendomsforfølgelse, diskriminering, trakassering og mobbing av meg for å spille på kristen radio.

Jeg har kun spilt på kristen radio med lovlig konsesjon, ikke noe annet,
Med lydstyrke på det samme nivået som de majoriteten av andre sjåfører spiller!

Lukas 12. 11 Men når de fører eder frem for synagogene og øvrighetene og myndighetene, da vær ikke bekymret for hvorledes eller hvad I skal svare for eder, eller hvad I skal si; 12 for den Hellige Ånd skal lære eder i samme stund hvad I skal si.
Ingen kommentarer: