fredag 29. januar 2021

Nr. 2822: Plan- og bygningsetaten har nå rundlurt Kartverket med å få tinglyst heftelse på vår eiendom, snakk om å være hatefulle!

 Nr. 2822:

Plan- og bygningsetaten har nå rundlurt Kartverket med å få tinglyst heftelse på vår eiendom, snakk om å være hatefulle!

 

Heftelsen de bygger på, er et vedtak som er foreldet.

 

Hva er det PBE gjør? De sier egentlig at vi kjørte for fort i 2014 da vi bygde dette.

Siden vi da «kjørte» for fort, så kan vi få bøter når som helst, selv om kravet er foreldet!

 

PBE fremstår som kjeltringer, noe som de åpenbart er når de holder på slik!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Plan- og bygningsetaten gav oss pålegg i 2015 og i 2016, der de krevde av uforståelige grunner at vi skulle få fjernet mur, trapp og bod.

 

De har omformet gjennom åpenbart dialog med kartverket på å prøve å knekke oss som familie.

Dette er ikke Nord Korea, men Norge. Jeg er skamfull på vegne at staten Norge som kan tillatte slik ansatte å ture på og gjøre alt for å prøve å knekke en lovlydig familie.

 

Her står det om vedtaket og forje vedtak som ble avslått.

 

https://www.sokelys.com/klarte-ikke-a-hindre-pbe-i-a-tinglyse-tvangsvedtak-som-heftelse-pa-eiendommen/

 

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2820-plan-og-bygningsetaten-her-i.html

 

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

 

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201510929

 

Her er mailen sendt til Kartverket:

 

Kartverket                                  Oslo 28/1.2021

Postboks 600 Sentrum

3507 Hønefoss

 

Angående eiendommen Krokstien 2 c

Sak nr. fra PBE Oslo er 201510929

 

Tillysningen dere utførte 21/1.2021 er ugyldig da kravet imot oss er foreldet.

Kontakt Namsmannen i Oslo.

Han har skrevet at kravet er ugyldig.

Et ugyldig krav som legger grunn for denne tinglysningen gjør denne tinglysningen ugyldig.

Skulle ikke dette føre frem, så ber jeg vi at dette skrive legges ved.

 

Mvh

Berit og Jan Kåre Christensen

Krokstien 2 c

0672 Oslo

 


 https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2563-var-protest-og-skriv-til-pbe.html

onsdag 27. januar 2021

Nr. 2821: 40 år siden jeg ble frelst – 25. januar 1981!

 Nr. 2821:

40 år siden jeg ble frelst – 25. januar 1981!

 

Det var Øystein Østerhus og Raymann Karlsen som talte den søndagskvelden for 40 år siden da jeg kom til tro, tro på Jesus som den som døde for mine synder og sto opp til min rettferdiggjørelse!

 


Rom. 10. 5 For Moses skriver om rettferdigheten av loven: Det menneske som gjør disse ting, skal leve ved dem; 6 men rettferdigheten av troen sier så: Si ikke i ditt hjerte: Hvem skal fare op til himmelen - det vil si: for å hente Kristus ned -?  7 eller: Hvem skal fare ned i avgrunnen - det vil si: for å hente Kristus op fra de døde -?  8 Men hvad sier den? Ordet er dig nær, i din munn og i ditt hjerte; det er troens ord, det som vi forkynner, 9 for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud opvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst; 10 for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. 11 For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme. 12 Det er jo ingen forskjell på jøde og greker; de har alle den samme Herre, som er rik nok for alle som påkaller ham; 13 for hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.

 

Vi skriver 25. januar 2021. Det er 40 år mellom de datoene.

For det skjedde noe stort, men en enorm omveltning for mitt liv for 40 år siden.

 

Hva skjedde egentlig?

 

Jeg har egentlig alltid trodd på Gud, og Jesus. Selv om mine foreldre var ikke bekjennende kristne, så hadde jeg gjennom venner, skole og konfirmasjonen fått såpass mye inn at Gud og Jesus var en form for selvfølgelighet i livet.

 

Men jeg vet at jeg hverken levde som en sann kristen eller var født på nytt som Jesus sa til Nikodemus.

 

Joh. e. 3. 3 Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dig: Uten at nogen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.

 

Men det var en fotball og klassekamerat som også kom fra ganske så lik bakgrunn som meg.

Han la ut frelsens vei for meg, akkurat som Filip gjorde det for de Etiopiske embedsmann.

