mandag 18. januar 2021

Nr. 2818: Minn tidslinje i Unibuss med deres mobbing over flere år imot meg er virkelig ille!

 Nr. 2818:

Minn tidslinje i Unibuss med deres mobbing over flere år imot meg er virkelig ille!

 

Unibuss har gitt meg sparken med denne begrunnelsen:

 

Her er begrunnelsen og svaret ifra Advokat Johannes Straume:

 

«Bakgrunnen for oppsigelsen er at Christensen, til tross for flere tjenestepåtaler, ikke har innrettet seg. Kristensens respons på klager, og forsøk på korrektiver, viser at han ikke ønsker å endre adferd eller også tilpasse seg ordinære spilleregler i arbeidslivet.»

 

Vi står ovenfor en versting i arbeidslivet, Unibuss, som ikke vil komme med svar hvorfor de har sparket meg. Dette er egentlig kun tull, tøys og svada!

 

Så langt jeg kan se det hele, så er det «verste» jeg har gjort som bussfører følgende.

Parkert en gang tidlig på morgenen i et fotgjengerfelt, vasket privatbilen min i sammen med andre ansatte i Unibuss som «fikk lov».

Mens jeg fikk skriftlig advarsel og påtale for det hele.

 

Og det siste, og muligens det aller verste, var å ha sandaler uten sokker på en varm sommer dag i 30 varmegrader!

 

Hvis en da ikke skjønner at personalsjefen og Unibuss sin advokat er moden for sjekk eller bli tatt hånd av andre enn å raljere i arbeidslivet, så vet ikke jeg!

 

Unibuss virker å drive bedriften som det er i fengselsvesenet i USA.

Tre forseelser, og da er du fritt vilt.

 

Nå vet jeg ikke til fulle hvordan alle regler i USA er, men det er en regel som er som dette.

«Three strikes and you're out».

På norsk blir det “tre lovbrudd, og du er fanget.» eller «tre slag og du er ute.»

Har en f.eks. tre forseelser, som kan være f.eks. at du har havnet opp i trøbbel tre ganger. Så kan det i verste fall resultere i en lang fengselsstraff som en har drept noen.

Slik er det også i Unibuss, der en bare tar tre hendelser, og du får sparken!

 

Jeg har en gang vasket bilen i sammen med flere ansatte (6 år siden.)

En gang unnlatt og hatt sandaler med sokker (3 år siden.)

Og tredje gang var at jeg hørte på noen kristne radioprogrammer.

Med andre ord, jeg er ute og sparket!

Dette er Unibuss, heleid av Oslo kommune som driver på slikt!

Ord strekker ikke til over en slik bedrift og en har en personasjer som er helt ute av vater og en advokat som de har led inn som minner med om en pitbull enn en som en advokat!

 

Min tidslinje i Unibuss!

 

1.)  Jeg begynte i Unibuss, som da het Nexus i 2005.

 

2.)  Ble kalt inn på teppe til min daværende personlige leder Einar Tvedt da instruktør Kåre Berg hadde vært i bussen der han satt bak og mente at jeg i Josefines gate hadde kjørt i 35 kmt der fartsgrensen var 30 kmt.

 

Da fikk jeg beskjed om å slutte, og si opp selv. Da svarte jeg Tvedt at jeg kan godt slutte, men dere må si meg opp. Så det jeg opplever nå, er egentlig 2 gang jeg blir oppfordret til å si opp!

 

3.)  I 2007 fikk jeg en tjenestepåtale feilaktig for å komme noe for sent til tjenesten min, dette vare feil på feil fra ledelsen sin side det de gjorde da, som nå.

 

4.)  Denne tjenestepåtalen ble trukket i 2008, da Unibuss hadde bryt egne interne regler over en lav sko.

 

5.)  2010 ble jeg trukket i lønn for å komme 1 minutt for sent og andre ting. Dette ble omgjort gjennom YTF. Min daværende leder Reidun Borrmann ble selv refset av fagforeningen i etterkant og jeg ble ikke trukket noe da dette var ulovlig å trekke noen en halvtime for 1 minutt forsen komming.

Jeg kom selvsagt ikke 1 minutt for sent, dette var kun for å ta meg og finne feil på meg, slik holder ledelsen i Unibuss på, ille!

 

6.)  I etterkant hadde jeg møte med personalsjefen, Reidunn Borrmann og noen til for å liksom skværet opp.

 

7.)  Det var flere forhold her i mellomtiden, men jeg husker ikke alt.

 

8.)  Men i 2016 fikk jeg ny tjenestepåateler for en liten forseelse. At jeg hadde tidlig en morgen parkert bussen i sykkelfelt. Denne trakk de.

 

9.)  Men i 2016 ble den erstattet med en ny, da var det en fabrikkert tjenestepåtale som alle andre tjenesteportaler har vært mer eller mindre. Da var hendelser lagt inn.

 

10.)                     2017 ny tjenestepåtale for bl.a. ha kjørt på rødt lys som en kunde hadde sendt inn og skrevet om meg.

 

11.)                     2019 ny tjenestepåtale for å ha spilt kristne radiogrammer.

 

12.)                     Avskjed 20 november 2020 etter en kunde mente jeg spilt vel høyt morgenandakten på NRK.

 

13.)                     11 januar 2021, forhandlingsmøte mellom meg og Unibuss. Der jeg fikk forespørsel om å slutte på dagen og gå lønn ut april mnd.

 

14.)                     Så blir det vel arbeidsrettssak mellom meg og Unibuss?

 

15.)                     Jeg anser meg selv for å ha blitt mobbet, hakket på og diskriminert av ledelsen i Unibuss.

 

Her et dokumenter i saken, les selv, jeg anser det hele for å være brudd på arbeidsmiljøloven og direkte mobbing det som Unibuss holder på med, ikke noe annet.

Unibuss som er heleid busselskap av Oslo kommune holder på slik, og ingen i Oslo kommune reagerer!

 Nr. 2819: En sjåførs beskrivelse av Unibuss – som jeg velger å anonymisere!

Nr. 2819:

En sjåførs beskrivelse av Unibuss – som jeg velger å anonymisere!

 

Jeg blir beskyldt for å spille høyt på radio.

Dette skulle Instruktør i Unibuss Abdullah Kayabasi verifisere og kontrollere.

Men da hans rapport gikk i disfavør til Unibuss, ble denne rapporten holdt skjult og sågar påstått at den ikke eksiterte.

https://blog.janchristensen.net/2021/01/nr-2811-nye-opplysninger-sendt.html

 

Janus to ansikter kjenner vi til. Slik fremstår også Unibuss, et seriøst firma som er 100 % eid av Oslo kommune.

Men samtidig har enn en slett personalbehandling der en kan sparke ansatte for mindre enn ingenting!

 


Det er heldigvis mange som støtter meg, endog trafikkledere kommer bort til meg og sier at de støtter meg.

Samt en drøss av sjåfører.

Her er det en sjåfør som støtter meg, og som har skrevet til meg og gitt sin fulle støtte.

Jeg har fjernet en god del av hva han har skrevet, men latt noe stå!

 

Undertegnede har tatt en titt på personalsaken som Unibuss kjører mot Jan Kåre Christensen. Det er mitt håp at jeg kan komme med noen innspill sett med legmannsøyne. Etter over 30 år som yrkessjåfør i Oslo og Akershus,

 

La oss ta hovedaken først. Dette med spilling av DAB og FM-radio på førerplass er det som er gitt mest oppmerksomhet i den dokumentasjonen jeg har fått oversendt. Det er gitt flere tjenestepåtaler som følger av passasjerklager. Her vil jeg sitere noe som Christensens Advokat Josefine Wærstad skriver i brev til Unibuss av 15. februar 2017 som er veldig viktig: "det anføres at det ikke bør gis advarsel for kunderklager (herunder bemerker jeg at jeg også tolker dette som både muntlige og skriftlige tjenestepåtaler), uten at det er en viss grad av sikkerhet for at de representerer den objektive sannheten. Sitat slutt.

 

Her er vi inne i hovedproblemstillingen slik jeg ser det. Det ble etablert et kvalitets- og opplæringsregime av den daværende ledertroikaen lokalt på Alnabru tidlig nittitall. Alnabru gikk den gangen under navnet Teppeland - som nabo av bussgarasjen på Alnabru med lavprissalg på tepper som spesiale. Henvisningen gikk på at man til stadig ble kalt inn på teppet - da ble man forelagt en liten ferdigfrankert lapp der "kunden" kunne beskrive sin opplevelse med vognbetjeningen. Man kunne sogar være så heldig (som klager) å bli trukket ut som vinner av reisesjekker – en slags sutrepremie om man bare gav tilbakemelding saftig nok.

 

Dette var et system som dessverre fikk befeste seg til andre avdelinger i den daværende bussdivisjonen i Oslo Sporveier. Man fikk aldri vite hvem som hadde klagd, stundom var ofte klagen sensurert, kundesenteret Trafikanten valgte som regel å klippe bort den delen av klagen som kunne oppfattes som usaklig.

 

Var man skikkelig heldig (som bussfører) ble man valgt ut som månedens bussfører. Da vanket det gratis lunsj hos den lokale kvalitets- og opplæringslederen. Dette var jo noe som moret store deler av staben som var heldig nok til å være stasjonert andre steder. Byens mest mobile barnehage (altså Alnabru) var kommentarer som gikk igjen. Like morsomt var det ikke at denne måte å drive kvalitetsarbeid på etter hvert satte seg i hele organisasjonen. Det merkes fortsatt.

 

Dette systemet har fortsatt til dags dato. Klager lagres gjerne i mere enn 5 år - når man kjører de berømte «oppsamlingsheatene» så støvsuges personalmappa til den føreren man ønsker å bli kvitt. I gamle dager ble som regel kjørt vesketelling, en manko på kr. 200,- fra personlig veskebeholdning var nok til at det ble rettet beskyldninger om underslag. Private bussoperatører, eksempelvis Ing. M.O. Schøyens bilsentraler gav gjerne 1 døgns varsel før en slik vesketelling. Samtidig eksisterte helt andre rutiner for håndtering av negative publikumstilbakemeldinger.

 

I dagens digitale samfunn er det enda lettere å klage via webscript på Ruter sine hjemmesider. Så vidt meg bekjent gjøres lite fra Ruter sin side for å verifisere eller validere slike henvendelser, med mindre det er saker som gjør at det kan bli opprettet sak fra politi- og påtalemyndighet. Jeg kan heller ikke se at det lagres IP-adresser på henvendelser som ikke inneholder kredittkortdetaljer. Det har de neppe konsesjon på.

 

På meg kan det virke som om akkurat det er blitt gjort på Jan Kåre Christensen. De har kjørt et «oppsamlingsheat» for å presse ham ut. Underpunktene, som eksempelvis tjenestepåtale grunnet feil bruk av sko, privat bruk av vaskehall mm., vil kunne belyses i egen henvendelse om det skulle være av interesse.

 

Hva er hovedproblemet med radioavspilling fra førerplass? Er det inneholdet i sendingene eller er det volumet på lyden. Undertegnede, som fortsatt kjører for Unibuss har flere erfaringer med passasjerer som mener å ha rett til å bestemme hva bussfører skal høre på. Disse forholdene ligger riktignok flere år tilbake i tiden, men jeg husker spesiell en gang en relativt voksen dame på busslinje 23 hadde fødselsdag. Hun ventet radiohilsen på Radio 1 og forventet at jeg skulle sjalte over fra NRK P2. Det var jeg ikke villig til. Det ble spetakkel, med påfølgende påminnelser om at jeg jobbet i et serviceyrke. Nå var dette en spesiell situasjon jeg ikke har opplevd siden, men denne typen avvikende personoppførsel i oslotrafikken er mere vanlig enn du tror - og dette er noe som har økt de siste månedene under pandemien.

 

Vi spør igjen; hva er hovedproblemet med radiosendingene Jan Kåre Christensen lytter til? Kan det være det religiøse budskapet? Jeg deler ikke Christensens kristne syn, men jeg vet at disse alternative trosretningene innen kristendommen kan skape store kontroverser. Er det noen som ikke liker trosretningen hans innen kristendommen? Er det noen som ser på hans kristne syn som vantro?

 

Her er vi inne på hovedbudskapet mitt med denne henvendelsen: Hvis en overbevist islamist lytter på en radiokanal som formidler hans budskap, kanskje enda verre en hatstreaming via internett som formidles via Apple Car Play på bussens DAB-radio, og dette skjer på farsi, arabisk eller persisk, og dette skjer på et akseptabelt lydvolum samtidig som majoriteten av klientellet på vogna ikke skjønner hva som blir sagt? Er dette da greit?

 

Samtidig mottar Jan Kåre Christensen tjenestepåtale for å lytte på NRK morgenandakt, et budskap som er akseptert av de fleste trosretningene, men samtidig foregår på norsk som de fleste passasjerende forstår. Det er ikke greit? Da, om dette kan påvises, da har vi en diskrimineringssak som kan holde i en tingsrettsbehandling.

Samtidig kan du føre et juridisk argument som kan skape presendens.

 

Christensen har en veldig jovial væremåte, med både karismatiske og utadvendte trekk. Dette kombinert med hans tidvise Karl-Marx-skjegg gjør at han kommer lett i kontakt med folk. Vi kan ikke utelukkende at kontaktsøkende personer, og dem er det mange av på busslinjene som opererer Oslo Indre by, har satt i gang en i utgangspunktet munter passiar som er kommet ut av kontroll pga. uenighet om, ja religion eller politikk. Jeg har et helt register av slike saker gjemt bak pannelappen.

 

Dette er en praksis jeg ikke anbefaler. 25 års erfaring med Unibuss er at man holder dialog med publikum, eller kunder som de sporveiskorrekt kalles på et absolutt minimum. Absolutt minimum. Det samme gjelder den lokale ledergruppen på stedet man er stasjonert.

 

Det er svært mange som kjører på Alnabru. Likevel er det et begrenset område det opereres i, så flere av førerne er lett gjenkjennbare. Christensen utmerker seg i de periodene han bærer skjegg. Det er lett å forfølge folk man ikke liker via det tidligere nevnte klagesystemet til Ruter. Det er bare å fylle ut, linjenummer, bussnummer og tidspunkt. Så oversendes informasjonen videre til etterforskningsledelsen på Alnabru, verifisert eller ikke. De stiller opp – med eller uten ryggrad.

 

Det er å forvente at arbeidsgiver fremlegger komplett dokumentasjon med vitneliste og opplysninger fra Ruter i denne saken. Det spørs om Ruter stiller opp med relevant informasjon. Det spørs også om de "aktuelle" vitnene stiller opp i en eventuell forhandling - i dagens digitale hetssamfunn er det mye lettere å gjemme seg bak tastaturet. Man må altså skaffe til veie verifisert informasjon på at disse klagene på Christensens radiobruk representrerer den fulle og objektive sannhet, at det altså ikke dreier seg om hevnkampanjer fra verken publikum eller andre ansatte i Unibuss.

 

Det er min objektive vurdering at de vurderingene bedriften har gjort av Christensen ute på linja ved hjelp av sitt relativt store underoffiserkorps ikke har medført noen anmerkninger eller tjenestepåtaler hva lydvolum angår.

 

Når det gjelder de underordnede momentene i saken, så vil de lett kunne tilbakevises, med forbehold om at mitt begrep på tidslinjen er korrekt. Tjenestepåtaler som følge av privat bilvask og feil farge på sandaler til uniform fremtrer som direkte smålig, og kan være indikatorer på systematisk forskjellsbehandling av Christensen.  Svært mange kjører buss med privat jakke - noe som synes å få passere så lenge det gjelder folk som er innenfor. Jeg vil ta opp dette punktvis om det skulle være ønsket.

 

Jeg har nylig sett på en oppsigelsesak fra nesten 10 år siden der bedriften etter mitt skjønn hadde en relativt god sak. Her gikk det på fall i vogn, bulk, forsent oppmøte samt fortidligkjøring. Dette er momenter som belaster bedriften i form av ulike kvalitetsgebyrer til Ruter. I tillegg hadde aktuell fører fått mange muligheter til endret adferd, bl.a. omplassering til vaskehall på Alnabru. Han fikk mulighet til å si opp selv etter nytelse av lettøl i matpausen – et forhold det ble sladret på av de han jobbet sammen med.

 

Her opptrådde bedriften ryddig, og vedkommende endte med etterlønn i 6 måneder. Hvis jeg erindrer korrekt. Vedkommende fører er i dag dement, og vil ikke kunne verifisere dette. Han vil kanskje kunne gjenkjenne undertegnede på en god dag. Han hadde dog nesten 30 år i bedriften. Hva denne rausheten skyldtes kan man jo bare spekulere i.

 

Jeg har fulgt artiklene om Jan Kåre Christensen med særlig interesse. Som ansatt i Unibuss i over 25 år, så kjenner jeg meg igjen i beskrivelsene hans. Samtidig kan jeg langt på vei bekrefte påstandene hans.

 

Da jeg begynte på Bjølsen garasje på 90-tallet - der hvor studentbyen nå ligger - var dette en av 2 garasjer som det daværende Sporveisbussene hadde.

Den andre var dagens Alnabru. Gamlegutta som kjørte på Bjølsen advarte "oss nye" om Alnabru og denne garasjens lokale ledelse som gikk under navnet "Firerbanden". De var kjent for å forfølge folk de ikke likte. Arbeidsmiljøet var preget av frykt, angiveri og nepotisme. Jeg husker bare 3 av "medlemmene". Helge Leite, som senere ble administrerende direktør med fengsel til følge, var del av disse 4. 

 

Den eneste som er igjen av "Firerbanden" er dagens personalsjef - som fronter denne oppsigelsessaken på vegne av Unibuss. Han var og er beryktet for sin elefanthukommelse og evne til å bære nag mot enkeltpersoner i årevis. En sleivbemerkning kunne slå tilbake på deg 10 år senere. Jeg leste på bloggen til Christensen at Christensen brukte uttrykket "oppsamlingsheat". Det har vært et kjent uttrykk i sporveismiljøet. Bedriften lagret småsaker på deg i årevis før de klarte å ta deg på noe stort - noe som gjerne resulterte i vesketelling. I Christensens tilfelle mistenker jeg at dette med radioinnhold på DAB i bussen er prikken over i'en de har ventet på - personer i ledelse sentralt og lokalt som av uvisse grunner ikke liker Christensen personlig.

 

I gamle dager kunne en manko på 200 kroner i personlig bussveskebeholdning være nok til at "du fikk tilbud om å si opp". De fleste valgte å gjøre nettopp det. I dag har vi ikke noe særlig med penger i veska, så da må bedriften vente på andre ting før de kjører oppsigelse.

 

Mobbing og trakassering. Han hevder seg forfulgt over tid. Dette har jeg selv opplevd fra enkeltindivider - ikke systematisk fra toppen. Jeg måtte bytte stasjoneringsgarasje i 2003/2004 for å bli kvitt en trafikkleder som hadde lagt meg for hat. Han trakk meg en halvtime i lønn for at jeg stemplet inn ett minutt for seint. I dag kjører jeg på Alnabru garasje av praktiske årsaker og kan uansett bekrefte dårlig arbeidsmiljø, nepotisme, systematisk angiveri og fryktkultur.

 

Et godt sted å begynne om dere skulle bestemme dere for å se mer på denne saken er hva bedriften har foretatt seg mot Jan Kåre Christensen før dette med radiolytting ble et tema. Om dere ser en parallell til det jeg beskriver her så vil jeg tro at dere har en sak som er interessant for leserne. 

 

En ting er helt sikkert: Dette spetaklet med radio på bussen har startet pga. publikumsklage fra person som ikke har likt innholdet på det Christiansen har lyttet på. Om disse klagene får stå uverifisert og anonyme i en eventuell tingrettsbehandling - ja det er det jeg frykter mest i denne saken.

 

Håper dere tok dere tid til å lese gjennom hele denne henvendelsen. Det at Unibuss er eid av Oslo kommune gjør at denne saken har offentlig interesse.

https://www.sokelys.com/?s=unibuss&submit=S%C3%B8k

 

https://www.ao.no/sok?query=unibuss

 

https://www.youtube.com/watch?v=QNjcaTyoqTk&t=82s

https://www.youtube.com/watch?v=rwkmA2R6td0&t=288s

 

Christensen blir beskyldt for å spille høy radio – dette er tvilsomt!

 

Samtidig er det andre momenter her som omhandler dette med volum på avspilling av DAB-radio. Defrostervifter bråker mye på enkelte busser. På elbussene, som har HVAC-fra Thermoking, er alt styrt med klima-automatikk. Det betyr at vifter foran starter og stopper på termostat. Det ville kunne oppleves som høyt volum på radio hos passasjerer når vifter plutselig stopper på termostatinnslag, hvis fører har korrigert volum opp pga. viftestøy.

 

På andre busser lever radio sitt eget liv. Det å kjøre i en dump eller gateskjøt, kan være nok til at radio endrer kanal eller korrigerer volum pga. ytre påvirking. Jeg opplever eksempelvis at elbusser endre DAB-kanal når du kommer ut av radioskygge. Jeg går ikke mer i detaljer på dette nå.

 

Sluttkommentar:

 

Vi har ingen bindinger med hverandre, men nevnte bussfører har en identisk beskrivelse av alt.

Der 1 minutt for sent komming kan utløse det utroligste.

Bagatellmessige forhold blir slått opp som det er «dommedag!»

Slik er det personalsjefen og hans «korps» har holdt på i Sporveien, så Nexus og nå Unibuss over lang, lang tid.

Det er snakk om faktisk fra forje århundre opp til i dag!

Se her:

https://blog.janchristensen.net/2020/10/nr-2770-per-christian-bing-opptradte.html