 

Ap.gj. 8. 26 Men en Herrens engel talte til Filip og sa: Stå op og gå mot syd, på den vei som går ned fra Jerusalem til Gasa! Denne vei er øde. 27 Han stod da op og gikk dit; og se, der var en etioper, en hoffmann, en høi embedsmann hos Kandake, etiopernes dronning, en som var satt over hele hennes skatt; han var kommet til Jerusalem for å tilbede, 28 og han var nu på hjemveien, og satt på sin vogn og leste profeten Esaias. 29 Og Ånden sa til Filip: Gå bort til denne vogn og hold dig nær ved den! 30 Filip løp da til, og hørte at han leste profeten Esaias, og sa: Skjønner du det du leser? 31 Han svarte: Hvorledes skulde jeg vel kunne det uten at nogen veileder mig? Og han bad Filip stige op og sette seg hos ham. 32 Men det stykke av Skriften som han leste, var dette: Som et får blev han ført bort for å slaktes, og lik et lam som er stumt for den som klipper det, således åpner han ikke sin munn; 33 i hans fornedrelse blev dommen over ham borttatt, og hvem kan fortelle om hans ætt? for hans liv blir tatt bort fra jorden. 34 Hoffmannen tok da til orde og sa til Filip: Jeg ber dig: om hvem sier profeten dette? om sig selv eller om nogen annen? 35 Da oplot Filip sin munn, og idet han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han ham evangeliet om Jesus. 36 Og som de drog frem på veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa: Se, her er vann; hvad er til hinder for at jeg blir døpt? 37 Og Filip sa: Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje. Men han svarte og sa: Jeg tror at Jesus Kristus er Guds Sønn. 38 Og han bød vognen holde, og de steg ned i vannet, både Filip og hoffmannen, og han døpte ham. 39 Men da de steg op av vannet, rykte Herrens Ånd Filip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger; for han drog sin vei med glede. 40 Men Filip blev funnet i Asdod, og han drog omkring og forkynte evangeliet i alle byene, inntil han kom til Cesarea.

 

Etter at denne min venn og kamerat hadde lagt ut frelsen vei, så var jeg da kommet inn under en ny dimensjon i livet mitt.

Jeg visste da at det var ikke nok å tro, men jeg måtte ta et valg for å bli frelst og bli en kristen.

 

Så ble jeg med på møter på Ebenezer i Skudeneshavn på Karmøy som jeg vokste opp og bodde da i ungdommen i sammen med mine foreldre og søster.

 

Dette var i de frie venner, men den dagen jeg ble frelst. Da var det fellesmøter og hoved talere var Raymon Karlsen og avdøde Øystein Østerhus.

 

Egentlig så hadde min frelse lite med disse å gjøre, men selvsagt så hadde de også sin betydning. Men det var fremfor alt min klassekamerat og fotballmenn som vitnet for meg. Som hadde aller mest å si, da han fikk forklart for meg hva det å bli frelst innebar og la ut frelsens vei for meg.

 

Jeg var da egentlig en moden frukt, som ble hentet.

 

Tar med en artikkel jeg har skrevet om dette her:

 

http://janchristensen.net/artiklerhoved.php?side=Mitt-personlige-vitnesbyrd

 

Tar med en sang som har betydd mye for meg, og som er nesten som et personlig vitnesbyrd.

 

https://www.youtube.com/watch?v=JxBNXb5Jj7Y

 

Avslutning.

 

Det står om denne Etiopiske embedsmann at etter han var blitt frelst og døpt, «han drog sin vei med glede.»

Det er faktisk det samme jeg kan si, og millioner av andre.

Vi ble glade!

Ikke det at vi ikke var glade før, men evangeliet skaper sann glede over alt der det kommer inn.

Det er ikke noe bedre og større enn evangeliet i denne verden!

 

torsdag 21. januar 2021

Nr. 2820: Plan- og bygningsetaten her i Oslo prøver å lage mest mulig kvalme ovenfor oss med å sende på nytt en ny søknad til Kartverket, hvor råtten kan man være?

Nr. 2820:

Plan- og bygningsetaten her i Oslo prøver å lage mest mulig kvalme ovenfor oss med å sende på nytt en ny søknad til Kartverket, hvor råtten kan man være?

  

https://www.sokelys.com/christensens-ulovlige-mur-plan-og-bygningsetaten-i-oslo-gikk-pa-ei-ny-blemme/

https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?mode=&caseno=201510929

 

Saksnummer 201510929 – Byggesak

Oslo 21/1.2021

 

Sender kopi fra vår mail til kartverket.

Det er underlig at dere ikke vil svare oss, ikke komme i dialog men bare lage problemer for oss, eneste agenda dere har, ille.

 

Vedlegg innlegg på nettet over den ille behandlingen dere har ovenfor oss, og at dere ikke svarer oss engang om det vi spør.

 

https://www.sokelys.com/krangler-med-plan-og-bygningsetaten-over-advokatregning-pa-kroner-24000-pbe-prover-pa-nytt-a-fa-heftelse-pa-eiendommen/

 

Her er mail jeg sendte.

 

Kartverket                                  Oslo 20/1.2021

Postboks 600 Sentrum

3507 Hønefoss

 

Angående eiendommen Krokstien 2 c

Sak nr. fra PBE Oslo er 201510929

 

Ønsker å si ifra om det narrative og de løgnene som Plan- og bygningsetaten prøver å servere dere!

Inkompetanse gir alvorlige konsekvenser, da negative!

 

PBE her i Oslo er inkompetente, hatefulle og driver et renkespill og løgnpropaganda hvis en faller i unåde hos dem!

Dessverre har vi det!

 

1.)  PBE skriver følgende:

«Etter pbl. § 32-3 fjerde ledd kan slike endelige pålegg tinglyses som en heftelse på den aktuelle eiendommen. Plan- og bygningsetaten anmoder med dette om at pålegget tinglyses som en heftelse på den konkrete seksjonen som er skyld i ulovligheten, med gnr. 143 bnr. 104 snr. 3.»

 

Vi anmoder at PBE ikke får tinglyse dette da det er kun og alene PBE som driver med ulovligheter, ondskap og oppkonstruerte problemstillinger!

 

2.)  Det er eiendommen med Krokstien 2C, gnr. 143 bnr. 104 snr. 3.

Vi er et sameie med like rettigheter og plikter.

Det som blir pålagt en eiendom, blir pålagt alle eiendommene. Tinglysningene til PBE er og forblir ugyldig. Skal de tinglyse, så må de spørre alle fire husene om at det er greit, dette er nok en uønsket heftelse for alle fire husene? Ikke minst da vi er uenige med PBE. Hvordan de tre andre husene stiller seg, det vet ikke vi. Men vi er 200 % imot det da PBE kun driver med et renkespill ovenfor oss!

 

3.)  Namsmannen prøvde også PBE seg på, da fikk de klar beskjed at hele saken imot er foreldet. Det er kun et narrativ og løgner PBE prøver seg ovenfor dere igjen.

 

4.)  Saken er slik at vi er blitt veiledet av PBE å bygge mur, og naboer – alle rundt omkring har skrevet under på at det vi har bygget er noe de ønsker og har skrevet under på.

 

5.)  PBE har kun et enormt hat imot oss, og den dispensasjonen vi trenger er minimal for at alt skal være godkjent. Men av grunner vi ikke forstår, så får vi ikke denne. At de nå skal tinglyse heftelser på eiendommen vår, ligger kun et enormt hat bak og ønske om å ramme oss!

 

6.)  Andre naboer rundt omkring oss for virkelige alvorlige forhold får dispensasjon. Mens vi får ikke selv om det vi har bygget er det kun fordeler med, og det er ingen bakdeler med det hele.

 

7.)  Det PBE holder på med, er ikke noe annet enn en agenda lik det en leser om i Nord Korea. En skal straffes hvis en av uvisse grunner kommer på kant med myndighetene. Det PBE holder på med er ikke noe annet enn makt- og myndighetstyranni og misbruk. Det er et enormt hat og uvilje som ligger bak. Rettet imot å bruke kartverket for ramme oss. Snakk om å være råtne, at de bruker kartverket i sin onde og innbilske kamp.

 

8.)  Vi ble veiledet av dem å bygge, og gjorde som vi ble fortalt. Så tok de av saksbehandleren, og siden har de gjort alt for å være vanskelige!

 

https://blog.janchristensen.net/2019/09/nr-2563-var-protest-og-skriv-til-pbe.html

 

https://blog.janchristensen.net/2019/10/nr-2589-da-vi-har-fatt-veiledning-av.html

 

PBE går også bak ryggen vår og skal tinglyse ting som de ikke har lov til. Vi ønsker møte og dialog. For å finne en løsning.

PBE ønsker kun å påføre oss smerte og ydmykelse, dette er ikke bra!

I November i fjor gikk de bak ryggen på oss, og vi fikk da først vite om dette etter dere i Kartverket hadde forkastet deres onde planer og hensikter.

Nå har de forandret seg om det de gjør er like ondt og ille. Nå har vi fått vite dere onde hensikter på forhånd.

 

9.)  Er det juridisk lovlig dette Plan- og bygningsetaten i Oslo gjør?

 

10.)                     Vi motsetter oss tinglysning på eiendommen vår her i Oslo. Så langt vi forstår regelverket. Så må vi også gi aksept for disse tinglysningene!

 

11.)                     Det er lov også tenke selv, når der har først gitt et nei til tinglysning i november 2020. Det er ikke noen nye forhold i saken, og eiendommen og mur ligger der de alltid har gjort.

 

12.)                     Vi søkte i 2015 om godkjennelse av mur, trapp og bod. Som PBE mener er ulovlig alt, og vi mener at det er kun vrangskap og hat til oss som gjør at vi ikke har fått godkjent dette. Hvorfor er da kun mur med i dette? Ikke trapp og bod? Det viser bare at hat fordummer og PBE gjør de merkverdigste ting!

 

Hvis PBE lykkes med å få tinglyst sine hat-skriv på vår eiendom, ønsker vi at dette brevet skal også være med slik at PBE narrativ og løgner ikke får stå uimotsagte!

https://blog.janchristensen.net/2020/12/nr-2795-be-om-at-sakene-vare-med-plan.html

 

Her er noe av hva PBE har sendt.